Sunteți pe pagina 1din 6

La

SC MICROMET SA ,cota efectiva a imp.pe profit :

Profit brut =731.065 Impozit profit = 116.418 Rezultat net = 614.647


Cota efectiva a impozitului pe profit= 116.418:731065X100 = 15.92% Difera fata de cota statutara de 16% rezulta din calculul unor cheltuieli nedeductibile in valoarre de 14.935 si a deducerilor directe din impozitul pe profit in suma de 2.942 n cadrul societii nu s-au nregistrat venituri neimpozabile, cheltuielile nedeductibile fiind: 4.003 lei ( depire cheltuieli sociale) + 1.937 lei ( amend) + 6.053 lei ( depire cheltuieli cu diurn) + 2.942 lei ( cheltuieli cu sponsorizrile ) = 14.935 Rezultatul contabil = venituri totale cheltuieli totale = 731.065 lei Rezultatul fiscal = Rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile venituri neimpozabile = 731.065 + 14.935 0 = 746.000 (profit impozabil) Impozitul pe profit = 16% * 746.000 = 119.360 lei Suma de 2.942 lei, reprezentnd cheltuieli cu sponsorizrile,incadrandu-se in limita admisibila ( 3la mie din CA si 20% din impozitul pe profit) se deduce integral din impozitul pe profit, astfel: 119.360 2.942 = 116.418 lei, impozit pe profit, final, la 31.12.2011 Cota efectiv de impozitare se calculeaz ca raport ntre impozitul pe profit datorat i profitul brut rezultat = 116.418 / 731.065 = 15,92% sau

731.065x16%= 116.970 14935X16% = 2.390( impozit afferent cheltuielilor nedeductive) 2.942 ( duduceri din impozitul pe profit) 116.970+2.390-2.942 = 116.418

TEORIE:

Cota efectiv a impozitului pe profit poate fi diferita de cota statutara de 16%, diferen ce poate fi pus, n principal, pe seama introducerii impozitului minim (de la 1 mai 2009), datorat de contribuabili chiar i atunci cnd nregistreaz pierdere fiscal, precum i a ajustrilor fiscale ale rezultatului contabil, n scopul determinrii profitului impozabil, reprezentnd cheltuieli

nedeductibile, venituri neimpozabile, deduceri fiscale sau alte ajustri fiscale i sume reportate din perioade precedente, conform legii.
n cercetrile ntreprinse cu privire

Impozitul pe profit poate avea un efect semnificativ asupra rentabilitii unei firme, prin faptul c impozitul pe profit se scade din rezultatul brut pentru determinarea profitului net, precum i asupra fluxurilor de numerar, dat fiind faptul c impozitul pe profit reprezint o cheltuial monetar care afecteaz trezoreria ntreprinderii printr-o ieire de numerar

Cota efectiv de impozit pe profit capt sens n condiiile diferenei dintre rezultatul contabil i rezultatul fiscal al unei ntreprinderi. Ca urmare, cota

efectiv de impozitare va fi analizat, la rndul ei, n raport cu cota statutar de impozit prevzut n reglementrile fiscale.
Cota efectiv de impozit pe profit reprezint o msur a presiunii fiscale a ntreprinderii deoarece ea exprim cota de impozit pltit la profitul companiei i sintetizeaz efectele cumulative ale facilitilor fiscale acordate de autoritile fiscale; existena acestor faciliti fiscale conduce la rate efective de impozit pe profit mai mici dect cele statutare
In ultimii ani, s-au produs nenumarate schimbari semnificative in materie fiscala in Romania. Masuri cum ar fi introducerea unor cote minime de impozitare, largirea spectrului cheltuielilor nedeductibile, impozitarea rezervelor din reevaluare si limitarea dreptului de deducere a TVA aferenta achizitiilor anumitor categorii de bunuri, sunt acum completate de discutii privind modificarea cotelor de impozitare, atat la nivelul impozitelor directe, cat si indirecte. Toate aceste masuri sunt introduse cu scopul de a creste incasarile la bugetul statului si a reduce deficitul bugetar.

Este important de menionat faptul c lrgirea bazei de impunere atrage n mod direct creterea ratei efective de impozitare. Un calcul simplu arat c ajustarea profitului contabil prin neacordarea deductibilitii unui numr semnificativ de cheltuieli poate modifica cota efectiv la aproximativ 20-25%. Un alt extras din impozitul pe profit:

Titlul II din Codul fiscal este cel care reglementeaza modul de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit. Impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil. Profitul impozabil se determina ca diferenta dintre venituri realizate din orice sursa si cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr -un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor. Veniturile si cheltuielile care se iau in considerarea sunt cele care sunt inregistrate contabilitate potrivit reglementarilor contabile, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor.

Pi = V - C - Vn + Cn -RP - Af - Pf Pi = profit impozabil V= venituri C - cheltuieli Vn - venituri neimpozabile Cn - cheltuilei nedeductibile RP - rezerve si provizioane Af - amortizare fiscala Pf - pierdere fiscala. Elemente similare veniturilor: - rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale care au fost anterior deductibile si care se regasesc in ct 105 sau 1065 si care au fost utilizate.; cand se impoziteaza se trec la rd 11 din Declaratia cu impozitul pe profit. - diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma reevaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat ca urmare a retratarii sau transpunerii. Elemente similare cheltuielilor: - diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma reevaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat ca urmare a retratarii sau transpunerii; - cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare - dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica. Acesta se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala privind impozitul pe profit sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acestuia. Acesta se refera la calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, tratamentul reevaluarilor, venituri cu plata in rate, utilizari de rezerve, constituiri de provizioane etc. Cheltuieli deductibile - sunt reglementate la art 21 alin 1 si 2 din Codul fiscal Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielie pentru a fi deduse: - sa fie efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile; - sa existe documente justificative din care sa rezulte efectuarea cheltuielilor respective - sa fie aferente activitatii contribuabilului; Sunt considerate deductibile: a. Cheltuieli cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi pe baza documentelor justificative si in limitele prevazute in contractele comerciale; Acestea sunt considerate deductibile atunci cand sunt respectate urmatoarele conditii: - retururile sa fie efective si sa fie justificate cu documente justificative; - retururile sa fie efectuate in limita cotelor prevazute in contractele de distributie ; - veniturile si cheltuielile aferente retururilor sa fie inregistrate in evidenta contabila; - contravaloarea publicatiilor nu este imputabila. b. Cheltuieli generate de TVA urmare aplicarii pro-ratei, ajustarilor de tva; c. Cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii. In conformitate cu Legea privind disciplina contractuala 469/2002 si cu OUG 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contractele comerciale, societatile comerciale pot apela la institutii financiare, la societati de recuperare de creante in vederea incasarii creantelor restante. Cheltuiala cu scoaterea din gestiune a unei creante neincasate este deductibila la calculul impozitului pe profit daca aceasta este recuperata integral si /sau daca a fost constitut un provizion pentru aceasta. d. Penalitati de intarziere si daune interse stabilite in contracte economice cu persoane rezidente si nerezidente. Asadar, incepand cu anul 2010 nu se mai face discriminare intre tratamentul fiscal acordat penalitatilor si daunelor interese datorate in baza contractelor comerciale incheiate cu rezidentii si cel al penalitatilor si daunelor interese datorate in baza contractelor comerciale incheiate cu nerezidentii - acestea toate fiind deductibile la calculul impozitului pe profit. e. Pierderi tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unor produse sau prestarea serviciilor;

In procesul de productie au loc pierderi tehnologice. Fiecare societate comerciala trebuie sa isi stabileasca normative sau norme de consum propriu, in functie de reteta de fabricatie, de tehnologia aplicata, de fisele tehnologice, calificarea personalului etc. f. Cheltuieli efectuate pentru transportul salariatilor la si de la locul de munca; Atentie aici la limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu combustibilul pentru transport de personal efectuat cu autoturisme destinate exclusiv transportului de persoane care nu au mai mult de 9 locuri inclusiv scaunul soferului si care au o greutate maxim autorizata de 3500 kg. Acestea sunt deductibile numai atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. g. Cheltuieli efectuate pentru protectia muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si boli profesionale - in conditiile in care specificul activitatii se incadreaza in domeniile pentru care se impun respectarea normelor de protectia muncii conform legislatiei specifice (Legea 319/2006 cu modificarile ulterioare) h. Cheltuieli cu prime de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca /boli profesioanle si risc profesional - conform Legii 346/2002. i. Cheltuieli cu reclama si publicitate efectuate in baza unui contract scris, in vederea popularizarii firmei, produselor, serviciilor, precum si costurile asociate realizarii serviciilor de reclama si publicitate: j. Cheltuieli de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora. Persoane fizice asimilate administratorilor pot fi: - directorii care isi desfasoara activitatea pe baza de mandat; - persoanele fizice rezidente/nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care societatea suporta drepturile legale cuvenite acestora. l. Cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului angajat; m. Pierderi inregistrate din scoaterea din evidenta a creantelor neincasate in cazurile: - Hotarare judecatoreasca de faliment a debitorului; - Debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori; - Debitorul este dizolvat in cazul SRL cu asociat unic sau lichidat, fara succesor; - Debitorul inregsitreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, incendii, fenomene sociale si economice, accidente industriale sau nucleare, etc); n. Cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; o. Taxe de inscriere, cotizatii si contributii obligatorii reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca; Intra in aceasta categorie: taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar si altele asemenea. Contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca sunt cele datorate patronatelor, in conformitate cu prevederile Legii patronatelor 356/2001. p. Cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; q. Cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil; r. Cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate Cheltuieli cu deductibilitate limitata - reglemetate la art 21 alin 3 din Codul fiscal: a. Cheltuieli cu protocolul Cheltuieli de protocol in limita a 2% aplicata asupra diferentei dintre venituri si cheltuieli inregistrate in contabilitate cu efectuarea ajustarilor contabile. Astfel, din cheltuilile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile; b. Cheltuieli cu tichetele de masa, tichete cadou, tichete de vacanta; c. Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare/delegare; Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor in Romania si strainatate in limita a de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice. d. Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite

de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii; e. Cheltuielile sociale Cheltuieli sociale in limita a 2% din fondul de salarii realizat. S-au introdus tichetele de cresa si tichetele cadou - acordate conform Legii 196/2006 si HG 1317/2006. - in cadrul acestora intra cu prioritate: ajutoare de nastere, inmormantare si ajutoare pentru boli grave sau incurabile sau protezele, cheltuieli pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in adminsitrarea contribuabililor: gradinite, crese, baze sportive, cluburi etc. - se pot acorda din aceasta limita si cadouri in bani si natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani si natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membri de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi ii gospodarie, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament; - au fost incluse in categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitata la 2% din fondul de salarii si alte cheltuieli efectuate de catre societate in baza contractului colectiv de munca la nivel national sau de ramura. Contractul colectiv de munca la nivel national sau de ramura cuprinde o serie de prevederi referitoare la drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor cu privire la conditii generale de munca precum si cele prevazute in procesul de negociere. - aplicarea cotei de 2% pentru stabilirea limitei de deductibilitate se face asupra sumelor existente in cont 641 "cheltuieli cu remuneratiile personalului"; Cheltuieli nedeductibile - care nu se recunosc la calculul impozitului pe profit se regasesc la art 21 alin 4 din Codul fiscal. Redam mai jos principalele categorii de cheltuieli nedeductibile: - cheltuielile proprii ale societatii cu impozitul pe profitul datorat; - cheltuielile cu impozitul pe venit, datorat de persoane fizice si juridice nerezidente pentru venituri realizate din Romania, impozit neretinut de societate prin retinere la sursa, concomitent cu plata efectiva a veniturilor catre partenerul extern. - amenzi, confiscari, dobanzi/majorari pentru plata cu intarziere si penalitati de intarizere datorate catre autoritati romane potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine sau in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si /sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventii de evitare a dublei impuneri. Majorarile si penalitatile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente, care, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobanzi sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. - cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii si pentru care nu sunt incheiate contracte; Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: -serviciile trebuie sa fie efectiv prestate; -sa fie executate in baza unui contract incheiat intre parti sau in baza oricarei forme contractuale prevazute de lege; -justificarea prestarii efective a serviciilor se efectueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare; -contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.