Sunteți pe pagina 1din 48

Grile piete de capital

TESTE GRILA LA PIETE DE CAPITAL MULTIPLE CHOICE 1. Piata de capital cuprinde : a. relatiile economico-financiare existente intr-o economie de piata b. ansamblul relatiilor economice de finantare a dezvoltarii societatilor cu capital public si activitatile generate de emisiunea si circulatia valorilor mobiliare c. ansamblul relatiilor de finantare a emisiunii si circulatiei valorilor mobiliare 2. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. legea nr. 52/1994 b. legea nr. 82/1991 c. legea nr. 53/1992 3. Pentru stimularea investitiilor directe masurile ce urmeaza a fi luate de Guvern sunt : a. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, stabilitatea structurii taxelor si impozitelor, ameliorarea cadrului legislativ si juridic, extinderea liberalizarii miscarilor de capital privind investitiile directe b. urgentarea privatizarii principalelor sectoare ale economiei, stabilirea unui cadru juridic si legislativ conform normelor U.E., inlaturarea disfunctionalitatilor aparute in transformarea economiei c. recuperarea intirzierilor aparute in promovarea economiei de piata, imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, crearea unei economii moderne 4. Bursa de valori este o institutie publica cu personalitate juridica ale carei membre sunt : a. societati ale pietei de capital care se incadreaza in prevederile legale b. societati de servicii financiare care au obtinut autorizatia de negociere in Bursa c. SIF-urile autorizate de Asociatia Bursei 5. S.N.C.D.D. are rol de :

a. coordonare si control al transferurilor mobiliare b. custode a valorilor mobiliare ale S.V.M. c. compensare, decontare, coordonare si control al transferurilor de la societatile de valori mobiliare 6. Serviciile oferite de S.N.C.D.D. membrilor sai sunt : a. inregistrarea tranzactiilor bilaterale, compensarea si decontarea tranzactiilor,depozitarea si custodia valorilor mobiliare b. crearea unei platforme private de comunicatii, inregistrarea tranzactiilor, transferul valorilor mobiliare c. transferul valorilor mobiliare, inregistrarea tranzactiilor, controlul transferurilor mobiliare 7. Actiunile sunt titluri financiare negociabile ce confera detinatorului urmatoarele drepturi : a. drept la dividende, drept de suplimentare capital, drept de proprietate b. drept de vot,drept la dividende,drept de lichiditati c. drept de proprietate,drept de actiuni,drept asupra capitalului 8. In functie de perioada pentru care sunt emise, obligatiunile se clasifica in : a. obligatiuni pe termen mediu si lung b. obligatiuni pe termen scurt,mediu si lung c. obligatiuni clasice si indexate 9. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat b. o debitare a contului current general c. o garantie a statului pentru suma solicitata 10. Contractele de optiuni sunt contracte intre : a. un vinzator si un cumparator care da dreptul acestuia din urma sa vinda un activ la o data ulterioara

b. un vinzator si un cumparator care-i da dreptul primului sa vinda la prt optional c. un vinzator si un cumparator care se aleg optional 11. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a. put option si call option b. unitati de fond de investitii,contracte de report si instrumente de plata si credit c. contracte la termen si contracte de optiuni 12. Valoarea neta a activelor fondului se calculeaza : a. valoarea totala a activelor / nr.total de unitati de fond b. valoarea totala a activelor fondului - valoarea obligatiunilor c. valoarea obligatiunilor / nr. total de unitati de fond 13. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a. acceptarea,avalizarea,expedierea,scontarea si achitarea b. acceptarea,andosarea,avalizarea,scontarea si forfetarea c. andosarea,avalizarea,scontarea,rescontarea si forfetarea 14. Intermedierea de produse financiare este activitatea desfasurata de personae autorizate pentru : a. vinzarea si cumpararea de instrumente financiare b. prestarea de servicii de investitii in contul lor si/sau al altor persone c. primirea si transmiterea ordinelor clientilor 15. Indicele oficial al B.V.B.este : a. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b. SET si a fost lansat in septembrie 1996

c. BET si a fost lansat in septembrie 1997 16. Principalele atributii ale Comitetului Bursei sunt : a. numeste si demite presedintele,adopta si modifica statutul,intocmeste 919x2310j fisele de post b. numeste si demite directorul general,adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare,adopta si modifica regulamentele privind operatiunile bursiere c. numeste si demite presedintele,adopta regulamentul intern,modifica statul de functii 17. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a. cea mai buna valoare,ordinele cumparatorilor,principiul primului venit b. cel mai bun prt,ordinul cumparatorului,principiul primului servit c. cel mai bun prt,ordinele clientilor,principiul precedentei 18. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a. prt brut x val. nominala x nr. obligatiuni b. prt brut x nr. obligatiuni + dobinda c. prt brut x nr. obligatiuni 19. Indicii bursieri se clasifica dupa tipul valorilor mobiliare astfel : a. indici pentru actiuni,indici generali,indici specifici b. indici pentru actiuni,indici pentru obligatiuni,indici pentru alte valori mobiliare c. indici generali,indici specifici,indici mondiali 20. In Romania accesul la sistemul Rasdaq este de doua feluri : a. accesul la tranzactionare este permis numai C.N.V.M. si accesul vizual este restrictionat b. accesul la tranzactionare este permis numai B.V.B. si accesul visual este liber c. accesul la tranzactionare permis numai membrilor A.N.S.V.M. si accesul visual liber pentru toate persoanele interesate 21. Piata de capital a fost influentata de trei factori :

a. procesul de privatizare,dezvoltarea sectorului particular si investitiile straine b. C.N.V.M., B.V.B., S.N.C.D.D. c. A.P.A.P.S., F.P.S., B.V.B. 22. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a. incurajarea dezvoltarii infrastructurii,dezvoltarea pietei de capital,incurajarea dezvoltarii agriculturii b. achitarea de catre stat a datoriilor externe,incurajarea investitiilor de capital,incurajarea dezvoltarii industriale c. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata,cresterea incasarilor la bugetul de stat,disponibilitati valutare imediate

23. Bursa de Valori Bucuresti s-a infiintat in baza : a. legii 82/1991 b. legea 525/2002 c. legea 52/1994 si Decizia C.N.V.M.nr.20/1995 24. A.N.S.V.M. este o asociatie profesionala a : a. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi b. specialistilor financiari din piata de capital c. specialistilor in tranzactiile mobiliare 25. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a. actiunile,titlurile de participatie,capitalurile in natura b. certificatele de trezorerie,obligatiunile municipale,valorile mobiliare c. actiunile,obligatiunile,titlurile de stat,valorile mobiliare derivate 26. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a. contracte de tranzactionare si contracte de report b. contracte de report si unitati de fond de investitii c. contracte la termen si contractele de optiuni 27. Unitatea de fond reprezinta : a. un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului b. un certificat de investitor c. un certificat de investitor emis de C.N.V.M. 28. Biletul la ordin este : a. un titlu de creanta platibil imediat b. un titlu de credit girabil c. un titlu de credit transmisibil

29. CEC- ul este un instrument de plata care contine : a. ordinul neconditionat dat de tragator pentru plata b. ordinul de plata pentru o data ulterioara c. ordinul de plata la scadenta 30. Bursa de Valori Bucuresti este o institutie esentiala a economiei de piata si s-a redeschis in a. 1995 dupa 50 de ani b. 1994 dupa 45 de ani c. 1995 dupa 45 de ani 31. Principalele tipuri de ordine conditionate sunt : a. la piata,fara prt,take,hit b. day,good to date, good for month,fill or kill

c. stop pierdere la piata,stop cumparare la piata,stop limita,market if touched 32. Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a. tranzactii cash,tranzactii zilnice,tranzactii la termen b. tranzactii cash,tranzactii la vedere,tranzactii cu marja c. tranzactii la vedere,tranzactii in marja,tranzactii la termen 33. Indicii bursieri se clasifica dupa intervalul de calcul astfel : a. indici sectoriali,indici saptaminali b. indici specifici,indici calculati in timp real c. indici calculati in timp real,indici calculati la sfirsitul zilei 34. Caracteristicile Bursei de marfuri sunt : a. piata de marfuri,piata simbolica,piata organizata si libera,piata reprezentativa b. piata de schimb,piata de tranzit,piata de gross c. piata de marfuri,piata de transit,piata organizata 35. Contractul FUTURES este un angajament standardizat de a : a. cumpara/vinde un activ la un prt stabilit la incheierea tranzactiei, lichidarea contractului realizindu-se la o data viitoare b. cumpara un activ la un prt viitor cind se va finalize tranzactia c. vinde un active la un prt viitor cind se va finalize tranzactia 36. Contractul futures este un contract de vinzare-cumparare cu : a. termen fix dar cu clauze stricte b. termen suspensiv dar cu clauze uniforme c. termen fix dar cu clauze compensatorii 37. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a. ordine limita si ordine stop

b. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. ordine cumpara la piata si vinde la piata 38. Valoarea timp reflecta : a. suma de bani pe care o platesti din profit b. suma de bani pe care o dobindesti drept profit al tranzactiei c. suma de bani pe care o platesti in speranta ca o optiune aduce profit la scadenta 39. Riscul la nivelul economiei nationale cuprinde urmatoarele categorii : a. politic,institutional,legislativ,concurential,monetar,valutar,comercial,financiar b. economic,financiar,monetar,legislativ,investitional c. de exploatare,financiar,extraordinar,legislativ 40. In orice situatie de investitii riscul se analizeaza din urmatoarele puncte de vedere :

a. rata profitului,costul investitiei,rata de piata b. expunerea la risc,costul riscului,corelatia riscurilor c. rata de piata,rata profitului,expunerea la risc 41. Crearea fondurilor mutuale este reglementata in Romania din : a. martie 1998 b. aprilie 1996 c. O.G. nr. 361/1998 42. Obiectivul fundamental al dezvoltarii ecomomice a Romaniei pe termen mediu este : a. crearea unei economii moderne bazata pe principiile pietei b. asigurarea unei privatizari complete a industriei si agriculturii conform standardelor U.E. c. crearea unei economii de piata functionale, compatibila cu principiile, normele, mecanismele, institutiile U.E. 43. Valorile mobiliare sunt compuse din : a. actiuni,titluri de stat,drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni,alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. b. actiuni,obligatiuni,instrumente financiare agreate de S.N.C.D.D. c. actiuni,obligatiuni,titluri de stat 44. Dupa modul de identificare al detinatorului actiunile se clasifica in : a. actiuni autorizate si actiuni aflate pe piata b. actiuni nominative si actiuni la purtator c. actiuni autorizate si actiuni de trezorerie 45. Contractele Futures au ca scop : a. preluarea reala a unui produs b. protejarea impotriva riscului de prt c. predarea reala a unui produs

46. Instrumentele de plata si de credit pot fi vindute inainte de scadenta, avind doua valori a. valoarea nominala si valoarea de piata b. valoarea negociata si valoarea solicitata c. valoarea de emisiune si valoarea licitata 47. Tranzactionarea in piata continua are urmatoarele etape : a. predeschidere,deschidere,piata continua,preinchidere,inchidere b. licitatia,adjudecarea,deschiderea,inchiderea c. deschiderea,strigarea,adjudecarea,inchiderea 48. Pe cele doua piete ale B.V.B. actioneaza trei categorii de participanti : a. inter-dealeri,dealeri,brokeri

b. dealeri brokeri,trezorieri c. dealeri,brokeri inter-dealeri,brokeri comuni 49. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a. de cotatii ferme si de cotatii indicative b. directori si afisare a cotatiei c. primara si secundara 50. Bursele de marfuri s-au redeschis in Romania : a. in 1994 b. in 1995 c. in 1992 51. Principalele notiuni cu care se opereaza pe piata Futures sunt : a. activ financiar,pasiv financiar,broker,marja,C.N.V.M. b. active financiar,client,marja,C.R.P.,contract financiar c. active financiar,apel in marja,broker,client,contract de bursa 52. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a. ordine limita si ordine stop b. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. ordine cumpara la piata si vinde la piata 53. Valoarea intrinseca a optiunii reprezinta : a. suma pe care o poti realiza daca ai cumpara si exercita imediat o optiune b. suma pe care o incasezi prin tranzactionare c. suma pe care o tranzactionezi optional 54. Riscurile in functie de continut si factor de influenta se clasifica in :

a. riscuri de tara,riscuri economice,riscuri ale intreprinderii b. riscuri bancare,riscuri naturale,riscuri economice c. riscuri financiare,riscuri economice,riscuri de tara 55. Riscurile intreprinderii sunt : a. de faliment,legislativ,economic b. de exploatare,legislativ,comercial c. economic,financiar,in investitii 56. Riscul financiar poate fi : a. riscul de capital,riscul in investitii b. riscul de exploatare,riscul in investitii c. riscul financiar general,riscul de faliment

57. Riscul de investitii este influentat de urmatoarele tipuri de risc : a. financiar,organizational,de piata,de mediu b. de exploatare,de capital ,commercial c. de exploatare,de faliment,de mediu 58. Derivatele sunt utilizate in doua scopuri : a. pentru a realiza profit si pentru a face speculatii b. pentru a reduce riscul si pentru a face speculatii c. pentru a mari cifra de afaceri si pentru a realiza profit 59. Tipurile de derivate folosite sunt : a. contracte forward,contracte futures,schimburi rurale b. contracte stop,contracte futures,contracte forward c. contracte pe optiuni,contracte de tranzactii,contracte bursiere 60. Evidenta proprietatii asupra titlurilor de stat este organizata pe doua niveluri : a. registrul de subscriptie si registrul de evidenta creante b. registrul principal privind B.N.R. si registrele secundare ale intermediarilor c. registrul principal B.N.R. si registrul B.V.B. 61. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 62. Piata RASDAQ a fost lansata la : a. 20 septembrie 1994 b. 26 octombrie 1996

c. 01 ianuarie 1996 63. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a. evidentia actonarii din societatile componente b. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata c. gestiona evidenta dividendelor actionarilor 64. Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a. de investitii si de plata sau credit b. de preluare si de predare c. de vinzare si de cumparare 65. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. valoarea totala a activelor - nr. total de unitati b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor

c. valoarea totala a activelor fondului / nr.total de unitati de fond 66. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. tranzactii spot,tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b. tranzactii la termen,tranzactii financiare si tranzactii la vedere c. tranzactii la vedere,tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni 67. Principalele tipuri de ordine folosite sunt : a. ordine comune,ordine limita,ordine conditionate b. ordine comune,ordine conditionate c. ordine limita,ordine comune 68. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul net este egala cu : a. prt net x val. nominala x nr. obligatiuni b. prt net x val. nominala + dobinda x nr. obligatiuni c. prt net x nr. obligatiuni 69. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care : a. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b. vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat c. vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract 70. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B.M.F.M.S. este egala cu : a. unitatea de valuta x pretul valutei b. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c. unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei 71. Mecanismul de tranzactionare futures este impartit in : a. patru niveluri b. doua niveluri

c. cinci niveluri 72. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte : a. este aleatoriu,este simetric,este constant b. este probabilistic,este simetric,implica schimbare c. este aleatoriu,este simetric,implica schimbare 73. Riscul economic reprezinta incapacitatea de a : a. se adapta la variatiile mediului b. se adapta la timp cu cel mai mic cost,la variatiile mediului c. se adapta la variatiile legislative 74. Derivatul este un instrument al carui rezultat este definit ca fiind : a. valoarea unei garantii imobiliare

b. c.

valoarea unei garantii de stat valoarea unei garantii fundamentale

75. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a. incurajarea dezvoltarii infrastructurii,dezvoltarea pietei de capital,incurajarea dezvoltarii agriculturii b. achitarea de catre stat a datoriilor externe,incurajarea investitiilor de capital,incurajarea dezvoltarii industriale c. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata,cresterea incasarilor la bugetul de stat,disponibilitati valutare imediate 76. Pentru stimularea investitiilor directe masurile ce urmeaza a fi luate de Guvern sunt : a. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, stabilitatea structurii taxelor si impozitelor, ameliorarea cadrului legislativ si juridic, extinderea liberalizarii miscarilor de capital privind investitiile directe b. urgentarea privatizarii principalelor sectoare ale economiei, stabilirea unui cadru juridic si legislativ conform normelor U.E., inlaturarea disfunctionalitatilor aparute in transformarea economiei c. recuperarea intirzierilor aparute in promovarea economiei de piata, imbunatatirea si stabilizarea cadrului legislativ, crearea unei economii moderne 77. Serviciile oferite de S.N.C.D.D. membrilor sai sunt : a. inregistrarea tranzactiilor bilaterale, compensarea si decontarea tranzactiilor, depozitarea si custodia valorilor mobiliare b. crearea unei platforme private de comunicatii, inregistrarea tranzactiilor, transferul valorilor mobiliare c. transferul valorilor mobiliare, inregistrarea tranzactiilor, controlul transferurilor mobiliare 78. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a. actiunile,titlurile de participatie,capitalurile in natura b. certificatele de trezorerie,obligatiunile municipale,valorile mobiliare c. actiunile,obligatiunile,titlurile de stat,valorile mobiliare derivate

79. Contractele Futures au ca scop : a. preluarea reala a unui produs b. protejarea impotriva riscului de prt c. predarea reala a unui produs 80. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a. put option si call option b. unitati de fond de investitii,contracte de report si instrumente de plata si credit c. contracte la termen si contracte de optiuni 81. Obligatiunile sunt titluri de creanta cu termen de maturitate mai mare de un an care aduc :

a. un profit flexibil sub forma de dividend b. un profit fix sau variabil c. un profit fix sau variabil sub forma de dobinda 82. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a. lunar b. decadal c. zilnic 83. Principalele instrumente de plata sunt : a. cambia,ordinal de plata si CEC-ul b. trata,biletul la ordin si CEC-ul c. trata,cambia si CEC-ul 84. CEC- urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului, astfel : a. barat,nebarat si de virament b. de virament,de calatorie si documentar c. nominative,la ordin si la purtator 85. Comisia de inscriere la cota B.V.B. are urmatoarele atributii : a. hotaraste asupra inscrierii,promovarii,suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.V.B. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B.V.B. b. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B.V.B. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B.V.B. c. hotaraste asupra inscrierii,suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B.V.B.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 86. Compensarea si decontarea tranzactiilor este : a. prima etapa a negocierilor pe piata bursiera b. ultima etapa a negocierilor pe piata bursiera

c. etapa principala de derulare a tranzanzactiilor 87. Market- makerul care face piata pentru una sau mai multe valori mobiliare este de fapt un: a. dealer b. broker c. inter-dealer 88. Contractul SPOT are ca obiect o marfa prezenta existenta si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat fiind : a. o intelegere bilaterala b. un contract de vinzare-cumparare c. o intelegere financiara 89. Avantajele optiunilor pe contracte FUTURES sunt :

a. flexibilitatea,standardizarea,tipizarea b. flexibilitatea ,multifunctionalitatea,cistiguri nelimitate ,standardizarea c. cistiguri limitate prin asumarea unor riscuri limitate,standardizarea,flexibilitatea 90. Contractul de bursa este o tranzactie : a. spot,forward,futures,cu optiuni b. cotata,spot,futures c. in marja,spot,futures 91. Din punct de vedere al drepturilor pe care le confera optiunile sunt : a. optiuni europene si optiuni americane b. optiuni call si optiuni put c. optiuni codificate si optiuni scadente 92. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 93. Piata RASDAQ a fost lansata la : a. 20 septembrie 1994 b. 26 octombrie 1996 c. 01 ianuarie 1996 94. RASDAQ S.R.L.este o institutie a pietei de valori mobiliare ce a fost constituita : a. ca o structura afiliata C.N.V.M. b. ca o structura tehnica afiliata A.N.S.V.M. c. ca o structura financiara afiliata S.N.C.D.D.

95. Actiunile sunt titluri financiare negociabile ce confera detinatorului urmatoarele drepturi : a. drept la dividende, drept de suplimentare capital, drept de proprietate b. drept de vot,drept la dividende,drept de lichiditati c. drept de proprietate,drept de actiuni,drept asupra capitalului 96. In functie de perioada pentru care sunt emise, obligatiunile se clasifica in : a. obligatiuni pe termen mediu si lung b. obligatiuni pe termen scurt,mediu si lung c. obligatiuni clasice si indexate 97. Evidenta proprietatii asupra titlurilor de stat este organizata pe doua niveluri : a. registrul de subscriptie si registrul de evidenta creante b. registrul principal privind B.N.R. si registrele secundare ale intermediarilor c. registrul principal B.N.R. si registrul B.V.B.

98. Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a. de investitii si de plata sau credit b. de preluare si de predare c. de vinzare si de cumparare 99. Unitatea de fond reprezinta : a. un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului b. un certificat de investitor c. un certificat de investitor emis de C.N.V.M. 100. Intermedierea de produse financiare este activitatea desfasurata de personae autorizate pentru : a. vinzarea si cumpararea de instrumente financiare b. prestarea de servicii de investitii in contul lor si/sau al altor personae c. primirea si transmiterea ordinelor clientilor 101. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. legea nr. 52/1994 b. legea nr. 82/1991 c. legea nr. 53/1992 102. Obiectivul fundamental al dezvoltarii ecomomice a Romaniei pe termen mediu este : a. crearea unei economii moderne bazata pe principiile pietei b. asigurarea unei privatizari complete a industriei si agriculturii conform standardelor U.E. c. crearea unei economii de piata functionale, compatibila cu principiile, normele, mecanismele, institutiile U.E. 103. Bursa de valori este o institutie publica cu personalitate juridica ale carei membre sunt : a. societati ale pietei de capital care se incadreaza in prevederile legale b. societati de servicii financiare care au obtinut autorizatia de negociere in Bursa

c. SIF-urile autorizate de Asociatia Bursei 104. A.N.S.V.M. este o asociatie profesionala a : a. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi b. specialistilor financiari din piata de capital c. specialistilor in tranzactiile mobiliare 105. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a. evidentia actonarii din societatile componente b. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata c. gestiona evidenta dividendelor actionarilor

106.

Dupa modul de identificare al detinatorului actiunile se clasifica in :

a. actiuni autorizate si actiuni aflate pe piata b. actiuni nominative si actiuni la purtator c. actiuni autorizate si actiuni de trezorerie 107. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a. contracte de tranzactionare si contracte de report b. contracte de report si unitati de fond de investitii c. contracte la termen si contractele de optiuni 108. Contractele de optiuni sunt contracte intre : a. un vinzator si un cumparator care da dreptul acestuia din urma sa vinda un activ la o data ulterioara b. un vinzator si un cumparator care-i da dreptul primului sa vinda la prt optional c. un vinzator si un cumparator care se aleg optional 109. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. valoarea totala a activelor - nr. total de unitati b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c. valoarea totala a activelor fondului / nr.total de unitati de fond 110. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a. lunar b. decadal c. zilnic 111. Principalele instrumente de plata sunt : a. cambia,ordinal de plata si CEC-ul b. trata,biletul la ordin si CEC-ul c. trata,cambia si CEC-ul

112. CEC- urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului, astfel : a. barat,nebarat si de virament b. de virament,de calatorie si documentar c. nominative,la ordin si la purtator 113. Bursa de Valori Bucuresti este o institutie esentiala a economiei de piata si s-a redeschis in a. 1995 dupa 50 de ani b. 1994 dupa 45 de ani c. 1995 dupa 45 de ani 114. Principalele atributii ale Comitetului Bursei sunt : a. numeste si demite presedintele,adopta si modifica statutul,intocmeste 919x2310j fisele de post b. numeste si demite directorul general,adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare,adopta si modifica regulamentele privind operatiunile bursiere

c. numeste si demite presedintele,adopta regulamentul intern,modifica statul de functii 115. Comisia de inscriere la cota B.V.B. are urmatoarele atributii : a. hotaraste asupra inscrierii,promovarii,suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.V.B. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B.V.B. b. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B.V.B. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B.V.B. c. hotaraste asupra inscrierii,suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B.V.B.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 116. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a. cea mai buna valoare,ordinele cumparatorilor,principiul primului venit b. cel mai bun prt,ordinul cumparatorului,principiul primului servit c. cel mai bun prt,ordinele clientilor,principiul precedentei 117. Tranzactionarea in piata continua are urmatoarele etape : a. predeschidere,deschidere,piata continua,preinchidere,inchidere b. licitatia,adjudecarea,deschiderea,inchiderea c. deschiderea,strigarea,adjudecarea,inchiderea 118. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul net este egala cu : a. prt net x val. nominala x nr. obligatiuni b. prt net x val. nominala + dobinda x nr. obligatiuni c. prt net x nr. obligatiuni 119. Pe cele doua piete ale B.V.B. actioneaza trei categorii de participanti : a. inter-dealeri,dealeri,brokeri b. dealeri brokeri,trezorieri c. dealeri,brokeri inter-dealeri,brokeri comuni 120. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care :

a. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b. vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat c. vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract 121. Piata de capital a fost influentata de trei factori : a. procesul de privatizare,dezvoltarea sectorului particular si investitiile straine b. C.N.V.M., B.V.B., S.N.C.D.D. c. A.P.A.P.S., F.P.S., B.V.B. 122. Bursa de Valori Bucuresti s-a infiintat in baza : a. legii 82/1991

b. legea 525/2002 c. legea 52/1994 si Decizia C.N.V.M.nr.20/1995 123. S.N.C.D.D. are rol de : a. coordonare si control al transferurilor mobiliare b. custode a valorilor mobiliare ale S.V.M. c. compensare, decontare, coordonare si control al transferurilor de la societatile d valori mobiliare 124. Valorile mobiliare sunt compuse din : a. actiuni,titluri de stat,drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni,alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. b. actiuni,obligatiuni,instrumente financiare agreate de S.N.C.D.D. c. actiuni,obligatiuni,titluri de stat 125. Obligatiunile sunt titluri de creanta cu termen de maturitate mai mare de un an care aduc : a. un profit flexibil sub forma de dividend b. un profit fix sau variabil c. un profit fix sau variabil sub forma de dobinda 126. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat b. o debitare a contului curent general c. o garantie a statului pentru suma solicitata 127. Principalele instrumente financiare netransferabile sunt : a. put option si call option b. unitati de fond de investitii,contracte de report si instrumente de plata si credit c. contracte la termen si contracte de optiuni

128. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. valoarea totala a activelor - nr. total de unitati b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c. valoarea totala a activelor fondului / nr.total de unitati de fond 129. Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza : a. lunar b. decadal c. zilnic 130. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a. acceptarea,avalizarea,expedierea,scontarea si achitarea b. acceptarea,andosarea,avalizarea,scontarea si forfetarea c. andosarea,avalizarea,scontarea,rescontarea si forfetarea

131. Biletul la ordin este : a. un titlu de creanta platibil imediat b. un titlu de credit girabil c. un titlu de credit transmisibil 132. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. tranzactii spot,tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b. tranzactii la termen,tranzactii financiare si tranzactii la vedere c. tranzactii la vedere,tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni 133. Indicele oficial al B.V.B.este : a. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b. SET si a fost lansat in septembrie 1996 c. BET si a fost lansat in septembrie 1997 134. Principalele tipuri de ordine folosite sunt : a. ordine comune,ordine limita,ordine conditionate b. ordine comune,ordine conditionate c. ordine limita,ordine comune 135. Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a. tranzactii cash,tranzactii zilnice,tranzactii la termen b. tranzactii cash,tranzactii la vedere,tranzactii cu marja c. tranzactii la vedere,tranzactii in marja,tranzactii la termen 136. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a. prt brut x val. nominala x nr. obligatiuni b. prt brut x nr. obligatiuni + dobinda c. prt brut x nr. obligatiuni

137. Indicii bursieri se clasifica dupa tipul valorilor mobiliare astfel : a. indici pentru actiuni,indici generali,indici specifici b. indici pentru actiuni,indici pentru obligatiuni,indici pentru alte valori mobiliare c. indici generali,indici specifici,indici mondiali 138. Market- makerul care face piata pentru una sau mai multe valori mobiliare este de fapt un: a. dealer b. broker c. inter-dealer 139. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a. de cotatii ferme si de cotatii indicative b. directori si afisare a cotatiei

c. primara si secundara 140. Caracteristicile Bursei de marfuri sunt : a. piata de marfuri,piata simbolica,piata organizata si libera,piata reprezentativa b. piata de schimb,piata de tranzit,piata de gross c. piata de marfuri,piata de transit,piata organizata 141. Crearea fondurilor mutuale este reglementata in Romania din : a. martie 1998 b. aprilie 1996 c. O.G. nr. 361/1998 142. CEC- ul este un instrument de plata care contine : a. ordinul neconditionat dat de tragator pentru plata b. ordinul de plata pentru o data ulterioara c. ordinul de plata la scadenta 143. Piata de capital cuprinde : a. relatiile economico-financiare existente intr-o economie de piata b. ansamblul relatiilor economice de finantare a dezvoltarii societatilor cu capital public si activitatile generate de emisiunea si circulatia valorilor mobiliare c. ansamblul relatiilor de finantare a emisiunii si circulatiei valorilor mobiliare 144. Principalele tipuri de ordine conditionate sunt : a. la piata,fara prt,take,hit b. day,good to date, good for month,fill or kill c. stop pierdere la piata,stop cumparare la piata,stop limita,market if touched

145. Indicii bursieri se clasifica dupa intervalul de calcul astfel : a. indici sectoriali,indici saptamanali

b. indici specifici,indici calculati in timp real c. indici calculati in timp real,indici calculati la sfirsitul zilei 146. Compensarea si decontarea tranzactiilor este : a. prima etapa a negocierilor pe piata bursiera b. ultima etapa a negocierilor pe piata bursiera c. etapa principala de derulare a tranzanzactiilor 147. Bursele de marfuri s-au redeschis in Romania : a. in 1994 b. in 1995 c. in 1992

148. Contractul SPOT are ca obiect o marfa prezenta existenta si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat fiind : a. o intelegere bilaterala b. un contract de vinzare-cumparare c. o intelegere financiara 149. Principalele notiuni cu care se opereaza pe piata Futures sunt : a. activ financiar,pasiv financiar,broker,marja,C.N.V.M. b. active financiar,client,marja,C.R.P.,contract financiar c. active financiar,apel in marja,broker,client,contract de bursa 150. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte : a. este aleatoriu,este simetric,este constant b. este probabilistic,este simetric,implica schimbare c. este aleatoriu,este simetric,implica schimbare 151. Riscurile intreprinderii sunt : a. de faliment,legislativ,economic b. de exploatare,legislativ,comercial c. economic,financiar,in investitii 152. Riscul economic reprezinta incapacitatea de a : a. se adapta la variatiile mediului b. se adapta la timp cu cel mai mic cost,la variatiile mediului

c. se adapta la variatiile legislative 153. In orice situatie de investitii riscul se analizeaza din urmatoarele puncte de vedere : a. rata profitului,costul investitiei,rata de piata b. expunerea la risc,costul riscului,corelatia riscurilor

c. rata de piata,rata profitului,expunerea la risc 154. Derivatele sunt utilizate in doua scopuri : a. pentru a realiza profit si pentru a face speculatii b. pentru a reduce riscul si pentru a face speculatii

c. pentru a mari cifra de afaceri si pentru a realiza profit 155. In Romania accesul la sistemul Rasdaq este de doua feluri : a. accesul la tranzactionare este permis numai C.N.V.M. si accesul vizual este restrictionat b. accesul la tranzactionare este permis numai B.V.B. si accesul visual este liber c. accesul la tranzactionare permis numai membrilor A.N.S.V.M. si accesul visual liber pentru toate persoanele interesate 156. Contractul FUTURES este un angajament standardizat de a :

a. cumpara/vinde un activ la un prt stabilit la incheierea tranzactiei, lichidarea contractului realizindu-se la o data viitoare b. cumpara un activ la un prt viitor cind se va finalize tranzactia c. vinde un active la un prt viitor cind se va finalize tranzactia 157. Din punct de vedere al drepturilor pe care le confera optiunile sunt : a. optiuni europene si optiuni americane b. optiuni call si optiuni put

c. optiuni codificate si optiuni scadente 158. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B.M.F.M.S. este egala cu : a. unitatea de valuta x pretul valutei b. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c. unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei

159. Contractul futures este un contract de vinzare-cumparare cu : a. termen fix dar cu clauze stricte b. termen suspensiv dar cu clauze uniforme

c. termen fix dar cu clauze compensatorii 160. Cele trei tipuri de ordine de tranzactionare sunt : a. ordine de achizitionare,ordine de livrare,ordine expres b. ordine de cumparare,ordine de vinzare,ordine spread

c. ordine de achizitionare,ordine de livrare,ordine spread 161. Contractul de bursa este o tranzactie : a. spot,forward,futures,cu optiuni b. cotata,spot,futures

c. in marja,spot,futures

162. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a. ordine limita si ordine stop b. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. ordine cumpara la piata si vinde la piata

163. Valoarea intrinseca a optiunii reprezinta : a. suma pe care o poti realiza daca ai cumpara si exercita imediat o optiune

b. suma pe care o incasezi prin tranzactionare c. suma pe care o tranzactionezi optional 164. Riscurile in functie de continut si factor de influenta se clasifica in : a. riscuri de tara,riscuri economice,riscuri ale intreprinderii

b. riscuri bancare,riscuri naturale,riscuri economice c. riscuri financiare,riscuri economice,riscuri de tara

165. Riscul financiar poate fi : a. riscul de capital,riscul in investitii b. riscul de exploatare,riscul in investitii c. riscul financiar general,riscul de faliment

166. Derivatul este un instrument al carui rezultat este definit ca fiind : a. valoarea unei garantii imobiliare b. valoarea unei garantii de stat c. valoarea unei garantii fundamentale

167. Tipurile de derivate folosite sunt : a. contracte forward,contracte futures,schimburi rurale

b. contracte stop,contracte futures,contracte forward c. contracte pe optiuni,contracte de tranzactii,contracte bursiere 168. Analiza indicatorilor macroeconomici evidentiaza : a. transformarile importante ce s-au produs pe plan economic si social dar si intirzierile in promovarea mecanismelor de piata b. disfunctionalitatile ce apar in procesul transformarii economiei nationale c. transformarile produse ca urmare a promovarii mecanismelor de piata 169. S.N.C.D.D. are rol de : a. coordonare si control al transferurilor mobiliare b. custode a valorilor mobiliare ale S.V.M. c. compensare, decontare, coordonare si control al transferurilor de la societatile de valori mobiliare 170. Registrele independente ale actionarilor au rolul de a : a. evidentia actonarii din societatile componente b. gestiona evidenta actionarilor la fiecare din societatile listate pe piata

c. gestiona evidenta dividendelor actionarilor 171. Valorile mobiliare derivate se prezinta sub doua forme : a. contracte de tranzactionare si contracte de report b. contracte de report si unitati de fond de investitii c. contracte la termen si contractele de optiuni

172. Dupa natura dreptului pe care il confera optiunile pot fi : a. de investitii si de plata sau credit b. de preluare si de predare c. de vinzare si de cumparare

173.

Unitatea de fond reprezinta :

a.

un titlu de participare care evidentiaza o detinere de capital din activele fondului

b. un certificat de investitor c. un certificat de investitor emis de C.N.V.M. 174. Operatiunile care pot interveni pe parcursul executarii tratei sunt : a. acceptarea,avalizarea,expedierea,scontarea si achitarea b. acceptarea,andosarea,avalizarea,scontarea si forfetarea c. andosarea,avalizarea,scontarea,rescontarea si forfetarea

175. CEC- urile se clasifica dupa personalizarea beneficiarului, astfel : a. barat,nebarat si de virament b. de virament,de calatorie si documentar c. nominative,la ordin si la purtator

176. Indicele oficial al B.V.B.este : a. EFA si a fost lansat in septembrie 1996 b. SET si a fost lansat in septembrie 1996 c. BET si a fost lansat in septembrie 1997

177. Comisia de inscriere la cota B.V.B. are urmatoarele atributii : a. hotaraste asupra inscrierii,promovarii,suspendarii sau retrogradarii valorilor mobiliare de la cota B.V.B. si propune Comitetului Bursei retragerea valorilor mobiliare de la cota B.V.B. b. hotaraste asupra autonomiei de functionare a B.V.B. si propune inscrierea valorilor mobiliare la cota B.V.B. c. hotaraste asupra inscrierii,suspendarii sau retrogadarii valorilor mobiliare la B.V.B.si propune modificarea Regulamentului intern al bursei 178. Contractul FORWARD este un contract de vinzare-cumparare prin care : a. cumparatorul se obliga sa achite marfa in momentul livrarii b. vinzatorul se obliga sa livreze marfa imediat

c.

vinzatorul se obliga sa livreze marfa la o data ulterioara stabilita prin contract

179. Mecanismul de tranzactionare futures este impartit in : a. patru niveluri

b. doua niveluri c. cinci niveluri 180. Valoarea timp reflecta : a. suma de bani pe care o platesti din profit b. suma de bani pe care o dobindesti drept profit al tranzactiei c. suma de bani pe care o platesti in speranta ca o optiune aduce profit la scadenta

181. Cadrul legal necesar aparitiei pietei de capital in Romania il constituie: a. legea nr. 52/1994

b. legea nr. 82/1991 c. legea nr. 53/1992 182. Principalele cauze care determina privatizarea sunt : a. incurajarea dezvoltarii infrastructurii,dezvoltarea pietei de capital,incurajarea dezvoltarii agriculturii b. achitarea de catre stat a datoriilor externe,incurajarea investitiilor de capital,incurajarea dezvoltarii industriale c. trecerea de la o economie planificat-centralizata la o economie de piata,cresterea incasarilor la bugetul de stat,disponibilitati valutare imediate 183. A.N.S.V.M. este o asociatie profesionala a : a. brokerilor ce actioneaza pe piata de capital de la noi

b. specialistilor financiari din piata de capital c. specialistilor in tranzactiile mobiliare 184. Principalele instrumente financiare transferabile sunt : a. actiunile,titlurile de participatie,capitalurile in natura b. certificatele de trezorerie,obligatiunile municipale,valorile mobiliare c. actiunile,obligatiunile,titlurile de stat,valorile mobiliare derivate

185. Titlurile de stat sunt inscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice si exprima : a. o creanta financiara asupra emitentilor garantata de stat

b. o debitare a contului current general c. o garantie a statului pentru suma solicitata 186. Contractele Futures au ca scop : a. preluarea reala a unui produs b. protejarea impotriva riscului de prt

c. predarea reala a unui produs

187. Valoarea neta la o anumita data se calculeaza : a. valoarea totala a activelor - nr. total de unitati b. valoarea obligatiunilor / valoarea neta a activelor c. valoarea totala a activelor fondului / nr.total de unitati de fond

188. Instrumentele de plata si de credit pot fi vindute inainte de scadenta, avind doua valori : a. valoarea nominala si valoarea de piata

b. valoarea negociata si valoarea solicitata c. valoarea de emisiune si valoarea licitata 189. Biletul la ordin este : a. un titlu de creanta platibil imediat b. un titlu de credit girabil

c. un titlu de credit transmisibil 190. In functie de tipul tranzactiilor efectuate bursele se pot clasifica in : a. tranzactii spot,tranzactii de marfuri si tranzactii financiare b. tranzactii la termen,tranzactii financiare si tranzactii la vedere c. tranzactii la vedere,tranzactii la termen si tranzactii cu optiuni

191. Prioritatile in executarea ordinelor de piata sunt : a. cea mai buna valoare,ordinele cumparatorilor,principiul primului venit b. cel mai bun prt,ordinul cumparatorului,principiul primului servit c. cel mai bun prt,ordinele clientilor,principiul precedentei

192. Dupa modul de achitare a valorilor mobiliare tranzactionarea poate avea : a. tranzactii cash,tranzactii zilnice,tranzactii la termen b. tranzactii cash,tranzactii la vedere,tranzactii cu marja c. tranzactii la vedere,tranzactii in marja,tranzactii la termen

193. Valoarea tranzactiei unei obligatiuni in functie de pretul brut este egala cu : a. prt brut x val. nominala x nr. obligatiuni

b. prt brut x nr. obligatiuni + dobinda c. prt brut x nr. obligatiuni 194. Pentru exercitarea atributiilor sale un agent de valori mobiliare are la dispozitie urmatoarele functii : a. de cotatii ferme si de cotatii indicative b. directori si afisare a cotatiei

c. primara si secundara 195. Avantajele optiunilor pe contracte FUTURES sunt : a. flexibilitatea,standardizarea,tipizarea

b.

flexibilitatea ,multifunctionalitatea,cistiguri nelimitate ,standardizarea

c. cistiguri limitate prin asumarea unor riscuri limitate,standardizarea,flexibilitatea 196. Valoarea contractului Futures tranzactionat la B.M.F.M.S. este egala cu : a. unitatea de valuta x pretul valutei b. unitatea de tranzactionare x pretul valutei c. unitatea de tranzactionare x pretul futures al valutei

197. Ordinele de tranzactionare la piata sunt : a. ordine limita si ordine stop b. ordine cumpara la limita si ordine vinde la limita c. ordine cumpara la piata si vinde la piata

198. Riscul in investitiile pe piata de capital are trei aspecte :

a. este aleatoriu,este simetric,este constant b. este probabilistic,este simetric,implica schimbare

c. este aleatoriu,este simetric,implica schimbare 199. Riscul la nivelul economiei nationale cuprinde urmatoarele categorii a. politic,institutional,legislativ,concurential,monetar,valutar,comercial,financiar

b. economic,financiar,monetar,legislativ,investitional c. de exploatare,financiar,extraordinar,legislativ 200. Riscul de investitii este influentat de urmatoarele tipuri de risc : a. financiar,organizational,de piata,de mediu

b. de exploatare,de capital ,comercial c. de exploatare,de faliment,de mediu