Sunteți pe pagina 1din 13

MONOGRAFIE CONTABILA

Operatia 1.
Se infiinteaza societatea comerciala Practic S.R.L.,microintreprindere
avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare
detinand 50% din partile sociale,format din:
Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei
Calculator,aport asociat A 9.500.000 lei
Utilaj,aport asociat B 19.500.000 lei
1.1 evidentierea capitalului social conform Actului constitutive al societatii:
456 = 1011
A
B

39.000.000
19.500.000
19.500.000

1.2 varsarea capitalului social subscris:


% = 456A
214
5121

19.500.000
9.500.000
10.000.000

Operatia 2.
In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de
5.200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii
firmei,in valoare de 16.000.000 lei.
2.1 acordarea imprumutului de catre asociati
5311 = %
456A
456B

16.000.000
8.000.000
8.000.000

2.2plata cheltuielilor de constituire


208 = 5311

5.200.000

Operatia 3.
Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000.000
lei,TVA 19%
% = 401
2133
4426

40.460.000
34.000.000
6.460.000

Operatia 4.
Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in
valoare de 7.500.000 lei.
6588 = 5311

7.500.000

Operatia 5.
Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se
salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul
lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile
personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:
5.1 inregistrarea cheltuielkilor cu salariile
641 = 421

5.000.000

5.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = %
4372
4312
4313
444

1.044.070
50.000
583.500
350.000
60.570

5.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii


6451
6451
6452
6588
635

=
=
=
=
=

4311.1 cas
4311.2 san
4371
446.1
446.2

1.166.500
350.000
250.000
37.500
100.000

Operatia 6.
Se achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650.000 lei, TVA 19%.
% = 401
301
4426

178.083.500
149.650.000
28.433.500

Operatia 7.
Se cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare
de 750.000,TVA 19%.
% = 401
601
4426

892.500
750.000
142.500

Operatia 8.
Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 115.000.000 lei.Dupa 8
zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.
8.1 inregistrarea darii in consum a materialelor necesare
601 = 301

79.400.000

8.2 receptionarea produselor finite la pretul prestabilit


345 = 711

115.000.000

8.3 inregistrarea vanzarii catre clienti


411 = %
136.850.000
701
115.000.000
4426
24.850.000
8.4 inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite
711 = 345

115.000.000

Operatia 9.
Se incaseaza in numerar 21.850.000 si diferenta prin cont banacar.
% = 411
5311
5121

136.850.000
21.850.000
115.000.000

Operatia 10.
Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa.
% = 5311
421
401

4.848.430
3.955.930
899.500

Operatia 11.
Se platesc datoriile aferente salariilor si 50.000.000 lei,suma partiala din
factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un
comision de 150.000 lei.
% = 5121
4311.1
4311.2
4371
4372
444
446.1
446.2
401
6588

53.098.070
1.166.500
350.000
250.000
50.000
4312 583.500
4313 350.000
60.570
37.500
100.000
50.000.000
150.000

Operatia 12.
Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830.000 lei,TVA 19% si se
dau in consum in momentul intrarii in unitate.
% = 401
301
4426

3.367.700
2.830.000
537.700

601 = 301

2.830.000

Operatia 13.
Datorita cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de
munca,noul angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei.
13.1 inregistrarea cheltuielilor cusalariile
641 = 421

7.500.000

13.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = %
4372
4312
4313
444

1.566.105
75.000
875.250
525.000
90.855

13.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii


6451 = 4311.1
6451 = 4311.2
6452 = 4371
6588 = 4461
635 = 4462

1.749.750
2.525.000
375.000
56.250
150.000

Operatia 14.
Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160.000 lei.
5121 = 768

160.000

Operatia 15.
Se depune suma de 10.000.000 lei in contul de la banca.
5121 = 5311

10.000.000

Operatia 16.
Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei,TVA 19% si
se achita furnizorului din disponibilul bancar.
% = 401
2131
4426
401 = 5121

9.996.000
8.400.000
1.596.000
9.996.000

Operatia 17.
Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti Cluj Napoca in valoare de 10.472.000.
411 = %
704
4427

10.472.000
8.800.000
1.672.000

Operatia 18.
Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in
valaore de 5.200.000 lei
681 = 2801
2081 = 208

5.200.000
5.200.000

Operatia 19.
Se regularizeaza conturile de TVA.
4427 = 4426
4424 = 4426

23.522.000
13.647.700

Operatia 20.
Se incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii
rezultatului.
20.1 inchiderea conturilor de cheltuieli
121 = %
601
635
641
6451
6452
6588
681

113.090.000
82.980.000
250.000
12.500.000
3.791.250
625.000
7.743.750
5.200.000

20.2 inchiderea conturilor de venituri


% = 121
701
704
768

123.960.000
115.000.000
8.800.000
160.000

Operatia 21.
Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.
21.1 calculul impozitului pe venit
Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960.000 lei.Pentru
calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a
achizitionat o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei si s-a incheiat un
contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a
fortei de munca.
Venit impozabil = 123.960.000-8.400.000 = 115.560.000 lei
Cota de 1,5% = 115.560.000 x 1.5% = 1.733.400 lei
Reducere 20% = 1.733.400 x 20% = 346.680 lei
Impozit pe venit = 1.733.400 346.680 = 1.386.720 lei
21.2 inregistrarea impozitului pe venit
691 = 441
121 = 691

1.386.720
1.386.720

Operatia 22.
Profitul net in suma de 9.483.280 lei se repartizeaza astfel
- rezerve legale : 474.164 lei
- dividende : 609.116 lei
- surse proprii de finantare : 8.400.000 lei
129 = %
106
457

9.483.280
8.874.164
609.116

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Explicata

Debit

Credit

(1011) 39.000.000
Rulaje

39.000.000

39.000.000 (214)
16.000.000 (5311)
55.000.000

Total sume

39.000.000

55.000.000

Sold final

16.000.000

1011 Cap soc subscris nevarsat


Explicata

Debit

Credit

(1012) 39.000.000

39.000.000(456)

Rulaje

39.000.000

39.000.000

Total sume

39.000.000

39.000.000

Sold final
214 Mobilier,aparatutra birotica

1012 Cap soc subscris varsat


Explicata

Debit

Credit

Explicata

Debit

Credit

(456/A)9.500.000

39.000.000(1012)
Rulaje

39.000.000

Rulaje

9.500.000

Total sume

39.000.000

Total sume

9.500.000

Sold final

39.000.000

Sold final

5121 Conturi curente la banci in lei

2131 Echipamente tehnice


Explicata

Debit

Rulaje

(456/B)19.500.000
(401)8.400.000
27.900.000

Total sume

27.900.000

Sold final

9.500.000

Credit

27.900.000

Explicata

Debit

Credit

Rulaje

(456/A)10.000.000
(411)115.000.000
(678)160.000
(5311)10.000.000
135.160.000

53.098.070(4311,
4371,4372,4312,
4313,444,446,401,6588)
9.996.000(401)
63.094.070

Total sume

135.160.000

63.094.070

Sold final

72.065.930

5311 Casa in lei


Explicata

Debit

Credit

16.000.000
(411)21.850.000

Sold final

Rulaje

37.850.000

5.200.000(208)
7.500.000(6588)
4.848.430(421,401)
10.000.000(5121)
27.548.430

Total sume

37.850.000

27.548.430

Sold final

208 Alte imobilizari necorporale


Explicata

Debit

Credit

(5311)5.200.000

5.200.000(2801)

Rulaje

5.200.000

5.200.000

Total sume

5.200.000

5.200.000

10.301.570

401 Furnizori
Explicata

Explicata
Rulaje
Total sume
Sold final
Rulaje
Total sume

Debit

(5311)892.500
40.460.000(2133,4426)
(512150.000.000 178.083.500(301,4426)
4426 TVA deductibila
(5121)9.996.000
892.500(601,4426)
Debit
Credit
3.367.700(301,4426)
(401)6.460.000 9.996.000(2122,4426)
23.522.000(4427)
60.888.500
232.799.700
(401)28.433.500
13.647.700(4424)
(401)142.500
60.888.500
232.799.700
(401)537.700
171.911.200
(401)1.596.000
37.169.700
37.160.700
37.160.700

2133 Mijloace de transport

Credit

37.160.700

Explicata

Debit

Credit

(401)34.000.000

6588 Alte cheltuieli


de exploatare
Rulaje
34.000.000

Explicata
Total sume

Debit
34.000.000
(5311)7.500.000
Sold final
(446)37.500
(5121)150.000
(446)56.250
Rulaje
7.743.750

Total sume

7.743.750

Credit

7.743.750(121)
34.000.000

7.743.750
7.743.750

Sold final

Sold final

421 Personal - salarii datorate


641 Cheltuieli cu salariile personalului
Explicata

Debit

Credit
12.500.000(121)

Rulaje

(421)5.000.000
(421)7.500.000
12.500.000

Total sume

12.500.000

12.500.000

4372 Contrib pers. la fondul de somaj


Debit
Contrib.
pers. la fd. asig. Credit
san.
(5121)50.000
50.000(421)
Explicata
Debit
Credit
6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc.
75.000(421)
6452 Cheltuieli
privind
aj. de somaj
(5121)350.000
350.000(421)
Explicata
Debit contrib.unit.pt.
Credit
Explicata
4313

Rulaje
50.000
125.000
Explicata
Debit
Credit
525.000(421)
(4311.1)166.500
4371
Contrib unit. la ajutorul3.791.250(121)
de somaj
Rulaje
350.000
875.000
Total
sume
50.000
125.000
(4371)250.000
625.000(121)
446 Alte (4311.2)350.000
impozite,taxe
Explicata
Debit si varsaminte asimilate
Credit
(4371)375.000
(4311.1)1.749.750
Sold
final
75.000
Total
sume
350.000
875.000
Explicata
Debit
Credit
(5121)250.000
250.000(6452)
Rulaje
625.000
625.000
(4311.2)525.000
Sold final
525.000
(5121)37.500
37.500(658)
345
Produse finite 375.000(6452)
Rulajesume
3.791.250
3.791.250
Total
625.000
625.000
(5121)100.000
100.000(635)
Rulaje
250.000
625.000
Explicata
Debit
Credit
Total
sume
3.791.250
3.791.250
Sold
final
56.250(658)
Total sume
250.000
625.000
(711)115.000.000
115.000.000(711)
150.000(635)
Sold final
Sold
final
375.000
Rulaje
115.000.000
137.500
115.000.000
343.750
115.000.000
137.500

Sold final

206.250.

Debit

Credit
5.000.000 (641)
7.500.000(641)

Rulaje

(4372,4312,4313,
444)1.044.070
(5311)3.955.930
(4372,4312,4313,
444)1.566.105
6.566.105

Total sume

6.556.105

12.500.000

Sold final

5.933.895

12.500.000

Sold final

Total sume

Explicata

115.000.000
343.750

12.500.000

4312 Contrib. pers. la asig de san.


Debit
Credit
444 Impozitul
pe profit
583.500(421)
Explicata 4311 (5121)583.500
Debitunitatii la asig.san.
Credit
Contrib.
875.250(421)
635
Che.
cu
alte
impozite
si
taxe
(5121)60.570
60.570(421)
Explicata
Debit
Credit
Explicata

Rulaje
583.500
1.458.750
Explicata
Debit
Credit
90.855(421)
(5121)1.166.500
301
Materii prime1.166.500(6451)
Rulaje
60.570
151.425
Total
sume
583.500
1.458.750
(4426)100.000
250.000(121)
Explicata 601(5121)350.000
Debitcu materiile350.000(6451)
Cheltuieli
primeCredit
(4426)150.000
Sold sume
final
875.250
1.749.750(6451)
Total
60.570
151.425
(401)149.650.000
79.400.000(601)
Explicata
Debit
Credit
Rulaje
250.000
250.000
525.000(6451)
411
Clienti
Sold final
60.570
(401)2.830.000
2.830.000(601)
Rulajesume
1.516.500
3.791.250
(401)750.000
82.980.000(121)
Total
250.000
250.000
Explicata
Debit
Credit
Rulaje
152.480.000
82.230.000
(301)79.400.000
Total
sume
1.516.500
3.791.250
Sold
final (701,4427)136.850.000
136.850.000(5311,5121)
(301)2.830.000
Total sume
152.480.000
82.230.000
411(10.472.000)
SoldRulaje
final
2.274.750
82.980.000
82.980.000
Sold
final
70.250.000
Rulaje
147.322.000
136.850.000
Total sume
82.980.000
82.980.000
Total sume
147.322.000
136.850.000
Sold final
Sold final
10.472.000

701 Venituri din vanzarea produselor finite


Explicata

Debit

Credit

(121)115.000.000

115.000.000(411)

Rulaje

115.000.000

115.000.000

Total sume

115.000.000

115.000.000

Sold final

Credit

(4426)23.522.000
Rulaje

23.522.000

21.850.000(411)
1.672.000(411)
23.522.000

Total sume

23.522.000

23.522.000

704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee

Debit

Credit

(121)160.000

160.000(5121)

Rulaje

160.000

160.000

Total sume

160.000

160.000

Sold final

Explicata

Debit

Credit

(121)8.800.000

8.800.000(411)

Rulaje

8.800.000

8.800.000

Total sume

8.800.000

8.800.000

Sold final

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire


Explicata

Debit

Sold final

768 Alte venituri financiare


Explicata

4427 TVA colectata


Explicata

4424 TVA de recuperat

Debit

Credit

(280)5.200.000

5.200.000(681)

Rulaje

5.200.000

5.200.000

Rulaje

13.647.700

Total sume

5.200.000

5.200.000

Total sume

13.647.700

Sold final

Explicata

Debit

Credit

(4426)13.647.700

Sold final

13.647.700

691 Cheltuili cu impozitul pe profit

121 Profit si pierdere


Explicata

Debit

Credit
123.960.000(701,
704,768)

Rulaje

(601,635,641,6451,
6452,658,681)
113.090.000
(691)1.386.720
114.476.720

Total sume

114.476.720

123.960.000

Sold final

9.483.280

123.960.00

Explicata

Debit

Credit

(441)1.386.720

1.386.720(121)

Rulaje

1.386.720

1.386.70.

Total sume

1.386.720

1.386.720

Sold final

129 Repartizarea profitului


Explicata

441 Impozitul pe profit


DebitRezerve
106

Explicata
Credit

Explicata

Debit

Credit
1.386.720(691)

Rulaje

8.874.164(129)
1.386.720

Explicata
Total
Sold sume
final
Sold final
Rulaje

Debit
1.386.720
(2801)5.200.000
8.874.164
5.200.000

Credit
8.874.164
5.200.000(121)

Total sume

5.200.000

5.200.000

681
Che.
Rulaje
- amortizarile si provizioanele
8.874.164
Total
sumede expl. privind
1.386.720

Sold final

5.200.000

Debit

Credit

(457,106)9.483.280
457
Dividende de plata
Rulaje
9.483.280
Explicata
Debit
Credit
Total sume
9.483.280
609.116(129)
711
Variatia
stocurilor
Sold final
9.483.280
Rulaje
609.116
Explicata
Debit Credit
Total sume (345)115.000.000
Sold final
Rulaje
Total sume
Sold final

609.116
115.000.000(345)

609.116
115.000.000

115.000.000

115.000.000

115.000.000

Universitatea Romano Americana


Relatii comerciale si financiar bancare interne si internationale

MONOGRAFIE
CONTABILA

Cosmescu Mihaela Cornelia,


Anul I,frecventa redusa.