Sunteți pe pagina 1din 11

IMPOZITUL PE SALARIU

APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ REZOLVATE

1. Un angajat realizează la locul principal de muncă următoarele venituri:


- salariu de bază: 900 lei;
- spor vechime: 10%;
- alte venituri: 100 lei.
Angajatul are în întreţinere doi copii minori.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:

Salariu de bază = 900 lei


Venit brut = salariu de bază + spor vechime + alte venituri
Venit brut = 900 + 10% * 900 + 100 = 1.090 lei
Contribuţia pentru fondul de şomaj = 0.5% * venit brut = 0.5% * 1.090 = 5 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venitul brut = 10,5% * 1.090
= 114 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venitul brut = 5,5% * 1.090 =
60 lei
Total contribuţii = contribuţia pentru fondul de şomaj + contribuţia pentru asigurările
sociale + contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
Total contribuţii = 5 + 114 + 60 = 179 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.090 – 179 = 911 lei
Deduceri = 430 lei (angajatul are două persoane în întreţinere).
Venit impozabil = venit net – deduceri = 911 – 430 = 481 lei
Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 481 = 77 lei
Salariul net = venit net – impozit pe salariu = 911 – 77 = 834 lei

2. Un angajat realizează în luna februarie la cel de-al doilea loc de muncă un venit
de 700 lei.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:

Salariu de bază = venit brut = 700 lei


Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venit brut= 0.5% * 700 = 4 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 700 = 74 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * 700 = 39 lei
Total contribuţii = 4 + 74 + 39 = 117 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 700 – 117 = 583 lei

Observaţie: la cel de-al doilea loc de muncă, salariaţii nu au dreptul la deduceri


din venitul net.

1
Venit impozabil = venit net – deduceri = 583 – 0 = 583 lei
Impozit pe salariu = 16% * 583 = 93 lei
Salariul net = venit net – impozit pe salariu = 583 – 93 = 490 lei

3. O persoană fizică obţine la locul principal de muncă următoarele venituri:


- salariu de bază: 1.200 lei;
- spor vechime: 10%;
- primă de concediu: 140 lei.
Persoana fizică are în întreţinere soţia fără venituri, un copil minor şi bunicul cu o
pensie lunară de 260 lei.
Să se calculeze impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:

Salariu de bază = 1.200 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima de concediu
Venit brut = 1.200 + 10% * 1.200 + 140 = 1.460 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.460 = 7 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale =10,5% * venit brut = 10,5% * 1.460
= 153 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5 % * venit brut = 5,5% * *1.460 =
80 lei
Total contribuţii = 7 + 153 + 80 = 240 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.460 – 240 = 1220 lei
Deduceri = 350 lei

Observaţie: angajatul are în întreţinere doar soţia şi copilul minor. Bunicul nu


poate fi considerat persoană în întreţinere deoarece obţine un venit mai mare de 250 lei.

Venit impozabil = venit net – deduceri = 1220 – 350 = 870 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 870 = 139 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 1220 – 139 = 1081 lei

4. În luna iunie, un angajat obţine la locul principal de muncă următoarele


venituri:
- salariu de bază: 2.000 lei;
- spor de risc: 10%;
- cadouri pentru copilul minor cu ocazia zilei de 1 iunie în valoare de 100 lei;
- tichete de masă în valoare de 191,84 lei;
- spor de vechime: 15%
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net, ştiind că:
- angajatul are în întreţinere un copil minor;
- angajatul plăteşte o cotizaţie sindicală lunară de 20 lei.

Rezolvare:

2
Salariu de bază = 2.000 lei
Venit brut = salariu de bază + spor de risc + spor de vechime
Venit brut = 2.000 + 10% * 2.000 + 15 % * 2.000 = 2.500 lei

Observaţii:
• cadourile acordate pentru copilul minor cu ocazia zilei de 1 iunie nu sunt considerate
venituri salariale şi nu sunt impozabile, deoarece valoarea acestora nu depăşeşte 150
lei;
• tichetele de masă nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt impozabile.

Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * 2.500 = 13 lei


Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * 2.500 = 263 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de stat = 5,5% * 2.500 = 138 lei
Total contribuţii = 13 + 263 + 138 = 414 lei
Venit net = venit brut - total contribuţii = 2.500 – 414 = 2086 lei
Deducere = 90 + 20 = 110 lei

Observaţie: deoarece angajatul are un venit brut cuprins între 1.000 lei şi 3.000
lei, deducerea se va stabili pe baza Ordinului nr. 1016 publicat în M.O nr. 668/2005.
Cotizaţia sindicală lunară este considerată deducere.
Venit impozabil = venit net – deducere = 2086 – 110 = 1976 lei
Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 1976 = 316 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu – cotizaţia sindicală lunară
= 2086 – 316 - 20 = 1750 lei

5. O persoană fizică obţine la locul principal de muncă în luna mai următoarele


venituri:
- salariu de bază: 1.400 lei;
- spor de vechime: 10%;
- primă: 60 lei.
Persoana fizică are în întreţinere doi copii şi o rudă de gradul doi cu un venit lunar
de 220 lei, dar care obţine venituri din valorificarea florilor în sere.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.
Rezolvare:

Salariu de bază = 1.400 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima
Venit brut = 1.400 + 10% * 1.400 + 60 = 1.600 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.600 = 8 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% *
1.600 = 168 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 1.600 = 88 lei

3
Total contribuţii = 8 + 168 + 88 = 264 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.600 – 264 = 1.336 lei
Deducere = 320 lei

Observaţii:
• tatăl angajatului nu poate fi considerat persoană în întreţinere, deoarece obţine
venituri din valorificarea florilor în sere;
• deoarece venitul brut al angajatului este mai mare de 1.000 lei, deducerea se va stabili
pe baza Ordinului nr. 1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 1.336 – 320 = 1.016 lei


Impozit = 16% * venit impozabil = 16% * 1.016 = 163 lei
Salariu net = venit net – impozit = 1.336 – 163 = 1.173 lei

6. Un contribuabil a realizat în luna martie la locul principal de muncă


următoarele venituri:
- salariu de bază: 900 lei;
- spor de vechime: 15%;
- primă: 100 lei;
- tichete de masă în valoare de 200,56 lei.
Contribuabilul are în întreţinere un copil minor şi tatăl cu o pensie lunară de 240
lei, dar care deţine un teren agricol cu o suprafaţă de 10.400 m2 în zona de şes.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:
Salariu de bază = 900 lei
Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima
Venit brut = 900 + 15% * 900 + 100 = 1.135 lei

Observaţie: tichetele de masă nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt


impozabile.

Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.135 = 6 lei


Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% *
1.135= 119 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 1.135 = 62 lei
Total contribuţii = 6 + 119 + 62 = 187 lei
Venit net = venit brut - total contribuţii = 1.135 – 187 = 948 lei
Deducere = 330 lei

Observaţii:
• tatăl angajatului deşi are o pensie lunară mai mică de 250 lei, nu poate fi
considerat persoană în întreţinere, deoarece deţine un teren în zona de şes cu o
suprafaţă mai mare de 10.000 m2;

4
• deoarece venitul brut al angajatorului este mai mare de 1.000 lei, deducerea se va
stabili pe baza Ordinului nr.1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 948 – 330 = 618 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 618 = 99 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 948 – 99 = 849 lei

7. Un angajat obţine la locul principal de muncă în luna martie următoarele


venituri:
- salariu de bază: 1.300 lei;
- spor de vechime: 5%;
- bunuri din producţia proprie a societăţii în valoare de 150 lei.
Angajatul nu are persoane în întreţinere.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

Rezolvare:

Salariu de bază = 1.300 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + bunuri din producţia proprie a
societăţii
Venit brut = 1.300 + 5% * 1.300 + 150 = 1.515 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.515 = 8 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 1.515 =
= 159 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * 1.515 = 83 lei
Total contribuţii = 8 + 159 + 83 = 250 lei
Venit net = 1.515 – 250 = 1.265 lei
Deducere = 190 lei

Observaţie: deoarece venitul brut al angajatului este mai mare de 1.000 lei,
deducerea se va stabili pe baza Ordinului nr. 1.016/2005.

Venitul impozabil = venitul net – deducere = 1.265 – 190 = 1.075 lei


Impozitul pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 1.075 = 172 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 1.265 – 172 = 1.093lei

8. În luna decembrie un salariat obţine următoarele venituri:


- salariu de bază: 1.700 lei;
- spor de vechime: 10%;
- primă de concediu: 300 lei;
- cadou pentru copilul minor cu ocazia zilei de Crăciun: 120 lei;
- tichete de masă în valoare de 158,76 lei.
Salariatul plăteşte o cotizaţie sindicală lunară de 40 lei şi contribuie la fondurile
de pensii facultative cu o sumă lunară de 80 lei (presupunem cursul valutar mediu: 1 euro
= 4,2 lei).

5
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul mediu, ştiind că salariatul are în
întreţinere un copil minor.

Rezolvare:

Salariu de bază = 1.700 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime + prima de concediu
Venit brut = 1.700 + 10% * 1.700 + 300 = 2.170 lei

Observaţii:
• tichetele de masă nu sunt considerate venituri salariale şi nu sunt impozabile;
• cadoul pentru copilul minor primit cu ocazia zilei de Crăciun nu este considerat venit
impozabil, deoarece valoarea acestuia nu depăşeşte 150 lei.

Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 2.170 = 11 lei


Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venitul brut = 10,5% * *2.170 =
228 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 2.170 = 119 lei
Total contribuţii = 11 + 228 + 119 = 358 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 2.170 – 358 lei = 1.812 lei
Deduceri = 150 + 40 + 80 = 270 lei

Observaţii:
• deoarece venitul brut depăşeşte 1.000 lei, deducerea se va stabili pe baza Ordinului
nr.1.016/2005;
• cotizaţia sindicală lunară este considerată deducere;
• suma lunară plătită pentru fondurile de pensii facultative este considerată deducere,
deoarece nu depăşeşte echivalentul în lei a 400 euro pe an.
Echivalentul în lei a 400 euro = 400 * 4,2 = 1680 lei
Fondul anual pentru pensia facultativă = 80 * 12 = 960 lei

Venit impozabil = venit net – deducere = 1.812 – 270 = 1.542 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 1.542 = 247 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu – cotizaţia sindicală lunară –
contribuţia la pensiile facultative de fonduri = 1.812 – 247 – 40 – 80 = 1.445 lei

9. O persoană fizică obţine următoarele venituri în luna ianuarie:


- salariu de bază: 900 lei;
- spor de vechime: 5%.
Se mai cunosc următoarele informaţii:
- pe data de 20 februarie angajatul declară că are o persoană în întreţinere;
- începând cu luna martie angajatul va primi o mărire de salariu de 20%.
Să se determine:

6
a) impozitul pe salariu datorat în lunile ianuarie, februarie şi martie;
b) salariul net obţinut în lunile ianuarie, februarie şi martie.
Rezolvare:
- lei -
Salariu Venit Total
Luna Şomaj C.A.S C.A.S.S
de bază brut contribuţii
Ianuarie 900 945 5 99 52 156
Februarie 900 945 5 99 52 156
Martie 1.080 1.134 6 108 74 188

- lei -
Venit Impozit pe
Luna Venit net Deducere Salariu net
impozabil salariu
Ianuarie 789 250 539 86 703
Februarie 789 350 439 70 719
Martie 946 330 616 99 847

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna ianuarie

Salariu de bază = 900 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 900 + 5% * 900 = 945 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 945 = 5 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 945
= 99 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut =
= 5,5% * 945 = 52 lei
Total contribuţii = 5 + 99 + 52 = 156 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 945 – 156 = 789 lei
Deducere = 250 lei

Observaţie: angajatul are un venit brut mai mic de 1.000 lei şi nu are persoane în
întreţinere.

Venit impozabil = venit net – deducere = 789 – 250 = 539 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 539 = 86 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 789 – 86 = 703 lei

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna februarie

Salariu de bază = 900 lei

7
Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 900 + 5% * 900 = 945 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 945 = 5 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 945 = 99 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut = 5,5% *
945 = 52 lei
Total contribuţii = 5 + 99 + 52 = 156 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 945 – 156 = 789 lei
Deducere = 350 lei

Observaţie: Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele


aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în
care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea
contribuabilului.
În cazul acestei probleme, deducerea personală pentru persoana în întreţinere se
acordă începând cu luna februarie.

Venit impozabil = venit net – deducere = 789 – 350 = 439 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 439 = 70 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 789 – 70 = 719 lei

 Determinarea impozitului pe salariu şi a salariului net în luna martie

Salariu de bază = 900 + 20% * 900 = 1.080 lei


Venit brut = salariu de bază + spor de vechime
Venit brut = 1.080 + 5% * 1.080 = 1.134 lei
Contribuţia pentru şomaj = 0.5% * venitul brut = 0.5% * 1.134 = 6 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale = 10,5% * venit brut = 10,5% * 1.134 =
= 119 lei
Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate = 5,5% * venit brut = 5,5% *
1.134 = 62 lei
Total contribuţii = 6 + 119 + 62 = 187 lei
Venit net = venit brut – total contribuţii = 1.134 – 187= 947 lei
Deducere = 330 lei

Observaţie: deoarece venitul brut depăşeşte 1.000 lei, deducerea se va stabili pe


baza Ordinului nr. 1.016/2005.

Venit impozabil = venit net – deducere = 947 – 330 = 617 lei


Impozit pe salariu = 16% * venit impozabil = 16% * 617 = 99 lei
Salariu net = venit net – impozit pe salariu = 947 – 99 = 848 lei

8
APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ PROPUSE
SPRE REZOLVARE

1. Un contribuabil realizează la locul principal de muncă următoarele venituri


lunare:
- salariu de bază: 1.200 lei;
- spor de vechime: 10%;
- alte sporuri: 15%.
Contribuabilul nu are persoane în întreţinere.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

2. În luna iunie, o persoană fizică obţine la locul principal de muncă următoarele


venituri:
- salariu de bază: 1.800 lei;
- spor de vechime: 5%;
- 21 tichete de masă, valoarea unui tichet de masă fiind de 8,72 lei;
- cadou pentru copilul minor cu ocazia zilei de 1 iunie în valoare de 140 lei.
Persoana fizică are în întreţinere un copil minor şi tatăl care deţine un teren
agricol cu o suprafaţă de 10.100 m2 în zonele montane.
Să se determine:
a) impozitul pe salariu la locul principal de muncă;
b) salariul net obţinut la locul principal de muncă;

3. Veniturile lunare ale unui angajat cuprind:


- salariu de bază: 800 lei;
- spor de vechime: 10%;
- spor de toxicitate: 15%.
Angajatul are în întreţinere doi copii minori.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

4. Salariul de bază al unui angajat la cel de-al doilea loc de muncă este de 800 lei.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net, ştiind că angajatul are în
întreţinere doi copii minori.

5. În luna decembrie, un salariat obţine următoarele venituri:


- salariu de bază: 1.500 lei;
- spor de vechime: 10%;
- prima de concediu: 140 lei;
- cadou cu ocazia Crăciunului pentru copilul minor în valoare de 80 lei.
Salariatul are în întreţinere un copil minor şi tatăl cu o pensie lunară de 200 lei.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

6. Veniturile obţinute la locul principal de muncă de către un salariat cuprind:


- salariu de bază: 1.100 lei;

9
- alte venituri: 100 lei.
Salariatul are în întreţinere doi copii minori şi tatăl cu o pensie lunară de 240 lei,
dar care obţine venituri din valorificarea legumelor în sere.
Salariatul mai lucrează şi într-un alt loc de muncă, salariul de bază fiind de 700
lei.
Să se determine:
a) impozitul pe salariu la locul principal de muncă;
b) salariul net la locul principal de muncă;
c) impozitul pe salariu la cel de-al doilea loc de muncă;
d) salariul net la cel de-al doilea loc de muncă.

7. Un contribuabil realizează la locul principal de muncă în luna iulie următoarele


venituri:
- salariu de bază: 800 lei;
- spor de vechime: 5%;
- primă de concediu: 100 lei.
Contribuabilul are în întreţinere un copil minor şi tatăl cu o pensie lunară de 230
lei, dar care deţine 15.000 m2 în zonele montane.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net, ştiind că persoana plăteşte o
cotizaţie sindicală lunară de 50 lei.

8. În luna martie un contribuabil realizează următoarele venituri:


- salariu de bază: 1.600 lei;
- spor de vechime: 10%;
- cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 140 lei;
- tichete de masă în valoare de 200,56 lei
Contribuabilul are în întreţinere trei copii minori şi o rudă de gradul doi cu o
pensie lunară de 190 lei, dar care deţine un teren agricol cu o suprafaţă de 21.000 m 2 în
zonele montane.
Contribuabilul plăteşte o cotizaţie sindicală lunară în valoare de 50 lei şi
contribuie la fondurile de pensii facultative cu o pensie lunară de 90 lei (presupunem
cursul valutar mediu de 1euro = 4,2 lei).
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

9. Un contribuabil realizează în luna ianuarie 2010, la locul principal de muncă,


un venit lunar de 1.400 lei şi un spor de vechime de 5%.
Pe parcursul anului au loc următoarele modificări:
- începând cu 15 februarie contribuabilul declară că are o persoană în întreţinere;
- din luna martie, salariul contribuabilului va creşte cu 30%.
Să se determine:
a) impozitul pe salariu plătit în lunile ianuarie, februarie şi martie;
b) salariul net încasat în lunile ianuarie, februarie şi martie.

10. O persoană fizică obţine la locul principal de muncă în luna februarie 2010
următoarele venituri:
- salariu de bază: 1.000 lei;

10
- spor de vechime: 15%;
- bunuri din producţia proprie a societăţii în valoare de 200 lei.
Contribuabilul nu are persoane în întreţinere.
Să se determine impozitul pe salariu şi salariul net.

11