Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru amortizarea imobilizarilor corporale

Observatie: Pentru a realiza amortizarea lunara sau anuala avem nevoie de 3 elemente: - valoarea de intrare a mijlocului fix - durata normala de functionare a mijlocului fix - metoda de amortizare utilizata Metoda liniara consta in calculul unor amortizari constante anuale si lunare determinate prin aplicarea cotei de amortizare liniare asupra valorii de intrare. Amortizare liniara = i x !al anuala i- valoare de intrare a mijlocului fix !al- cota de amortizare liniara !al se calculeaza cu formula "#$%x "&&'( sau simplu ")$ $- durata normala de functionare Amortizare liniara: i x "&&#$ %(' sau i x ")$ anuala Amortizare liniara: Amortizare anuala#"* luni lunara !ota anuala de amortizare liniara se calculeaza prin divizarea nr. "&& la durata normala de utilizare. Metoda de amortizare accelerata consta in calculul amortizarii in cota de +& ( la suta din valoarea de intrare pentru primul an de functionare, urmand ca in urmatorii ani amortizarea anuala sa se calculeze dupa sistemul liniar, prin divizarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare ramasi. Metoda de amortizare degresiva ( AD1 fara influenta uzurii morale ) -n primul an de functionare amortizarea se calculeaza aplicand cota de amortizare de.resiva la valoarea contabila a activului . Amortizarea anuala pt. primul an = aloare de intrare x !ad unde !ad se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare linear/ cu coeficien0ii prev/zu0i de le.e1 astfel: ",+ pentru $ cuprins/ 2ntre %", + ani] !ad = !al x * pentru $ cuprins/ 2ntre %+, "& ani] 3 pentru $ mai mare de "& ani. Amortizarea anuala pentru anii urmatori se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare de.resive la valoarea contabila neta % ramasa ' pana in anul in care amortizarea anula de.resiva este e.ala sau mai mica decat amortizarea anuala calculata prin raportul dintre valoarea ramasa si numarul de ani de utilizare ramasi. -ncepand cu anul respectiv si pana la expirarea duratei de utilizare, se trece la amortizarea liniara prin calcularea amortizarii anuale raportand valoarea ramasa la numarul de ani de functionare ramasi . Aplicatie: aloarea de intrare a unui mijloc fix este de *&&& lei iar durata normala de folosinta este de + ani. 3a se calculeze amortizarea anuala si lunara dupa metoda de amortizare liniara. Amortizare liniara : i x !al anuala i- valoare de intrare a mijlocului fix !al- cota de amortizare liniara !al se calculeaza cu formula "#$%x "&&'( = ")+ x "&& = *&( $- durata normala de functionare Amortizare liniara: i x "#$= *&&& x "#+ = 4&& lei#an anuala Amortizare liniara: Amortizare anuala#"* luni = 4&&#"* = 33,34 lei#luna lunara

Planul de amortizare in re.im liniar arata astfel:


Anii utilizare ". *. 3. 4. +. 7otal: de aloarea intrare i *&&& *&&& *&&& *&&& *&&& x de !ota liniara Amortizarea amortizata !al anuala i x !al %(' *&( 4&& *&( *&( *&( *&( x 4&& 4&& 4&& 4&& *&&& Amortizarea cumulata 4&& 6&& "*&& "5&& *&&& x aloarea ramasa amortizat "5&& "*&& 6&& 4&& & x de

Aplicatie. aloarea de intrare a unei constructii este de 6&.&&& lei iar durata de utilizare este de 4 ani. 3a se realizeze amortizarea anuala si lunara dupa metoda liniara. Amortizarea liniara : i x "#$ = 6&.&&& x "#4 = *&.&&& lei#an anuala Amortizarea liniara: amortizarea anuala#"* luni = *&.&&&#"* = ".555,58 lei#luna lunara !a- = ")$ x "&& = 9 x "&& = *+ (

Planul de amortizare in re.im liniar arata astfel:


Anii utilizare ". *. 3. 4. 7otal: de aloarea intrare i 6&.&&& 6&.&&& 6&.&&& 6&.&&& x de !ota liniara amortizata !al %(' *+( *+( *+( *+( x Amortizarea anuala i x !al *&.&&& *&.&&& *&.&&& *&.&&& 6&.&&& Amortizarea aloarea cumulata ramasa de amortizat *&.&&& 5&.&&& 4&.&&& 5&.&&& 6&.&&& x 4&.&&& *&.&&& & x

S-ar putea să vă placă și