Marja comerciala Sinonim - Marja bruta Sold intermediar de gestiune.

Diferenta intre veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt evaluate la pret de vanzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior facturarii) si costul de achizitie aferent marfurilor vandute (cont 607 - exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii). Se refera la intreprinderile de comercializare (distributie) sau la partea de activitate pur comerciala efectuata de intreprinderile producatoare. In determinarea acestui sold de gestiune observam ca: a. exista posibilitatea ca o parte din cheltuielile accesorii generate de achizitia stocurilor de marfuri sa nu fie inregistrate ca o componenta a costului de achizitie. Este cazul cheltuielilor interne cu transportul, cheltuielile de personal etc., aferente achizitiilor de marfuri, dar contabilizate drept cheltuieli dupa natura lor (necesitatea delimitarii lor se impune indeosebi la intreprinderile cu activitate eterogena, de productie si comercializare); b. marja comerciala nu include subventiile de exploatare. In anumite cazuri, aceste subventii constituie un adevarat complement al pretului de vanzare al marfurilor. Este un indicator esential in activitatea de analiza si gestionare, si este cu atat mai important cu cat este determinat mai detaliat, respectiv pe produse sau grupe de produse. Se exprima adesea ca procent din cifra de afaceri (volumul vanzarilor).
Masoara rezultatul brut al activitatii de comert cu ridicata si/sau cu amanuntul prestat de societate prin intermediul magazilelor si/sau depozitelor de vanzare. Deoarece rezultatul nu este influentat de alte cheltuieli adiacente vanzarii, utilitatea in practica pentru societatile de productie este limitata.

Formula de calcul:
MC = VVM - CHM VVM = venituri din vanzarea marfurilor CHM = cheltuieli privind marfurile

Formula de calcul Mc = (Pv – Pi) / Pi *100 sau Mc = (Pv – Pi) / Pv *100 Mc = Pv – Pi
MARJA PROFITULUI BRUT (MPB) Raportul dintre profitul brut al exercitiului si cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea intregii activitati, profitul luat in considerare nefiind influentat de impozitul pe profit. Pentru compartia cu alte perioade si societati marja este mult mai reprezentativa deoarece influenta fiscalitatii este mai redusa.

Formula de calcul:
MPB = PB / CA PP = profit brut CA = cifra de afaceri

transport. diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca Marja comerciala reprezinta diferenta dintre veniturile obtinute din vanzarea marfurilor si costul marfii vandute. Exprima profitabilitatea intregii activitati. chirii.MARJA PROFITULUI NET (MPN) Raportul dintre profitul net al exercitiului si cifra de afaceri neta. Formula de calcul: MPN = PN / CA PN = profit net CA = cifra de afaceri PERIOADA DE INLOCUIRE A STOCURILOR (PIS) Reprezinta durata teoretica de inlocuire a stocurilor din cifra de afaceri. Formula de calcul: PIST = (ST / CA) x nrzp ST = stocurie CA = cifra de afaceri nrzp = numarul de zile al perioadei Adaosul comercial = suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata. mai departe. destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor. profitul luat in considerare fiind influentat de impozitul pe profit. Raportul nu trebuie utilizat in analiza comparativa multiperioada si multisocietate deoarece contine influenta fiscalitatii. In comert stocurile se inlocuiesc chiar saptamanal. Marja = diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia. celelalte cheltuieli ale firmei (utilitati. Daca valoarea acestei marje comerciale o vom imparti la valoare cheltuielilor cu marfurile vom putea obtine un adaos comercial mediu practicat pe firma respectiva de-a lungul anului (sau dea lungul perioadei pentru care analizam acesti indicatori) . etc). reprezinta una din cele mai uzuale si importante rate calculate in analiza financiara. daca media anilor trecuti este de o luna. per total vanzari. In general doua luni nu reprezinta un semnal de alarma. In Contul de Profit si Pierderi se vor regasi doua linii care sunt denumite exact “Venituri din vanzarea marfurilor” respectiv “Cheltuieli privind marfurile”. Valoarea obtinuta ne arata care este plusul de valoare obtinut de firma respectiva. In functie de industrie se pot intalni situati cand stocurile se inlocuiesc o singura data pe trimestru sau o data pe luna. Din aceasta marja comerciala urmeaza sa se acopere.

De exemplu. Expresii de genul ”cu o marjă de eroare de…… tot obţinem rezultatul acesta” sunt frecvent folosite). discount Se obişnuieşte să se spună: ”un adaos comercial de 25%”. Acum sa vedem ce influenta are discountul acordat asupra rezultatelor noastre: Să plecăm de la exemplul anterior şi să presupunem că aveţi un client care spune: ”vă cumpăr 100 bucăţi din materialul X pe care îl vindeţi dar vreau să îmi daţi un discount de: a. 20% b. 22%” Să vedem ce înseamnă acest lucru: în ambele cazuri vă gîndiţi că discountul pe care îl acordaţi este mai mic decât adaosul comercial (adaosul comercial am stabili mai sus ca este de 25%) ca urmare puteţi accepta ambele variante. Pentru a le înţelege vom lua un exemplu:    costul unui bun este de 1000 lei adaos comercial practicat 25% ceea ce înseamnă că vom vinde bunul la 1250 lei (este exclusă taxa pe valoare adăugată. îşi asociază termenul de marjă la rezultate. Sau ”vreau o marjă de profit de 15%”. totuşi. cu sau fără ştiinţă. . costul marfii vandute de 80 lei inseamna ca marja comerciala totala este de 20 lei. Ceea ce ne demonstrează că adaos nu este tot una cu marja de profit (cred că fiecare dintre noi. adaosul mediu practicat pe parcursul anului a fost de (20 / 80) *100 adica de 25%. vorbim doar de preţuri nete) profitul rezultat din această tranzacţie: venituri minus cheltuieli = 1250 lei – 1000 lei = 250 lei Adaosul comercial îl aplicăm la costuri: 1000 * 25% = 250lei Preţul de vânzare al bunului: 1000 + 250 = 1250 lei Marja profitului înseamnă profitul (venituri minus cheltuieli) raportat la venituri. Să facem. marja. In schimb. calcule: a. Sau ”discount de 10%” Sunt trei notiuni diferite. Adaos. daca avem (intr-un an) venituri din vanzarea marfurilor de 100 lei. adică: (12501000)/1250 = 20% Asta inseamna ca fiecare 100 lei ne aduce un profit de 20 de lei.

datorită faptului că acest discount se aplică la venituri (la preţul de vânzare) noi obţinem pierdere. s-a schimbat clar. PRidicata = PAchizitie * (1+Ad) . preţul de vânzare devine: 1250 – 275 = 975 lei în timp ce costurile noastre sunt de 1000 lei.67% Produs Y . respectiv la valoarea de vanzare pe cand adaosul comercial s-a aplicat la valoarea de intrare!!!! Ceea ce înseamnă că în acest moment preţul de vânzare al nostru devine 1000 lei pe bucată (1250 – 250 discountul). pentru că rezultatul acestei operatiuni este 0 (1000 venituri – 1000 cheltuieli) b. Marja este raportata la pretul de vanzare.Ad 20% Mj = 20%/ (1+20%) = 16. În acest moment.cost pe bucată 1000 lei adaos comercial 250 lei preţ de vânzare/bucată 1250 lei discount 1250 * 20% = 250 lei Ce observam? Ca discountul se aplica la venituri.Mj 20% Ad = 20% / (1-20%) = 25% Amandoua exprima acelasi lucru. Deşi discountul pe care îl acordăm este mai mic decât adaosul comercial acordat. după cum vedem. numai ca seraporteaza la doua lucruri diferite: Adaosul este raportat la pretul de achizitie. Adaos vs Marja Produs X . cost pe bucată 1000 lei adaos comercial 250 lei preţ de vânzare/bucată 1250 lei discount 1250 * 22% = 275 lei Situaţia. adică avem exact acoperite costurile şi atât.

Ad = (PR-PAc)/PAc Mj = (PR-PAc)/PR PAc = PR * (1-Mj) Mj =Ad / (1+Ad) Ad = Mj / (1-Mj) .

.93.3..425./0.:. 572.9/02549:5057419 7057039./0.90/04...3907./.-9. !!57419-7:9 . 3970.7..18.9 .3.007.1.13.903.:3. #./3.82:984.9.17.7..9..::.9 57419::.9.7013/31:039.0825479.90.5479:/397057419:309.09.93.3.90.70..0 ..07309.1.9.4393031:039.438/07..57419.5479:3:970-:0:9.9::8.002.2:95074..17.07  #!# %&&% ! #.

.472:..: !!./0.

 472:./0.:70..904709.2...50:3.9.:747/3..72.9.17./:7.509720897:8.17.:708034.894. /..:90890/04:3.389:.3.3/894./034.:33:7057039.9. 30307.:4 /. 3./..07 31:3.:08.: !$% $%..78. !57419309 ./0.:08.1.:708034.347 970.1./0.07 !# &#$% &# # !$ #057039.483:7.42079894..20/.9.59..../4:.:38023./0..90/0 3/:89708054939.

.5.4207.:.7./0 /.71:747 .:70 .9.7.2.7./0.:25.3:39:85709:...09:047/0..90.70..97094.4207.3.8:2.:7/..:5738.70..3. /0893.39705709:./107039.79.1.45077.48:.9084-930757419::/0..9..:.39705709:/0.870..90 84..09.7:/00.07 3753:2.2.390.17.:3:574/:8.70.5074.05. 375 $%894.

9.4-930:3.507.02 397 :3..7008905:8:/0..70.3970/4-..48.4770.2.489:2..9.1489/0 .48:20/: 57.70.08902.4225..20/:57.7 3 ..3..09:0.4207.71:747/0 0 .04..../.7 09.950172.3...42 5:90....4.2.90..039:7/3.489:2.70.9..70850...01720 :99.. 4-93:9.70.99.9.70.5....7057039..90/0 .3/:90 3439:/0!74198!07/0780.23.8.3/2.71...09:047.:8.:3:..4.3/.....3...70/900. 507949../05.:3:5074.:720.:78:.4207.71 ..9.9704-.3/.039:704-93:90/3.2.0890/0 0 38.9505.3..7.089:../107039.:2..80.4207.70.7.70850...8/4:..2.7.4.71:70. /107039.71:747 70850...05:9./0 .:/0 ./054908/4-.47/...3:: 8.385479 .45070 2.949.0893/.3..70..71:70 '.30.3/:90/0 0380...704-93:9/0172..7.89.489:.947 00025: /. .4207.3.790 .0.2....4207..807./050397:.2..2.4..7..79./3970.708:39/03:290 0.9 '039:7/3./.00. 09:057.3::.3 ..9..3.71:7478 .9 97.70. ..

  .:42.4207.0L3x000./0 $.48./.48 2./0 /.7..: ..4:39/0 $:39970349:3/10790 !0397:.7g/057419/0 $.42:. /8.4:39 $04- 3:0 908g8085:3g :3.:30025: ./.70.: /8.

48:..9.5479.g  .89g97.70./.42.47-2/4..x0.5..9/3..L.50.7/0570x:73090 O 57419:70:9.7.9.489::3:-:30890/0 0 .57419::L380.3/0-:3:.:8g9.4207.09:0 0 0 0 O O /.09:0 7..g2...0.23g57419: .039:7 .0L380.. 0 0890 0./.039:723:8.4207.48.00.9.039:723:8..3..3.57.4..-:3::  0 .9g .489:7  0 !70x:/0./g:..23g.70.g.

.705:90x.:7..g10.70/8..2.g.9.9g 0 .4:39/0 .390747 8g5708:5:302..:42.././0.:2..4:39:.0890/0 ..0/02.7g.70.7.031:039.904734...70/397034 .90 5708/003: .4:39:50.70/0 9494-x30270:9.030/02438970./..02 949: ..47/.g2/0..g./:. .x 08902.0:357419/0 /00 00..g.70:9.70/.  -  $g.23g.x:3/8.70:9.7.gL3/x. 0 570x/0.g..089:.039144890 .. 8:39170.0x:3.:50.7.70..8:57.././.4207..3. :72..289.48:.0L380..089..9.0/02.7:L3.0025:.48950-:.84.4207.70L.:8.. .:25g7 -:.23.70L.  89.:8gL2/.gx/32.48:.4207..g907203:/02.:28...7085:30 .g/8.47/.2-00..8:8.-2.483:0890949:3..907..70 030..8970 $g50.7g/0 074.:1g7g 93xg L .3/0x/.10..039..380..9:./057419 .:0 .2-00.48.059..390 $g1.

9./8.9.4..48:..2..5.3.4:39:80....70 ..9g 0 /8..5./.4:39  0 04-807.-:..70...7050./0./0397..039:7 70850.70.4207.4.3/ ...8 ..

4207... 0 570x/0.30 050-:..3.039:7 .g70:9.00.99 50397:.48.gL3.0L380.70.70..09:0 - ./.9g 0 ...9:.34897:/0.020.9g  /8.g.23g.9.4:39: ./.089242039570x:/0.3.489:70 .9:30890  ...48950-:.450790.0890 4507..

70/0.89708:39/0 0 0 /8.8.7.g.039:7 .8.30  0L3925.5.48. /:5g.2. !74/:8 /  .3./.4:3980.0/02 8 .7 3.2-.9g 0 /8. .3.g.48:.4:39 0 $9:.47/.x.489:7034../0.47/g2 08902.9479g1.089242039 570x:/0.70 344-x302507/070  /..9 /.9.0.9.-:.4207...70L..089/8.570x:/0....4:39:50..:2.59::.

   !74/:8  / .

5479.90  /  / !# !.5479.. ..8:.9.5709:/0..!...54790.3/4:..9.807.08907.5709:/0.7:7/10790 /.7: 3:2.3.48:08907..9../4:.0.70  !#/.90  .7..   2..0572.:.

  !# !. .!.

!#   /.!# !.

 /  /.

  .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful