Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
Denumirea băncii: BC „Moldova Angoindbank” S.A Codul băncii: AGRNMD2X887
fil. Nr. 4 Codul Fiscal: 1002600003778

Denumirea entităţii: “Euroacord” S.A Codul fiscal al entităţii: 1007600085491


Codul IBAN al entităţii: MD06AG000000022512826780

Denumirea emitentului*: Codul fiscal al emitentului*:

Delegaţie privind retragerea numerarului în monedă naţională nr. __11____

Din 05 octombrie 2020


(data emiterii)

Plătiţi Dlui/Dnei Moldovanu Maria


(numele, prenumele mandatarului)

Suma în cifre 38560 - 00 Lei


Suma în litere Treizeci si opt mii cinci sute saizeci lei 00 bani
(se indică suma în litere şi denumirea valuteii)
Nr.
d/o Destinaţia plăţii Suma (lei)

1 Salariul pentru luna septembrie 2020 38560 00

Total 38560 0

Date referitoare la identificarea mandatarului

Actul de identitate seria A nr. 4787469

Eliberat de oficiu 42 la data 25 martie 2009


Cod personal 1536872562143

Specimenul semnăturii persoanei responsabile de retragere a numerarului Moldovanu

Autentificăm datele de identificare a mandatarului:

Semnăturile entităţii**

L.Ş. entităţii Russu Vasile Russu


Nume, prenume semnătura

Moldovanu Maria l
Nume, prenume semnătura

* Este obligatoriu sa fie completat de către Ministerul Finanţelor-Trezoreria Regională


* *Este obligatoriu sa fie completată şi autentificată cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor împuternicite conform fişei cu
specimene de semnături.

Menţiunile băncii

L.Ş. Semnăturile băncii


Persoana responsabilă Controlor Casier

Data retragerii numerarului