Sunteți pe pagina 1din 11

Contabilitate - exercitii

Situaţia în conturi la începutul lunii

Nr.crt. Denumirea contului Debit Credit


1 Capital social 5.100.000
2 Fond de rezervă 500.000
3 Mijloace fixe 4.000.000
4 Amortizarea mijloacelor fixe 400.000
5 Profit şi pierdere 200.000
6 Credite bancare pe termen scurt 300.000
7 Materiale 500.000
8 Mărfuri 800.000
9 Clienţi 200.000
10 Furnizori 250.000
11 Produse finite 500.000
12 Diferenţe de preţ nefavorabile 50.000
13 Avansuri clienţi 150.000
14 Disponibil cont curent 1.300.000
15 Casa 150.000
16 Efecte comerciale de plată 600.000
TOTAL 7.500.000 7.500.000

Se deschid conturile pe baza balanţei de la 31.03.1998

• Operaţii în perioada curentă ( luna aprilie )

1. Se majorează capitalul social cu o nouă subscriere de acţiuni: 1000 de acţiuni cu


valoare nominală de 10.000 lei, valoare de emisie de 12.000 lei. Subscrierea s-a realizat
astfel:
- 600 de acţiuni - aport în natură (mijloace fixe + alte
valori);
- 400 de acţiuni - s-au depus în numerar.
Se va înregistra atât subscrierea cât şi depunerea integrală.
2. Se repartizează beneficiul din exerciţiul precedent pentru:
- fondul de rezervă de 80.000 lei;
- dividende de 120.000 lei ( se va înregistra plata lor );
- impozit reţinut de 10.000 lei
3. Se achizitionează acţiuni în valoare de 800.000 lei ca titlu de participare la
capitalul altor unităţi. Plata se va face imediat.
4. Se consuma materiale pentru activitatea de producţie în valoare de 300.000 lei.
5. Se achita un efect de plată de 200.000 lei şi o penalizare de 10% pentru întarziere
( cheltuieli exceptionale ).
6. Se livrează mărfuri la clienţi, pret de vânzare 800.000 lei. Decontarea de către
clienţi se face astfel:
- avansuri de 150.000 lei;
- se accepta un efect comercial de 650.000 lei;
Se calculează TVA corespunzator ( 22% ).
7. Se ridică de la bancă suma de 250.000 lei şi se achita avansul chenzinal al
personalului.
8. Se primeşte factura pentru consumul de energie în suma de 200.000 lei + TVA.
9. Se înregistrează achitarea dobânzii de 50.000 lei pentru creditul contractat.
10. Se calculează şi se înregistrează salariile datorate personalului de întreprindere
în suma de 600.000 lei.
11. Se înregistrează următoarele reţineri din salarii:
- avans chenzinal 250.000 lei;
- impozit pe salarii 25.000 lei;
- 3% pensie suplimentară 18.000 lei;
- 1% fond de somaj 6.000 lei;
- chirie pentru spaţiu locativ al salariaţilor 12.000 lei.
12. Se înregistrează contribuţia la:
- fondul de asigurări sociale al întreprinderii 30%;
- fondul de şomaj 5%.
13. Se ridică de la bancă suma necesară pentru plata salariilor nete, şi se achită.
14. Se virează din contul de la bancă sumele retinuţe din salarii, inclusiv cota de 3%
si 1% datorate de salariaţi.
15. Se obţin produse finite, cost normat autocalculat 1.200.000 lei.
16. Se încasează prin bancă dividendele cuvenite pentru titlurile de participare, în
suma de 200.000 lei.
17. Se livrează produse finite, produse din stoc, la preţ de vânzare de 800.000 lei +
TVA, cost normat de 600.000 lei.
18. Se achită din disponibilul de la bancă:
- creditul bancar de 300.000 lei;
- datoria faţă de furnizori în suma de 400.000 lei;
- datoria faţă de asigurările sociale.
19. Se înregistrează amortizarea mijloacelor fixe în suma de 200.000 lei.

• Operaţii la sfârşitul perioadei

20. La sfârşitul perioadei se determină costul efectiv al producţiei obţinute în sumă


de 1.000.000 lei. Se va înregistra diferenţa de preţ.
21. Se va înregistra repartizarea diferenţei pentru produsele vândute.
22. Cu prilejul calculului costului efectiv se determină şi costul producţiei în curs de
execuţie de 250.000 lei şi se înregistrează.

• Operaţii de închidere a exerciţiului financiar

23. Regularizarea TVA, inclusiv plata sau recuperarea.


24. Se închid conturile de cheltuieli şi venituri cu care ocazie s-a constatat o
cheltuială efectuată în avans pentru energie electrică în suma de 30.000 lei.
25. Să se determine profitul impozabil şi să se calculeze impozitul pe profit, care se
şi achita.
* Se va întocmi balanţa de verificare cu 3 serii de egalităţi:
- solduri initiale
- rulaje curente
- solduri finale
* Înregistrările se vor face în ordine cronoogică şi sistematică.
Registrul jurnal
al operaţiilor contabile pe luna aprilie

Nr. Explicatie Simbolul Sume


crt. conturilor
D C D C
0 1 2 3 4 5
1 a). Majorarea capitalului social prin 456 % 12.000.000 %
subscriere de actiuni: 1011 10.000.000
+ A 456 -> D 104 2.000.000
+ P 1011 -> C
+ P 104 -> C
b). Aducerea aportului in natura: % 456 % 6.000.000
- A 456 -> C 212 4.000.000
+A 212 -> D 371 1.000.000
+A 371 -> D 205 1.000.000
+A 205 -> D
c). Trecerea capitalului din categoria 1011 1012 6.000.000 6.000.000
‘nevarsat’ la ‘varsat’:
- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
d). Aducerea aportului in bani: 5311 456 4.000.000 4.000.000
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
e). Trecerea capitalului din categoria 1011 1012 4.000.000 4.000.000
‘nevarsat’ la ‘varsat’:
- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
f). Incasarea contravalorii diferentei 5311 456 2.000.000 2.000.000
de emisie:
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
g). Depunerea unei sume in contul 5121 5311 6.000.000 6.000.000
din banca:
- A 5311 -> C
+A 5121 -> D
2 a). Repartizarea profitului la fondul 121 % 200.000 %
de rezerva si dividente: 106 80.000
- P 121 -> D 457 120.000
+P 106 -> C
+P 457 -> C
b). Plata dividentelor: 457 % 120.000 %
- P 457 -> D 5311 110.000
- A 5311 -> C 446 10.000
+P 446 -> C
3 Achizitionarea de titluri de 261 5121 800.000 800.000
participare a caror plata se face
imediat:
- A 5121 -> C
+A 261 -> D
4 Darea in consum a materialelor: 601 301 300.000 300.000
- A 301 -> C
+A 601 -> D
5 Achitarea unui efect de plata cu % 5121 % 220.000
penalizare pentru intarziere de 10%: 403 200.000
- P 403 -> D 6711 20.000
- A 5121 -> C
+A 6711 -> D
6 a). Livrare de marfuri la clienti: 411 % 976.000 %
+A 411 -> D 707 800.000
+P 707 -> C 4427 176.000
+P 4427 -> C
b). Decontarea marfurilor de catre % 411 % 976.000
clienti: 419 150.000
- A 411 -> C 413 826.000
- P 419 -> D
+A 413 -> D
7 a). Se ridica de la banca o suma de 5311 5121 250.000 250.000
bani:
- A 5121 -> C
+A 5311 -> D
b). Acordarea avansului chenzinal: 425 5311 250.000 250.000
- A 5311 -> C
+A 425 -> D
8 Primirea facturii pentru consumul de % 401 % 244.000
energie: 605 200.000
+A 605 -> D 4426 44.000
+A 4426 -> D
+P 401 -> C
9 Achitarea dobanzii pentru creditul 666 5121 50.000 50.000
acordat:
- A 5121 -> C
+A 666 -> D
10 Inregistrarea salariilor datorate 641 421 600.000 600.000
personalului:
+A 641 -> D
+P 421 -> C
11 Retineri din salarii: 421 % 311.000 %
- P 421 -> D 425 250.000
- A 425 -> C 444 25.000
+P 444 -> C 4312 18.000
+P 4312 -> C 4372 6.000
+P 4372 -> C 427 12.000
+P 427 -> C
12 a). Contributia intreprinderii la 6451 4311 180.000 180.000
asigurarile sociale:
+A 6451 -> D
+P 4311 -> C
12 b). Contributia intreprinderii la 6452 4371 30.000 30.000
fondul de ajutor de somaj:
+A 6452 -> D
+P 4371 -> C
13 a). Ridicarea unei sume de la banca: 5311 5121 289.000 289.000
- A 5121 -> C
+A 5311 -> D
b). Plata salariilor nete: 421 5311 289.000 289.000
- A 5311 -> C
- P 421 -> D
14 Plata obligatiilor fata de terti: % 5121 % 61.000
- A 5121 -> C 444 25.000
- P 444 -> D 4312 18.000
- P 4312 -> D 4372 6.000
- P 4372 -> D 427 12.000
- P 427 -> D
15 Obtinerea de produse finite: 345 711 1.200.000 1.200.000
+A 345 -> D
+P 711 -> C
16 Incasarea dividentelor cuvenite 5121 761 200.000 200.000
pentru titlurile de participare:
+A 5121 -> D
+P 761 -> C
17 a). Livrarea de produse finite: 411 % 976.000 %
+A 411 -> D 701 800.000
+P 701 -> C 4427 176.000
+P 4427 -> C

b). Scoaterea din evidenta a 711 345 600.000 600.000


produselor finite vandute:
-A 345 -> C
- P 711 -> D
18 Achitarea creditului bancar, a % 5121 % 910.000
datoriei fata de furnizori si a datoriei 519 300.000
fata de asigurarile sociale: 401 400.000
- A 5121 -> C 4311 180.000
- P 519 -> D 4371 30.000
- P 401 -> D
- P 4311 -> D
- P 4371 -> D
19 Inregistrarea amortizarii mijloacelor 681 281 200.000 200.000
fixe:
+A 681 -> D
+P 281 -> C
20 Inregistrarea diferentei de pret 348 711
favorabile: 200.000 200.000
+A 348 -> D
+P 711 -> C
21 Repartizarea diferentei pentru 711 348
produsele vandute: 52.800 52.800
- P 711 -> D
- A 348 -> C
22 Inregistrarea costului productiei in 331 711 250.000 250.000
curs de executie:
+P 711 -> C
+A 331 -> D
23 a). Se inchide contul TVA 4427 4426 44.000 44.000
deductibila:
- P 4427 -> D
- A 4426 -> C
b). Se inchide contul TVA colectata: 4427 4423 308.000 308.000
+P 4423 -> C
- P 4427 -> D
23 c). Plata TVA: 4423 5121 308.000 308.000
- A 5121 -> C
- P 4423 -> D
24 a). Inregistrarea cheltuielilor de 471 605 30.000 30.000
energie electrica efectuate in avans:
+A 471 -> D
-A 605 -> C
b). Inchiderea conturilor de 121 % 1.550.000 %
cheltuieli la sfarsitul exercitiului 601 300.000
financiar: 6711 20.000
-P 121 -> D 605 170.000
-A 601 -> C 666 50.000
- A 6711 -> C 641 600.000
- A 605 -> C 6451 180.000
- A 666 -> C 6452 30.000
-A 641 -> C 681 200.000
-A 6451 -> C
-A 6452 -> C
-A 681 -> C
c). Inchiderea conturilor de venituri % 121 % 2.502.800
la sfarsitul exercitiului financiar: 707 800.000
+P 121 -> C 711 702.800
- P 707 -> D 761 200.000
- P 711 -> D 701 800.000
- P 761 -> D
- P 701 -> D
25 a). Inregistrarea impozitului pe 691 441 362.064 362.064
profit:
+A 691 -> D
+P 441 -> C
25 b). Plata impoizitului pe profit: 441 5121 362.064 362.064
-P 441 -> D
- A 5121 -> C
c). Inchiderea contului ‘Cheltuieli cu 121 691 362.064 362.064
imozitul pe profit’:
- A 691 -> C
-P 121 -> D
TOTAL 56.058.192 56.058.192
• Înregistrarea în ordine sistematică

D 1012 C D 106 C
SI 5.100.000 SI 500.000
1) 6.000.000 2) 80.000
1) 4.000.000
RC 10.000.000 RC 80.000
TSC 15.100.000 TSC 580.000
SFC 15.100.000 SFC 580.000

D 212 C D 281 C
SI 4.000.000 SI 400.000
1) 4.000.000 19) 200.000
RD 4.000.000 RC 200.000
TSD 8.000.000 TSC 600.000
SFD 8.000.000 SFC 600.000

D 121 C D 519 C
2) 200.000 SI 200.000 18) 300.000 SI 300.000
24) .550.000 24) 2.502.800
25) 362.064
RD 2.112.064 RC 2.502.800 RD 300.000 RC 0
TSD 2.112.064 TSC 2.702.800 TSD 300.000 TSC 300.000
SFC 590.736

D 301 C D 371 C
SI 500.000 4) 300.000 SI 800.000
1) 1.000.000
RD 0 RC 300.000 RD 1.000.000
TSD 500.000 TSC 300.000 TSD 1.800.000
SFD 200.000 SFD 1.800.000

D 411 C D 401 C
SI 200.000 6) 976.000 18) 400.000 SI 250.000
6) 976.000 8) 244.000
7) 976.000
RD 1.952.000 RC 976.000 RD 400.000 RC 244.000
TSD 2.152.000 TSC 976.000 TSD 400.000 TSC 494.000
SFD 1.176.000 SFC 94.000

D 345 C D 348 C
SI 500.000 17) 600.000 SI 50.000 21) 52.800
15) 1.200.000 20) 200.000
RD 1.200.000 RC 600.000 RD 150.000 RC 52.800
TSD 1.700.000 TSC 600.000 TSD 150.000 TSC 52.800
SFD 1.100.000
D 419 C D 403 C
6) 150.000 SI 150.000 5) 200.000 SI 600.000
RD 150.000 RC 0 RD 200.000 RC 0
TSD 150.000 TSC 150.000 TSD 200.000 TSC 600.000
SFC 400.000

D 5121 C D 5311 C
SI 1.300.000 3) 800.000 SI 150.000 1) 6.000.000
1) 6.000.000 5) 220.000 1) 4.000.000 2) 110.000
16) 200.000 7) 250.000 1) 2.000.000 7) 250.000
9) 50.000 7) 250.000 13) 289.000
13) 289.000 13) 289.000
14) 61.000
18) 910.000
23) 308.000
25) 362.064
RD 6.200.000 RC 3.250.064 RD 6.539.000 RC 6.649.000
TSD 7.500.000 TSC 3.250.064 TSD 6.689.000 TSC 6.649.000
SFD 4.249.036 SFD 40.000

D 456 C D 1011 C
1) 12.000.000 1) 6.000.000 1) 6.000.000 1) 10.000.000
1) 4.000.000 1) 4.000.000
1) 2.000.000
RD 12.000.000 RC 12.000.000 RD 10.000.000 RC 10.000.000
TSD 12.000.000 TSC 12.000.000 TSD 10.000.000 TSC 10.000.000

D 104 C D 205 C
1) 2.000.000 1) 1.000.000
RC 2.000.000 RD 1.000.000
TSC 2.000.000 TSD 1.000.000
SFC 2.000.000 SFD 1.000.000

D 457 C D 446 C
2) 120.000 2) 120.000 2) 10.000
RD 120.000 RC 120.000 RC 10.000
TSD 120.000 TSC 120.000 TSC 10.000
SFC 10.000

D 261 C D 601 C
3) 800.000 4) 300.000 24) 300.000
RD 800.000 RD 300.000 RC 300.000
TSD 800.000 TSD 300.000 TSC 300.000
SFD 800.000
D 6711 C D 707 C
5) 20.000 24) 20.000 24) 800.000 6) 800.000
RD 20.000 RC 20.000 RD 800.000 RC 800.000
TSD 20.000 TSC 20.000 TSD 800.000 TSC 800.000

D 4427 C D 413 C
23) 44.000 6) 176.000 6) 826.000
23) 308.000 17) 176.000
RD 352.000 RC 352.000 RD 826.000
TSD 352.000 TSC 352.000 TSD 826.000
SFD 826.000

D 425 C D 605 C
7) 250.000 11) 250.000 8) 200.000 24) 30.000
24) 170.000
RD 250.000 RC 250.000 RD 200.000 RC 200.000
TSD 250.000 TSC 250.000 TSD 200.000 TSC 200.000

D 4426 C D 666 C
8) 44.000 23) 44.000 9) 50.000 24) 50.000
RD 44.000 RC 44.000 RD 50.000 RC 50.000
TSD 44.000 TSC 44.000 TSD 50.000 TSC 50.000

D 641 C D 421 C
10) 600.000 24) 600.000 11) 311.000 10) 600.000
13) 289.000
RD 600.000 RC 600.000 RD 600.000 RC 600.000
TSD 600.000 TSC 600.000 TSD 600.000 TSC 600.000

D 444 C D 4312 C
14) 25.000 11) 25.000 14) 18.000 11) 18.000
RD 25.000 RC 25.000 RD 18.000 RC 18.000
TSD 25.000 TSC 25.000 TSD 18.000 TSC 18.000

D 4372 C D 427 C
14) 6.000 11) 6.000 14) 12.000 11) 12.000
RD 6.000 RC 6.000 RD 12.000 RC 12.000
TSD 6.000 TSC 6.000 TSD 12.000 TSC 12.000
D 6451 C D 4311 C
12) 180.000 24) 180.000 18) 180.000 12) 180.000
RD 180.000 RC 180.000 RD 180.000 RC 180.000
TSD 180.000 TSC 180.000 TSD 180.000 TSC 180.000

D 6452 C D 4371 C
12) 30.000 24) 30.000 18) 30.000 12) 30.000
RD 30.000 RC 30.000 RD 30.000 RC 30.000
TSD 30.000 TSC 30.000 TSD 30.000 TSC 30.000

D 711 C D 761 C
17) 600.000 15) 1.200.000 24) 200.000 16) 200.000
21) 52.800 20) 200.000
24) 702.800 22) 250.000
RD 1.250.000 RC 1.250.000 RD 200.000 RC 200.000
TSD 1.250.000 TSC 1.250.000 TSD 200.000 TSC 200.000

D 701 C D 681 C
24) 800.000 17) 800.000 19) 200.000 24) 200.000
RD 800.000 RC 800.000 RD 200.000 RC 200.000
TSD 800.000 TSC 800.000 TSD 200.000 TSC 200.000

D 331 C D 471 C
22) 250.000 24) 30.000
RD 250.000 RD 30.000
TSD 250.000 TSD 30.000
SFD 250.000 SFD 30.000

D 4423 C D 691 C
23) 308.000 23) 308.000 25) 362.064 25) 362.064
RD 308.000 RC 308.000 RD 362.064 RC 362.064
TSD 308.000 TSC 308.000 TSD 362.064 TSC 362.064

D 441 C
25) 362.064 25) 362.064
RD 362.064 RC 362.064
TSD 362.064 TSC 362.064