Sunteți pe pagina 1din 44

Comentarii

1. Reglementari legale din domeniul accizelor

2. Produse supuse accizelor armonizate

2.2. Faptul generator, exigibilitatea, eliberarea pentru consum

2.3. Deplasarea in regim suspensiv a produselor accizabile

2.4. Regimul documentelor fiscale

2.5. Obligatiile platitorilor de accize

2.6. Scutiri si exceptari la plata accizelor

2.7. Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun

2.8. Regimul de supraveghere fiscala

2.9. Infractiuni si pedepse, contraventii si sanctiuni

3. Alte produse accizabile

4. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna

1. Reglementari legale din domeniul accizelor


Trucuri si sfaturi despre IFRS

Reglementari

1. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.
2. Hotararea Guvernului nr. 977 din 25 iunie 2004 pentru majorarea nivelului accizelor pentru
unele produse, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 29 iunie 2004.
3. Ordonanta Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din
27 august 2004.
4. Legea nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.
5. Ordonanta Guvernului nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
1.154 din 7 decembrie 2004.
6. Ordonanta Guvernului nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor masuri
financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004.
7. Legea nr. 507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004
privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.
8. Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.
9. Hotararea Guvernului nr. 1.840 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074
din 18 noiembrie 2004.
10. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 576 din 16 aprilie 2004 pentru aprobarea Deciziei
Comisiei Fiscale Centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi
referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si T.V.A.,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 29 aprilie 2004.
11. Ordinul nr. 987 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei Fiscale
Centrale privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa
pe valoarea adaugata si accize, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din
16 iulie 2004.
12. Ordinul nr. 1.163 din 2 august 2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.
4/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit si accize,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 9 august 2004.
13. Ordinul nr. 615/1.654 din 18 octombrie 2004 privind metodologia de aprobare a
coeficientilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitatilor de depozitare,
manipulare, distributie si transport al uleiurilor minerale si produselor petroliere tipice si
atipice din activitatile specifice industriei petroliere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004.
14. Ordinul nr. 1.895 din 21 decembrie 2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale nr. 10
din 2 decembrie 2004 pentru aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la T.V.A. si
accize, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.278 din 30 decembrie 2004.

2. Produse supuse accizelor armonizate

Sunt supuse accizelor armonizate, in toate tarile membre ale Uniunii Europene, urmatoarele produse:

• bere;
• vinuri;
• bauturi fermentate, altele decat bere ai vinuri;
• produse intermediare;
• alcool etilic;
• produse din tutun;
• uleiuri minerale.
2.2. Faptul generator, exigibilitatea,
eliberarea pentru consum

457 de definitii si temeiuri legale si 127 de studii de caz va fac AS in CONTABILITATEA specifica
INSTITUTIILOR PUBLICE!

Cuvinte cheie:

• eliberarea pentru consum


• exigibilitate
• pierderi sau lipsuri
• productia/depozitarea produselor neaccizate
• obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal
• conditii
• obligatii

Produsele supuse accizelor armonizate sunt supuse acestor taxe in momentul producerii lor in Romania
sau la momentul importului lor in tara. Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau
cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Este considerata eliberare pentru consum:

• orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv;


• orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv;
• orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv;
• utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal, altfel decat ca materie prima;
• orice detinere in afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse in
sistemul de accizare.

ATENTIE!

Nu este considerata eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre:

– un alt antrepozit fiscal in Romania, autorizat pentru respectivele produse accizabile;


– o alta tara.
In consecinta, exportul de produse accizabile nu este generator de accize.

Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este eliberat pentru consum
in Romania.

In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza devine exigibila la data cand se constata pierderea sau lipsa
produsului si se plateste in termen de 5 zile de la data la care a intervenit exigibilitatea.

IMPORTANT
Exigibilitatea accizei nu intervine si aceasta nu se datoreaza in cazul constatarii pierderilor sau lipsurilor
de produse accizabile, daca pierderea sau lipsa intervine in perioada in care produsul accizabil se afla
intr-un regim suspensiv si sunt indeplinite oricare dintre urmatoarele conditii:

– produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii, incendierii,
inundatiilor sau altor cazuri de forta majora, dar numai in situatia in care autoritatii fiscale competente i se
prezinta dovezi satisfacatoare cu privire la evenimentul respectiv, impreuna cu informatia privind
cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania;

– produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau a altor cauze care
reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului, dar numai in situatia in care
cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania nu depaseste limitele legal
stabilite.

Pierderile sau lipsurile se admit ca neaccizabile daca acestea:

• pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea pierderilor sau lipsurilor;


• se incadreaza in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor si instalatiilor si/sau in actele
normative in vigoare;
• sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.

In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care este depozitat intr-un
antrepozit fiscal pentru care se revoca sau se anuleaza autoriza-tia, acciza devine exigibila la data
revocarii sau anularii autorizatiei, urmand a se plati in termen de 5 zile de la data la care intervine
exigibilitatea.

Accizele se calculeaza in cota si rata de schimb in vigoare, la momentul in care aceasta devine exigibila.

REGIMUL DE ANTREPOZITARE

Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, poate avea loc
numai intr-un antrepozit fiscal si numai in baza unei autorizatii eliberate in acest sens de autoritatea
fiscala competenta.

Astfel, potrivit celor de mai sus, antrepozitul fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau
depozitarea de produse accizabile. In activitatea de productie sunt

incluse si activitatile de imbuteliere si ambalare a produselor accizabile. Produsele accizabile supuse


marcarii nu pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.

ATENTIE!

Ca exceptie de la aceasta prevedere, de la 1 ianuarie 2005 vor putea fi depozitate in antrepozite fiscale
de depozitare bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.

Pana la 1 ianuarie 2007, depozitarea uleiurilor minerale in regim suspensiv de accize este permisa numai
intr-un antrepozit fiscal de productie.

ATENTIE!

Ca exceptie de la aceasta prevedere, incepand cu 1 ianuarie 2005 vor putea fi antrepozite fiscale de
depozitare spatiile detinute de terminalul petrolier maritim, precum si depozitele detinute de antrepozitarul
autorizat pentru productie, in afara antrepozitului fiscal de productie, atat timp cat proprietarul uleiurilor
minerale ramane acest antrepozitar autorizat.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Exceptie de la aceasta restrictie fac:

– antrepozitele fiscale ce livreaza uleiuri minerale in regim de scutire directa catre persoane fizice
(detinatoare ale autorizatiei de utilizator final) in scopul utilizarii acestora drept combustibil pentru incalzit;

– antrepozitele fiscale ce livreaza gaze petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz

pentru consum casnic;

– magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze produse in regim duty-free;

– antrepozitele fiscale care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave.

Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii
accizelor, atrage plata acestora.

Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit fiscal, persoana interesata trebuie sa depuna o cerere la
autoritatea fiscala teritoriala.

Cererea trebuie sa fie insotita de documente cu privire la:

a) amplasarea si natura locului;

b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an;

c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca
antrepozitar autorizat;

d) capacitatea persoanei ce solicita autorizarea, de a indeplini obligatiile prevazute de lege ce cad in


sarcina antrepozitarilor de produse accizabile;

e) copia contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat,
iar in cazul in care solicitantul nu este proprietarul locului, declaratia proprietarului, prin care acesta
confirma permisiunea de acces pentru personalul cu atributii de control.

Autoritatea fiscala teritoriala verifica realitatea si exactitatea informatiilor si a documentelor depuse de


solicitantul autorizatiei de antrepozit fiscal si inainteaza autoritatii fiscale centrale, in termen de 30 de zile
de la depunera cererii, documentatia aferenta.

Documentatia trebuie insotita de un referat care cuprinde punctul de vedere al autoritatii fiscale teritoriale
asupra oportunitatii emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat si, dupa caz, aspectele sesizate privind
neconcordanta cu datele si informatiile prezentate de solicitant.

In cazul productiei de uleiuri minerale, documentatia trebuie avizata din punct de vedere tehnic de
Ministerului Economiei si Comertului.

CONDITII PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE ANTREPOZIT FISCAL


Autoritatea fiscala centrala elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:

• locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea,


depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile.

In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse
accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este
de 50.000 euro. Aceasta cantitate poate fi diferentiata, in functie de grupa de produse depozitata;

IMPORTANT

Incepand cu 1 ianuarie 2005, in cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare,
cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma
accizelor potentiale este de 5.000 euro. Pentru bauturile alcoolice supuse marcarii, aceasta limita va fi de
50.000 euro.

• locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile
din acest loc fara plata accizelor;

IMPORTANT

Incepand cu 1 ianuarie 2005, locul unde urmeaza sa fie amplasat antrepozitul fiscal va trebui sa fie strict
delimitat – acces propriu, imprejmuire –, iar activitatea ce se va desfasura in acest loc va trebui sa fie
independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea. In plus, locul va trebui
sa beneficieze de contorizare individuala a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii.

Incepand cu aceeasi data, locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, vor
trebui dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate
contoarele si rezervoarele de alcool si disti late, precum si caile de acces in antrepozitul fiscal.

• locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile, cu exceptiile


prevazute de lege;
• in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat,
aceasta nu trebuie sa fi fost condamnata in mod definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de
incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita,
in Romania sau in oricare din statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5
ani;
• in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antre-pozitar
autorizat, administratorii acestor persoane juridice nu trebuie sa fi fost condamnati in mod definitiv
pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie
mincinoasa, dare sau luare de mita in Romania sau in oricare din statele straine in care aceasta a
avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
• persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa
dovedeasca ca poate indeplini obligatiile prevazute de lege ce cad in sarcina antrepozitarilor de
produse accizabile.

Ulterior eliberarii autorizatiilor, acestea pot fi modificate de catre autoritatea fiscala competenta, ori de
cate ori modificarea datelor initiale ale antrepozitarilor autorizati impun acest lucru.

In cazul in care autoritatea fiscala competenta decide respingerea cererii de autorizare, aceasta va
anunta in scris solicitantul cu privire la decizia luata, precum si motivele care au determinat luarea acestei
hotarari.
OBLIGATIILE ANTREPOZITARULUI

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte:

• sa depuna la autoritatea fiscala competenta, daca se considera necesar, o garantie, in cazul


productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru
circulatia acestor produse.

ATENTIE!

Garantia pentru circulatia produselor accizabile se constituie numai pentru produsele aflate in regim
suspensiv care se deplaseaza intre doua antrepozite fiscale sau intre un antrepozit fiscal si un birou
vamal de intrare/iesire din tara. Nu se constituie garantie pentru circulatia in regim suspensiv a produselor
accizabile care circula intre doua antrepozite fiscale ale aceluiasi antrepozitar.

Garantia trebuie sa asigure riscul neplatii accizelor si poate fi constituita sub forma de depozit in numerar,
ipoteci, garantii reale sau garantii personale;

• sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare
adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate in antrepozitul fiscal;
• sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile in derulare si
produsele accizabile finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate din
antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale;
• sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem
de administrare, contabil si de securitate;
• sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal, in orice
moment in care antrepozitul fiscal este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal
este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
• sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la
cererea acestora;
• sa asigure, in mod gratuit, un birou in incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatilor fiscale
competente;
• sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau
neregularitate cu privire la produsele accizabile;
• sa instiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a
structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare in acesta, care poate afecta
cuantumul garantiei constituite potrivit primului punct;
• sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza
carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15 zile de la data inregistrarii
modificarii.

ATENTIE!

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 83/2004, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 494/2004,
antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate vor avea obligatia
depunerii certificatului ISO 9001 la autoritatea fiscala competenta.

IMPORTANT

Autorizatiile sunt emise numai pentru antrpozitarii autorizati mentionati in acestea si nu sunt transferabile.
Astfel, in cazul in care are loc vanzarea locului sau a afacerii, autorizatia nu va fi transferata in mod
automat noului proprietar, acesta urmand a depune o cerere de autorizare ca antrepozit fiscal. In sensul
celor precizate mai sus, prin vanzarea afacerii se intelege schimbarea actionarilor / asociatilor majoritari
ai persoanei juridice aurtorizate ca antrepozitar, indiferent de modul de organizare si de forma de
proprietate a acestuia.

IMPORTANT

Autorizatiile de antrepozit fiscal nu au un termen de valabilitate limitat, ele fiind valabile pe toata periaoda
legala de desfasurare a activitatii.

Situatiile in care autorizatia poate fi anulata, revocata sau suspendata se regasesc la sectiunea
„Infractiuni, contraventii si sanctiuni”.

2.3. Deplasarea in regim suspensiv a


produselor accizabile
Trucuri si sfaturi despre contabilitatea de gestiune

Cuvinte cheie:

• suspendarea accizei
• document administrativ de insotire
• conditii suspendare acciza
• circulatia documentului administrativ

Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda, daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:

• deplasarea sa aiba loc intre doua antrepozite fiscale;


• produsul sa fie insotit de minimum 3 exemplare ale unui document, denumit document
administrativ de insotire;
• ambalajul in care este deplasat produsul sa aiba la exterior marcaje care sa identifice cu claritate
tipul si cantitatea produsului aflat in interior;
• containerul in care este deplasat produsul sa fie sigilat corespunzator;
• antrepozitarul autorizat sa fi depus garantia pentru plata accizelor aferente produsului accizabil.

DEPLASAREA UNUI PRODUS ACCIZABIL INTRE DOUA ANTREPOZITE FISCALE

ATENTIE !

In cazul deplasarii produselor accizabile intre doua antrepozite fiscale in regim suspensiv, documentul
administrativ de insotire se intocmeste in 5 exemplare.

Utilizarea documentului administrativ de insotire:

a) primul exemplar ramane la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 5 se transmite de catre acesta
la momentul expedierii produselor, autoritatii fiscale competente in raza careia isi desfasoara activitatea;
b) exemplarele 2, 3 si 4 insotesc produsele accizabile pe parcursul miscarii lor pAna la antrepozitul fiscal
primitor. La sosirea produsului in antrepozitul fiscal primitor, acesta trebuie sa completeze toate cele 3
exemplare ale documentului administra-tiv de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de
desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara
activitatea, desemnarea unui reprezentant al acesteia, care, in maximum 24 de ore sa efectueze
verificarea si certificarea datelor inscrise in cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire.
Dupa certificare, exemplarul 2 se pastreaza de catre antrepozitul fiscal primitor, exemplarul 3 se transmite
antrepozitului fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale competente in raza careia isi
desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor si ramane la aceasta. In cazul antrepozitarului autorizat
pentru productia de alcool etilic si pentru prelu-crarea acestuia, toate cele 5 exemplare ale documentului
administrativ de insotire trebuie sa fie vizate de catre supraveghetorul fiscal desemnat potrivit legii. In
cazul gospodariilor individuale care vand produse accizabile catre un antrepozit fiscal de productie,
deplasarea produselor in regim suspensiv trebuie sa fie insotita de doua exemplare ale borderoului de
achizitii, pe care antrepozitul fiscal de productie mentioneaza in partea superioara „utilizat ca document
administrativ de insotire“.

Mentiunea se face prin aplicarea unei stampile care va contine acest text. La sosirea produselor in
antrepozitul fiscal de productie, acesta trebuie sa inscrie pe borderou cantitatea primita si sa solicite
autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant fiscal
care, in maximum 24 de ore, trebuie sa verifice si sa certifice datele inscrise in cele doua exemplare ale
borderoului de achizitii. Din cele doua exemplare certificate, unul se expediaza gospodariei individuale,
iar al doilea exemplar se pastreaza de catre antrepozitul fiscal de productie.

Pentru ca acciza aferenta unui produs care circula in regim suspensiv sa fie suspendata, trebuie
indeplinite urmatoarele cerinte:

• produsul accizabil sa fie plasat in antrepozitul fiscal sau expediat catre alt antrepozit fiscal;
• antrepozitul fiscal primitor sa indice pe fiecare copie a documentului administrativ de insotire tipul
si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice neconcordanta existenta intre
produsul accizabil primit si produsul accizabil indi-cat pe documentele administrative de insotire;
• antrepozitul fiscal primitor trebuie sa obtina de la autoritatea fiscala competenta certificarea
documentului administrativ de insotire a produselor accizabile primite;

IMPORTANT

Obligatia certificarii documentului administrativ de insotire de catre autoritatea fiscala competenta nu este
aplicabila in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv prin conducte fixe.

• in termen de 10 zile de la primirea produselor, antrepozitul fiscal primitor trebuie sa returneze o


copie a documentului administrativ de insotire persoanei care a expediat produsul.

IMPORTANT

In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru deplasarea produselor accizabile in
regim suspensiv, acciza se datoreaza de catre persoana care a expediat produsele.

Orice persoana care expediaza un produs accizabil aflat in regim suspensiv este exonerata de obligatia
de plata a accizelor pentru acel produs, daca primeste de la antrepozitul fiscal primitor un document
administrativ de insotire, certificat in mod corespunzator.

In situatia in care persoana respectiva nu primeste documentul certificat in termen de 30 de zile de la


data expedierii produsului, acesta va plati accizele aferente acelui produs.
DEPLASAREA UNUI PRODUS ACCIZABIL INTRE UN ANTREPOZIT FISCAL SI UN BIROU VAMAL
DE IESIRE DIN ROMANIA IN VEDEREA EXPORTULUI

Documentul administrativ de insotire se intocmeste in 5 exemplare. Pe durata deplasarii acciza se


suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

• produsul este insotit de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire;


• ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si
cantitatea produsului aflat in interior;
• containerul in care este deplasat produsul este sigilat cu sigiliul antrepozitului fiscal expeditor. In
cazul alcoolului etilic, containerele vor purta si sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal, iar daca
vamuirea se efectueaza la un birou vamal de interior, sigiliile aplicate de supraveghetorul fiscal
vor fi inlocuite, dupa caz, cu sigiliile vamale;
• produsul este insotit de dovada constituirii unei garantii de catre antrepozitul fiscal expeditor

Primul exemplar al documentului administrativ de insotire ramane la antrepozitul fiscal expeditor,


exemplarele 2, 3 si 4 insotesc produsele pana la biroul vamal de iesire din Romania, iar exemplarul 5 se
transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia expeditorul isi desfasoara activitatea.

Dupa scoaterea definitiva a produselor de pe teritoriul Romaniei si intocmirea declaratiei vamale de


export, exemplarele 2, 3 si 4 se confirma de biroul vamal de iesire din Romania. Exemplarul 2 ramane la
biroul vamal, exemplarele 3 si 4 se transmit de catre acesta antrepozitului fiscal expeditor si, respectiv,
autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea expeditorul.

DEPLASAREA UNUI PRODUS ACCIZABIL INTRE UN BIROU VAMAL DE INTRARE IN ROMANIA SI


UN ANTREPOZIT FISCAL

Acciza se suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

• produsul accizabil este insotit de 3 copii ale declaratiei vamale pe care biroul vamal mentioneaza
in partea superioara „utilizat ca document administrativ de insotire”. Mentiunea se face prin
aplicarea unei stampile care va contine acest text;
• ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si
cantitatea produsului aflat in interior;
• containerul in care este deplasat produsul este sigilat cu sigiliile biroului vamal;
• produsul este insotit de dovada constituirii de catre antrepozitul fiscal primitor a unei garantii
pentru plata accizelor aferente produsului deplasat.
Cele 3 copii ale declaratiei vamale insotesc produsele accizabile pana la antrepozitul fiscal
primitor, care are obligatia certificarii acestora.
Dupa certificare, o copie se retine de catre antrepozitul fiscal primitor, o copie este transmisa
inapoi la biroul vamal de intrare, iar a treia se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia
isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.

2.4. Regimul documentelor fiscale


Am aflat de la guvernanti cum sa ocolesc impozitul forfetar si sa economisesc 500 € anual. M-am hotarat: ma
fac PFA!

Cuvinte cheie:
• facturi fiscale speciale
• aviz de insotire

Antrepozitarii autorizati pentru alcool, bauturi alcoolice si uleiuri minerale, precum si


importatorii legali de astfel de produse au obligatia ca la livrarea acestor produse sa intocmeasca
facturi fiscale speciale inscriptionate pe diagonala cu cuvintele «Alcool», «Alcool sanitar»,
«Distilate», «Bauturi alcoolice» si «Uleiuri minerale», in functie de specificul produselor livrate.

Antrepozitarii si importatorii autorizati de tigarete utilizeaza de asemenea facturi fiscale speciale


fara ca denumirea produsului sa fie inscriptionata pe diagonala, la emiterea acestor facturi putand
utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile. Obligatia utilizarii facturilor fiscale
speciale revine si distribuitorilor agreati de uleiuri minerale, pentru toate cantitatile de uleiuri
minerale supuse accizelor, pe care le distribuie.

La eliberarea pentru consum a produselor accizabile, antrepozitarii sau importatorii respectivi


vor inscrie pe facturile fiscale speciale si valoarea accizelor, iar in situatia in care pentru
produsele livrate nu se datoreaza accize, ca urmare a unei scutiri, pe factura se va inscrie
mentiunea «scutit de accize» . Totodata, la rubrica «Cumparator» se va mentiona «antrepozitar
autorizat», «comerciant» sau «utilizator final», dupa caz.

ATENTIE!

In cazul livrarilor in regim suspensiv, pe facturile fiscale speciale nu se va inscrie si valoarea


accizei.

Antrepozitarii autorizati pentru bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, si
pentru produse intermediare vor utiliza facturi fiscale standard in care vor mentiona si valoarea
accizelor, acolo unde este cazul – cu exceptia livrarilor in regim suspensiv – sau daca nu se
datoreaza accize, ca urmare a unei scutiri, pe factura se va inscrie mentiunea «scutit de accize».

Antrepozitarii sau importatorii care emit facturi in care se inscrie acciza au obligatia de a pastra
un exemplar al fiecarei facturi emise si de a-l prezenta la cererea autoritatii fiscale.

Pentru transferul de produse accizabile de la antrepozitele fiscale catre spatiile proprii de


depozitare, documentul utilizat este avizul de insotire care este de tip special, cu inscriptionare pe
diagonala numai in cazul bauturilor alcoolice si pentru care se intocmeste factura fiscala speciala.

Pentru transferul de uleiuri minerale, avizul de insotire va avea inscriptionat pe diagonala


cuvintele «uleiuri minerale».

Facturile fiscale speciale si avizele speciale de insotire a marfii sunt documente cu regim special,
se tiparesc de C.N. Imprimeria Nationala S.A. si se procura contra cost de la autoritatea fiscala
teritoriala in baza unei note de comanda.

2.5. Obligatiile platitorilor de accize


Vrei sa scapi de "atentiile" Garzii Financiare?
Aplica procedurile fiscale potrivit legislatiei in vigoare!
Uita de stres si amenzi!
...clic aici

Cuvinte cheie:

• obligatiile platitorilor de accize

Platitorii de accize au urmatoarele obligatii:

• sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor Codului de


procedura fiscala;
• sa calculeze accizele, sa le evidentieze distinct in facturi si sa le vireze la bugetul de stat,
la termenele prevazute si totodata sa raspunda pentru exactitatea calculu-lui si virarea
integrala a sumelor datorate;

ATENTIE!

Antrepozitarii autorizati au obligatia achitarii accizelor la bugetul statului pana pe data de 25


inclusiv a lunii urmatoare celei in care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum sau
au fost inregistrate pierderi sau lipsuri de astfel de produse.

Importatorii de produse accizabile care nu sunt plasate in regim suspensiv sau intr-un regim
vamal de import, cu exceptarea de la plata a tuturor sumelor aferente drepturilor de import, vor
plati accizele in vama, la momentul intocmirii declaratiei vamale de import.

• sa tina evidenta accizelor potrivit prevederilor legale in domeniu;


• sa depuna lunar, la autoritatea fiscala, o declaratie de accize – al carei model si in-
structiuni de completare se regasesc in Ordinul ministrului finantelor publice nr.
281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratia
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat“, cod obligatiile 14.13.01.01-a,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 23 februarie 2004,
indiferent daca pentru luna respectiva se datoreaza sau nu accize. de accize Termenul de
depunere a acestei declaratii este data de 25 a lunii urmatoare celei de raportare;
• sa depuna anual decontul de accize pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de
raportare.

Orice antrepozitar autorizat, are obligatia de a tine registre contabile precise, care sa cuprinda
informatii suficiente pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea prevederilor
legale. Totodata, antrepozitarul autorizat obligat la plata accizelor este raspunzator de exactitatea
calculelor si virarea accizelor la bugetul de stat la termenul pre-vazut de lege.

Decontarile intre agentii economici furnizori ai produselor accizabile si agentii economici


cumparatori ai acestor produse se fac prin unitati bancare, in cazul livrarilor efectuate de catre
agentii economici producatori si importatori ai acestor produse.
Exceptie de la aceasta prevedere fac livrarile catre comercianti en detail sau livrarile efectuate in
cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte
normative speciale. Se admit si compensarile intre agentii economici, stabilite prin acte
normative speciale. Sumele reprezentand accizele nu fac obiectul compensarii, daca in actele
normative respective nu se prevede aceasta.

2.6. Scutiri si exceptari la plata accizelor


Cuvinte cheie:

• situatii
• moduri de acordare a scutirii
• certificat de scutire
• utilizarea certificatului de scutire
• cazuri/conditii scutire
• documentatie
• autorizatia de utilizator final
• scutiri la uleiuri minerale
• distribuitori agreati
• decont de accize
• destinatia autorizatiei
• aprovizionarea la punctul de lucru
• documentatie insotitoare
• persoane fizice

Codul fiscal prevede o serie de scutiri si exceptari de la plata accizelor, care pot avea caracter general
(aplicabile tuturor categoriilor de produse supuse accizelor armonizate) sau sunt specifice unor anumite
grupe de produse.

1. SCUTIRI CU CARACTER GENERAL

Produsele supuse accizelor armonizate sunt scutite de la plata accizelor atunci cand:
sunt livrate in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;
b) sunt destinate organizatiilor internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale
Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor
organizatii sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;
c) sunt destinate fortelor armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia
Fortelor Armate ale Romaniei; d) sunt livrate la rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in
care au acest regim.
Scutirea de la plata accizelor se acorda direct sau prin restituirea accizelor achitate la achizitionarea
produselor accizabile (scutire indirecta), dupa cum urmeaza:
Pentru produsele accizabile, altele decat uleiurile minerale utilizate drept combustibili sau carburanti,
scutirea se acorda direct, atunci cand acestea sunt livrate de catre antrepozitul fiscal pentru destinatiile
prezentate mai sus.
In cazul uleiurilor minerale utilizate drept combustibili sau carburanti si care au destinatiile mentionate la
literele a) – c), scutirea se acorda prin restituirea accizelor achitate la achizitionarea acestora.
In toate situatiile de scutire de la plata accizelor (atat directa, cat si indirecta), aceasta se acorda
beneficiarului pe baza certificatului de scutire al carui model este redat in sectiunea „Formulare specifice“.

Certificatul de scutire se obtine de catre beneficiar de la autoritatea fiscala teritoriala, pe baza unei cereri
in care va mentiona statutul pe care il are si, totodata, va fundamenta cantitatea ce urmeaza sa o
achizitioneze in regim de scutire. Autoritatea fiscala teritoriala poate cere solicitantului, in vederea
intocmirii documentatiei necesare eliberarii certificatului, orice informatii si acte pe care le considera
necesare.
Prin autoritate fiscala teritoriala se intelege, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice judetene
sau a municipiului Bucuresti ori directia generala de administrare a marilor contribuabili.

1. SCUTIRI CU CARACTER GENERAL

Produsele supuse accizelor armonizate sunt scutite de la plata accizelor atunci cand:
sunt livrate in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;
b) sunt destinate organizatiilor internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale
Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor
organizatii sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;
c) sunt destinate fortelor armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia
Fortelor Armate ale Romaniei; d) sunt livrate la rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in
care au acest regim.
Scutirea de la plata accizelor se acorda direct sau prin restituirea accizelor achitate la achizitionarea
produselor accizabile (scutire indirecta), dupa cum urmeaza:
Pentru produsele accizabile, altele decat uleiurile minerale utilizate drept combustibili sau carburanti,
scutirea se acorda direct, atunci cand acestea sunt livrate de catre antrepozitul fiscal pentru destinatiile
prezentate mai sus.
In cazul uleiurilor minerale utilizate drept combustibili sau carburanti si care au destinatiile mentionate la
literele a) – c), scutirea se acorda prin restituirea accizelor achitate la achizitionarea acestora.
In toate situatiile de scutire de la plata accizelor (atat directa, cat si indirecta), aceasta se acorda
beneficiarului pe baza certificatului de scutire al carui model este redat in sectiunea „Formulare specifice“.

Certificatul de scutire se obtine de catre beneficiar de la autoritatea fiscala teritoriala, pe baza unei cereri
in care va mentiona statutul pe care il are si, totodata, va fundamenta cantitatea ce urmeaza sa o
achizitioneze in regim de scutire. Autoritatea fiscala teritoriala poate cere solicitantului, in vederea
intocmirii documentatiei necesare eliberarii certificatului, orice informatii si acte pe care le considera
necesare.
Prin autoritate fiscala teritoriala se intelege, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice judetene
sau a municipiului Bucuresti ori directia generala de administrare a marilor contribuabili.

IMPORTANT

Certificatul de scutire de la plata accizelor se emite in trei exemplare. La momentul efectuarii primei
operatiuni, beneficiarul va transmite exemplarele doi si trei ale certificatului catre antrepozitul fiscal
expeditor si va pastra primul exemplar. In cazul in care aprovizionarea se face de la mai multe antrepozite
fiscale, beneficiarului i se va emite cate un certificat de scutire pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor in
parte.
Antrepozitul fiscal va pastra exemplarul trei al certificatului de scutire de la plata accizelor, iar exemplarul
al doilea va fi utilizat drept document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
Beneficiarul scutirii are obligatia sa solicite autoritatii fiscale teritoriale emitente a certificatului de scutire
ca, in maximum 24 de ore de la primirea produselor accizabile, sa confirme cantitatea primita pe
exemplarul utilizat drept document administrativ de insotire. Dupa confirmare, beneficiarul trebuie sa
transmita o copie a acestui document antrepozitului fiscal expeditor.

ATENTIE !

Daca antrepozitul fiscal expeditor nu primeste in termen de 30 de zile de la expedierea produsului copia
documentului administrativ de insotire cu confirmarea corespunzatoare a cantitatilor de produse
accizabile primite, operatiunea in cauza este considerata eliberare pentru consum si scutirea nu se mai
aplica.
Ca o exceptie de la plata accizelor, legea prevede faptul ca:
Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor
persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele
prevazute de legislatia vamala in vigoare.

2. SCUTIRI DE LA PLATA ACCIZELOR IN CAZUL ALCOOLULUI ETILIC SI


AL ALTOR PRODUSE ALCOOLICE

Alcoolul etilic si alte produse alcoolice pentru care, potrivit legii, se datoreaza accize, sunt scutite de la
plata acestor taxe atunci cand sunt:
a) denaturate conform prescriptiilor legale si utilizate pentru producerea de produse
care nu sunt destinate consumului uman.
Prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2005,
scutirea pentru alcoolul etilic si alte produse alcoolice denaturate se va aplica in
cazul in care acestea vor fi:

– complet denaturate, conform prescriptiilor legale;


– denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate con
sumului uman;
ATENTIE !

Produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea alcoolului sunt:


– pentru alcoolul etilic tehnic: violet de metil in concentratie de 0,6-1,2 g la 1.000 litri, alcooli superiori in
concentratie de 0,2-0,5 kg/1.000 litri sau benzina de extractie in concentratie de 0,4-1 kg/1.000 litri;
– pentru alcoolul etilic utilizat in cosmetica: fenolftaleina in concentratie de 10-40 g/1.000 litri;
– pentru alcoolul sanitar: salicilat de etil sau salicilat de metil in concentratie de 0,2-1 kg/1.000 litri si
albastru de metil in concentratie de 2-5 g/1.000 litri.
b) utilizate pentru producerea otetului. Prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, s-a
specificat si codul tarifar pentru acest produs, si anume NC 2209;

c) utilizate pentru producerea de medicamente;


d) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau bauturi nealcoolice ce au o
concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum. Pentru o mai buna intelegere a sferei de aplicare a acestei
scutiri, prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, textul mentionat mai sus a fost reformulat astfel: „utilizate
pentru producerea de arome alimentare ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum, destinate
prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice“;
e) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;
f) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de ali-mente cu sau fara
crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100
kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in
compozitia altor produse;
g) esantioane pentru analiza sau teste de productie necesare sau in scopuri stiintifice;
h) utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
i) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;
j) utilizate in industria cosmetica.

In toate situatiile prezentate mai sus, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu
conditia ca acesta sa se aprovizioneze direct de la un antrepozit fiscal de productie sau de la un
importator.
Depozitele farmaceutice beneficiaza de scutire de la plata accizelor pentru alcoolul achizitionat si livrat
direct catre spitale si farmacii si intocmesc catre acesti beneficiari facturi in care este inscrisa valoarea
produselor la preturi ce nu includ accizele.
Totodata, in cazul esantioanelor pentru analiza sau teste de productie necesare sau in scopuri stiintifice,
precum si in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat si care se incadreaza in
situatiile pentru care, prin lege, este prevazuta scutirea de la plata accizelor, scutirea se acorda direct.
Pentru celelalte situatii enumerate mai sus, scutirea se acorda prin compensare si/sau restituire, dupa
caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
In toate cazurile de scutire, aceasta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de:
-autorizatia de utilizator final
Aceasta autorizatie se elibereaza si in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem
integrat.
Autorizatia de utilizator final se elibereaza de catre autoritatea fiscala teritoriala la cererea scrisa a
beneficiarului. La cerere, se anexaza actul de constituire din care sa rezulte ca societatea desfasoara o
activitate care necesita consumul de alcool etilic si de alte produse alcoolice, precum si fundamentarea
cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata accizelor. Autoritatea fiscala poate sa
solicite orice infor-matie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.
Prin autoritate fiscala teritoriala se intelege, dupa caz, directiile generale ale finante-lor publice judetene
sau a municipiului Bucuresti ori directia generala de administrare a marilor contribuabili.
Autorizatia de utilizator final al carei model se regaseste in sectiunea „Formulare specifice“ se emite in trei
exemplare:
– primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;
– al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire;
– al treilea exemplar se transmite si se pastreaza de catre antrepozitul fiscal expeditor.

ATENTIE !

Daca beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multe antrepozite fiscale, autorizatia de utilizator final se
emite pentru fiecare antrepozit fiscal expeditor in parte.
In momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul trebuie sa transmita exemplarele 2 si 3 ale
autorizatiei de utilizator final antrepozitului fiscal expeditor. Antrepozitul expeditor pastreaza exemplarul
trei, iar exemplarul al doilea este utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce
se deruleaza.
De fiecare data, la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a
autorizatiei, ca in maximum 24 de ore sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de
insotire cantitatea primita de beneficiar. Pentru operativitate, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate
desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in raza careia este primit produsul, in
vederea certificarii.
Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a
acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor. In cazul in care, in termen de 30 de zile de
la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului certificat, acea
operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila.

IMPORTANT:

In situatia in care beneficiarul are sucursale si puncte de lucru – ce utilizeaza alcool si produse alcoolice
in scopuri pentru care, prin lege, se prevede scutire la plata accizelor – care sunt situate pe raza
teritoriala a mai multor judete, elibera-rea autorizatiilor de utilizator final pentru acestea se face de catre
autoritatea fiscala unde se afla in evidenta sediul social al beneficiarului.
-copia facturii de achizitie a alcoolului sau a altor produse alcoolice, dupa caz, in care acciza sa fie
evidentiata separat

Exceptie face situatia scutirii directe aferenta esantioanelor pentru analiza sau teste de productie
necesare sau in scopuri stiintifice, cand pe factura se inscrie „scutit de accize”;

-dovada platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor sau importator, constandin documentul de plata
confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis.

IMPORTANT

In cazul in care utilizatorul final isi recupereaza accizele platite la achizitionarea alcoolului sau a
altor produse alcoolice prin pretul/tariful practicat pentru activitatea desfasurata, scutirea nu se mai
acorda.

3. SCUTIRI DE LA PLATA ACCIZELOR IN CAZUL ULEIURILOR MINERALE

Uleiurile minerale sunt scutite de la plata accizelor daca aprovizionarea se face de catre beneficiar direct
de la un antrepozit fiscal de productie, de la un importator sau – pentru anumite categorii de produse – de
la un distribuitor agreat, si cu conditia ca acestea sa aiba urmatoarele destinatii:
a) sa fie folosite in orice alt scop decat drept combustibil sau carburant;
b) sa fie livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop
privat.
In vederea aplicarii scutirii de mai sus, Codul fiscal defineste aviatia turistica in scop privat ca
reprezentand utilizarea unei aeronave, de catre proprietarul sau de catre persoana fizica sau juridica ce o
detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele
decat transportul de persoane sau de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile
autoritatilor publice;
c) sa fie livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia maritima inter-nationala si pentru
navigatia pe caile navigabile interioare, altele decat navigatiile de agrement in scop privat. Pentru
aplicarea acestei scutiri, Codul fiscal expliciteaza notiunea de navigatie de agrement in scop privat, ca
reprezentand utilizarea oricarei ambarcatiuni, de catre proprietarul sau de catre persoana fizica sau
juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in
special altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau
pentru nevoile autoritatilor publice;
d) sa fie utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele electrocalogene;
e) sa fie utilizate in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor;scutire
f) sa fie injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul
utilizat drept combustibil principal;
g) sa fie destinate utilizarii drept combustibil pentru rezervorul standard al unui au-tovehicul cu motor ce
intra in Romania;
h) sa fie acordate gratuit in scop de ajutor umanitar de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare;
i) sa fie utilizate drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani si a
orfelinatelor;
Uleiurile minerale sunt scutite de la plata accizelor daca aprovizionarea se face de catre beneficiar direct
de la un antrepozit fiscal de productie, de la un importator sau – pentru anumite categorii de produse – de
la un distribuitor agreat, si cu conditia ca acestea sa aiba urmatoarele destinatii:
a) sa fie folosite in orice alt scop decat drept combustibil sau carburant;
b) sa fie livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop
privat.
In vederea aplicarii scutirii de mai sus, Codul fiscal defineste aviatia turistica in scop privat ca
reprezentand utilizarea unei aeronave, de catre proprietarul sau de catre persoana fizica sau juridica ce o
detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele
decat transportul de persoane sau de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile
autoritatilor publice;
c) sa fie livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia maritima inter-nationala si pentru
navigatia pe caile navigabile interioare, altele decat navigatiile de agrement in scop privat. Pentru
aplicarea acestei scutiri, Codul fiscal expliciteaza notiunea de navigatie de agrement in scop privat, ca
reprezentand utilizarea oricarei ambarcatiuni, de catre proprietarul sau de catre persoana fizica sau
juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in
special altele decat transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau
pentru nevoile autoritatilor publice;
d) sa fie utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele electrocalogene;
e) sa fie utilizate in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor;scutire
f) sa fie injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul
utilizat drept combustibil principal;
g) sa fie destinate utilizarii drept combustibil pentru rezervorul standard al unui au-tovehicul cu motor ce
intra in Romania;
h) sa fie acordate gratuit in scop de ajutor umanitar de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare;
i) sa fie utilizate drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani si a
orfelinatelor;

IMPORTANT

Prin Ordonante Guvernului nr. 83/2004, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2005, aceasta scutire a fost
extinsa pentru toate institutiile de asistenta sociala, pentru institutiile de invatamant si lacasurile de cult.
j) sa fie utilizate de catre persoane fizice drept combustibil pentru incalzirea locuintelor;
k) sa fie utilizate drept combustibil in scop tehnologic sau pentru producerea de agent termic si apa calda.
Scopul tehnologic reprezinta utilizarea uleiului mineral in procesul de productie, fara ca acesta sa se
regaseasca in produsele finite rezultate. Exemplu: uleiurile minerale utilizate pentru functionarea
instalatiilor de productie;
l) sa fie utilizate in scop industrial. Scopul industrial reprezinta utilizarea uleiului mineral ca materie prima
pentru obtinerea unor produse in a caror componenta se va regasi la finalul procesului de fabricatie.
Exemplu: uleiurile minerale utilizate in industria lacurilor si vopselelor;
m) sa fie utilizate drept combustibil neconventional (bio-diesel). Scutirea de la plata accizelor pentru
uleiurile minerale se acorda beneficiarului in mod direct pentru situatiile prezentate la literele b) – j) si m),
precum si pentru utilizarea uleiurilor minerale cu codul tarifar NC 2711 14 00 (etilena, propilena, butilena
si butadiena) in scop industrial. Pentru cazurile expuse la literele a), k) si l), scutirea se acorda
beneficiarului in mod indirect:
– prin compensare cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat;
– prin restituirea accizelor platite la momentul achizitionarii uleiurilor minerale, in conformitate cu
prevederile Codului de procedura fiscala.
Distribuitori agreati de uleiuri minerale sunt:
pentru uleiuri minerale utilizate drept carburant pentru aeronave – detinatorii de certificate de autorizare
ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si contracte de prestari de servicii cu societati
detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile.
Certificatele de autorizare se elibereaza de Regia Autonoma „Autoritatea Aeronautica Civila Romana“;
pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pe caile
navigabile interioare – detinatorii de certificate eliberate de autoritatea cu competenta in acest sens;
pentru gaz petrolier lichefiat – persoanele autorizate in calitate de unitati de deservire – conform
prescriptiilor tehnice in vigoare, aprobate de ministerul de resort – si care detin in proprietate mijloace
tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat;
pentru petrol lampant – statiile de distributie care sunt dotate cu pompe distincte doar pentru distribuirea
petrolului lampant.
Pentru a putea obtine scutirea de la plata accizelor – cu exceptia situatiei mentionate la lit. g) –
beneficiarul trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala un decont de accize, insotit de:
-autorizatia de utilizator final
Intrucat, potrivit Codului fiscal, consumul de uleiuri minerale in incinta unui loc de productie de uleiuri
minerale nu este considerat fapt generator de accize atunci cand este efectuat in scop de productie, au
obligatia sa solicite autorizatie de utilizator final si antrepozitarii autorizati aflati in aceasta situatie. Daca
consumul de uleiuri minerale in incinta unui antrepozit fiscal de productie de uleiuri minerale se
efectueaza in alt scop decat cel de productie, si in special pentru propulsia vehiculelor, acest fapt este
generator de accize.
Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, obligatia solicitarii si detinerii autorizatiei de
utilizator final revine si beneficiarilor de uleiuri minerale neac-cizabile rezultate din prelucrarea titeiului sau
a altor materii prime care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade Celsius.

IMPORTANT:

In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza cu uleiuri minerale de la un distribuitor agreat,


obligatia detinerii autorizatiei de utilizator final revine atat distribuitorului, cat si beneficiarului de
uleiuri minerale.
In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza cu uleiuri minerale de la un distribuitor agreat, obligatia
detinerii autorizatiei de utilizator final revine atat distribuitorului, cat si beneficiarului de uleiuri minerale.
Exemplu:

Un antrepozit fiscal de productie livreaza gaz petrolier lichefiat unei societati care, in calitate de
distribuitor agreat, livreaza produsul in cauza unei societati ce il utilizeaza in scop tehnologic. Acestei
situatii ii poate fi aplicabila scutirea indirecta prevazuta la art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal. Obligatia
detinerii autorizatiei de utilizator final revine atat distribuitorului agreat, cat si utilizatorului final.
Antrepozitul fiscal va livra distribuitorului agreat uleiul mineral la preturi ce includ accizele. Distribuitorul
agreat va livra societatii beneficiare gazul petrolier lichefiat tot la preturi cu accize. Accizele vor fi inscrise
in mod distinct de catre distribuitorul agreat pe factura fiscala speciala. Utilizatorul final va fi cel care va
solicita autoritatii fiscale teritoriale compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor de uleiuri
minerale utilizate in scopul pentru care a fost acordata scutirea.
Un antrepozit fiscal de productie livreaza unui distribuitor agreat gaz petrolier lichefiat. Distribuitorul
livreaza uleiul mineral in discutie unui spital, spre a fi utilizat drept combustibil pentru incalzire. Ca si in
exemplul de mai sus, atat distribuitorul agreat, cat si spitalul vor solicita autoritatilor fiscale teritoriale
eliberarea autorizatiilor de utilizator final. Situatia prezentata se incadreaza in prevederile art. 201 alin. (1)
lit. i) din Codul fiscal, caz in care scutirea de la plata accizelor se acorda direct.
Antrepozitul fiscal livreaza distribuitorului agreat uleiul mineral la preturi ce includ accizele. Distribuitorul
agreat livreaza spitalului produsul accizabil la preturi fara accize. In acest caz, distribuitorul agreat solicita
autoritatii fiscale compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire.
Autorizatia de utilizator final se elibereaza de catre autoritatea fiscala teritoriala la cererea scrisa a
contribuabililor (altii decat persoane fizice). Cererea va fi insotita de actul de constituire din care sa rezulte
ca societatea desfasoara o activitate ce necesita achizitionarea de uleiuri minerale. Totodata solicitantul
va fundamenta cantitatea de uleiuri minerale ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata
accizelor.
In plus fata de cele mentionate mai sus, autoritatea fiscala poate solicita orice informatie si documente pe
care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei.
In intelesul normelor metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal privind accizele, prin autoritate
fiscala teritoriala se intelege, dupa caz, directiile generale ale finantelor publice judetene sau a
municipiului Bucuresti ori directia generala de administrare a marilor contribuabili.

IMPORTANT:
IMPORTANT:

Daca beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multe antrepozite fiscale sau de la mai multi
importatori sau distribuitori agreati, va solicita autoritatii fiscale teritoriale eliberarea a cate unei
autorizatii de utilizator final pentru fiecare situatie in parte.
In situatia in care beneficiarul are sucursale si puncte de lucru – ce utilizeaza uleiuri minerale in
scopuri pentru care, prin lege, se prevede scutire la plata accizelor – care sunt situate pe raza
teritoriala a mai multor judete, eliberarea autorizatiilor de utilizator final pentru acestea se face de
catre autoritatea fiscala unde se afla in evidenta sediul social al beneficiarului.
Autorizatia de utilizator final se emite in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii: – la momentul
efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele doi si trei ale autorizatiei de
utilizator final catre expeditorul produsului accizabil (care poate fi antrepozit fiscal, importator sau
distribuitor agreat) si care pastreaza exem-plarul al treilea; – exemplarul doi va fi utilizat ca
document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula.
De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul are obligatia sa solicite autoritatii
fiscale teritoriale emitente a autorizatiei, ca in maximum 24 de ore de la primirea produselor sa
certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea receptionata.
Intrucat aprovizionarea cu uleiuri minerale poate fi facuta la punctul de lucru al beneficiarului, iar
autorizatia de utilizator final – asa cum am explicat mai sus – este eliberata de catre organul fiscal
in a carui raza teritoriala isi are acesta sediul social, pentru operativitate, autoritatea fiscala
teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in raza
careia este primit produsul.
Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul va transmite o
copie a acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor.
In situatia in care in termen de 30 de zile de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor
nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum
si din acel moment acciza devine exigibila.

IMPORTANT:

Daca beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multe antrepozite fiscale sau de la mai multi importatori
sau distribuitori agreati, va solicita autoritatii fiscale teritoriale eliberarea a cate unei autorizatii de utilizator
final pentru fiecare situatie in parte.
In situatia in care beneficiarul are sucursale si puncte de lucru – ce utilizeaza uleiuri minerale in scopuri
pentru care, prin lege, se prevede scutire la plata accizelor – care sunt situate pe raza teritoriala a mai
multor judete, eliberarea autorizatiilor de utilizator final pentru acestea se face de catre autoritatea fiscala
unde se afla in evidenta sediul social al beneficiarului.
Autorizatia de utilizator final se emite in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii: – la momentul efectuarii
primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele doi si trei ale autorizatiei de utilizator final catre
expeditorul produsului accizabil (care poate fi antrepozit fiscal, importator sau distribuitor agreat) si care
pastreaza exem-plarul al treilea; – exemplarul doi va fi utilizat ca document administrativ de insotire
pentru toate operatiunile ce se vor derula.
De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul are obligatia sa solicite autoritatii fiscale
teritoriale emitente a autorizatiei, ca in maximum 24 de ore de la primirea produselor sa certifice pe
exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea receptionata.
Intrucat aprovizionarea cu uleiuri minerale poate fi facuta la punctul de lucru al beneficiarului, iar
autorizatia de utilizator final – asa cum am explicat mai sus – este eliberata de catre organul fiscal in a
carui raza teritoriala isi are acesta sediul social, pentru operativitate, autoritatea fiscala teritoriala emitenta
poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in raza careia este primit produsul.
Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul va transmite o copie a
acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor.
In situatia in care in termen de 30 de zile de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu
primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel
moment acciza devine exigibila.

IMPORTANT:

Daca aprovizionarea se face de la un distribuitor agreat, acestuia ii va reveni sarcina transmiterii unei
copii a exemplarului 3 de autorizatie catre antrepozitul fiscal de la care s-a efectuat aprovizionarea.
-copia facturii de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata separat, cu exceptia
cazurilor in care scutirea de la plata accizelor se acorda direct, situatie in care, pe factura, se inscrie
„scutit de accize”;
-dovada platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator,dupa caz, constand in
documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorulare contul deschis.

ATENTIE !

In cazul in care utilizatorul final isi recupereaza accizele platite la achizitionarea uleiurilor mine
rale, prin pretul/tariful practicat pentru activitatea desfasurata, scutirea nu se mai acorda, sau se
anu-leaza daca aceasta a fost obtinuta in mod direct cu consecinta achitarii sumelor datorate
bugetului destat.
In cazul persoanelor fizice, autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a acestora
de catre administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul. In cerere, solicitantul
autorizatiei va prezentata si va fundamenta cantitatea ce persoane urmeaza sa fie achizitionata in
decursul unui an. fizice Pentru persoanele fizice, autorizatia de utilizator final nu mai parcurge
circuitul prevazut de normele metodologice pentru agentii economici.
In cazul in care utilizatorul final isi recupereaza accizele platite la achizitionarea uleiurilor mine
rale, prin pretul/tariful practicat pentru activitatea desfasurata, scutirea nu se mai acorda, sau se anu-
leaza daca aceasta a fost obtinuta in mod direct cu consecinta achitarii sumelor datorate bugetului destat.
In cazul persoanelor fizice, autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a acestora de
catre administratia finantelor publice in raza careia isi au domiciliul. In cerere, solicitantul autorizatiei va
prezentata si va fundamenta cantitatea ce persoane urmeaza sa fie achizitionata in decursul unui an.
fizice Pentru persoanele fizice, autorizatia de utilizator final nu mai parcurge circuitul prevazut de normele
metodologice pentru agentii economici.

IMPORTANT:

In cazul in care un ulei mineral pentru care a fost obtinuta scutirea de la plata accizelor este utilizat in
orice alt scop decat cel pentru care a fost acordata acea scutire, acciza devine exigibila la data la care
produsul si-a schimbat destinatia initiala.

2.7. Marcarea produselor alcoolice si a


produselor din tutun
100% siguranta in contabilitate cu Revista Romana de Monografii Contabile!
...clic aici!

Cuvinte cheie:

• timbrarea
• marcarea prin timbre si banderole
• nota de comanda
• aprobarea comenzii
• autorizatia de importator
• documentatie
• solicitarea de timbre
• solicitarea de banderole
• documente insotitoare a declaratiei vamale de export temporar
• productie interna
• produse importate
• obligatiile antrepozitarilor si ale importatorilor

Sistemul de marcare prin timbre a produselor din tutun a fost instituit in Romania incepand cu data de 1
martie 1996, prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, iar cel de marcare prin banderole a bauturilor
alcoolice s-a introdus incepand cu data de 1 mai timbrarea 1998, prin Hotararea Guvernului nr. 582/1997,
modificata prin Hotararea Guvernului nr. 107/1998.

Prin intrarea in vigoare a acestor acte normative, comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor din
tutun si a bauturilor alcoolice se poate face numai daca acestea sunt marcate.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, prin intrarea in vigoare a Codului fiscal, marcarea prin timbre si
banderole este obligatorie pentru urmatoarele produse accizabile:

• produse intermediare;
• alcool etilic, cu exceptia alcoolului etilic denaturat si a alcoolului etilic tehnic, produse care nu pot
fi utilizate ca materie prima la fabricarea bauturilor alcoolice sau in industria alimentara. In grupa
alcoolului etilic se incadreaza alcoolul, bauturile slab alcoolizate, tuica si rachiurile din fructe;
• produsele din tutun.

Responsabilitatea marcarii acestor produse revine:

– antrepozitarilor autorizati – in cazul in care produsele provin din productia interna;

– importatorilor autorizati – in cazul in care aceste produse provin din import.

Marcajele sunt hartii de valoare, iar responsabilitatea tiparirii acestora revine, potrivit legii, Companiei
Nationale Imprimeria Nationala S.A.

MARCAREA PRODUSELOR PROVENITE DIN PRODUCTIA INTERNA

Pentru produsele provenite din productia interna, marcarea se face numai in antrepozite fiscale autorizate
pentru productie. Astfel, in baza autorizatiei de antrepozit fiscal pentru productie, antrepozitarul poate
solicita marcaje prin depunerea unei note de comanda in trei exemplare, la:

• Ministerul Finantelor Publice – pentru marcarea produselor din tutun;


• directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia
generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz – pentru produsele intermediare si
alcool etilic.

La solicitarea notei de comanda, antrepozitarul trebuie sa aiba in vedere faptul ca aprobarea comenzii are
la baza:

– modul de justificare a notelor de comanda aprobate anterior;

– livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile, anterior datei solicitarii
comenzii.

In cazul antrepozitarilor autorizati ca producatori de produse din tutun, cantitatea de timbre ce poate fi
eliberata pentru o luna se stabileste pe baza:

– stocului de timbre neutilizate existente la data solicitarii;

– cantitatii de timbre ramase de ridicat de la CN Imprimeria Nationala S.A. aferenta aprobarilor anterioare;

– numarului de timbre corespunzator livrarilor din luna anterioara.

Cantitatea de timbre aprobata pentru o luna nu va depasi cantitatea de timbre aferenta livrarilor din luna
anterioara, la care se adauga 10 procente din aceasta, dar in cazuri bine justificate ea poate fi
suplimentata.

Cantitatea de timbre astfel aprobata se elibereaza de catre CN Imprimeria Nationala, cu conditia ca


solicitantul sa prezinte dovada virarii in contul acestei institutii a contravalorii timbrelor utilizate aferente
livrarilor de produse din tutun efectuate in luna anterioara.

Pentru celelalte produse supuse marcarii (produse intermediare si alcool etilic), eliberarea marcajelor se
face dupa ce antrepozitarul a prezentat dovada platii marcajelor si a extrasului de cont care atesta virarea
contravalorii marcajelor in contul CN Imprimeria Nationala S.A.

MARCAREA PRODUSELOR PROVENITE DIN IMPORT


Produsele supuse marcarii pot fi importate numai in baza autorizatiei de importator eliberate de Ministerul
Finantelor Publice, ca autoritate fiscala centrala.

In acest sens, persoana care intentioneaza sa obtina autorizatie de importator va intocmi o documentatie
care va consta in urmatoarele documente prezentate in copii autentificate de directiile generale ale
finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia generala de administrare a marilor
contribuabili, dupa caz:

a) documentele legale de constituire ale persoanei, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii
autorizatiei;

b) cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi, eliberate de institutiile abilitate din
Romania;

c) contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia. In cazul
in care contractul este incheiat cu un reprezentant al producatorului extern, se va prezenta o declaratie a
producatorului extern care sa ateste relatia contractuala dintre acesta si furnizorul extern al detinatorului
de autorizatie de importator;

d) scrisoare de bonitate bancara;

e) declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa-si desfasoare
activitatea de import, precum si adresele acestora;

f) situatia intocmita de autoritatea fiscala teritoriala din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor
fiscale fata de bugetul de stat.

Dupa obtinerea autorizatiei de importator, agentul economic poate solicita marcajele la:

• Ministerul Finantelor Publice, in cazul produselor din tutun;


• directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, sau directia
generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, in cazul produselor intermediare si al
alcoolului etilic.

Ca si in cazul producatorilor interni, nota de comanda se va intocmi in trei exemplare, potrivit modelului
din sectiunea „Formulare specifice“.

La aprobarea comenzii de timbre, in cazul importatorilor de produse din tutun, solicitantul va trebui sa
prezinte:

• justificarea notelor de comanda aprobate anterior;


• dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor aferente
cantitatii ce urmeaza a fi importata, diminuata cu contravaloarea timbrelor stabilita pe baza
pretului fara TVA;
• dovada virarii in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor stabilite pe baza
pretului cu TVA.

In cazul importului de alcool etilic si produse intermediare, solicitantul de banderole va trebui sa prezinte:

• justificarea notelor de comanda aprobate anterior;


• livrarile de produse accizabile marcate efectuate in ultimele 60 de zile anterioare solicitarii noii
comenzi;
• dovada platii contravalorii marcajelor si a extrasului de cont care atesta virarea contravalorii
marcajelor in contul CN Imprimeria Nationala S.A.;
• dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume reprezentand contravaloarea accizelor
aferente produselor ce urmeaza a fi importate.

Eliberarea marcajelor astfel aprobate se face de catre CN Imprimeria Nationala S.A., termenul de
executare a comenzilor fiind de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notei de comanda,
aprobata de autoritatea fiscala.

Dupa ridicarea marcajelor de la CN Imprimeria Nationala S.A., acestea trebuie expediate producatorului
extern, ca bagaj neinsotit, importatorul avand obligatia sa depuna in vama o declaratie vamala de export
temporar, insotita de urmatoarele documente:

a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este producatorul marfurilor
ce urmeaza a fi importate;

b) o copie de pe contractul incheiat intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia;

c) o copie de pe autorizatia de importator;

d) dovada virarii la bugetul de stat a sumei ce reprezinta contravaloarea accizelor aferente cantitatii de
produse ce urmeaza a se importa, corespunzatoare cantitatii marcajelor exportate.

Producatorul extern va aplica marcajul pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie
sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.

La importul produselor marcate, odata cu declatatia vamala de import, importatorul autorizat va depune si
o declarattie vamala de reimport pentru marcajele aplicate pe produse, incheindu-se astfel regimul
acordat la scoaterea temporara din tara a marcajelor.

SUPORTAREA DE LA BUGETUL DE STAT A CONTRAVALORII MARCAJELOR

Pentru produsele din tutun, contravaloarea timbrelor pentru marcare este suportata de la bugetul de stat
din valoarea accizelor aferente acestor produse.

ATENTIE!

Incepand cu 1 ianuarie 2005 si contravaloarea banderolelor pentru marcarea bauturilor alcoolice se va


suporta de la bugetul de stat din valoarea accizelor aferente acestor produse.

In cazul produselor din productia interna: pana pe data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati
vireaza in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorate, diminuata cu contravaloarea timbrelor
aferente produselor din tutun livrate, stabilita pe baza pretului fara TVA.

Totodata, vor vira in contul CN Imprimeria Nationala S.A. contravaloarea timbrelor interna stabilita pe
baza pretului cu TVA.

Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, antrepozitarii respectivi vor inscrie
valoarea accizelor diminuata cu contravaloarea timbrelor, stabilita la pret fara TVA si vor anexa la fiecare
declaratie copia dovezii privind virarea in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor
stabilite pe baza pretului cu TVA.
In cazul produselor importate: importatorul autorizat va vira la bugetul de stat produse diferenta dintre
valoarea accizelor aferente cantitatilor importate (mai putin contrava-importate loarea timbrelor calculata
pe baza pretului fara TVA) si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de
comanda.

Importul efectiv al produselor marcate va fi conditionat de prezentarea urmatoarelor documente:

• dovada platii in avans a accizelor, la bugetul de stat;


• dovada virarii in contul CN Imprimeria Nationala S.A. a contravalorii timbrelor,stabilite pe baza
pretului cu TVA.

Obligatiile antrepozitarilor si importatorilor autorizati pentru produse accizabile supuse marcarii:

– sa transmita lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, autoritatii fiscale cu competenta in aprobarea
notelor de comanda, situatia utilizarii marcajelor, potrivit modelului prezentat in sectiunea „Formulare
specifice”. In cazul banderolelor, aceasta situatie se intocmeste pe fiecare tip de banderola, potrivit
caracteristicilor inscriptionate pe acestea. In cazul importatorilor autorizati, aceasta situatie se va
transmite mai intai la Autoritatea Nationala a Vamilor, in vederea avizarii;

– sa tina o evidenta lunara a marcajelor deteriorate si a celor distruse. La intocmirea evidentei se va avea
in vedere faptul ca procentul maxim admis al marcajelor distruse in procesul de productie reprezinta 1,5
procente din totalul marcajelor utilizate;

– sa evidentieze zilnic marcajele deteriorate. Marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul


fiecarei zile pe un formular special destinat pentru aceasta si nu mai pot fi utilizate;
– sa depuna semestrial, pana pe data de 15 a primei luni din semestrul urmator, la CN Imprimeria
Nationala S.A., evidentele marcajelor deteriorate si distruse, insotite de formularele pe care au fost
aplicate marcajele deteriorate, in vederea distrugerii acestora.

ATENTIE !

Costul banderolelor deteriorate sau distruse nu se restituie, iar cheltuielile legate de distrugere sunt
suportate de antrepozitari sau importatori.

In cazul timbrelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii autorizati sau importatorii autorizati au obligatia
ca in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei sa achite CN Imprimeria Nationala S.A. contravaloarea
acestora.

2.8. Regimul de supraveghere fiscala

457 de definitii si temeiuri legale si 127 de studii de caz va fac AS in CONTABILITATEA specifica
INSTITUTIILOR PUBLICE!

Cuvinte cheie:

• reprezentanti permanenti
• drepturile supraveghetorilor fiscali
• contoare
• aplicarea de sigilii
• desigilarea
• remedierea defectiunilor
• suspendarea activitatii de productie
• declaratie de remediere a defectiunii

In primul rand trebuie precizat ca, in cazul activitatilor de productie, sistemul de supraveghere
fiscala se aplica tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si
de distilate.

Realizarea unui sistem eficient de supraveghere fiscala se bazeaza pe respectarea intocmai a


tuturor obligatiilor ce revin pe de o parte antrepozitarilor, iar pe de alta parte supraveghetorilor
fiscali.

Potrivit prevederilor legale, pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de alcool etilic
si de distilate sunt desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor
publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si ai directiei generale de administrare a
marilor contribuabili, dupa caz, denumiti supraveghetori fiscali.

Sarcina principala a acestor supraveghetori fiscali este de a supraveghea intrarile zilnice de


materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul,
inregistrarea in contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Prezenta
supraveghetorului fiscal trebuie asigurata pe tot parcursul procesului de productie.

In ceea ce priveste antrepozitarii, in vederea inregistrarii corecte a intregii productii de alcool


obtinute, fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate este obligat sa se
doteze cu mijloace de masurare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare
determinarii cantitatii de alcool etilic si distilate, precum si cu mijloace de masurare legale pentru
determinarea concentratiei alcoolice pe fiecare sortiment de alcool etilic si distilate, in parte.
Mijloacele de masurare si masuratorile efectuate cu acestea se supun, in mod obligatoriu,
controlului metrologic al statului, conform legii.

IMPORTANT

Obligatia dotarii cu astfel de mijloace de masurare, denumite contoare, revine tuturor


producatorilor de alcool etilic si de distilate. Producatorii sunt obligati sa efectueze, pe cheltuiala
lor, atat instalarea, cat si utilizarea acestor contoare.

Contoarele trebuie amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea
din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente
alcoolului tehnic, astfel incat sa fie determinate toate cantitatile de contoare

alcool rezultate. In cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate contoarele


trebuie amplasate la iesirea din coloanele de distilare sau, dupa caz, la iesirea din instalatiile de
distilare.

ATENTIE !
Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool si distilate sunt obligati sa prezinte
supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din
structura Biroului Roman de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele in care
se depoziteaza alcoolul, distilatele si materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura
lor.

Pe intregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat si tehnic din coloanele de
distilare, respectiv de rafinare, si pana la contoare, inclusiv la acestea, este obligatoriu a se aplica
sigilii.

De asemenea, aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si de rafinare, precum


si de pe tot circuitul instalatiilor de distilare, trebuie imbinate in asa fel incat sa poata fi sigilate
cu plumb.

De retinut este faptul ca sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a
municipiului Bucuresti, respectiv a directiei generale de administrare a marilor contribuabili,
dupa caz, iar sigilarea si desigilarea se face de catre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel incat
sa nu se deterioreze aparatele si piesele componente.

Dupa aplicarea sigiliilor, atat antrepozitarii cat si supraveghetorii fiscali au obligatia de a urmari
ca amprentele sigiliilor sa fie mentinute intacte.

Sigiliile aplicate de catre supraveghetorii fiscali nu sunt aceleasi cu sigiliile metrologice, ele fiind
complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementarilor specifice
stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala.

Verificarile efectuate de catre supraveghetorii fiscali se concretizeaza prin aceea ca toate


operatiunile reflectate in documentele aferente productiei de alcool sau de distilate, incepand de
la intrarea materiei prime pana la livrarea alcoolului si a distilatelor catre sectiile de prelucrare
sau catre terti, precum si toate documentele intocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor
fi vizate de supraveghetorul fiscal desemnat.

Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai in baza unei
solicitari scrise, justificate din partea antrepozitarului sau in situatie de avarie.

Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin trei zile inainte de
termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise. Procedura de desigilare se realizeaza
de catre supraveghetorul fiscal, acesta intocmind un proces verbal de desigilare, in care va
consemna data si ora desigilarii si cantitatea de alcool si distilate inregistrata de contoare la
momentul desigilarii, precum si stocul de alcool si distilate pe sortimente, din rezervoare si din
recipiente.

Daca producatorul constata un incident sau o disfunctiune in functionarea unui contor, acesta
trebuie sa anunte in scris supraveghetorul fiscal, care va consemna acest fapt intr-un registru
special destinat acestui scop, procedandu-se imediat la remedierea defectiunii. Totodata,
producatorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie
Legala pentru activitati de reparatii ale mijloacelor de masurare din categoria respectiva, in
vederea desigilarii mijloacelor de masurare si repunerii lor in stare de functionare si resigilare.

Contoarele defecte pot fi inlocuite cu alte contoare de rezerva, legale din punct de vedere
metrologic, cu specificarea indicilor de la care se reia activitatea intr-un proces verbal de
inlocuire.

In situatia in care timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, activitatea de productie


a alcoolului si a distilatelor se suspenda, instalatiile respective fiind ime-diat sigilate, incheindu-
se pentru aceasta un proces-verbal de suspendare, in care vor fi mentionate cauzele accidentului
sau ale avariei care au generat intreruperea activitatii si data intreruperii acesteia, stocul de alcool
sau distilate existent la acea data si indicii inregistrati de contoare in momentul suspendarii
activitatii.

Atat procesul-verbal de desigilare, cat si cel de suspendare, incheiate in prezenta


antrepozitarului, trebuie depuse la directia generala a finantelor publice judeteana sau a
municipiului Bucuresti, respectiv la directia generala de administrare a marilor contribuabili,
dupa caz, in termen de 24 de ore de la incheierea acestora.

Reluarea activitatii dupa desigilarea instalatiilor respective se poate face numai in baza unei
declaratii de remediere a defectiunii, intocmite de antrepozitar si vizate de supraveghetorul fiscal,
insotite de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea, cu sigilarea intregului flux
tehnologic.

Sub incidenta sistemului de supraveghere intra si circulatia alcoolului etilic si a distilatelor in


vrac, importurile de alcool, distilate si bauturi spirtoase ce se efectueaza in vrac, productia de
tuica si rachiuri de fructe, precum si circulatia si comercializarea uleiurilor minerale,
supravegherea pentru fiecare din aceste operatiuni avand reglementari specifice.

2.9. Infractiuni si pedepse, contraventii si


sanctiuni

Cuvinte cheie:

• revocarea autorizatiei
• anularea autorizatiei

In baza titlului IX1 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, aprobata prin Legea nr. 494/2004, aplicabila de
la 1 ianuarie 2005, constituie infractiuni urmatoarele fapte:

INFRACTIUNE SANCTIUNE
Producerea de produse accizabile ce intra sub Se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
incidenta sistemului de antrepozitare fiscala, in afara
unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea
fiscala competenta

Achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti Se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani.


furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru Dupa constatarea faptei, organul de control
productie sau importatorii autorizati de astfel de competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
produse instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza Se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani.


si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru Dupa constatarea faptei, organul de control
fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din Se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani;


prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care Dupa constatarea faptei, organul de control
provin pe circuitul economic de la alti furnizori decat competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
antrepozitarii autorizati pentru productie sau instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
importatori autorizati fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii Se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.


autorizati pentru productie fara prezentarea de catre Dupa constatarea faptei, organul de control
cumparator, persoana juridica, a documentului de competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
facturata suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, Se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani.


rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor mate-rii Dupa constatarea faptei, organul de control
prime, care au punctul de inflamabilitate sub 850C, competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
altfel decat direct catre utilizatorii finali, care folosesc instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
aceste produse in scop industrial fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile Se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.


supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a Dupa constatarea faptei, organul de control
produselor marcate in acest fel competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.
Impiedicarea sub orice forma a organului de control Se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani.
de a efectua verificari inopinate in antrepozitele Dupa constatarea faptei, organul de control
fiscale competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.

Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre alti Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
clienti decat antrepozitele fiscale de productie
autorizate sa le colecteze si sa le prelucreze, ori fara
viza reprezentantului organului fiscal teritorial
aplicata pe documentul de livrare

Achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.


productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti Dupa constatarea faptei, organul de control
furnizori decat unitatile care le obtin din exploatare competent dispune oprirea activitatii, sigilarea
ori fara viza reprezentantului organului fiscal instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii
teritorial aplicata pe documentul de livrare. fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de
suspendare a autorizatei de antrepozit fiscal

In baza art. 190 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
constituie contraventii urmatoarele fapte:

CONTRAVENTIE SANCTIUNE

Producerea de produse accizabile ce intra sub Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


incidenta sistemului de antrepozitare fiscala, in afara 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea produselor, iar in situatia in care acestea au fost
fiscala competenta vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare.

Detinerea de produse accizabile in afara regimului Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.00 lei la


suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
accizare produselor, iar in situatia in care acestea au fost
vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare.

Neanuntarea autoritatii fiscale competente, in Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


termenul legal, despre modificarile aduse datelor 1.000.000.000 lei.
initiale avute in vedere la eliberarea autorizatiei
Detinerea in afara antrepozitului fiscal sau Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau produselor, iar in situatia in care acestea au fost
marcate necorespunzator ori cu marcaje false vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare. Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit
fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada
de 1-3 luni. Cererea pentru o noua autorizatie poate
fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni
de la data revocarii.

Nerespectarea programului de lucru al antrepozitului Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


fiscal, asa cum a fost aprobat de autoritatea fiscala 1.000.000.000 lei. Atrage revocarea autorizatiei de
competenta antrepozit fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe
o perioada de 1-3 luni. Cererea pentru o noua
autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de
cel putin 6 luni de la data revocarii.

Practicarea, de catre producatori sau de catre Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


importatori, de preturi de vanzare mai mici decat 1.000.000.000 lei.
costurile ocazionate de producerea sau importul
produselor accizabile vandute, la care se adauga
acciza si taxa pe valoarea adaugata

Neinscrierea distincta in facturi a valorii accizelor Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


sau a impozitului la titeiul si gazele naturale din 1.000.000.000 lei.
productia interna, in cazurile prevazute de lege

Neutilizarea documentelor fiscale prevazute de titlul Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


VII din Codul fiscal 1.000.000.000 lei;

Neefectuarea, prin unitati bancare, a decontarilor Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


intre furnizori si cumparatori, ca persoane juridice, 1.000.000.000 lei.
de produse accizabile

Amplasarea mijloacelor de masurare a productiei si Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


a concentratiei de alcool si distilate in alte locuri 1.000.000.000 lei. Atrage revocarea autorizatiei de
decat cele prevazute expres in titlul VIII din Codul antrepozit fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe
fiscal sau deteriorarea sigiliilor aplicate de catre o perioada de 1-3 luni. Cererea pentru o noua
supraveghetorul fiscal si nesesizarea organului autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de
fiscal in cazul deteriorarii lor cel putin 6 luni de la data revocarii.

Nesolicitarea desemnarii supraveghetorului fiscal in Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


vederea desigilarii cisternelor sau recipientelor in 1.000.000.000 lei.
care se transporta alcoolul si distilatele in vrac
Transportul de alcool etilic si de distilate, efectuat Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
prin cisterne sau recipiente care nu poarta sigiliile 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu produselor, iar in situatia in care acestea au fost
sunt insotite de documentul de insotire prevazut la vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
titlul VII din Codul fiscal vanzare. Se confisca cisternele, recipientele si
mijloacele de transport utilizate in transportul
alcoolului etilic si al distilatelor.

Fabricarea de alcool sanitar de catre alte persoane Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
decat antrepozitarii autorizati pentru productie de 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
alcool etilic produselor, iar in situatia in care acestea au fost
vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare. Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit
fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii pe o perioada
de 1-3 luni. Cererea pentru o noua autorizatie poate
fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni
de la data revocarii.

Comercializarea in vrac, pe piata interna, a Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


alcoolului sanitar 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
produselor, iar in situatia in care acestea au fost
vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare. Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit
fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada
de 1-3 luni. Cererea pentru o noua autorizatie poate
fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni
de la data revocarii.

Circulatia si comercializarea in vrac a alcoolului etilic Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


rafinat si a distilatelor in alte scopuri decat cele 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea
expres prevazute in titlul VIII din Codul fiscal produselor, iar in situatia in care acestea au fost
vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta
vanzare. Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit
fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada
de 1-3 luni. Cererea pentru o noua autorizatie poate
fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni
de la data revocarii.

Neevidentierea corecta in registrul special a Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


cantitatilor de alcool si distilate importate in vrac 1.000.000.000 lei.

Neevidentierea la organele fiscale teritoriale a situ- Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


atiilor privind modul de valorificare a alcoolului si 1.000.000.000 lei.
distilatelor
Nesolicitarea organului fiscal teritorial in vederea Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
desigilarii instalatiilor de fabricatie, precum si nee- 1.000.000.000 lei.
videntierea in registrul destinat acestui scop a
informatiilor privind capacitatile reale de distilare,
data si ora sigilarii si desigilarii cazanelor sau a
celorlalte instalatii de fabricatie a tuicii si a rachiuri-
lor de fructe

Comercializarea, la preturi mai mari decat preturile Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
maxime de vanzare cu amanuntul declarate, a 1.000.000.000 lei.
produselor pentru care s-au stabilit astfel de preturi

Comercializarea produselor ce nu se regasesc in Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu 1.000.000.000 lei.
amanuntul declarate de catre agentii economici
producatori si importatori

Refuzul agentilor economici de a distruge, in Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


conditiile prevazute de lege, cantitatile de produse 1.000.000.000 lei.
din tutun confiscate

Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


sau a altor conducte de acest fel, utilizarea 1.000.000.000 lei. Atrage revocarea autorizatiei de
rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea antrepozit fiscal sau, dupa caz, oprirea activitatii, pe o
inaintea contoarelor a unor canele sau robinete perioada de 1-3 luni. Cererea pentru o noua
prin care se pot extrage cantitati de alcool sau autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de
distilate necontorizate cel putin 6 luni de la data revocarii.

Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


prima, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, a 1.000.000.000 lei.
alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia
alcoolica sub 96,0% in volum

Comercializarea, prin pompele statiilor de Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


distributie, a altor uleiuri minerale decat cele din 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea produselor,
categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si iar in situatia in care acestea au fost vandute,
motorinelor auto, precum si a petrolului lampant, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
care corespund standardelor nationale de calitate Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal sau,
dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada de 1-3 luni.
Cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa
numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data
revocarii.
Functionarea instalatiilor de producere alcool etilic Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la
sau distilate, in afara programului de lucru aprobat 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea produselor,
de Comisia de autorizare a antrepozitelor fiscale iar in situatia in care acestea au fost vandute,
din cadrul Ministerului Finantelor Publice confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal sau,
dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada de 1-3 luni.
Cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa
numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data
revocarii.

Producerea sau comercializarea produselor Se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la


accizabile intr-un antrepozit fiscal in perioada in 1.000.000.000 lei. Conduce la confiscarea produselor,
care autorizatia a fost revocata sau anulata, iar iar in situatia in care acestea au fost vandute,
comisia de autorizare nu a emis autorizatie confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
speciala pentru valorificarea stocurilor de produse Atrage revocarea autorizatiei de antrepozit fiscal sau,
dupa caz, oprirea activitatii, pe o perioada de 1-3 luni.
Cererea pentru o noua autoriztie poate fi depusa
numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data
revocarii.

Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie se fac de personalul de specialitate din


cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor teritoriale ale acestuia.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea sa achite in termen de 48 de ore
jumatate din minimul sumei stabilita cu titlu de amenda.

In afara masurilor coercitive mentionate mai sus ce pot fi luate de autoritatile competente in vederea
respectarii dispozitiilor legale privind regimul accizelor, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, aprobata prin Legea nr. 494/2004, prevede si
posibilitatea ca autoritatea fiscala competenta sa revoce, sa anuleze sau sa suspende autorizatia pentru
un antrepozit fiscal, in urmatoarele situatii:

• autoritatea fiscala competenta revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal, in urmatoarele


situatii:

a) daca antrepozitarul, persoana fizica autorizata:

– a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in Romania sau revocarea intr-un stat
strain, pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, autorizatiei inselaciune, delapidare,
marturie mincinoasa, dare sau luare de mita;

– desfasoara o activitate ce este in situatie de faliment sau lichidare;

b) in cazul antrepozitarului autorizat, persoana juridica, daca:

– se afla in procedura de faliment sau de lichidare;


– oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva in Romania sau intr-un stat strain, pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita;

– pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitata in
antrepozitul fiscal este mai mica decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 5.000 de
euro, respectiv de 50.000 de euro pentru bauturile alcoolice supuse marcarii, cantitati diferentiate conform
prevederilor din normele metodologice de aplicare a prevederilor din Codul fiscal referitoare la accize;

• autoritatea fiscala competenta anuleaza autorizatia pentru un antrepozit fiscal, atunci cand i-au
fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal,
precum si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare definitiva si irevocabila pentru savarirea unor
infractiuni la regimul produselor accizabile; autorizatiei
• autoritatea fiscala competenta revoca sau anuleaza autorizatia pentru un antrepozit fiscal, daca
antrepozitarul autorizat nu respecta oricare din cerintele sau obligatiile prevazute de lege, ce
revin societatii in calitate de antrepozitar autorizat;

IMPORTANT:

In cazul in care autoritatea fiscala competenta hotaraste suspendarea, revocarea sau anularea
autorizatiei de antrepozit fiscal, trimite catre detinatorul autorizatiei o notificare cu privire la decizia luata.
Antrepozitarul autorizat, poate contesta aceasta decizie, potrivit legislatiei in vigoare.

Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal isi produce efecte de la
data comunicarii, insa daca antrepozitarul autorizat o contesta, efectul deciziei se suspenda.

PROBLEME SPECIFICE

1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, a fost instituita acciza minima pentru tigarete. Conform
prevederilor legii, acciza minima reprezinta suma dintre acciza specifica si acciza procentuala si nu poate
fi mai mica de 19,92 euro/1.000 de tigarete.

In aceste conditii, pentru sortimentele de tigarete pentru care nivelul accizei este mai mic decat 19,92
euro/1.000 de bucati se va plati acciza la nivelul de 19,92 euro/1.000 de tigarete.

Exemplu:

Nivelul accizei pentru tigarete este 9,10 euro/1.000 buc. + 30% din pretul maxim de vanzare cu
amanuntul declarat de agentul economic producator nou importator de tigarete.

– Pretul unui pachet de „Marasesti“ este 12.000 ROL.

– Curs euro = 36.050 ROL (trimestrul II 2005)

– Acciza aferenta unui pachet de tigarete „Marasesti“ = (9,10 x 36.050) / 50 + 12.000 x 30% = 6.561 +

3.600 = 11.061 ROL

– Acciza minima = 19,92 x 36050 / 50 = 14.362,3 ROL

In acest caz, pentru care acciza aferenta unui pachet de tigarete cu pretul de 12.000 ROL care este mai
mica decat cea aferenta accizei minime, se va datora acciza de 14.362,3 ROL/pachet.
2. Agentii economici distribuitori si comercianti angro de bauturi alcoolice si de produse din tutun au
obligatia de a se inregistra, la autoritatea fiscala teritoriala, ca platitori de impozite si taxe. Pentru a fi
inregistrati, agentii economici respective trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa detina spatii de depozitare corespunzatoare in proprietate, cu chirie, contract de


comodat sau cu orice alt titlu legal;
- activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau a
produselor din tutun sa fie inscrisa in obiectul de activitate al societatii, conform
Clasificarii CAEN.

Agentii economici respectivi, care livreaza aceste produse, au obligativitatea de a insoti transportul de
copii ale certificatului de marca al producatorului, care sa demonstreze ca marca ii apartine.

IMPORTANT:

Pentru bauturile alcoolice pentru care producatorii detin certificate de marca sau adeverinte eliberate de
OSIM, livrarile vor fi insotite de o copie a acestor documente.

In cazul vinurilor, livrarile vor fi insotite de o copie a buletinului de analiza fizico-chimica si caracteristici
organoleptice, eliberat de laboratoare autorizate.

Pentru bauturile alcoolice realizate sub licenta, livrarile vor fi insotite de un document care sa ateste
dreptul producatorului de a utiliza marca, respectiv un contract de licenta, cesiune, consimtamantul scris
al titularului marcii sau declaratia producatorului referitoare la fabricarea sub licenta a sortimentelor
respective.

3. Incepand cu 1 aprilie 2005, prin intrarea in vigoare a O.G. nr. 24/2005 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdusa acciza pentru electricitate.

Acciza pentru electricitate este diferentiata, in functie de scopul in care este utilizata, in doua categorii:

a) pentru electricitatea utilizata in scop comercial, nivelul accizei este de 0,14 euro/MWh;

b) pentru electricitatea utilizata in scop necomercial, nivelul accizei este de 0,30 euro/MWh.

Accizele datorate pentru electricitate se calculeaza dupa formula:

A = Q x K x R,

unde:

A = cuantumul accizei

Q = cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWhK (acciza unitara

prevazuta la art. 176 alin. 17 si 18 din Codul fiscal)

R = cursul de schimb leu/euro.

ATENTIE!
In cazul electricitatii, obligatia de a se autoriza ca antrepozitari revine numai agentilor economici care
furnizeaza energie electrica direct catre consumatorii finali, pentru obtinerea autorizatiei agentii economici
respectivi urmand sa anexeze documentatiei prevazute de lege si copia licentei de furnizare a energiei
electrice, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Acciza devine exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali, nivelul
acesteia fiind diferentiat in functie de scopul in care electricitatea este utilizata.

IMPORTANT:

Nu este considerat fapt generator de accize consumul de electricitate destinat productiei de electricitate,
productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru
mentinerea capacitatii de a produce electricitate.

In ceea ce priveste termenul de plata al accizelor pentru electricitate, potrivit prevederilor art. 212 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii
urmatoare celei in care aceasta devine exigibila.

Incadrarea activitatilor la scop comercial sau necomercial este redata la pct. 51 din Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal, punct introdus prin H.G. nr. 610/2005.

Utilizarea in scop comercial reprezinta utilizarea energiei electrice de catre agentii economici producatori,
comercianti si furnizori de bunuri si servicii – in calitate de consumatori finali – in vederea desfasurarii
activitatii proprii.

Utilizarea in scop necomercial reprezinta orice utilizare de catre consumatorii finali, in alt scop decat
scopul comercial.

In cazul electricitatii, antrepozitarul autorizat pentru furnizarea energiei electrice catre consumatorul final
nu are obligatia constituirii garantiei.

3. Alte produse accizabile

In afara produselor supuse accizelor armonizate, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal mai cuprinde si
alte produse pentru care se datoreaza accize, si anume:

• cafea verde cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;


• cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 si 0901 90 90;
• cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si
2101 12;
• confectii din blanuri naturale cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 si 6506 92 00,cu exceptia
celor de iepure, oaie, capra;
• articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31;7013 91; 7018 90;
7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 si 9405 91;
• bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;
• autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv din import rulate, cu codurile:
NC 8703 21; 8703 22; 8703 23 19; 8703 23 90; 8703 24; 8703 31; 8703 32 19; 8703 32 90;8703
33 19 si 8703 33 90;
• produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 si 3303 00 90;
• aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar incorporand un receptor de
semnale videofonice cu codul NC 8521;
• combine audio cu codurile: NC 8519; 8520si 8527;
• dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc cu
codul NC 8527;
• aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare cu codul NC 8525
40;
• aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40.

IMPORTANT:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, vor fi exceptate de la plata accizelor aparatele fotografice numerice
digitale cu codul 8525 40 11 cuptoare cu microunde cu codul NC 8516 50 00;

• aparate pentru conditionat aer, de perete sau de ferestre, formand un singur corp, cu codul NC
8415 10 10;
• arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport, cu
codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00 si 9307 00 00;
• iahturi si barci cu motor pentru agrement cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 si 8903 99.

Pentru cafea, nivelul accizelor este stabilit in euro pe unitatea de masura, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei U.M. Acciza Acciza (echivalent
de produse (echivalent euro/U.M.) nivel aplicabil
euro/U.M.) nivel de la 1 ianuarie 2005
actual

0 1 2 3 4

1 Cafea verde tona 850 680

2 Cafea prajita, inclusiv cafea cu


inlocuitori tona 1.250 1.000

3 Cafea solubila, inclusiv anestecuri cu


cafea solubila kg 5 4

Pentru celelalte produse accizabile, nivelul accizelor este stabilit in cote procentuale si nu se prevad
modificari pentru anul 2005.

Nr. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza


crt.
(%)

1. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra) 40

2. Articole din cristal 50

3. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor 20


4. Produse de parfumerie

4.1. Parfumuri, 30

din care: ape de parfum 20

4.2. Ape de toaleta, 10

din care: ape de colonie 5

5. Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar incorporand un 15


receptor de semnale videofonice; combine audio

6. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc 15

7. Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare; aparate 25


fotografice numerice;

8. Cuptoare cu microunde 15

9. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de ferestre, formand un singur 15


corp

10. Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz 50


militar sau de sport

11. Iahturi si barci cu motor pentru agrement 25

Pentru autoturisme sau autoturisme de teren, acciza este diferentiata in functie de starea autoturismului,
respectiv nou sau rulat, de tipul de motor (motor cu benzina sau motor Diesel) si in functie de capacitatea
cilindrica, astfel:

Acciza pentru Acciza pentru


Tipul autoturismului autoturisme noi autoturisme rulate
(%) (%)

1. Autoturisme echipate cu motor cu benzina: 0 1,5

a) cu capacitate cilindrica sub 1601 cm3 1,5 4,5

b) cu capacitate cilindrica intre 1601 si 1800 cm3 3 9

c) cu capacitate cilindrica intre 1801 si 2000 cm3 6 18

d) cu capacitate cilindrica intre 2001 si 2500 cm3 9 27

e) cu capacitate cilindrica de peste 2500 cm3


Acciza pentru Acciza pentru
Tipul autoturismului autoturisme noi (%) autoturisme rulate
(%)

1. Autoturisme echipate cu motor Diesel: 0 1,5

a) cu capacitate cilindrica sub 1601 cm3 1,5 4,5

b) cu capacitate cilindrica intre 1601 si 2000 cm3 3 9

c) cu capacitate cilindrica intre 2001 si 2500 cm3 6 18

d) cu capacitate cilindrica intre 2501 si 3100 cm3 9 27

e) cu capacitate cilindrica de peste 3100 cm3

Incadrarea intr-una din categoriile de autoturisme sau autoturisme de teren din import, noi sau rulate, se
face potrivit prevederilor legislatiei vamale in vigoare.

ATENTIE!

In cazul autoturismelor supuse accizelor care fac obiectul achizitionarii ca urmare a unui contract
de leasing, accizele se calculeaza in functie de starea autoturismului sau autoturismului de teren la
momentul introducerii in tara.

MODUL DE CALCUL

Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza astfel:

• in cazul cafelei, prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor importate;
• pentru celelalte produse, prin aplicarea cotelor procentuale asupra bazei de impozitare care
reprezinta:

-pentru produsele din productia interna – preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul
producatorului, care nu poate fi mai mic decat suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului
respectiv;

-pentru produsele din import – valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si
alte taxe speciale, dupa caz.

Exemplu:

1) Calculul accizelor pentru o haina din blana de vulpe pentru care pretul producatorului este de

38.000.000 lei:

A = 38000000 x 40% = 15200000 lei

2) Calculul accizelor pentru o bijuterie din aur pe care o societate o produce din materia prima proprie, la
comanda unui client, pretul producatorului fiind de 1.800. 000 lei:
A = 1.800.000 x 20% = 360. 000 lei

PLATITORII DE ACCIZE

• pentru cafea, platitori de accize sunt numai agentii economici importatori;


• pentru celelalte produse accizabile, platitori sunt agentii economici – persoane
juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care produc sau importa
astfel de produse;
• sunt platitori de accize si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si
autoturisme de teren, inclusiv rulate.

ATENTIE!

Prin urmare, comercializarea produselor prin casele de amanet sau prin consignatii nu este generatoare
de plata accizelor. De asemenea, activitatea de reparare a bijuteriilor reprezinta o prestare de servicii,
operatiunea nefiind generatoare de accize.

MOMENTUL EXIGIBILITATII ACCIZELOR

a) Pentru produsele din productia interna, exigibilitatea intervine la data efectuarii livrarii, la data acordarii
produselor ca dividende sau ca plata in natura, la data la care au fost consumate pentru reclama si
publicitate si, respectiv, la data instrainarii ori utilizarii in oricare alt scop decat comercializarea.

b) Pentru produsele importate, momentul exigibilitatii il constituie data inregistrarii declaratiei vamale de
import.

TERMENUL DE PLATA A ACCIZELOR LA BUGETUL DE STAT

Pentru produsele din productia interna, accizele se platesc la buget pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

Pentru produsele provenite din import, plata se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import
definitiv.

OBLIGATIILE PLATITORILOR DE ACCIZE

Agentii economici platitori de accize au urmatoarele obligatii:

• sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor Codului de procedura


fiscala;
• sa calculeze accizele, sa le evidentieze distinct in facturi si sa le vireze la bugetul de stat la
termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculelor si plata integrala a sumelor
datorate cu acest titlu;
• sa depuna lunar, la autoritatea fiscala competenta, o declaratie de acciza, indiferent daca pentru
luna respectiva se datoreaza sau nu accize. Termenul de depunere a acestei declaratii este data
de 25 a lunii urmatoare celei de raportare;
• sa tina evidenta accizelor potrivit prevederilor legale in domeniu;
• sa depuna anual decontul de accize pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de
raportare.
Decontarile intre agentii economici furnizori ai produselor accizabile si agentii economici cumparatori ai
acestor produse se fac prin unitati bancare, in cazul livrarilor efectuate de catre agentii economici
producatori si importatori ai acestor produse.

Exceptie de la aceasta prevedere fac livrarile catre comercianti en detail sau livrarile efectuate in cadrul
sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Se
admit si compensarile intre agentii economici, stabilite prin acte normative speciale. Sumele reprezentand
accizele nu fac obiectul compensarii, daca in actele normative respective nu se prevede aceasta.

SCUTIRI DE LA PLATA ACCIZELOR

Sunt scutite de la plata accizelor:

Produsele exportate direct de agentii economici producatori sau prin agenti economici care isi desfasoara
activitatea pe baza de comision

IMPORTANT

Beneficiaza de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenti economici
comisionari, de catre producatorii care dtin in proprietate utilajele si instalatiile de productie necesare
pentru realizarea acestor produse.

Agentii economici, altii decat producatorii, care achizitioneaza produse supuse accizelor pentru a le
exporta, nu beneficiaza de restituirea accizelor in pretul de achizitie.

• produsele aflate in regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale in domeniu. Pentru
produsele aflate in aceste regimuri, scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul
economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi
restituita agentului economic numai cu conditia incheierii in termen a regimului vamal acordat;

IMPORTANT

Nu intra sub incidenta acestor prevederi autoturismele si autoturismele de teren, atunci cand aceste
bunuri sunt plasate in baza unor contracte de leasing ce se deruleaza in conditiile prevazute de lege, in
regim vamal de transit, de admitere temporara sau de import, pe durata contractului de leasing

• orice produs importat, provenit din donatii sau finantat direct din imprumuturi nerambursabile,
precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acor-dat institutiilor de invatamant,
sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si
sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre
guverne straine, organisme internationale si organizatii non-profit si de caritate;
• produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest
regim. Pentru produsele scoase de la rezerva de stat sau de mobilizare, plata accizelor se face
de catre societatile care detin produsele, momentul exigibilitatii constituindu-l data efectuarii
livrarii catre beneficiari.

IMPORTANT

In cazul acestor produse, scutirea se acorda direct

Beneficiaza de scutire si agentii economici exportatori de cafea prajita, obtinuta din operatiuni proprii de
prajire a cafelei verzi importate direct de acestia, numai pentru cantitatile de cafea verde utilizata ca
materie prima pentru cafeaua exportata. In aceasta situatie, agentii economici exportatori solicita
autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor platite in vama.

Documentele necesare restituirii sunt:

a) declaratia vamala de import a cafelei verzi;

b) documentul care atesta plata accizelor in vama, confirmat de banca la care platitorul are contul
deschis;

c) declaratia vamala de export a cafelei prajite.

ATENTIE!

Scutirea de la plata accizelor se efectueaza prin compensare cu alte impozite si taxe datorate bugetului
de stat sau prin restituire efectiva a accizelor platite in momentul intocmirii formalitatilor vamale de import
pentru cafeaua verde. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de mai sus, accizele nu se restituie.

4. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din


productia interna

Cuvinte cheie:

• plata impozitului
• nivelul accizei
• obligatiile platitorilor

Pentru titeiul si gazele naturale din productia interna, agentii economici autorizati, potrivit legii,
datoreaza bugetului de stat impozit in momentul livrarii. Impozitul pentru gazele naturale din
productia interna, provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat
si din zacaminte de titei, se plateste la bugetul de stat de catre agentul economic autorizat potrivit
legii in domeniu prin care se realizeaza livrarea acestor produse catre consumatorul final.

Nivelul impozitului datorat este:

Denumirea produsului U.M. Nivelul impozitului (Euro/UM)

titei tona 4

gaze naturale 1000 m3 7,40

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe prevazute in tabelul de mai sus asupra
cantitatilor livrate.
ATENTIE!

Momentul exigibilitatii impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna intervine
la data efectuarii livrarii, iar plata efectiva la bugetul de stat se face påna la data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei in care impozitul devine exigibil.

Obligatiile platitorilor de impozit:

• sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor Codului de


procedura fiscala;
• sa calculeze impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, sa le
evidentieze distinct in facturi si sa le vireze la bugetul de stat, la termenele prevazute si
totodata sa raspunda pentru exactitatea calculului si virarea integrala a sumelor datorate;
• sa tina evidenta impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna potrivit
prevederilor legale in domeniu;
• sa depuna lunar, la autoritatea fiscala, o declaratie de impozit, indiferent daca se
datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva. Termenul de depunere a acestei
declaratii este data de 25 a lunii urmatoare celei de raportare.