Sunteți pe pagina 1din 2

Problema 10

Calculați amortizarea brevetului aplicând pe rând toate metodele de calcul al amortizării.

Entitatea ”Victoria”SA deține un brevet de producere a medicamentelor pe o perioadă de 8 ani. Costul de


intrare al brevetului constituie 84 000 lei. Se mai cunoaște că volumul planificat de producție este: I an – 13
000 un., anul II – 12 000 un., anul III – 11 800 un., anul IV – 12 200 un., anul V – 11 500 un., anul VI – 11 000
un., anul VII – 12 000 un., anul VIII -12 500 un. Și k= 1,8.

Calculul amortizării brevetului conform metodei liniare


Perioadele de Costul de Suma Amortizarea Valoarea
gestiune intrare, lei amortizării acumulată, lei contabilă, lei
anuale, lei
La data punerii în X X
funcțiune:
La finele anului 1
anului 2
anului 3
anului 4
anului 5
anului 6
anului 7
anului 8

Calculul amortizării brevetului conform metodei unităților de producție


Perioadele de Costul de Volumul Suma Amortizarea Valoarea
gestiune intrare, lei efectiv de amortizării acumulată, lei contabilă, lei
produse anuale, lei
(servicii),
ore
La data punerii în X X
funcțiune:
La finele anului 1
anului 2
anului 3
anului 4
anului 5
anului 6
anului 7
anului 8
Calculul amortizării brevetului conform metodei de diminuare a soldului
Perioadele de Costul de Suma amortizării anuale, lei Amortizarea Valoarea
gestiune intrare, acumulată, lei contabilă,
lei lei
La data punerii în X X
funcțiune:
La finele anului 1
anului 2
anului 3
anului 4
anului 5
anului 6
anului 7
anului 8