Sunteți pe pagina 1din 60

IORDANESCU IONELA

ANUL I-SEM I-EXPERT CONTABIL-CECCAR

Aplicatii Stagiu An I semestrul I


2013
Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social
1.Constituirea capitalului social
In structura capitalurilor proprii intra si capitalul social constituit la infiintarea unei entitati,prin
aportul in natura sau in numerar al proprietarilor sau asociatiilor. Datorita faptului ca este un capital
investit, capitalul social reprezinta creante reziduale, in sensul ca la lichidarea unei societati se achita mai
intai drepturile creditorilor apoi ceea ce ramane este inapoiat asociatilor. Capitalul propriu este o sursa
permanenta de finantare a activelor intreprinderii.
Studiu de caz:
Conform certificatului de inmatriculare, se constituie societatea comerciala SC LIDER SRL cu
un capital social de 5.000 lei, divizat in 20 de parti sociale, cu valoarea nominala de 250 lei.
Capitalul social este subscris de 2 ascociati A si B atstfel:

Asociatul A detine 15 parti sociale in valoare de 3750 lei, din care 8 parti sociale, echivaland
2.000 lei, cu aport in natura respectiv constructii, iar 7 parti sociale de 1750 lei cu aport in
disponibilitati banesti depuse in numerar, in termenul subscris in contract.

Asociatul B detine 5 parti sociale de 1250 lei cu aport in numerar

Subscrierea capitalului social, pe baza actului constitutiv:


456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

Asociat A 3750 lei

Asociat B 1250 lei

5000 lei

Depunerea aportului in natura, conform Procesului verbal de predare-preluare:


212 Constructii = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

2000 lei

Asociat A 2000 lei

Concomitent cu depunerea aportului in natura inregistram realizarea capitalului varsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

2000 lei

Depunerea aportului in numerar, conform chitantelor, in luna urmatoarea;

5311 Casa in lei


lei

Asociat A 1750 lei

Asociat B 1250 lei

= 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

3000

Concomitent se inregistreaza realizarea capitalului social varsat:


1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

3000 lei

2. Majorarea capitalului social:


Pe parcursul functionarii intreprinderii capitalul social al acesteia se modifica. Cresterea
capitalului social poate avea loc pe mai multe cai, cum ar fi: aducerea de noi aporturi in bani/natura sau
prin operatii interne de trecere a altor elemente din capitaluri proprii la capital, cum sunt: rezervele din
reevaluare, rezervele, primele legate de capital si altele, precum si prin transformarea unor angajamente in
actiuni.
Scopul majorarii capitalului social poate avea drept scop consolidarea situatiilor financiare sau
atragerea de noi resurse pentru finantarea investitiilor necesara continuarii activitatii
Studiu de caz:

Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale:

Administratorii societatii SC Lider Srl hatarasc majorarea capitalului social prin emisiunea unui
pachet de 600 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei, care se vor achita in numerar.

Subscrierea partilor sociale: 600*10 lei= 6000 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

Efectuarea varsamintelor:

6000 lei

5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

Trecerea capitalului subscris nevarsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

6000 lei

6000 lei

Majorarea prin emisiunea de noi actiuni:

In cazul majorarii capitalului social prin emisiunea de noi actiuni la societatile pe actiuni apar primele de
emisiune.
Studiu de caz:
Societatea Beta Sa decide majorarea capitalului social cu 12.000 lei, in urmatoarele conditii:

Valoarea nominal a unei actiuni = 10 lei

Pret de emisiune = 12 lei

Numarul actiunilor emise = 1000

Subscrierea noului pachet de actiuni:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

%
1011 Capital subscris nevarsat
1041 Prime de emisiune

2.000 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat

10.000 lei

Incorporarea primelor de emisiune in rezerve:

1041Prime de emisiune

10.000 lei

Incasarea prin banca a noului pachet de actiuni si totodata si transferarea capitalului subscris
nevarsat in capital varsat:

5121 Conturi la banci in lei


12.000 lei

12.000 lei

= 1068 Alte rezerve

Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului:

Asociatul hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 38.500 lei.

2.000 lei

117 Rezultatul reportat

= 1012 Capital subscris varsat

38.500 lei

Studiu de caz privind diminuarea capitalului social


Micsorarea capitalului social are loc atunci cand se constata ca acesta este prea mare in
raport cu activitatea intreprinderii, precum si in cazuri extreme cand nu exista alte surse pentru a
acoperii pierderile obtinute. Reducerea capitalului se face cu acordul asociatilor si cu respectarea
statutului. El se poate realize prin urmatoarele procedee: rambursarea catre actionari a unor parti
din aporturile aduse, reducerea nr de actiuni prin schimbarea celor vechi cu unele noi ,
rascumpararea unei parti din actiuni si anularea lor, reducerea valorii nominale a actiunilor
existente, etc

Diminuarea capitalului social prin acoperirea unei pierderi

Studiu de caz:

Se hataraste diminuarea capitalului social cu suma de 5000 lei in vederea acoperirii unei
piederilor reportate in valoare de 3700 lei si a celor din exercitiul financiar current in valoare de
1300 lei:

1012Capital social subscris varsat = 117 Rezultatul reportat

Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat

Studiu de caz:
Un asociat se retrage din companie restituidu-i-se astfel contravaloarea aportuli la capitalul social in
suma de 3000 lei.
a) Suma achitata asociatului care se retrage:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul
3000 lei
b) Inregistrarea diminuarii capitalului social:

5121 Conturi la banci in lei

1012 Capital subscris varsat


capitalul 3000 lei

456 Decontari cu asociatii privind

Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunilor:

Studiu de caz:
Sc ABC SA are capital social de 4000 de actiuni in valoare nominal de 10lei/actiune si decide
reducerea capitalului social cu 10.000 lei, care se restituie actionarilor prin viramente bancare:
Daca se decide reducerea valorii nominale a actiunilor, acestea se vor recalcula potrivit tabelului de
mai jos:

Explicatii
Capital social
Numarul de actiuni
Valoarea nominala

Inainte de reducere
40.000
4.000
10

Dupa reducere
30.000
4.000
7.5

Deci fiecarui actionar i se vor distribui 2.5 lei (10 lei - 7.5 lei) pentru fiecare actiune detinuta si i se vor
preschimba actiunile vechi cu valoarea nominal de 10 lei in actiuni noi cu valoarea nominal de 75 lei.
Inregistrarile contabile vor fi urmatoarele:

1012 Capital subscris varsat


10.000 lei

456 Decontari cu asociatii


10.000 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul


5121 Conturi la banci in lei

privind capitalul
Daca se decide reducerea numarului de actiuni, se vor anula 1.000 de actiuni cu valoare nominal de 10
lei, deci fiecarui actionari i se vor distribui 10 lei pentru fiecare actiune detinuta si anulata (inregistrarile
contabile sunt aceleasi).

Studiu de caz privind evaluarea capitalului social


Evaluarea partilor sociale sau a actiunilor capitalului unei societati conduce insasi la evaluarea
societatii. Valoarea actiunilor/partilor sociale este apreciata prin referinta la: piata prin care se negociaza
aceste actiuni; ;imaginea societatii in fata tertilor; modul in care societatea isi stapaneste tehnologia;
calitatea personalului.
Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:
1.Valoarea nominal

La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 2000 lei, care este
divizat in 20 de parti sociale.
Valoarea nominal a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti sociale 2000/20=10 lei
2. Valoarea de piata
sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare/cumparare a titlurilor, care
se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori:
- marimea dividendelor asteptate de catre actionari
- stabilitatea financiara a intreprinderii
- rata dobanzii
Situatia generala a pietei de capital
Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul ce trebuie platit de catre persoanele care subscriu
actiunile sau partile sociale (PE). El poate fie gal sau mai mare decat valoarea nominal.
3. Valoare financiara este suma care plasata la o anumita rata pe parcursul unui an, genereaza un
venit egal cu dividendul actiunii.
Studiu de caz:
Pentru o actiune s-a primit un dividend de 1000 lei, iar rata medie a dobanzii este de 40%.
VF=Valoare dividend/Rata dobanzii=1000/0.4=2500 lei
Suma de 2500 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a obtine
un avantaj egal cu marimea dividendului de 1000 lei.
4. Valoarea de randament (VR)
VR=(dividendul pe actiune+cota parte din profit pe actiune incorporate in reserve):rata medie a
dobanzii.
Dividendul pe actiune este de 1000 lei, partea din profit incorporate in reserve este de 100 lei/actiune,
iar rata dobanzii este de 40% pe an.
Valoarea de randament este VR = (Dividend pe actiune + Profit pe actiune) / Rata dobanzii =
(1000+100) :40/100 = 2750 lei
5.Valoarea contabila(VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca raport intre activul net contabil si
numarul de titluri VC=ANC/NA
Activul net contabil=Activul real-Datori
Activ

Suma

Imobilizarile corporale

2500

Stocuri

400

Capitaluri
proprii+Datorii
Capital social (1000
actiuni)
Rezerve

Suma
2500
500

Creante
Disponibilitati

200
1500

Total

4600

Profit
Furnizori
Credite bancare
Total

1000
300
300
4600

Valoarea nominala = 2500:1000=2.5lei


Activul net contabil = 4600-600 = 4000 lei
Valoarea contabila = 4000/1000 = 4lei

Studiu de caz privind amortizarea capitalului social


Amortizarea capitalului social cere din partea intreprinderii sa ramburseze actionarilor
sai, integral sau partial, valoarea nominal a actiunilor acestora, pe parcursul vietii societatii. Ea
intervine in cazuri rare si in special in situatia intreprinderilor concesionare care la expirarea
concesiunii trebuie sa remita gratuity societatii coedante bunurile afectate.

Capitalul subscris varsat al entitatii ALFA este de 5000 lei. Se decide majorarea capitalului cu
600 lei, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.

Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata:

1012 Capital subscris varsat


600 lei

1012.2 Capital amortizat

600

Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:

1012 Capital subscris varsat


3500 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

Afectarea rezervelor la amortizare:

1068 Alte rezerve


lei

1012.1 Capital neamortizat

Rambursarea efectiva a actiunilor:

456 Decontari cu asociatii


600 lei

5121 Conturi la banci in lei

privind capitalul

Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de


capital

Rezervele se constituie in scopul conservarii capitalului in anii in care intreprinderea isi incheie
activitatea cu pierdere, precum si in scopul majorarii capitalului. Legislatia in vigoare prevede constituirea
urmatoarelor categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare si alte
rezerve.
Studiu de caz:

Rezerve legale constituite la sfarsitul anului din profitul brut

SC LIDER SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evident contabila de
la sfarsitul exercitiului financiar:

Capital social: 30.000 lei

Venituri obtinute: 1.700.000 lei

Cheltuieli efectuate: 1.200.000 lei

Calculam:

Profitul brut: 500.000 lei

Rezervele legale repartizate din profitul brut: 5%*500.000 lei = 25.000 lei

Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:

129 Repartizarea profitul = 1061 Rezerve legale

25.000 lei

Rezerve pentru actiuni proprii

Unul din asociati hotareste rascumpararea a 600 parti sociale. Dobandirea acestora se face cu
plata in numerar, la pretul de 2.5 lei/parte sociale. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul
distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 3lei/parte
sociala.

Rascupararea in numerar a partilor sociale: 600 *2.5 lei = 1500 lei

502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei


1500 lei

Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului current, in suma
egala cu valoarea partilor sociale rascumparate:

129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii

Vanzarea in numerar a partilor sociale:

1500 lei

5311 Casa in lei

1800 lei

502 Actiuni proprii

1500 lei

7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 300 lei

Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul


reportat:

1062 Rezerve pentru actiuni proprii

117 Rezultatul reportat

Rezerve statutare se constituie anual din profitul net obtinut conform prevederilor din
statutul societatii.

Se constituie din profitul net al exercitiului curent rezerve statutare in suma de 300 lei:

129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare

= 1063 Rezerve statutare

2000 lei

Alte rezerve se constituioe in mod facultative din profitul net obtinut, la hotararea AGA si
se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor, cresterea capitalului

Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 200lei

129 Repartizarea profituli = 1068 Alte rezerve

300 lei

Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma de
2000 lei

1063 Rezerve statutare = 121 Profit si pierdere

300 lei

Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 300 lei:


117 Rezultatul reportat

1500 lei

200 lei

Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 300 lei


117 Rezultatul reportat = 1068 Alte rezerve

300 lei

Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 600 lei

1068 Alte rezerve

= 1012 Capital subscris varsat

600 lei

Rezervele din reevaluare

In exercitiul financiar 2011 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 10.000 lei, tinandu-se
seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de
8.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate este de 1000 lei.

In exercitiul financiar 2012, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 7.000 lei, amortizarea
cumulata intre cele doua reevaluari fiind de 1000 lei.

Inregistrari contabile in exercitiul 2011:

Valoarea contabila neta = valoarea contabila amortizarea calculate = 8.000-1000 = 7.000 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa valoarea contabila neta = 10.000 7.000 = 3.000 lei
2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare

3000 lei

Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata*(valoarea justa/valoarea contabila neta)


= 8.000*(10.000/7.000) = 11.428.57 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea
=1000*(10.000/7.000) = 1428.57 lei

calculata*(valoarea justa/valoarea contabila

neta)

Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1428.57 1000 = 428.57lei


2131 Echipamente tehnologice = 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport

428.57 lei

Inregistrari conatbile in exercitiul 2012:

Valoarea contabila neta = valoarea contabila amortizarea calculata = 10.000 (1000+428.57+1000) =


7571.43 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa valoarea contabila neta =7.000 lei7571.43 lei = -571.43 lei
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neta neactualizata*(valoarea justa/valoarea contabila
neta) = 10.000* (7.000/571.43) = 9245.28 lei

Amortizarea actualizata = amortizarea calculate*(valoarea justa/valoarea contabila neta) =


2428.57*(7000/7571.43) = 2245.28 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculate = 2245.28 2428.57 = - 183.29 lei
Rezulta astfel o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea justa stabilita prin reevaluare este
mai mica decat valoarea contabila neta cu 571.43 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul
din reevaluare inregistrat in 2011
%

2131 Echipamente tehnologice

757.72 lei

105 Rezerve din reevaluare

571.43 lei

2813Amortizarea instalatiilor, mijloace

183.29 lei

de transport

Primele de capital
Primele legate de capital reprezinta diferenta dintre valoarea nominal si valoarea de emisiune a
actiunilor noi, emise cu ocazia aducerii de noi aporturi la societate, precum si in toate cazurile de
modificare a capitalului social prin operatiuni interne.

Primele de emisiune

Studiu de caz:
Se emit 1600 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1.8 lei si valoarea nominal de 1.2 lei, care se
incaseaza in numerar. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social.

Emisiunea partilor sociale:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul =


2880 lei

%
1011 Capital subscris nevarsat
1041 Prime de emisiune

1920 lei

960 lei

Incasarea in numerar a partilor sociale:

5311 Casa in lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

2880 lei

1011Capital subscris nevarsat =

1920 lei

1012Capital subscris varsat

960 lei

Incorporarea primei in capitalul social:

1041 Prime de emisiune

1012Capital subscris varsat

Primele de fuziune

In urma fuziunii, o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat de
masini si utilaje evaluate la suma de 6000 lei si disponibilitati banesti in conturile bancare de 3000 lei. Se
decide ca in schimbul activului preluat sa se emita 7.000 de parti sociale cu valoarea nominal de 1 leu.
Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social.

valoarea contabila a activelor preluate: 9000 lei

valoarea nominal a partilor sociale: 7.000 lei

prime de fuziune: 9000-7000=2000 lei

Subscrierea capitalului:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

9000 lei

1011 Capital subscris nevarsat 7000 lei


1042 Prime de fuziune

2000 lei

Preluarea activelor aduse prin fuziune:


%

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

9000 lei

2131 Echipamente tehnologice

6000 lei

5121 Conturi curente la banci

3000 lei

Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subscris nevarsat

1012 Capital subscris varsat

7000 lei

1012 Capital subscris varsat

3000 lei

Integrarea primelor in capitalul social:


1042 Prime de fuziune

Studiu de caz privind rezultatul exercitiului


In decursul anului 2012 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri:
6022
603
604
611
612
613
622
623
624
625
627
628
635
641
645
658
6811
665
707
704
765
766

691

Cheltuieli privind combustibilul


Cheltuieli cu obiectele de inventar
Cheltuieli cu materialele
nestocate
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatii
Cheltuieli cu redevente si chirii
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu comisioane si
onorarii
Cheltuieli privind protocolul
Cheltuieli cu transportul de
bunuri si persoane
Cheltuieli cu deplasari si detasari
Cheltuieli cu servicii bancare
Alte cheltuieli cu servicii la terti
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
Cheltuieli cu salarii personal
Cheltuieli sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind amortizarea si
provizioanele
Total cheltuieli exploatare
Cheltuieli cu diferentele de curs
Total cheltuieli financiare
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri din prestari servicii

4300
8300
5450

97150
300
300
350000
300000

Total venituri din exploatare


Venituri din diferentele de curs
Venituri din dobanzi
Total venituri financiare
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar
Prifit brut
Cheltuiala cu impozitul pe profit

650000
290
70
360
552850
60
552910
88465.6

Rezultatul exercitiului

464444.4

600
6000
10000
1300
2500
1400
2400
400
6300
2800
8600
3000
800
33000

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul exercitiului (cont 121 Profit
si pierdere) la 31.12.2012 s-a finalizat cu profit contabil de 464444.4 lei

Studiu de caz privind rezultatul reportat

Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 5000 lei:

129Repartizarea profitului =

457 Dividende de plata

121 Profit si pierdere

800 lei

1063 Rezerve statutare

450 lei

Se incorporeaza in capital social o parte din profitul reportat in suma de 6000 lei:

117Rezultatul reportat

900 lei

Se repartizeaza profitul reportat la rezerve statutare in suma de 450 lei:


117Rezultatul reportat

117 Rezultatul reportat

Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 800 lei:


117Rezultatul reportat

In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate de dividende pentru asociati, in suma de


2000, altfel:

117Rezultatul reportat
2000 lei

5000 lei

Se acopera din rezerve legale o pierdere contabila precedent in suma 900 lei:

1061Rezerve legale

117Rezultatul reportat

1012Capital social subscris varsat

6000 lei

Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii

Castiguri sau pierderilelegate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii
Studiu de caz:

O entitate detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand 200.000 actiuni, cu o valoare
nominala de 2.5 lei/actiune.
Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii), de-a lungul timpului entitatea desfasoara
mai multe operatii, astfel:

In anul N, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare


unitar de 2.00 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea
actiunilor rascumparate.

Rascumpararea actiunilor proprii:

109Actiuni proprii
4000 lei

5121 Conturi la banci in lei

Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:


1012Capital subscris varsat

5000 lei

109 Actiuni proprii

4000 lei

141Castiguri legate de vanzarea

1000 lei

sau anularea instrumentelor de capitaluri


proprii

Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:

141 Castiguri legate de vanzarea

1068 Alte rezerve

1000 lei

sau anularea instrumentelor


de capitaluri proprii

In anul N+1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare
unitar de 3lei/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea
actiunilor rascumparate.

Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2.000 actiuni x 3lei/actiune =


6.000lei)
109Actiuni proprii

5121 Conturi la banci in lei

6000 lei

Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2.000 actiuni x 2.5 lei/actiune
= 5.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:

109 Actiuni proprii

6000 lei

1012 Capital subscris varsat

5000 lei

149 Pierderi legate de emitere,

1000 lei

rascumpararea, vanzarea, cedarea


cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii

Acoperirea din rezerve a pierderilor inregistrate:

1068 Alte rezerve

149 Pierderi legate de emitere,

1000 lei

rascumpararea, vanzarea, cedarea


cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii

In anul N+2, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu,
precum si din cedarea acestora.

S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de


5.000 lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari
necorporale in contul 201Cheltuieli de constituire, motiv pentru care se vor inregistra
in contul 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 5121 Conturi la banci in lei

5000 lei

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor


de capitaluri proprii

S-au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3lei/actiune, in care


1.000 actiuni au fost cedate cu titlu gratuity, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute
cu o valoare de vanzare de 2.9 lei/actiune.

Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3lei/actiune:

109 Actiuni proprii

5121 Conturi la banci in lei

6000 lei

Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza astfel:


Cesiunea cu titlu gratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.000 actiuni x
3lei/actiune = 3000 lei)
149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 109 Actiuni proprii

3000 lei

cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor


de capitaluri proprii

Cesiunea cu titlu oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.000 actiuni x 2.9 lei/actiune
= 2900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si
valoarea de rascumparare, (2.9 lei-3lei)x1.000 actiuni =100 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza:
Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:
%

109 Actiuni proprii

461 Debitori diversi

3000 lei
2900 lei

149Pierderi legate de emiterea,

100 lei

rascumpararea,vanzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii
Incasarea contravalorii actiunilor vandute:
5121Conturi curente la banci

461 Debitori diversi

Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi legate de


emiterea, rascumpararea,vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii in anul N+2 (5.000+3.000+100) = 8.100 lei:

1068 Alte rezerve

149 Pierderi legate de emiterea,


rascumpararea,vanzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii

2900 lei

Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

8100 lei

Cazurile n care este necesar constituirea provizioanelor sunt numeroase. Cele


mai frecvente exemple sunt legate de litigiile n curs, de amenzile si penalitatile probabile
ca urmare a controalelor fiscale aflate in desfasurare, despagubirile, daunele si alte datorii
incerte. Se constituie provizioane si pentru produsele vandute cu perioada de garantie,
pentru costurile generate de structurarea intreprinderilor, pentru cele implicate de
remedierea unor probleme de poluare a mediului, etc.
Prin armonizarea sistemului contabil romnesc la referentialul contabil european
si international, profesionistii contabili au la ndemna norma contabila internationala
IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente care asigura aplicarea
criteriilor de recunoastere si evaluare a provizioanelor, datoriilor si activelor contingente
precum si prezentarea unor informatii legate de acestea n cadrul notelor explicative.

Provizioanele pentru litigii trebuiesc constituite la nivelul sumelor aflate


in litigii. Ele nu sunt deductibile fiscal dar ajuta la determinarea corecta a
profitului net si a dividendului pe actiune

Studiu de caz:
O societate se afla in litigiu cu un client pentru suma de 3.000 lei, reprezentand
produse finite livrate si neincasate . In exercitiul financiar urmator, litigiul este castigat ,
fiind incasata suma de 2.500 lei.

Evidentierea distincta a clientului in litigiu:

4118 Clienti incerti in litigiu


3.000 lei

4111Clienti

1511Provizioane

Constituirea provizionului :

6812 Cheltuieli de exploatare


3.000 lei

pentru

litigii

privind provizioanele

Stingerea creantelor fata de client , conform Hotararii judecatoresti si a


ordinului de plata:

5121Conturi la banci in lei


2.500 lei

4118Clienti

654Pierderi din creante


500 lei

4118

Clienti

incerti
incerti

in
in

litigiu
litigiu

si debitori diversi

lei

Anularea provizionului pentru litigiu:

1511Provizioane pentru litigii

7812Venituri din provizioane 3.000

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

Studiu de caz:
O societate livreaza in cursul exercitiului financiar produse finite in valoare de
4.000 lei plus tva pentru care acorda garantii pe o perioada de un an.
Cota medie de
cheltuieli cu remedierile produselor in perioada de garantie realizata in exercitiul
financiar precedent este de 3%.

Constituirea provizionului : 4.000 *3% = 120 lei

6811Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele

1512Provizioane pentru

120lei

garantii acordate clientilor

Anularea provizionului la expirarea perioadei de garantie:

1512Provizioane pentru garantii=

7812Venituri din provizioane

120lei

acordate clientilor

Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni


Firma Sc Alfa Srl emite 2000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei oligatiuni este de 200 lei.
Valoarea nominala totala a celor 2000 de obligatiuni emise este de 400.000 lei. Valoarea de
emisiune pentru o obligatiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare este de 110 lei.
Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 15% pe an. Cunoscand urmatoarele
date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specific emisiunii de obligatiuni:

Valoarea de incasat de la obligatari este de 190.000 lei (95*2000)

Valoarea de rambursare este de 220. 000 lei (110*2000)

Prima de rambursare este de 30.000 ((110 95) *2000)

Dobanda anuala este de 60.000 lei (15%*400.000)

Amortizarea anuala a primei de emisiune este de 7500 lei (30.000/4ani)

Inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare:


lei

461 Debitori diversi


lei

161 Imprumuturi din emisiuni de


obligatiuni

169Prime privind rambursarea obligatiunilor


lei

190.000
30.000

Incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:


5121 Conturi la banci in lei
lei

220.000

Inregistrarea dobanzii anuale de 60.000lei

461Debitori diversi

190.000

666Cheltuielile privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor

60.000 lei

din emisiuni de obligatiuni

Achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:


1681Dobanzi aferente imprumuturilor

5121 Conturi la banci in lei

60.000 lei

din emisiuni de obligatiuni

Inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor, in


valoare de 7500 lei

6868Cheltuieli financiare privind


lei

169Prime privind rambursarea 7500

amortizarea primelor de rambursare a

obligatiunilor

obligatiunilor

Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung

O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5ani, in suma


de 40.000lei care se ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 25% se calculeaza si se achita lunar.

Incasarea creditului in contul de disponibil:

5121Conturi la banci in lei = 1621Credite bancare pe termen lung


40.000 lei

Calcularea, inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (40.000*25%:12luni)

666Cheltuieli privind dobanzile

5121Conturi la banci in lei

Rambursarea primei rate lunare a creditului (40.000 : 60luni)


1621Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei

666.66 lei

Calcularea, inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (39166.67lei*25%/12)


666Cheltuieli cu dobanzile

833.33 lei

5121 Conturi la banci in lei

815.97 lei

1621Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei

666.66 lei

Rambursarea ratei a doua a creditului:

Aceeasi inregistrare contabila se face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii, pana
la finalizarea celor 5ani.

Studiu de caz privind contractele de leasing financiar

O entitate incheie in data de 21.05.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru
achizitia unui autoturism, in valoare de 170.000lei.
Clauzele contractuale sunt urmatoarele:

Avans 11.000lei

Scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru

Durata contractului: 3ani

Rata dobanzii 20%

Se platesc transe egale in suma de 17.000lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 30431 lei,
valoare la care se transfera dreptul de proprietate si care nu contine dobanda;

Fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (rata de principal = cota parte din
valoarea activului) conform graficului prezentat mai jos

Valoarea reziduala 30431 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate

Durata de utilizare economica a activului este de 5 ani

GRAFIC DE RABURSARE CALCULAT DE LOCATOR


Sold initial

Dobanda

Rata

Principal

Sold final

2=1*20%*3/12

4=3-2

5=1- 4

170000

8500

17000

11000

159000

159000

7950

17000

9050

149950

149950

7498

17000

9503

140448

140448

7022

17000

9978

130470

130470

6524

17000

10477

119994

119994

6000

17000

11000

108994

108994

5450

17000

11550

97444

97444

4872

17000

12128

85316

85316

4266

17000

12734

72582

72582

3629

17000

13371

59211

59211

2961

17000

14039

45172

45172

2259

17000

14741

30431

30431

30431

234431

170000

30431

Total

66929

Studiu de caz privind contractele de leasing operational

Entitatea Sc Alfa Srl inchiriaza in regim de leasing o cladire pentru a putea desfasura activitatea de
productie in urmatoarele conditii:

durata contractului de leasing 3 ani

platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 20.000 lei fiecare

Se mai cunosc:

valoarea cladirii: 1.600.000 lei

durata de utilizare economica: 20 de ani

Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing:

Primirea facturii reprezentand rata trimestriala:


612Cheltuieli cu redeventele,locatiile

401Furnizori

20.000 lei

5121conturi la banci in lei

20.000 lei

de gestiune si chiriile

Plata facturii catrea societatea de leasing:


401Furnizori

Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare

Societatea Sc Crisdent Srl isi desfasoara activitatea in domeniul medical si are ca obiect de activitate
cercetarea-dezvoltarea, realizata prin:

Laborator propriu de cercetare

Colaborare si cu alte centre de cercetare pentru realizare aparatura ultraperformanta

Ea demareaza un proiect de cercetare prin laboratorul propriu astfel:

01.01.2012 - 31.03.2012 activitati desfasurate pentru obtinerea de noi cunostinte 200.000lei

01.04.2012 01.07.2012 evaluarea si selectia finala a aplicatiilor din cercetare 8000 lei

01.08.2012 30.09.2012 cercetare pentru alternative materiale si sisteme servicii 150.000lei

12.10.2012 30.12.2012 design, constructie, testarea productiei 400.000 lei

01.01.2013 31.01.2013 constructia si testarea unei alternative 250.000 lei


Flux informational:

Separarea activitatilor desfasurate in faza de cercetare si dezvoltare si totalizarea cheltuielilor:

Total cheltuieli faza de cercetare: 358.000 lei

Total cheltuieli faza de dezvoltare: 650.000lei


Conform IAS 38 Un activ necorporal provenit din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect
intern) nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare (sau din faza de cercetare) trebuie recunoscuta ca o
cheltuiala atunci cand este efectuata .

In concluzie inregistrarile cheltuielilor din perioada 01.01.2012 - 30.09.2012 activitati desfasurate in


faza de cercetare vor fi:

614Cheltuieli cu studiile de cercetare


358.000 lei

5121Conturi la banci in lei

Inregistrarile cheltuielilor din perioada 12.10.2012 30.12.2012 design, constructie, testarea


productiei , activitati desfasurate in faza de dezvoltare vor fi:
Conform standardului analizat, Un active necorporal provenit din faza de dezvoltare (sau din faza
de dezvoltare a unui proiect intern) trebuie recunoscut ca active daca indeplineste anumite
conditii

Inregistrarea productie in curs la sfarsitul anului 2012 (design, constructie, testarea productiei
400.000 lei):
233 Imobilizari necorporale in curs
400.000 lei

721 Venituri din productia


de imobilizari in curs

Inregistrarea productie la inceputul anului 2013 :


233 Imobilizari necorporale in curs
250.000 lei

721 Venituri din productia

Inregistrarea incheierii productie la 31.01.2013:


203Cheltuieli de dezvolatare
650.000 lei

233Imobilizari

necorporale

in

curs

Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi asimilate

O firma achizitioaneaza un program informatic de calcul al salariilor in suma de 30.000 lei, care
urmeaza a fi utilizat.
Durata de utilizare economica este de 3 ani.
Odata cu achizitia programului unitatea achizitioneaza si licenta in valoare de 38.000 lei si
totodata dreptul de a multiplica si de a vinde tertilor acest program, pe o perioada de doi ani. Deoarece se
poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate ele vor fi urmarite separate:
%

205Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale


208Alte imobilizari necorporale
30.000 lei

404Furnizori de imobilizari

68.000 lei
38.000 lei

In aceste conditii, amortizarea programului informatics utilizat pentru necesitati proprii se va


efectua pe perioada de utilizare, respective trei ani, iar costul licentei va fi amortizat pe o perioada de doi
ani, asfel:

Amortizare lunara program de contabilitate (30.000/36luni=833.33lei)

6811Cheltuieli de exploatare privind = 2805Amortizarea concesiunilor, brevetelor 833.33


lei
amortizarea imobilizarilor

si activelor similar

Amortizare lunara licenta (38.000/24luni=1583.33lei)


6811Cheltuieli de exploatare = 2808Amortizarea altor imobilizari
lei
privind amortizarea imobilizarilor

1583.33

necorporale

Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor

Din punct de vedere economic amortizarea reprezinta procesul de repartizare a valorii


de intrare a imobilizarii (valoarea contabila) asupra intregii sale durate de utilizare. In aceasta
acceptie, amortziarea este o cheltuiala a exercitiului ce corespunde consumatiei unei parti din
valoarea imobilizarilor.
Din punct de vedere economic, amortizarea este considerate, in anumite conditii,
existent unui rezultat financiar pozitiv, ca o componenta a capacitatii de autofinantare ce
permite finantarea reinoirii imobilizarilor.
Studiu caz:
Sc Pan Vitan Srl a achizitionat un utilaj de productie in anul 2009 in valoare de
200.000lei. Durata sa de viata este de 10 ani. Firma a ales ca metoda de calcul si inregistare
amortizarea lineara. Anual prin folosirea acestei metode de calcul ea va aloca pe cheltuieli
o suma de 200.000 lei/10 ani = 20.000 lei
Asadar inregistrarea lunara in contabilitate va fi (20.000 lei/12 luni = 1666.67 lei)

lei

6811Cheltuieli de exploatare

ptr amortizarea imobilizarilor

2813Amortizarea instalatiilor,

1666.67

mijloacelor de transport, animalelor

Amortizarea in functie de unitatile produse


Unitatea are ca obiect al unui contract cu o firma colaboratoare livrarea a 70.000 bucati
de paine in 3 ani. Pentru a atinge acest obiectiv firma Sc Pan Vitan Srl a adaptat un utilaj, iar
costul de productie al utilajului insumeaza 700.000 lei. Conform contractului incheiat cu
clientul, scadentarul livrarilor a fost intocmit astfel:

in primul an :

23 500 buc

in al doilea an:

29 500 buc

in al treilea an:

17 000 buc

Total: 70.000 buc


Utilajul este scos din functiune la sfarsirul perioadei de derulare a contractului.
Daca se aplica metoda de amortizare linear sau degresiva pe 3 ani, metodele nu ar conduce la un ritm real
de depreciere deci, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica:

Amortizarea pe bucata 700.000/70.000 = 10 lei

Amortizarea in primul an 23 500 buc*10 lei/buc = 235.000 lei

Amortizarea in al doilea an 29 500 buc*10lei/buc = 295.000 lei

Amortizarea in al treilea an 17.000 buc * 10lei/buc = 170.000lei


Total: 700.000 lei

Aplicarea metodelor lineare si degresive pentru acelasu utilaj:


Valoarea activului: 700.000 lei
Durata normala de viata: 10 ani
Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 70.000lei/an (700 000/10)

Aplicarea metodei degresive: C=2.5 ptr o durata a bunului >6ani


Anul

Norma de
amortizare
degresiva sau
lineara

Valoarea
amortizabila la
inceputul anului

Amortizarea
anuala

Valoarea
amortizabila la
sfarsitul anului

25%

700 000

175 000

525 000

25%

525 000

131 250

393 750

25%

393 750

98 437

295 313

25%

295 313

73 828

221 485

Amortizare lineara

221 485

36 914

184 571

Amortizare lineara

184 571

36 914

147 657

Amortizare lineara

147 657

36 914

110 743

Amortizare lineara

110 743

36 914

73 829

Amortizare lineara

73 829

36 914

36 915

10

Amortizare lineara

36 915

36 915

Aplicarea metodei accelerate:


Conform art 24 alin (9) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
"In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de
la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii

ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia".


Anul

Norma de
amortizare
degresiva sau
lineara

Valoarea
amortizabila la
inceputul anului

Amortizarea
anuala

Valoarea
amortizabila la
sfarsitul anului

50%

700 000

350 000

350 000

Amortizare lineara

350 000

38 889

311 111

Amortizare lineara

311 111

38 889

272 222

Amortizare lineara

272 222

38 889

233 333

Amortizare lineara

233 333

38 889

194 444

Amortizare lineara

194 444

38 889

155 555

Amortizare lineara

155 555

38 889

116 666

Amortizare lineara

116 666

38 889

77 777

Amortizare lineara

77 777

38 889

38 888

10

Amortizare lineara

38 888

38 888

Prin mecanismul su de aplicare, amortizarea accelerat nu rezult ntr-o reducere


a fiscalitii. Este n schimb o important prghie de amnare a acesteia, cu impact
benefic asupra fluxurilor de trezorerie. Pe de alt parte, comparativ cu amortizarea
liniar, amortizarea accelerat creeaz pe termen scurt un excedent de cheltuieli, care
lezeaz interesul asociailor, categorie orientat spre obinerea de profituri (dividende).
n acest context, nu puine sunt cazurile n care decizia de afaceri evit utilizarea
amortizrii accelerate, n detrimentul fiscalitii.

Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor


La inceputul exercitiului 2010, intreprinderea ALFA a achizitionat un echipament
tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 24%. Se estimeaza o durata de utilizare de 5 ani,
iar metoda de amortizare este cea liniara. La sfarsitul exercitiului 2010 exista indicii ca
echipamentul si-a pierdut din valoare. Valoarea justa a echipamentului la data bilantului
este de 300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei. Previziunea
fluxurilor de trezorerie ce se asteapta a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe durata
ramasa de utilizare este prezentata mai jos (rata de actualizare este de 15%):
Ani
2011
2012
2013
2014
Valoarea de
utilitate
Flux net
55.000 175.000
150.000
80.000
Factor de actualizare
(rata de 15%)
0,870
0,756
0,658
0,572
Flux net actualizat
47.850 132.300
98.700
45.760
324.610

La sfarsitul exercitiului 2011, valoarea justa minus costurile de cesiune este


estimata la 320.000 lei iar valoarea de utilitate la 290.000 lei.
Inregistrarile efectuate in contabilitate:
a) Achizitia echipamentului:
%

404
Furnizori de imobilizari

2131

620.000

500.000

Echipamente tehnologice
4426

120.000

TVA deductibila
b) Inregistrarea amortizarii echipamentului 2010:
2813

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

100.000

La sfarsitul exercitiului 2010 se efectueaza testul de depreciere:


Valoarea contabila neta = 500.000 100.000 = 400.000 lei
Valoarea recuperabila = max (valoarea justa minus costul de cesiune; valoarea
de utilitate)
Valoarea justa minus costul de cesiune = 300.000 20.000 = 280.000 lei;
Valoarea de utilitate = 324.610 lei;
Valoarea recuperabila = max (280.000; 324.610) = 324.610 lei;
Deprecierea de valoare = Valoarea contabila neta Valoarea recuperabila =
400.000 324.610 = 75.390 lei
Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru
depreciere:
6813

Cheltuieli de exploatare privind


ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor

2913
=

Ajustari pentru deprecierea


instalatiilor, mijloacelor de
transport..

75.390

Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost amortizare ajustarea pentru


depreciere = 500.000 100.000 75.390 = 324.610 lei.
Inregistrarea amortizarii echipamentului 2011:
Amortizarea = 324.610 / 4 = 81.153 lei

2813

6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

81.153

La sfarsitul exercitiului 2011 se efectueaza testul de depreciere:


Valoarea contabila neta = 324.610 81.153 = 243.457 lei
Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.000 lei;
Valoarea de utilitate = 290.000 lei;
Valoarea recuperabila = max (290.000; 320.000) = 320.000;
Apreciere de valoare = 320.000 243.457 = 76.543 lei
Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizionului
pentru depreciere constatat la sfarsitul exercitiului 2011:
2913

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor,


mijloacelor de transport..

7813
=

Venituri din ajustari pentru


deprecierea imobilizarilor

56.543

Din motive de prudenta, plusul de valoare de 20.000 = 320.000 300.000 nu se


contabilizeaza. Altfel spus, dupa reluarea deprecierii, valoarea contabila a activului nu
trebuie dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca nu s-ar fi
depreciat in trecut. Daca deprecierea nu ar fi existat, valoarea contabila neta ar fi fost de
500.000 100.000 x 2 = 300.000 lei. Prin urmare, nu se va relua intregul provizion de
75.390 lei ci 56.543 lei cat este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi
avut-o daca deprecierea nu ar fi existat.

Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale

Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale

La data de 1 ian 2010, o societate comerciala achizitioneaza un program informatic in valoare


de 200.000 lei, taxe vamale 5 500 lei, tva platit in vama 48 000lei, rabat primit de la furizor 2 000
lei. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri:

Cost instalare 45 000 lei

Costuri de administratie 6 000 lei

Cheltuieli cu reclama 21 000 lei

Onorariile informaticienilor care instaleaza programul 15 000 lei


Odata cu programul informatic, societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare, respective
dreptul de a vinde programul timp de doi ani, la valoarea de 10 000 lei

Pret de cumparare:

200 000 lei

+taxe vamale

5 500 lei

-rabat primit

-2 000 lei

+costuri insatalare

49 000 lei

+onorarii informaticieni

15 000lei

= Costul programului informatic

267 500 lei

Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei aferente:


208Alte imobilizari corporale =
lei
lei
lei
205 Concesiuni, brevete, licente
lei

267 500

404Furnizori imobilizari

262 000

446Alte impozite si taxe

5 500

404Furnizori imobilizari

10 000

5121Conturi la banci in lei

53 500

Plata taxelor in vama:


%
lei
446Alte impozite si taxe
lei

5 500

4426Tva deductibila

48 000 lei

Costul de productie pentru imobilizarile necorporale


O intreprindere realizeaza un program informatics software pentru care a mobilizat mai
multe echipe de informaticieni.
Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si dezvoltare astfel:

Cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe informatice similar, intocmirea
modelului logic care va sta la baza urmatorului program, intocmirea modelului conceptual al
datelor) in suma totala de 10 000 lei

Cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea si analiza efectiva software). Testarea programului in
suma totala de 25 000lei

Cheltuieli aerente cursurilor pentru preagatirea personalului in vederea utilizarii programului 1 500lei

Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare:

614Cheltuieli cu studiile de cercetare


10 000 lei

5121Conturi la banci in lei

Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs:

233 Imobilizari necorporale in curs

721Venituri din productia

25 000 lei

de imobilizari necorporale

Receptia imobilizarii necorporale:

208Alte imobilizari necorporale

233 Imobilizari necorporale

25 000 lei

in curs

Inregistrarea chetuielilor aferente cursurilor de pregatire:

628Alte cheltuieli cu serviciile

5121Conturi la banci in lei

1 500 lei

efectuate de terti

Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale

Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale

O firma decide scoaterea din uz a unui program informatic cu o valoarea contabila


de 10.000 lei.
a) programul informatic este complet amortizat:
2805
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare

208
Alte imobilizari necorporale

10.000 lei

b) programul informatic este amortizat in proportie de 70% si se vinde unui tert la pretul
de 8.000
-

inregistrarea transferului de proprietate:

461Debitori diversi

9.920 lei

7583Venituri din vanzarea


activelor si alte operatii de
capital

8.000 lei

4427TVA colectata

1.920 lei

inregistrarea scoaterii din evidenta a licentei:


%
lei

2805Amortizarea concesiunilor,brevetelor,
lei

205Concesiuni, brevete
licente

10.000
7000

licentelor, marcilor comerciale,drepturilor si


activelor similar
6583 Cheltuieli privind activele cedate si
3000 lei
alte operatii de capital

Cesiunea unei imobilizari necorporale integral amortizate

Sc Beta Srl vinde unui client o licenta. Stim urmatoarele:


Valoarea activului = 26.000lei
Amortizarea cumulata = 13.000 lei
Pretul de vanzare = 16.000 lei plus tva 24%
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

Transferul de proprietate:
461 Debitori diversi
lei

19840

7583Venituri din vanzarea 16000


lei
activelor si alte operatiuni
de capital
4427Tva colectata

lei

lei

3840 lei

Scoaterea din evidenta a imobilizarii necorporale:

%
=
205Concesiuni, brevete
lei
2805Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licente
licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si
activelor similar
6583 Cheltuieli privind activele cedate si
alte operatii de capital

Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a


imobilizarilor corporale
Intrari de imobilizari prin achizitie

26000
13000

13000

Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel:


Valoarea la pret de cumparare

16.000 lei

+Cheltuieli de transport facturate de furnizor

2000 lei

+Tva deductibil

4320 lei

TOTAL FACTURA

22320 lei

Avans acordat

6000 lei

Tva aferent avansului

1440 lei

Valoarea neta de plata

14880lei

Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii:


%

404Furnizori de imobilizari

7440 lei

232Avansuri acordate
pentru imobilizari corporale

6000 lei

4426Tva deductibila

1440 lei

Receptia utilajului:
%

404Furnizori de imobilizari

22320 lei

2131 Echipamente tehnologice


18000 lei
4426 Tva deductibil

4320 lei

Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat:

404Furnizori de imobilizari

lei

22320 lei

232Avansuri acordate
pentru imobilizari corporale

6000

4426Tva deductibila

1440

lei
5121Conturi la banci in lei
lei
Intrari de imobilizari prin productie proprie
O societate construieste in regie proprie o cladire, in urmatoarele conditii

14880

Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara:

+Materii prime

200.000lei

+Salarii

120.000lei

+Amortizari

140.000lei

+Dobanzi la credite pentru finantarea


investitiei
TOTAL

50.000lei
510.000lei

Costul de productie calculate in contabilitatea de gestiune:

Cheltuieli cu materiile prime

200.000lei

+Salarii directe

100.000lei

Total costuri directe

300.000lei

+Cheltuieli indirect repartizate

130.000lei

+Dobanzi capitalizate

50.000lei

Total cost de productie

480.000lei

+Cheltuieli generale de administratie

30.000lei

Total cost cu investitia

510.000lei

Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiara se prezinta astfel:

Constatarea cheltuielilor:

601 Cheltuieli cu materii prime =


641 Cheltuieli cu salarii personal =
120.000

301 Materii prime


421 Personal-salarii datorate

6811 Cheltuieli de exploatare privind=

281Amortizari privind imobilizarile

amortizarile

corporale

212 Constructii =

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare 50.000


pe termen lung

200.000

Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie:

140.000

212 Constructii

722 Venituri din productia de imobilizari corporale 480.000

Intrari de imobilizari prin aport in natura


O societate emite 8000 de actiuni, valoarea nominala 3 lei. Asociatul unic face aport sub forma
unui mijloc de transport a carui valoare justa este de 60.000 lei.
Valoarea primelor de aport = 60.000-8000*3=36.000 lei

Subscrierea celor 8000 actiuni*3lei = 24.000 lei

456Decontari cu asociatii privind capitalul

1011Capital social nevarsat

24.000 lei

Inregistrarea aportului in natura:

2133Mijloace transport

60.000 lei

456Decontari cu asociatii privind 24.000


lei
1043Prime de aport
1011Capital social nevarsat

36.000 lei

1012Capital subscris varsat 24.000 lei

Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuity prin donaii, plusuri de valoare la inventar
O societate primeste sub forma de donatie un calculator a carui valoare este de 3500lei.

Inregistrarea donatiei in contabilitate:

214Mobilier,aparatura,birotica

4753Donatii pentru investitii

3500 lei

La sfarsitul exercitiului 2012, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 5000 lei
nu era inregistrat in contabilitate.

Inregistrarea imobilizarii corporale ca plus la inventar:

2131Instalatii tehnologice

4754Plusuri la inventar de natura

5000

lei
imobilizarilor

Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a


imobilizarilor corporale

Iesirea imobilizarilor corporale prin casare

Scaderea din evidenta a imobilizarilor corporale se efectueaza diferit in functie


de valoarea recuperata integral sau partial pe calea amortizarii si se inregistreaza in baza

procesului verbal de scoatere din functiune.


Studiu caz:
1. O societate comerciala detine un utilaj in valoare de 250.000 lei - valoare de intrare. La
sfarsitul duratei utile de viata economica utilajul este casat.
In exemplul dat, valoarea contabila a imobilizarilor corporale a fost recuperata integral.
Scoaterea din functiune se realizeaza astfel:
2131

2813

Amortizareainstalatiilor,mijloacelor
de transport, animalelor si plantatiilor

Echipamentetehnologice

250.000lei

2. O societate comerciala detine un utilaj in valoare de 250.000 lei - valoare de intrare.


Societatea hotaraste casarea utilajului, pentru care s-a inregistrat o amortizare cumulata
de 200.000 lei.
In acest exemplu, valoarea contabila a fost recuperata partial, recunoasterea in
contabilitate a scoaterii din functiune a utilajului este urmatoarea:
2813
=
2131
200.000lei
Amortizareainstalatiilor,mijloacelor
Echipamentetehnologice
de transport, animalelor si plantatiilor
6583
=
2131
50.000 lei
Cheltuieli privind activele cedate
Echipamente tehnologice
si alte operatii de capital
Cheltuielile ocazionate de procesul de scoatere din functiune sunt inregistrate
dupa natura elementelor de cheltuieli prin folosirea conturilor din clasa 6 Cheltuieli.
Bonurile de consum, statele de plata a salariilor, situatia de calcul a C.A.S. sunt
documente pe baza carora se inregistreaza aceste cheltuieli.
3 .O societate comerciala detine

un utilaj in valoare de 250.000 lei - valoare de intrare. La


31.12. N societatea hotaraste casarea utilajului. In procesul de casare s-au efectuat o serie
de cheltuieli, respectiv: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei, cheltuieli cu
salariile 10.000 lei, contributia la asigurarile sociale 1.860 lei.
602
Cheltuieli cu
materialele consumabile

641
lei
Cheltuieli cu
salariile personalului

645
Cheltuieli privind
asigurarile si protectia sociala

302
Materiale consumabile
421

2.000 lei

10.000

Personal- salarii datorate


=

431
Asigurarile sociale

Se poate admite si solutia ca toate sa fie colectate intr-un singur cont de


cheltuieli, respectiv 6588 Alte cheltuieli de exploatare:

1.860 lei

6588
lei
Alte cheltuieli de exploatare

lei

%
302
Materiale consumabile
421
Personal - salarii datorate
431

lei

13.860
2.000 lei
10.000
1.860

Asigurari sociale

Valorile materiale obtinute din scoaterea din functiune a imobilizarilor corporale


constiuie venituri pentru societate si se inregistreaza pe baza bonurilor de intrare.
4. O societate comerciala detine un utilaj in valoare de 250.000 lei valoare de intrar . La
31.12 N societatea hotaraste casarea utilajului . In procesul de casare s-au recuperat
materiale consumabile in valoare de 5.000 lei si materiale de natura obiectelor de inventar
in valoare de 4.000 lei. Acestea se inregistreaza astfel:
%

lei

7588
Alte venituri din exploatare

302

lei
Materiale consumabile
303
lei
Materiale de natura
obiectelor de inventar

9.000
5.000
4.000

Iesirea imobilizarilor corporale prin vanzare

Deoarece vnzarea de active corporale nu este recunoscut ca o activitate curent,


de zi cu zi, creanele companiei fa de cumprtorul utilajului nu vor fi nregistrate n
contul 4111 Clieni, pentru a nu afecta rulajul acestui cont, ci vor fi nregistrate n
contul 461 Debitori diveri. De asemenea, pentru a nu afecta cifra de afaceri a
companiei, care este format din totalitatea activitilor curente, veniturile i cheltuielile
ocazionate de cedarea unui mijloc fix vor fi nregistrate n contul 7583 Venituri din
vnzarea activelor i alte operaii de capital, respectiv n contul 6583 Cheltuieli privind
activele cedate i alte operaii de capital, care vor reflecta alte activiti extraordinare.
Studiu caz:
Se dorete vnzarea unui utilaj ce are o valoare contabil de 18.000 de lei, la
preul de vnzare de 12.000 de lei plus TVA. Amortizarea cumulat aferent este de 8.000
de lei. ncasarea se face prin contul bancar.

nregistrarea vnzrii propriu-zise a utilajului:

461Debitori diversi
lei

7583Venituri din vanzarea activelor

14.280
12.000

lei
4427Tva Colectata

2.280

lei
b) descarcarea gestiunii:
%
lei

2131Echipamente tehnologice

2813Amortizarea instalatiilor

18.000
8.000

lei
6583Cheltuieli cu activele cedate
lei

10.000

c) incasarea creantei:
5121Conturi la banci in lei
lei

461Debitori diversi

14.280

Studiu caz:
n cazul n care, aferent respectivului utilaj compania ar fi nregistrat n cursul
perioadei sale de funcionare, ajustri pentru depreciere, tratamentul contabil ar fi fost
urmtorul. Fie valoarea contabil = 18.000 lei, amortizarea cumulat = 3.000 lei,
ajustarea pentru depreciere = 4.000 lei i preul de vnzare = 12.000 lei + TVA.
Conform articolului 61, aliniatul (3), din ordinul 3055/2009:
61. (1) La data ieirii din entitate sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se
scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n
contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost
reevaluate sau valoarea just pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la
tranzacionare
pe
o
pia
reglementat).
(2) Activele constatate minus n gestiune se scot din eviden la data constatrii lipsei
acestora.
(3) La scoaterea din eviden a activelor, se reiau la venituri ajustrile pentru depreciere
sau pierdere de valoare aferente acestora.
Inregistarile contabile efectuate:
Atunci vnzarea i descrcarea din gestiune a unui activ pentru care s-au nregistrat
ajustri pentru depreciere, se nregistreaz astfel:

nregistrarea vnzrii propriu-zise a utilajului:

461Debitori diversi
lei

14.280

7583Venituri din vanzarea activelor

12.000

lei
4427Tva Colectata

2.280

lei

descrcarea gestiunii:

%
lei

2131Echipamente tehnologice

18.000

2813Amortizarea instalatiilor

3.000

lei
6583Cheltuieli cu activele cedate

15.000

lei

anularea ajustrii pentru depreciere, care a rmas fr obiect:


2913Ajustari pentru deprecierea

7813Venituri din

4.000

lei
imobilizarilor corporale

ajustari pentru deprecieri

incasarea creantei:

5121Conturi la banci in lei


lei

461Debitori diversi

14.280

Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor corporale

Evaluarea la cost de achizitie

Societatea ABC Srl achizitioneaza o linie de productie de pe piata interna,


cheltuielile legate de achizitie fiind:
- pretul de cumparare 75.250 lei
- costuri de montaj 35.420 lei

- cheltuieli de transport pana la locul de montare 4.500 lei


- onorariile inginerilor care monteaza linia 9.000 lei
- cheltuieli cu demontarea, montarea si restaurarea amplasamentului 18.000 lei
Costul de achizitie se va compune din = 75.250+35.420+4500+9000+18.000=142.170
lei

Reflectarea in contabilitate a achizitiei instalatiei:

2131Echipamente tehnologice
142.170lei

404Furnizori imobilizari
124.170lei
1513Provizioane ptr dezafectarea
18.000lei
imobilizarilor
corporale

Evaluarea la cost de productie

Unitatea Sc Beta Srl, producatoare de produse de panificatie va executa in regie


proprie o hala pentru depozitarea produselor, pentru care va avea urmatoarele
cheltuieli:

Costul de achizitie al materialelor de constructii


400.000 lei

Costul manoperei pentru muncitorii productivi


lei

70.000

Diverse servicii prestate de terti


lei

20.000

Cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv ( 7% din


lei

34.300

cheltuielile directe)
Intregistrarile efectuate in contabilitate sunt:

Inregistrarea consumului de material:


602Cheltuieli cu materialele =
400.000lei

302Materiale consumabile

consumabile

Inregistrarea manoperei:
641Cheltuieli cu salariile
70.000lei

421Personal salarii datorate

personalului

Servicii executate de terti:


628Cheltuieli cu servicii efectuate =
20.000lei

401Furnizori

de terti

Inregistrarea cheltuielilor repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie:


231Imobilizari corporale in curs =
lei

722Venituri din productia

524.300

de imobilizari corporale

Receptia imobilizarii corporale:


212Constructii
lei

231Imobilizari corporale

524.300

in curs

Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de


exploatare

Subventii pentru investitii:

O societate primeste o suma nerambursabila de 150.000lei pentru achizitionarea


unui utilaj. Unitatea cumpara utilajul la pretul de 150.000lei. Durata de viata estimata a
utilajului este de 10 ani, iar amortizarea se calculeaza prin metoda liniara:
In contabilitate se vor efectaua urmatoarele inregistrari:

Recunoasterea dreptului de a incasa subventia de 120.000lei


445Subventii
lei

150.000

404Furnizori de imobilizari

Achitarea furnizorului de imobilizari:


404Furnizori de imobilizari
150.000 lei

445Subventii

Achizitionarea utilajului de la furnizor:


2131Echipamente tehnologice=
150.000 lei

150.000

Incasarea subventiei:
5121Conturi la banci in lei =
lei

475Subventii pentru investitii

5121Conturi la banci in lei

Inregistrarea amortizarii lunare de 1250lei:


6811Cheltuieli de exploatare
1250 lei

2813Amortizarea instalatiilor

privind amortizarea imobilizarilor

Recunoasterea venitului aferent subventiei (venitul din subventie este la nivelul


cheltuielii cu amortizarea deoarece investitia a fost subventionata integral):
475Subventii pentru investitii=
lei

7584Venituri din subventii ptr

investitii

1000

In ceea ce priveste recunoasterea subventiilor in contul de profit si pierdere,


aceasta se face pa masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea, casarea sau cedarea
activelor care fac obiectul subventiei. Practic vorbim in acest caz de un venit amanat,
fapt ce determina si caracterul fiscal special al acestor subventii, afectand impozitul pe
profit doar pe masura recunoasterii venitului in contul de profit si pierdere.

Subventii de exploatare:

O entitate primeste sub forma de investitii suma de 12000lei, din care 2500 se
incaseaza la data acordarii, iar 9500lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de
8000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2000lei pentru perioada curenta, restul
pentru perioadele urmatoare), iar 4000 lei este pentru plata personalului si este
aferenta perioadei in curs).
12.000 lei
12.000

7411Venituri din subventii

10.000lei
2000

445Subventii

de expl af cifrei de afaceri

2000lei

5121Conturi la banci in lei 7414 Venituri din subventii

4000
de expl ptr plata pers.
472Venituri in avans
6000

Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans

Aplicarea principiului independentei exercitiului financiar impune o delimitare


clara a cheltuielilor si veniturilor care trebuie incorporate in rezultatul exercitiului
financiar curent de cheltuieli si venituri realizate in perioada curenta, dar care sunt
aferente exercitiilor financiare urmatoare.

Venituri inregistrate in avans

O societate comerciala incaseaza prin banca in luna noiembrie 2012 contravaloarea


serviciilor facturate in avans pe perioada ian-aprilie 2013 in suma de 58.000lei plus

tva.

Emiterea facturilor:
4111Clienti
lei

71920

472Venituri in avans

58000

4427Tva colectata

13920

4111Clienti

71920

lei

lei

Incasarea facturilor:
5121Conturi la banci in lei =
lei

Anul urmator se va descarca pe venituri lunar suma de 58000/12=4833.33lei


704Venituri din servicii prestate

472Venituri in avans

4833.33

lei

Cheltuieli inregistrate in avans:

Plecnd de la faptul c profesionistul contabil asigur calitatea nregistrrilor


contabile, acesta nu trebuie s se evidenieze n contabilitate elemente care s pun n
discuie sau s pun la ndoial coerena sau credibilitatea structurilor prezentate n
cadrul situaiilor financiare anuale (conturilor anuale).
Studiu caz:
n anul 2011, o societate comercial pltete chiria pentru anul n curs
n valoare de 27000 lei, i n avans chiria pentru anul 2012 n valoare de
36 000 lei.

Plata chiriei pentru anul 2012


612
=
Cheltuieli cu redevenele,
locaiile de gestiune i chiriile
Plata chiriei n avans:
471
36 000 lei

5121
Conturi la bnci n lei

5121

27000lei

Cheltuieli n avans

Conturi la bnci n lei

nregistrarea cheltuielilor n avans - n anul 2013


612
=
471
36 000
lei
Cheltuieli cu redevenele,
Cheltuieli n avans
ocaiile de gestiune i chiriile

Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare

Imobilizarile financiare denumite si investitii financiare sau de portofoliu cuprind


valorile financiare investite de intreprindere in capitalul altor societati comerciale sub
forma titlurilor de participare detinute la societatile din cadrul grupului, creantelor
asupra societatilor din cadrul grupului, titlurilor sub forma de interese de participare,
creantelor din interese de participare, titlurilor detinute ca imobilizari si altor creante.

Studii de caz:
1.Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 55.000lei, eliberate in proportie de
60% si achitate prin banca pentru 10.000lei
261Actiuni detinute la
lei
entitatile afiliate
lei

5121Conturi curente la banci

55.000

10.000

404Furnizori de imobilizari
33.000 lei
269Varsaminte de efectuar ptr imobilizari
12.000lei
financiare
Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:
269Varsaminte de efectuar ptr imobilizari =

5121Conturi curente la banci 10.000

lei

financiare

2. O societate vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 70.000lei si plateste un


comision de 1000 lei. Titlurile au fost achizitionate la suma de 60.000lei
a) Scadearea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:
6641Cheltuieli privind imobilizarile
lei

financiare cedate

261Actiuni detinute

60.000

la entitati afiliate

Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor:

461Debitori diversi
70.000 lei

7641Venituri din imobilizari


financiare cedate

Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului:


%
lei

461Debitori diversi

5121Conturi la banci in lei


lei

70.000
69.000

622Cheltuieli privind comisioanele


1.000 lei

O enitatate ALFA SA participa la capitalul social al entitatii TETA SA, nou


infiintata, cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator
este de 340.000lei.Aceasta participatie ii asigura un procent de control de 40%.
Caracteristicile utilajului sunt:

Valoarea contabila 360.000 lei

Durata de utilizare economica:6ani

Amortizarea anului N:60.000lei

Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului:


lei

2131Echipamente tehnologice

2813Amortizarea instalatiilor
lei

360.000
60.000

mijloacelor de transport
263Interese de participare

lei

300.000

Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excedente valoarea

neamortizata a imobilizarilor corporale (340.000 300.000 lei)


263Interese de participare
lei

1068 Alte rezerve

40.000

Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la


capitalul social cu o valoare de 320.000 lei.
Tranzactiile de inregistrare sunt urmatoarele:

Vanzarea titlurilor:

461Debitori diversi
320.000 lei

7641Venituri din imobilizari


financiare cedate

Descarcarea gestiunii:

6641Cheltuieli privind imobilizarile


lei

263Interese de participare 170.000

7641Venituri din imobilizari

financiare cedate

Virarea rezervei la venituri:

1068 Alte rezerve


20.000lei

Enitatea ALFA SA acorda entitatii BETA SA un imprumut de 70.000 lei pe termen


de 2 ani, cu o dobanda de 10%, care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an.
Dobanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului urmator:

Acordarea imprumutului in anul I:


2675Imprumuturi acordate
lei

5121Conturi la banci in lei 70.000

pe termen lung

Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I


(70.000lei*10%=7.000lei)
2676Dobanda aferenta
lei

763Venituri din creante

imprumuturilor acordate

7.000

imobilizate

pe termen lung

Incasarea dobanzii restante in cursul anului II


5121Conturi la banci in lei

2676Dobanda aferenta
imprumuturilor acordate
pe termen lung

7.000 lei

Inregistarea dobanzii cuvenite in al doilea an , al 31.12 an II:


5121Conturi la banci in lei

763Venituri din creante

7.000 lei

imobilizate

Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani:


5121Conturi la banci in lei
lei

2675Imprumuturi acordate 70.000


pe termen lung

Studiu de caz privind contabiliatea materiilor prime, materialelor


consumabile

Continutul conturilor de stocuri (materii prime, material consumabile) se


evindetiaza diferit in functie de metoda inventarului folosit (permanent sau intermitent,
astfel:
a. in cazul folosirii metodei inventarului permanent, conturile de stocuri si comenzi in
curs de executie se debiteaza cu intrarile de valori materiale si se crediteaza cu iesirile
de valori materiale pe masura ce se realizeaza aceste operatiuni;
b. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent, la incheierea exercitiului, in
debitul conturilor se inregistreaza stocurile de la sfasitul perioadei, determinate prin
inventariere, iar la deschiderea exercitiului, in credit, stocurile de la inceputul perioadei
in categoria cheltuielilor, pentru perioada urmatoare de gestiune in cazul materialelor si
marfurilor si ca venituri, in cazul produselor si productiei in curs de fabricatie.
A. In cazul utilizarii inventarului permanent
1. O entitate care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie detine un stoc initial de 200
kg, evaluat la cost de achizitie 0,80 ron/kg. In cursul lunii cumpara materii prime astfel:
600 kg la1 ron/kg plus TVA achitate prin banca, la care s-au platit in numerar cheltuieli
de transport in valoare de 60 ron plus TVA. S-a efectuat un consum de materii prime de
700 kg, evaluat dupa metoda LIFO.
- achizitionare de materii prime conform facturii:
%
301Materii prime
4426Tva deductibil

401Furnizori

714 lei
600 lei
114 lei

- cheltuieli de transport achitate in numerar:


%
301Materii prime
4426 Tva deductibil

5311Casa in lei

71 lei
60 lei
11 lei

- achitare cu ordin de plata a materiilor prime :


401Furnizori

5121Conturi la banci in lei

714 lei

- consum de materii prime conform bonului de consum:


601Cheltuieli cu materii prime

301Materii prime

740 lei

Costul de achizitie unitar al materiilor prime achizitionate este : (600+60):600 =1,10


lei/ kg
Valoarea consumului avand in medere metoda utilizata este : 600*1,10 +100*0,80 = 740
lei
2.O entitate care tine evidenta stocurilor la prt standard prezinta la inceputul lunii
noiembrie urmatoarea situatie privind materiile prime :
- stoc initial : 200 kg * 2 ron/kg (pret standard);
- diferente de pret aferente stocului intial : 20 ron;
- achizitie in numerar : 500 kg la pret 2,10 ron/ Kg plus TVA, conform facturii;
- consum de materiale : 600 kg
- achizitionare materii prime; inregistrarea se face la pret standard 2 ron/kg:
%
301Materii prime
308Diferente de pret
*500=50)
4426Tva deductibil
199)

401Furnizori
50 ( (2,10- 2 )

1.249 lei
1.000 lei

199 (1050 *0,19 =

- achitarea in numerar a facturii :


401Furnizori

5311Casa in lei

1.249 lei

- consum de materiale inregistrate la pret standard (600 kg * 2 roni/kg= 1.200 ron)


601Cheltuieli cu materii prime

301 Materii prime

1.200 lei

Coeficientul privind diferente de pret K = (SI 308* RD 308)/(SI 301+RD 301)= 0,05
- diferente de pret aferente consumului de materiale : 1.200* 0,5 = 60 ron
601Cheltuieli cu materii prime

308Diferente de pret

60 lei

Atunci cand pretul de achizitie este sub valoare pretului standard avem:

- presupunem acelasi exemplu ca si mai sus , cu deosebirea ca pretul de achizitie este 1,8
ron/kg.
Inregistrarile contabile in acest caz vor fi:
- achizitionare materii prime; inregistrarea se face la pret standard 1,8 ron/kg.
%
301Materii prime
308Diferente de pret
4426Tva deductibil

401Furnizori

1.071 lei
1.000 lei
100 lei
171 lei

5311Casa in lei

1.071 lei

- achitarea in numerar a facturii :


401Furnizori

- consum de materiale inregistrate la pret standard (600 kg * 2 ron/kg= 1.200 ron)


601Cheltuieli cu materii prime

301Materii prime

1.200

lei

Coeficientul privind diferente de pret K = (SI 308* RD 308)/(SI 301+RD 301)=


-0,0571

- diferente de pret aferente consumului de materiale : 1.200 * -0,0571


601Cheltuieli cu materii prime
lei

308Diferente de pret

68,52

B. In cazul utilizarii inventarului intermitent


1. O entitate care utilizeaza metoda inventarului intermitent tine evidenta stocurilor la
cost de achizitie . Stocul initial de combustibil evaluat la costul de achizitie, care se
include in cheltuieli este de 200 ron . S-a efectuat o cumparare de combustibil de 500 ron
plus TVA cu plata in numerar.
La inventarierea de la sfarsitul perioadei se constata un sold de combustibil de 100 ron.
- includerea in cheltuieli a a soldului initial de combustibil pornind de la premisa ca se
vor consuma in cursul perioadei :
6022Cheltuieli privind combusibilul
lei

3022Combustibilii

200

- achizitionarea de combustibil cu plata in numerar :


%
lei
6022Cheltuieli privind combusibilul
lei
4426Tva deductibil
95 lei

5311Casa in lei

595
500

- inregistrarea stocului final de combustibil stabilit la inventariere:


6022Cheltuieli privind combusibilul
100 lei

3022Combustibilii

2.Presupunem un stoc initial de materii prime evaluate la cost de achizitie de 0,90


ron/l,400 l, care se include in cheltuieli. S-a efectuat o cumparare de de materii prime :
600 l, la pret de facturare de 1 ron plus TVA , achitate dintr-un avans de trezorerie.
Cheltuieli de transport:60 ron plus TVA care se achita in numerar. La inventariere s-a
constatat un stoc de materii prime de 200 l, care se evalueaza conform metodei costului
mediu ponderat.
- includerea in cheltuieli a soldului initial :0,90 ron/l * 400 l = 360 ron
601Cheltuieli cu materii prime
360 lei

301Materii prime

- receptia materiilor prime achitate printr-un avans de trezorerie:


%
714 lei
601 Cheltuieli cu materii prime
600 lei

542Avansuri de trezorerie

4426 Tva deductibil


114 lei

cheltuieli de transport achitate in numerar :


%
lei
601Cheltuieli cu materii prime
lei
4426Tva deductibil
lei

5311Casa in lei

71
60
11

Costul efectiv unitar al materiilor prime intrate (600+60):600= 1,10 ron/l


Costul unitar mediu ponderat (360 + 660) :1000 = 1,02 ron/l
- inregistrarea stocului final de materii prime stabilit prin inventariere :
200 * 1,02 ron/l=204 ron
601Cheltuieli cu materii prime
lei

301Materii prime

204

Contabilitatea materialelor consumabile

Societatea Beta Sa achizitioneaza combustibil in valoare de 1800 lei, tva 24%,


destinat unui vehicul pentru care nu este permisa deducerea decat in proportie de
50%, deoarece nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate.

In cazul in care combustibilul este stocat:

A1) Achizitia de combustibil:


%
2232lei

401Furnizori

3022Combustibili

1800lei

4426Tva deductibila

432lei

A2) Includerea a 50% din Tva in costul de achizitie al combustibilului:


3022Combustibil

4426Tva deductibil

216lei

In cazul in care combustibilul nu este stocat:

B1) Achizitia de combustibil:


%
6022Cheltuieli privind combustibilul
4426Tva deductibila

401Furnizori

2232 lei
1800 lei
432 lei

B2) Includerea a 50% din Tva in costul de achizitie al combustibilului:


6022Cheltuieli privind combustibilul =

4426Tva deductibil

216 lei

Studiu de caz privind contabiliatea obiectelor de inventar

Sc Lider Srl achizitioneaza dulapuri pentru arhivarea documentelor in valoare de 3000 lei, tva
24%. Se dau in folosinta dulapurile:

Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar:


%

401Furnizori

303Materiale de natura
obiectelor de inventar

3.000 lei

4426 Tva deductibila

3.720 lei

7.20 lei

Darea in folosinta a obiectelor de inventar:

603Cheltuieli cu obiecte de inventar

303Materiale de natura

3720 lei

obiectelor de inventar

Studiu de caz privind contabiliatea stocurilor aflate la terti

O firma (neplatitoare de TVA) intrucat nu dispunde de spatiu suficient de


depozitare, in data de 01.10.2012 trimite la terti pentru depozitare temporara produse
finite in valoare de 5.000 lei. Chiria facturata de tert in data de 31.10.2012 este de
200, plus TVA 24% si se achita pe loc in numerar. in 01.01.2013 produsele sunt aduse
inapoi in unitate.

Trimitere produse finite la terti


354Produse finite

345Produse aflate la terti

5000 lei

401Furnizori

248 lei

Cheltuieli cu chiria:
%

612 Cheltuieli cu redeventele,


locatiile de gestiune si chiriile

200 lei

4426Tva deductibil

48 lei

Achitarea datorie:
401Furnizori

5311Casa in lei

248 lei

354Produse finite

5000 lei

Returnarea produselor finite la terti:


345Produse aflate la terti

Studiu de caz privind contabiliatea produselor finite

Inregistrarea in contabilitate a produselor finite , in cazul utilizarii costurilor de


productie efective

Aceasta varianta este utilizata mai rar , deoarece presupune cunoasterea costurilor de
productie efective a produselor , in timpul lunii , in momentul obtinerii lor .
Studiu de caz :
Sc Beta Srl este o entitate producatoare de pantofi de dama.Ea obtine produse
finite din productia proprie avand un cost de productie de 1.400.000 lei.
a) Inregistrarea intrarii produse lor finite in gestiune se face astfel :
345 Produse finite
1.400.000 lei

711 Venituri din productia


stocata

b) Vanzarea de produse finite , in cursul lunii la pret de vanzare 1.200.000 , T.V.A. 24%
costul de productie efectiv al produselor vandute este de 1.000.000 lei .
411 Clienti
=
1.488.000 lei
1.200.000 lei

%
701 Venituri din vanzari de
produse finite
4427 T.V.A. colectat

288.000 lei
c) Concomitent se face descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :

411 Venituri din


1.000.000 lei

=
345 Produse finite
productia stocata

d) Se consatata la inventariere plusuri de produse finite in valoare de 1.700.000 lei


345 Produse finite
1.700.000 lei

711 Venituri din productia stocata

e) Se constata la inventariere minusuri de produse finite in valoare de 500.000 lei


711 Venituri din productia
500.000 lei stocata

= 345 Produse finite

f) Produsele finite se vand in magazinele .Ele se vor transfera la marfuri si vor fi vandute
ca atare Inregistrarea se face astfel :
371 Marfuri
1.700.000 lei

= 345 Produse finite

B) Inregistrarea in contabilitate a produselor finite , in cazul utilizarii

preturilor prestabilite(standard )
De regula , costurile de productie efective se determina la sfarsitul lunii deci
pentru produsele finite obtinute in cursul lunii nu se cunoaste costul de productie efectiv
in momentul obtinerii lor in procesul de productie . Ca urmare este necesara inregistrarea
lor la costuri prestabilite (standard ) .
La sfarsitul lunii se vor calcula diferentele dintre stocurile de productie efective si
preturile prestabilite(standard), care se vor inregistra in conturile de diferente .
Studiu de caz :
La inceputul lunii , soldul contului 345 Produse finite este de 80.000 lei , iar
soldul contului 348Diferente de pret la produse este de 10.000 lei, diferenta favorabila
, deci in minus .

In cursul lunii se obtin produse finite ( 1.000 bucati ),pret prestabilit


( standard ) 800 lei / buc. , care se vor inregistra astfel :

Produse finite =
lei

711 Venituri din productia

800.000

stocata

Se vand , in cursul lunii , 600 bucati la pret de vanzare 900 lei / buc
T.V.A. 24% .

Se va inregistra astfel :

Clienti
lei

669.600

701 Venituri din vanzarea


produselor finite

lei

540.000

4427 Tva colectat

129.600 lei

c) Concomitent se inregistreaza si scaderea din gestiune a produselor vandute ,


pretul prestabilit fiind de 80 lei / buc. :
711 Venituri din productia =
stocata

345 Produse finite

480.000 lei

d) La sfarsitul lunii se calculeaza costul de productie efectiv al produselor finite obtinute

in cursul lunii , care este de 720 lei / buc. si se inregistreaza diferentele de pret , astfel :
348Diferente de pret
la produse

711 Venituri din


productia stocata

80.000 lei

Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor

Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata de mai multi factori. Un prim

factor il reprezinta forma circulatiei:


- cu ridicata (en-gross)
- cu amanuntul (en-detail)
In cazul circulatiei marfurilor en-gross, vanzarea se face pe baza de documente.
Incasarea urmeaza a se realiza ulterior, prin virament, si astfel este necesara interventia
unui cont anume, 411 Clienti. Acest cont evidentiaza creantele din momentul vanzarii
marfurilor pana in momentul incasarii lor.
In cazul circulatiei en-detail, vanzarea se face, de regula, cu plata imediata, in numerar.
Un alt factor de influenta il constituie metoda de contabilitate a stocurilor:

inventarul permanent sau

inventarul intermitent.

Studiu de caz:
A)Contabilitatea operatiilor privind marfurile cumparate, evaluate la la cost de
achizitie

Metoda inventarului permanent


Firma SC DAB AUTO SERV SRL cumpara pe credit comercial marfuri in
valoare de 20 lei, iar cheltuielile de transport inscrise in facture de 1 leu, TVA
deductibul 24%.
%

401Furnizori

371 Marfuri

26.04 lei
21 lei

4426Tva deductibil

5.04 lei

Se achizitioneaza de la un furnizor marfuri (piese Renault) in valoare de 100 lei,


TVA 24% cu plata numerar din casierie:

Inregistrarea achizitiei marfii:


%
371 Marfuri
4426Tva deductibil

Plata prin casierie:

401Furnizori

124 lei
100 lei
24 lei

5311Casa in lei

401Furnizori

124 lei

Se vinde unui client marfa in valoare de 200 lei, tva 24% en-gros in baza
contractului:

Inregistararea vanzarii:
%

411Clienti

707Venituri din vanzarea

248 lei

marfurilor

200 lei

4427Tva colectata

48 lei

Se descarca gestiunea cu marfa vanduta:


607 Cheltuieli cu marfurile=

371Marfuri

100 lei

Inventarul intermitent
Unitatea se aprovizioneaza cu marfa in valoare de 115 lei, tva 24% de la furnizor:
In cazul in care se foloseste metoda inventarului intermitent inregistrarile sunt
urmatoarele:

Inregistrarea achizitiei marfii:

%
142.6 lei

401Furnizori

607 Cheltuieli cu marfurile


115 lei
4426Tva deductibil
27.6 lei

La sfarsitul perioadei, pe baza listelor de inventariere intocmite, stocurile finale


sunt in valoare de 31 lei si sunt reflectate prin urmatoarea formula contabila:

371Marfuri
31 lei

607Cheltuieli cu marfurile

Calcul Valoarii marfurilor iesite = 115-31=84 lei

1.Stocuri cumparate fara factura


Societatea comerciala, in anul 2012 primeste marfa fara factura in valoare de 120
lei, Tva 24%.. In anul 2013 se primeste factura din care rezulta ca pretul de achitare este
de 140 lei.
1.Inregistrarea receptiei marfurilor prime sosite fara factura in anul 2012:
=
148.8 lei
%

408

371

Furnizori-facturi

Marfuri

nesosite

4428

120 lei

28.8 lei

Tva neexigibil
2.La primirea facturii se inregistreaza numai diferentele intre valoarea estimata si
cea inscrisa in factura:
=

173.6 lei

%
lei

408

401

Furnizori-facturi

Furnizori

148.8

nesosite
371

20 lei

Marfuri
4426
TVA deductibila

4.8 lei

Si concomitent:
4426

Tva deductibila

4428
Tva neexigibila

Marfuri la pret de vanzare cu amanuntul

Studiu de caz:

28.8 lei

Societatea Beta Srl este a unui mic intreprinzator care cumpara si revinde marfa
utilizeand pretul de vanzare cu amanuntul pentru evidentierea acestora.

In luna iulie achizitioneaza marfuri la un pret de achizitie de 1.000 lei plus TVA .

La revanzarea aceasta se adauga un adaos comercial de 25%.


Ulterior, se vand marfuri in valoare de 868 lei , suma care include si TVA. Societatea este
inregistrata ca platitor de TVA.
1. Achizitionarea marfurilor :
lei

401 Furnizori

1.240

371 Marfuri
lei

1.000

4426 Tva deductibila


240 lei
2. Inregistrarea diferentelor de pret la marfuri
Mai intai se calculeaza pretul de vanzare cu amanuntul astfel:
Adaosul comercial = 25% * pretul de achizitie = 25% * 1.000 lei = 250 lei
Tva neexigibila = (1.000 lei + 250 lei )*24 % = 300 lei
Pretul de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + adaos comercial+tva neexigibila =
1.000 lei + 250 lei + 300 lei = 1.550 lei
In momentul de fata, in contul 371, marfurile sunt inregistrate la costul de achizitie de
1.000 lei.
Pentru a se ajunge la pretul de vanzare de 1.550 lei se fac urmatoarele inregistrari
contabile :

371 Marfuri

%
378 Diferente de pret la marfuri

550 lei
250 lei

4428 Tva neexigibila

300 lei
3. Vanzarea marfurilor :
5311 Casa in lei

868 lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor

700 lei

4427 TVA colectata

168 lei

Pret de vanzare = 868 lei => Tva = 868 lei* 24/124 = 168 lei = > baza = 868 lei -168 lei

=700 lei
4. Descarcarea gestiunii
La descarcarea gestiunii trebuie sa tinem cont atat de contul 371 cat si de contul 378.
Astfel, pretul de vanzare fara Tva = 700 lei, conform calculelor de mai sus, pret care se
compune din cost de achizitie si adaos comercial.
Adaosul comercial = 700 lei *25 /125 = 140 lei
Baza = 700 lei 140 lei = 560 lei
%

371 Marfuri

868 lei

607 Cheltuieli privind marfurile

560 lei

378 Diferente de pret la marfuri

140 lei

4428 Tva neexigibila

168 lei

Conturile se prezinta astfel:

371 Marfuri

Debit: 1.000 lei


Debit : 550 lei
Credit : 868 lei
Sold final (debitor) : 682 lei

378 Diferente de pret aferente marfurilor

Credit :250 lei


Debit: 140 lei
Sold final(creditor) : 110 lei

4428 TVA neexigibila

Credit 300 lei


Debit : 168 lei
Sold final (creditor) = 132 lei

Achizitia de maruri cu discount comercial

Reglementarile aplicabile sunt date de pct. 51 alin. (3) din O.M.F.P. nr.
3.955/2009 privind contabilitatea, armonizat cu directivele europene, ce stabileste:
"Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza
in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor."
Prin urmare, valoarea bunurilor cumparate care se inregistreaza in contabilitate este

valoarea din factura din care se scade reducerea comerciala.


Studiu de caz:
Societatea Sc Alfa Srl a primit o factura de marfa in valoare de 100 lei fara TVA. Pe
aceeasi factura, la pozitia a doua este facurat un discount de 15 lei. Vom stabili astfel care
sunt inregistrarile contabile atat la achizitia marfii, dar si la vanzare, in cazul in care
societatea vinde marfa primita mai departe, acordand clientului un asemenea discount.

Inregistrarea valoarii de intrare in patrimoniu 85 lei


- TVA aferenta valorii de intrare in patrimoniu:
85 lei x 24% = 20,4 lei

Inregistrarea in evidenta contabila:


371
"Marfuri"

4426
=
"TVA deductibila"

401
"Furnizori"
401
"Furnizori"

85 lei
20,4 lei

Valoarea reducerii nu se inregistreaza distinct in contabilitate pentru reducerile


comerciale inregistrate pe aceeasi factura.
Daca reducerea comerciala se acorda ulterior achizitiei, evidentiata in alta factura,
acest caz este reglementat de pct. 51 alin. (4) din O.M.F.P. nr. 3.055/2009, ce prevede
"Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior
facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in
contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709
"Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti. Se retine functionarea
inversa a acestor conturi fata de functionarea clasei de conturi din care fac parte.
Daca reducerea este de natura financiara, primita pe o factura ulterioara, acestea
reprezinta venituri ale perioadei perioadei, indiferent de perioada la care se refera
(contul 767 "Venituri din sconturi obtinute").

S-ar putea să vă placă și