Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 2 Valoarea în timp a banilor

1.Valoarea viitoare si procesul compunerii


2.Valoarea prezentă şi procesul actualizării

1. Valoarea viitoare si procesul compunerii

Conceptul de valoare în timp a banilor este bazat pe principiul că în timp banii îşi pierd valoare şi o sută de lei deţinute în
prezent sun mai valoroase decît o sută de lei primite peste un an, deoarece banii existenţi acum pot fi invetiţi şi pot permite
cîştigarea unei sume mai mari în viitor. Procesul prin care se ajunge de la valorile prezente la valorile viitoare ale unei sume
de bani se mai numeşte compunere.

De exemplu să presupunem că s-a depus 100 lei într-un cont de depozit cu dobînda de 10%. Care va fi suma deţinută la
sfîrşitul anului 1.

Formul de calcul este următoarea : VV = VP * (1+i)n , unde


VV – valoarea viitoare a contului de depozit
VP – valoarea prezentă, sau valoarea depusă în contul de depozit
i - rata debînzii pe care banca o plăteşte
n – numărul de perioade pe care se face analiza.

În exemplul nostru n=1, aşa că:


VV1 = 100 * (1+0.1)1 = 110.
Astfel VV la sfîrşitul primului an adică VV1 este egală cu VP multiplicată cu 1 plus rata dobînzii, deci după un an de zile vom
deţine 110 lei.
Care va fi VV5 a 100 lei dupuşi astăzi cu dobînda 10%, aducă valoarea viitoare la sfărşitul
anului 5.
VV5 = 100 * (1+0.1)5 = 161.05
Uneori e util de folosit axa temporală

0 1 2 3 4 5

100 VV1 VV2 VV3 VV4 VV5

100 110 121 133.1 146.4 161

Dobînda totală cîştigată pe parcursul a 5 ani este de 161 lei, de unde 50 datorită sumei depuse iniţial , iar 11 datorită
compuneii dobînzilor.
În unele cazuri dobînda poate fi calculată de mai multe ori pe parcursul unui an, de exemplu trimestrtial, lunar, etc. şi atunci
formula de calcul a VV va fi:

VVn = VP * (1+i/m)n*m , unde m – numărul de perioade pe an pe parcursul cărora se calculează dobînda.

Formulele de compunere se aplică şi în cazul anuităţilor. O anuitate reprezintă un număr de plăţi cu sume fixe, care se
efectuiază pentru un număr anumit de perioade. Dacă plăţile se fac la sfîrşitul perioadei avem de a face cu o anuitate ordinară,
iar dacă plăţile se fac la începutul perioade avem de a face cu o anuitate specială (sau neordinară).
Valoarea viitoare a unei anuităţi obişnuite
De exemplu o plată în mărime de 100 lei la sfîrşitul fiecărui dintre următorii 5 ani este o anuitate obişnuită cu durată de 5 ani.
Plăţilor le vom conferi simbolul PMT (sau payment, engl).
VVA5 = 610.5

0 1 2 3 4 5

100 100 100 100 100


110
121
131.1
146.4
Formula de calcul n
VVAn =PMT + PMT*(1+i)1+ PMT*(1+i)2 +...+ PMT*(1+i)n-1 = PMT* ∑(1+i)n-t = PMT*((1+i)n –1)/i
t=1
În exemplu nostru 100*((1+0.1)5 –1)/0.1 = 610.5

Valoarea viitoare a unei anuităţi speciale


De exemplu o plată în mărime de 100 lei la începutul fiecărui dintre următorii 5 ani este o anuitate specială cu durată de 5 ani.

0 1 2 3 4 5

100 100 100 100 100


110
121
131.1
146.4
161.05
VVA5 = 671.55

VVAn = PMT*(((1+i)n –1)/i )* (1+i)

În exemplu nostru = 610.5*1.1 =671.55

Deseori pentru a determina valorile viitoare pentru perioade mari se folosesc tabele speciale de calcul, ori calculatoare
financiare, MS Excell, etc.

2.Valoarea prezentă şi procesul actualizării


Valoarea prezentă este conceptul opus valorii viitoare şi reprezintă suma care, dacă ar fi disponibilă la momentul prezent va
creşte astfel încît să atingă valoarea respectivă în viitor. De exemplu valoarea prezentă a 161.05 obţinuţi peste 5 ani va fi de
100.

0 1 2 3 4 5

VP5 VP4 VP3 VP2 VP1 161.05

100 110 121 133.1 146.4

VPn = VV / (1+i)n
În unele cazuri dobînda poate fi calculată de mai multe ori pe parcursul unui an, de exemplu trimestrtial, lunar, etc. şi atunci
formula de calcul a VP va fi:

VPn = VV / (1+i/m)n*m , unde m – numărul de perioade pe an pe parcursul cărora se calculează dobînda.

Valoarea prezentă a unei anuităţi obişnuite

De exemplu o plată în mărime de 100 lei la sfîrşitul fiecărui dintre următorii 5 ani este o anuitate obişnuită cu durată de 5 ani.

0 1 2 3 4 5

100 100 100 100 100


90.9
82.6
75.1
68.3
62.9
VPA5 = 379.07
Formula de calcul n
VPAn =PMT/(1+i) + PMT/(1+i) +...+ PMT/(1+i) = PMT/ ∑(1+i)t
1 2 n
t=1

În exemplu nostru 100*3.7907=379.1


Valoarea prezentă a unei anuităţi speciale
De exemplu o plată în mărime de 100 lei la începutul fiecărui dintre următorii 5 ani este o anuitate specială cu durată de 5 ani.

0 1 2 3 4 5

100 100 100 100 100


90.9
82.6
75.1
68.3

VPA5 = 416.98

Formula de calcul

VPAn = (PMT/ ∑(1+i)t) *(1+i)

În exemplu nostru VPA5 =379.1 *1.1 = 416.98

Perpetuităţi
Unele anuităţi continuă pe o perioadă de timp nedefinită. Aceste tipuri de anuităţi se numesc perpetuirăţi. Valoarea prezentă a
unei perpetuităţi se determină:

VP = PMT/i, de exemplu 100/0.1= 1000.

Deseori pentru a determina valorile viitoare pentru perioade mari se folosesc tabele speciale de calcul, ori calculatoare
financiare, MS Excell, etc.

Sumar
Pentru tabele trebuie cunoscuti factorii de multiplicare

FM1, sau K1 sau T1 = (1+i)n –valoarea viitoare a unui leu – factor de multiplicare
FM2, sau K2 sau T2 = 1/(1+i)n - –valoarea prezentă a unui leu - – factor de actualizare
n
FM3, sau K3 sau T3 =∑(1+i)n-t = ((1+i)n –1)/i - valoarea viitoare a unei anuităţi în mărime de un leu
t=1

FM4, sau K4 sau T4 = 1/ ∑(1+i) - valoarea prezentă a unei anuităţi în mărime de un leu
t
t=1

Notă: FM3 si FM4 se referă la anuităţile obişnuite.

Exemple:
FM1(10%,5) - valoarea viitoare a unui leu peste 5 ani cu dobînda de 10%
FM4(10%,7) –valoarea prezentă a unei anuităţi de 1 leu timp de 7 ani actualizate la rata dobînzii de 10%.