Sunteți pe pagina 1din 12

MONOGRAFIE CONTABILA

S.C. COMETA S.R.L.

Operatia 1.

Se infiinteaza societatea comerciala „Cometa” S.R.L.,


microintreprindere avand 2 asociati ce aduc ca aport un capital social
de 3900 lei, fiecare detinand 50% din partile sociale, format din:
• Numerar in contul bancar - aport asociat A 1000 lei
• Calculator - aport asociat A 950 lei
• Utilaj - aport asociat B 1950 lei

a. evidentierea capitalului social conform Actului constitutiv al


societatii:

456 = 1011 3900


A 1950
B 1950

b. varsarea capitalului social subscris:

% = 456A 1950
214 950
5121 1000

Operatia 2.

In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare


de 5200 lei, platite din imprumutul acordat in mod egal de catre
asociatii firmei, in valoare de 1600 lei.

a. acordarea imprumutului de catre asociati

5311 = % 1600
456A 800
456B 800

b. plata cheltuielilor de constituire


208 = 5311 5200

Operatia 3.

Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de


3400 lei cu TVA 19%.

% = 401 4046
2133 3400
4426 646

Operatia 4.

Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatiul


inchiriat in valoare de 750 lei.

6588 = 5311 750

Operatia 5.

Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,


stabilindu-se salariul de baza in valoare de 1000 lei pentru fiecare
salariat. La sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu
salariile personalului, retinerile si impozitele aferente, astfel:

a. inregistrarea cheltuielilor cu salariile

641 = 421 1000

b. inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 256,114
4372 10
4312 164
4313 70
444 12,114

c. inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 116,65


6451 = 4311.2 35
6452 = 4371 25
6588 = 446.1 3,75
635 = 446.2 10

Operatia 6.

Se achizitioneaza materii prime in valoare de 14965 lei cu TVA


19%.

% = 401 17808,35
301 149,65
4426 2843,35

Operatia 7.

Se cumpara documente cu regim special pentru consumul


current in valoare de 75 cu TVA 19%.

% = 401 89,25
601 75
4426 14,25

Operatia 8.

Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 11500 lei. Dupa 8


zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.

a. inregistrarea darii in consum a materialelor necesare

601 = 301 7940

b. receptionarea produselor finite la pretul prestabilit

345 = 711 11500

c. inregistrarea vanzarii catre clienti


411 = % 13685
701 11500
4426 2485
d. inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite

711 = 345 11500

Operatia 9.

Se incaseaza in banii prin cont banacar.

5121 = 411 13685

Operatia 10.

Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special


din casa.

% = 5311 484,843
421 395,593
401 89,95

Operatia 11.

Se platesc datoriile aferente salariilor si 5000 lei,suma partiala


din factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a
retinut un comision de 15 lei.

% = 5121 5309,807
4311.1 116,65
4311.2 35
4371 25
4372 5
4312 58,35
4313 35
444 6,057
446.1 3,75
446.2 10
401 5000
6588 15

Operatia 12.
Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 283 lei cu TVA 19%
si se dau in consum in momentul intrarii in unitate.

% = 401 336,77
301 283
4426 53,77

601 = 301 283

Operatia 13.

Datorita cresterii activitatii se decide incheierea unui nou contract


de munca, noul angajat avand salariul de baza in valoare de 250 lei.

a. inregistrarea cheltuielilor cusalariile

641 = 421 750

b. inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 156,6105
4372 7,5
4312 87,525
4313 52,5
444 9,0855

c. inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 174,975


6451 = 4311.2 252,5
6452 = 4371 37,5
6588 = 4461 5,625
635 = 4462 15

Operatia 14.

Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de


16 lei.

5121 = 768 16

Operatia 15.

Se depune suma de 1000 lei in contul de la banca.


5121 = 5311 1000

Operatia 16.

Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 840 lei cu TVA


19% si se achita furnizorului din disponibilul bancar.

% = 401 999,6
2131 840
4426 159,6

401 = 5121 999,6

Operatia 17.

Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe


ruta Bucuresti - Cluj Napoca in valoare de 1047,2 lei.

411 = % 1047,2
704 880
4427 167,2

Operatia 18.

Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de


constituire in valaore de 520 lei.

681 = 2801 520


2081 = 208 520

Operatia 19.

Se regularizeaza conturile de TVA.

4427 = 4426 2352,2


4424 = 4426 1364,77

Operatia 20.

Se inchid conturile de venituri si cheltuieli in vederea


determinarii rezultatului.

a. inchiderea conturilor de cheltuieli


121 = % 11309
601 8298
635 25
641 12,50
6451 379,125
6452 62,5
6588 774,375
681 520

b. inchiderea conturilor de venituri

% = 121 12396
701 11500
704 880
768 16

Operatia 21.

Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.

a. calculul impozitului pe venit


Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 12396 lei.
Pentru calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul
ca s-a achizitionat o casa de marcat in valoare de 840 lei si s-a incheiat
un contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu
50% a fortei de munca.

Venit impozabil = 12396-840 = 11556 lei


Cota de 1,5% = 11556 x 1,5% = 173,34 lei
Reducere 20% = 173,34 x 20% = 34,668 lei
Impozit pe venit = 173,34 – 34,668 = 138,672 lei

b. inregistrarea impozitului pe venit

691 = 441 138,672


121 = 691 138,672

Operatia 22.

Profitul net in suma de 948,328 lei se repartizeaza astfel


- rezerve legale : 47,4164 lei
- dividende : 60,9116 lei
- surse proprii de finantare : 840 lei

129 = % 948,328
106 887,4164
457 60,9116

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


Explicata Debit Credit
(1011) 3900 3900 (214)
1600 (5311)
Rulaje 3900 5500
Total sume 3900 5500
Sold final 1600
1011 Cap soc subscris nevarsat
Explicata Debit Credit
(1012) 3900 3900 (456)
Rulaje 3900 3900
Total sume 3900 3900
Sold final

1012 Cap soc subscris varsat 214 Mobilier,aparatutra birotica…


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
3900 (1012) (456/A) 950
Rulaje - 3900 Rulaje 950 -
Total sume - 3900 Total sume 950 -
Sold final 3900 Sold final 950

2131 Echipamente tehnice 5121 Conturi curente la banci in lei


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(456/B) 1950 (456/A) 1000 5309,807 (4311,
(401) 840 (411) 11500 4371,4372,4312,
Rulaje 2790 - (678) 16 4313,444,446,401,6588)
(5311) 1000 999,6 (401)
Total sume 2790 -
Rulaje 13516 6309,407
Sold final 2790
Total sume 13516 6309,407
Sold final 7206,593

5311 Casa in lei


Explicata Debit Credit 208 Alte imobilizari necorporale
1600 520 (208) Explicata Debit Credit
(411) 2185 750 (6588) (5311) 520 520 (2801)
484,843 (421,401)
1000 (5121) Rulaje 520 520
Rulaje 3785 2754,843 Total sume 520 520
Total sume 3785 2754,843 Sold final
Sold final 1030,157

401 Furnizori
Explicata Debit Credit 2133 Mijloace de transport
(5311) 892,500 4046 (2133, 4426) Explicata Debit Credit
(5121) 5000 17808,35 (301, 4426) (401)3400
4426 TVA
(5121) 999,6deductibila 89,25 (601, 4426)
Explicata Debit 6588
Rulaje Alte cheltuieli
421 Personal -3400 dedatorate
salarii exploatare -
336,7700Credit
(301, 4426)
999,6 (2122, 4426) Explicata
Explicata Debit
Debit Credit
Credit
(401) 646 2352,2 (4427) Total sume 3400 -
Rulaje 641 Cheltuieli
6088,8500
(401) cu salariile
2843,35 23279,97
personalului
1364,77 (4424) (5311) 750
(4372,4312,4313, 774,375
500 (121)
(641)
4372 Contrib pers. la fondul de somaj 4312 Contrib.
Sold final
(446) pers. la asig de san. 3400
3,75
Explicata
Total sume (401) 14,25
Debit
6088,8500 Credit
23279,97 444) 2561,14 750 (641)
Explicata Debit
(401) 53,77 Credit Explicata Debit
(5121)
(5311) 15
395,593 Credit
Sold final (421)
17191,12
(5121)500
10 1250 (121)
10 (421) (446) 5,625
(4372,4312,4313,
(5121) 1640 1640 (421)
(401) 159,6
(421) 750 15(421) Rulaje 774,375
444)156,6105 774,375
1750 (421)
Rulaje 3716,97 3716,97
Rulaje
Rulaje 1250
10 1250
25 Rulaje 656,6105
1640 1250
3390
Total sume 3716,97 3716,97 Total sume 774,375 774,375
Total
Total sume 1250 1250
Sold sume
final 10 25 Total
Sold sume
final 656,6105
1640 1250
3390
Sold final
Sold final 15 Sold final 593,3895
3390
4313 Contrib. pers. la fd. asig. san. 444 Impozitul pe profit
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(5121) 700 700 (421) (5121) 6,057 6,057 (421)
1050 (421) 9,0855 (421)
Rulaje 700 1050 Rulaje 6,057 15,1425
Total sume 700 1050 Total sume 6,057 15,1425
Sold final 1050 Sold final 6,057

6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc. 4311 Contrib. unitatii la asig.san.
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(4311.1) 16,6500 379,125 (121) (5121) 116,65 116,65 (6451)
(4311.2) 35 (5121) 35 35 (6451)
(4311.1) 174,975 174,975 (6451)
(4311.2) 52,5 52,5 (6451)
Rulaje 379,125 379,125 Rulaje 151,65 379,125
Total sume 379,125 379,125 Total sume 151,65 379,125
Sold final Sold final 227,475

6452 Cheltuieli privind contrib.unit.pt. aj. de somaj 635 Che. cu alte impozite si taxe
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(4371) 25 62,5 (121) (4426) 10 25(121)
(4371) 37,5 (4426) 15
Rulaje 62,5 62,5 Rulaje 25 25
Total sume 62,5 62,5 Total sume 25 25
Sold final Sold final

4371 Contrib unit. la ajutorul de somaj 301 Materii prime


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(5121) 25 25 (6452) (401)14965 7940 (601)
25 (6452) (401) 283 283 (601)
Rulaje 25 62,5 Rulaje 15248 8223
Total sume 25 62,5 Total sume 15248 8223
Sold final 25 Sold final 7025

446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate 601 Cheltuieli cu materiile prime


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(5121)
345 3,75 finite
Produse 3,75 (658) (401)411
75 Clienti 8298 (121)
Explicata (5121)
Debit10 10 (635)
Credit (301) 7940
Explicata Debit Credit
5,625 (658) (301) 283
(711) 11500 11500 (711)
15 (635) Rulaje (701,4427)
8298 13685 13685
8298(5311,5121)
Rulaje 13,75
11500 34,375
11500 (411) 1047,2
Total sume 8298 8298
Rulaje 14732,2 13685
Total sume 13,75
11500 34,375
11500 Sold final
Total sume 14732,2 13685
Sold final 20,625
Sold final 1047,2
701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(121) 11500 11500 (411) (4426)23.522.000 21.850.000(411)
Rulaje 11500 11500 1.672.000(411)
Rulaje 23.522.000 23.522.000
Total sume 11500 11500
Total sume 23.522.000 23.522.000
Sold final
Sold final

768 Alte venituri financiare 704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(121) 16 16 (5121) (121) 880 880 (411)
Rulaje 16 16 Rulaje 880 880
Total sume 16 16 Total sume 880 880
Sold final Sold final

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 4424 TVA de recuperat


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(280) 520 520 (681) (4426) 1364,77
Rulaje 520 520 Rulaje 1364,77 -
Total sume 520 520 Total sume 1364,77 -
Sold final Sold final 1364,77

121 Profit si pierdere 691 Cheltuili cu impozitul pe profit


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(601,635,641,6451, 12396 (701, (441) 138,672 138,672 (121)
6452,658,681) 704,768) Rulaje 138,672 138,672
11309
(691)138,672 Total sume 138,672 138,672
Rulaje 11447,672 12396 Sold final
Total sume 11447,672 12396
Sold final 948,328
129 Repartizarea profitului
441 Impozitul pe profit Explicata Debit Credit
Explicata 106
DebitRezerve Credit (457,106) 948,328
Explicata Debit Credit
138,672 (691) Rulaje 457 Dividende de plata
948,328 -
Explicata Debit Credit
Rulaje - 887,4164 (129)
138,672 Total sume 948,328 -
60,9116 (129)
Rulaje
Total
681 - amortizarile si provizioanele
sumede expl. privind
Che. 887,4164
138,672 Sold final 948,328
Rulaje 711 Variatia- stocurilor 60,9116
Total
Sold sume
final
Explicata -
138,672
Debit 887,4164
Credit Explicata Debit Credit
Total sume - 60,9116
Sold final 887,4164
(2801) 520 520 (121) (345) 11500 11500 (345)
Sold final 60,9116
Rulaje 520 520 Rulaje 11500 11500
Total sume 520 520 Total sume 11500 11500
Sold final Sold final