Sunteți pe pagina 1din 35

Tema nr.

1 Operatiuni privind contabilitatea capitalurilor


1. Reflectarea modalitatilor de evaluare a capitalului social
2. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind constituire capitalului
3. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind majorarea capitalului
social
4. Reflecatrea in contabilitate a operatiunilor privind reducerea capitalului
social
5. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind primele legate de capital
6. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind rezervele din reevaluare
7. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind rezervele intreprinderii
8. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind rezultatele intreprinderii
9. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind subventiile pentru
investitii
10. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind provizioanele
11. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind imprumuturile si datoriile
asimilate
12. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind creditele bancare pe
termen lung si a dobanzilor aferente
13. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind datoriile ce privesc
imobilizarile financiare
14. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind alte imprumuturi si datorii
asimilate si a dobanzilor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
Valoarea nominala (VN)
societate in comandita simpla se constituie cu un capital social de 500 RON.
Capitalul e divizat in 25 parti sociale. Care e valoarea nominala a unei parti sociale?
VN

capital social
500

20 RON
numar de titluri
25

Valoarea de randament (VR)


O societate prezinta urmatoarele date:
-dividende= 8 RON/actiune
-cota parte din profit incorporate in reserve= 2 RON/actiune
-rata dobanzii= 15%/an
Care e valoarea de randament?
VR

cota parte din profit dividend nedistribuit


100 66,7 RON
rata medie a dobanzii

Valoarea patrimoniala *valoarea materiala contabila (VMC)


*valoarea materiala intrinseca (VMI)

O societate isi prezinta situatia patrimoniala intr-un bilant simplificat astfel:


Active patrimoniale
Sume
Pasive patrimoniale
Sume
1

Cheltuieli de constituire
Active circulante
Active imobilizate
Active de regularizare
Prime de rambursare a
actiunilor

400
800
1600
300
200

Total active patrimoniale

3300

Capital social
Din care nevarsat
Prime de capital
Rezerve
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Din care constituite in plus
Datorii

2000
300
100
150
350
100
300

Total pasive patrimoniale

Active fixe: *cheltuieli de constituire= 400


*active de regularizare= 300
*prime de rambursare= 200
Total active fixe:
900 RON
Capital propriu= Capital social + Rezerve + Provizioane pentru riscri si cheltuieli +
Prime= 2600
ANC= Capital propriu Active ficitve= 2600 900= 1700
ANI= ANC + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nejustificate Capital nevarsat
VMC

VMI

ANC
1700

8,5
Numar de titluri
200
ANI
1500

7,5
Numar de titluri
200

a) formarea capitalului social la societatile de persoane (SNC, SCS)


S.C. ALDIS S.N.C. Galati se constituie cu un capital social de 20.000 RON. La
infiintare, unul din asociati varsa in cotul de la banca contravaloarea a 200 parti
sociale. Valoarea nominala a unei parti sociale este de 100 RON. Al doilea asociat
aduce pentru jumatatea lui un autoturism in valoare de 5000 RON, iar pentru
diferenta, contribuie cu numerar in primele 2 luni de la infiintare. Sa se inregistreze in
contabilitate.

456

Decontari cu asociatii
pivind capitalul

1011

20.000

Capital social subscris nevarsat

Se inregistreaza subscrierea capitalului social


%

456

15.000
2

5121
2133

10.000
5.000

Conturi la banci in lei


Mijloace de transport

Decontari cu asociatii
privind capitalul

Se inregsitreaza depunerea numerarului la


banca si aducerea camionului
1011

1012

Capital social subscris


nevarsat

10.000

Capital social subscris varsat

Se inregistreaza regularizarea capitalului

5121

456

Conturi la banci in lei

5.000

Decontari cu asociatii
privind capitalul

Se imregistreaza aducerea numerarului


la 2 luni de la infiintare

1011

Capital social subscris


nevarsat

1012

5.000

Capital social subscris


varsat

Se inregistreaza regularizarea capitalului


b) Formarea capitalului la SRL
Se constituie S.C. Baurom S.R.L. cu un capital social de 40.000 RON. La infiintarea
societatii unul din asociati depune in contul de la banca contravaloarea a 400 parti
sociale (valoarea nominale a unei parti sociale este de 200 RON. Al doilea asociat
aduce ca aport un teren evaluat la 20.000 RON. Sa se inregistreze in contabilitate.
456

1011

Decontari cu asociatii
privind capitalul

40.000

Capital social subscris nevarsat

Se inregistreaza subscrierea capitalului


2111

456

Terenuri

20.000

Decontari cu asociatii
privind capitalul

Se inregistreaza aducerea ca aport


a terenului
1011

Capital social subscris


nevarsat

1012

40.000

Capital social subscris varsat

Se inregistreaza regularizarea capitalului


c) Formarea capitalului la societatile de capitaluri (SA, SCA)
Se infiinteaza S.C. Plirom S.A., cu un capital social subscris de 30.000 RON divizat
in 40.000 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 15.000/ actiune. Se
platesc cheltuielile de constituire in valoare de 800 RON. Varsarea capitalului se face
integral. Sa se inregistreze in contabilitate.
456

Decontari cu asociatii
privind capitalul

1011

30.000

Capital social subscris nevarsat

Se inregistreaza subscrierea capitalului pe baza


borderoului
201

5121

800

Cheltuieli de constituire Conturi la banci in lei

Se inregistreaza efectuarea cheltuielilor


de constituire prin cec bancar
5121

Conturi la banci in lei

456

30.000

Decontari cu asociatii privind


capitalul

Se inregistreaza varsarea integrala a capitalului

1011

Capital social subscris


nevarsat

1012

30.000

Capital social subscris varsat

Tema nr. III. Operatiuni privind conturile de stocuri si productia in


curs de executie
4

1. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor in cazul utilizarii inventarului permanent


1. Se inregistreaza cumpararea de materii prime in valoare de 5 000 lei
(valoare fara tva).Se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.

%
301
4426

Materii prime
TVA deductibila

401

5 950
5 000
950

Furnizori

2. Se inregistreaza cumpararea de combustibili din avans de trezorerie in


varoare de 1000 lei (valoare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare
de diferente.
%
3022
4426

Combustibili
TVA deductibila

542

1 190
1 000
190

Avansuri de trezorerie

3. Se inregistreaza aportul de materii prime al actionarilor la constituirea


capitalului social in valoare de 3 000 lei si trecerea capitalului subscris nevarsat la
capital subscris varsat. Se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.
301

Materii prime

456

Decontari cu asociatii
privind capitalul

1011

456

3 000

Decontari cu asociatii
privind capitalul

1011

3 000

Capital social subscris


nevarsat

Capital social subscris


nevarsat

1012

3 000

Capital social subscris


varsat

4. Se inregistreaza primirea de materii prime, si materiale de la intreprinzator


in valoare de 2 000 lei. Se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.
%
301
302

108

2 000
1 000
1 000

5. Se inregistreaza primirea de piese de schimb in gestiunea unitatii de la


subunitati in valoare de 500 lei. Se intocmeste nota de receptie si constatare de
diferente.
5

3024

Piese de schimb

481

500

Decontari intre unitate


si subunitati

6. Se inregistreaza darea in consum de materii prime in valoare de5 000 lei.


Se intocmeste bon de consum.
601

Cheltuieli cu materiile prime

301

5 000

Materii prime

7. Se inregistreaza donarea unor materii prime institutiilor publice in valoare


de
2 000 lei.
6582

Donatii si subventii
acordate

301

2 000

Materii prime

8. Se inregistreaza diferente nefavorabile la materialele auxiliare in valoare de


1 000 lei, incluse pe cheltuieli.
6021

Cheltuieli cu materiale
auxiliare

3021

1 000

Materiale auxiliare

9. Se inregistreaza diferente favorabile la furaje in valoare de 500 lei, iesite


din gestiune.
3026

Furaje

6026

500

Cheltuieli privind furajele

10. Se inregistreaza produse finite intrate in gestiune la costul de productie de


40 000 lei.
345
Produse finite

711

40 000

Variatia stocurilor

11. Se inregistreaza stocul de preoduse in curs de executie stabilit pe baza de


inventar in valoare de 10 000 lei.
331

Produse in curs de
executie

711

10 000

Variatia stocurilor

12. Se inregistreaza diferente de pret nefavorabile aferente materiei prime


incluse pe cheltuieli in valoare de1 000 lei.
601
Cheltuieli cu materiile
prime

308

1 000

Diferente de pret la materii prime


si materiale

13. Se inregistreaza diferente de pret favorabile afernte materiilor consumabile


iesite din gestiune in valoare de 200 lei.
6

308

Diferente de pret la
materii prime si materiale

6021

200

Cheltuieli cu materialele
auxiliare

14. Se inregistreaza valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor


aflate in curs de executie in valoare de 10 000 lei.
332

711

10 000

Lucrari si servicii in curs Variatia stocurilor


de executie

15. Se inregistreaza scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor


aflate in curs de executie in valoare de 1 000 lei.
711

Variatia stocurilor

332

1 000

Lucrari si servicii in curs


de executie

16. Se inregistreaza semifabricate intrate in gestiune din activitatea proprie la


cost de productie de 15 000 lei.
341
Semifabricate

de

711

15 000

Variatia stocurilor

17. Se inregistreaza valoarea semifabricatelor primite cu titlu gratuit in valoare


2 000 lei .
341
Semifabricate

7582

2 000

Venituri din donatii si subventii


primite

18. Se inregistreaza lipsuri de semifabricate constatate in depozitul unitatii in


valoare de 400 lei.
711

Variatia stocurilor

341

400

Semifabricate

19. Se inregistreaza produse finite intrate in gestiune din productia proprie in


valoare de 10 000 lei.
345

711

10 000

20. Se inregisteaza bunuri de natura produselor finite aduse de terti la costul


de productie de 6 000 lei.
345
=
354
6 000
21. Se inregistreaza valoarea la cost de productie a produselor finite
constatate lipsa sau degradate pentru care in momentul constatarii nu pot fi luate
masuri de urmarire sau trecute la cheltuieli in valoare de 3 000 lei.
473

345

3 000
7

22. Se inregistreaza produse reziduale rezultate din acrivitatea proprie la


pretul posibil de valorificare de 2 000 000 lei.
346

711

2 000

23. Se inregistreaza valoarea produselor reziduale aduse de terti in valoare de


800 lei.
346

354

800

24. Se inregistreaza valoare la pret de inregistrare a produselor reziduale


distruse din cauza calamitatilor in valoare de 2 000 lei.
671

346

2 000

25. Se inregistreaza semifabricate intrate in gestiune din productia proprie


(pretul prestabilit este de 5 000 lei, iar costul de productie este de 4 500 lei).
%
341
348

711

4 500
4 000
500

26. Se inregistreaza valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate


in gestiune in valoare de 2 000 lei, costul de productie este de 12 500 lei, iar
diferenta de pret in minus aferente reprezinta 500 lei.
341

711

2 000

711

348

500

27. Se inregistreaza diferenta de pret in plus aferente semifabricatelor


eliberate pentru prelucrare in alte sectii din cadrul aceleiasi intreprinderi in valoare de
500 lei.
711

348

500

28. Se inregistreaza produse finite intrate in gestiune din productia proprie


(pretul prestabilit este de 8 000 lei, iar costul de productie este de 9 500 lei).
%
=
711
9 500
345
8 000
348
1 500

29. Se inregistreaza diferente de pret in minus aferente produsului finit iesit


din gestiune prin vinzare in valoare de 255 lei.
348

711

255

30. Se inregistreaza materii si materiale in curs de aprovizionare in valoare de


5 000 lei, (achitate si expediate de furnizor dar nesosite in depozite).
%
351
4426

401

5 950
5 000
950

31. Se inregistreaza primirea materiilor prime si materialelor.


%
301
3021

351

5 000
3 000
2 000

32. Se inregistreaza aprovizionarea de la furnizor a animalelor si pasarilor in


valoare de 20 000 lei (valoare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare
de diferente.
%
361
4426

401

23 800
20 000
3 800

33. Se inregistreaza receptia animalelor primite din custodie la pret de


inregistrare de 25 000 000 lei. Se intocmeste nota de receptie si constatare de
diferente.
361

356

25 000

34. Se inregistreaza cheltuieli de incarcare si transport predate tertilor in


custodie in valoare de 600 lei (valoare fara tva).
%
371
4426

401

714
600
114

35. Se inregistreaza ambalaje achizitionate din avans din trezorerie in valoare


de
1 000 lei (valare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare
de diferente.
%
381
4426

542

1 190
1 000
190

36. Se inregistreaza sporul in greutate vie obtinut de la animale tinere si la


ingrasat in valoare fe 10 000 lei.
361
=
711
10 000
37. Se inregistreaza moartea unui porc aflat la ingrasare in valoare de 4 000
lei, conform actului de moarte.
9

606

361

4 000

38. Se inregistreaza achizitionarea de marfuri de la furnizori in valoare de 40


000 lei (valoare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.
%
371
4426

401

47 600
40 000
7 600

39. Se inregistreaza cumpararea de marfuri din avans de trezorerie in valoare


de
10 000 lei (valoare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare
de diferente.
%
371
4426

542

11 900
10 000
1 900

40. Se inregistreaza datoria unitatii de a plati taxe vamale (4 000lei) si


comisioane pentru servicii vamale (1 500 lei).
371

%
446
447

5 500
4 000
1 500

41. Se inregistreaza adaos comercial aferent marfurilor intrate in gestiune in


valoare de 4 899 lei.
371

378

4 899

42. Se inregistreaza constituirea unor provizioane in valoare de 35 300 lei.


6814

%
391
392
393

25 600
5 600
4 000
6 000
10 000

43. O societate comerciala primeste de la furnizori, pe baza de factura, materii


prime despre care se cunosc urmatoarele date:
-pretul din factura furnizorului
=10.000 lei ;
-cheltuieli de transport /aproviz.
= 1.000 lei ;
-TVA deductibila 19%
= 2.090 lei ;
-costul standard
=15.000 lei ;
-jumatate din stocul de materii prime se da in consum ;
-evidenta stocurilor de materii prime se tine pri metoda inventarului permanent ;
Se cere :

10

sa se faca inregistrarile de intrare-iesire din gestiune in conditiile evaluarii


stocurilor de materii prime la cost de achizitie, la cost standard si la pret de
inregistrare sau factura ;
sa se calculeze coeficientul de repartizare a diferentelor de pret si sa se
inregistreze aceste diferente in contabilitate ;
sa se faca inregistrarile in contabilitate si in cazul aplicarii inventarului
intermitent.

A.Inventar permanent :
1. Se inregistreaza receptia de materii prime :
% =
301
4426

401

13.090
11.000
2.090

-la cost de achizitie

% =
301
308
4426

401

13.090
15.000
- 4.000
2.090

-la cost standard

% =
301
308
4426

401

13.090
10.000
1.000
2.090

-la pret de inregistrare

2. Se achita furnizorul prin banca, cf. extras cont, ordin de plata :


401 = 5121
13.090
3. Se inregistreaza consumul de materii prime :
601 = 301
5.500
-la cost de achizitie
601 = 301
7.500
-la cost standard
601 = 301
5.000
-la prt de inregistrare
4. Se inregistreaza diferentele e prt pentru materiile prime iesite din gestiune :
601 = 308
-2.000
601 = 308
500
a) K 308 =(Si 308+Rd 308)/(Si 301+Rd 301)X100
K 308 = (4.000/15.000)x100=26.6%
b) K308= (1.000/10.000)x100=10%
a)Rc 308= 7.500x26.66% = 2.000
b)Rc 308= 5.000x10%

500

11

B.Inventar intermitent :
1. Se inregistreza receptia de materii prime cf. factura si NIR :
%
=
601
4426

401

13.090
11.000
2.090

2. Se inregistreaza stornarea stocului de materii prime neconsumat la sfarsitul


perioadei cf. inventarului :
601 =
301
5.500
3. Se inregistreaza trecerea pe cheltuieli a stocului de materii prime la inceputul lunii
urmatoare :
601 =

301

5.500

44. In conditiile aplicarii inventarului permanent, se obtin produse finite la pret


standard 12.000 lei, cost efectiv = 11.000 lei ; jumatate din produsele finite se vand la
pret de vanzare = 9.000 lei, TVA = 19%, cf. facturii fiscale ; se doneaza produse in
valoare de 2.000 lei si se trec in magazine proprii de vanzare cu amanuntul produse
finite la pret standard = 3.000 lei, adaos comercial= 30%, TVA 19% si sunt
calamitate produse in valoare de 1.000 lei.
1. Se inreg. Obtinerea de produse finite cf. nota de predare produse, evaluate
la cost standard :
345 = 711
12.000
2. Se inregistreaza diferentele de pret la produse finite :
348 =
711
-1.000
3. Se inregistreaza vanzarea catre terti a produselor, cf. facturii:
4111 =
%
10.710
701
9.000
4427
1.710
4. Se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute la
cost standard:
711 = 345
6.000
K348 = (Si 348+Rd 348)/ (Si 345+Rd 345)x 100
K 348 = (-1.000.000/12.000.000)x100= -8.33%
Rc 348 = Rc 345x K348 = 6.000.000 x- 8.33% = -500
5. Se inregistreaza diferentele favorabile de pret la produse finite :
711
=
348
-500

12

6. Se inregistreaza
aferente :
6582 =

donatia de produse finite, inclusiv diferentele de pret

%
345
348

2.000 x -8.33% =

1.833,4
2.000
-166,6
-166,6

7. Se inregistreaza trecerea produselor la magazinul propriu de desfacere cu


amanuntul :
371 =

%
345
378
4428

4.640
3.000
900
741

8. Se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru diferentele de prt aferente


produselor finite trecute in magazinul propriu :
711 =

348

- 249,9

3.000 x ( 8.33%)
= - 249,9
9. Se inregistreaza produsele finite calamitate :
671 =

%
345
348

916,7
1.000
- 83,3

(1.000 x -0,0833%)

45. O societate comerciala cu amanuntul achizitioneaza 100 kg pungi de


ambalat la prt de factura 20 lei/kg , TVA 19%, ; dupa receptie, materealele de
ambalat se trec la pretul de vanzare cu amanuntul = 40 lei/kg ; s-a folosit toata
cantitatea de pungi procurata, din care 10 kg la vanzarea cu bucata si 90 kg la
vanzarea cu amanuntul bruta/neta.
1. Se inregistreaza achizitia de materiale de ambalat cf. facturii+NIR
% =
3023
4426

401

2.380
2.000
380

2. Se inregistreaza trecerea materialelor de ambalat in magazinul de vanzare


cu amanuntul :
371 =

%
3023
378

4.000
2.000
2.000

13

3. Se inregistreaza stornarea valorii materialelor de ambalat


vanzarea cu bucata :
371 =

%
3023
378

folosite la

- 400
- 200
- 200

4. Se inregistreaza consumul pungilor de ambalat :


6023 =

3023

200

5. Se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru pungile de ambalat folosite la


vanzarea bruta/neta :
%
607
378

371

200

46. Se trimit spre prelucrare la terti materii prime in valoare de 100 000 lei ;
costul prelucrarii este de 20.000 lei, TVA 19%; dupa achitarea contravalorii
prelucrarii, materiile prime se returneaza.
1. Se inregistreaza trimiterea spre prelucrare a materiilor prime:
351 =

301

100.000

2. Se inregistreaza costul prelucrarii:


%
=
301
4426

401

23.800
20.000
3.800

3. Se inregistraza achitarea contravalorii prelucrarii:


351

5121

23.800

4. Se inregistreaza returnarea materiilor prime:


301

351

100.000

47. Se achizitioneaza marfuri de la o societate comerciala cu ridicata, pret


factura= 10.000 lei, TVA 19%, care se vand apoi unui client, pret de vanzare 13.000
lei, TVA 19% . Se fac inregistrarile necesare, inclusiv regularizarea TVA.
1. Se achizitioneaza marfuri cf. facturii fiscale si NIR:
14

%
371
4426

401

11.900
10.000
1.900

2. Se achita furnizorul, cf. extrasului de cont si ordinului de plata:


401

5121

11.900

3. Vanzarea marfurilor cf. facturii fiscale, se inregistreaza:


4111

%
707
4427

15.470
13.000
2.470

4. Incasarea contravalorii marfurilor vandute , cf, extras cont:


5121

4111

15.470

5. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute:


607

371

10.000

6. Regularizarea TVA, conform decont de TVA:


4427

%
4426
4423

2.470
1.900
570

7. Varsare TVA de plata, cf. OP si extras cont:


4423

5121

570

48.
Se achizitioneaza de catre o societate comerciala cu
amanuntul marfuri la prt de factura 500.000 lei, TVA 19%. Unitatea aplica un
adaos comercial de 20%, TVA 19%.Conform borderoului vanzarilor zilnice rezulta
vanzari totale de 600.000 lei ; se cere sa se faca inregistrarile in conditiile
inventarului permanent si intermitent, stiind ca adaosul comercial aferent vanzarilor
este de 18%.

A.

Inventar permanent :
15

1. Achizitionat marfuri conform facturii fiscale si a notei de intrare-receptie ,


se inregistreaza :
%
371

401

595.000
500.000

4426

95.000

2. Achitarea facturii fiscale pentru marfurile procurate :


401

5121

595.000

3. Se calculeaza si inregistreaza adaosul comercial


500.000x20%=100.000
371

378

100.000

4. Calculat si inregistrat TVA aferent marfurilor din magazinul de vanzare cu


manuntul :
(500.000 + 100.000) x 19%
371

= 114.000

4428

114.000

5. Calcularea si inregistrarea marfurilor vandute cf. borderoului vanzarilor


zilnice si/sau a monetarelor :
- pret de vanzare inclusiv TVA
= 600.000
- TVA aferent marfurilor
=
95.000
600.000 x (19/100+19)
= 95.760
- pret vanzare fara TVA
= 504.240
600.000-95.760
= 504.240
5311

%
707
4427

600.000
504.240
95.760

6. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :


-prt de vanzare cu TVA
-TVA aferent vanzarilor
-prt de vanzare fara TVA
-adaos comercial af. marfurilor vandute

=
=
=

600.000
95.760
504.240
= 90.763,2

(504.240 x 18% = 90.763,2)


-costul marfurilor vandute

= 413.476,8

(504.240- 90.763,2 = 413.476,8)


16

371

600.000
413.476,8
90.763,2
95.760

378
4428

B.

Inventar intermitent :
1. Achizitionat marfuri cf. facturii fiscale si NIR se inregistreaza :
%
607
4426

401

595.000
500.000
95.000

2. Achitarea furnizorului pentru marfurile primite :


401

5121

595.000

600.000
504.240
95.760

3. Vandut marfuri cf. borderou de vanzari si a NIR :


5311

4.
anume :
-

%
707
4427

Contabilizat stocurile de marfuri, la sfarsitul lunii, conform inventarului si


stocuri de marfuri existente in stoc
intrari de marfuri in cursul lunii
vanzari de marfuri in cursul lunii la cost efectiv
stocuri de marfuri la cost efectiv
371

607

=
=
=
=

0
500.000
413.476,8
86.523,2

86.523,2

5. Trecerea pe cheltuieli a valorii stocurilor de marfa, la inceputul lunii


urmatoare :
607

371

86.523,2

49. O societate comerciala a vandut in luna iulie 2004 marfuri la extern in


comision, practicand un comision de 5%, valoarea externa= 3.000 USD, transportul
extern antecalculat de 200 USD, iar transportul extern efectiv(facturat de
prestatorul de servicii)= 250 USD.Cursurile de schimb au fost urmatoarele :
- la livrarea marfurilor : 3,2 lei/USD :
- la incasarea marfurilor 3,3 lei/USD ;
- la facturarea cheltuielilor de transport 3,28 lei/USD ;
- la plata cheltuielilor de transport 3,32 lei/USD.
17

- valoarea externa CAF


= 3.000 USDx 3,2 lei/USD = 9 600lei ;
- transport pe parcurs extern
= 200 USDx 3,2 lei/USD = 6400 lei
-valoarea externa FOB
=(3.000 USD-200 USD)x3,2 = 8
960lei
-comision
=(5%x 2.800 USD)x 3,2 lei/USD= 448 lei ;
- suma datorata furnizorului = (2800USD 140 USD) x3,2 = 85.120 lei
1. Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CAF :
4111

%
401
408
704

= 9 600
8512
640
448

2. Incasarea contravalorii marfurilor vandute la extern :


5124

%
4111
765

= 9900
9600
300

3. Regularizarea operatiei privind transportul extern :


- datorie fata de prestatorul de servicii: 250 USD x3,2.= 820
- ch. De transport antecalculate
: 200 USD x3,2= 640
- transport de recuperat
: 152
-diminuarea comisionului cu valoarea transportului facturat in plus de
prestatorul de servicii (5%x50USD) x 32.000lei/USD
: 8 lei
-diferenta de curs valutar nefavorabila : 250 USD x (3,28-3,2)=200.000 lei
%
408
461
704
665

401

820
640
152
8
20

4. Plata datoriei fata de prestatorul de servicii :


%
401
665

5124

830
820
10

Tema IV. Operatiuni privind contabilitatea decontarilor cu tertii


18

1. Se inregistreaza platirea unui furnizor din caseria unitatii in valoare de 1 000


lei. Se intocmeste registru de casa.
401

5311

1 000

2. Se inregistreaza acordarea unui avans unui furnizor intern in valoare de 10


000 lei, pentru executia uinor lucrari de reparatii.
409

5121

10 000

3. Se inregistreaza primirea facturii de la furnizorul caruia I sa acordat


avansul.
%
471
4426

401

10 000
8 403,362
1 596,638

4. Se inregistreaza cu furnizorul valoarea avansului acordat.


401

4092

10 000

5. Se inregistreaza obligatia fata de colaboratori in valoare de 4 900 lei.


621

401

4 900

6. Se inregistreaza primirea fara factura a unor obiecte de inventar in valoare


de 4 000 lei (valoare fara tva). Se intocmeste nota de receptie si constatare de
diferente.
%
303
4426

408

4 760
4 000
760

7. Se inregistreaza primirea facturii restante in valoare de 4 760 lei.


408

401

4 760

8. Se inregistreaza emiterea unui bilet la ordin catre un furnizor in valoare de


20 000 lei.
401
=
403
20 000
9. Se inregistreaza livrarea de marfuri in valoare de 25 000 lei (valoare
fara TVA) ,concomitent se inregistreaza scaderea din gestiune stiind ca
unitatea practica un adaus de 15%. Se intocmeste factura.
4111

29 750
19

%
378
607

707
4427

25 000
4 750

371

29 750
4 462,5
25 287,5

10. Se inregistreaza incasarea unui client in valoare de 29 750 lei.


5121

4111

29 750

11. Se inregistreaza incasarea unui avans de la un client pentru executia unei


lucrari de reparatii in valoare de 12 000 lei.
5121

419

12 000

12. Se inregistreaza primirea unui avans de la un client extern in valoare de 2


000 $ la un curs de 3,2 lei/$, pentru livrarea unor produse.
5124

419

6400

13. Se inregistreaza constituirea unui provizion in valoare de 20 000 lei.


6814

491

20 000

14. Se inregistreaza drepturile totale ala salariatilor pentru luna trecuta in


valoare de 200 000 lei cu un salariu de baza de 175 000 lei.
641

4281

200 000

4281

421

200 000

15. Se inregistreaza statul de salarii conform centralizatorului.


421

%
425
444
4314
4312
4372
427
4282

132 400
60 000
33 000
13 000
19 000
1 750
3 150
2 500

16. Se inregistreaza avansuri acordate personalului la data de 15 ale lunii


conform statului de plata in valoare de 60 000 lei. Se intocmeste registrul de casa.
425

5311

60 000

17. Se inregistreaza contributiile unitatii aferente salariilor, asigurari sociale


200 000 x 24,5% = 49 000 lei.
20

6451

4311

49 000

18. Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate


200 000 x 7% = 14 000 lei.
6453

4313

14 000

19. Se inregistreaza contributia unitatii la fonfdul de somaj 200 000 x 3,5% = 7


000
6452

4371

7 000

20. Se inregistreaza contributia unitatii la fondul pentru accidente de munca si


boli profesionale 200 000 x 0,5%=1 000
6451

4311

1 000

21. Se inregistreaza comisionul cuvenit camerei de munca 200 000 x0,75%=1


500
635
=
447
1 500
22. Se inregistreaza depunerea la banca a ordinelor de plata pentru datorii
salariale. Se intocmesc ordirdine de plata.
%
4312
4314
444
4372
427
4282
4311
4313
4371
447

5121

144 900
19 000
13 000
33 000
1 750
3 150
2 500
50 000
14 000
7 000
1 500

23. Se inregistreaza ridicarea de la banca a diferentei de achitat la salarii


200 000 132 500 = 67 500
5121
581

=
=

581
5311

67 500
67 500

24. Se inregistreaza vanzarea unei cladiri neamortizate pentru suma de


400.000 lei (valoare fara tva), valoarea contabila fiind de 120 000 lei.
21

411

%
7583
4427

475 000
400 000
76 000

25. Se inregistreaza descarcarea de gestiune a cladirii vandute.


6583

212

120 000

26. Se inregistreaza drepturi de personal neridicate in valoare de 7 500 lei.


421

426

7 500

27. Se inregistreaza vinzarea unui mijloc fix in valoare de 40 000 lei (valoare
fara tva).Se intocmeste factura.
4111

%
7583
4427

47 600
40 000
7 600

28 .Se inregistreaza descarcarea gestiunii mijloacului fix vindut in valoare 40


000 lei.
6583

2131

40 000

29. Se inregistreaza decontul tva aferent lunii in curs.

de

4427

4426

95 000

4424

4426

10 666,185

30. Se inregistreaza acordarea unei subventii de la bugetul de stat in valoare


120 000 lei.
445

131

120 000

31. Se inregistreaza incasarea subventiei acordate in valoare de 120 000 lei.


5121

445

120 000

32. Se inregistreaza impozitul pe cladiri in valoare de 3 000.


635

446

3 000

33. Se inregisteeaza ordinul de plata pentru impozitul pe cladiri in valoare de


3 000 lei. Se intocmeste ordinul de plata.
446
=
5121
3 000
34. Se inregistreaza penalitati de intirziere pentru neplata la termen a TVA
ului in valoare de 550 lei
.
22

6581

4481

550

35. Se inregistreaza virarea penalitatii in valaore de 455,125 lei.Se intocmeste


ordinul de plata.
4481

5121

455,125

36. Se achizitioneaza cf. facturii fiscale combustibil, in conditiile aplicarii


inventarului permanent, in suma de 120.000 lei, din care taxa de drum 20.000 lei si
TVA 19%. Furnizorul accepta in contul dreptului de creanta un ordin de plata emis de
cumparator, care se si achita la scadenta.
1. Receptia combustibilului , cf. facturii fiscale, se inregistreaza :
%
3022
635
4426

401

139.000
100.000
20.000
19.000

2. Acceptarea OP emis de debitor se inregistreaza :


401
=
403
139.000
3. Achitarea la scadenta a OP cf. extras de cont :
403

5121

139.000

37. Se achizitioneaza un autoturism pentru transport marfa, pret factura


800.000lei, TVA 19%, acceptandu-se o trata care se deconteaza la scadenta, dintrun imprumut pe termen scurt.
1. Se inregistreza receptia autoturismului de transport marfa :
%
2133
4426

404

952.000
800.000
152.000

2. Emiterea si acceptarea tratei :


404

405

952.000

3. Achitarea tratei, cf. extrasului contului de imprumut:


405

5191

952.000

38.O societate comerciala a achizitionat materii prime de la furnizori, cf.


facturii fiscale, in valoare de 200.000 lei, TVA 19%, pentru care ulterior cumparatorul
23

primeste un rabat de 1% din pretul de facturare ; se fac inregistrarile in contabilitate


si in cazul in care se acorda un risturn.
1. Se achizitioneaza materii prime, cf. factura :
%
301
4426

401

238.000
200.000
38.000.

2. Se inregistreaza rabatul de 1% acordat ulterior :


%
301
4426

401

-2.380
-2.000
- 380

3. Se inregistreaza risturnul de 1% acordat ulterior de furnizor :


%
601
4426

401

-2.380
-2.000
- 380

39. Se cumpara de la un furnizor marfuri cf. facturii fiscale in suma de 40.000


lei, TVA 19%, care se achita de catre cumparator mai repede decat prevederile din
contract, motiv pentru care furnizorul acorda un discount de 2%. In contabilitatea
cumparatorului, in acest caz, se fac urmatoarele inregistrari :
1. Se inregistreaaza primirea si receptia marfurilor de la furnizor , cf. facturii
fiscale si NIR:
%
371
4426

401

47.600
40.000
7.600

2. Se inregistreaza achitarea valorii facturii fiscale, avand in vedere discountul


primit :
401

%
5121
767

47.600
46.680
952

40. Se inregistreaza imputarea lipsei de semifabricate unui angajat in valoare de 2


500 000 lei.
4282

%
7581

2 975
2 500
24

4427

475

41. Se inregistreaza o lipsa la inventar, neimputabila de semifabricate in


valoare de 2 500 000 lei.
711

341

2 500

1. La sfarsitul exercitiului financiar N s-au primit la o societate comerciala cu


Aviz de insotire seminte si material de plantat in valoare de 300.000 lei, TVA 19%,
folosite la infiintarea unei noi plantatii pomicole. In exercitiul N+1, dupa inchiderea
exercitiului financiar N se primeste factura fiscala, constatandu-se ca datele
cantitative si preturile unitare concorda cu cele inscrise pe aviz si cu marimea TVA
inregistrata in contabilitate. In acest caz, in contabilitate se fac urmatoarele
inregistrari:
a) Primirea si receptia semintelot si materialului de plantat conform aviz de
insotire a marfii si NIR:
%
3025
4428

408

357.000
300.000
57.000

b) Primirea facturii fiscale in exercitiul N+1:


408

401

357.000

c) Trecerea TVA neexigibila asupra celui exigibil, in urma primirii facturii


fiscale:
4426

4428

57.000

2. O societate comerciala in calitate de cumparator acorda altei societati


comerciale in calitate de vanzator un avans comercial in suma de 600.000 lei, si
TVA 19% pentru producerea si livrarea de furaje pentru care evidenta se conduce
prin inventar permanent. Ulterior se primesc stocuri de furaje, cf. facturii, in
valoare de 700.000 lei, TVA 19%.
a) acordarea avansului conform contractului si extrasului de cont :
%
=
5121
4091
4426
b) primirea furajelor de la furnizor cf. facturii :
%
=
401
3026
4426

714.000
600.000
114.000
833.000
700.000
133.000

c) regularizare avans :
25

%
401
4426

4091

600.000
714.000
- 114.000

d) se achita diferenta datorata furnizorului :


401

5121

119.000

3. Un furnizor livreaza unui cumparator produse finite, prt de livrare 400.000


lei, TVA 19%, pret de inregistrare 300.000 lei, fara a le factura pana la 31.12 a
exercitiului N ; Cumparatorul primeste si receptioneaza bunurile, urmand a le
comercializa in calitate de marfuri. In exercitiul N+1 se factureaza bunurile fara sa
apara diferente.Se cere sa se faca inregistrarile contabile atal la furnizor cat si la
cumparator.
a) Livrarea produselor, respectiv primirea lor :
-la furnizor :
418

-la cumparator :
%
=
371
4428

%
701
4428

476.000
400.000
76.000

408

476.000
400.000
76.000

b) destocarea produselor finite livrate la pret de inregistrare


-la furnizor :
711
=
345
300.000
-

c) facturarea bunurilor in exercitiul financiar N+1 :


la furnizor :
4111

418

476.000

la cumparator :
408

401

476.000

d) transferarea TVA neexigibila in TVA exigibil :


-

la furnizor :
4428

4427

76.000

la cumparator :
26

4426
-

4428

76.000

e) decontarea bunurilor livrate :


la furnizor incasarea :
5121

4111

476.000

5121

476.000

- la cumparator- plata :
401

4. O societate comerciala livreaza unui client in exercitiul financiar N marfuri,


despre care se cunosc urmatoarele : valoarea marfurilor livrate 100.000 lei, TVA
19%, pret de inregistrare 80.000 lei ; pana la sfarsitul exercitiului financiar clientul
nu achita valoarea bunurilor, fiind declarat de instanta judecatoreasca in stare de
faliment ; in exercitiul N+1 se incaseaza jumatate din valoarea marfurilor livrate ;
se cere sa se faca inregistrarile in contabilitate si in cazul cand se reactiveaza
debitul si se incaseaza.
Rezolvare :
a) facturarea marfurilor catre beneficiar :
4111

%
707
4427

b) descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute :


607
=
371

119.000
100.000
19.000
80.000

d) trecerea creantei neincasate in exercitiul financiar N la creante incerte, in


baza hotararii judecatoresti :
4118

4111

119.000

e) contabilizat constituirea provizionului pentru deprecierea creantelor clienti :


6814

491

119.000

e) incasarea in exercitiul N+1 a jumatate din dreptul de creanta, cf. EC:


5121

4118

59.500

f) reluarea la venit a jumatate din provizionul constitui, ca urmare a incasarii


sumei :
491

7814

59.500

27

g) trecerea pe cheltuieli a jumatate din marimea clientilor incerti, in exercitiul


financiar N+1 :
%
=
4118
59.500
654
50.000
4427
9.500
h) trecerea creantei scoase din patrimoniu in conturi de ordine si evidenta :
Debit : 8034 debitori scosi din activ urmariti in continuare 59.500
h) contabilizat reactivarea debitorilor scosi din patrimoniu :
i)
4111
=
7548
59.500
j) incasat ulterior debitori reactivati :
5121

4111

59.500

k) scos din contul de ordine si evidenta debitori incerti ca urmare a reactivarii


si incasarii lor :
Credit 8034 =
59.500
50. La o societate cu raspundere limitata, cu un capital social de 33.000 lei, se
retrage un asociat din societate caruia i se calculeaza parti sociale cuvenite in
valoare de 1.800 lei.
a) contabilizarea sumei cuvenite asociatului retras din societate :
1012

456

1.800

b) contabilizarea achitarii prin casierie a partilor sociale cuvenite :


456

5311

1.800

6. La o societate comerciala se propune de catre Consiliul de Administratie si


se aproba de catre AGA repartizarea din profitul net drept dividende suma de
100.000 lei, care dupa impozitare este lasata de catre asociati la dispozitia unitatii :
a) repartizarea la dividende a sumei de 100.000lei :
117

457

100.000

b) contabilizarea impozitului de 5% aferent dividendelor ce se distribuie


asociatilor :
457
c)

446

5.000

contabilizarea dividendelor lasate la dispozitia societatii :


457

d)

4551

95.000

contabilizarea virarii impozitului pe dividende cf. OP si EC


28

446

5121

5.000

Tema nr. V. Contabilitatea trezorerie


1. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind investitiile
financiare pe termen scurt
2. reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind
contabilitatea valorilor de incasat
3. reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind incasarile
si platile efectuate prin conturile bancare
4. reflectarea in contabilitate operatiunilor privind decontarile
in numerar
5. reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind alte valori
de trezorerie
6. reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind acreditivele
7. reflecatrea in contabilitate a operatiunilor privind avansurile
de trezorerie
8. reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind virmanete
interne
9. reflecatrae in contabilitate a operatiunilor privind ajustarile
pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
1.Se inregistreaza incasarea unui client prin casa in valoare de 20 000 lei. Se
va intocmi registrul de casa.
5311

411

20 000

2.Se inregistreaza cumpararea de la bursa a unui pachet de 1 000 de


obligatiuni la valoare de 30 lei/buc, invederea revinzarii, comision broker 1%.
%
506
622

5311

30 300
30 000
300

3.Se inregistreaza incasarea in numerar de la societatea emitenta de


obligatiuni a dobinzii anuale cuvenite de 25% din valoarea lor nominala ( 33,5
lei/bucata). (500x33,5x36)/100=6 030 Se intocmeste registrul de casa.
5311

762

6 030

4. Se inregistreaza vinzarea a 800 de actiuni la un pret de 40 lei/buc, valoarea


nominala a actiunii fiind de 35 lei/buc.
461

%
501
7642

32 000
28 000
4 000
29

5.Se inregistreaza incasarea dividende asupra celor 10 000 de actiuni


valoarea dividendelor este de 2 lei/ actiune. Se intocmeste registrul de casa.
5311

762

20 000

6.Se inregistreaza constituirea unui depozit la banca de 2500 euro la un curs


de 4lei.
5081

5124

10 000

7.Se inregistreaza factura facuta unui client pentru o lucrare de reparatii in


valoare de 40 000 lei cu tva 19%. Se intocmeste factura.
4111

%
704
4427

47 600
40 000
7 600

8.Se inregistreaza decontarea unui efect de comert in valoare de 120 000 lei.
413

4111

120 000

9.Se inregistreaza depunerea si incasarea la banca a unui cec in valoare de


120 000 lei.
5121

5112

120 000

10.Se inregistreaza dobinda de incasat pentru disponibilitatile bancare in


valoare de 855,452 lei.
5187

766

855,452

11.Se inregistreaza dobinda de platit pentru un credit de trezorerie in valare de


840 lei.
666

5186

840

12.Se inregistreaza diferente favorabile de cur valutar la sold in valoare de


330lei
5124

765

330

13.Se inregistreaza primirea unui credit in valuta in valoare de 15 000$ la un


curs de 3,2 lei/$.
5124

5191

48 000

14.Se inregistreaza incasarea prin casa a 1 000 $ la un curs de 32,5 lei/$ a


varsamintelor corespunzatoare subscrierii.
30

5314

456

3250

15.Se inregistreaza subscrierea capitalului in valoare de 32 500 lei.


456

1011

32 500

1011

1012

32 500

16.Se inregistreaza depunerea la banca a sumei de 50 000 lei.


581

5311

50 000

5121

581

50 000

17.Se inregistreaza achizitionarea de bilete de calatorie din avans de


trezorerie in valoare de 2 000 lei.
5323

542

2 000

18. Se inregistreaza ridicarea de numerar de la banca in valoare de 5 000 lei.


581

5121

5 000

5311

581

5 000

19. Se inregistreaza decontarea cheltuielilor de deplasare in valoare de 5 189


lei.
542

5311

5 189

20. Se inregistreaza transformarea in lei a 820 $ la cursul de 32,7 lei din


casieria unitatii.
5311

5314

2681,4

21. Se acord unui furnizori un avans n sum de 100.000 lei n contul


cumprrilor de stocuri de piese de schimb. Se primeste factura fiscal pentru
piesele de schimb fabricate si livrate de furnizor n valoare de 500.000 lei, TVA 19 %.
S se fac toate nregistrrile contabile la cumprtor:
1. acordat avans furnizorului, n baza contractului ncheiat cu acesta, conform
extrasului contului de mprumut.
4091

5191

119.000

2.primirea stocurilor depiese de schimb de la furnizor, conform facturii fiscale


se contabilizeaz :
31

%
3024
4426

401

595.000
500.000
95.000

c) regularizarea avansului acordat furnizorului, cu obligatia fata defurnizor, se


contabilizeaz:
401

4091

119 000

3.decontat diferenta fata de furnizorul de piese de chimb, conform extrasului


contului de mprumut pe termen scurt, prin nregistrarea:
(595.000 lei 119.000 lei = 476.000 lei)
403

5191

476.000

22.O societate comerciala pe actiuni angajeaza un imprumut obligatar prin


emisiunea obligatiunilor obligatare in suma de 12.000 lei, ; la scadenta, se
rascumpara obligatiunile pe care le si anuleaza, stiind ca dobanda datorata este de
6.000 lei.
a)contabilizarea prospectului de emisiune a obligatiunilor :
461

161

120.000

b) incasarea valorii obligatiunilor ordinare subscrise :


5311
=
461
120.000
c) contabilizarea rascumpararii obligatiunilor la scadenta :
505

5311

120.000

d) contabilizarea cheltuielilor cu dobanda calculata si achitata prin cont :


666

5121

6.000

e) anularea obligatiunilor ordinare rascumparate :


161

505

120.000

23.O societate comerciala livreaza unui client marfuri la prt de livrare 10.000 lei,
TVA 19%, acceptand ulterior un efect de comert in contul dreptului de creanta, pe
care apoi il depune spre incasare, percepandu-se la institutia bancara un comision
de 1% din pretul de decontare.
a) facturarea marfurilor :
4111

%
707
4427

11.900
10.000
1.900
32

b) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin :


413

4111

11.900

c) depunerea efectului de comert la banca :


5113

4113

11.900

d) incasarea biletului la ordin cu retinerea comisionului din pretul de vanzare :


%
5121
627

5113

11.900
11.781
119

24. O societate comerciala incaseaza conform extrasului de cont suma de


17.000 lei, fara a rezulta cu claritate din documentele anexate ca suma se cuvine
unitatii ; ulterior se identifica beneficiarul sumei, care este o alta societate comerciala.
a) contabilizarea incasarii sumei in cont , cf. extras cont:
5121

462

17.000

b) virarea sumei beneficiarului de drept, cf. extras cont :


462

5121

17.000

25. o societate comerciala cumpara tichete de masa in valoare de 50.000 lei,


comision 100 lei, pe care le distribuie personalului angajat, ramanand neutilizate
tichete de masa in suma de 400 lei, care se restituie.
a) achizitionat tichete de masa cf. facturii :
%
5328
628
4426

401

59.600
50.000
9.500
100

b) achitarea furnizorului, cf. extras cont :


401

5121

59.600

c) distribuirea de tichete personalului angajat :


604

5328

50.000

33

d) retras tichete neutilizate de angajati :


5328

7588

400

e) restituire tichete neutilizate furnizorului :


4111

5328

400.

f) incasarea valorii tichetelor restituite :


5121
=
4111
400
26. O societate comerciala a solicitat si a obtinut aprobarea bancii pentru o limita
de creditare de 10.000.000 lei, utilizand in primele 6 luni numai 7.000.000 lei cu o
dobanda de 20% pe an. Creditul angajat s-a folosit pentru plata furnizorilor ; sa se
faca inregistrarile si in situatia in care societatea nu a folosit linia de credit acordata,
fiindca in primele 6 luni societatea a avut disponibilitati in cont din incasari de
4.000.000 lei, pentru care dobanda la vedere este de 6% pe an.
a) utilizarea limitei de creditare pentru plata furnizorilor :
401

5121

7.000.000

b) inregistrarea dobanzii pentru limita de creditare folosita :


666

5186

700.000

5121

700.000

c) creditarea dobanzii :
5186

d) in cazul in care societate nu utilizeaza linia de credit, se fac urmatoarele


inregistrari :
-calcularea si inregistrarea dobanzii pentru disponibilul din cont :
( 4.000.000x 6%)/2 = 120.000
5186

766

120.000

- incasarea dobanzii cf. extras de cont :


5121
=
5187
120.000
27. O societate comerciala angajeaza un credit pe termen scurt, in urma
instrumentarii dosarulii de creditare, printr-un cont special de imprumut, in suma de
5.000.000 lei, cu o dobanda de 24% pe an, pe o perioada de 9 luni, dupa care se restituie
creditul si se plateste dobanda calculata ; creditul obtinut este trecut in contul curent.
a) angajarea creditului in urma instrumentarii :
5121

5191

5.000.000

b) calcularea si inregistrarea dobanzii pentru 9 luni :


5.000.000x 24% = 900.000
34

666

5198

900.000

c) rambursarea creditului dupa 9 luni, cf. extras de cont :


5191

5121

5.000.000

d) achitarea dobanzii cf. extrasului de cont :


5198

5121

900.000

35

S-ar putea să vă placă și