Sunteți pe pagina 1din 14

Grile Supply Chain Management

1.Centru de cumparare este format din persoane care au rolul de:


o Utilizatori
o Managerul general
o Paznici (filtre)
o Factorii de influenta
o Managerii operativi
o Cumparatorii
o Directorii de departamente
o Factorii de decizie
2.Daca un produs este cumparat de clientul Enel cu 4.000 RON,canalul de distributie dintre producator si
client presupune utilizarea a trei intermediari care practica urmatoarele adaosuri: primul intermediar -
25%,al doilea -15%,al treilea -10%,care este pretul de vanzare al produsului cu care pleaca de la
producator:
o 2500
o 2650
o 1875
o 2295
o 2000
3.Din categoria stocurilor speciale fac parte urmatoarele:pag.54
o Stocurile sezoniere
o Stocurile care constituie rezerva de stat
o Stocurile strategice
o Stocurile guvernamentale
o Stocurile de iarna
o Stocurile pe roti
o Stocurile intermediare
o Stocurile de conjuctura
o Stocurile de anticipare
o Stocul de alerta
4.Din categoria stocurilor de materiale destinate productiei fac parte urmatoarele:
o Stocul de pregatire – conditionare a materiilor prime
o Stocul curent
o Stocul de siguranta
o Stocul de deseuri
o Stocurile guvernamentale
o Stocul de alerta
o Stocul de transport intern
o Stocul de iarna
5.EERP reprezinta in supply chain management:
o Planificarea extinsa externa a resurselor organizatiei
o Planificarea repetata a resurselor organizatiei
o Planificarea extinsa a resurselor organizatiei
o Planificarea extinsa electronica a resurselor organizatiei
6.Evolutia cantitatilor vandute pentru semestrul I la SC ELEGANT SRL este urmatoarea
300,400,500,600,700,800 bucati.Directorul comercial doreste sa cunoasca vanzarile pentru luna
24,ecuatia care descrie fenomenul de vanzare,utilizand ca metoda de previziune extrapolarea.
o Y=100*X+200, L24-2600 buc
o Y=150*X+200, L24-2400 buc
o Y=200*X+100, L24-2600 buc
o Y=150*X+100, L24-2500 buc
7. Evolutia cantitatilor vandute pentru semestrul I la SC ELEGANT SRL este urmatoarea
300,400,500,600,700,800 bucati.Directorul comercial doreste sa cunoasca vanzarile pentru luna
24,ecuatia care descrie fenomenul de vanzare,utilizand ca metoda de previziune media mobile:
o 2400
o 2200
o 2000
o 2600
o 2800
8.EDI reprezinta in supply chain management:
o Schimbul de date prelucrate
o Schimbul dinamic de date
o Schimbul de date reale
o Schimbul de informatii
9.Edificiul SCM se sprijina pe urmatorii piloni:
o Marketing
o Concentrarea fluxurilor
o Coordonarea fluxurilor
o Relatiile cu clientii
o Integrarea fluxurilor
10.Functia de achizitii este formata din urmatoarele subfunctii:pag 46
o Marketingul achizitiilor
o Marketingul aprovizionarii
o Aprovizionare
o Achizitii
o Managementul materialelor
11. Factorii care au influentat (impulsionat) si contribuit la dezvoltarea logisticii:
o Crizele de materii prime
o Crizele economice
o Evolutia pietelor
o Noile tehnologii
o Perfectionarea metodelor de productie
o Aplicatiile informatice
o Perfectionarea produselor
o Imbunatatirea managementului in gestiunea intreprinderii
12. In sensul clasic activitatea de logistica desemna:pag 23
o Mijloacele care faceau sa ajunga la timp aprovizionarea la locul si la momentul dorit pentru o
batalie
o Stiinta mijloacelor si a oamenilor dintr-o organizatie
o Optimizarea economica
o Aprovizionarea cu arme si munitie,piese de schimb,reparatii
o Orientarea fluxurilor in armata pentru castigarea unei batalii
o Stiinta rationamentului
13.Logistica de productie cuprinde urmatoarele tipuri de activitati principale
o Circulatia productiei finite si in curs de executie
o Gestionarea stocurilor de produse finite si in curs de executie
o Transportul extern
o Distributia
o Aprovizionarea posturilor de munca
o Planificarea si ordonantarea productiei
14.Logistica aval cuprinde urmatoarele activitati principale:
o Cercetarea pietei
o Stocajul produselor finite
o Transportul
o Serviciul dupa vanzare
o Distributia fizica a produselor finite
15. Logistica amonte cuprinde urmatoarele activitati principale:pag 44
o Cercetarea pietei
o Procesul de productie
o Activitatea de aprovizionare
o Stocajul materiilor prime
o Procesul de cumparare
16. Logistica generala poate fi privita si inteleasa ca si sistem prin urmatoarele abordari:pag.27
o Mixta
o Sintetica
o Sistemica
o Integrata
o Analitica
17.Obiectivul general al SCM reprezinta:
o Coordonarea fluxului de informatii,materiale si financiare
o Functionarea in modul cel mai efficient,ideal al firmei
o Cooperarea bunurilor de informatii,de materiale si financiare
o Functionarea reala a fluxurilor de informatii,de materiale si financiare
18. Operatiile de baza ale activitatii de aprovizionare se refera la:
o maximizarea disponibilitatilor materialelor
o asigurarea disponibilitatii materialelor in scopul de a satisfice nevoile firmei
o minimizarea costurilor
o aducerea in intreprindere a materialelor si stocarea acestora la cel mai mic cost
o optimizarea costurilor
19. Procesul sistemului logistic este caracterizat de un inceput si sfarsit,fiind definit de urmatoarele
elemente:
o Deplasari
o Fluxuri
o Fenomene
o Entitati(obiecte,activitati)
o Oameni
20. Procesul de stocaj apare ca urmare a curgerii a doua fluxuri cu debite diferite:
o fluxurile de iesire reprezentate de cererea de produse manifestata de client ?????
o fluxurile de iesire reprezentat de volumul productiei
o fluxurile solide
o fluxuril de intrare reprezentat de viteza cu care se realizeaza aprovizionarea cu materii prime
o fluxurile de lichide
21. Sunteti sef la Departament de Achizitii pentru o firma cu profil industrial si trebuie sa cumparati un
aparat de sudura cu plasma pentru o sectie de productie care urmeaza sa realizeze un nou produs.Valoarea
estimate este de aproximativ 2.000.000 RON si trebuie efectuata in 8 luni.In opinia dvs.ce tip de
cumparare este:
o Mixta
o Noua
o Nemodificata,ca urmare a caracteristicilor primate si cautate la furnizori de astfel de echipamente
o Economica
o Tehnica
22. Sunteti managerul (sef) la Biroul Resurse Umane.Pentru eficientizarea activitatii departamentului,care
are in dotare 4 calculatoare,ar trebui sa cumparati un calculator nou.Ce tip de cumparare credeti ca
realizati?
o Limitata a problemei
o Nemodificata
o Noua
o Modificata
23.SAP reprezinta in supply chain management:
o Sistem centralizat de planificare a resurselor organizatiei
o Sistem administrat de planificare a resurselor organizatiei
o Sistem rezidual de planificare a resurselor organizatiei
o Sistem avansat de planificare a resurselor organizatiei
24. Scopul suprem al SCM il reprezinta:
o Adaptarea cererii la oferta prin cresterea numarului de produse realizate de organizatie
o Cresterea eficacitatii organizatiei
o Cresterea eficientei organizatiei
o Cresterea competitivitatii organizatiei
25. Legaturile SCM si logistica se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor principii fundamentale:pag 25
o Serviciul de orientare a clientilor
o Gandirea in termini de valoare
o Gandirea in valori si beneficii
o Gandirea in termen de costuri totale
o Lupta pentru eficienta
o Gandirea sistemica
o Managementul costurilor reduce
26. Tendintele SCM se concentreaza asupra:
o Fluxurilor comunicationale
o Fluxurilor mixte
o Fluxurilor de materiale si informatii
o Fluxurilor fizice
o Fluxurilor energetice
27.Tipologia modelelor de gestiune a stocurilor in functie de Q si T cuprinde urmatoarele grupe:
o Modele probabilistice
o Modele deterministe
o Modele bazate pe puncte de comanda
o Modelul critic sau intermittent
o Modelul Wilson si extensiile sale
o Modelele bazate pe principiul loturilor flotante
o Modele mixte
28.Variabilele care permit clasificarea modelelor de stocuri si asupra carora firma poate interveni in
gestionarea lor sunt:
o T-frecventa de timp intre doua aprovizionari
o T- viteza de aprovizionare
o Q-marimea lotului de aprovizionare
o S-cheltuilile de stocaj
o C-marimea cererii
o Q-marimea cererii
29. Variabila Q-marimea lotului de aprovizionare poate avea urmatoarele stari ale naturii:
o Fixa
o Constanta
o Determinate
o Probalistica
o Necunoscuta
o Cunoscuta
o Variabila
30.Zona amonte a organizatiei ca si sistem corespunde urmatorului tip de logistica:
o Comerciale
o Aval
o Interne
o De aprovizionare
31. Operatiile de baza ale logisticii cuprind:pag 29
o Operatia de ordonantare a productiei
o Urmarirea si tratarea informatiilor
o Comunicarea fluxurilor
o Depozitarea
o Administrarea si cumpararea resurselor materiale
o Transportul,gestiunea stocurilor,tratarea comenzilor
32. Premisele pe care se bazeaza modelul grilei de cumparare propus de Robinson sunt:pag 51
o Centru de gravitatie
o Complexitatea procesului
o Centru de greutate al unei etape din model
o Atasamentul insinuant al achizitorului
o Variatia factorilor de influenta
33. Modelul grilei de cumparare propus de Robinson cuprinde urmatoarele tipuri de:
o Cumpararea nemodificata
o Cumparare complexa
o Cumpararea modificata
o Cumparari pentru o activitate noua
o Cumparari simple
o Cumparari pentru activitati mixte
34. Formula de structura a costului C=0,45M+0,35S+0,2D ne arata ca:
o -ponderea cheltuielilor salariale are o valoare intermediara in costul total
35. Formula de structura a costului este importanta pentru ca:
o ne ajuta la cunoasterea tipurilor de cheltuieli care formeaza costul produsului
o ne ajuta la formularea de scenariu necesare pentru negociere
o ne ajuta la determinarea cheilor de repartizare a cheltuielilor
o nu este comunicata
36.Activitatile candidate la externalizare dintr-o firma sunt:
o distributia
o resursele umane
o transportul
o informatica
37.Formula de structura a costului este necesara:
o pentru realizarea unei bune negocieri la incheierea contractelor de vanzare-cumparare
o pentru determinarea pretului produsului
o pentru proiectarea de scenariu asupra evolutiei elementelor din interior
o pentru repartizarea costurilor pe produse
38.Extensiile modelului lui Wilson se refera la:
o remize
o coeficientul de rupture
39.Care este cea mai indicata metoda de vanzare pentru SC Industrial:
o vanzarea de bunuri industriale
40.Implementarea unui SCM comporta urmatoarele faze:
o studiu de implementare a SC
o studii de definire a solutiilor si a tintelor alese SC
o studierea oportunitatilor si a slabiciunilor SC
41.Pregatirea zilei de lucru pentru un agent de vanzare consta in planificarea:
o pregatirea succesiunii de vizitare a clientilor
o rutei zilnice
o evidenta fisei client si analiza lor
o pregatirea si analiza scadentelor
o pregatirea instrumentelor vanzarii
o planificarea clientilor
42.Diferenta dintre CRM si marketingul de masa se refera la:
o reducerea costurilor de publicitate
o depasirea intarzierilor din dezvoltarea si comercializarea unui produs
o evitarea cheltuielilor excesive presupuse de client putin rentabili si reorientarea resurselor catre
clientii cu inalta rentabilitate
o axarea politicii firmei pe nevoile clientilor
o constatarea rapida a eficientei unei companii
o posibilitatea revalizarii cu principalii concurenti nu numai la nivel de ……
43.Managementul ofertei din modelul SCOR CARD de apreciere a unui lant flexibil cuprinde:
o oferta integrata in functie de cerere
o optimizarea lansarii noilor produse
o reapromizinarea optimizata
o crearea valorii pentru noii consumatori
44.Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil ca determinant cheie al costurilor pot fi:
o numarul de reduceri de pret pentru produsele comercializate
o numarul de client
45.Tintele calitative se pot referi la urmatoarele aspecte:
o asigurarea asistentei tehnice
o deservirea conturilor existente
o desfasurarea intregii activitati de vanzare
46.Riscurile externalizarii sunt legate:
o de conjuctura economica
o de evolutia costurilor
o de abordarea strategica a activitatii
o de activitate
o de controlul exploatarii
o de activitatea juridica si de personal
47.Riscul asociat portofoliului de contracte este mai mare la:
o Contractele optionale
o Contractele previzionate
o Contractele in curs de negociere
o Contractele ferme
o Contracte incheiate
48.Care dintre urmatoarele clauze este cea mai scumpa pentru cumparator:
o EXW
49.Stabilirea tintelor comerciale pentru lantul logistic are ca scop:
o pentru gestionarea terenului comercial
o de renumerare a agentilor de vanzare
o stimulenti pentru agentii de vanzari
o activitatea de control
o evaluarea performantelor comerciale
50.Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil privind schimbarea in comportament pot fi:
o tendinta curenta
o alocarea spatiului din magazine si a resurselor pe baza nevoilor percepute
o schimbarea pentru a satisfice noile nevoi ale clientilor
51.La realizarea externalizarii se tine seama de:
o de toate cele enumerate mai sus ????????????
52.Managementul cererii din modelul SCOR CARD de apreciere a unui lant flexibil cuprinde:
o crearea valorii pentru noii consumatori
o reaprovizionarea optimizata
o optimizarea lansarii noilor produse
53.Din punct de vedere al cumparatorului la care aveti doua propuneri de acceptare :CIF si FOB pe care o
acceptati:
o CIF
54.Aplicatiile CRM in viziunea clasica se refera la:
o service post-vanzare
o marketing
o automatizarea proceselor de vanzare
55.Un spital care se aprovizioneaza cu medicamente si instrumente medicale ar trebui sa practice ca
metoda de cumparare:
o Agentii responsabile de conturile cheie
o Agenti de distributie
o Vanzari in regim de misionariat
o Agentii de distributie
o Licitatii
o vanzari directe catre Guvern ai alte institutii
56.Sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001-2000 format din cele opt principii enumerate
mai jos plaseaza pe primul loc:
o orientarea catre client
o abordarea bazata pe proces
o imbunatatirea continua a produselor si a serviciilor
57.Pentru un SC agroalimentar care este cea mai indicata metoda de vanzare:
o agentii de distributii
58.Factorii care au impulsionat dezvoltarea logisticii:
o evolutia pietelor
o imbunatatirea managementului in gestiunea intreprinderii
o perfectionarea metodelor de productie
o perfectionarea produselor
o noile tehnologii
59.Care dintre urmatoarele clauze Incoterm prezinta cel mai mare avantaj pentru furnizor:
o EXW
60.Modelul SCOR CARD de apreciere a unui lant flexibil cuprinde:
o managementul clientilor
o managementul cererii si a ofertei
60.Externalizarea se deosebeste fata de subcontractare:
o nu
o da
61.Pasii standard a unei vizite efectuate de agentul de vanzare:
o introducerea la client
o mercantizare
o verificare raft
o verificare stoc
o prezentare oferta
o inchiderea vanzarii si administratiei
o revizuirea obiectivelor
62.Conceptul managementului relatiilor cu clientii este o strategie de afaceri care include:
o programul loialitatii clientului
o strategia pastrarii clientului
o aprecierea fidelitatii clientului
63.Logistica interna mai este cunoscuta si ca:
o logistica de productie
64.Standardele de performanta stabilesc ce trebuie sa faca o persoana sau organizatie din cadrul unui
lant,cat de bine si se refera la:
o cost
o mod de realizare
o cantitate
o timp
o utilizarea resurselor
o calitate
65.Sistemul MRP se bazeaza pe urmatoarele tipuri de nevoi:
o nevoi necunoscute
o nevoi curente
o nevoi recunoscute
o nevoi predefinite
o nevoi dependente
o nevoi independente
66.Diferenta dintre termenul vandut la plecare si cel vandut la sosire:
o este data de riscul de asigurari care pot fi folosite pentru acoperirea riscurilor
o este data de riscul care poate aparea si de consecintele pe care le produce
67.Indicatorii de performanta pentru un lant flexibil pot fi ………si ar putea fi:
o satisfactia clientului
o retentia clientului
o numarul de client fidelizati de reducerile de pret
68.Modelele bazate pe puncte de comanda au urmatoarele caracteristici:
o rezolva problema cand…….
o intervalele de timp nu sunt constante
69.Determinati pretul unitar final al unui contract care are INCOTERM-ul DDP si la care se cunosc
urmatoarele:costul produsului 7500 USD,costul transportului 520 USD,costul asigurarii 1%,TVA 19%:
o 9076,13 USD
o 9050
o 7627
o 10259
70.Care dintre urmatoarele clauze prezinta dezavantaje din perspectivele furnizorului:
o CIF
o DDU
71.Care dintre urmatoarele clauze produce cea mai mare siguranta la cumparare pentru cumparator:
o DDU
72.Productia de masa are ca principali reprezentanti:
o E.TOYODA
o T.OHNO
o HENRY FAYOL
o HENRY FORD
o T.W.TAYLOR
73.Efectul de puternica provocare numit si de bici,reprezinta:
o un efect produs in SC
59.Conceptul de intreprindere deschisa a fost dezvoltat de :
o TAICHI OHNO
o EUI TOYODA
74.Metodele cele mai utilizate pentru stabilirea tintelor comerciale sunt:
o informatii culese
o metode mixte
o agentii de vanzare isi stabilesc singuri tintele comerciale
o potentialul 11pparat1111al
o pe baza indicatorilor economici (perspectiva) pietei
o aprecierea conducerii
75.Obiectivul care guverneaza toate eforturile in supply chain este:
o cresterea competitivitatii
76.Termenul SCM a fost folosit prima data de :
o R.Olivger si M.Webber-1982
77.Logistica amonte-de aprovizionare cuprinde:
o cumpararea resurselor
78.Procesul de stocare apare ca diferenta de curgere a doua fluxuri:
o fluxul de intrari de materii prime
o fluxul de iesiri ce tin cont de cererea manifestata pentru produse
79.Cele doua variabile asupra caruia firma poate actiona pentru a influenta strategia de aprovizionare si
implicit marimea stocurilor sunt:
o marimea lotului de aprovizionare
o frecventa de aprovizionare
80.Cea mai moderna varianta de programare a productiei este:
o ERP
81.Logistica aval mai este cunoscuta ca:
o logistica de distributie
82.Externalizarea urmareste:
o cresterea rentabilitatii
o cresterea calitatii
83.Riscurile externalizaii se refera la:
o riscurile juridice si de personal
o riscurile pierderii controlului activitatii
84.Primul loc in externalizare ca activitati se afla:
o logistica
85. Un manager doreste sa previzioneze cantitaile vandute in luna a 10 a utilizand metoda mediei mobile
sau metoda coeficientului de sezonalitate care dintre acestea este mai fiabila:
o Media 12ppara
o Coeficientul de sezonalitate
o Ambele metode
86. Dupa aflarea solutiei optime , cererea de mese pe piata este foarte mare . Tamplarul doreste sa afle
daca angajarea unui ucenic este fiabila , fara reducerea venitului de 110$. Salariul ucenicului este de
2$/ora , este disponibil pentru munca mai mult de 40 ore/saptamana. Trebuie sa angajeze un ucenic, daca
da pentru cate ore pe saptamana?
o 50 mese, 0 scaune, 130$ venit, 60 ore
o 40 mese, 40 scaune, 130$ venit, 50 ore
o 40 mese, 20 scaune, 130$ venit,60 ore
o 40 mese, 10 scaune, 150$ venit,40 ore
87. Logistica in Roma Antica continea:
o Logisteo
o Logistician
o Logista
o Logistics
o Logiste
88. Companiile care au revolutionat lantul logistic si obtin performante deosebite se bazeaza pe:
o Curajul de a fi fidele unor solutii implementate pe termen lung
o S-au 13pparat13 solutiilor pe termen lung in locul celor de moment
o Au inteles problemele lanturilor de furnizori
o Sunt companii multinationale
o Au fost conduse de genii economice
89. Formula de calcul a costului total a unui produs este: Ct=0,55Cdu+0,35Cfu+0,1Psd , managerul
doreste reducerea costului prin interventia asupra unei variabile. Care variabila trebuie luata in
considerare
o Ct - costul total al produsului
o Cdu - costul direct unitar
o Cfu - costul fix unitar
o Psd - costul serviciilor
90. Conform pistei de pilotaj LIVRARI ANTICIPATE trebuie luate urmatoarele masuri:
o Contractele provizionate
o Renegocierea cu furnizorii a unui calendar conform cu previziunile
o Negocierea cu furnizorii a unui calendar conform cu previziunile
o Renuntarea la furnizori
91. Sunteti manager si trebuie sa emiteti foarte urgent 10 facturi pentru un furnizor, aceasta este o
cumparare:
o Urgenta
o Nemodificata
o Repetitiva
o Modificata
92. Pista de pilotaj LIVRARI INTARZIATE , presupune:
o Renuntarea la furnizori
o Analiza impreuna cu furnizorii a cauzelor intarzierilor
o Clauze dure-penalitati
o Aplicarea unui plan de ameliorare
93. Negociati cu un rus un contract de vanzare-cumparare , aveti de ales dintre un contract tip franco-
uzina si unul livrat cu plata taxelor vamale. Care este cel mai avantajos:
o Franco-uzina
o Livrat cu plata taxelor vamale
o Ambele
94. Intreprinderea pe care o conduceti are nevoie de achizitionarea unui 14pparat de sudura cu plasma in
valoare de 20000000 RON, cumpararea se incadreaza in categoria:
o Mixta
o Nemodificata
o Tehnica
o Economica
95. Un tamplar vinde mesele cu 5$ si scaunele cu 3$. Timpul necesar construirii unei mese este de 2 ore
iar pentru un scaun are nevoie de 1 ora. Tamplarul dispune de 40 de ore saptamanal. Consumul de unitati
de materii prime este de 1u.m.p pentru o masa si 2 u.m.p pentru un scaun. Cantitatea mazima de care
dispune saptamanal este de 50 de u.m.p . Cum poate optimiza productia astfel incat sa obtina un venit
maxim.

96. Stabiliti volumul de vanzari dupa metoda mediei mobile.

97. Principalele tipuri de productie folosite au fost:

o Productia mixta
o Productia manufacturiera
o Lean production
o Productia de masa
o Productia artizanala