Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 3.

4
Date inițiale: În baza facturii fiscale entitatea ,,Prosperare” SA a cumpărat de la
furnizorul său materii prime în valoare de 234 500 lei,TVA fiind de 8% ,adică
18 760 lei.Pentru transportarea materiilor prime s-a apelat la serviciile prestate de o
organizație specializată,care a prezentat factura fiscală pentru suma de 7 680
lei,inclusiv TVA.De asemenea organizația de transport a suportat și costurile cu
descărcarea materiilor prime care au fost facturate în valoare de 1 230 lei și TVA
20%.Fiind un client fidel entitatea ,,Prosperare” SA a primit de la organizația de
transport un rabat în mărime de 2% de la valoarea serviciilor prestate.
Se cere:De determinat costul de intrare a materiilor prime aprovizionate și de
întocmit formulele contabile pentru operațiile economice generate de procesele de
aprovizionare și decontare cu furnizorul de materii prime și ceilalți furnizori de
servicii.

Rezolvare
1. Reflectarea procurării materiilor prime Dt 211 Ct 521 - 234 500 lei
2. Reflectarea valorii TVA aferente materiei prime Dt 534 Ct 521 - 18 760 lei
3. Reflectarea cheltuielilor de transportare a materialelor Dt 211 Ct 544 – 6 272 lei
4. Reflectarea valorii TVA aferente serviciilor de transport Dt 534 Ct 544 -1
254,4 lei
5. Reflectarea costurilor de descărcare a materialelor Dt 211 Ct 544 - 1 230 lei
6. Reflectarea valorii TVA aferentă costurilor de descărcare a materialelor Dt
534 Ct 544 - 246 lei
Reflectarea costului de intrare a materiei prime = 234 500 + 6 272 + 1 230 =
242 002