Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA CONTABILA

Definiție: Analiza contabilă reprezintă un proces logic de cercetare a


fiecărei tranzacții in parte, în vederea înregistrării corecte a acesteia în
contabilitate.
Rolul analizei contabile: stabilirea corectă a conturilor corespondente în
care urmează să se înregistreze tranzacția supusă analizei, precum și partea
acestora (debit și credit) în care urmează să se înregistreze tranzacția.
Etapele analizei contabile:
1. stabilirea naturii operației economico-financiare (exemple: vânzare,
cumpărare, închiriere, plată, încasare, consum etc.)
2. stabilirea elementelor patrimoniale care se modifică și a conturilor
corespondente (exemplu: 371 Mărfuri și 401 Furnizori etc)
3. stabilirea funcției contabile a conturilor (activ sau pasiv)
4. stabilirea tipului (sensului) de modificări bilanțiere (creștere: + sau
descreștere: - )
5. aplicarea regulilor de funcționare a conturilor (se debitează sau se
creditează)
Pentru conturi de activ: Pentru conturi de pasiv:
A, +, D P, +, C
A, - , C P, -, D

Aplicații:
1. Se plătește din contul de la bancă datoria față de furnizor în valoare de
1500 lei.

Plata furnizorului
401 Furnizori , P, -, D
5121 Conturi la bănci în lei, A, -, C

2. Se primesc materii prime de la furnizori în valoare de 800 lei.

Primire materii prime


301 Materii prime, A, +, D
401 Furnizori, P, +, C
3. Se vinde un teren in valoare de 25000 lei.

Vânzarea terenului
461 Debitori diverși, A, +, D
7588 Alte venituri din exploatare, P, +, C

Precizare:
Pentru vânzare de imobilizări se folosește contul 461 Debitori diverși (NU
411 Clienți)
Pentru achiziție imobilizări se folosește contul 404 Furnizori de imobilizări
(NU 401 Furnizori)