Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina Bazele contabilităţii

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune


anul I Sibiu
Cadru didactic: Prof. univ. dr. Balteş Nicolae
e-mail: baltes_n@yahoo.com
Termen de predare: 20.12.2008

Monografie contabilă

Societatea comercială ARTLux specializată în realizarea de obiecte din fier


forjat pentru decoraţiuni interioare şi exterioare dispune de următoarele
elemente la începutul exerciţiului financiar 2006:

- UM -
1. Concesiuni 10.000
2. Titluri de participare la o societate din grup 8.500
3. Capital social 150.000
4. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 63.000
5. Disponibil în cont la Amro Bank 17.530
6. Furnizori 27.800
7. Acreditiv deschis la Amro Bank pentru SC Ellis 4.300
8. Avansuri de trezorerie acordate 7.120
9. Furnizori debitori 3.600
10. Tablă 7.700
11. Clienţi 5.000
12. Obiecte decorative pentru casă şi grădină 7.590
13. Creditori diverşi 5.500
14. Brevete 6.300
15. Cheltuieli constatate în avans 15.000
16. Mini- van Fiat 103.000
17. Cheltuieli de înmatriculare la Registrul Comerţului 15.000
18. Terenuri 89.000
19. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 15.200
20. Obligaţiuni emise şi răscumpărate 3.600
21. Strunguri 75.000
22 Subvenţii primite 7.300
23. Impozite şi taxe 1.630
24. Cuie 5.000
25. Bilete de tratament 1.690
26. Rezultate pozitive din exerciţiile precedente 89.600
27. Timbre fiscale şi poştale 2.000
28. Dividende de plată 3.600
29. Credite pe termen lung primite 11.000
30. Diferenţe din reevaluare 12.300
De-a lungul exerciţiului financiar 2006 au loc următoarele operaţii economice
care se înregistrează in mod corespunzător in contabilitate:

1. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve din


reevaluare în sumă de 6.000 UM.
2. Achiziţionarea cu plata imediată în numerar a 100 kg de tabla în
valoare de 4.000 UM.
3. Darea în consum a ½ din materiilor prime (tabla) existente în stoc.
4. Contractarea unui credit pe termen lung în valoare de 15.000 UM.
Suma respectiva se încasează în contul de la bancă al societatii ArtLux.
5. Calcularea şi înregistrarea datoriei de plată a dobânzii anuale aferente
creditului bancar, ştiind că rata dobânzii este de 27%.
6. Plata dobânzii bancare din contul curent la Amro Bank.
7. Achiziţionarea de acţiuni de la o filială Best Next din cadrul grupului,
în valoare de 9.000 UM din care 1/3 se plătesc imediat în numerar, iar
restul la o dată ulterioară din contul curent la banca.
8. Societatea achiziţionează un nou mini van Fiat 120.000 UM, cu plata
ulterioară, in scopul de a presta servicii pentru terţi si pentru a
distribui mărfurile.
9. Se achita contravaloarea mini van-ului Fiat prin virament bancar.
10. Se calculează şi înregistrează amortizarea anuala a mijlocului de
transport, ştiind că durata normală de utilizare este de 15 ani, iar
regimul de amortizare folosit este cel liniar.
11. Prestarea către clienţi a unor servicii de transport în valoare de 7.000
UM, cu încasare ulterioară.
12. Încasarea în numerar a contravalorii serviciul prestat.
13. Achitarea restului de plată privind acţiunile anterior achiziţionate, prin
ordin de plată.
14. Primirea facturii privind consumul de energie electrica de la Electrica
SA, în valoare de 3.000 UM
15. Încasarea în contul curent de la bancă a unor dividende de la filiala
Best Next în sumă de 6.800 UM.
16. Achiziţionarea de mobilier de gradina din rachita (mărfuri) în valoare
de 20.000 UM, cu plata ulterioară.
17. Vânzarea cu încasare ulterioară a mărfurilor anterior achiziţionate, la
preţ de vânzare de 34.000 UM.
18. Furnizorul Ella Com accepta ca in locul datoriei de 4.500 UM (din
datoriile totale fata de furnizori de 27.800) sa primeasca actiuni.

Se cer următoarele:
• Să se întocmească Situaţia iniţială a patrimoniului societăţii
comerciale ARTLux, după modelul prezentat în continuare:
-UM-
Situaţia iniţială a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale Capital social

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare

II. Active circulante II. Provizioane


Stocuri Provizioane pentru garanţii
acordate clienţilor

Creanţe
III. Datorii
>1 an
Investiţii financiare pe termen
scurt

Casa şi conturi la bănci < 1an

III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

• Să se înregistreze in teuri (T) modificările aferente fiecărui element


patrimonial;

D C D C D C
• Să se înregistreze fiecare operaţie intr-un Registru jurnal unic după
modelul următor revelând modificările care au loc în teurile anterior
deschise:

MODIFICǍRI
Nr.
EXPLICAŢII BILANŢ CPP
crt
A CP D Ch V
1 Majorare capital social - ↑ ↓ - -
.
1
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.

• Să se întocmească Situaţia finală a patrimoniului societăţii


comerciale ARTLux, după modelul prezentat în continuare:
-UM-
Situaţia finală a patrimoniului SC ARTLux
ACTIV PASIV
ELEMENTE SUME ELEMENTE SUME
I. Active imobilizate I. Capitaluri proprii
Imobilizări necorporale Capital social

Imobilizări corporale
Imobilizări financiare

II. Active circulante II. Provizioane


Stocuri Provizioane pentru garanţii
acordate clienţilor

Creanţe
III. Datorii
>1 an
Investiţii financiare pe termen
scurt

Casa şi conturi la bănci < 1an

III. Cheltuieli în avans IV. Venituri în avans

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV