Sunteți pe pagina 1din 9

OFERIȚI

SEMINȚELOR
DE CEREALE
PERFORMANȚA

MAXIMĂ.

BAYER SEEDGROWTH®
TE AJUTĂ SĂ CÂȘTIGI
ÎN ORICE DISCIPLINĂ A
TRATAMENTULUI SEMINȚEI.
Produse, adjuvanți, echipamente, servicii. Împreună
facem ca fiecare sămânță în parte să performeze la
maximum.
Bayer SeedGrowth® reprezintă brand-ul global pentru expertiza Bayer în domeniul vast al
Cele 4 competențe Bayer SeedGrowth tratamentului semințelor. Avem expertiză remarcabilă în toate cele patru domenii și, în același
timp, cunoaștem interacțiunile și interdependențele lor. Putem oferi astfel clienților noștri

Performanță la puterea a patra informații cuprinzătoare dintr-o singură sursă, așa încât aceștia să beneficieze de efecte­le de
sinergie dintre cele patru domenii.

Mai mult decât suma celor patru părți


Bayer SeedGrowth combină sub aceeași umbrelă competențele în domeniile produselor, materi-
alelor de acoperire (coating), echipamentelor și serviciilor. Cu toate acestea, Bayer SeedGrowth
Tehnologie pen​tru
este mult mai mult decât suma celor patru părți ale sale. Aceasta deoarece Bayer SeedGrowth
îmbunătăţirea calităţii ne permite să avem o abordare holistică a activității de tratare a semințelor și a tuturor procese-
tratamentului seminţelor. lor sale într-un sistem integrat și complet.
Creşte fluenţa seminţei la
Instruire, testare, semănat, reduce abrazivi- Valoarea adăugată în cadrul lanțului de tratare a semințelor
Indiferent de modelul de business - fermieri, multiplicatori sau producători de semințe - Bayer
consultanță și suport tatea şi formarea prafului;
SeedGrowth are cunoștințele și pasiunea de a dezvolta aceste afaceri. Aceasta se datorează
tehnic personalizat uniformizează intensitatea faptului că întregul personal care lucrează pentru Bayer SeedGrowth este pe deplin angajat
culorii semințelor. în promovarea creșterii sănătoase, puternice și în condiții de siguranță a culturilor și, prin
urmare, pentru dezvoltarea afacerii clienților noștri. Ceea ce facem, în esență, este de a pune
în practică misiunea Bayer - Science for a Better Life, la tratarea semințelor, contribuind la
succesul fiecăruia dintre aceste modele de bussines.

Adjuvanți Dezvoltăm activitățile la nivel de fermă


Servicii (filmcoating)
Deci, cum creștem, de fapt, afacerea clienților noștri? Fermierii de exemplu. Expertiza și
experiența Bayer SeedGrowth pot permite plantelor să se dezvolte și să atingă pe deplin
potențialul lor genetic prin asigurarea celui mai bun start posibil al culturii. Acest lucru are ca
rezultat plante mai sănătoase și mai puternice și implicit randamente mai mari, ducând în final la
creșterea durabilă atât a culturii cât și a întregii activități a fermierilor. Iar dacă fermierilor le va fi
bine, atunci putem dezvolta toate celelalte ramuri implicate în lanțul de tratare a semințelor.

Produse Echipa- Perspectiva globală


Prezența la nivel mondial, care este o caracteristică esențială a Bayer SeedGrowth, ne dă
mente o viziune de ansamblu a ceea ce este necesar pentru un tratament de succes al semințelor.
Iar această perspectivă globală este completată de o puternică prezență regională, care
conectează o adevărată rețea de experți locali. Rezultatul este un serviciu excelent și soluții
personalizate adaptate fiecărui client în parte.

Soluții inovative de protecție Mașini de tratat, echipa-


a semințelor, precum și pen- mente și tehnologii pentru
tru îmbunătățirea și stimu- aplicarea produselor de
larea creșterii plantelor tratament al semințelor
PRODUSE

În armonie pentru producții ridicate


Fungicid sistemic și de contact pentru combaterea
bolilor care se transmit prin sămânţă și sol la grâu,
orz, ovăz, secară și triticale.

www.bayercropscience.ro
Fungicid sistemic și de Doza de utilizare: 1 l/tona de sămânță
contact pentru comba­ Mod de utilizare
te­­rea bolilor care se Bariton Super este uşor de utilizat datorită aderenţei foarte bune la suprafaţa
seminţelor. Pentru realizarea unei repartizări cât mai uniforme a produsului pe
transmit prin sămânţă seminţe, este necesar ca înainte de utilizare acesta să fie amestecat cu apă,
pentru a se realiza aprox. 10 l soluţie de tratat pentru o tonă de seminţe, în funcţie
și sol la grâu, orz, ovăz, şi de masa a 1000 de boabe (MMB). Este important ca în procesul de tratare să
secară și triticale se realizeze o dozare corectă a produsului şi o distribuţie uniformă pe seminţe.
Se recomandă aplicarea produsului numai pe seminţele corect condiţionate (fără
impurităţi, resturi vegetale, praf în masa de seminţe).

Substanţe active: protioconazol 50 g/l + tebuconazol 10 g/l + fludioxonil 37,5 g/l


Formulare: FS (suspensie concentrată pentru tratarea seminţelor) • Combinație unică de trei substanțe active cu spectru larg de
aplicare în culturile de cereale de toamnă și de primăvară;
Mod de acţiune • Protecție excelentă pe întregul spectru de boli cu transmitere
Bariton Super 97,5 FS este un fungicid cu trei substanțe active cu moduri de prin sămânță și sol, indiferent de condițiile de cultură;
acțiune diferite, care conferă produsului un spectru larg de acțiune și eficacitate
• Nu afectează germinația semințelor, indiferent de momentul
superioară. Este un produs inovativ, cu acţiune de contact și sistemică în sămânţă
când acestea au fost tratate;
şi plantulă, care împiedică dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe seminţe
sau în interiorul acestora. Protioconazol este cea mai eficientă substanţă activă • Stimulează vitalitatea și performanța plantelor.
din grupa chimică triazoli, caracterizată printr-o excepţională acţiune preventivă,
curativă şi eradicativă asupra unei game largi de patogeni, având totodată efecte
stimulatoare asupra creşterii plantelor. Protioconazol este cel mai eficient fungicid
împotriva ciupercilor din genul Fusarium. Substanța activă fludioxonil are acțiune
de contact și acțiune locală (transaminară). Bariton Super are asupra seminţelor
un efect protector de lungă durată, determinând în acelaşi timp o creştere mai
viguroasă a plantulelor în primele stadii de dezvoltare.

Cultură / Organism ţintă / Doză


Grâu de toamnă și de primăvară: mălura (Tilletia tritici), fuzarioză (Fusarium spp.),
tăciunele zburător (Ustilago nuda f. sp. tritici).
Orz de toamnă și de primăvară: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă
(Monographella nivalis), sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea), pătarea
reticulară a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), tăciunele zburător (Ustilago
nuda f. sp. hordei), Cochliobolus sativus.
Ovăz: fuzarioză (Fusarium spp.), sfâșierea frunzelor de ovăz (Pyrenophora avenae),
tăciunele zburător (Ustilago avenae).
Secară: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis),
Urocystis occulata.
Triticale: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis).
Fungicid sistemic
pentru combaterea

Redigo Pro: rezultate de eficacitate


tuturor bolilor care se
transmit prin sămânţă Fundulea Turda Livada
și sol la grâu şi orz Grâu - Tilletia spp. - Incidența atacului %

Redigo Pro 170 FS este un produs inovativ cu acţiune sistemică în sămânţă şi


plantulă, împiedicând dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe seminţe sau
în interiorul acestora. Protioconazol este cea mai eficientă substanţă activă din
grupa chimică triazoli, caracterizată printr-o excepţională acţiune preventivă, Fundulea Turda Livada
curativă şi eradicativă asupra unei game largi de patogeni, având totodată efecte Orz - Ustilago nuda - Incidența atacului %
stimulatoare asupra creşterii plantelor. Protioconazol este cel mai eficient fungicid
împotriva ciupercilor din genul Fusarium. Redigo Pro are asupra seminţelor un
efect protector de lungă durată, determinând în acelaşi timp o creştere mai vigu-
roasă a plantulelor în primele stadii de dezvoltare.

Redigo Pro este uşor de utilizat datorită aderenţei foarte bune la suprafaţa se-
minţelor. Doza de utilizare: 0,5 l/t. Pentru realizarea unei repartizări cât mai uni-
forme a produsului pe seminţe, este necesar ca înainte de utilizare acesta să fie
amestecat cu apă, pentru a se realiza aprox. 10 l soluţie de tratat pentru o tonă
de seminţe, în funcţie şi de masa a 1000 de boabe (MMB). Este important ca în
procesul de tratare să se realizeze o dozare corectă a produsului şi o distribuţie Fundulea Turda Livada
uniformă pe seminţe. Se recomandă aplicarea produsului numai pe seminţele Grâu - Fusarium - Densitatea plantelor/mp
corect condiţionate (fără impurităţi, resturi vegetale, praf în masa de seminţe).

Redigo Pro
• cea mai sigură soluție împotriva ciupercilor din genul Fusarium spp.;
• eficacitate stabilă în cele mai grele condiții de cultură;
• stimulează vitalitatea și performanța plantelor;
• produs de tratament sămânța universal cu acțiune completă asupra bolilor cu
transmitere prin sămânță și sol, indiferent de condițiile de cultură.

Fundulea Turda Livada


Orz - Pyrenophora graminea - Incidența atacului %

Redigo Pro (0,5 l/t)


Netratat
ADJUVANȚI
Peridiam® Active 109
Adjuvant pentru îmbunătăţirea
calităţii tratamentului
seminţelor, stimularea
germinării și a dezvoltării
tinerelor plante și intensificarea
culorii semințelor tratate la
culturile de grâu și orz.

Substanțe active: micronutrienți - Mangan 13


g/l, Zinc 6,5 g/l, Molibden 0,7 g/l și alți compuși
polimerici
Formulare: suspensie concentrată pentru
tratamentul seminței (FS)
Mod de acţiune
Peridiam Active 109 este un adjuvant (film coating) utilizat în tratamentul seminţelor de
cereale, în acelaşi timp cu tratamentul cu fungicide si insecticide. Prin adăugarea de
micronutrienți în formulare, Peridiam Active 109 pune la dispoziția semințelor și a tinere-
lor plante un adaos echilibrat de micronutrienți necesari în perioada germinării și răsăririi.
Avantaje ale noii formulări:
• stimulează germinarea mai rapidă a semințelor
• îmbunătățește înrădăcinarea
• crește biomasa rădăcinilor
• creşte fluenţa seminţei la semănat
• reduce abrazivitatea şi formarea prafului
• mărește și uniformizează intensitatea culorii semințelor.
Datorită capacităţii mari de aderenţă, Peridiam Active 109 rămâne la suprafaţa seminţelor
împreună cu substanţele active folosite la tratamentul acestora, împiedicând astfel pierde­
rile care ar putea apărea fie prin formarea prafului datorită abraziunii, fie prin aderenţa
incompletă a fungicidelor sau insectofungicidelor aplicate. Totodată, Peridiam îmbunătăţeşte
culoarea seminţelor tratate ca urmare a efectului de uniformizare şi intensificare a nuanţei.
Mod de utilizare
Se utilizează la prepararea soluţiei pentru tratarea seminţelor, odată cu produsele fungicide
sau insectofungicide omologate pentru tratamentul seminţelor de cereale, la doza de 1,0 l/t
seminţe. Înainte de prepararea soluţiei de tratat, produsul se amestecă cu viteză lentă pentru
câteva minute. Pentru a prepara suspensia de tratat, în tancul de preparare se adaugă 80%
din volumul de apă totală, după care se adaugă produsul Peridiam şi produsele pentru trata-
mentul seminţei (fungicide, insecticide, insecto-fungicide). La final se adaugă şi restul de apă.
Aplicarea se face cu echipamentele obişnuite de tratare a seminţelor.
BENEFICII
SERVICII DIN 100 ANI DE EXPERTIZĂ, KNOW-HOW ȘI PASIUNE!

Indiferent de aria de activitate din domeniul tratamentului semințelor în care activați,


specialiștii noștri din cele 12 centre globale Bayer SeedGrowth, precum și sutele de
specialiști din diversele zone ale lumii, vă oferă o rețea puternică de servicii, capabilă
să asigure dezvoltarea durabilă atât a culturilor cât și a afacerii dumneavoastră:
• Asistență pentru clienți, training & diagnoză
• Soluții tehnologice
• Analiza calității

NICIODATĂ
• Suport în optimizarea proceselor
• Dezvoltarea și optimizarea continuă a formulărilor
• Consultanță și suport tehnic pentru încadrarea în cerințele internaționale de certifi-
care (ex. ISO sau ESA)

NU
• Materiale de comunicare
• Practici de optimizare a managementului

UTILIZARE
LUCREZI RESPONSABILĂ
SINGUR
Beneficiați de o gamă excepțională de activități pentru o agricultură durabilă!
Programele noastre complete de utilizare responsabilă sprijină toți participanții din
lanțul alimentar înainte, în timpul și după procesul de tratament al seminței:
• Cele mai bune practici pentru manevrare și stocare
• Urmărirea atentă și monitorizarea continuă a calității tratamentului
• Practici optimizate de tratament și transport
• Consultanță și suport în procesele de achiziție și distribuție
• Suport tehnic
• Training PPE
• Managementul deșeurilor
• Certificare
Este o nouă zi în agricultură. Reprezentanți tehnici și comerciali

ZONA SUD ZONA TRANSILVANIA ZONA MOLDOVA


Răzvan Gherghe Mihail Gyorfi Marian Voicu
Director Zonal Director Zonal Director Zonal
razvan.gherghe@bayer.com mihail.gyorfi@bayer.com marian.voicu@bayer.com
Telefon: 0731 791 096 Telefon: 0731 344 232 Telefon: 0731 465 893
Ionuț Gașpar Marius Ilie Vâjdea Dorin Vîrnă
GR, IF, TR AB,CJ,MS,SB BT, IS, SV
ionut.gaspar@bayer.com ilie.vajdea@bayer.com dorin.virna@bayer.com
Telefon: 0726 377 915 Telefon: 0733 109 528 Telefon: 0725 167 442
Traian Matei Ivan Vitos Alin Rotaru
GL, CT BV, CV, HR BC, NT, VS
traian.matei@bayer.com ivan.vitos@bayer.com alin.rotaru@bayer.com
Telefon 0749 048 152 Telefon: 0732 017 722 Telefon: 0749 013 990
Ciprian Checicheș Silviu Vlaicu
ZONA VEST BN, MM, SM, SJ silviu.vlaicu.ext@bayer.com
Daniel Grosz ciprian.checiches.ext@bayer.com Telefon: 0749 032 614
Director Zonal Telefon: 0733 501 185
daniel.grosz@bayer.com Vasile Florea ZONA SUD-EST
Telefon: 0724 544 586 vasile.florea.ext@bayer.com Frideric Salmen
Ionuț Săndoiu Telefon: 0749 015 668 Director Zonal
CS, TM frideric.salmen@bayer.com
ionut.sandoiu@bayer.com Telefon: 0731 339 158
ZONA SUD-VEST
Telefon: 0728 290 222 Nicu Năstase
Nicolae Gheorghiu
Dușan Belin BR, BZ
Director Zonal
AR, TM nicu.nastase@bayer.com
nicolae.gheorghiu@bayer.com
dusan.belin@bayer.com Telefon: 0722 677 364
Telefon: 0726 123 320
Telefon: 0759 044 821 Veronica Chetrea
Laurențiu Băloniu
Marin Maftei GL, VN
DJ, GJ, OT
AR, HD, TM veronica.chetrea@bayer.com
laurentiu.baloniu1@bayer.com
Este muncă grea. marin.maftei@bayer.com Telefon: 0725 827 717
Telefon: 0723 618 047
Telefon: 0732 672 699 Mihail Mihălceanu
Dănuț Știrbu
Daniel Cristea TL
AG, DB, OT, VL
Te trezești devreme, muncești BH danut.stirbu@bayer.com
mihail.mihalceanu@bayer.com
daniel.cristea@bayer.com Telefon: 0732 016 545
Telefon: 0737 837 760
până târziu, și cauți mereu noi Telefon: 0733 684 057 Gabriel Istrătoiu
Marian Pârvan
căi pentru a obține cât mai mult Cosmin Dragoș
IL
DJ, MH
gabriel.istratoiu.ext@bayer.com
Telefon: 0749 037 4565
marian.pirvan@bayer.com
din culturile tale. Nu ești singur. cosmin.dragos.ext@bayer.com Telefon: 0732 018 944
Telefon: 0749 024 635 KEY ACCOUNT
Oamenii de la Bayer sunt aici, Gabriel Moiceanu
alături de tine, generând soluții gabriel.moiceanu@bayer.com
Telefon: 0731 242 504
pentru a ne dezvolta împreună.
Acum, ai la îndemână toată informația
de care ai nevoie pentru a lua decizia
corectă! Aplicația mobilă Bayer Agro
Solution este disponibilă gratuit în
App Store și Google Play.

Bayer SRL
Divizia Crop Science
Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 1A, clădire B, etaj 1,
sector 1, 013681 Bucuresti
Tel: 021 529 5900
www.bayercropscience.ro

Utilizați în siguranță produsele de protecție a plantelor. Citiți întotdeauna


înaintea utilizării eticheta produsului și informațiile despre produs.