Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Prezentarea generala a organizatiei

1.1 Scurt istoric al firmei S.C XXXS.A

Societatea XXX este o societate pe actiuni cu asociat


unic, avand sediul social in comuna OARJA , linga autostrada
PITESTI-BUCURESTI.
S.C XXXS.A este inregistrata la Registrul comertului
sub numarul J03/168/1991, cod fiscal R180289, avand un capital
social subscris si varsat de 2190 000 lei.
In actul constitutiv este precizata o perioada
nedeterminata de functionare si societatea are o cifra de afaceri
(CA) in valoare de 5207934 mii lei si un profit in valoare de
180094 mii lei.
Obiectul contabilitatii patrimoniului il reprezinta
reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile,
inclusiv solul, bogatiile naturale si alte bunuri cu potential
economic, disponibilitatile banesti, titluri de valoare, drepturile si
obligatiile persoanelor prevazute la articolul 1, precum miscarile
si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale
efectuate, cheltuielile, veniturile si resursele obtinute de acestea.
Natura aporturilor din cadrul societatii noastre sunt in
numerar si in natura ; prestatiile in munca si creantele nu
constituie aport iar aportul in natura este de maximum 60%.
S.C XXXS.A lucreaza in prezent cu societati din
judetul Arges si cu magazine din orasele alaturate judetului
nostru, distribuindu-le produsele sale textile .

1.2 Profilul de activitate


Societatea XXXS.A are ca obiect de activitate
principal fabricarea de articole de imbracaminte.
Mai vizam si alte obiecte de activitate cum ar fi :
-importul de masini de cusut si tighelat , precum si
de piesele necesare schimbului
- achizitionarea de materii prime, materiale auxiliare si
alte accesorii destinate producerii de confectii
textile.

1
- Vanzarea cu amanuntul de confectii textile

1.3 Resursele umane


Ansamblul proceselor din cadrul societatii prin care se
asigura resursele umane, precum si utilizarea, dezvoltarea si
motivarea acestora constituie continutul functiunii de personal.
Locul si rolul acestei functiuni in firma noastra decurg
in mod firesc, din functiile deosebit de importante, de neinlocuit,
pe care le au resursele umane, singurele creatoare de valoare si
valoare de intrebuintare in procesul muncii.
O reflectare nemijlocita a rolului in continua crestere a
resurselor umane o reprezinta amploarea sporita a activitatilor de
personal din firma noastra.
O caracteristica dominanta a activitatilor functiunii de
personal este realizarea ei in buna masura, dispersat, cea mai
mare parte a componentelor operationalizandu-se prin intermediul
personalului managerial. Mai mult , obiectivele specifice, sarcinile,
competentele si responsabilitatule de personal constituie elemente
de baza, adesea esentiale, ale muncii managerilor.
In esenta, organizarea firmei consta in stabilirea si
delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala a
componentelor acestora (miscari, timpi, operatii, lucrari, sarcini)
precum si gruparea lor pe posturi, formatiuni de munca,
compartimente, corespunzator anumitor criterii manageriale,
economice, tehnice si sociale in vederea realizarii in cele mai
bune conditii a obiectivelor previzionate.
Societeatea are un numar de 258 angajati iar plasarea
acestora in functii se poate deduce din organigrama societatii :

A.G.A

Cons. Adm

2
Manag.general
Manager
Director OF Mijloace Aprovizionare
Contabil
Manager Contabilitate
CompartimManager
Transport
Compartim Personal
productie
tehnic Juridic fixe economic
sef marketing
comercial cercet-dezvolt
Organigrama societatii XXXS.A
2.Obiectivele firmei S.C XXXS.A
Principalele obiective ale firmei noastre sunt
urmatoarele: - cresterea cifrei de afaceri

3
- satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui
raport calitate/pret cat mai avantajos
- aplicarea unui sistem important de management
- in viitor se urmareste o dezvoltare a productiei
- cu profitul rezultat din vanzarea articolelor textile se
urmareste modernizarea societatii
- deasemenea , se urmareste si o investitie in utilaje,
fiind neaparat necesara schimbarea acestora cu unele
moderne
- se urmareste ca produsele rezultate sa fie vandute
de catre reprezentanti, nefiind permisa
comercializarea pe piata a produselor textile de
catre vanzatorii ambulanti
- se doreste ca fiecare persoana sa fie specializata, in
campul muncii, respectiv se investeste in calificarea
acestora

3.Analiza mediului extern


In orice industrie , functionarea oricarei societati este
influentata de o serie de factori precum: factori tehnologici,
culturali, economici sau polici.
In ceea ce priveste societatea noastra, ea functioneaza
intr-un mediu influentat in cea mai mare parte de factori
tehnologici si factori socio-culturali.
Politica societatii noastre nu se mai stabileste in raport
cu productia sa , adica in raport cu caracreristicile bunurilor
fabricate, ci ea se bazeaza pe observarea constanta a asteptarilor
si dorintelor potentialilor clienti.
Acest lucru se datoreaza numarului foarte mare de
astfel de societati, ducand la o concurenta acerba.
Desi , societatea noastra se afla in apropierea orasului
Pitesti, a avut o piata de desfacere destul de buna, dar in viitorul
apropiat se preconizeaza o crestere a numarului de astfel de
societati in judetul nostru ducand la scaderea profitului.
Avand in vedere ca in strainatate forta de munca este
mai ieftina ca la noi, iar in tara noastra cheltuielile tehnologice
sunt mult mai mari vor duce,bineinteles, la crearea unui

4
dezavantaj enorm pentru societatea noastra in ceea ce priveste
profitul.

4. Analiza mediului concurential

Piata potentiala a societatii noastre este apreciata, tinand


seama de nonconsumatorii relativi de produsele noastre, care pot
fi transformati in cumparatori efectivi, si de consumatorii care
pot fi atrasi de la concurenti.
Producatorii concurenti influenteaza volumul vanzarilor
in special prin comportamentul lor in marerie de politica de
gama de produse oferite, de preturi practicate, de comunicatii si
de distributie.
Astfel, concurenta este o confruntare deschisa, loiala,
prin care agentii economici ofertanti incearca sa se mentina si
sa-si amelioreze situatia pe piata. In acest scop ei folosesc
instrumente specifice care se pot grupa in doua categorii:
a)instrumente de natura economica
-reducerea costurilor bunurilor si serviciilor
-scaderea pretului de vanzare sau tarifelor
-ridicarea calitatii bunurilor
-acordarea in conditii legale a unor facilitati pentru
clienti(pentru clientii fideli sau pentru cei ce cumpara marfa in
cantitate mare se face o reducere de pret)
b)instrumente extraeconomice ale luptei de concurenta
-furnizarea de informatii generice pentru toti clientii
-sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local sau
regional
-presiuni morale asupra clientilor( lichidare de stoc, criza
de materiale, scumpirea de materiale, etc,)

5. Analiza interna si externa a organizatiei sau analiza SWOT

5
Analiza mediului extern al societatii XXX se refera la
doua lucruri ce trebuiesc analizate si anume la oportunitatile
firmei si la restrictiile ei .
Principalele oportunitati ale firmei noastre sunt :
 costuri reduse ale fortei de munca
 facilitati fiscale privind reducerea impozitelor si
taxelor pentru sponsorizarea unor actiuni sociale
de interes local si reducerea impozitului pentru
profitul reinvestit
 fidelitatea clientilor
 tendintele modei
 necesarul clientilor
 este o piata generica
 existenta unei piete stabile
 bariere de intrare pentru cei ce doresc sa intre
pe piata
 adoptarea unei politici intense de inovare
Principalele restrictii ce apartin firmei noastre sunt :
 venituri reduse ale familiei
 orientarea clientilor spre produse de import
 nivelul educational
 posibilitatea clientilor de a se orienta spre
produse de export
 costul ridicat al utilajelor

Analiza mediului intern al societatii se concretizeaza in


analizarea punctelor forte si punctelor slabe ale organizatiei.
Punctele forte ale societatii sunt :
 pozitia pe piata a firmei
 existenta unui sistem de transport propriu
 experienta in domeniu
 posibilitatea productiei de masa
 capacitatea de a creea noi produse
 apreciere din partea clientilor
 personal bine pregatit
 firma are un magazin propriu

6
 resurse financiare suficiente

Punctele slabe ale firmei noastre sunt :


 neexistenta unor campanii publicitare eficiente si
de calitate
 costuri mai mari decat ale concurentilor
 esecul in activitatea de cercetare-dezvoltare
 neexistenta unui echipament de lucru la nivel
foarte ridicat

6. Situatia indicatorilor economico-financiari in perioada


2000-2001
Analizand situatia din tabelul de mai jos se constata
realizarea urmatorilor indicatori de eficienta ai societatii si
anume: - cifra de afaceri a depasit prevazutul cu 1,847 mil
lei
- veniturile totale realizate sunt de 6,013 mil, deci cu
1,113 mil mai mult decat cheltuilile totale prevazute
- din tabel se poate observa ca profitul brut nu s-a
realizat datorita cheltuielilor cu investitiile, reparatiile
si modernizarile efectuate
- analizarea situatiei din contul de profit si pierdere
al societatii se poate observa ca societatea obtine
profit in cursul anului 2001 din activitatea
financiara in valoare de 50630 mii lei.
- Salariul mediu net realizat are o valoare de 1,6 mil
lei fata de cel prevazut care are o valoare de 1,57
mil lei.Deci a depasit prevazutul cu 0,03 mil lei
- Salariul mediu brut realizat depaseste salariul
prevazut cu 0,1 mil lei
- Rezultatul exceptional este in valoare de 69027 mii
lei

Viabilitatea firmei intr-un mediu concurential este


asigurata numai in masura in care dispune de un potential
material ai carui parametrii tehnici si functionali sunt adoptati
noilor exigente.

7
In analiza mijloacelor fixe se urmareste evolutia valorii
de inventar pe o perioada , pe total si pe principalele categorii
de mijloace fixe productive, deci care participa in mod direct la
procesul de productie.

Denumire Prevaz Prevaz Realiz Realiz Indice Indice


indice ut ut at at % %
2000 2001 2000 2001 2000 2001
Cifra de 2,8 3,9 4,360 5,747 155,7 147,3
Afaceri
(mil lei)
Venituri 3,6 4,8 5,401 6,031 150,00 125,6
Totale(mil 2
Lei)
Cheltuieli 4,4 4,9 5,014 6,013 113,3 122,7
Totale(mil lei)
Profit 18 20 17 18 94,4 90
Brut(mil lei)
Profit 15 16 16 14 106,6 87,5
Net(mil lei)
Cheltuieli cu 189 200 300 229 158,7 114,5
salarii
(mil lei)
Salariu 1,7 1,9 1 2 58,8 105,2
Mediu
brut(lei/sal/lun
a)
Salariu mediu 1,53 1,57 1,4 1,6 91,5 101,9
net(lei/sal/luna
)
Ponderea 1,99 2,96 3,70 3,82 185,9 129,05
cheltuielilor cu
salariatii in
total cheltuieli
de exploatare
(%)

8
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari in perioada
2000-2001 la SC XXXS.A
7. Formularea strategiei, tipul de strategie aplicata,
caracteristici principale.
Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii
fundamentale pentru obtinerea avantajului competitiv urmarit de
firma, ce furnizeaza contextul actiunilor de intreprins in fiecare
domeniu functional.
In practica multor planuri strategice sunt liste ale
fazelor de actiune, fara o articulare clara cu avantajul competitiv
ce se urmareste a se realiza si a modalitatilor de utilizat.
In acceptiunea firmei noastre, prin strategie se intelege
ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung,
principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate,
in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii
organizatiei.
Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma
noastra sunt : - intotdeauna strategia are in vedere, in mod
implicit si explicit , realizarea unor scopuri bine determinate,
specificate sub forma de misiune sau obiectiv
- strategia vizeaza perioada viitoare din viata
firmei, cel mai adesea 3-5 ani, de aici, si gradul ridicat de risc
si incertitudine ce-i este asociat, cu toata gama consecintelor in
procesul operationalizarii
- sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in
ansamblu. Chiar si atunci cand se refera direct doar la anumite
domenii (tehnic sau comercial) ea are la baza luarea in
considerare a problemelor de ansamblu ale firmei
- continutul strategiei se rezuma la elementele
esentiale, concentrindu-se asupra evolutiilor majore ale firmei,
indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari fata de perioada
anterioara
- strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a
organizatiei si mediului in care-si desfasoara
activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei

9
interfete cat mai eficace intre firma si mediu, reflectata in
performantele organizatiei.
- indiferent daca managerii ce o elaboreaza sunt
constienti sau nu , strategia reflecta interesele cel putin ale unei
parti a stakeholderilor
- prin strategie se are in vedere prefigurarea unui
comportament competitiv pentru organizatie pe termen lung,
tinind cont atat de cultura firmei cat si de evolutiile contestuale
- obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie
intotdeauna scopul demersului de elaborare a strategiei ; expreasia
sa economica o constituie generarea unei valori adaugate cat mai
substantiale, recunoscute prin cumparare de catre clientii firmei
- prin modul cum este conceputa strategia este
necesar sa aiba in vedere si sa favorizeze defasurarea unui
intens proces de invatare organizationala; prin aceasta, se
desmneaza nu numai insusirea de noi abilitati care se reflecta in
comportamentele si actiunile lor
- la baza abordarii strategiei se afla principiul
echifinalitatii, care potrivit lui exista mai multe modalitati sau
combinatii de resurse si actiuni , prin care se poate asigura
atingerea unui anumit obiectiv
- strategia este un rezultat al negocierii explicite sau
implicite a stakeholderilor, negociere bazata pe descoperirea de
multidimensiuni, care sa nu fie total opuse
- in firma noastra strategia are un caracter
formalizat, imbracand forma unui plan
- obtinerea avantajului competitiv, referitor la costul
sau calitatea produsului constituie scopul principal al
elaborarii strategiei si criteriul cel mai important de
evaluare a calitatii sale
Tipul de strategie aplicata de firma noastra este de
forma agresiva datorita oportunitatilor sale.

9. Implementarea alternativei strategice optime

Implementarea strategiei adoptate de firma se realizeaza


prin urmatoarele :

10
 deschiderea de noi magazine si in alte orase
 cresterea productivitatii firmei prin cumpararea
de masini de cusut si tighelat mai performante

Factorii cheie sunt :


 se acorda dicount in functie de cantitatea
cumparata
 se accepta plata la termen a clientilor
fideli
 se ofera produse de calitate , lucru ce tine
piept concurentilor

11
BIBLIOGRAFIE DE BAZA

CONSTANTIN OPREAN - Managementul strategic ,Ed Univer


MIHAIL TITU -sitatii din Sibiu, 2002
CRISTINA OPREAN

GHEORGHE MEGHISAN - Bazele marketingului, Ed Economica


TUDOR NISTORESCU Bucuresti, 1998

BRATIANU C. - Management strategic, Ed CERES,


Bucuresti ,2000

*.*.* - Surse informative din cadrul S.C


XXXS.A

12