Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Crt
1.

Denumire element

Sume

Nr.
Crt

Cheltuieli de constituire

1.
2.000

2.

Marfuri in curs de
aprovizionare

2.
2.000

Terenuri si amenajari
terenuri

25.000

4.

Constructii

35.000

5.

Instalatii tehnice, mijloace


de transport, animale si
plantatii

3.

6.

7.
8.

Mobilier, aparatura
birotica, echipamente de
protectie a valorilor
umane si materiale si alte
active corporale
Materiale de natura
obiectelor de inventar

3.

Denumire element
Capital subscris
nevarsat

4.000

Capital subscris
varsat

59.650

Rezultatul reportat
(profit)

7.800

4.

Furnizori

5.000

5.

Efecte de platit

5.000

2.000
6.

Furnizori-facturi
nesosite

5.000

3.000
7.

800

Marfuri

Sume

8.
36.000

Alte impozite, taxe si


varsaminte asimilate

1.000

Amortizari privind
imobilizarile
corporale

3.000

9.

Ambalaje

400

9.

Creditori diversi

7.000

10.

Ambalaje in curs de
aprovizionare

150

10. Venituri din vanzarea


produselor finite

32.000

11.

Clienti
32.200

12.

Cheltuieli cu salariile
personalului

11. Personal salarii


datorate

3.000

12. Asigurari sociale


3.000

600

13.

Efecte de primit de la
clienti

14.

Furnizori-debitori

15.

Debitori diversi

16.

13. Ajutor de somaj


1.400
300

Casa in lei

18.

Cheltuieli inregistrate in
avans

Total Activ
Firma de comert

14. Alte datorii sociale

1.000

15. Impozit pe profit


(venit)

9.000

16. Credite bancare pe


termen scurt

Conturi la banci in lei

17.

500
300
4.500
30.000

5.000
100
163.350

Total Pasiv

163.350