Sunteți pe pagina 1din 52

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de
activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.
Infiintare

S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii
civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu
capital integral privat.

Politica societatii

Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore


ale fondatorilor sai:
grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte,
astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului;
obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si
promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si
eficientei in toate etapele procesului constructiv.
Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu
directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002.
Furnizorii de marfuri sunt din Romania.
Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale
metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dup metoda cantitativ-valorica.
Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului
mediu ponderat.
Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor.
Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la
nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent.
Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape:
a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice
(facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri).
b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru
cumparari jurnalul, pentru vanzari).
c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica
s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi
care constituie Cartea Mare.
d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

Simbol cont
1012
1061
371
401
4111
5121
5311

Denumire cont
Capital subscris varsat
Rezerve legale
Marfuri
Furnizori
Clienti
Conturi la banci in lei
Casa in lei

Sold la 01.04.2008
D
C
22.809,40
20.000,00
8.000,00
5.000,00
22.000,00
13.809,40
4.000,00
47.809,40
47.809,40

Operaiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele:


1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A.
19%.
%
=
401
371
Furnizori
Marfuri
4426
T.V.A. deductibila

297,50
250,00
47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform


facturii 17329/01.04.2008.
401
=
5311
297,50
Furnizori
Casa in lei
3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de
890 lei, T.V.A. 19 %.
4111
=
%
1.059,10
Clienti
707
890,00
Venituri din vanzarea marfurilor
4427
169,10
T.V.A. colectata
4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607
=
371
809,10
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri
5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale
pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %.
%
=
401
595,00
604
Furnizori
500,00
Cheltuieli privind
materialele nestocate
4426
95,00
T.V.A. deductibila
6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in
pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008.
4111
=
%
5.000,00
Clienti
707
4.201,68
Venituri din vanzarea marfurilor
4427
798,32
T.V.A. colectata
7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607
=
371
3.819,71
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii


698/03.04.2008.
5311
=
4111
5.000,00
Casa in lei
Clienti
9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de
varsamant cu chitanta:
581
=
5311
3.000,00
Viramente interne
Casa
10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata
nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie.
5121
=
581
3.000,00
Conturi la banci in lei
Viramente interne
11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in
vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr.
163/06.04.2008.
409
=
5121
1.000,00
Furnizori - debitori
Conturi la banci in lei
12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei,
T.V.A. 19%.
4111
=
%
1.242,36
Clienti
707
1.044,00
Venituri din vanzarea marfurilor
4427
198,36
T.V.A. colectata
13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607
=
371
949,10
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri
14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare
totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/
119 = 319, 33).
%
=
401
2.000,00
303
Furnizori
1.680,67
Materiale de natura obiectelor de inventar
4426
319,33
T.V.A. deductibila
15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita
diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont:
401
=
%
2.000,00
Furnizori
5121
1.000,00
Conturi la banci in lei
409
1.000,00
Furnizori - debitori

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de


4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008.
5121
=
4111
4.000,00
Conturi la banci in lei
Clienti
17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de
furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008
si extrasului de cont:
401
=
5121
3.500,00
Furnizori
Conturi la banci in lei
18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A.
19%, conform facturii 3610/14.04.2008.
%
=
401
1.190,00
371
Furnizori
1.000,00
Marfuri
4426
190,00
T.V.A. deductibila
19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr.
5610/14.04.2008.
401
=
5311
1.190,00
Furnizori
Casa in lei
20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in
valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %.
%
=
401
238,00
605
Furnizori
200,00
Cheltuieli privind energia si apa
4426
38,00
T.V.A. deductibila
21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de
1.000 lei, T.V.A. 19%.
%
=
401
1.190,00
612
Furnizori
1.000,00
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
4426
190,00
T.V.A. deductibila
22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in
valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %.
%
=
401
3.570,00
626
Furnizori
3.000,00
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii
4426
570,00
T.V.A. deductibila

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei
1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.
5311
=
4111
6.000,00
Casa in lei
Clienti
Societatea are 2 angajati:
Georgescu Dan director general, salariu brut 3.500 lei.
Dima Danut economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.
fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei.
24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile.
641
=
421
Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor.


a) pentru Georgescu Dan
421
=
%
1.060,00
Personal salarii datorate
4312
332,501
Contributia personalului
pentru pensia suplimentara
4314
227,50 2
Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate
4372
35,003
Contributia personalului
la fondul de somaj
444
465,004
Impozitul pe salarii
salariu net = 3.500 1.060 = 2.440 lei
b) pentru Dima Danut
421
Personal salarii datorate

%
4312
Contributia personalului
pentru pensia suplimentara
4314
Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate
4372
Contributia personalului
la fondul de somaj
444
Impozitul pe salarii

210,60
83,605
57,20 6
8,807
61,008

3.500 * 9,5% = 332,50


3.500 * 6,5% = 227,50
3
3.500 * 1% = 35
4
(3.500 332,50 227,50 35) * 16% = 464,8 = 465
5
880 * 9,5% = 83,60
6
880 * 6,5% = 57,20
7
880 * 1% = 8,80
8
(880 83,60 57,20 8,80 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei
2

salariu net = 880 210,60 = 669,40 = 669 lei


a)

26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.


6451
=
4311
854,109
Cheltuieli privind contributia
Contributia unitatii la asigurarile sociale
unitatii la asigurarile sociale

b)

6452
=
4371
Cheltuieli privind contributia
Contributia unitatii la fondul de somaj
unitatii pentru ajutorul de somaj

c)

6453
=
4313
Cheltuieli privind contributia
Contributia angajatorului pentru
angajatorului pentu asigurarile
asigurarile sociale de sanatate
sociale de sanatate

d)

635
=
cu alte impozite,
taxe si varsaminte

e)

635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte

447. comision ITM


32,85 12
Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate
=

447. garantare creante salariale


Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

87,6010

262,8011

Cheltuieli

10,95 13

26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008.


%
=
5121
2.518,90
4311
Conturi la banci in lei
854,10
Contributia unitatii la
asigurarile sociale
4312
416,1014
Contributia personalului
pentru pensia suplimentara
4313
262,80
Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale
de sanatate
4314
284,7015
Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate
4371

87,60

4.380 * 19,5% = 854,10


4.380 * 2% = 87,60
11
4.380 * 6% = 262,80
12
4.380 8 0,75% = 32,85
13
4.380 * 0,25% = 10,95
14
332,50 + 83,60 = 416,10
15
227,50 + 57,20 = 284,70
10

Contributia unitatii la fondul


de somaj
4372
Contributia personalului la
fondul de somaj
444
Impozitul pe salarii
447.comision ITM
Fonduri speciale
taxe si varsaminte asimilate
447.garantare creante salariale
Fonduri speciale
taxe si varsaminte asimilate

43,8016
526,0017
32,85
10,95

27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008.


401
=
5121
595,00
Furnizori
Conturi la banci in lei
28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de
297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008.
401
=
5121
297,50
Furnizori
Conturi la banci
29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei +
T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet:
%
= 401
2.380,00
623
Furnizori
2.000,00
Cheltuieli de protocol, reclama
si publicitate
4426
380,00
T.V.A. deductibila
30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind
combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %.
%
=
401
11.900,00
6022
Furnizori
10.000,00
Cheltuieli privind combustibilul
4426
1.900,00
T.V.A. deductibila
31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii,
nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008.
5121
=
4111
20.000,00
Conturi la banci in lei
Clienti
32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei
cu OP nr. 170/26.04.2008.
401
=
5121
11.900,00
16
17

35 + 8,80 = 43,80
465 + 61 = 526,00

Furnizori

Conturi la banci in lei

33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei
(T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008.
%
=
401
3.200,00
371
Furnizori
2.689,08
Marfuri
4426
510,92
T.V.A. deductibila
34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008,
41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008.
%
=
5121
4.998,00
401. energie si apa
Conturi la banci in lei
238,00
401. chirie
1.190,00
401. telefon
3.570,00
35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de
25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008.
4111
=
%
29.750,00
Clienti
704
25.000,00
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
4427
4.750,00
T.V.A. colectata
36. Regularizarea T.V.A.
T.V.A. deductibila = 4.240,75
T.V.A. colectata = 5.915,78
4427
T.V.A. colectata

%
4426
T.V.A. deductibila
4423
T.V.A. de plata

37. Inchiderea conturilor de cheltuieli


121
=
%
Profit si pierdere
6022
Cheltuieli privind combustibilul
604
Cheltuieli privind materialele nestocate
605
Cheltuieli privind energia si apa
607
Cheltuieli privind marfurile
612
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
18

5.915,78
4.240,75
1.675,03

27.906,21
10.000,00
500,00
200,00
5.577,9118
1.000,00

809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91

gestiune si chiriile
623
Cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate
626
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii
635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte
641
Cheltuieli cu salariile personalului
6451
Cheltuieli cu contributia unitatii la
asigurarile sociale
6452
Cheltuieli cu contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj
6453
Cheltuieli cu contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de sanatate

2.000,00
3.000,00
43,8019
4.380,00
854,10
87,60
262,80

38. Inchiderea conturilor de venituri.


%
704
Venituri din lucrari executate si
servicii prestate
707
Venituri din vanzarea marfurilor

121
Profit si pierdere

31.135,68
25.000,00
6.135,6820

39. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit


a. Impozitul pe profit = (Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile +
Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% =
517 lei
b. Inregistrarea impozitului pe profit
691
=
Cheltuieli cu impozitul pe profit
121
Profit si pierdere

19
20

441
Impozitul pe profit

691
Cheltuieli cu impozitul pe profit

517,00

517,00

32,85 + 10,95 = 43,80


890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68

Seria RST Nr. 17326


Furnizor: Romstal Imex SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324
C.I.F.: RO 5990324
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,
sector 4, Bucuresti
Contul:
RO19ABNA4100264100243090
Banca: ABN AMRO BANK, suc.
Bucuresti
Capital social: 10.973.200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2
3

1
Reglaj tub
Tub PVC
Garnitura dop

Semntura
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 17326
Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Buc

3
5
10
5

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Seria RST
Unitatea Romstal Imex SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J40/14205/1994
C.I.F.: RO 5990324
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
15
12
11

Total
care:

din

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
75,00
120,00
55,00

6
14,25
22,80
10,45

250,00

47,50

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

297,50

nr. 560

CHITANA Nr.. 560


Data 01.04.2008

Am primit de la Cresp Instal SRL


Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 297,50 lei adic doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani
Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2008.
Casier,

Numar document
Ziua

Data
Luna

Anul

Factura
Nr.

10

Aviz de insotire a
marfii
255
1
4
2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
, din localitatea.., cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:

Nr. Crt.
1
2
3

Denumirea bunurilor recetionate


Reglaj tub
Tub PVC
Garnitura dop

U.M.
buc
buc
buc

Cantitate
5
10
5

Receptionat
Pret unitar Valoare
15
75,00
12
120,00
11
55,00

TOTAL VALORIC
Comisia de receptie
Semnatur
Numele si prenumele
a

250,00
Primit in gestiune
Semnatur
Data
a
1/4/2008

Furnizor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2
3
4

1
Cablu flexibil
Priza cauciuc
Garnitura dop
Stecher

Semntura
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 692
Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Buc
Buc

3
20
10
5
12

Date privind expediia


Numele delegatului: Dima Danut
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RD nr. 13594 eliberat() S1
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
14,30
10,09
15
35,68

Total
care:

din

Seria CSP Nr. 692


Cumprtor: Vest Grup Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J40/9904/2002
C.I.F: RO 14931629
Sediul: Str. Carl Da Villa, nr. 75, sector
5, Bucuresti
Contul:
RO72RNCB0071011450360001
Banca: BCR, suc. Plevnei
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
286,00
100,90
75,00
428,10

6
54,34
19,17
14,25
91,34

890,00

169,10
X

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

1.059,10

11

Furnizor: Compania de Librarii


Bucuresti SRL
Nr. ord. Reg. Com/an:J40/15698/1996
C.I.F.: RO 1268744
Sediul: Sos Iancului, nr. 210, sector 3,
Bucuresti
Contul: RO125PIR235699874136
Banca: PIRAEUS BANK, suc.
Bucuresti
Capital social: 316.500 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2
3
4
5

1
Hartie
Biblioraft
Pix
Perforator
Capsator

Semntura i
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 2310
Data (ziua, luna, anul): 02.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

3
25
10
50
2
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
15
3,5
1
15
10

Total
care:

din

Seria LIB Nr. 2310


Cumprtor: Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
375,00
35,00
50,00
30,00
10,00

6
71,25
6,65
9,50
5,70
1,90

500,00

95,00

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

595,00

12

BON DE CONSUM (COLECTIV)


Produs, lucrare
(comanda)

UNITATEA: CRESP INSTAL SRL

Ziua
2

2310

Luna
4

TOTA
L
Data si semnatura

Cont
Debitor
6028
6028
6028
6028
6028

Hartie
Biblioraft
Pix
Perforator
Capsator

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0

1
Canepa etansare
Prelungitor flexibil
Robiner sub-lavoar
Conector reductie

Semntura
tampila
furnizorului

Cantitate

Creditor
3028
3028
3028
3028
3028

necesara
25
10
50
2
1

Gestionar

Primitor

Cantitate

Pret
unitar

Valoare

15
3,5
1
15
10

375,00
35,00
50,00
30,00
10,00

eliberata
25
10
50
2
1

500,00
Sef compartiment

Furnizor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

1
2
3
4

Cod
primitor

Anul
2008

Denumirea
produselor

Nr. Crt.

1
2
3
4
5

Cod
predator

Data

Nr. Doc.

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 698
Data (ziua, luna, anul): 03.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)
U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Buc
Buc

3
10
50
20
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Dima Danut
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RD nr. 13594 eliberat() S1
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena noastr
la data de
ora

Seria CSP Nr. 698


Cumprtor: : Teen Store SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J40/7326/2007
C.I.F: RO 2154732
Sediul: Str. Baneasa Ancuta, nr.1 ,
sector 2, Bucuresti
Contul: RO41OTP11000214454RO01
Banca: OTP BANK, suc. Muncii
Capital social: 2.000 lei

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
11,55
54,65
65,45
44,68

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
115,50
2.732,50
1.309,00
44,68

6
21,95
519,18
24,87
8,49

Total
care:

4.201,68

798,32

din

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

5.000,00

13

Semnturile
Seria CSP
Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Ghermanesti, Ilfov

nr. 1024

CHITANA Nr.. 1024


Data 03.04.2008

Am primit de la Teen Store SRL


Adresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti
Suma de 5.000 lei adic cinci mii de lei
Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2008.
Casier,

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular:Cresp
SRL

Instal

Data
operatiei

Explicati
e

Document

Tranzactie

Debit
13.809,4
0

Sold initial
4/4/2008

CV FC

OP nr.
162/04/04/2008

depunere
cont

Credit

in

Sold curent

3.000,00
16.809,4
0

ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA


treimiilei
PLATITOR: GEORGESCU DAN
CNP: 1590101436698

CATRE: SC CRESP INSTAL SRL


RO 17501677

DE LA BANCA: BANCPOST

IN
RO16BPOS713065317ROL01
LA BANCA: BANCPOST

REPREZENTAND:
DEPUNERE NUMERAR

DATA EMITERII:
4/4/2008

CONT:

14

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL

Data
operatiei

Explicati
e

Document

Tranzactie

Sold initial
06/04/2008

OP nr. 163/06.04.2008

Debit
16.809,4
0

acordare avans
Sold curent

Credit

1.000,00
15.809,4
0

ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL
RO:1750167
7
DE LA BANCA: BANCPOST

CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL

REPREZENTAND:
ACORDARE AVANS

DATA EMITERII:
06/04/2008

RO: 136589

IN CONT: RO155RFS235236514159
LA
BANCA:
RAIFFEISEN

15

Furnizor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2

1
Banda adeziva
Banda perforata

Semntura
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 702
Data (ziua, luna, anul): 08.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc

3
50
20

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora

Seria CSP Nr. 702


Cumprtor: : Volum Plan Arhitect
SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005
C.I.F: RO 9140660
Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr.
220, Bucuresti
Contul: RO12BCR13624778RO00
Banca: BCR, suc.Unirii
Capital social: 80.000 lei

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
17,76
7,80

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
888,00
156,00

6
168,72
29,64

Total
care:

1.044,00

198,36

din

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

1.242,36

16

Semnturile

Seria UPC Nr. 4598


Furnizor: Ultra Pro Computers SRL
Nr. ord. Reg. Com/an:J22/11256/1992
C.I.F.: RO 136589
Sediul: Sos Pipera, nr. 47,
Bucuresti
Contul: RO155RFS235236514159
Banca: RAIFFEISEN, suc.Pipera
Capital social: 316.500 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Computer

Semntura i
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 4598
Data (ziua, luna, anul): 10.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
1.680,67

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
1.680,67

6
319,33

Total
care:

1.680,67

319,33

din

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

2.000,00

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular:
SRL

Cresp

Data
operatiei

Instal

Explicati
e

Document

Tranzactie

Sold initial
10/4/2008

OP 164/10.04.2008

plata diferenta
computer

Debit
15.809,4
0

Credit

1.000,00

17

Sold curent

14.809,4
0

ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL
RO:1750167
7
DE LA BANCA: BANCPOST

CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL

REPREZENTAND:
DECONTARE AVANS

DATA EMITERII:
10/4/2008

RO 136589

IN CONT: RO155RFS235236514159
LA BANCA: RAIFFEISEN

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL

Data operatiei

Explicati
e

Document

Tranzactie

Sold initial
factura nr.
510/20.03.2008

12/4/2008

Debit
14.809,4
0

incasare

4.000,00

Sold curent

18.809,4
0

Credit

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL

Data
operatiei
Sold initial

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit
18.809,4
0

Credit

18

12/4/2008

achitare facturi

3.500,00
15.309,4
0

Sold curent

ORDIN DE PLATA NR. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA treimiicincisutelei


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL
RO:1750167
7
DE LA BANCA: BANCPOST

CATRE: ROMSTAL IMEX SRL

REPREZENTAND:
CV F1410/30.03.2008, F1411/30.03.2008

DATA EMITERII:
12/4/2008

RO 5990324

IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA: ABN AMRO BANK

Seria TNG
Furnizor: TehnoGrup Est SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/1687/2005
C.I.F.: RO 17940192
Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,
Ilfov
Contul:
RO52BACX0000000131849250
Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK,
Suc. Millennium
Capital social: 2.000 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2
3

1
Robinet cu trecere
Priza TV
Tub anti oxigen

Semntura
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 3610
Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

Nr. 3610

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Buc

3
4
4
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
109,20
138,60
8,80

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
436,80
554,40
8,80

6
82,99
105,34
1,67

Total
care:

1.000,00

190,00

din

19

Seria RT nr. 12563 eliberat() S10


Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Seria TNG
Unitatea TehnoGrup Est SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/1687/2005
C.I.F.: RO 17940192
Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,
Ilfov

Accize

Semnatura de
primire

Total de plata
(col.5+col..6)

1.190,00

nr. 5610

CHITANA Nr.. 5610


Data 14.04.2008

Am primit de la Cresp Instal SRL


Adresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 1.190 lei adic o mie o suta nouazeci de lei
Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2008.
Casier,

Unitatea :CRESP INSTAL SRL


NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
Numar document
Ziua

Data
Luna

Anul

Factura
Nr. 3610
Aviz de insotire a
marfii

256
14
4
2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
TehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:

Nr. Crt.
1
2
3

Denumirea bunurilor recetionate


Robinet cu trecere
Priza TV
Tub anti oxigen

U.M.
buc
buc
buc

Cantitate
4
4
1

Receptionat
Pret unitar
109,20
138,60
8,80

Valoare
436,80
554,40
8,80

20

TOTAL VALORIC
Comisia de receptie
Numele
si
prenumele
Semnatura

1.000,00
Primit in gestiune
Semnatur
Data
a
14/04/2008
Seria DGS Nr. 2310

Furnizor: Distrigaz Sud SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J40/56328/1990
C.I.F.: RO 12387
Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 176
Contul: RO125BCR235699874136
Banca: BCR, suc. Pipera
Capital social: 3.016.500 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Energie + apa

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 7020
Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
200

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
200,00

6
38,00

21

Semntura i
tampila
furnizorului

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Total
care:

din

200,00

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

Seria IME
Furnizor: ImobExpert SRL
Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56328/2005
C.I.F.: RO 126589
Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. 30,
sector 3, Bucuresti
Contul: RO125PIR2356956741399
Banca: PIRAEUS, suc. Mihai Bravu
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Chirie

Semntura
tampila

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 410
Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan

38,00

238,00

Nr. 410

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
1.000

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
1.000,00

6
190,00

Total
care:

1.000,00

190,00

din

22

furnizorului

Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Accize

Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

1.190,00

Seria VDF Nr. 41002


Furnizor: Vodafone Romania SA
Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56539/2006
C.I.F.: RO 23641
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 12,
sector 3, Bucuresti
Contul: RO12BRD23545941399
Banca: BRD, suc. Unirii
Capital social: 200.000.000 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Servicii de telefonie

Semntura i
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 41002
Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Seria CSP
Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Ghermanesti, Ilfov

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
3.000

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
3.000,00

6
570,00

Total
care:

3.000,00

570,00

din

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

3.570,00

nr. 1072

CHITANA Nr.. 1072


Data 15.04.2008

Am primit de la Altimex Pro International SRL


Adresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti
Suma de 6.000 lei adic sase mii de lei

23

Reprezentnd contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.


Casier,

STAT DE SALARII
LUNA: APRILIE 2008

Nr.
Crt.
1
2

Nume si prenume
Georgescu Dan
Dima Danut

Functia
director
general
economist

Salariu
de
incadrar
e

Salariu
realizat

CAS
9,5%

CASS
6,5%

soma
j 1%

Deducer
e

Impozi
t

Rest
de
plata

3.500
880

3.500
880

332,5
0
83,60

227,5
0
57,20

35,00
8,80

0
350,00

465,00
61,00

2.440
669

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL

Data
operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

Sold initial
15/04/2008

OP 166/15.04.2008

plata
salariale

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL


RO
17501677
DE
LA
BANCA:
BANCPOST

REPREZENTAND:
PLATA CONTRIBUTII SALARIALE

PLATITI

Credit

contributii
2.518,90
12.790,5
0

Sold curent

ORDIN
DE
PLATA
NR.
166
douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani

Debit
15.309,4
0

2.518,90

LEI

ADICA

CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI


SRL
RO 256532

IN CONT: RO19ABNA410022362143090
LA BANCA: ABN AMRO
BANK
DATA EMITERII:
15/4/2008

EXTRAS DE CONT

24

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal
SRL

Data
operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

Sold initial
17/04/2008

OP 167/17.04.2008

plata factura

167

PLATITI

595

LEI

Credit

595,00
12.195,5
0

Sold curent

ORDIN DE PLATA NR.


cincisutenouazecisicincilei

Debit
12.790,5
0

ADICA

CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI


SRL

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL


RO
17501677
DE LA BANCA:
BANCPOST

RO 1268744

IN CONT: RO125PIR235699874136
LA BANCA: PIRAEUS BANK

REPREZENTAND:
CV F2310/02.04.2008

DATA EMITERII:
18/4/2008

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

Sold initial
18/04/2008

Debit

Credit

12.195,50
OP
168/18.04.2008

plata factura
Sold curent

297,50
11.898,00

25

ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI - 297,50 - LEI ADICA douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL
RO 17501677
DE LA BANCA: BANCPOST

CATRE: ROMSTAL IMEX SRL

REPREZENTAND:
CV F17326/01.04.2008

DATA EMITERII:
18/4/2008

RO 5990324

IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA:ABN AMRO BANK

Seria EJB Nr. 3002


Furnizor: Ejobs SRL
Nr. ord. Reg. Com/an:J23/54532/1996
C.I.F.: RO 135562
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 36,
sector 3, Bucuresti
Contul: RO12BRD2236941399
Banca: BRD, suc. Unirii
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Anunt publicitar

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 3002
Data (ziua, luna, anul): 20.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
2.000

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
2.000,00

6
380,00

26

Semntura i
tampila
furnizorului

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Total
care:

din

2.000,00

380,000

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

2.380,00

Seria RPT Nr. 10654


Furnizor: RomPetrol SA
Nr. ord. Reg. Com/an:J23/52316/1990
C.I.F.: RO 11362
Sediul: Sos. Pipera, nr. 34,
Bucuresti
Contul: RO12BCR223694990
Banca: BCR, suc. Pipera
Capital social: 500.000.000 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Benzina

Semntura i
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 10654
Data (ziua, luna, anul): 21.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc

3
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
10.000

Total
care:

din

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
10.000,00

6
1.900,00

10.000,00

1.900,00

Accize
Semntura de

Total de plat

27

Expedierea s-a efectuat n prezena


noastr la data de
ora
Semnturile

primire

(col.5+col.6)

11.900,00

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

incasare factura

Debit
11.898,0
0
20.000,0
0

Sold curent

31.898,0
0

Sold initial
24/04/2008

OP169/24.04.2008

Credit

ORDIN DE PLATA NR. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA douazecidemiilei


PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL
RO 122653
DIN CONT: RO1336BCR65464125656
BANCA: BCR

CATRE: CRESP INSTAL SRL

REPREZENTAND:
CV F17326/01.04.2008

DATA EMITERII:
24/4/2008

RO 17501677

IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01
LA BANCA: BANCPOST

EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL

Data operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

Sold initial
26/04/2008

OP 170/26.04.2008

Debit
31.898,0
0

plata factura
Sold curent

Credit

11.900,00
19.998,0
0

28

ORDIN DE PLATA NR. 170 PLATITI -11900 LEI ADICA unsprezecemiinouasutelei


PLATITOR: CRESP INSTAL SRL
RO 17501677

CATRE: ROMPETROL SA
RO 11362

BANCA: BANCPOST

IN
RO12BCR223694990
LA BANCA: BCR

REPREZENTAND:
CV F10654/01.04.2008

DATA EMITERII:
26/4/2008

CONT:

Seria RST Nr. 1987


Furnizor: Romstal Imex SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324
C.I.F.: RO 5990324
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,
sector 4, Bucuresti
Contul:
RO19ABNA4100264100243090
Banca: ABN AMRO BANK, suc.
Bucuresti
Capital social: 10.973.200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1
2
3
4
5

1
Intrerupator
Priza ger
Adeziv superfluidizant
Banda perimetrala
Set fixare rapida

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 1987
Data (ziua, luna, anul): 27.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

Cantitatea

2
Buc
Buc
Kg
Ml
buc

3
60
90
25
75
40

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
7,86
14,60
10,16
4,10
8,55

Cumprtor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul:RO16BPOS713065317ROL0
1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
471,60
1.314,00
254,00
307,50
341,98

6
89,60
249,66
48,26
58,43
64,98

29

Semntura
tampila
furnizorului

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Total
care:

din

2.689,08

510,92

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)
3.200,00

Unitatea :CRESP INSTAL SRL


NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
Numar document
Ziua

Data
Luna

Anul

Factura
Nr. 1987
Aviz de insotire a
marfii

25
7
27
4
2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
Romstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:

Receptionat
Nr. Crt.
1
2
3
4
5

Denumirea bunurilor recetionate


Intrerupator
Priza ger
Adeziv superfluitizant
Banda perimetrala
Set fixare rapida

U.M.
buc
buc
kg
ml
buc

TOTAL VALORIC
Comisia de receptie

Cantitate
60
90
25
75
40

Pret unitar
7,86
14,60
10,16
4,10
8,55

Valoare
471,60
1.314,00
254,00
307,50
341,98
2.689,08

Primit in gestiune

30

Numele si
prenumele

Semnatur
a

Semnatur
a

Data
27/04/2008

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL

Data
operatiei

Explicatie

Document

Tranzactie

Debit
19.998,0
0

Sold initial
30/04/2008

OP 171/30.04.2008

plata facturi

4.998,00
15.000,0
0

Sold curent

ORDIN
DE
PLATA
NR.
patrumiinouasutenouazecisioptlei

171

PLATITOR: CRESP INSTAL SRL


RO
17501677
BANCA: BANCPOST

PLATITI

4.998

Credit

LEI

ADICA

CATRE: DISTRIGAZ SUD SRL


RO 12387

CONT:RO125BCR23569987413
6
BANCA: BCR
CATRE: IMOBEXPERT SRL
RO 126589

CONT:RO125PIR235695674139
9
BANCA: PIRAEUS
CATRE: VODAFONE ROMANIA SA
RO 23641

REPREZENTAND:
CV F7020/14.04.2008, F410/15.04.2008,
F41002/15.04.2008

CONT: RO12BRD23545941399
BANCA: BRD
DATA EMITERII:
30/04/2008
Seria CSP Nr. 720

31

Furnizor: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov
Contul: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr.
Denumirea produselor sau
crt.
serviciilor
0
1

1
Prestari servicii

Semntura
tampila
furnizorului

FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 720
Data (ziua, luna, anul): 30.04.2008
Nr. aviz nsoire
(dac este cazul)

U.M.

2
buc

Cantitatea

3
1

Date privind expediia


Numele delegatului: Georgescu Dan
Buletinul/C.I.
C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat() S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat n prezena
noastr la data de
ora
Semnturile

Preul unitar
(fr T.V.A.)
-lei4
25.000

Total
care:

din

Cumprtor: : Volum Plan Arhitect


SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005
C.I.F: RO 9140660
Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr.
220, Bucuresti
Contul: RO12BCR13624778RO00
Banca: BCR, suc.Unirii
Capital social: 80.000 lei

Valoarea
-lei-

Valoarea T.V.A.
-lei-

5(3x4)
25.000

6
4.750

25.000

4.750
X

Accize
Semntura de
primire

Total de plat
(col.5+col.6)

29.750

JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE


Nr.
Crt.

Documentul
Data

Nr.
1732
6

Furnizor/Prestator
Denumire/C.I.F.
Romstal Imex SRL/
RO 5990324
Compania de Librarii
Bucuresti SRL/ RO
1268744
Ultra Pro Computers
SRL/
RO 136589

Total
document
(inclusiv
T.V.A.)

Baza de
impozitar
e

Valoare
T.V.A.
(19%)

297,50

250,00

47,50

595,00

500,00

95,00

2.000,00

1.680,67

319,33

01/04/2008

02/04/2008

2310

10/4/2008

4598

14/04/2008

3610

TehnoGrup Est SRL/


RO 17940192

1.190,00

1.000,00

190,00

14/04/2008

7020

Distrigaz Sud SRL/


RO 12387

238,00

200,00

38,00

15/04/2008

410

ImobExpert SRL/

1.190,00

1.000,00

190,00

32

RO 126589

15/04/2008

4100
2

20/04/2008

3002

21/04/2008

1065
4

10

27/04/2008

1987

Vodafone Romania SA/


RO 23641
Ejobs SRL/
RO 135562
RomPetrol SA/ RO 11362
RO 11362
Romstal Imex SRL/
RO 5990324

TOTAL

3.570,00

3.000,00

570,00

2.380,00

2.000,00

380,00

11.900,00

10.000,00

1.900,00

3.200,00

2.689,08

510,92

26.560,50

22.319,75

4.240,75

JURNAL PENTRU VANZARI


Nr.
Crt.

Documentul
Data

Nr.

1/4/2008

692

3/4/2008

698

30/4/2008

720

Beneficiar
Denumire/C.I.F.
Vest Grup Instal SRL/
RO 14931629
Teen Store SRL/
RO 2154732
Volum Plan Arhitect SRL/
RO 9140660

TOTAL

CRESP INSTAL SRL


C.I.F. RO17501677
Sold ziua precedenta:
Nr.crt.

Data

1/4/2008

CASIER

Total
document
(inclusiv
T.V.A.)

Baza de
impozitar
e

Valoare
T.V.A.
(19%)

1.059,10

890,00

169,10

5.000,00

4.201,68

798,32

29.750,00

25.000,00

4.750,00

35.809,10

30.091,68

5.717,42

REGISTRU DE CASA
4.000
Explicatia
plata factura
17329/01.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL

Incasari

Plati

Sold

297,50

3.702,50

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CRESP INSTAL SRL

33

C.I.F. RO 17501677
Sold ziua precedenta:
Nr.crt.

Data

3/4/2008

REGISTRU DE CASA
3.702,5
0
Explicatia

Incasari

incasare factura
698/03.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL

Plati

5.000,00

Sold

8.702,50

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CASIER

CRESP INSTAL SRL


REGISTRU
C.I.F. RO 17501677

CASA

Sold ziua precedenta:

8.702,50

DE

Nr.crt.

Data

Explicatia

Incasari

4/4/2008

ridicare numerar din casa

Plati

Sold

3.000,00

5.702,50

RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CASIER

CRESP INSTAL SRL


C.I.F.
RO
17501677

CASA

Sold
precedenta:

5.702,50

REGISTRU

DE

ziua

Nr.crt.

Data

14/04/2008

Explicatia

Incasari

plata facuta nr.


3610/14.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL

Sold

1.190,00

4.512,50

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CASIER

CRESP INSTAL SRL


C.I.F.
RO

Plati

REGISTRU

DE

34

17501677

CASA

Sold ziua precedenta:

4.512,50

Nr.crt.

Data

15/04/2008

Explicatia
incasare factura nr.
596/15.03.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL

Incasari

Plati

Sold

6.000,00

10.512,50

COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL

CASIER

SC CRESP INSTAL SRL


REGISTRUL JURNAL
luna APRILIE anul 2008
Nr
crt

Data
nreg

Document

Explicaii

Conturi

Sume

401

250,00
47,50

297,50

01/04

Factura 17326

Achizitie marfa

%
371
4426

01/04

Chitanta 560

Plata marfa

401

5311

297,50

297,50

4111

%
707
4427

1.059,10

890,00
169,10

01/04

Factura 692

Vanzare marfa

35

4
5

01/04

Descarcare din
gestiune

607

371

809,10

809,10

02/04

Achizitie
rechizite

%
6028
4426

401

500,00
95,00

595,00

4111

%
707
4427

5.000

4.201,68
798,32

607

371

3.819,71

3.819,71

5311

4111

5.000

5.000

581

5311

3.000

3.000

5121

581

3.000

3.000

409

5121

1.000

1.000

Vanzare marfa

4111

%
707
4427

1.242,36

1.044
198,36

Factura 2310

03/04

03/04

03/04

04/04

10

05/04

Extras de cont

11

06/04

OP 163

Factura 698

Chitanta 1024

Vanzare marfuri
Descare din
gestiune
Incasare
numerar
Ridicare
numerar
Depunere
numerar la
banca
Acordare avans

12

08/04

13

08/04

Descarcare din
gestiune

607

371

949,10

949,10

10/04

Achizitie
computer

%
303
4426

401

1.680,67
319,33

2.000

401

%
5121
409

2.000

1.000
1.000

5121

4111

4.000

4.000

14

Factura 702

Factura 4598

Decontare avans
si plata diferenta
computer
Incasare
numerar de la
clienti

15

10/04

OP 164

16

12/04

Extras de cont

17

12/04

OP 165

Plata facturi

401

5121

3.500

3.500

%
371
4426

401

1.000
190,00

1.190

401

5311

1.190

1.190

401

200,00
38,00

238,00

401

1.000
190,00

1.190

18

14/04

Factura 3610

Achizitie
marfuri

19

14/04

Chitanta 5610

Plata factura

20

14/04

Factura 7020

Primire factura
energie+apa

21

15/04

Factura 410

Primire factura
chirie

%
605
4426
%
612
4426

36

22

15/04

Factura 41002

23

15/04

Chitanta 1072

24

15/04

25

15/04

Primire factura
telefon
Incasare
numerar
Inregistrare
cheltuieli cu
salarii
Inregistrare
retineri aferente
salariilor
(Georgescu
Dan)

%
626
4426

401

3.000
570,00

3.570

5311

4111

6.000

6.000

641

421

4.380

4.380

421

15/04

Inregistrare
retineri aferente
salariilor (Dima
Danut)

421

15/04

Inregistrarea
contributiilor
unitatii

6451

28

%
4312
4314
4372
444
%
4312
4314
4372
444

1.060

332,50
227,50
35,00
465,00

210,60

83,60
57,20
8,80
61

4311

854,10

854,10

6452

4371

87,60

87,60

29

6453

4313

262,80

262,80

30

635

447.com
ITM

32,85

32,85

10,95

10,95

26

27

31
32

635
15/04

OP 166

Plata
contributiilor
salariale

%
4311
4312
4313
4314
4371
4372
444
447.c ITM
447.gar. cr.

447.gar.
creante
salariale
5121

2.518,90
854,10
416,10
262,80
284,70
87,60
43,80
526,00
32,85
10,95

37

sal

33

17/04

OP 167

Plata factura

401

5121

595,00

595,00

34

18/04

OP 168

Plata factura

401

5121

297,50

297,50

Factura 3002

Primire factura
publicitate

401

2.000
380,00

2.380

Factura 10654

Primire factura
combustibil

401

10.000
1.900

11.900

Incasare
numerar
de la clienti

5121

4111

20.000

20.000

Plata factura

401

5121

11.900

11.900

Achizitie marfa

%
371
4426

401

2.689,08
510,92

3.200

Plata facturi

%
401.energie
si apa
401.chirie
401.telefon

35

36

20/04

21/04

37

24/04

Extras de cont
si OP 169

38

26/04

OP 170

39

40

41

27/04

30/04

30/04

Factura 1987

OP 171

Factura 720

Prestare servicii

%
623
4426
%
6022
4426

4111

5121

238,00

4.998

1.190
3.570

%
704
4427

29.750,00

25.000
4.750

38

42

43

43

44

4427

%
4426
4423

Inchiderea
conturilor de
cheltuieli

121

%
6022
604
605
607
612
623
626
635
641
6451
6452
6453

30/04

Inchiderea
conturilor de
venituri

%
704
707

121

25.000
6.135,68

31.135,68

30/04

Inregistrarea
impozitului pe
profit

691

441

517,00

517,00

121

691

517,00

517,00

211.377,34

211.377,34

30/04

30/04

Regularizarea
T.V.A.

45
TOTAL

5.915,78

27.906,21

4.240,75
1.675,03
10.000
500,00
200,00
5.577,91
1.000
2.000
3.000
43,80
4.380
854,10
87,60
262,80

REGISTRU CARTE MARE simplificat

Explicatia

1012 Capital subscris varsat


Debit
Credit

Sold initial

22.809,40

39

Rulaje
Total rulaje
Total sume
Sold final

Explicatia

22.809,40
22.809,40

1061 Rezeve legale


Debit

Sold initial

Credit
20.000,00

Rulaje
Total rulaje
Total sume
Sold final

20.000,00
20.000,00
121 Profit si pierdere

Explicatia

Debit

Credit

Sold initial
Rulaje

(30.04) 27.906,21
(30.04) 517,00

Total rulaje
Total sume

28.423,21
28.423,21

Sold final

2.712,47

31.135,68(30.04)
31.135,68
31.135,68

303 Materiale de natura obiectelor de inventar


Explicatia

Debit

Credit

Sold initial
Rulaje
Total rulaje
Total sume

(10.04) 1.680,67
1.680,67
1.680,67

Sold final

1.680,67

371 Marfuri
Explicatia
Sold initial
Rulaje

Debit

Credit

8.000,00
(01.04) 250,00
(14.04) 1.000,00
(27.04) 2.689,08

809,10 (01.04)
3.819,71 (03.04)
949,10 (08.04)

40

Total rulaje

3.939,08

5.577,91

Total sume

11.939,08

5.577,91

Sold final

6.361,17

401 Furnizori
Explicatia

Debit

Credit

Sold initial

5.000

Rulaje

(01.04) 297,50
(10.04) 2.000
(12.04) 3.500
(14.04) 1.190
(17.04) 595
(18.04) 297,50
(26.04) 11.900
(30.04)238
(30.04) 1.190
(30.04) 3.570

Total rulaje
Total sume

24.778,00
24.778,00

Sold final

6.782,50

297,50 (01.04)
595 (02.04)
2.000 (10.04)
1.190 (14.04)
238 (14.04)
1.190 (15.04)
3.570 (15.04)
2.380 (20.04)
11.900 (21.04)
3.200 (27.04)
26.560,50
31.560,50

409 Furnizori - debitori


Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(06.04) 1.000

1.000 (10.04)

Total rulaje
Total sume

1.000
1.000

1.000
1.000

Sold initial

Sold final
4111 Clienti
Explicatia

Debit

Sold initial

Credit

22.000

Rulaje

(01.04) 1.059,10
(03.04) 5.000
(08.04) 1.242,36
(30.04) 29.750

5.000 (03.04)
4.000 (12.04)
6.000 (15.04)
20.000 (24.04)

Total rulaje
Total sume

37.051,46
59.051,46

35.000,00
35.000,00

Sold final

24.051,46
421 Personal - salarii datorate

Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 1.060
(15.04) 210,60

4.380 (15.04)

Total rulaje

1.270,60

4.380

Sold initial

41

Total sume

1.270,60

Sold final

3.109,40

4.380

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale


Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 854,10

854,10 (15.04)

Total rulaje
Total sume

854,10
854,10

854,10
854,10

Sold initial

Sold final
4312 Contributia personalului pentru pensia
suplimentara
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 416,10

332,50 (15.04)
83,60 (15.04)

Total rulaje
Total sume

416,10
416,10

416,10
416,10

Sold final
4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile
sociale de sanatate
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 262,80

262,80 (15.04)

Total rulaje
Total sume

262,80
262,80

262,80
262,80

Sold final

4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile


sociale de sanatate
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 284,70

227,50 (15.04)
57,20 (15.04)

Total rulaje

284,70

284,70

42

Total sume

284,70

284,70

Sold final
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 87,60

87,60 (15.04)

Total rulaje
Total sume

87,60
87,60

87,60
87,60

Sold initial

Sold final
4372 Contributia personalului la fondul de somaj
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 43,80

35,00 (15.04)
8,80 (15.04)

Total rulaje
Total sume

43,80
43,80

43,80
43,80

Sold initial

Sold final
441 Impozit pe profit
Explicatia

Debit

Credit

Sold initial
Rulaje

517,00 (30.04)

Total rulaje
Total sume

517,00
517,00

Sold final

517,00
4423 T.V.A. de plata

Explicatia

Debit

Credit

Sold initial
Rulaje

1.675,03 (30.04)

Total rulaje
Total sume

1.675,03
1.675,03

Sold final

1.675,03
4426 T.V.A. deductibila

Explicatia

Debit

Credit

(01.04) 47,50
(02.04) 95,00
(10.04) 319,33
(14.04) 190,00
(14.04) 38,00
(15.04) 190,00

4.240,75 (30.04)

Sold initial
Rulaje

43

(15.04) 570,00
(20.04)380,00
(21.04)1.900
(27.04) 510,92
Total rulaje
Total sume

4.240,75
4.240,75

4.240,75
4.240,75

Sold final
4427 T.V.A. colectata
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(30.04) 5.915,78

169,10 (01.04)
798,32 (03.04)
198,36 (08.04)
4.750 (30.04)

Total rulaje
Total sume

5.915,78

Sold initial

5.915,78
5.915,78

Sold final
444 Impozitul pe salarii
Explicatia

Debit

Credit

Sold initial
Rulaje
Total rulaje
Total sume

(15.04) 526,00
526,00
526,00

465,00 (15.04)
61,00 (15.04)
526,00
526,00

Sold final
447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate.
comision ITM
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje
Total sume

(15.04) 32,85
32,85
32,85

32,85 (15.04)
32,85
32,85

Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate.


garantare creante salariale
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje
Total sume

(15.04) 10,95
10,95
10,95

10,95 (15.04)
10,95
10,95

Sold final

44

5121 Conturi la banci in lei


Explicatia
Sold initial

Debit

Credit

13.809,40

Rulaje

(05.04) 3.000
(12.04) 4.000
(24.04) 20.000

1.000 (06.04)
1.000 (10.04)
3.500 (12.04)
2.518,90 (15.04)
595,00 (17.04)
297,50 (18.04)
11.900 (26.04)
4.998 (30.04)

Total rulaje
Total sume

27.000
40.809,40

25.809,40
25.809,40

Sold final

15.000
5311 Casa in lei

Explicatia
Sold initial

Debit

Credit

4.000

Rulaje

(03.04) 5.000
(15.04) 6.000

297,50 (01.04)
3.000 (04.03)
1.190 (14.03)

Total rulaje
Total sume

11.000
15.000

4.487,50
4.487,50

Sold final

10.512,50
581 Viramente interne

Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(04.04) 3.000

3.000 (05.04)

Total rulaje
Total sume

3.000
3.000

3.000
3.000

Sold initial

Sold final

6022 Cheltuieli privind combustibilul


Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(21.04) 10.000

10.000 (30.04)

Total rulaje
Total sume

10.000
10.000

10.000
10.000

Sold initial

Sold final

45

604 Cheltuieli privind materialele nestocate


Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(02.04) 500

500 (30.04)

Total rulaje
Total sume

500
500

500
500

Sold initial

Sold final
605 Cheltuieli privind energia si apa
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(14.04) 200

200 (30.04)

Total rulaje
Total sume

200
200

200
200

Sold initial

Sold final
607 Cheltuieli privind marfurile
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(01.04) 809,10
(03.04) 3819,71
(08.04) 949,10

5.577,91 (30.04)

Total rulaje
Total sume

5.577,91
5.577,91

5.577,91
5.577,91

Sold initial

Sold final
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si
chiriile
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 1.000

1.000 (30.04)

Total rulaje
Total sume

1.000
1.000

1.000
1.000

Sold final
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(20.04) 2.000

2.000 (30.04)

Total rulaje
Total sume

2.000
2.000

2.000
2.000

Sold initial

Sold final

46

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii


Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 3.000

3.000 (30.04)

Total rulaje
Total sume

3.000
3.000

3.000
3.000

Sold initial

Sold final
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsminte
asimilate
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje
Total sume

(15.04) 32,85
(15.04) 10,95
43,80
43,80

43,80 (30.04)
43,80
43,80

Sold final
641 Cheltuieli cu salariile pesonalului
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(15.04) 4.380

4.380 (4.380)

Total rulaje
Total sume

4.380
4.380

4.380
4.380

Sold initial

Sold final
6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile
sociale
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 854,10

854,10 (30.04)

Total rulaje
Total sume

854,10
854,10

854,10
854,10

Sold final
6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul
de somaj
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 87,60

87,60 (30.04)

Total rulaje
Total sume

87,60
87,60

87,60
87,60

Sold final

47

6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru


asigurarile sociale de sanatate
Explicatia
Debit
Credit
Sold initial
Rulaje

(15.04) 262,80

262,80 (30.04)

Total rulaje
Total sume

262,80
262,80

262,80
262,80

Sold final
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(30.04) 517,00

517,00 (30.04)

Total rulaje
Total sume

517,00
517,00

517,00
517,00

Sold initial

Sold final
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(30.04) 25.000

25.000 (30.04)

Total rulaje
Total sume

25.000
25.000

25.000
25.000

Sold initial

Sold final
707 Venituri din vanzarea marfurilor
Explicatia

Debit

Credit

Rulaje

(30.04) 6.135,68

890,00 (01.04)
4.201,68 (03.04)
1.044 (08.04)

Total rulaje
Total sume

6.135,68
6.135,68

6.135,68
6.135,68

Sold initial

Sold final

48

ntocmirea Balanei de verificare la sfritul lunii


SC CRESP INSTAL SRL
Balana de verificare la data de 30.04.2008

Simbol

Denumire
cont

Sold initial
D

1012
1061
121

303
371
401
409
4111
421

4311

4312

4313

4314

4371

Capital
subscris
varsat
Rezerve
legale
Profit si
pierdere
Materiale
de natura
obiectelor
de
inventar
Marfuri
Furnizori
Furnizoridebitori
Clienti
Personal salarii
datorate
Contributi
a unitatii
la
asigurarile
sociale
Contributi
a
personalul
ui pentru
pensia
supliment
ara
Contributi
a
angajatoru
lui pentru
asigurarile
sociale de
sanatate
Contributi
a
angajatilor
pentru
asigurarile
sociale de
sanatate
Contributi
a unitatii
la fondul

Rulaj
D

Total sume
C

22.809,40

22.809,40

22.809,40

20.000

20.000

20.000

31.135,68

2.712,47

28.423,21

31.135,68

1.680,67
8.000
5.000

22.000

Sold final

28.423,21

1.680,67

1.680,67

3.939,08
24.778

5.577,91
26.560,50

11.939,08
24.778

5.577,91
31.560,50

1.000

1.000

1.000

1.000

37.051,46

35.000

59.051,46

35.000

1.270,60

4.380

1.270,60

4.380

854,10

854,10

854,10

854,10

416,10

416,10

416,10

416,10

262,80

262,80

262,80

262,80

284,70

284,70

284,70

284,70

87,60

87,60

87,60

87,60

6.361,17
6.782,50

24.051,46
3.109,40

49

de somaj

4372

441
4423
4426
4427
444

447

447

5121
5311
581

6022

6028

605
607

Contributi
a
personalul
ui la
fondul de
somaj
Impozitul
pe profit
T.V.A. de
plata
T.V.A.
deductibil
a
T.V.A.
colectata
Impozitul
pe salarii
Fonduri
speciale taxe si
vrsmint
e
asimilate.
comision
ITM
Fonduri
speciale taxe si
vrsmint
e
asimilate.
garantare
creante
salariale
Conturi la
banci in
lei
Casa in lei
Viramente
interne
Cheltuieli
privind
combustib
ilul
Cheltuieli
privind
alte
materiale
consumab
ile
Cheltuieli
privind
energia si
apa
Cheltuieli
privind

43,80

43,8

43,80

43,80

517,00

517,00

517,00

1.675,03

1.675,03

1.675,03

4.240,75

4.240,75

4.240,75

4.240,75

5.915,78

5.915,78

5.915,78

5.915,78

526,00

526,00

526,00

526,00

32,85

32,85

32,85

32,85

10.,95

10,95

10,95

10,95

13.809

27.000

25.809,40

40.809,40

25.809,40

15.000

4.000

11.000

4.487,50

15.000

4.487,50

10.512,50

3.000

3.000

3.000

3.000

10.000

10.000

10.000

10.000

500,00

500,00

500,00

500,00

200,00

200,00

200,00

200,00

5.577,91

5.577,91

5.577,91

5.577,91

50

marfurile

612

623

626

635

641

6451

6452

6453

691

Cheltuieli
cu
redeventel
e, locatiile
de
gestiune si
chiriile
Cheltuieli
de
protocol,
reclama si
publicitate
Cheltuieli
postale si
taxe de
telecomun
icatii
Cheltuieli
cu alte
impozite,
taxe si
vrsmint
e asimilate
Cheltuieli
cu
salariile
pesonalul
ui
Cheltuieli
cu
contributi
a unitatii
la
asigurarile
sociale
Cheltuieli
cu
contributi
a unitatii
pentru
ajutorul de
somaj
Cheltuieli
cu
contributi
a
angajatoru
lui pentru
asigurarile
sociale de
sanatate
Cheltuieli
cu
impozitul
pe profit

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43,80

43,80

43,80

43,80

4.380

4.380

4.380

4.380

854,10

854,10

854,10

854,10

87,60

87,60

87,60

87,60

262,80

262,80

262,80

262,80

517,00

517,00

517,00

517,00

51

704

707

Total

Venituri
din lucrari
executate
si servicii
prestate
Venituri
din
vanzarea
marfurilor
47.809,
4

47.809,4

25.000

25.000

25.000

25.000

6.135,68

6.135,68

6.135,68

6.135,68

211.377,3
0

211.377,3
0

259.186,7
0

259.186,7
0

57.605,80

52

57.605,80