Sunteți pe pagina 1din 2

INVESTITII DIRECTE SI FINANTAREA LOR

SUBIECTE EXAMEN 2015


1. a)Care din urmatoarele cheltuieli sunt fixe si variabile (in raport cu CA): cele cu
materiile prime, cu amortizarea, cu salariatii.
b)Daca pentru un proiect de investitii valoarea coef de elasticitate al RIR in raport
cu ch. fixe e -2,5 si cel in raport cu ch. variabile e -4,7.Cum interpret ati aceste
valori din perspectiva riscului proiectului la analiza de sensibilitate.
2.In prezent (anul N), o companie listata la BVB, categoria a II-a decide realizarea
unui proiect de investitii intr-un interval cu o destinatie productiva in valoare de
500.00 0 lei si decide ca aceasta
investitie se va finanta in proportie de 60% din surse proprii si 40% din credite
bancare.Compania trebuie sa fundamenteze rata de actualizare:
-DAE 14%
-Rata dobanzii la titlurile emise in prezent 6%
-Coeficientul de volatilitate al actiunii companiei analizate 0.59
-Prima de risc a pietei 9%
-Rata rentabilitatii financiare anuale (RRfin) obtinuta de compania care finanteaza
acest proiect
RRfin

N-5
5%

N-4
3%

N-3
2,9%

N-2
-0,79%

N-1
2,3%

N
3,51%

-Compania a dat un dividend mediu anual relatic constant de 0,05 lei/actiune in


perioada (N-7)-(N-3) , la un curs bursier mediu anual de 0,36 lei /actiune, dar
ulteriornu a mai distribuit dividende.
Fundamentati rata de actualizare (cota de impozit pe profit 16%) , explicand
metoda de fundamentare utilizata si argumentand alegerile facute.
3.
Indicatori
VAN
IP
Inv. initiala

A
6.100
1,41
15.000

B
...
...
10.000

Datele lipsa din tabel se vor determina pe baza urmatorelor informatii: amortizare
liniara pe 2 ani; niv. anuale ale CA in termeni reali sunt 20.000 um in anul n,
25.000 um in anul n+1, la sfarsit investitia se va vinde cu 1.000 um; CV se
estimeaza la 30% din CA, CF anuale in termeni reali (nu includ amortizare) se
considera ct si egale cu 2.000 um.
Durata ACRnete este de 18 zile din CA,rata de actualizare este de 15%, iar cota
de impozit pe profit efectiva a intreprinderii este de 20%.
A)Completati informatiile din tabel si interpretati rezultatele obtinute.
B)Calculati IP pentru portofoliul de investitii format din cele 2 proiecte
presupunand ca ambele pot fi finantate.