Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrari premergatoare intocmirii sit fin:

Care sunt lucrrile premergtoare (preliminare) ntocmirii situaiilor financiare anuale? 1. 2. 3. a) b) c) d) e) f) ntocmirea balanei conturilor nainte de inventariere; Inventarierea general a patrimoniului; Contabilitatea operaiilor de regularizare, cuprinznd: diferenele de inventar; amortizrile; ajustrile pentru deprecieri; provizioanele; diferenele de curs valutar; delimitarea n timp a cheltuielilor i veniturilor;

4. Determinarea rezultatului exerciiului i distribuirea profitului sau finanarea pierderilor.

I. PREZENTAREA S. C. XYZ S. R. L. I.1 Scurt Istoric I.2 Obiectul De Activitate Al S. C. Xyz S. R. L. I.3 Organizarea Compartimentului De Contabilitate Al S. C. Xyz S. R. L. I.4 Principiile Contabile Fundamentale Privind Organizarea Si Conducerea Contabilitatii In Romania I.5 Principalii Indicatori Economico - Financiari Calculati La S. C. Xyz S. R. L.

II. IMPORTANTA SI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S. C. XYZ S. R. L. II.1 Importanta Elaborarii Situatiilor Financiare Anuale II.2 Structura Situatiilor Financiare Anuale

III. LUCRARI PREMERGATOARE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S. C. XYZ S. R. L.

IV. INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S. C. XYZ S. R. L.

IV.1 Aspecte Teoretice In Legatura Cu Intocmirea Situatiilor Financiare Anuale IV.2 Continutul Si Formatul Bilantului IV.3 Structura Si Cotinutul Contului De Profit Si Pierdere IV.4 Situatia Miscarii Capitalurilor Proprii. Continutul Situatiei IV.5 Notele Explicative Si Politici Contabile La S. C. Xyz S. R. L. IV.6 Raportul Administratorilor S. C. Xyz S. R. L.

V. INVENTARIEREA LA S. C. XYZ S. R. L. V.1 Inventarierea - Operatiune Contabila De Baza In Stabilirea Rezultatului Faptic V.2 Cadrul Legislativ Care Reglementeaza Operatiunea De Inventariere Ordin Nr. 1753/22. 11. 2004 V.3 Documentele De Evidenta A Stocurilor Si Regimul Juridic Al Acestora In Conditiile Economiei De Piata V.4 Metodologia Efectuarii Inventarierii Faptice

VI. CONCLUZII SI PROPUNERI

VII. BIBLIOGRAFIE

8.1. Lucrari de raportare financiar contabila ntocmite de unitatile patrimoniale n cursul anului

8.2. Lucrari de raportare financiar contabila ntocmite de unitatile patrimoniale la sfrsitul anului (bilantu

8.1. Lucrari de raportare financiar contabila ntocmite de unitatile patrimoniale n cursul anului

Sintetizarea si generalizarea informatiilor contabile se realizeaza la toate unitatile patrimoniale care gestioneaza bunuri m contabilitate proprie: societati comerciale, regii autonome, asociatii, fundatii, institutii, ministere etc.

Lucrarile de sinteza si raportare financiar contabila sunt reprezentate de situatiile sau documentele centralizatoare care s

Majoritatea tarilor europene ntocmesc documente de sinteza contabila, anual, denumite si conturi anuale, deoarece exe aceasta regula, Romnia, potrivit normelor legale n vigoare, ntocmeste situatii de raportare contabila lunar, trimestrial, semestria si de control ale statului, care doreste sa cunoasca obligatiile ce revin unitatilor patrimoniale la intervale mai scurte de timp.

ntocmirea lucrarilor de sinteza si raportare financiar-contabila, constituie un proces complex de prelucrare a datelor din c financiari privind situatia patrimoniului, rezultatele obtinute si datoriile fiscale.

Pe baza datelor din contabilitatea curenta, unitatile patrimoniale, indiferent de specificul activitatii, forma de organizare anului, diferite documente sau lucrari contabile centralizatoare. Acestea se concretizeaza, de fapt, n completarea unor formulare Balanta de verificare, se elaboreaza, potrivit art. 22 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Componentele si continutul informational al acestor lucrari contabile difera n functie de scopul pentru care se ntocmesc

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se ntocmeste lunar, trimestrial s creeaza fata de bugetul statului pentru perioada de raportare.

n acest document se nscriu mai multi indicatori ce reprezinta, asa cum i spune si denumirea docum statului referitoare la:

- taxa pe valoarea adaugata (capitolul A), ce se completeaza lunar, si cuprinde rubrici privind TVA d de rambursat pentru perioada de raportare;

- impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor (capitolul B), se completeaza lunar bugetul de stat, reprezentnd impozitul pe veniturile salariale si asimilate acestora;

- impozitul pe profit (capitolul C), se completeaza lunar, pentru impozitul pe profit datorat de B trimestrial, pentru impozitul pe profit datorat de celelalte unitati patrimoniale; n cele doua rubrici specifice impozitului pe profit, din aceasta declaratie, se nscrie impozitul pe precedente si impozitul datorat cumulat la sfrsitul perioadei de raportare.

- accizele datorate pentru perioada de raportare (capitolul D), se completeaza lunar numai de ca speciale de consumatie. - impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna (capitolul E), se completeaza lunar impozit;

- taxa pentru jocuri de noroc (capitolul F), se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa jocuri de noroc;

- impozitul pe dividende (capitolul G), se completeaza lunar de unitatile platitoare de venituri din d din acestea conform prevederilor legale. Celelalte obligatii cuvenite bugetului statului, ce sunt raportate si nregistrate pe baza acestei termenele legale, numai de catre acele unitati carora le sunt specifice impozitele si taxele respective.

Decontul privind taxa pe valoarea adaugata, se ntocmeste lunar de catre agentii economic platitori de taxa pe valoarea ad 616c28g 9;ugata si se depune la organul fiscal teritorial.

n continutul informational al acestui document se reflecta urmatorii indicatori: taxa pe valoarea ad lucrarilor si serviciilor vndute), determinata pe baza datelor din jurnalul de vnzari; prorata de deduce aferente operatiilor supuse TVA si veniturile totale obtinute din vnzarea productiei; taxa pe valoarea ada lucrarilor si serviciilor cumparate), stabilita pe baza datelor din jurnalul pentru cumparari; TVA de dedus, a pentru luna de raportare (diferenta ntre TVA colectata mai mare si TVA deductibila, mai mica); TVA recuperat de la bugetul statului, cnd TVA deductibila este mai mare dect TVA colectata); suma de rambu suma de plata din luna precedenta celei de raportare; suma pentru care s-a aprobat rambursarea sau com n luna de raportare; bonificatie pentru plata n termenul legal; TVA ramasa de plata; TVA ramasa de plata.

Lucrarile de sinteza,ce se ntocmesc semestrial, includ urmatoarele piese componente: patrimoniului (02); Date informative (cod 03); Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate (cod 04); P formular netipizat, n care se analizeaza activitatea si principalii indicatori economico-financiari prezentati n

Rezultatele financiare, reprezinta o situatie ce se ntocmeste pentru primele sase luni ale anul cumulate de la nceputul anului pna la finele perioadei de raportare.

n cadrul acestei situatii veniturile sunt structurate n trei grupe, iar cheltuielile n patru grupe si per rezultatului financiar, rezultatului exceptional si a rezultatului net al exercitiului. Din punct de vedere grafic continut informational ca si situatia privind contul de profit si pierdere, ce se ntocmeste anual.

Situatia patrimoniului care, din punct de vedere al continutului informational, nu este, altcev date de la nceputul anului si la finele perioadei de raportare, privind activele si pasivele ce concretizeaza ntocmirea acesteia se face pe baza preluarii soldurilor conturilor, sau gruparii lor, din balanta de verificare raportare.

Date informative prin intermediul careia sunt prezentati urmatorii indicatori: fondurile speciale d numarul de salariati, salariile brute, impozitul calculat asupra acestora si contributiile pentru asigurarile so unitatii grupate pe termene de lichiditate sau de ncasare (sub un an, respectiv peste un an); datoriile uni de decontare (sub un an, ntre 1-5 ani si peste 5 ani); date informative privind evolutia creditelor, a mpru date privind investitiile straine n Romnia.

Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate cuprinde informatii cu privire la toate varsate n perioada raportata, precum si cele virate n plus.

Plati restante cuprinde: datoriile restante fata de furnizori (peste 30 de zile, 90 de zile si p contributiile unitatii si salariatilor la asigurarile sociale; impozitele si taxele neplatite n termen la bugetul st nerambursate la scadenta, delimitate pe termene (30 zile, 90 zile, 1 an), precum si dobnzile restante.

Situatiile contabile de sinteza si raportare semestriala, precum si raportul de gestiune sunt semna compartimentului financiar-contabil, care poarta raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu p indicatorilor economico-financiari prezentati n raportarile mentionate.

Formularele de raportare contabila semestriala, mpreuna cu o copie dupa codul fiscal, raportul de ges conturilor sintetice se depun n termenul legal (31 iulie) la directiile generale ale finantelor publice si contr municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor.

8.2 Lucrari de raportare financiar contabila ntocmite de unitatile patrimoniale la sfr La finele exercitiului financiar fiecare unitate economica este interesata si trebuie sa cunoasca obtinute.

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, exercitiul financiar ncepe la 1 ianuarie si se ncheie la 31 dec activitate, cnd acesta ncepe la data nfiintarii unitatii patrimoniale.

Bilantul contabil este documentul oficial de sinteza sau de raportare financiara ce se foloseste p trebuie sa dea o imagine fidela, completa si clara a situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute.

Bilantul contabil, prin continutul informational, reflecta, dupa norme metodologice unitare, compara si sistematizat, toate elementele de activ si de pasiv ale ntreprinderii la sfrsitul exercitiului, precum si activitatii etc. 8.2.1. Continutul bilantului contabil

Bilantul propriu-zis este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activele patrimoniale exercitiului, grupate dupa destinatie si, respectiv, dupa provenienta lor.

Din punct de vedere grafic, la noi n tara schema de bilant se prezinta sub forma de lista, n sensul c

Att n partea de activ, ct si n cea de pasiv, elementele constitutive ale patrimoniului sunt sist posturi bilantiere, dupa anumite criterii subordonate necesitatii muncii de informare si analiza economica.

n principiu, fiecarui post din bilant i corespunde un cont din contabilitatea curenta, astfel ca o par conturilor se trec n bilant preluate direct din conturi. Majoritatea conturilor nu apar sub forma de po concentrate n functie de continutul lor economic. Aceasta concentrare se efectueaza ca urmare a necesita de activ si pasiv cu trasaturi comune. De exemplu, pentru completarea postului bilantier "Conturi la banc conturilor sintetice de disponibilitati (trezorerie).

Ordonarea posturilor n bilant se face, de regula, n functie de criteriul lichiditatii activului si exigibili este sistematizat n patru grupe si anume: I. II. III. IV. 1. 2. 3. 4. Active imobilizate (necorporale, corporale si financiare); Active circulante (stocuri, creante, titluri de plasament, disponibilitati si alte valori); Prime privind rambursarea obligatiunilor. Capitaluri proprii; Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; Datorii;

Conturi de regularizare si asimilate (Cheltuieli nregistrate n avans, Diferente de convers

Ordonarea posturilor de pasiv se face de la cele mai putin exigibile la cele imediat exigibile, pe urma

Conturi de regularizare si asimilate (Venituri nregistrate n avans, Diferente de conver

La ntocmirea bilantului contabil se au n vedere, potrivit art. 28 din Legea contabilitatii, urmat corespunda cu datele nregistrate n contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimo admise compensari ntre posturile ce se nscriu n bilant.

n activul bilantului posturile de active imobilizate si circulante, sunt nscrise la valoarea neta c patrimoniu diminuata cu amortizarile si provizioanele pentru deprecierea acestora. De asemenea, tot din diferente de pret (n cazul cnd evidenta unor elemente patrimoniale se tine la alte preturi dect cele conturilor de active circulante, pentru ca aceste elemente patrimoniale sa fie evaluate la valoarea efectiva.

Bilantul contabil ca sa dea o imagine fidela, clara, completa a patrimoniului, a situatiei finan respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, respectarea principiilor prudentei, permanentei meto exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere cu cel de nchidere, necompensarii.

Existenta a doua coloane distincte (una pentru exercitiul financiar precedent si alta pentru exercit comparatii ntre indicatorii de la nceputul exercitiului cu cei de la finele acestuia.

Printre elementele care formeaza continutul si structura bilantului contabil se numara si rezult Rezultatul n suma globala, nu reprezinta o informatie foarte utila din punct de vedere al informatiei de evidenta a modului de formare a rezultatului.

ntruct unitatea patrimoniala este interesata sa cunoasca n detaliu veniturile obtinute din activitat introdus un al doilea instrument de sintetizare a informatiilor contabilitatii generale si anume "Contul d rezultate". Introducerea acestui instrument a fost determinata si de necesitatea controlului respecta

autonomiei economico-decizionale a unitatii patrimoniale n economia de piata.

Contul de profit si pierdere, prin structura sa, evidentiaza si explica ntr-o forma analitica rezultatele venituri. VENITURI - CHELTUIELI = REZULTATE

Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile, precum si rezultatul e

Veniturile si cheltuielile sunt structurate n cadrul contului de profit si pierdere, respectndu-se anum vedere faptul ca se face distinctie ntre activitatea curenta a unitatii, activitatea financiara si cea cu caracte prezinta veniturile si cheltuielile grupate dupa natura lor.

Din punct de vedere grafic, contul de profit si pierdere se prezinta sub forma de lista, adica, mai nt Faptul ca aceste doua categorii de elemente sunt delimitate pe grupe, exista posibilitatea stabilirii marimii format din rezultatul din exploatare si rezultatul din activitatea financiara) si a rezultatului din activitatea ex

Rezultatul se determina n cascada, astfel: A- Rezultatul din exploatare; B- Rezultatul financiar; C- R rezultatul financiar); D- Rezultatul extraordinar; E- Rezultatul brut al exercitiului; F- Rezultatul net al exe impozitului pe profit din rezultatul brut al exercitiului.

n sistemul de contabilitate din tara noastra, potrivit legislatiei fiscale, pentru impozitarea profitu contabil si rezultatul fiscal.

Rezultatul contabil sau rezultatul brut al exercitiului este reflectat n suma globala, reprezentnd pierdere" si se determina ca diferenta ntre veniturile obtinute si cheltuielile ocazionate. Rezultatul fiscal (impozabil) asupra caruia se calculeaza impozitul pe profit se stabileste astfel: Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil - Elemente deductibile + Elemente nedeductibile Ca urmare, rezultatul brut al exercitiului pentru determinarea rezultatului impozabil, se corecteaza regula venituri) sau nedeductibile (de regula cheltuieli), ntre care mentionam: * Elementele deductibile fiscal, care diminueaza baza impozabila: - dividende primite de la o alta persoana juridica;

- sume utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva n limita a 5% din profitul co din capitalul social; - alte sume deductibile prevazute de legislatia n vigoare. - impozitul pe profit din orice sursa romna sau straina, calculat conform normelor legale; - amenzile si penalitatile datorate de catre autoritatile romne si straine; - cheltuielile de protocol si sponsorizare care depasesc limitele legale; - orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor.

- veniturile din provizioanele anulate pentru care nu s-a admis deducerea cheltuielilor corespunzatoa

* Elemente nedeductibile fiscal, care majoreaza baza impozabila pentru determinarea impozitulu

Profitul impozabil si, respectiv calculul impozitului pe profit, se efectueaza lunar, cu datele cumulat cotei procentuale legale de impozit (n prezent 25%, cu anumite exceptii), platitorii de impozit pe pro impozitul datorat bugetului de stat care constituie pentru unitate o cheltuiala (691 "Cheltuieli privind impoz

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pna la data de 25 inclusiv a primei luni di societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru ca

Calculul, nregistrarea si decontarea impozitului pe profit se efectueaza pe baza documentului d profit". Pentru contribuabili operatiile de regularizare a impozitului pe profit se efectueaza la termenele de la nceputul anului fiscal.

Declaratia pentru impozitul pe profit se ntocmeste si n cazul n care contribuabilul a nregistrat privind impozitul efectuat n avans, a recunoaste creditele fiscale, ca forma a deducerilor din impozitul p sume din impozitele datorate si pentru recuperarea pierderii.

Anexa la bilant se ntocmeste pentru realizarea n contabilitate a principiului imaginii fidele a pa

Copyright Cont

1 [1] O.M.F. nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglement[rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit[\ii Economice Europene ]i cu Standardele de Contabilitate Interna\ionale (publicat n M.Of. nr.480/4.X.1999).

S-ar putea să vă placă și