Sunteți pe pagina 1din 9

1) Profitul din exploatare se obtine din:

a)

excedentul brut de exploatare la care se adauga amortizarea, provizioanele si alte cheltuieli de exploatare

b)

profitul curent mai putin salariile si alte cheltuieli sociale

c)

profitul net la care se adauga cheltuielile exceptionale, impozitul pe profit si participarea salariatilor la profit

d)

profitul curent mai putin cheltuielile financiare

---------------------------------------------------------------------

2) Trezoreria intreprinderii vizeaza asigurarea:

a)

efectuarii platilor la scadenta in conformitate cu obligatiile asumate

b)

selectarii oportumitatilor de plasament pe termen scurt a excedentelor

c)

analizei diferitelor finantari posibile pe termen lung

d)

lichiditatilor pentru derularea tuturor tranzactiilor intreprinderii

---------------------------------------------------------------------

3) Fondul de rulment este nul daca:

a)

activele imobilizate sunt egale cu datoriile pe termen scurt

b)

activele circulante sunt egale cu capitalurile permanente

c)

imobilizarile nete sunt egale cu capitalurile proprii

d)

datoriile pe termen scurt sunt egale cu activele circulante

---------------------------------------------------------------------

4) Finantarea interna:

a)

este numita si autofinantare

b)

se realizeaza numai prin partea din profitul net distribuita pentru plata dividendelor

c)

are in vedere si sumele din valorificarea activelor imobilizate scoase din functiune

d)

se bazeaza in principal pe profitul net ramas dupa plata dividendelor si amortizarea activelor imobilizate

---------------------------------------------------------------------

5) Care din urmatorii factori influenteaza marimea profitului:

a) pretul de vanzare al productiei care actioneaza in mod invers proportional

b) structura sortimentala care determina o crestere a profitului atunci cand scade ponderea produselor cu mult

profit si invers

c) structura sortimentala care determina o crestere a profitului atunci cand sporeste ponderea produselor cu

mult profit si invers

d) costul de productie care influenteaza invers proportional evolutia marimii profitului

---------------------------------------------------------------------

6) Care este coeficientul vitezei de rotatie la o firma atunci cand aceasta inregistreaza urmatorii indicatori: cifrele de afaceri trimestriale I 200 milioane lei, II 260 milioane lei, III 300 milioane lei, IV 240 milioane lei; valoarea activelor circulante trimestriale I 50 milioane lei, II 40 milioane lei, III 60 milioane lei, IV 50 milioane lei.

a)

50 rotatii

b)

2 rotatii

c)

20 rotatii

d)

5 rotatii

---------------------------------------------------------------------

7) Activele circulante includ:

a)

mijloace fixe

b)

creante asupra clientilor

c)

stocuri

8) Elementele financiare ale unei investitii sunt:

a)

durata de viata

b)

cheltuielile programate

c)

valoarea desinvestitiei

d)

venitul net actualizat

---------------------------------------------------------------------

9) Finantarea externa presupune constituirea, iar ulterior sporirea capitalului firmei cu ajutorul:

a)

emisiunea si vanzarea de noi actiuni

b)

contractarea de imprumuturi bancare

c)

aporturi in natura sau in bani a viitorilor proprietari

d)

profitul ramas dupa plata dividendelor

---------------------------------------------------------------------

10) Dezavantajele leasingului constau in faptul ca:

a)

este o resursa care nu sporeste pasivul firmei

b)

presupune un cost al finantarii mai mare ca cel al indatorarii prin credit bancar

c)

are o chirie progresiva

d)

are o chirie deductibila din profitul impozabil

---------------------------------------------------------------------

11) Structura financiara a intreprinderii urmareste:

a) raportul intre grupele care exprima formele functionale ale capitalului

b) raportul intre activele imobilizate si cele circulante

c) raportul intre capitalul propriu si cel imprumutat

d) o compozitie a diverselor surse de finantare

---------------------------------------------------------------------

12) Valoarea actualizata neta:

a)

reflecta proiectul cel mai rentabil la rate egale de actualizare

b)

se calculeaza ca diferenta intre fluxurile marginale de trezorerie si suma investitiei

c)

se obtine prin capitalizarea fluxurilor viitoare de trezorerie cu o rata egala cu rata interna de rentabilitate

d)

se determina ca diferenta intre suma fluxurilor de trezorerie viitoare actualizate si valoarea investitiei

prezente

---------------------------------------------------------------------

13) Efectul de levier poate scadea atunci cand:

a)

rentabilitatea economica a intreprinderii creste

b)

sporeste autofinantarea

c)

costul capitalului imprumutat scade

d)

valoarea datoriilor companiei scade

---------------------------------------------------------------------

14) Efectul de levier financiar exprima relatia dintre:

a)

marimea capitalului propriu si cel imprumutat

b)

rentabilitatea financiara si rata dobanzii

c)

rentabilitatea financiara si cea economica

d)

rentabilitatea financiara si structura financiara

---------------------------------------------------------------------

15) Incasarile generate de activitatea de exploatare includ:

a) avansurile obtinute de la clienti in contul unor livrari viitoare

b) sumele obtinute in urma comercializarii bunurilor, lucrarilor si serviciilor care dau continut obiectului de

activitate al firmei

c) contravaloarea titlurilor de valoare comercializate si care au fost achizitionate pe termen mediu si lung

d) sume provenite din subventii, ajutoare, sponsorizari, donatii

---------------------------------------------------------------------

16) Platile generate de activitatea de exploatare sunt:

a)

plata ratelor si dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen lung

b)

primele de asigurare platite catre societatile de asigurari

c)

plata obligatiilor referitoare la remunerarea fortei de munca

d)

ratele platite in cazul leasingului financiar si dobanzile aferente

---------------------------------------------------------------------

17) Care este perioada de calcul liniar a unui mijloc fix amortizat in regim degresiv, intrat in functiune pe data de 20 august 1998, cu o valoare de intrare de 20 milioane lei si o durata de functionare de 25 ani:

a)

8 ani

b)

10 ani

c)

5 ani

d)

15 ani

---------------------------------------------------------------------

18) Aratati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a)

actualizarea presupune calcularea nivelului viitor a unei sume plasate astazi

b)

capitalizarea este tehnica cu ajutorul careia se poate calcula nivelul viitor, la o anumita data, a unei sume

plasate in momentul actual

c) capitalizarea este tehnica cu ajutorul careia se poate calcula nivelul prezent, la o anumita data, a unei sume

plasate in momentul viitor

d) actualizarea este tehnica prin intermediul careia se determina valoarea prezenta, in momentul zero, a sumelor

capitalizate la momentul n

---------------------------------------------------------------------

19) Notiunea de „trezorerie a intreprinderii” desemneaza:

a)

diferenta dintre fondul de rulment brut si fondul de rulment strain

b)

diferenta dintre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment

c)

diferenta dintre incasarile si creditele pe termen scurt, dintr-o perioada, ale firmei

d)

incasarile, lichiditatile, si disponibilitatile de care dispune intreprinderea la un moment dat sau al fondurilor pe

care le are in casierie sau in depozitele bancare „la vedere”

---------------------------------------------------------------------

20) Incasarile generate de operationalizarea functiei de finantare reprezinta:

a) sumele obtinute in urma emisiunii de noi actiuni

b) sumele dobandite in urma contractarii unor imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung fie de la banca fie prin

emisiunea de obligatiuni sau alte instrumente de credit

c) sumele ce reprezinta dobanzi, chirii, redevente, onorarii, comisioane, restituiri de impozite si taxe si alte venituri

de aceasta natura

d) contravaloarea titlurilor de valoare comercializate si care au fost achizitionate

---------------------------------------------------------------------

21) Cresterea coeficientului vitezei de rotatie a activelor circulante are ca efect:

a)

reducerea duratei unei rotatii

b)

cresterea fondului de rulment

c)

cresterea gradului de autonomie financiara

d)

cresterea gradului de uzura a activelor circulante

---------------------------------------------------------------------

22) Eficienta utilizarii capitalului circulant se reflecta:

a)

cu ajutorul indicatorilor de lichiditate

b)

cu ajutorul indicatorilor vitezei de rotatie

c)

cu ajutorul indicatorilor de structura financiara

d)

cu ajutorul indicatorului de rentabilitate a activelor circulante

---------------------------------------------------------------------

23) Ciclul financiar este definit ca:

a)

operatiuni produse pana la revenirea capitalului la forma baneasca

b)

totalitatea operatiunilor si procedurilor evidentiate in bilantul firmei

c)

un ciclu al investitiilor

d)

un ciclu al exploatarii

---------------------------------------------------------------------

24) Fondul de rulment este:

a)

se reflecta in pasivul bilantului

b)

o resursa de finantare a investitiilor in active imobilizate

c)

finanteaza exploatarea

d)

se determina ca diferenta intre capitalul permanent si activele imobilizate

---------------------------------------------------------------------

25) In cadrul proceselor de finantare indirecta, furnizorii de lichiditati sunt:

a)

firme specializate in operatiuni de atragere a finantarilor

b)

investitorii-antreprenori care ofera active financiare in schimbul fondurilor financiare atrase

c)

bancile si societatile financiare

---------------------------------------------------------------------

26) Care din rationamentele urmatoare sunt definitorii pentru alegerea celei mai eficiente investitii:

a)

un venit net actualizat mic, dar o rata de actualizare mare

b)

venit net actualizat zero, si o rata de actualizare mica

c)

venit net actualizat mare, dar o rata de actualizare mica

d)

rata interna de rentabilitate mare

---------------------------------------------------------------------

27) Autofinantarea neta

a)

cuprinde partea din profit nedistribuita sub forma dividentelor si acumulata de firma

b)

este o metoda de asigurare a resurselor banesti

c)

presupune utilizarea unei parti din amortizarea mijloacelor fixe

d)

formeaza, alaturi de autofinantarea de mentinere, marja bruta de autofinantare

---------------------------------------------------------------------

28) Care din urmatoarele afirmatii reprezinta dezavantaje ale criteriului rentabilitatii:

a) nu ia in considerare esalonarea in timp a fluxurilor de incasari si plati

b) nu calculeaza efectele riscurilor inerente oricarui proiect de investitie

c) nu ia in considerare consecintele actiunii factorului timp

---------------------------------------------------------------------

29) Capitalul social al intreprinderii:

a)

include capitalurile permanente

b)

reflecta marimea aporturilor in bani dar si in natura ale proprietarilor

c)

este inclus in capitalul propriu

d)

este inclus in capitalul permanent

---------------------------------------------------------------------

30) Circuitele financiare care vizeaza finantarile intermediare presupun:

a)

tranzactionarea prin intermediul pietei secundare a activelor financiare emise anterior

b)

emiterea de active financiare prin intermediul pietei primare

c)

implicarea unei companii specializate in gasirea detinatorilor de disponibilitati, dispusi sa le cedeze

investitorului in vederea valorificarii

d) fluxuri de lichiditati de la deponent catre institutiile financiare in schimbul unor produse financiare precum

certificate de depozit

---------------------------------------------------------------------

31) Care din urmatoarele afirmatii referitoare la punctual critic sunt adevarate:

a) reflecta marimea cifrei de afaceri care asigura un echilibru perfect al incasarilor cu costurile totale de

exploatare, iar rata rentabilitatii este zero

b)

reprezinta acel volum de activitate al carui rezultat corespunde un rezultat financiar (profitul brut) egal cu zero

c)

reprezinta acel volum de activitate corespunzator caruia incasarile acopera cheltuielile de exploatare

d)

se determina raportand cheltuielile variabile la diferenta dintere pretul unitar de vazare si costul variabil unitar

---------------------------------------------------------------------

32) Investitiile sunt definite:

a)

sunt evidentiate in pasivul bilantului

b)

ca resurse materiale si banesti

c)

ca niste cheltuieli

d)

sunt evidentiate in activul bilantului

---------------------------------------------------------------------

33) Soldurile intermediare de gestiune cuprind:

a)

valoarea adaugata, excedentul brut al exploatarii, profitul de exploatare, profitul current, profitul net

b)

valoarea adaugata, excedent al exploatarii, profit brut, profit current, profit net

c)

profit financiar, profit exceptional, profit current, profit net, valoarea adaugata

d)

productia exercitiului, excedent al exploatarii, profit inainte de impozitare, profit current, profit net

---------------------------------------------------------------------

34) Emisiunea de obligatiuni este o metoda de finantare sub forma:

a)

finantarii directe

b)

incorporarii de reserve

c)

convertirii creantelor in actiuni

d)

fluxurilor financiare autonome

---------------------------------------------------------------------

35) In urma aplicarii metodei aportului in natura:

a)

se modifica structura activului dar nu si pasivul

b)

sporeste atat fondul de rulment, cat si activele imobilizate , in proportii egale

c)

sporesc activele imobilizate, fapt ce determina scaderea fondului de rulment

d)

sporeste fondul de rulment pe seama activelor imobilizate

---------------------------------------------------------------------

36) Eliberarea relativa semnifica:

a) mentinerea nevoii de capital circulant fata de perioada precedenta in conditiile scaderii volumului de activitate

fata de perioada trecuta

b) o mentinere neschimbata a nevoii de capital circulant in perioada curenta fata de cea precedenta in conditiile

cresterii volumului de activitate fata de trecut

c) o nevoie de capital circulant mai mica, in present, fata de perioada precedent la un nivel al activitatii mai mare

fata de trecut

d) o nevoie de capital circulant mai mica, in present, decat in trecutla un volum de activitate mai mica decat in

trecut

---------------------------------------------------------------------

37) Eliberarea absoluta semnifica:

a) o nevoie de capital circulant mai mica, in prezent, decat in perioada trecuta la un volum de activitate mai mare

decat in trecut

b) o nevoie de capital circulant mai mare, in prezent, cu cea din perioada precedent la un volum de activitate mai

mare ca in trecut

c) o nevoie de capital circulanta mai mica, in prezent, decat in perioada precedent pentru realizarea aceluiasi

volum de activitate

d) o nevoie de capital circulant mai mica, in prezent, decat in trecut la un volum de activitate mai mica decat in

trecut

---------------------------------------------------------------------

38) Fondul de rulment poate fi sporit:

a)

emisiunea de noi actiuni

b)

prin utilizarea sistemului liniar de amortizare

c)

prin contractarea de imprumuturi pe termen mijlociu si lung

d)

prin incorporarea rezervelor in capitalul social

---------------------------------------------------------------------

39) Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) finantarea intermediara presupune sporirea capitalurilor firmei prin intermediul pietei bursiere

b) teoriile manageriale (directoriale) pornesc de la premiza conflictului dintre obiectivele managerilor si cele ale

actionarilor

c) in cadrul circuitelor monetare fluxurile banesti privesc realizarea nevoilor de finantare sau plasament pe

termen scurt

d) fluxurile financiare de contraparte pot fi autonome sau decalate

---------------------------------------------------------------------

40) Incorporarea de reserve este o metoda de sporire a capitalului social:

a) care aduce resurse financiare noi pentru intreprindere

b) care poate fi pusa in aplicare prin emisiunea de actiuni la un pret mai mare decat pretul pe piata pentru a spori

atractivitatea actiunilor

c) care poate fi pusa in aplicare prin emisiunea de actiuni care se impart gratuit actionarilor vechi

d) care nu aduce resurse financiare noi pentru intreprindere

---------------------------------------------------------------------

41) Productia exercitiului este:

a)

este diferita de cifra de afaceri

b)

este acelasi lucru cu indicatorul cifra de afaceri

c)

specifica activitatilor industriale

d)

egala cu valoarea bunurilor si serviciilor fabricate de firma pentru a fi vandute, stocate sau utilizate pentru

nevoile proprii

---------------------------------------------------------------------

42) Fluxurile sunt:

a)

capitalurile aduse de actionari

b)

sumele aflate in conturile si in caseria firmei

c)

totalitatea activelor firmei

d)

bunurile si serviciile transferate intre firme

---------------------------------------------------------------------

43) Care este rata interna de rentabilitate a unei investitii, care la o rata de actualizare de 10% prezinta un venit net actualizat de 4.000 lei, iar la o rata de actualizare de 30% are un venit net actualizat de - 1.000 lei:

a)

15.3%

b)

11.6%

c)

16.4%

d)

11.9%

---------------------------------------------------------------------

44) Care din urmatoarele fluxuri banesti sunt autonome:

a)

sumele obtinute in urma contractarii de credite bancare pe termen scurt

b)

achizitia de materii prime si material cu plata amanita

c)

achizitionarea unui mijloc fix fara a apela la resurse imprumutate

d)

sporirea capitalurilor intreprinderii prin emisiunea de actiuni

---------------------------------------------------------------------

45) Care este marimea ratei rentabilitatii financiare, urmare a efectului de levier financiar, atunci cand indicatorii financiari urmatori iau valorile: profitul brut al firmei 40.000 lei, capitalul total 250.000 lei, capitalul propriu 200.000 lei, dobanzile bancare 5.000 lei.

a) 17.5%

b) 18.5%

c) 18.2%

d) 19.4%

---------------------------------------------------------------------

46) Profitul curent se obtine din:

a) excedentul brut al exploatarii din care se scad amortizarea mijloacelor fixe, alte cheltuieli de exploatare la care se

adauga provizioanele si alte venituri din exploatare

b)

profitul de exploatare la care se adauga cheltuielile financiare si se scad veniturile financiare

c)

profitul net la care se adauga cheltuielile exceptionale si impozitul pe profit si se scad veniturile exceptionale

d)

profitul de exploatare din care se scade cheltuielile financiare si se adauga veniturile financiare

---------------------------------------------------------------------

47) Principalele tipuri de politici de dividend intalnite in practica sunt:

a)

politica de stabilitate

b)

politica ratei relativ constante

c)

politica oportunista

d)

politica permisiva

---------------------------------------------------------------------

48) Capitalurile permanente include:

a)

imprumuturile de orice fel pe termen lung

b)

creditele de trezorerie

c)

doar imprumuturile bancare pe termen lung

d)

capitalul social si rezervele firmei

---------------------------------------------------------------------

49) In cazul cresterii stocurilor si reducerii pasivelor din exploatare:

a)

scade fondul de rulment

b)

creste marimea disponibilitatilor

c)

creste nevoia de fond de rulment

d)

scade viteza de rotatie a activelor circulante

---------------------------------------------------------------------

50) Determinarea nevoii de fond de rulment se realizeaza functie de urmatorii factori:

a)

pasivele stabile

b)

marimea fondului de rulment al firmei

c)

creditele comerciale client

d)

marimea valorica a stocurilor firmei

---------------------------------------------------------------------

51) Structura financiara este definita ca:

a)

o compozitie a resurselor financiare ale firmei

b)

o compozitie a elementelor ce compun activul bilantului

c)

o structura a metodelor de finantare adoptate de intreprindere

d)

o compozitie a elementelor ce compun pasivul bilantului

---------------------------------------------------------------------

52) Consolidarea datoriilor intreprinderii are ca efect:

a)

imbunatatirea lichiditatilor firmei

b)

cresterea fondului de rulment

c)

modificarea structurii activelor imobilizate

d)

sporirea nevoii de fond de rulment

---------------------------------------------------------------------

53) Care este marimea fondului de rulment propriu, la o firma, atunci cand: capitalul social este de 25.000 lei, fondurile proprii sunt de 400.000 lei, imprumuturile pe termen mediu sunt de 15.000 lei, activele imobilizate sunt de 340.000 lei

a)

100.000 lei

b)

85.000 lei

c)

115.000 lei

d)

65.000 lei

---------------------------------------------------------------------

54) Mutatiile majore din mediul contemporan sunt:

a)

multiplicarea riscurilor

b)

intensificarea concurentei

c)

sporirea numarului de someri

d)

criza mondiala financiara

---------------------------------------------------------------------

55) Metoda aportului in bani si emisiunea de noi actiuni are ca efect:

a)

sporirea fondului de rulment

b)

majorarea creantelor intreprinderii

c)

imbunatatirea structurii financiare

d)

cresterea lichiditatilor firmei

---------------------------------------------------------------------

56) Afacerea poate fi organizata in:

a)

in companii

b)

in parteneriat

c)

societate comerciala

d)

in corporatie

---------------------------------------------------------------------

57) Marja bruta de autofinantare presupune:

a)

un continut similar cu cel de cash-flow

b)

mobilizarea amortizarii si a intregului profit net

c)

finantare interna

d)

folosirea pe langa amortizare a profitului ramas dupa plata dividendelor

---------------------------------------------------------------------

58) Piata capitalurilor include:

a)

piata bursiera si piata extrabursiera

b)

piata de finantare directa, intermediara si indirect

c)

piata marfurilor si a creditelor

d)

piata monetara si piata financiara

---------------------------------------------------------------------

59) Activele imobilizate includ:

a)

stocuri si creante

b)

mijloace fixe si titluri de participare

c)

imobilizari financiare si stocuri

d)

obligatiunile emise de intreprindere pentru finantarea investitiilor pe termen lung

---------------------------------------------------------------------

60) Capitalul este definit ca:

a)

expresia baneasca a mijloacelor materiale ale firmei

b)

totalitatea activelor firmei

c)

sumele aduse ca aport de proprietari

d)

numai sumele din cont si din caseria firmei.