Sunteți pe pagina 1din 22

MONOGRAFIE

Sistemul Bancar din Spania

Profesor coordonator,

Apostoaie Marius-Constantin Studenți,


Diaconescu Ancuța-Ramona
Mariciuc Ramona-Ancuța
Specializarea Finanțe și Bănci
Grupa2.6

Iași,2019

1
Cuprins
Capitolul1 Sistemul Bancar din Spania
1.1 Istoric
1.2 Tipuri de instituții
1.3 Indicatori de apreciere a sistemului bancar
1.4 Factori de influență a sistemului bancar
1.5 Tendințe ale sistemului bancar
Capitolul2. Banca centrală din Spania
2.1 Istoria băncii centrale

2.2 Obiectivele sistemului bancar


2.3 Funcțiile sistemului bancar
2.4 Instrumentele folosite in sistemul bancar
2.5 Caracteristicile sistemului bancar
Capitolul3. Băncile Spaniei

3.1. Scurt istoric al băncii Banco Bilbao Vizgarya Argentaria S.A


3.1.2 Acționariat
3.1.3 Tip de instituție
3.1.4 Servicii oferite de Banco Bilbao Vizgarya Argentaria S.A
3.1.5 Indicatori de apreciere a Băncii Banco Bilbao Vizgarya Argentaria

S.A
3.1.6 Evoluții
3.2 Scurt istoric despre Banco Santander S.A
3.2.1 Obiectivele băncii
3.2.2 Tip de instituție

3.2.3 Produse și servicii oferite


3.2.4 Indicatori de apreciere
3.2.5 Acționariatul
3.2.6 Evoluții
Bibliografie

2
Capitolul1. Descrierea sistemului bancar din Spania

1.1 Istoric
Sistemul financiar reprezintă totalitatea instituțiilor financiare,normelor,tehnicilor
proceselor si relațiilor financiare, ce au ca și scop mobilizarea resurselor bănești sub forma
depozitelor și a distribuirii acestora sub forma creditelor bancare,a plăților,a taxelor.
Sistemul Bancar spaniol a fost creat odată cu crearea primei bănci spaniole care a fost
denumită Banca Națională San Carlos în anul 1782, fiind prima bancă responsabilă cu
administrarea activității bancare având-ul ca director pe bancherul Spania Francisco Cabarrus.
În urma războiaelor pe care în care a fost implicată și Spania, banca acesteia a avut de
suferit deoarece a suferit datorii de o valoare extrem de mare fiind plasată intr-o situație destul
de precară.
În urma intervenției Ministrului de finanțe Luis Lorez Ballesteros a creat un fond de 40
de reali ( acesta fiind moneda Sapniei) și astfel a readus la normal activitatea bancară a acestei
bănci redenumind-o Banca San Fernando. Prima lege care s-a promulgat în Spania cu privire la
activitatea bancară a fost cea din anul 1856 care a redenumit numele Băncii San Fernando în
Banca Spaniei. Primul pact pe care a trebuit sa-l facă Banca Spaniei pentru a obține monopol de
a emite bacnote, a trebuit să acorde un împrumut rambursabil de 125 de milioane de pesetaș.
În anul 1900 sistemul bancar avea în componență 50 de bănci, dintre care sunt menționate
și două bănci apartținând sistemului privat și anume Banca Bilbao și Banaca Santander.
Treptat numărul băncilor din mediul privat a crescut iar rolul Băncii Spaniei cu publicul
a suferit o recesiune astfel s-a stabillit în anul 1921 Ordonanța Bancară care stabilea raportul
dintre Banca Spaniei și Băncile din mediul privat, atribuindu-se Băncii Spaniei funcția de
supraveghere și control fiind desemnată ca și organ al politicii guvernamentale.

1.2 Tipuri de instituții


Tipurile de bănci care sunt întâlnite în Spania pot fi încadrate în anumite grupe, acestea
pot fi:
 bănci comerciale,
 bănci de economiii,
 cooperative de credit
 instituții de credit specializate1

1
Sisteme Bancare Comparate, Cristi Spulbă, Mihai Nițoi, Editura Sitech,Craiova 2012

3
Sistemul Bancar spaniol din Spania, deține un număr foarte mare de bănci, având în
anul 2008 153 de bănci cu capital străin cât și autohton, având în clasament trei bănci și
anume Banco Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentina și Banco Popular
Espanol.

1.3 Indicatori de apreciere a sistemului bancar

Principalii indicatori de apreciere a sisitemului bancar sunt:


 Indicatori de măsurare a gradului de dezvoltarea a sistemului bancar
Gradul de intermediere bancară (se calculează ca totalul din activ agregat al băncilor
raportat la PIB sau ca total credite bancare acordate raportate la PIB.
Gradul de intermediere (Cu cât este mai mare acest indicator cu atât sistemul bancar este
mai dezvoltat)
Gradul de bancarizare(face referire la numărul de conturi bancare, numărul ghișeelor
bancare, precum și la numărul angajaților din mediul bancar, cu cât acest număr este mai mare
cu atât statul este mai dezvoltat)

 Indicatori de structură a sistemului bancar


Numărul de bănci și de sedii bancare care relevă dimensiunea rețelelor bancare din Spania.
Numărul băncilor străine din sistem (care se referă la numărul băncilor cu capital străin).
Acesta poate fi calculat ca numărul băncilor cu capital străin raportat la totalul băncilor.
Numărul băncilor cu capital de stat,cu capital privat sau mixt (arată structura sistemului
bancar din perspectiva provenienței capitalului. Acest indicator poate fi calculat ca pondere
dintre numărul băncilor cu capital mixt raportat la numărul total de bănci).

 Indicele Herfindahl-Hirschman
Conform unor date de pe ECB, EU Banking Structures, October 2008, am constatat faptul
că indicele HH avea o pondere de 459, ceea ce constituie faptul că Spania are un sistem bancar
cu o piață înalt competitivă.

 Indicatori de măsurare a performanțelor sistemelor bancare

4
1)Rentabilitate financiară (ROE) (raport între profitul net și capitalul propriu)
Rata de rentabilitate financiară

Figura Nr.1
Sursă: Date prelucrate de pe BCE

Datorită prelucrării datelor din tabel am constatat că rata de rentabilitate a Spaniei


este de 5% în anul 2016, procent care a scăzut față de anul 2015.
Comparând cu Lituania care are un procent de aproximativ 15% a ratei procentuale,
Spania din acest punct de vedere este un stat care nu are nici măcar jumătate din rata
clasamentului.
În comparației cu Italia, statul Spaniol de data aceasta este remarcat ca fiind unul
superior acestei rate deoarece rata de rentabilitate a statului Italian este una negativă, lucru
care nu este productiv pentru activitatea bancară.
Sistemul bancar din Spania deși a suferit o scădere față de anul 2015 are totuși o rată
pozitivă a rentabilității.

2)Rentabilitate economică (ROA) (raport între profitul net și activul agregat


3)Ponderea creditelor neperformante (raport între creditele neporfpormante și totalul
creditelor acordate.Cu cât acest indicator este mai mic cu atât activitatea bancară este mai
mică)

5
Ponderea creditelor neperformante din Europa

Figura Nr.2
Sursa: Tabel prelucrat de pe BCE

Din tabelul de mai sus de observă cu usurință ca rata creditelor neperformante are un
procentaj de aproximativ 4,8% în anul 2016. Comparând cu Grecia care are un procent de
40% consider că Spania are o activitate bancară eficientă. De cealaltă parte luând în
comparație cu celălalt pol, cel al minimului observăm că Luxemburg se clasează pe ultimul
loc la rata creditelor neperformante.
Comparând Spania cu Luxemburg, care are sub 1% rata creditelor neperformante, de
data aceasta statul care desfășoară o activitate mai eficientă este Luxemburg.
Într-o mică concluzie Spania desfășoară o activitate bancară eficientă fiind doar la o
diferență de aproximativ 4 puncte procentuale față de Luxemburg.

 Indicatori de prudențialitate

Nivelul capitalului social (fiecare bancă are un sold impus conform reglementărilor fiscale)
Nivelul fondurilor proprii (este calculat ca suma capitalurilor proprii și a rezervelor băncii)
Efectul de pârghie (raport între fondurile proprii și și total active la valoare medie)
Raportul de solvabilitate (valoarea minimă a acestui indicator este de 8%,cu cât este mai
mare valoarea lui cu atât este evidențiată o solvabilitate mai mare, eprimând fondurile proprii
ca proporție din totalul activelor și a elementelor din afara bilanțulu, nete de provizionare,
ajustate în funcție de gradul de risc)
Raport dintre credite și depozitare (indică capacitatea de acoperire a depozitelor pentru
creditele pe care o banca le acordă)

6
Raportul credite acordate și depozite atrase

Rata efectivă de acoperire a riscului creditelor aferent creditelor neperformante


această rată este calculată ca raport între provizioanele constituite și creditele nebancare)

Sistemul bancar este unul destul de concentrat deoarece avea un indice HH, de 42,4%
în anul 2008, ceea ce înseamnă că sistemul bancar este unul foarte competitiv. 2

2
Retail Banking, Bogdan Căpraru, Editura C.H. Beck, București 2010

7
Figura Nr.2
Sursa: Date prelucrate de pe BCE

Spania are un procent de 92.5%, lucru care evidențiază că acest indicator are un procent mai
mic de decât 100%, ceea ce înseamnă că acoperirea creditelor acordate este echivalentă cu
depozitele atrase.
În acest caz sistemul bancar Spaniol își fructifică resursele financiare din depozitele atrase și în
altfel de plasamente.

Rata generală de risc ( se dtermină ca raport dintre suma activelor băncii și a elementelor
din afara bilanțului, în prezența unui risc raportată la suma dintre activele bilanțiere și
extrabilanțiere la valoarea contabilă)

1.4 Factori de influență a sistemului bancar


Principalii factori care ar putea influența activitatea unei bănci ar putea fi factorii:
interni și externi, previzibili și imprevizibili, obiectivi și subiectivi.
În unele situații toți acești factori pot afecta în mod negativ activitatea distorsionând
echilibrul finaciar al băncii respective.
La amenințările externe putem face referire atunci când factorii ne influențează
activitatea bancară în mod negativ și independent de voința proprie. Un exemplu de astfel de
influențe ar putea veni din partea debitorilor care nu mai rambusează creditele, neîndeplinirea

8
unor obligații din partea unor colaboratori, intervenirea autorităților fiscale prin control în
scopul protejării concurenței. 3
Factorii interni care pot afecta activitatea unei băncii tin de activitatea interioară care
poate fi făcută în mod involuntar sau voluntar, aceste influențe pot veni din partea angajaților,
a aparaturii, a deficitului de personal.
Factori previzibili care influențează activitatea pot fi atât din interior cât și din exterior,
cum ar fi o criză economică , inflația , demisionarea unor angajați.
Factorii imprevizibili care pot afecta această activitate pot face referire la diminuarea
contractării creditelor de către clienți.
Factorii obiectivi care influențează desfășurarea activității țin de prețuri și venituri.
Factorii subiectivi au în vedere percepția angajaților cu privire la evaluarea rezultatelor,
la investiții, la viitoare prognoze

1.6 Tendințe ale sistemului bancar


Una dintre tendințele cele mai mari ale sistemului bancar este globalizarea băncilor.
Un avantaj al acestui sistem bancar îl constituie diversificarea ariei serviciilor bancare
devenind un sistem bancar universal.
O altă tendință a băncilor este aceea de a atrage clientelă pentru a forma un centru de
computer cu potențial financiar mare.
O altă tendință a sistemului bancar constă în faptul că sistemul bancar din Spania iși
dorește să achiziționeze băncile care au sedii în străinătate, în care băncile din Spania pot
investi iar ulterior dorind să-și extindă zonele geografice.

Capitolul II: Banca Centrală din Spania

2.1. Istoria băncii centrale


Orice națiune are o bancă centrală, aceasta distinge o națiune ca o entitate politică, la fel
ca un guvern central. Fiecare bancă centrală diferă în structură, funcţie şi rol în economie, dar
împart aceleaşi caracteristici comune.Aceasta are împuternicirea de a emite banii unei națiuni
și joacă un rolul de supraveghetor al celorlalte bănci ,fiind o sursă de lichidități de ultimă
instanță garantă pentru celelalte instituții bancare.

3
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Factori%20de%20influenta%20asupra%20securitatii%20finan
ciare%20a%20bancii.pdf

9
Banca Spaniei denumită inițial Banca Națională San Carlos, a fost înființată pe 2 iunie
1782, prin decretul regal al regelui Carlos al III-lea, fiind prima bancă modernă spaniolă și
antecesoarea directă a actualei bănci ,denumită în prezent Banca Centrală a Spaniei.
Aceasta face parte din Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), în urma intrării
Spaniei în Uniunea Monetară Economică (EMU) în anul 1994, ea nu poate cere sau primi
instructiuni din partea Guvernului, sau din partea oricărei organizații spaniole sau a Uniunii
Europene , în calitatea sa de membru al ESCB , profitul obținut varsându-se în Trezorerie.
Banca San Carlos a fost prima bancă care a primit autorizație pentru emiterea primelor
bacnote spaniole cunoscute sub denumirea de cedulas, care nu au fost bine primite.
Banca s-a confruntat cu o stare de criză între anii 1793-1814 , ca urmare a împrumutului
efectuat de statul spaniol în valoare de peste 300 milioane reali.
În 1829 ministrul spaniol de finanțe crează un fond de 40 milioane reali, prin care banca
poate pune în circulație proprile bacnote în orașul Madrid. Banca își schimbă denumirea în
Banca Spaniolă San Fernando.
Cu timpul au apărut bănci concurente, cum ar fi: Banca Isabel II și Banca Barcelona în
anul 1844, urmate de Banca Cadiz în 1846. În 1847 Banca Isabel II fuzionează cu Banca San
Fernando , în urma supraexpunerii pe piața din Madrid.
În 1850 banca și-a extins operațiunile în orașele Alicante și Valencia și a primit numele
de Banca Centrală a Spaniei. Guvernul spaniol recunoaște în 1874 monopolul băncii asupra
fabricării bacnotelor.
Dupa Războiul Civil ,guvernul spaniol a instituit controlul asupra băncii în 1946,urmând
ca în anul 1962 să fie naționalizată .Banca a început o serie de transformări și modernizări care
continuă și in ziua de astăzi.

2.2.Obiectivele sistemului bancar


La fel ca în orice țară , Banca Centrală din Spania are un anumit scop, acela fiind: studierea
și modernizarea unor domenii economice, monetare și financiare. Deasemenea ,aceasta are o
serie de obiective, ca de exemplu:
 Cercetează economia spaniolă și politica economică internă;
 Promovează o bună desfășurare a activităților și menține echilibrul financiar;
 Dorește să obțină profit

2.3. Funcțiile sistemului bancar


Cele mai multe dintre funcțiile efectuate de către băncile centrale naționale din țările din
zona euro au trebuit a fi redefinite datorită, începerii celei de-a treia etapă a Uniunii Economice
și monetare de pe 1 ianuarie 1999, precum și aderarea la Sistemul European al Băncilor Centrale
și la Băncile Centrale Europene.
Au avut loc următoarele modificări asupra Legii de autonomie a Băncii Spaniei:

10
-Legea 66/1997 din 30 decembrie și
- Legea 12/1998 din 28 aprilie.
Acestea au fost modificate, astfel încât să se asigure o integrare deplină a Băncii Spaniei
în SEBC, astfel banca funcționează ca membră al SEBC și ca o bancă centrală națională,
îndeplinind funcțiile fiecărui statut al ei. Banca centrală își menține puterile acordate în
conformitate cu Legea privitoare la autonomie.
Funcțiile pe care Banca Spanei le îndeplinește sunt:
 Emiterea legală de bancnote – această activitate e constituită la nivel descentralizat cu
scopul intervenirii pentru a stabili echilibrul financiar în Spania (diminuând
excedentul de monedă sau reglementând deficitul);
 Plasează monedă în circulație care e acceptată de întreaga țară;
 Își desfășoară în mod autonom activitatea cu privire la stabilitatea sistemului financiar
fără intervenția Bănci Centrale Europene( BCE);
 Are funcție de supraveghere pentu celelalte bănci în conformitate cu legislația;
 Acționează ca un intermediar în cazul în care există datorii publice;
 Are putere de decizie și poate emite reguli necesare desfășurării activității băncilor
din Spania;
 E evidențiată ca fiind un reprezentant al instituțiilor bancare din Spania .

2.4 Instrumentele folosite în sistemul bancar


Instrumentele bancare de plată sau de încasare reprezintă un proces de transfer de fonduri
prin intermediul bancilor. Aceste instrumente se impart în :
 Instrumentele de plată- sunt dispozitive sau seturi de proceduri cu ajutorul cărora se
realizează transferul de fonduri de la un plătitor către un beneficiar.
Cele mai utilizate instrumente de plată sunt: -cardul (MasterCard, Visa, PayPal)
-cecul
-cambia și biletul la ordin
-debitul direct
-transfer credit (ordinul de plată)
 Instrumente de încasare -cecuri
-bilete la ordin
-ordin de plată
2.5 Caracteristicile sistemului bancar
Sistemul bancar in general are cam aceleasi trasaturi. In cazul Spaniei, aceasta prezinta
urmatoarele caracteristici.
Aceste caracteristici fac referire atat la produsele si serviciile pe care o banca le ofera,
la relatiile pe care aceasta le are cu clientii cat si la increderea si seriozitatea pe care o ofera,
evidentiindu-se si criterii cum ar fi transparenta si corectitudinea.

11
Pentru a efectua activitati eficiente o banca din Spania are in vedere mai multe
caracteristici:
 contractele sunt in conformitate cu legea
 activitatile sunt bazate pe activitati de retail banking
 este o banca care se bazeaza pe activitati care stabilesc nivelul stabilitatii preturilor
 reprezinta autoritatea pentru bancile comerciale din Spania
 are responsabilitatea de a autoriza contracte

CAPITOLUL III: Băncile Spaniei
3.1 Scurt istoric al băncii Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este un grup financiar global, fondat în 1857
,care aplică un model de afaceri cu amănuntul orientat către clienți, oferindu-le servicii și
produse financiare și nefinanciare. Este organizat pe baza a trei poli de activitate:
 Bancar și asigurări cu amănuntul: vânzarea de produse și servicii bancare convenționale
și specializate;
 Investiții și servicii bancare de piață: finanțarea proiectelor , fonduri private,
intermediere financiară etc;
 Sectorul privat și gestionarea activelor.
BBVA este cea mai mare instituție financiară din Mexic, ocupând și un loc fruntaș în
Spania. Acest grup se axează pe piețele cu creștere înaltă , bazandu-se pe tehnologie ca
un avantaj competitiv-cheie durabil.
În anul 2017 , BBVA a ajuns să gestioneze 376,4 miliarde euro în depozite și 387,6
miliarde euro în împrumuturi restante . Aceasta deține în momentul de față 8271 de sucursale
plasate în întreaga lume, prin intermediul cărora își comercializează produsele și serviciile.
3.1.2 Acționariat

Nume stoc %
Grupul Vanguard , Inc. 180644853 2,71%
Blackrock Fund Advisors 111890156 1,68%
Lyxor International Asset Management SAS 110097769 1,65%
Norges Bank Investment Management 104320476 1,56%
Amundi Asset Management SA 85123568 1,28%
(Managementul investițiilor)
Schroder Investment Management Ltd. 82140372 1,23%

Tabel 1.
Sursă de prelucrare de pe site-ul https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/sp.html

12
Din tabelul de mai sus, putem sa observăm că Grupul Vanguard.Inc deține un procent
de 2,71%, fiind acționarul cu cel mai mare procent , urmat de Blackrock Fund Advisors cu un
procent de 1,68%. Schroder Investment Management Ltd. este acționarul ce deține cel mai mic
procent , acesta fiind de numai 1,23%.
3.1.3 Tip de instituție
BBVA este o bancă comercială universală , astfel banca realizează toate tipurile de
operațiuni bancare , atât pe termen scurt cât și pe terman mediu și lung .
Aceasta este specializată în primirea de depozite la vedere , acordarea de credite ,
operațiuni de încasări și plăți, schimb valutar, etc.
BBVA este o bancă comercială privată tranzacționată la bursa de valori.

3.1.4 Servicii oferite de BBVA


BBVA este un grup financiar care asigură o gamă variată de servicii bancare,
financiare și nefinanciare , bazată pe principiul universalizării operațiunilor bancare. Cu toate
acestea , oferă și o gamă variată de operațiuni cu clientela de retail. 4
Serviciile oferite de BBVA sunt:
 Servicii mobile banking si internet banking
 Ofera servicii de retail banking
 Servicii bancare
 Servicii asigurări
 Gestionarea activelor

3.1.5 Indicatori de apreciere a Băncii


Pentru a măsura gradul de dezvoltare a sistemului bancar a BBVA sunt folosiți diferiți
indicatori , cum ar fi:

Indicatori de măsurare a performanțelor sistemelor bancare

1) Rentabilitatea financiară (ROE)

4
Retail Banking, Bogdan Căpraru, Editura C.H. Beck, București 2010

13
Rata de rentabilitate financiară
30

25
25,53
22,73
20
19,71
15
15,99
14,64
10

0
2006 2007 2008 2009 2010

ROE

Figura Nr3
Sursă: Date prelucrate din Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici,
Căpraru Bogdan- Editura C.H.Beck

Potrivit informațiilor din tabel am constat că în anul 2006 rentabilitatea fianciară


este de de 22,73%, fiind urmată de o creștere de în anul 2007 ajungând la un procent de
25,53%, iar în următorii ani fiind urmată de o scădere ajungând în anul 2010 de 14,64%.

2)Rata de rentabilitate economică

14
Rentabilitatea economică
1,6

1,4
1,4
1,2
1,24
1
1,03
0,8 0,92
0,86
0,6

0,4

0,2

0
2006 2007 2008 2009 2010

ROA

Figura Nr.4
Sursă:Date prelucrate din „Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici, Căraru
Bogdan- Editura C.H.Beck”

Potrivit datelor din grafic am constatat că rata minimă de rentabilitate economică a fost
în anul 2009 cu o valoare de 0,86%, lucru care nu este tocmai chiar plăcut ,deoarece a scăzut
cu 0,54 puncte procentuale față de anul 2007,anul cu cea mai mare rentabilitate din
perioada 2006-2010. Însă în anul 2010 se vede o mică creștere față de anul precedent, acest
lucru fiind unul pozitiv.

3.1.6 Evoluții
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA este un grup bancar ce a evoluat rapid , ajungând
în anul 2019 să fie cel de-al doilea jucător de pe piața bancară spaniolă , totul datorită
achiziției și fuziuni repetate cu scuces.
Istoria acestui grup bancar începe odată cu nașterea băncii Banco de Bilbao, bancă
emitentă și cu discount, fondată în anul 1857 în orașul Bilbao și cu banca Banco de
Vizcaya fondată în 1901 , care și-a desfășurat primele operațiuni în Bilbao și care se
intindea puțin peste tot în întreaga țară.Aceste două bănci au fuzionat , iar în 1989 au
adoptat marca BBV.
Însă acest grup nu s-a oprit aici , aceștia dorind să se extindă și să devină o putere atât
în țară cât și peste granițele Spaniei, astfel pe 19 octombrie 1999 , BBV a fuzionat cu
banca Argentaria, bancă fondată în 1991 prin gruparea în ea a băncilor publice spaniole.
În urma acestor fuziuni a luat naștere banca BBVA cu o dimensiune semnificativă , o
solvabilitate și o structură financiară puternică , precum și cu o diversificare geografică
adecvată afacerilor și a riscurilor , rezultând astfel un potențial de creștere a profitului
mult mai mare.

15
A urmat o serie de achizitii oferind astfel grupului posibilitatea de a se extinde și
dezvolta atât național cât și internațional.BBVA deține sucursale în țări precum:
 America Latină( Peru, Mexic, Columbia, Argentina, Venezuela, Chile, Brazilia);
 Statele Unite ( în regiunea Sunbelt, California , Texas)
 Turcia, Italia
În urma acestor acțiuni ,BBVA a devenit o putere financiară internațională, ceea ce ia
determinat să privească spre un viitor mult mai strălucit ,iar acest viitor se bazează pe
menținerea și caștigarea încrederi clienților.
Astfel în 2014 , BBVA a achiziționat compania americană de servicii bancare digitale
Simplu , precum și studioul Spring Studio din California, specializat în experiența utilizatorilor
și designul digital.
În anul 2007 a implementat digitalizarea băncii, ceea ce a condus la o creștere anuală de
19% a clienților noi , numarul acestora ajungând în 2015 la 14,8 milioane .
Dacă în urmă cu un secol , două , oameni erau nevoiți să meargă la bancă pentru a se
informa cu detaliile legate despre conturile sale , în prezent , doar prin accesarea opțiunii de
open banking , clenții băncii pot să-și consulte din aplicație conturile la alte bănci, pot vedea
sumele de bani existente în sold și tranzacțiile efectuate .
Această facilitate a fost lansată de către banca Barclays în Anglia, iar pe piața bancară
spaniolă este introdusă pentru prima dată de către BBVA .

3.2 Scurt istoric despre Banca Group Santander


Banca Grupo Santander,este o bancă comercială și de servicii financiare cu sediul la
Santander a apărut în anul 1857 fiind una dintre cele mai mari instituții financiar bancare
spaniole din lume. În anul 2007 compania a făcut 150 de ani de când a fost înființată și era a
doisprezecea companie după valoarea de piață și a șaptea după profit. În anul 2009 în urma
unor studii s-a constat că banca avea la momentul respectiv nouăzeci de milioane de clienți.

3.2.1 Obiectivele băncii


Banca Santander fiind atrasă de situația economică a Poloniei, care este una dintre
țările cu cea mai mare economie, banca din Spania dorea să cumpere banca poloneză Bank
Zachodni SA.
Un alt obiectiv al bancherului Emilio Botin, bancherul băncii a fost acela ca în douăzeci
de ani banca să fie cea mai mare bancă internațională.

3.2.2 Tipul de instituție


Banca Santander S.A este o bancă comercială privată care oferă o diversitate de servicii
în special servicii de retail banking care este tranzacționată la bursa de valori.

16
3.2.3Produse și servicii oferite
În cazul acestei bănci produsele pe care ea le oferă sunt:
 servicii bancare cu amănuntul,
 gestionarea activelor,
 servicii bancare de afaceri și investiții
 servicii de trezorărie
 servicii de retail banking

3.2.4 Indicatori de apreciere ai Băncii Group Santander


Îndicatorii de măsurare performanțelor sistemului băncii Group Santander sunt:
1) Renatabilitatea financiară

Rentabilitate finaciară
ROE

20
18
18,42 18,39
16
15,83
14
14,07
12
11,76
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010

Figura Nr.5
Sursă: Date preluate din Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici, Căraru
Bogdan- Editura C.H.Beck

Potrivit informațiilor obținute din tabel am constatat că rata de rentabilitate financiară


se încadrează în limitele normale, acestea fiind cuprinse între intervalul 15-20%, făcând
execepție în anul 2006 când era sub limita standard, dar ulterior situația s-a reglementat iar
rata rentabilității a juns la valorile normale, având creșteri de la an la an fiind în anul 2010 la o
valoare de 18,39%.

17
2)Rentabilitatea economică

Rentabilitatea economică
1,2

1 1,1
1
0,95
0,8 0,87
0,78
0,6

0,4

0,2

0
2006 2007 2008 2009 2010

ROA

Figura Nr.6
Sursă: Date preluate din Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici,
Căraru Bogdan- Editura C.H.Beck

Potrit datelor din tabel Banca Santander se încadrează parțial în limitele standard,
acestea fiind între 1-2%.
În anul 2006 și 2007 observăm că valoarea ratei economice este sub limita de 1%,
lucru care nu este atât de eficient, spre deosebire de următorii trei ani când valoarea începe să
crească ajungând la limitele normale.

3.2.5 Acționariatul

Structură acționariat
Actionari
1% instituționali

43% Acționari
56% individuali
Directori

Figura Nr.7
Sursă: Date prelucrate de pe site-ul https://www.strategia-borsa.it/azioni-santander.html

18
Group Santander S.A are un număr de trei milioane de acționari, având în anul 2015
2.411.986.555 de acțiuni sau 16,71 din capitalul social au fost deținute de 1.276 de titluri cu
adrese înregistrate în statele Unite și Puerto Rico, în calitate de depozitar.
În urma accesării unor infomații cei angajați la banca Santander nu sunt controlați de
nici o corporație sau de vreo altă organizație.5
Group Santander are în componența sa un singur tip de valori mobiliare și anume acțiuni
comune, acorând tuturor acționarilor aceleași drepturi.

3.2.6 Evoluții
Aceasta a evoluat ajungând astăzi să fie prezenă în mai mult de patruzeci de piețe,cu
peste 100 demilioane de clienți și și 1.300 de miliarde de lei, fiind coordonată de cel mai
important bancher pe nume Emilio Botin, un om caruia îi plăcea extrem de mult riscul.
Într-un timp de 37 de ani a ajuns să facă din Group Santander un jucător de talie
mondială, având ca și strategie vânarea băncilor mici și vânzarea acestora când puteau obține
profit.
Acestuia îi plăcea să vândă în viteză. Astfel această bancă este astăzi a doua mare bancă
central europeană fiind organizată de fata bancherului Emilio Botin pe nume Ana Patricia
Botin. 6
Reputația mondială fiind una din punctele sale forte, care crează încredere
investitorilor beneficiind în același timp și de o imagine de brand ca urmare are și diviziunea
băncii pe mai multe state atât din Europa cât și din America, Africa. De pe piața Europeană a
cumpărat bănci din Portugalia, Polonia, Marea Britanie, Germania cât și din America mai exact
din Statele Unite, Brazilia și din America de Sud.
Astăzi peste 85% din câștigurile băncii sunt estimate a fi obținute din activitatea
bancară de retail.
Băncile de economii au fost create la început ca fiind instituții non-profit, bazându-se
pe principiul mutualității.
Acele instituții au susținut la început diferite segmente de activități, de exemplu,
credite ipotecare, credite de consum, managementul de fonduri mutuale și de pensii,
intermediare și de capital. 7

5
https://www.nocash.info.ro/expert-ey-despre-rpa-70-dintre-procesele-derulate-in-cadrul-institutiilor-
financiare-vor-fi-automatizate
6
https://www.economica.net/viteza-si-entuziasm-cum-a-reusit-spaniolul-botin-sa-transforme-santander-intr-
un-imperiu-bancar_87711.html#n
7
Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici, Căraru Bogdan- Editura C.H.Beck

19
În anul 2006 existau 46 de astfel de bănci, cele mai importante fiind, La Caixa și Caja
Madrid.

20
Concluzii

În concluzie analizând sistemul bancar din Spania considerăm că este un sistem


financiar dezvoltat, deoarece are capacitatea de atragere de depozite sau alte fonduri, ceea
ce duce la eficientizarea activității bancare.
Considerăm că rolul instituțiilor bancare este unul foarte important deoarece, acestea
având și rol de intermediar deoarece simplifică multe costuri care ar putea fi suportate de
către cetățenii spanioli și nu numai. Vorbind și despre gradul mare al inovațiilor tehnologice,
sistemul bancar devine și a devenit un sistem digitalizat, care poate fi accesat de oriunde și la
orice oră( aici făcând referire la bancomatele bancare, aplicațiile mobile si internet banking).
Diminuarea restricțiilor,îi oferă sistemului bancar din Spania oportunitatea de a
pătrunde la nivel național și internațional pe piața bancară ajungând unul dintre liderii de talie
mondială.
Un alt atuu pe care considerăm că îl are Spania este faptul că și-a diversificat activitatea
chiar și pe mai multe continente.
În opinia noastră consider că sistemul bancar din Spania este unul universal și
specializat care predomină la nivel național și internațional oferind o gamă largă de produse
și servicii

21
Bibliografie

1. Activitate bancară sisteme și oprerațiuni și practici, Căraru Bogdan- Editura C.H.Beck

2. Retail Banking, Bogdan Căpraru, Editura C.H. Beck, București 2010

3. Sisteme Bancare Comparate, Cristi Spulbă, Mihai Nițoi, Editura Sitech,Craiova 2012

4. https://www.nocash.info.ro/expert-ey-despre-rpa-70-dintre-procesele-derulate-in-cadrul-institutiilor-
financiare-vor-fi-automatizate

5. https://www.economica.net/viteza-si-entuziasm-cum-a-reusit-spaniolul-botin-sa-transforme-santander-
intr-un-imperiu-bancar_87711.html#n

6. https://www.strategia-borsa.it/azioni-santander.html

7. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html

8. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Factori%20de%20influenta%20asupra%20securitatii%20fi
nanciare%20a%20bancii.pdf

22