Sunteți pe pagina 1din 42

1 Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

1. Contituirea capitalului social


In anul 2013 SC Biscuit SRL se constituie sub forma unei societati cu raspundere
limitata cu un capital subscris de 20.000 lei divizat in 2.000 parti sociale, cu o valoare
nominala de 10 lei parte sociala. La infiintare s!a depus la banca contravaloarea a "00
parti sociale si s!au adus aporturi in natura sub forma unei cladiri evaluate la suma de 11.000
lei, pentru care s!au acordat 1.100 parti sociale.
a# subscrierea capitalului social conform actelor constitutive$
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat 20.000 lei
b# varsarea capitalului$
) ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000 lei
&121 Conturi la banci in lei ".000 lei
212 Constructii 11.000 lei
c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$
1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 20.000 lei
2. Majorarea capitalului social.
*a+orarea prin subscrierea de noi parti sociale.
In anul 201% administratorul societatii Biscuit SRL , care este si asociat unic ,otaraste
ma+orarea capitalului social prin subscrierea unui pac,et de &00 parti sociale cu o valoare
nominala de 10 lei, care se vor ac,ita in numerar.
a# subscrierea partilor sociale$ &00 - 10 ( &000
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat &.000 lei
b# efectuarea varsamintelor de catre asociat$
&311 Casa in lei ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul &.000 lei
c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$
1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat &.000 lei
*a+orarea capitalului social prin aporturi in natura.
In anul 2011 administratorul SC Biscuit SRL, care este si asociat unic ,otaraste
ma+orarea capitalului social prin incorporarea unui aport in natura sub forma unui
autove,icul evaluat la suma de %.000 lei.
0
a# subscrierea aportului in natura$
%&' .econtari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat %.000 lei
b# intrarea in patrimoniu a aportului subscris$
2133 *i+loace de transport ( %&' .econtari cu asociatii privind capitalul &.000 lei
c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$
1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat &.000 lei
*a+orarea capitalului social prin incorporarea profitului.
In anul 2012 administratorul SC Biscuit SRL care este si asociat unic ,otaraste
incorporarea profitului reportat in suma de 2/.&00 lei.
110 Rezultatul reportat ( 1012 Capital subscris varsat 2/.&00 lei
2 Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.
.iminuarea capitalului social prin acoperirea unei pierderi.
In anul 2013 asociatii SC Biscuit SRL ,otarasc diminuarea capitalului social cu suma
de 13.&"/ lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din e1ercitiile precedente.
1012 Capital subscris varsat ( 110 Rezultatul reportat 13.&"/ lei
.iminuarea capitalului social prin reducerea numarului de parti sociale .
In vederea reducerii capitalului social, SC Biscuit SRL reduce numarul de parti
sociale de la 2000 de parti sociale la 1.000 parti sociale cu pretul 10 leiparte sociala .
a# reducerea numarului de parti sociale
1012 Capital subscris varsat ( %&' Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul 10.000 lei
b# rambursarea partilor sociale
%&' Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei
.iminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar.
In vederea reducerii capitalului social, SC .2L34 S4 rascumpara cu numerar 1.000
actiuni cu pretul de 1,& lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. 5aloarea nominala a
actiunilor este de 1 leu.
a# rascumpararea actiunilor$
&02 Actiuni proprii ( &311 Casa in lei 1.&00 lei
b# anularea actiunilor rascumparate$
) ( &02 Actiuni proprii 1.&00 lei
1012 Capital subscris varsat 1.000 lei
''/ Alte cheltuieli financiare &00 lei
.iminuarea capitalului social prin retra6erea unui asociat.
1
In anul 2011 unul dintre asociatii SC Biscuit SRL doreste sa se retra6a din societate.
Cu aceasta ocazie i se restituie contravaloarea aportului la capitalul social in suma de 1.000
lei.
a# suma ac,itata asociatului care se retra6e$
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul ( &121 Conturi la banci in lei 1.000 lei
b# inre6istrarea diminuarii capitalului social
1012 Capital subscris varsat ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 1.000 lei
3 Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.
Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la
societatile de persoane. 4ctiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori$
1. 5aloarea nominala
La infiintarea SC Biscuit SRL se constituie un capital social de 2.000 lei, care este
divizat in 20 de parti sociale.
1.5aloarea nominala a unei parti sociale este$
Capital social7umar 8arti sociale 2.00020 ( 10 lei parte sociala
2. 5aloarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor
care se stabileste prin ne6ociere la bursa de valori.8retul de piata al unei actiuni depinde de
mai multi factori$
!marimea dividendelor asteptate de catre actionari
!stabilitatea financiara a entitatii
!situatia 6enerala a pietei de capital
!rata dobanzilor etc.
8retul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre
persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale982#.8retul de emisiune poate fi e6al sau
mai mare decat valoarea nominala.
3. 5aloarea financiara 95:#
8entru o actiune s!a primit un dividend de 1.000 lei ,iar rata medie a dobanzii este de
%0). 5aloarea financiara a actiunii este 5:(5aloare divident Rata dobanzii 1.0000.% (
2.&00 lei .Suma de 2.&00 lei corespunde sumei totale care ar trebui plasata
la dobanda de %0) pentru a obtine un avanta+ e6al cu marimea dividendului de 1000
lei.
2
%. 5aloarea de randament 95R#
5R(9dividendul pe actiune ; cota parte din profit pe actiune incorporata in
rezerve#$rata medie a dobanzii.
.ividendul pe actiune este de 1.000 lei,partea din profit incorporata in rezerve este de
100 lei actiune, iar rata dobanzii este de
%0) pe an.
5aloarea de randament este 5R(9.ivident pe actune;8rofit pe actiune#Rata .obazzii
( 91000;100# $ %0100 ( 2.0&0 lei
&. 5aloarea contabila 95C# sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre
activul net contabil si numarul de titluri 5C(47C74
4ctivul net contabil ( 4ctiv real < .atorii
Activ Suma Capitaluri proprii +
Datorii
Suma
Imobilizari
corporale
2&00 Capitalul social91000
actiuni#
2&00
Stocuri %00 Rezerve &00
Creante 200 8rofit 1000
.isponibilitati 1&00 :urnizori 300
Credite bancare 300
3=34L %'00 3otal %'00
5aloarea nominala ( 2.&00$1.000 ( 2.& lei
4ctivul net contabil ( %.'00 < '00 ( %.000 lei
5aloarea contabila ( %.0001.000 ( % lei
4 Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.
Capitalul subscris varsat este de %.000 lei. Se decide amortizarea capitalului cu &00 lei,
prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.
a) nre!istrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata
1012 Capital subscris varsat ( %&' .econtari cu asociatii privind capitalul &00 lei
") A#ectarea rezervelor la amortizare
10'/ 4lte rezerve ( 1012.2 Capital amortizat &00 lei
c) $irarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat
1012 Capital subscris varsat ( Capital neamortizat 3.&00 lei
d) %am"ursarea e#ectiva a actiunilor
3
%&' .econtari cu asociatii privind capitalul ( &121 Conturi curente la banci &00 lei
& Studiu de caz privind rezervele' rezervele din reevaluare si primele de
capital.
Rezerve le6ale contituite la sfarsitul anului din profitul brut
SC Biscuit SRL constituie rezerve le6ale pe baza urmatoarelor informatii e1trase din
evidenta contabila de la sfarsitul e1ercitiului financiar$
!capital social$ 20.000 lei>
!venituri obtinute$ 1.&00.000 lei>
!c,eltuieli efectuate$ 1.2&0.000 lei.
a# Se calculeaza$
!profitul brut$ 2&0.000 lei>
!rezervele le6ale repartizate din profitul brut$ 12.&00 lei.
b# Repartizarea la rezerve le6ale a unei parti din profitul brut$
12" Repartizarea profitului ( 10'1 rezerve legale 12.&00 lei
Rezerve pentru actiuni proprii
4sociatul unic al SC Biscuit SRL ,otaraste rascumpararea a &00 parti sociale.
.obandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 1.& lei parte sociala. Sursa de
procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. In e1ercitiul urmator,
partile sociale se revand in numerar la pretul de 2 lei parte sociala.
a# Rascumpararea in numerar a partilor sociale$ &00 - 1.& ( 0&0 lei
&02 Actiuni proprii ( &311 Casa in lei 0&0 lei
b# Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul e1ercitiului curent, in
suma e6ala cu valoarea partilor sociale rascumparate$
12" Repartizarea profitului ( 10'2 Rezerve pentru actiuni proprii 0&0 lei
c# 5anzarea in numerar a partilor sociale$
&311 Casa in lei ( ) 1.000 lei
&02 Actiuni proprii 0&0 lei
0'%2 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 2&0 lei
d# .isponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la
rezultatul reportat$
%
10'2 Rezerve pentru actiuni proprii ( 110 Rezultat reportat 0&0 lei
Rezerve statutare
Se inre6istreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni$
a# Se constituie din profitul net al e1ercitiul curent rezerve statutare in suma de 200
lei$
12" Repartizarea profitului ( 10'3 Rezerve statutare sau contractuale 200 lei
b# Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 200 lei$
110 Rezultatul reportat ( 10'3 Rezerve statutare sau contractuale 200 lei
c# Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din e1ercitiul
precedent in suma de 1.000 lei$
10'3 Rezerve statutare sau contractuale ( 121 Profit si pierdere 1.000 lei
4lte rezerve
a#Se constituie din profitul net al e1ercitiului curent alte rezerve in suma de 100 lei$
12" Repartizarea profitului ( 10'/ Alte rezerve 100 lei
b# Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 200 lei$
110 Rezultat reportat ( 10'/ Alte rezerve 200 lei
c# Se ma+oreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de &00 lei$
10'/ Alte rezerve ( 1012 Capital subscris varsat &00 lei
Rezerve din reevaluare
In e1ercitiul financiar 2010 la SC*adalina 8rod Com SRL se reevalueaza un utila+ la
valoarea +usta de 10.000 lei, tinandu!se se seama de 6radul de uzura fizica si morala al
acestuia. 5aloarea de intrare 9contabila# a utila+ului este de /.000 lei, iar valoarea amortizarii
cumulate este de 1.000 lei. In e1ercitiul financiar 2010, valoarea +usta stabilita prin reevaluare
este de 0.000 lei, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.
a# Inre6istrari contabile in e1ercitiul 2010$
5aloarea contabila neta ( valoarea contabila ! amortizarea calculata ( /.000 ! 1.000 (
0.000 lei
Rezerva din reevaluare ( valoarea +usta ! valoarea contabila neta ( 10.000 !0.000
( 3.000 lei
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! ( 10& Rezerve din reevaluare 3.000
lei
5aloarea contabila actualizata ( valoarea contabila neactualizata - 9valoarea +usta
valoarea contabila neta# ( /.000 - 910.000 0.000# ( 11.%2/,&0 lei
&
4mortizarea actualizata ( amortizarea calculata - 9valoarea +usta valoarea contabila
neta# ( 1.000 - 910.000 0.000# ( 1.%2/,&0 lei
.iferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ( 1.%2/,&0 ! 1.000 (
%2/,&0 lei
2131 Echipamente tehnologice ( 2/13 Amortizarea instalatiilor, miloacelor (masini, utilae si instalatii de
lucru! %2/,&0 lei
de transport, animalelor si plantatiilor
b# Inre6istrari contabile in e1ercitiul 2011$
5aloarea contabila neta ( valoarea contabila ! amortizarea calculata ( 10000 ! 91000 ;
%2/,&0 ; 1.000# ( 0.&01,%3 lei
Rezerva din reevaluare ( valoarea +usta !valoarea contabila neta ( 0.000 ! 0.&01,%3 (
!&01,%3 lei
5aloarea contabila actualizata ( valoarea contabila neactualizata - 9valoarea +usta
valoarea contabila neta# ( 10.000 - 90.000 0.&01,%3# ( ".2%&,2/ lei
4mortizarea actualizata ( amortizarea calculata - 9valoarea +usta valoarea contabila
neta# ( 2.%2/,&0 - 90.000 0.&01,%3# ( 2.2%&,2/ lei
.iferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata ( 2.2%&,2/ < 2.%2/,&0
( !1/3,2" lei
In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea +usta
stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu &01,%3 lei. 4cest
minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inre6istrat in 2010
) ( 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! 0&0,02 lei
10& Rezervedinreevaluare &01,%3 lei
2/13 Amortizarea instalatiilor miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
1/3.2" lei
(rimele de capital
Primele de emisiune
SC Biscuit SRL emite 1.&00 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,& lei si
valoarea nominala de 1,2 lei, care se incaseaza in numerar. ?lterior, primele de emisiune se
incorporeaza in capitalul social.
a) emisiunea partilor sociale)
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul ( ) 2.2&0 lei
'
1011 Capital subscris nevarsat 1./00 lei
10%1 Prime de emisiune %&0 lei
b# se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale$
&311 Casa in lei ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 2.2&0 lei
c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$
1011 Capital subsris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 1./00 lei
d# incorporarea primei in capitalul social$
10%1 Prime de emisiune ( 1012 Capital subscris varsat %&0 lei
8rimele de fuziune
In urma fuziunii, SC .2L34 SRL societatea absorbanta preia activul SC 4RL2.47
SRL societate absorbita reprezentat de masini si utila+e evaluate la suma de &.000 lei si
disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.000 lei. Se ,otaraste ca in sc,imbul activului
preluat sa se emita '.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. 8rima de fuziune se
inte6reaza ulterior in capitalul social.
!valoarea contabila a activelor preluate$ 0.000 lei
!valoarea nominala a partilor sociale$ '.000 lei
!prime de fuziune$ 0.000 ! '.000 ( 1.000 lei
a# subscrierea capitalului$
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul () 0.000 lei
1011 Capital subscris nevarsat '.000 lei
10%2 Prime de fuziune 1.000 lei
b# preluarea activelor aduse prin fuziune$
) ( %&' Decontari cu asociatii privind capitalul 0.000 lei
2131Echipamentetehnologice(masini,utilaesiinstalatiidelucru! &.000 lei
&121Conturicurentelabanci 2.000 lei
c# trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat$
1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat '.000 lei
d# inte6rarea primelor in capitalul social$
10%2 Prime de fuziune ( 1012 Capital subscris varsat 1.000 lei
* Studiu de caz privind rezultatul e+ercitiului.
In decursul anului 2011 SC Biscuit SRL a inre6istrat urmatoarele c,eltuieli si venituri $
0
'022 C,eltuieli privind combustibilul % 200
'03 C,eltuieli cu obiectele de inventar / 2&0
'0% C,eltuieli cu materialele nestocate & 3&0
'11 C,eltuieli cu intretirea si reparatii &00
'12 C,eltuieli cu revedente si c,irii & 000
'13 C,etuieli cu primele de asi6urare " &00
'22 C,eltuieli cu comisioane si onorarii 1 2&0
'23 C,eltuieli privind protocolul 2 %00
'2% C,eltuieli cu transportul de bunuri si persoane 1 300
'2& C,eltuieli cu deplasari si detasari 2 300
'20 C,eltuieli cu servicii bancare 3&0
'2/ 4lte c,eltuieli cu servicii la terti ' 200
'3& C,eluieli cu alte impozite si ta1e 2 000
'%1 C,etuieli cu salarii personal / &00
'%& C,etuieli sociale 2 &00
'&/ 4lte c,eltuieli de e1ploatare 000
'/11 C,etuieli privind amortizarea si provizioanele 32 000
,otal c-eltuieli e+ploatare .3 ///
''& C,etuieli cu diferentele de curs 200
,otal c-etuieli #inanciare 2//
00% 5enituri din prestari servicii 330 000
0&// 4lte venituri din e1ploatare &00
,otal venituri din e+ploatare 33/ &//
0'& 5enituri din diferentele de curs 2/0
0'' 5enituri din dobanzi %0
,otal venituri #inanciare 32/
%ezultatul din e+ploatare 230 &//
%ezultatul #inanciar 12/
(ro#itul "rut 230 *2/
'"1 C,etuiala cu impozitul pe profit 3/ 01".20
%ezultatul e+ercitiului 1.. *//.1/
.upa inc,iderea tuturor conturilor de venituri si c,eltuieli, rezultatul e1ercitiului 9cont
121 8rofit si pierdere# la 31.12.2011 s!a constituit intr!un profit contabil de 1...*//'1/ lei
/
0 Studiu de caz privind rezultatul reportat.
a# Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de
&.000 lei$
12" Repartizarea profitului ( 110 Rezultatul reportat &.000 lei
b# Se acopera din rezerve le6ale o piedere contabila precedenta in suma de /00 lei$
10'1 Rezerve legale ( 110 Rezultatul reportat /00 lei
c#In e1ercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati , in
suma de 1000, astfel $
110 Rezultatul deportat ( %&0 Dividende de plata 1.000 lei
d# Se reporteaza pierderea contabila realizata in e1ercitiul precedent de 000 lei$
110 Rezultatul reportat ( 121 Profit si pierdere 000 lei
e# Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 3&0 lei$
110 Rezultatul reportat ( 10'3 Rezerve statutare 3&0 lei
f# Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de &.000 lei$
110 Rezultatul reportat ( 1012 Capital social subscris varsat &.000 lei
1 Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii
Casti6uri sau pierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu
6ratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
SC Biscuit S4 detine un capital social in suma de &00.000 lei, reprezentand 200.000
actiuni, cu o valoare nominala de 2,&0 lei actiune. Le6at de instrumentele de capital propriu
9actiuni proprii#, de!a lun6ul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni, astfel$
1. In anul 7, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de
rascumparare unitar de 2,00 leiactiune. 3ot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social
cu valoarea actiunilor rascumparate.
a# Rascumpararea actiunilor proprii$
10" Actiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei %.000 lei
b# 4nularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora$
1012Capitalsubscrisvarsat() &.000 lei
10" Actiuni proprii %.000 lei
1%1 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1.000 lei
c# 3ransferarea la rezerve a casti6urilor obtinute din anularea actiunilor proprii$
"
1%1 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ( 10'/ Alte rezerve
1.000 lei
2. In anul 7;1, entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de
rascumparare unitar de 3 leiactiune. In acelasi e1ercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social
cu valoarea actiunilor rascumparate.
a# Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare 92.000 actiuni 1 3
leiactiune ( '.000 lei#$
10" Actiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei '.000
b# 4nularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora 92.000 actiuni 1
2,&0 leiactiune ( &.000 lei# si inre6istrarea pierderii rezultate din anulare$
)
( 10" Actiuni proprii '.000 lei
1012 Capital subscris varsat
&.000 lei
1%" Pierderi legate de emitere, rascumpararea,vanzarea,cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii 1.000 lei
c# 4coperirea din rezerve a piederilor inre6istrate$
10'/ Alte rezerve ( 1%" Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vanzarea, 1.000 lei
cedarea cu titlu gratuit, anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
3. In anul 7;2, entitatea inre6istreaza pierderi le6ate de emiterea instrumentelor de
capital propriu, precum si din cedarea acestora.
S!au efectuat c,eltuieli le6ate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de
&.000 lei. 4ceste c,eltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari
necorporale in contul 201 @C,eltuieli de constituireA, motiv pentru care se vor inre6istra in
contul 1%" @8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu 6ratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri
propriiA.
1%" 8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, ( &121 Conturi la banci
in lei &.000 lei
cedarea cu titlu 6ratuit,anularea instrumentelor de capitaluri proprii
10
!S!au rascumparat 2.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 leiactiune, din care
1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu 6ratuit, iar restul de 1.000 de actiuni au fost vandute
cu o valoare de vanzare de 2,"0 leiactiune.
a# Rascumpararea celor 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3leiactiune$
10" 4ctiuni proprii ( &121 Conturi la banci in lei '.000 lei
b# Cesiunea celor 2.000 de actiuni rascumparate se inre6istreaza dupa cum urmeaza.
Cesiunea cu titlul 6ratuit a 1.000 de actiuni la valoarea de rascumparare 91.000 actiuni 1 3 leiactiune (
3.000 lei#$
1%"8ierderi le6ate de emiterea,rascumpararea, cedare ( 10" 4ctiuni proprii 3.000 lei
cu titlu 6ratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 de actiuni la valoarea de cesiune 91.000 actiuni 1
2,"0 leiactiune ( 2."00 lei# si inre6istrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei
9diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, 92,"0!3# 1 1.000 actiuni ( 100
lei se inre6istreaza dupa cum urmeaza$
5anzarea de actiuni la pretul de cesiune$
) (10" 4ctiuni proprii 3.000 lei
%'1.ebitoridiversi
2."00 lei
1%" 8ierderi le6ate de emiterea, rascumpararea, vanz., cedarea cu titlu 6ratuit, anularea
instrumentelor capitaluri proprii 100 lei
Incasarea contravalorii actiunilor vandute$
&121 Conturi curente la banci ( %'1 .ebitori diversi 2."00
!.iminuarea rezervelor cu pierderile inre6istrate in contul 1%" @8ierderi le6ate de
emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu 6ratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri propriiA in anul 7;2 9&.000 ; 3.000 ; 100 ( /.100#$
10'/ 4lte rezerve ( 1%" 8ierderi le6. de emit., rascump., vanz., cedarea cu titlu 6ratuit,
anularea instrumentelor de capitaluri proprii /.100
. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si c-eltuieli.
8rovizioanele pentru liti6ii
11
= societate livreaza marfa unui client cu valoare de 0.000, 354 inclus. Clientul
constata ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces +udecatoresc. La
starsitul anului 200", societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de %0). La
sfarsitul anului 2010, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la
30). In mod similar la sfarsitul anului 2011, probabilitatea de pierdere ete de /0). In anul
2012 procesul este terminat si societatea este obli6ata la plata unei amenzi in valoare de '.000
lei.
a# Inre6istrari contabila in 31.12.200"
8rivizion necesar ( %0) - 0000 ( 2./00 lei
'/12 C,etuieli de e1ploatare privind provizioanele ( 1&11 8rovizioane pentru liti6ii 2./00 lei
b# Inre6istrari contabile la 31.12.2010
! 8rovizion necesar ( 30) - 0.000 ( 2.100 lei
! 8rovizion e1istent 2./00 lei
! 8ovizion necesar 2.100 lei
! 8rovizionul va fi diminuat cu 000 lei
1&11 8rovizioane pentru liti6ii ( 0/12 5enituri din provizioane 000 lei
c# Inre6istrari contabile la 31.12.2011
! 8rovizion necesar ( /0) - 0.000 ( &.'00 lei
! 8rovizion e1istent 92./00!000# 2.100 lei
! 8rovizion necesar &.'00 lei
! 8rovizionul va fi ma+orat cu 3.&00 lei
'/12 Cheltuieli de e"ploatare privind provizioanele ( 1&11 Provizioane pentru litigii 3.&00 lei
d) nre!istrari conta"ile la 31.12.2/12
!8lata amenzii>
'&/1 Despagubiri, amenzi si penalitati ( &121 Conturi curente la banci '.000 lei
!4nularea provizionului >
1&11 Provizioane pentru litigii ( 0/12 #enituri din provizioane &.'00 lei
Provizioane pentru garantii acordate clientilor
= firma producatoare de aspiratoare in momentul vanzarii bunurilor , conform
termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce
apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului. .aca sunt probabile defecte minore,
costurile de reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt ma+ore, de %0.000 lei. 8e
baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul 7!1 00) din bunurile vandute
nu vor avea defecte, 20) vor avea defecte minore, iar 10) defecte ma+ore. In anul 7 e1pira
12
perioada de 6arantie a produselor vandute si nu s!au produs defectiuni care sa impuna
remedieri.
a# Inre6istrari contabile in anul 7!1
!.eterminarea valorii estimate a costurilor reparatiilor
Cost
00) din aspiratoarele vandute nu vor avea defectiuni 00)-0 ( 0 lei
20) din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni minore 20)-3.000 ( '00 lei
10) din aspiratoarele vandute vor avea defectiuni ma+ore 10)-%0.000 ( %.000 lei
,2,A3 4.*// 34
!Constituirea provizionului pentru 6arantii acordate clientilor
'/12 C,etuieli de e1ploatare privind provizioanele ( 1&12 8rovizioane pentru 6arantii acordate clientilor
%.'00 lei
b# Inre6istrari contabile in anul 7
La e1pirarea perioadei de 6arantie, provizionul e1istent ramas fara obiect va fi anulat
prin reluare la venituri
1&11 Provizioane pentru garantii ( 0/12 #enituri din provizioane acordate clientilor %.'00 lei
8rovizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale
= societate de constructii actioneaza in anul 2010 un utila+ pentru constructii in
valoare de 20.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei 9peste 2 ani#
va efectua c,etuieli cu demontarea, mutarea si restaurarea activului recunoscute ca
provizion, in valoare de &.000 lei. 8este 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu
demontarea si mutarea activului se ridica la /.000 lei, din care 2.&00 lei materiale si &.&00
lei salariale.
a# Inre6istrari contabile in anul 2010
!4c,izitia utilia+ului
2131 Echipamente tehnologice ( %0% $urnizori de imobilizari (masini, utilae si instalatii de lucru!
20.000 lei
corporale si alte actiuni similare legate de acestea
!Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor
2131 Echipamente tehnologice ( 1&13 Provizioane pentru dezafectare imobilizari (masini, utilae si instalatii de lucru!
&.000 lei
corporale si alte actiuni similare legate de acestea
b# Inre6istrari contabile in 2011
!Inre6istrarea c,eltuielilor cu demontarea si mutarea utila+ului
C,eltuieli materiale
'02 Chetuieli cu materialele consumabile ( 302 %ateriale consumabile
2.&00 lei
Chetuieli salariale
13
'%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21 Personal salarii datorate
&.&00 lei
!4nularea provizionului constituit si ramas fara obiect
1&13 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale ( 2131 Echipamente
tehnologice /.000 lei
si alte actiuni similare legate de acestea ( masini, utilae si instalatii de
lucru!
1/ Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de o"li!atiuni
2ntitatea SC Biscuit S4 emite 1.000 obli6atiuni. 5aloarea nominala a unei obli6atiuni
este de 100 lei. 5aloarea nominala totala a celor 1.000 de obli6atiuni emise este de 100.000
lei. 5aloarea de emisiune pentru o obli6 atiune este de "& lei, iar valoarea de rambursare este
de 110 lei. 3ermenul imprumutului este de % ani, cu o rata a dobanzii de 1%) pe an.
Cunoscand urmatoarele date, se inre6istreaza in contabilitate operatiunile specifice
emisiunii de obli6atiuni$
!valoarea de incasat de la obli6atari este de "&.000 lei 9"& 1 1.000#
!valoarea de rambursare este de 110.000 lei 9110 1 1.000#
!prima de rambursare este de 1&.000 lei B9110 < "&# 1 1.000C
!dobanda anuala este de 1%.000 lei 91%) 1 100.000#
!amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.0&0 lei 91&.000% ani#
a# inre6istrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obli6atiuni la valoarea de
rambursare&
) ( 1'1 'mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 110.000 lei
%'1 Debitori diversi "&.000 lei
1'" Prime privind rambursarea obligatiunilor 1&.000 lei
b# incasarea sumelor de la persoanele care au subscris$
&121 Conturi la banci in lei ( %'1 Debitori diversi "&.000 lei
c# inre6istrarea dobanzii anuale de 1%.000 lei$
''' Cheltuieli privind dobanzile din emisiuni de obligatiuni ( 1'/1 Dobanzi aferente imprumuturilor
1%.000 lei
d# ac,itarea dobanzii la termenul scadent conform contractului$
1'/1 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni ( &121 Conturi la banci in lei
1%.000 lei
e# inre6istrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea
obli6atiunilor, in valoare de 3.0&0 lei$
1%
'/'/ Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor ( 1'" Prime privind
rambursarea obligatiunilor 3.0&0 lei
11 Studiu de caz privind privind creditele "ancare pe termen mediu si lun!.
SC Biscuit SRl contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe & ani, in
suma de 30.000 lei care se ramburseaza in transe e6ale. .obanda anuala de 20) se calculeaza
si se ac,ita lunar.
a# Incasarea creditului in contul de disponibil$
&121 Conturi la banci in lei ( 1'21 Credite bancare pe termen lung 30.000 lei
b# Calcularea ,inre6istrarea si ac,itarea dobanzii in prima luna 930.000-20)$12 luni#
''' Cheltuieli privind dobanzile ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei
c# Rambursarea primei rate lunare a creditului 930.000 $'0 luni#
1'21 Credite bancare pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei
d# Calcularea ,inre6istrarea si ac,itarea dobanzii in luna a doua 92".&00-20)$12 luni#
''' C,eltuieli privind dobanzile ( &121 Conturi la banci in lei %"1,'0 lei
e# Rambursarea ratei a 2!a a creditului$
1'21 Credite bancare pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei &00 lei
4ceeasi inre6istrare contabila se va face lunar la fiecare ac,itare a ratei si a dobanzii,
pana la finalizarea celor & ani.
12 Studiu de caz privind contractele de leasin! #inanciar
SC Biscuit SRL inc,eie in data de 20.0&.2010 un contract de leasin6 pe o perioada de
trei ani pentru ac,izitia unui autoturism, in valoare de 1'0.000 lei. 8rincipalele clauze
contractuale sunt$
!avans 10.000 lei >
!scadente trimestriale pe data de 2& a ultimei luni din trimestru>
!durata contractului$ 3 ani>
!rata dobanzii 1&) pe an>
!se platesc transe e6ale in suma de 1'.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare
de 11./0/,/% lei, valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu
contine dobanda>
!fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal 9cota parte din
valoarea activului# conform 6raficului prezentat in continuare>
!valoarea reziduala 11./0/./% lei este insotita de transferul dreptului de proprietate>
1&
!durata de utilizare economica a activului este de & ani.
DR4:IC .2 R4*B?RS4R2 C4LC?L43 .2 L=C43=R
Sold initial .obanda Rata 8rincipal Sold :inal
1 2 ( 1 - 1&) - 312 3 %(3!2 &(1!%
1'0.000 '000 1'000 10 000 1&0 000
1&0.000 &'2& 1'000 10 30& 13" '2&
13".'2& &23&."30& 1'000 10 0'%.0' 12/ /'0."0
12//'0." %/32.2/&1&' 1'000 11 1'0.01 110 '"3.20
110'"3. 2 %%13.%"&/& 1'000 11 &/'.&0 10' 10'.00
10'10'.0 3"0".001"%% 1'000 12 021 "% 0/&.02
"%0/&.02 3&2/.21%&10 1'000 12 %01.0" /1 '13."3
/1'13."3 30'0.&22&'1 1'000 12 "3".%/ '/ '0%.%'
'/'0%.%' 2&0&.2"21&0 1'000 13 %2%.01 && 2%".0&
&&2%".0& 2001./'&'13 1'000 13 "2/.13 %1 321.'2
%1321.'2 1&%".&'0&0% 1'000 1% %&0.%% 2' /01.1/
2'/01.1/ 1000.''"0"& 1'000 1% ""2.33 11 /0/./%
11/0/./% 11/0/./% 11 /0/./% 0
3otal %3./0/,/& 203/0/./ 1'0.000
13 Studiu de caz privind contractele de leasin! operational
2ntitatea SC Biscuit SRL inc,iriaza in re6im de leasin6 o cladire necesara desfasurarii
productiei, in urmatoarele conditii$
!durata contractului de leasin6 3 ani
!platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 10.000 lei fiecare.
In plus, se cunosc:
!valoarea cladirii$ /00.000 lei,
!durata de utilizare economica$ 20 de ani.
Inre6istrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasin6 $
a# primirea facturii reprezentand rata trimestriala$
'12 C,eltuieli cu redeventele, locatiile de 6estiune si c,iriile ( %01 :urnizori 10.000 lei
b# plata facturii catre societatea de leasin6$
%01 :urnizori ( &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei
1'
14 Studiu de caz privind c-eltuielile de dezvoltare
= entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de
activitate cercetarea!dezvoltarea, realizata prin$
!laboratorul propriu de cercetare>
!colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente.
:aza de cercetare
In luna martie 200", entitatea a inre6istrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul
propriu de cercetare$
!materii prime$ 1.000 lei,
!materiale au1iliare$ %.000 lei,
!manopera$ '00 lei,
!amortizare imobilizari corporale$ 200 lei.
8entru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare,
se efectueaza inre6istrarile$
'01 Cheltuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime 1.000 lei
'02 Cheltuieli cu materialele consumabile ( 302 %ateriale consumabile %.000 lei
'%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21 Personal ( salarii datorate '00 lei
'/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/1 Amortizari privind imobilizarile
corporale 200 lei
:aza de dezvoltare
In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are ca scop
obtinerea unui nou vaccin anti6ripal si a altor trei medicamente noi. Societatea a inc,eiat
cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru ac,izitionarea
studiului A3e,nolo6ia de obtinere a vaccinului 4nti6ripalA in valoare de &0.000 lei. Se
apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor c,eltuieli ca activ.
a# Inre6istrarea in contabilitate a ac,izitiei$
203 C,eltuieli de dezvoltare ( %0% :urnizori de imobilizari &0.000 lei
") 4ntitatea inre!istreaza in aceeasi luna' la 2#iciul de Stat pentru nventii si
Marci 52SM)' produsul astfel obtinut. 3a1ele platite pentru brevetarea acestei inventii se
ridica la suma de &.000 lei, produsul fiind prote+at pe o perioada de trei ani. 2ntitatea obtine
dreptul de a vinde licenta asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei ani.
Inre6istrarea licentei la o valoare de &&.000 lei 9c,eltuiala de dezvoltare este de &0.000
lei, la care se adau6a c,eltuielile aferente brevetarii in suma de &.000 lei#$
20& Concesiuni, brevete, licente marci comerciale, drepturi si active similare ( ) &&.000 lei
10
203 Cheltuieli de dezvoltare &0.000 lei
%0% $urnizori de imobilizari &.000 lei
2ntitatea decide ca licenta respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani, cat
este inre6istrat la =SI*, dreptul de e1ploatare.
1& Studiu de caz privind "revetele' licentele si drepturi similar.
= entitate ac,izitioneaza un pro6ram de contabilitate in suma de 20.000 lei, care
urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. .urata de utilizare economica este de trei ani. =data
cu ac,izitia pro6ramului pentru necesitati proprii, entitatea ac,izitioneaza si licenta in valoare
de 2/.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde tertilor acest pro6ram, pe o perioada
de doi ani.
.eoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in contabilitate
ele vor fi urmarite separat$
) ( %0% $urnizori de imobilizari %/.000 lei
20&Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactivesimilare 2/.000 lei
20/Alteimobilizarinecorporale 20.000 lei
In aceste conditii, amortizarea pro6ramului informatic utilizat pentru necesitati proprii
se va efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licentei va fi amortizat pe o
perioada de doi ani, astfel $
a# 4mortizare lunara pro6ram de contabilitate920.0003' luni(&&&,&' lei#
'/11 C,eltuieli de e1ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/0&
4mortizarea concesiunilor, brevetelor ,marcilor comerciale &&&,&' lei
si activelor similiare
b# 4mortizare lunara licenta92/.0002% luni(11'','0 lei#
'/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/0/ Amortizarea altor imobilizari
necorporale &&&,&' lei
1* Studiu de caz privind amortizarea imo"ilizarilor.
4mortizarea liniara
S.C. 4DRIC=L4 S.4 a ac,izitionat untila+ de productie in anul 200" la valoare de
100.000 lei. .urata de viata utila este de zece ani. 4nual, prin folosirea amortizarii liniare,
intreprinderea va aloca pe c,eltuielile perioadei o suma de 100.000 lei 10(10.000.
4stfel, inre6istrarea lunara in contabilitate va fi 910.00012 luni ( /33,33#$
'/11 Cheltuieli de e"ploatare pentru amortizarea imobilizarilor = 2/13 Amortizarea instalatiilor,
/33,33 lei
1/
miloacelor de transport, animalelor
4mortizarea in functie de unitatile produse
8entru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a &0.000 de batoane de salam
in 3 ani, S.C. 4DRIC=L4 S.4. a adaptat un utila+ pentru fabricarea acestora, costul de
productie al utila+ului insumand &00.000 lei. Conform contractului inc,eiat cu clientul
scadentarul livrarilor de piese a fost pro6ramat astfel$
! in primul an$ 13.&00 batoane
! in al doilea an$ 1".&00 batoane
! in al treilea an$ 10.000 batoane
3otal &0.000 batoane
?tila+ul este scos din functiune la sfarsitul perioadei de derulare a contractului. .aca
se aplica metoda de amortizare lineara sau de6resiva pe 3 ani, metodele respective nu conduc
la un ritm real de depreciere si, ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe
cantitatile produse, adica$
E 4mortizarea pe baton &00 000 $ &0 000 ( 10 lei
E 4mortizarea in primul an 13 &00-10 ( 13& 000 lei
E 4mortizarea in anul doi 1" &00-10 ( 1"& 000 lei
E 4mortizarea in anul trei 10 000-10 ( 100 000 lei
3otal &00 000 lei
4plicarea metodelor liniare si de6resive pentru acelasi utila+$
5aloarea activului$ &00 000 lei
.urata normala de viata $ 10 ani
4plicand metoda lineara, rezulta o amortizare de &0 000 leian9&00 00010#
4plicarea metodei de6resive$
4nul 7orma de amortizare 5aloarea amortizabila 4mortizarea anuala 5aloarea amortizabila
de6resiva sau lineara la inceputul anului la sfarsitul anului
1 2&) &00 000 12& 000 30& 000
2 2&) 30& 000 "3 0&0 2/1 2&0
3 2&) 2/1 2&0 00 310 210 "%0
% 2&) 210 "%0 &2 030 1&/ 210
& 4mortizare lineara 1&/ 210 2' 3'/ 131 /%2
' 4mortizare lineara 131 /%2 2' 3'/ 10& %0%
0 4mortizare lineara 10& %0% 2' 3'/ 0" 10'
/ 4mortizare lineara 0" 10' 2' 3'/ &2 03/
" 4mortizare lineara &2 03/ 2' 3'/ 2' 300
10 4mortizare lineara 2' 300 2' 300 0
Amortizarea accelerata
4nul 7orma de amortizare 5aloarea 4mortizarea 5aloarea
de6resiva sau lineara amortizabila la anuala amortizabila la
inceputul anului sfarsitul anului
1 &0) &00 000 2&0 000 2&0 000
2 2&) 2&0 000 20 00/ 222 222
3 2&) 222 222 20 00/ 1"% %%%
1"
% 2&) 1"% %%% 20 00/ 1'' '''
& 4mortizare lineara 1'' ''' 20 00/ 13/ ///
' 4mortizare lineara 13/ /// 20 00/ 111 110
0 4mortizare lineara 111 110 20 00/ /3 332
/ 4mortizare lineara /3 332 20 00/ && &&%
" 4mortizare lineara && &&% 20 00/ 20 00'
10 4mortizare lineara 20 00' 20 00' 0
10 Studiu de caz privind deprecierea imo"ilizarilor.
SC 4RL2.47 SRL detinea un utila+ in anul 200" in urmatoarele conditii $
!5aloare de intrare ( 10&.000 lei
!durata de viata initala ( 1& ani
!4mortizare cumulata ( 3&0.000 lei
!durata ramasa de viata dupa evaluare ( 10 ani
!5aloarea de utilizare ( '&.000 lei
!5aloarea +usta ( 01.000
!Costurile estimate cu vanzarea ( 3000 lei
Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$
31.12.200"
5aloarea de intrare ( 10& 000 lei 9!# 4mortizarea cumulata ( 3& 000 lei ( 5aloare
contabila 00 000 lei
5aloarea recuperabila ( ma19 5aloare +usta < Costurile estimate cu vanzare> 5aloarea
de utilitate#
5aloarea recuperabila ( ma1901 000!3 000 > '&.000# ( '/.000
.in cele prezentate mai sus rezulta ca 5aloarea contabila F 5aloarea recuperabila, deci
utila+ul este depreciat cu valoarea de 2000 lei 900.000 < '/.000#
'/13 C,eltuieli de e1ploatare privind provizioanele ( 2"13 4+ustari pentru
deprecierea instalatiilor,mi+loacelor de 2000 lei
pentru deprecierea imobilizarilor transport,
animalelor si plantatiilor
5alorea prezentata in bilant la 31.12.2010 va fi 10&.000 ! 3&.000 ! 2.000 ( '/ 000 lei
Inre6istrarea amortizarii 910& 0001& ani ( 0 000#
'/11 C,eltuieli de e1ploatare privind amortizarea imobilizarilor ( 2/13 4mortizarea
instalatiilor, mi+loacelor de transport , 0 000 lei
ani
malelor si plantatiilor
20
Se va prezenta inre6istrarea deprecierii in anul 2010 in urmatoarele situatii$
a# 5aloarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de &" 000 lei
b# 5aloarea recuperabila la 31.12.2010 ar fi fost de '' 000 lei
a# 5aloarea de intrare ( 10& 000 ! 4mortizarea cumulata ( 3& 000 ; 0 000 ( %2 000 !
.epreciere ( 2 000 ( 5alorea contabila de '1 000
5al. Contabila9'1 000# F 5al. Recuperabila9 &" 000# (F .epreciere de 2 000 lei
'/13 Cheltuieli de e"ploatare privind provizioanele pentru ( 2"13 Austari pentru deprecierea
instalatiilor, 2000 lei
deprecierea imobilizarilor miloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor
5aloare bilant ( 10& 000 < %2 000 < 2000 < 2000 ( &" 000
b# 5aloarea de intrare ( 10& 000 !4mortizarea cumulate ( 3& 000 ; 0 000 ( %2 000
!.epreciere ( 2 000 ( 5alorea contabila de '1 000 5al. Contabila9'1 000# G 5al.
Recuperabila9 '' 000# (F 4preciere de & 000 lei
.eprecierea care poate fi reluata este 2 000 lei
2"13 Austari pentru deprecirea instalatiilor, ( 0/13 #enituri din austari 2 000
lei
miloacelor de tranport,animalelor si plantatiilor pentru depreciera imobilizarilor
5aloare in bilant ( 10& 000 < %2 000 ( '3 000
11 Studiu de caz privind privind intrarile de imo"ilizari necorporale.
Cost de ac,izitie pentru imobilizarile necorporale
La data de 1 ianuarie 2010, SC Biscuit SRL a ac,izitionat un pro6ram informatic in
valoare de 200.000 lei, ta1e vamale $ &.&00, 354 platit in vama$ %/.000 lei, rabat primit de la
furnizor $ 2.000 lei. In vederea ac,izitiei societatea a suportat urmatoarele costuri$
!cost instalare %&.000 lei
!costuri 6enerale de administratie '.000 lei
!c,etuieli cu reclama 21.000 lei
!onoraiile informaticienilor care instaleaza pro6ramul 1&.000 lei
21
=data cu pro6ramul informatic, societatea a ac,izitionat si licenta corespunzatoare,
respectiv dreptul de a vinde pro6ramul timp de doi ani, la valoare de 10.000 lei
8ret de cumparare 200.000 lei ; 3a1e vamale &.&00 lei ! Rabat primit ! 2.000
lei ; Costuri instalare %".000 lei ; =norariile informaticienilor care instaleaza pro6ramul
1&.000 lei ( Costul pro6ramului informatic 2'0.&00 lei
a# Inre6istrarea ac,izitiei pro6ramului informatic si a licentei corespunzatoare$
20/ Alte imobilizari corporale ( ) 2'0.&00 lei
%0% $urnizori imobilizari 2'2.000 lei
%%' Alte impozite si ta"e &.&00 lei
20& Concesiuni, brevete, licente ( %0% $urnizori imobilizari 10.000 lei
b# 8lata ta1elor in vama
) ( &121 Conturi la banci in lei &3.&00 lei
%%' Alte impozite si ta"e &.&00 lei
%%2' )#A deductibila %/.000 lei
Costul de productie pentru imobilizarile necorporale
SC I7:=S=:3 SRL realizeaza un pro6ram informatic softHare pentru care a
mobilizat mai multe ec,ipe informaticieni. C,eltuielile ocazionate sunt impartite in faza de
cercetare si faza de dezvoltare astfel$
!c,eltuieli din faza de cercetare 9studierea si analiza unor pro6rame informatice
similare, intocmirea modelului lo6ic care va sta la baza urmatorului pro6ram, intocmirea
modelului conceptual al datelor# in suma totala de 10.000 lei
!c,eltuieli din faza de dezvoltare 9pro6ramarea efectiva si analiza softHare. 3estarea
pro6ramului# in suma totala de 2&.000
!c,eltuieli aferente cursurilor pentru pre6atirea personalului in vederea utilizarii
pro6ramului 1.&00 lei
a# Inre6istrarea c,eltuielilor din faza de cercetare
'1% Chetuieli cu studiile si cercetarile ( &121 Conturi la banci in lei 10.000 lei
b# :aza de dezvoltare < se recunoaste imobilizarea necorporala in curs
233 'mobilizari necorporale in curs de e"ecutie ( 021 #enituri din productia de imobilizari necorporale
2&.000 lei
c#Receptia imobilizarii necorporale
20/ Alte imobilizari necorporale ( 233 'mobilizari necorporale in curs de e"ecutie 2&.000 lei
d# Inre6istrarea c,eltuielilor aferente cursurilor de pre6atire
'2/ Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti ( &121 Conturi la banci in lei 1.&00 lei
22
1. Studiu de caz privind iesirile de imo"ilizari necorporale.
Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale
8rin ,otararea conducerii, S.C. Biscuit S.4. scoate din uz un pro6ram informatic cu o
valoarea contabila de 20.000 lei, amortizarea cumulata inre6istrata fiind de 1/.&00 lei.
Scoaterea din evidenta contabila a activului necorporal$
) ( 20/ Alte imobilizari necorporale 20.000 lei
2/0/ Amortizarea altor imobilizari necorporale 1/.&00 lei
'&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 1.&00 lei
Cesiunea unei imobilizari necorporale
S.C. Biscuit S.4. vinde unui tert o licenta$
!5aloarea activului 2&.000 lei
!4mortizarea cumulata 12.000 lei
!8retul de vanzare 1&.000 lei, plus 354 2%)
Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$
a# 3ransferul de proprietate
%'1 Debitori diversi ( ) 1/.'00 lei
0&/3 #enituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital 1&.000 lei
%%20 )#A colectata 3.'00 lei
b# Scoaterea din evidenta a imobilizarii necorporale
) ( 20& Concesiuni, brevete, licente 2&.000 lei
2/0& Amortizarea concesiunilor, brevetelor,licentelor si marcilor comerciale
12.000 lei
'&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
13.000 lei
2/ Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a
imo"lizarilor corporale.
Intrari de imobilizari prin ac,izitie
SC Biscuit SRL ac,izitioneaza un utila+ pe care il va folosi in constructii. :actura de
ac,izitie a utila+ului se prezinta astfel $
5aloarea la pret de cumparare 1&.000 lei ; C,eltuieli de transport facturate de furnizor
1.000 lei ; 354 deductibila 2%) 3./%0 lei
3otal factura 1"./%0 lei
! 4vans acordat &.000 lei
23
! 354 aferent avansului 1.200 lei
! 5aloare neta de plata 13.'%0 lei
a# Inre6istrarea avansului acordat pe baza facturii
) ( %0% $urnizori de imobilizari '.200 lei
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale &.000 lei
%%2% )#A colectata 1.200 lei
b# Receptia utila+ului
) ( %0% $unizori de imobilizari 1"./%0 lei
2131 Echipamente tehnologice 1'.000 lei
%%2' )#A colectata 3./%0 lei
c# 4c,itarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat
%0% :unizori de imobilizari ( ) 1"./%0 lei
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale &.000 lei
%%2' )#A colectata 1.200 lei
&121 Conturi la banci in lei 13.'%0 lei
Intrari de imobilizari prin productie proprie
SC Biscuit SRL construieste in re6ie proprie o cladire, pentru care inre6istreaza
urmatoarele c,eltuieli $
C,eltuieli inre6istrate in contabilitatea financiara $
; *aterii prime 200.000 lei
; Salarii 120.000 lei
;4mortizari 1%0.000 lei
;.obanzi la credite pentru finantarea investitiei &0.000 lei
3=34L &10.000 L2I
Costul de productie calculat in contabilitatea de 6estiune $
C,etuieli cu materiile prime 200.000 lei ;Salarii directe 100.000 lei
3otal costuri directe 300.000 lei
; C,eltuieli indirecte repartizate 130.000 lei
; .obanzi capitalizate &0.000 lei
3otal cost de productie %/0.000 lei
; C,etuieli 6enerale de administratie 30.000 lei
3otal cost cu investitita &10.000 lei
Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel $
a# Constatarea c,eltuielilor
2%
'01 Cheltuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime
200.000 lei
'%1 Cheltuieli cu salarii personal ( %21 Personal * salarii datorate
120.000 lei
'/11 Cheltuieli de e"ploatare privind amortizarile corporale ( 2/1 Amortizari privind imobilizarile
1%0.000 lei
212 Constructii ( 1'/2 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
&0.000 lei
b# Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie$
212 Constructii ( 022 #enituri din productia de imobilizari corporale %/0.000 lei
Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura
SC Biscuit S4 emite ".000 de actiuni, valoare nominala 2 lei. 4sociatul unic face un
aport sub forma unui mi+loc de transport, a carui valoare +usta este de &0.000 lei.
5aloarea primelor de aport ( &0.000 < ".000-2 ( 32.000
a# Subscrierea celor ".000 actiuni - 2 lei ( 1/.000 lei
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul ( 1011 Capital subscris nevarsat 1/.000 lei
b# Inre6istrarea aportului in natura
2133 %iloace transport ( ) &0.000 lei
%&' Decontari cu asociatii privind capitalul 1/.000 lei
10%3 Prime de aport 32.000 lei
1011 Capital subscris nevarsat ( 1012 Capital subscris varsat 1/.000 lei
Intrari de imobilizari corporale cu titlu 6ratuit prin donatii, plusuri de valoare la
inventar
Inn anul 2010 :undatia *I7I32RR4 primeste sub forma de donatie un calculator a
carui valoare este de 2.&00 lei.
Inre6istrarea donatiei in contabilitate
21% %obilier, aparatura birotica ( %0&3 Donatii pentru investitii 2.&00 lei
La sfarsitul e1ercitiului 2011, cu ocazia inventarierii, s!a descoperit ca un utila+ in
valoare de 3.000 lei nu era inre6istrat in contabilitate.
Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar $
2131 'nstalatii tehnologice ( %0&% Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 3.000 lei
Intrari de imobilizari corporale prin sc,imb de active
SC Biscuit SRL se ,otaraste sa sc,imbe un autove,icul cu un utila+ de care avea
nevoie la fabricarea de pun6i ce apartine unei SC *484 SRL. La data efectuarii sc,imbului,
valoarea contabila se prezinta astfel$
4utove,icul $
5aloare contabila 12.&00 lei
2&
4mortizare cumulata 10.000 lei
8ret de vanzare 11.000 lei
?tila+$
5aloare contabila 10.&00 lei
4mortizare cumulata ".&00 lei
8ret de vanzare ".000 lei
a# 5anzarea autove,iculului
%'1 Debitori diversi ( ) 13.'%0 lei
0&/% #enituri din vanzarea activelor 11.000 lei
%%20 )#A colectata 2.'%0 lei
b# .escarcarea din 6estiune a autove,iculului
) ( 2131 Echipemente tehnologice(masini, utilae si instalatii de lucru! 12.&00 lei
2/1 Amortizari privind imobilizarile corporale
10.000 lei
'&/3 Cheltuieli privind activele cedare
2.&00 lei
c# 4c,izitia utila+ului
2131 Echipemente tehnologice masini,utilae si instalatii de lucru ( %0% $urnizori de imobilizari
".000 lei
216 Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a
imo"ilizarior corporale.
Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare
S.C. Biscuit S.4. , cesioneaza un autotractor la pretul de 300.000 lei, 354(2%).
Soldurile aferente activului se prezinta astfel$
Soldul contului 2133 I*i+loace de transportA este de 2&0.000 lei
Soldul contului 2/13 I4mortizarea instalatiilor te,nice, mi+loacelor de transport,
animalelor si plantatiilorA este de 1/0.000 lei
Soldul creditor al contului 10'& I Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve
din reevaluareA este de '0.000 lei
a# 5anzarea activului se contabilizeaza astfel$
%'1 Debitori diversi ( ) 302.000 lei
0&/3 #enituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital 300.000 lei
%%20 )#A colectata 02.000 lei
2'
si
) ( 2133 %iloace de transport
2&0.000 lei
2/13 Amortizarea instalatiilor tehnice, miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
1/0.000 lei
+,-. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
00.000 lei
b# Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat 9cont 110# in momentul cedarii
activului, se inre6istreaza astfel$
10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare ( 110 Rezultatul reportat '0.000
lei
Iesirea de imobilizari corporale prin casare
In contabilitatea entitatii SC 444 SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utila+
se prezinta astfel $
!Cost de ac,izitie &0.000 lei
!4mortizare cumulate 3&.000 lei
!C,etuieli ocazionate de casare $ 10.000 lei 9materiale consumabile 3.000 lei> salarii $
0.000 lei #
!8iese de sc,imb rezultate $ 12.000 lei
a#Inre6istrarea c,eltuielilor ocazionate de casare $
'&// Alte chetuieli de e"ploatare ( ) 10.000 lei
302 %ateriale consumabile 3.000 lei
%21 Personal * salarii datorate 0.000 lei
b# Inre6itrarea pieselor de sc,imb recuperate
302 %ateriale consumabile ( 0&// Alte venituri din e"ploatare 12.000 lei
c# Scoaterea din 6estiune a utila+ului
) ( 2133 Echipamente tehnologice &0.000 lei
2/13 Amortizarea instalatiilor tehnice, miloacelor de transport, animalelor si pasarilor
%/.000 lei
'&/3 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
2.000 lei
Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii e1traordinare
20
SC 4L3?S SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu.Comisia
constituita pentru a evalua pa6ubele produse de incendiu a consemnat ca depozitul a fost
distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 130.000 lei, iar amortizarea cumulata de
''.000 lei.
Inre6istrarile din contabilitate vor fi urmatoarele$
) ( 212 Constructii 130.000 lei
2/12 Amortizarea constructiilor ''.000 lei
'01 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente e"traordinare '%.000 lei
22 Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imo"ilizarilor.
2valuarea la cost de ac,izitie
8entru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. 45IC=L4 S.4.
*i,ailesti a efectuat urmatoarele c,eltuieli$
!Costul de ac,izitie al utila+ului 1&0.000 lei
!C,eltuieli de transport efectuate de terti & 0.000 lei
!3a1e vamale ac,itate 10.000 lei
! C,eltuieli efectuate cu i6ienizarea spatiului si reparatii pardoseli 2&.000 lei
! C,eltuieli cu monta+ul utila+ului 3&.000 lei
! C,etuieli cu paza utila+ului &.000 lei
! C,eltuieli cu pierderea te,nolo6ica a primei productii &.000 lei
! C,eltuieli de reclama si publicitate 1&.000 lei
! C,eltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obtinut pentru lei ac,izitionarea utila+ului 10.000 lei
3=34L 30&.000 lei
.in valoarea totala a c,eltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de
2&&.000 lei, diferenta de &0.000 lei, reprezentand c,eltuieli de 6estiune 9de e1ploatare# dupa
cum urmeaza$
! C,eltuieli efectuate cu i6ienizarea spatiului si reparatii curente la spatiul destinat instalarii utila+ului 2&.000 lei
! C,eltuieli cu pierderea te,nolo6ica 1&.000 lei
! C,eltuieli cu paza &.000 lei
!C,eltuieli de reclama si publicitate &.000 lei
Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$
a# Inre6istrarea utila+ului 9nu se tine cont de incidenta 354#
2131 Echipamente tehnologice(masini,utilae si instalatii de lucru ( )
2&&.000 lei
%0% $urnizori de imobilizari 1&0.000 lei
%%' Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate 10.000 lei
%01 $urnizori /&.000 lei
1'/2 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 10.000 lei
b# Inre6istrarea celorlalte c,eltuieli
!c,eltuielile cu i6ienizarea si reparatii la spatiul destinat instalarii utilia+ului
2/
'2/ Cheltuieli cu servicii e"ecutate de terti ( %01 $urnizori 2&.000 lei
!c,eltuieli cu paza
'2/ Cheltuieli cu servicii e"ecutate de terti ( %01 $urnizori &.000 lei
!c,eltuieli de reclama si publicitate
'23 Cheltuieli cu reclama si publicitate ( %01 $urnizori &.000 lei
!c,eltuieli cu pierderea te,nolo6ica
'01 Cheltuieli materiile prime ( ./0 %aterii prime &.000 lei
2valuarea la costul de productie
Sectia de constructii din cadrul S.C. Biscuit S.4. *i,ailesti e1ecuta pentru nevoi
proprii o ,ala fri6orifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat urmatoarele
c,eltuieli$
!costul de ac,izitie al materialelor de constructii ac,izitionate si incorporate in lucrare 300.000 lei
!costul manoperei pentru muncitorii direct productivi '0.000 lei
!diverse servicii prestate de terti 1&.000 lei
!cota de c,eltuieli le6ate de construirea activului respectiv 22.&00 lei 9') din c,eltuielile directe#
Inre6istrarile efectuate in contabilitate sunt$
a# Inre6istrarea consumului de materiale
'02 Cheltuieli cu materiale consumabile ( 302 %ateriale consumabile 300.000 lei
b# Inre6istrarea manoperei
'%1 Cheltuieli cu salariile personalului ( %21 Personal salarii datorate '0.000 lei
c# Servicii e1ecutate de terti
'2/ Cheltuieli cu servicii efectuate de terti ( %01 $urnizori 1&.000 lei
d# Inre6istrarea c,eltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in re6ie
proprie
231 'mobilizari corporale in curs ( 022 #enituri din productia de imobilizari corporale 3"0.&00 lei
e# Receptia imobilizarii corporale
212 Constructii ( 231 'mobilizari corporale in curs 3"0 &00 lei
23 Studiu de caz privind su"ventiile pentru investitii si su"ventiile de
e+ploatare.
Subventii pentru investitii
= entitate primeste o suma nerambursabila de 120.000 lei pentru ac,izitionarea unui
ec,ipament te,nolo6ic. 2ntitatea ac,izitioneaza ec,ipamentul la cost de ac,izitie de 120.000
lei. .urata de viata estimata a respectivului ec,ipament este de 10 ani, iar amortizarea se
calculeaza prin metoda liniara.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inre6istrari$
2"
a# recunoasterea dreptului de a incasa subventia de 120.000 lei$
%%& 1ubventii ( %0& 1ubventii pentru investitii 120.000 lei
b# incasarea subventiei$
&121 Conturi la banci in lei ( %%& 1ubventii 120.000 lei
c# ac,izitionarea ec,ipamentului te,nolo6ic$
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilae si instalatii de lucru! ( %0% $urnizori de imobilizari 120.000
lei
d# ac,itarea furnizorului de imobilizari$
%0% $urnizori de imobilizari ( &121 Conturi la banci in lei 120.000 lei
e# inre6istrarea amortizarii lunare de /33,33 lei 9120.000 lei10 ani12 luni ( 1.000
leiluna#$
'/11 Cheltuieli de e"ploatare privind ( 2/13 Amortizarea instalatiilor, 1.000
lei
amortizarea imobilizarilor miloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
f# recunoasterea venitului aferent subventiei 9venitul din subventie este la nivelul
c,eltuielii cu amortizarea deoarece investitia a fost subventionata inte6ral#$
%0& 1ubventii pentru investitii ( 0&/% #enituri din subventii pentru investitii 1.000 lei
Subventii de e1ploatare
:undatia *I7I32RR4 primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care
2.&00 se incaseaza la data acordarii, iar ".&00 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma
de /.000 lei este aferenta cifrei de afaceri 92.000 lei pentru perioada curenta#, iar restul
pentru perioadele urmatoare, iar %.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta
perioadei in curs.
12.000 lei ) ( )
12.000 lei
10.000 %%& lei 1ubventii 0%11 #enituri din subventii de e"ploatare aferete cifrei
de afaceri 2.000 lei
2.000 &121 lei Conturi curente la banci 0%1% #enituri din subventii de e"ploatare pentru plata
personalului %.000 lei
%02 #enituri in avans
'.000 lei
24 Studiu de caz privind veniturile si c-eltuielile in avans
5eniturile in avans
2ditura 743I=74L incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente
anului viitor in suma de %/.000 lei plus 354, conform facturilor emise si a ordinelor de plata.
a# 2miterea facturilor
30
%111 Clienti ( ) &".&20 lei
%02 #enituri in avans %/.000 lei
%%20 )#A colectata 11.&20 lei
b# Incasarea facturilor
&121 Conturi la banci in lei ( %111 Clienti &".&20 lei
4nul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de %/.00012 luni ( %.000 lei
00% #enituri din servicii prestate ( %02 #enituri in avans %.000 lei
C,eltuieli in avans
In data de 1&.12.2011 se ac,ita in numerar o polita RC4 pentru un autove,icul detinut
de companie. 4ceasta polita este valabila pana pe data de 1%.12.2012 si are o valoare totala de
'00 lei .
a# 8lata politei RC4
%01 Chetuieli in avans ( &311 Casa in lei '00 lei
b# .escarcare pe c,etuieli pentru perioada 1&.12.2011!31.12.20119'00 lei12 luni31
zile - 10 zile ramase din luna decembrie ( 20,%2 lei#
'13 Chetuieli privind primele de asigurare ( %01 Cheltuieli in avans 20,%2 lei
c# In perioada Ianuarie!7oiembrie se va descarca pe c,etuiala suma de &0 lei
'13 Chetuieli privind primele de asigurare ( %01 Cheltuieli in avans &0 lei
d# .escarare pe c,eltuieli pentru perioada 01.12.2012!1%.12.20129'00 < 20,%2 <
&0-11 ( 22,&/ lei#
'13 Chetuieli privind primele de asigurare ( %01 Cheltuieli in avans 22,&/ lei
2& Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imo"ilizarile #inanciare.
1. Se ac,izitioneaza titluri imobilizate in valoare de %&.000 lei, eliberate in proportie
de '0) si ac,itate prin banca pentru 10.000 lei.
2'1 Actiuni detinute la entitatile afiliate ( ) %&.000 lei
&121 Conturi curente la banci 10.000 lei
%0% $urnizori de imobilizari 20.000 lei
2'" #arsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare /.000 lei
5arsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate$
2'" #arsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ( &121 Conturi curente la banci 10.000 lei
2. SC 4RL2.47 SRL are de incasat de la SC *484 SRL dividende in valoare de
1&.000, din care se incaseaza 0.000 lei$
) ( 0'1 #enituri din imobilizari financiare 1&.000 lei
&121 Conturi curente la banci in lei 0.000 lei
2'0 Creante imobilizate /.000 lei
31
3. SC 4RL2.47 SRL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de '0.000 lei si
plateste un comision de "00 lei. 3itlurile au fost ac,izitionale la suma de &0.000 lei.
a# Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare$
''%1 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate ( 2'1 Actiuni detinute la entitati afliate &0.000 lei
b# Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor
%'1 Debitori diversi ( 0'%1 #enituri din imobilizari financiare cedate '0.000 lei
c# Incasarea titlurilor cedate si inre6istrarea comisionului
) ( %'1 Debitori diversi '0.000 lei
&121 Conturi curente la banci &".100 lei
'22 Cheltuilei privind comisioanele si onorariile "00 lei
%. 2ntitatea .2L34 S4 participa la capitalul social al entitatii R=7I4 S4, nou
infiintata, cu un utila+ a carui valoare de aport determinata de un e1pert evaluator este de
3%0.000 lei. 4ceasta participatie ii asi6ura un procent de control de %0). Caracteristicile
utila+ului sunt $
!valoare contabila 3'0.000 lei
!durata de utilizare economica $ ' ani
!amortizarea anului 7 $ '0.000 lei
a# Inre6istrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utila+ului
) ( 2131 Echipamente tehnologice 3'0.000 lei
2/13 Amortizarea instalatiilor ,miloacelor de tranport,animalelor si plantatiilor
'0.000 lei
2'3 'nterese de participare 300.000 lei
b# Inre6istrarea valorii titlurilor de participare primite care e1cedent la valoarea
neamortizata a imobizarii corporale 93%0.000!300.000 lei#
2'3 'nterese de participare ( 10'/ Alte rezerve %0.000 lei
2ntitatea cedeaza +umatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social
cu o valoare de 320.000 lei. 3razactiile de inre6istraet sunt urmatoarele$
a# 5anzarea titlurilor
%'1 Debitori diversi ( 0'%1 #enituri din imobilizari financiare cedate 320.000 lei
b# .escarcarea 6estiunii
''%1 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate ( 2'3 'nterese de participare 100.000 lei
c# 5irarea rezervei la venituri
10'/ Alte rezerve ( 0'%1 #enituri din imobilizari financiare cedate 20.000 lei
32
&. 2ntitatea .2L34 S4 acorda entitatii R=7I4 S4 un imprumut in valoare de
'0.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dobanda de 10), pe an care trebuie ac,itata la sfarsitul
fiecarui an. .obanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul anului urmator.
a# 4cordarea imprumutului, in anul I$
2'0& 'mprumuturi acordate pe termen lung ( &121 Conturi la banci in lei '0.000 lei
b# Inre6istrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I 9'0.000 lei - 10) (
'.000 lei#
2'0' Dobanza aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung ( 0'3 #enituri din creante imobilizate '.000 lei
c# Incasarea dobanzii restante in cursul anului II
&121 Conturi curente la banci ( 2'0' Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung '.000 lei
d# Inre6istrarea dobanzii cuvenite in al doilea an, la 31.12. an II
&121 Conturi curente la banci ( 0'3 #enituri din creante imobilizate '.000 lei
e# Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani
&121 Conturi la banci in lei ( 2'0& 'mprumuturi acordate pe termen lung '0.000 lei
2* Studiu de caz privind conta"ilitatea materiilor prime' materialelor
consuma"ile.
Contabilitatea materiilor prime
1. SC Biscuit SRL detine un teren evaluat la valoarea +usta de %&.000 lei, rezerva din
reevaluare disponibila fiind de 1&.000 lei. 8e teren va fi construita o cladire.
Cazul 1 $ .aca in contractele de vanzare!cumparare cladirea si cota parte din teren fac
obiectul unei tranzactii unice cu pret unic $
a# 3ransferul terenului in cate6oria materii prime$
301 %aterii prime ( 2111 )erenuri %&.000 lei
b# Costul terenului9material prima# va fi trecuta pe c,eltuiala si inclus in costul de
prductie al constructiei $
'01 Chetuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime %&.000 lei
c# Realizarea rezervei din reevaluare
10& Rezerve din reevaluare ( 10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1&.000 lei
Cazul 2 $ .aca in contractele de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului
a# Reclasifiacrea terenului in cate6oria stocurilor
33
301 %arfuri ( 2111 )erenuri %&.000 lei
b# Realizarea rezervei din reevaluare
10& Rezerve din reevaluare ( 10'& Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1&.000
lei
2. Societatea comerciala Beta S4 are in stoc la inceputul lunii mai 7$
!materii prime 3.000 lei>
!marfuri 12.000 lei
In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii$
1. 4c,izitie de materii prime la costul de ac,izitie de 2.000, 354 2%)
2. 4c,izitie de marfuri la costul de ac,izitie de %.000 lei, 354 2%)
3. Consum de materii prime la costul de 3.000 lei
%. 5anzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.'00 lei, 354 2%), costul de ac,izitie
este de 1.200 lei
La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilesc stocurile faptice$
!materii prime 3.200 lei>
!marfuri '.&00 lei
Inventarul permanent
. 301 *aterii prime C
Si 3000 3000
2000
2000 Sfs
1200
3200 Sff
. 301 *arfuri C
Si 12000
%000 1200
1%/00 Sfs
/300
'&00 Sff
Sfs ( stoc final scriptic
Sff ( stoc final faptic
1. 4c,izitia de materii prime
) ( %01 $urnizori 2.%/0 lei
301 %aterii prime 2.000 lei
%%2' )#A deductibila %/0 lei
2. 4c,itia de marfuri
) ( %01 $urnzori %."'0 lei
301 %arfuri %.000 lei
%%2' )#A deductibila "'0 lei
3. Consumul de materii prime
3%
'01 Chetuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime 3.000 lei
%. 5anzarea de marfuri
%111 Clienti ( ) 1."/% lei
000 #enituri din vanzarea marfurilor 1.'00 lei
%%20 )#A colectata 3/% lei
'00 Cheltuilei privind marfurile ( 301 %arfuri 1.200 lei
&. Inre6istarrea diferentelor constatate la inventar
a) Pentru materii prime :
Sff ( 3200
Sfs ( 3000
8lus ( 200
301 %aterii prime ( '01 Cheltuieli cu materiile prime 200 lei
b) Pentru marfuri
Sff ( '.&00
Sfs ( 1%./00
*inus ( /.300
'00 Cheltuilei privind marfurile ( 301 %arfuri /.300 lei
Inventarul intermitent
. 301 *aterii prime C
Si 3000 3000
3200
3200 Sfs
. 301 *arfuri C
Si 12 000 12 000
' &00
'&00 Sfs
1. 4c,izitia de materii prime
) ( %01 $urnizori 2.%/0 lei
'01 Cheltuieli cu materii prime 2.000 lei
%%2' )#A deductibila %/0 lei
2. 4c,itia de marfuri
) ( %01 $urnizori %."'0 lei
301 Cheltuieli privind marfurile %.000 lei
%%2' )#A deductibila "'0 lei
3. Consumul de materii prime
7u se inre6istreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei ,
pe baza relatiei$
Iesiri = Sold initial+IntratiSold final stabilit de inventar = !""" + #$#"" !#"" = #$#""
%. 5anzarea de marfuri
%111 Clienti ( ) 1."/% lei
000 #enituri din vanzarea marfurilor 1.'00 lei
%%20 )#A colectata 3/% lei
3&
Iesirile de marfuri nu se inre6istreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul
perioadei, pe baza relatiei$
Iesiri ( Sold initial;Intrati!Sold final stabilit de inventar (1& 000;%000 < '&00 ( 12.&00
&. 4nularea soldurilor initiale
a# pentru materiile prime
'01 Chetuieli cu materiile prime ( 301 %aterii prime 3.000 lei
b# pentru marfuri
'00 Chetuilei privind marfurile ( 301 %arfuri 12 000 lei
'. 8reluarea soldurilor finale
a# 301 %aterii prime ( '01 Chetuieli cu materiile prime 3.200 lei
b# 301 %arfuri ( '00 Chetuieli privind marfurile '.&00 lei
3. Societatea R=7I4 ac,itioneaza 3.000 J6 de materie prima la pretul de 2 leiJ6. La
receptie se constata o lipsa de &00 J6 care se imputa, la pretul de 2 leiJ6 plus 354 2%),
dele6atului unitatii.
a# 4c,izitia materiilor prime si constatatea lipsei
) ( %01 $urnizori 0.%%0 lei
301 %aterii prime &.000 lei
'&// Alte chetuieli de e"ploatare 1.000 lei
%%2' )#A deductibila 1.%%0 lei
b# Imputarea lipsei$
%2/2 4lte creante in le6atura cu personalul ( ) 1.2%0
lei
0&/1 #enituri din despagubiri, amenzi si penalitati 1.000
lei
%%20 )#A colectata 2%0
lei
Contabilitatea materialelor consumabile
1. Societatea 4L3?S ac,itioneaza combustibil in valoare de 1.&00 lei, 354 2%),
destinat unui ve,icul pentru care nu este permisa deducerea decat in proportie de &0),
deoarece nu este utilizat de catre societate in totalitate pentru obtinerea de venituri
impozabile.
a# In cazul in care combustibilul este stocat $
a1# 4c,izitia de combustibil
) ( %01 $urnizori 1./'0 lei
3022 Combustibili 1.&00 lei
%%2' )#A deductibila 3'0 lei
a2# Includerea a &0) din 354 in costul de ac,izitie al combustibilului
3022 Combustibil ( %%2' )#A deductibila 1/0 lei
3'
b# In cazul in care combustibilul nu este stocat $
b1# 4c,izitia de combustibil
) ( %01 $urnizori 1./'0 lei
'022 Cheltuieli privind combustibilul 1.&00 lei
%%2' )#A deductibila 3'0 lei
b2# Includerea a &0) din 354 in costul de ac,izitie al combustibilului
'022 Cheltuieli privind combustibilul ( %%2' )#A deductibila 1/0
2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, SC 3=8 3I73 SRL recupereaza
materiale au1iliare in valoare de &.000 lei si piese de sc,imb in suma de 2.&00 lei. 8iesele de
sc,imb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mi+loc de transport.
) ( 0&// Alte venituri din e"ploatare 0.&00 lei
3021 %ateriale au"iliare 0.000 lei
302% Piese de schimb 2.&00 lei
%area in consum a pieselor de schimb
'02% Cheltuieli privind piesele de schimb ( 302% Piese de schimb 2.&00 lei
20 Studiu de caz privind conta"ilitatea o"iectelor de inventar.
SC R=7I4 SRL ac,izitioneaza dulapioare pentru unelte in valoare de 2.000 lei, 354
2%). Se dau in folosinta dulapioarele$
a# 4c,izitia de materiale de natura obiectelor de inventar
) ( %01 $urnizori 2.%/0 lei
303 %ateriale de naturaobiectelor de invetar 2.000 lei
%%2' )#A deductibila %/0 lei
b# .area in folosinta a obiectelor de inventar
'03 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventare ( 303 %ateriale de natura obiectelor de
inventar 2 000 lei
21 Studiu de caz privind conta"ilitatea stocurilor a#late la terti.
Societatea R=7I4 SRL trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in
valoare de 2&.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti obiecte de invetar in
valoare de 30.000, costul prelucrarii 3.000 lei, 354 2%).
3&1 %aterii si materiale aflate la terti ( 3021 %ateriale au"iliare 2&.000 lei
(rimirea o"iectelor de inventar de la terti
303 %ateriale de natura obiectelor de inventar ( 3&1 %aterii si materiale aflate la terti 2&.000 lei
) ( %01 $urnizori 3.020 lei
30
303 %ateriale de natura obiectelor de inventar 3.000 lei
%%2' )#A deductibila 020 lei
2. Studiu de caz privind conta"ilitatea produselor #inite.
1. SC Biscuit SRL 9dezvoltator imobiliar# receptioneaza o cladire al carei cost este de
%&0.000 lei. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta, ci sa fie utilizata in scopuri
administrative.
a# Receptia cladirii si evaluarea ei la cost$
3%& Produse finite ( 011 #enituri aferente costurilor stocurilor de produse %&0.000 lei
b# 3ransferul cladirii in cate6oria imobilizarilor corporale
212 Constructii ( 3%& Produse finite %&0.000 lei
2. Societatea R=7I4 obtine din productia proprie 2.000 sacose tip maieu la costul de
0,2 leibucata. 4ceasta ii vinde societatii 3=8 3I73 1000 de sacose tip maieu la pretul de 1
leubucata plus ecota1a de 0,2 leipun6a, 354 2%).
a# =btinerea sacoselor din productie proprie$
3%& Produse finite ( 011 #enituri aferente costurilor stocurilor produse 200 lei
b# 5anzarea sacoselor si descarcarea din 6estiune&
%111 Clienti ( ) 1.%// lei
001 #enituri din vanzarea produselor finite 1.000 lei
%%' Alte impozite si ta"e 200 lei
%%20 )#A colectata 2// lei
011 #enituri aferente costurilor stocurilor produse ( 3%& Produse finite 200 lei
3. SC .2L34 SRL doneaza :undatiei *I7I32RR4 produse finite in suma de
3&.000 lei conform avizului de insotire a marfii si procesului verbal de predareprimire.
'&/2 Donatii acordate ( 3%& Produse finite 3&.000 lei
%. La inventarierea efectuata la SC 4RL2.47 SRL se constata minus de produse
finite de 00 lei care se imputa 6estionarului , la valoarea de 110 lei plus 354 2%). Suma se
incaseaza ulterior in numerar.
a#Inre6istrarea minisului de produse finite in contabilitate
011 #enituri aferente costurilor stocurilor produse ( 3%& Produse finite 00 lei
%2/2 Alte creante in legatura cu personalul ( ) 30% lei
0&/1 #enituri din despagubiri, amenzi 110 lei
%%20 )#A colectata 2'% lei
3/
3/ Studiu de caz privind conta"ilitatea mar#urilor.
1. SC *484 SRL cumpara de la fabrica producatoare marfurile de care are nevoie
pentru aprovizionarea ma6azinului. 8entru aceste marfuri primeste o factura care are in
continut urmatoarele detalii $
K *arfuri 1.000 lei
K Rabat 9& ) L 1 000 lei# &0 lei
"&0 lei
KRemiza 910 ) L "&0 lei# "& lei
7234 C=*2RCI4L4 /&& lei
K Scont de decontare 92 ) L /&& lei# 10,10 lei
7234 :I747CI4R4 /30,"0 lei
K 354 92% ) L /30, "0 lei# 201,10 lei
7234 .2 8L434 1.03" lei
a# inre6istrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor&
/&& lei 301 %arfuri ( %01 $urnizori 103" lei
201,10 lei %%2' )#A deductibila 0'0 #enituri din sconturi obtinute 10, 10 lei
b# decontarea facturii$
%01 $urnizori ( &121 Conturi curente la banci 1.03" lei
2. SC *484 SRL societate platitoare de 354 importa din 3urcia marfuri in valoare
de 1.000 euro 91 euro ( %,% lei#. 3a1a vamala este de 10). 3a1a vamala se plateste prin
virament in lei, iar marfurile se ac,ita prin banca la cursul de %,%200 lei.
a# ac,izitia marfurilor
301 %arfuri ( %01 $urnizori %.%00 lei
b# inre6istrarea ta1ei vamale < 10) 1 %.%00 lei ( %%0 lei
301 %arfuri ( %%' Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate %%0 lei
c# se inre6istreaza 354, aplicand re6imul de ta1are inversa$
354 ( 9pret de cumparare ; ta1a vamala# 1 2%) ( 9%.%00 ; %%0# 1 1") ( 1.1'1,' lei
%%2' )#A deductibila ( %%20 )#A colectata 1.1'1,' lei
d# plata ta1ei vamale
%%' Alte impozite, ta"e si varsaminte asimilate ( &121 Conturi la banci in lei %%0 lei
e# plata marfurilor
! valoarea de ac,izitie a marfurilor ( %.%00 lei
! valoarea marfurilor la plata ( %.%20 lei
! diferenta nefavorabila de curs valutar ( 20 lei 9''& C,eltuieli din diferente de curs valutar#

) ( &12% Conturi la banci in valuta %.%20 lei
%01 $urnizori %.%00 lei
''& Cheltuieli din diferente de curs valutar 20 lei
3"
3. Intreprinderea Biscuit S4 ac,izitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul 4L3?S
S4. :actura cuprinde $ 1&0 bucati marfa, la pretul unitar de 200 lei, c,eltuieli de transport de
300 lei, 354 2%).
! 8ret de cumparare91&0 buc. - 200 lei# 30.000 lei
! C,etuieli de transport 300 lei
! Cost de ac,iztie 30.300 lei
! 354 2%) 0.202 lei
! 3otal factura 30.&02 lei

) ( %01 $urnizori 30.&02 lei
301 %arfuri 30.300 lei
%%2' )#A deductibila 0.202 lei
%. Societatea 4L3?S S4 vinde marfuri la pretul de 2&.000 lei plus 354 2%) societatii
Biscuit S4. 3ermenul de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca urmare a dorintei
societatii Beta de a deconta imediat, societatea 4lfa ii acorda o reducere 9scont# de 3).
:actura de reducere consta in scontul de 0&0 lei plus 354.
Inre6istrari la vanzator
a# :actura de vanzare a marfurilor este inre6istrata astfel$
%111 Clienti ( ) 31.000 lei
000 #enituri din vanzarea marfurilor 2&.000 lei
%%20 )#A colectata '.000 lei
b# :actura de reducere acordata
) ( %111 Clienti "30 lei
''0 Cheltuieli privind sconturile acordate 0&0 lei
%%20 )#A colectata 1/0 lei
Inre6istrari la cumparator
a# 4c,izitia de marfa
) ( %01 $urnizori 31.000 lei
301 %arfuri 2&.000 lei
%%2' )#A deductibila '000 lei
b# :actura de reducere
%01 $urnizori ( ) "30 lei
0'0 #enituri din sconturi obtinute 0&0 lei
%%20 )#A colectata 1/0 lei
&. Societatea R=7I4 din Romania, ac,izitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de
3&.000 euro, de la un furnizor din 4n6lia. Societatea romaneasca primeste factura de la
furnizor , aceasta fiind datata inainte de 1& mai. Cursul B7R aplicabil la data emiterii facturii
la fost de %,2"// leieuro. Cursul la data receptiei marfii a fost de %,2"'/ leieuro. Cursul de
sc,imb la sfarsitul lunii aprilie a fost de %,203/ leieuro. In mai furnizorul acorda o reducere
%0
comerciala de "00 euro, pentru care emite o nota de credit. Cursul de sc,imb la data
emiterii notei de credit este de %,2"//.
a# Receptia bunurilor
301 %arfuri ( %01 $urnizori 3&.000 euro - %,2"'/ ( 1&0.3// lei
b# .eterminarea bazei impozabile si a 354
Baza de impozitare a 354 ( 3&.000 euro - %.2"// ( 1&0.%&/ lei
354 ( 1&0.%&/ - 2% ) ( 3'.110 lei
%%2' )#A deductibila ( %%2' )#A colectata 3'.110 lei
c# 4ctualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie
%01 $urnizori ( 0'& #enituri din diferente de curs valutar /0& lei ( 9%.2"'/!%.203/#-3&000
d# Inre6istrarea reducerii comerciale primite de la furnizor
%01 $urnizori ( '0" Reduceri comerciale primite 3./'0 lei
5aloarea reducerii in lei ( "00-%.2"'/ ( 3./'0 lei
4+ustarea bazei de impozitare a 354 ( "00 - %.2"'/ -%.2"// ( 3/'/."2 lei
4+ustarea 354 ( 3/'/."2-2%) ( "2"
%%2' )#A deductibila ( %%2' )#A colectata 9"2"#
%1

S-ar putea să vă placă și