Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NORMATIVE CARE PREVĂD AMPRENTAREA PERSOANELOR

(1) Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu


modificările şi completările ulterioare: art.31, alin 1, lit. l, prevede: “să procedeze, în
condiţiile legii, la cererea persoanelor interesate sau în scopul identificării criminalistice a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, la
prelevarea sau, după caz, la procesarea de profile genetice, amprente papilare, imagini
faciale, semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice, stocate în baza de
date criminalistice."

(2) Legea nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar prevede în art. 16
alin.(1) faptul că “Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune
efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă
un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de
nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută
de legea penală.”

(3) Codul de Procedură Penală, Art. 196:


Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
(1) Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea şi luarea amprentelor
suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o suspiciune că au
legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar şi în lipsa
consimţământului acestora.
(3) Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite
obiecte sau a persoanelor care pot fi puse în legătură cu fapta ori locul comiterii faptei,
organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor persoanelor despre care se
presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea acelora despre
care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost prezente la locul faptei.