Sunteți pe pagina 1din 7

Inregistrarea unor operatiuni economico-financiare efectuate de catre o gradinita particulara in contabilitatea unei fundatii Prevederile legislative referitoare la organizarea

contabilitatii fundatiilor sunt cuprinse in Reglementarile contabile privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Anexa nr. 1, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007.

Aceste reglementari contabile se refera in principal la activitatile desfasurate de catre persoanele juridice fara scop patrimonial si in subsidiar la activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre aceste persoane. Pentru activitatile economice desfasurate, potrivit legii, aceste reglementari se completeaza, dupa caz, cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la O.M.F.P. nr. 1.752/2005, modificat si completat prin Ordinul nr. 2.374/2007. Din punct de vedere fiscal, aceste entitati sunt tratate diferit pentru activitatile fara scop patrimonial si activitatile economice. Astfel, pentru activitatile economice se aplica aceleasi prevederi fiscale ca si in cazul societatilor comerciale. Pentru activitatile fara scop patrimonial exista o serie de facilitati in ceea ce priveste obligatiile fiscale. Un caz special este cel al fundatiilor a caror activitate este recunoscuta ca si activitate de utilitate publica conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare. ATENTIE! In cazul unei gradinite particulare, aceasta se incadreaza in prevederile art. 141 lit. f) din Codul fiscal privind scutirile de T.V.A. in conditiile in care exista o autorizatie emisa de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului care sa permita functionarea gradinitei ca institutie de invatamant, conform prevederilor Legii invatamantului nr. 48/1995. In caz contrar, activitatea este considerata activitate economica o prestare de servicii si este tratata ca atare. EXEMPLU In urmatoarea monografie prezentata consideram activitatea ca fiind activitate economica. Ca urmare, in cele ce urmeaza se vor aplica prevederile O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru organizarea contabilitatii. Pentru a putea extrapola exemplul pentru situatia in care activitatea gradinitei este considerata ca fiind fara scop patrimonial, se va preciza, cand este cazul, modalitatea de abordare a operatiei economice. Pentru a prezenta o monografie cat mai complexa, consideram situatia unei gradinite cu program prelungit in care copii servesc si masa de pranz.

In aceste conditii, principalele operatiuni care apar intr-o astfel de activitate sunt: achizitia de materiale si servicii de la terti, necesare pentru buna desfasurare a activitatii; darea in consum a materialelor achizitionate; inregistrarea salariilor persoanelor implicate in activitatea gradinitei si a contributiilor aferente; incasarea contributiei parintilor; achitarea facturilor furnizorilor (in numerar sau prin virament bancar); achitarea salariilor angajatilor si a contributiilor aferente; inregistrarea amortizarii pentru imobilizarile detinute de gradinita; inregistrarea altor venituri (de exemplu, din sponzorizari sau din dobanzi); operatii de trezorerie diverse (prin banca si in numerar).

Exemple de operatiuni desfasurate 1. Se achizitioneaza alimente de la furnizori, in valoare de 700 lei, T.V.A. 19%. In gestiunea gradinitei se va inregistra intrarea in fisele de magazie a produselor achizitionate.

% = 3028 Alte materiale consumabile 4426 T.V.A. deductibila NOTA

401 Furnizori

833 700 133

In cazul in care, prin optiune, fundatia nu este platitoare de T.V.A., nu se inregistreaza la achizitie T.V.A. deductibila. Aceasta se considera taxa nerecuperabila si se include in costul de achizitie al bunurilor. In cazul in care cifra de afaceri a fundatiei (calculata ca si suma a veniturilor din activitati economice) depaseste contravaloarea a 35.000 euro (calculati la cursul din data de 31 decembrie a anului precedent) ea trebuie sa se declare platitoare de T.V.A. In acest scop se va completa declaratia 010 privind vectorul fiscal, la rubrica privitoare la T.V.A. 2. Se achita in numerar acest furnizor. Chitanta emisa de acesta se consemneaza prin inregistrarea: 401 Furnizori = 5311 Casa in lei 833

3. In vederea achizitionarii de diverse materiale didactice, se acorda un avans in numerar de 600 lei.

542 = Avansuri de trezorerie

5311 Casa in lei

600

4. Se achizitioneaza obiecte de inventar (cum ar fi, jucarii, materiale didactice) in valoare de 500 lei, T.V.A. 19%, pentru care se intocmesc fise de magazie.

% = 401 303 Furnizori Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 T.V.A. deductibila

595 500 95

5. Se dau in consum, pe baza bonului de consum, materialele achizitionate. 603 = Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar 303 500 Materiale de natura obiectelor de inventar

6. Se achita furnizorul din avansul primit. 401 Furnizori = 542 Avansuri de trezorerie 595

7. Se restituie avansul neutilizat. 5311 Casa in lei = 542 Avansuri de trezorerie 5

8. Se inregistreaza factura de achizitie a unui mobilier de natura mijloacelor fixe, in valoare de 2.000 lei, T.V.A. 19%: 404 2.380 Furnizori de imobilizari 214 2.000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 4426 380 T.V.A. deductibila 9. Se inregistreaza factura de transport pe luna curenta, emisa de firma care asigura transportul copiilor la gradinita in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 624 Furnizori Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 4426 T.V.A. deductibila 297,5 250 47,5 % =

10. Se achita prin virament bancar (ordin de plata) furnizorii de imobilizari si de servicii de transport. Comisionul retinut de banca pentru viramente este de 6 lei. Pe baza extrasului de cont din ziua respectiva se face inregistrarea: % = 5121 404 Conturi la banci in lei Furnizori de imobilizari 401 Furnizori 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 2.683,5 2.380 297,5 6

11. Se incaseaza in numerar contributia de la parinti pentru luna curenta in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19%. 5311 = Casa in lei Venituri din prestari servicii 4427 T.V.A. colectata ATENTIE! Daca activitatea gradinitei este incadrata in categoria activitatilor fara scop patrimonial, insemna ca ingrijirea copiilor este suportata din alte fonduri decat contributiile parintilor. Acordarea acestei gratuitati pentru categoriile sociale sarace, de exemplu, ar permite incadrarea activitatii ca nonlucrativa. In acest caz, entitatea nu este platitoare de T.V.A. si, ca urmare, nu colecteaza T.V.A. Nu se colecteaza T.V.A. nici in situatia in care fundatia nu este platitoare de T.V.A. % 704 11.900 10.000 1.900

12. Se depun la banca 10.000 lei. Pe baza Registrului de casa se face inregistrarea: 581 = Viramente interne 5311 Casa in lei 10.000

iar pe baza extrasului de cont bancar: 5121 = Conturi la banci in lei 581 Viramente interne 10.000

13. Se primeste o donatie in numerar in valoare de 500 lei.

5311 Casa in lei ATENTIE!

= 7582 500 Venituri din donatii si subventii primite

In mod similar se inregistreaza orice donatie de bunuri de natura stocurilor, prin debitarea conturilor de stocuri corespunzatoare. In cazul in care sumele sau bunurile primite sunt destinate unor activitati fara scop patrimonial din cadrul fundatiei, se utilizeaza contul de venituri 733 Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare. In cazul in care se primesc active de natura imobilizarilor, pentru inregistrarea intrarii lor in patrimoniu se debiteaza contul de active corespunzator si se crediteaza contul 133 Donatii pentru investitii. In aceasta situatie, concomitent cu amortizarea imobilizarii, se recunoaste venitul din donatii prin formula contabila: 133 = 7584 Donatii pentru investitii Venituri din subventii pentru investitii In cazul in care imobilizarile care intra cu titlu gratuit sunt destinate activitatii fara scop patrimonial, se utilizeaza in locul contului 7584 Venituri din subventii pentru investitii, contul 739 Alte venituri din activitati fara scop patrimonial. 14. Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza darea in consum a alimentelor. 6028 = Cheltuieli privind alte materiale consumabile 3028 700 Alte materiale consumabile

15. Se achita, in numerar, avansurile personalului angajat. 425 = Avansuri acordate personalului 5311 Casa 2.000

16. Se inregistreaza factura de telefon in valoare de 200 lei si factura de energie electrica de 100 lei. Factura de telefon : % = 401 626 Furnizori Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii 4426 T.V.A. deductibila 238 200 38

Factura de energie electrica: % = 401 605 Furnizori Cheltuieli cu energia si apa 4426 T.V.A. deductibila 119 100 19

17. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile angajatilor, suita de inregistrari contabile fiind aceeasi ca si cea in cazul societatilor comerciale. 18. Se calculeaza amortizarea pentru mijloacele fixe din dotare. 6811 = 281 200 Cheltuieli de exploatare Amortizari privind imobilizarile privind amortizarea imobilizarilor corporale Specific fundatiilor este faptul ca rezultatul exercitiului financiar se inregistreaza diferit in functie de natura activitatii care l-a generat. In acest scop, contul 121 Excedent/profit sau deficit/pierdere se dezvolta pe 2 conturi sintetice de gradul II: 1211 Excedent sau deficit privind activitatile fara scop patrimonial (in care se inregistreaza, intr-un analitic distinct, inclusiv rezultatul activitatilor cu destinatie speciala) si 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice. ATENTIE! Pentru a putea realiza aceasta detaliere a rezultatului, este necesar sa se creeze in cadrul conturilor de cheltuieli si venituri, analitice distincte pentru cele 2 categorii de activitati. 19. Deoarece in exemplul nostru am considerat activitatea din cadrul gradinitei ca fiind activitate economica, vom inchide conturile de cheltuieli si venituri astfel: 1212 = % 1.956 Profit sau pierdere 6028 700 privind activitatile economice Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603 500 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar 605 100 Cheltuieli privind energia si apa 624 250 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 626 200 Cheltuieli postale si taxe telecomomunicatii 627 6 Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate 6811 200 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor % = 1212 10.500

Profit sau pierdere 704 privind activitatile economice Venituri din lucrari executate si servicii prestate 7582 Venituri din donatii si subventii primite

10.000 500

La sfarsitul anului soldul contului 1212 Profit sau pierdere privind activitatile economice se reporteaza prin preluare in contul 1172 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind activitatile economice.

NOTA In cazul activitatilor fara scop patrimonial sau cu destinatie speciala, se utilizeaza 1171 Rezultat reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitatile fara scop patrimonial dezvoltat pe 2 conturi sintetice de gradul II: unul pentru activitatile fara scop patrimonial si unul pentru activitatile cu destinatie speciala. Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 e caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul contabilul.ro"si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol publicat in data 28-Ian-2009