Sunteți pe pagina 1din 1

Decont Serie: EASG numar: 183692

Data (Z, L, A) 24.01.2016


Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica):
Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 TRANCANAU MIHAIL OVIDIU
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 837.130 RON
Cont: RO02BTRLRONCRT00W6717503 C.N.P. -
Banca: BANCA TRANSILVANIA Sediul Drobeta-Turnu Severin
Strada Walter Maracineanu Nr. 5 Bl. T6 Sc. 2 Ap. 16
Judetul Mehedinti
Sediul: 148 Virtutii, E47, Bucuresti 060787 Contul -
Tel: 021.200.52.00 Banca -

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Valoarea


crt. -lei-

0 1 2 3 4

1 Polita RCA City Insurance BUC 1 310,77

2 Expediere BUC 1 0,00

Referinta interna: RO/25/C25/HP_3447556 | Platit prin online, cu card bancar | 8944953 | AWB: EMAS10024533T
Conform art. 155 alin. (28) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Acest decont impreuna cu copia politei de asigurare reprezinta un document fiscal si poate fi inregistrat in contabilitate

Dante International S.A. este inregistrat in Registrul intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari sub numar RAJ-401304
Semnatura si Date privind expeditia ...........................................
stampila Trancanau Mihail Ovidiu
furnizorului Numele delegatului ...............................................
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) .............
Mijlocul de transport ............. nr. ....................
Semnatura de Total de plata
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la primire 310,77
data de ........................... ora ....................
Semnaturile ................................................