Sunteți pe pagina 1din 22

GRILE 1

1. Cuprinde ansamblul activitatilor care se desfasoara din momentul in care


produsul intra in depozitul de livrare al producatorului, in forma sa utilizabila si
pana la receptia lui de catre consumator:
a. Logistica
b. Distributia
c. Logistica operationala
2. Exprima gradul de proximitate fata de consumator:
a. Latimea canalului de distributie
b. Adancimea canalului de distributie
c. Lungimea canalului de distributie
3. Desemneaza totalitatea canalelor de distributie prin care circula un produs
de la producator la consumator:
a. Canalul de distributie
b. Circuitul de distributie
c. Reteaua de distributie
4. Conceperea ______ ia in considerare, ca punct de plecare, clientul cu nevoile
si cerintele sale si apoi urmeaza gasirea solutiilor prin care sa fie realizate
produsele:
a. Distributiei
b. Logisticii
c. Lantului de aprovizionare
5. Cuprinde cautarea surselor de aprovizionare:
a. Logistica inversa
b. Logistica din aval
c. Logistica din amonte
6. Obiectul _____ il formeaza fluxul fizic al marfurilor de la producator pana la
consumator:
a. Distributiei
b. Logisticii operationale
c. Logisticii inverse

7. Are o directive din amonte catre aval:


a. Logistica
b. Distributia
c. Aprovizionarea
8. Aceste functii iau in considerare decalajul dintre perioadele de productie si
cele de consum, care antreneaza o imobilizare a capitalurilor:
a. Spatiale
b. Comerciale
c. Temporale
9. Se refera la numarul etapelor sau verigilor intermediare prin care trec
marfurile de la producator la consumator:
a. Latimea canalului de distributie
b. Adancimea canalului de distributie
c. Lungimea canalului de distributie
10. Cuprinde pregatirea comenzilor catre clienti:
a. Logistica inversa
b. Logistica din aval
c. Logistica din amonte
11. Reprezinta itinerariul sau traseul pe care il parcurge un produs de la
producator la consumator, fara a-si modifica starea fizica:
a. Canalul de distributie
b. Circuitul de distributie
c. Reteaua de distributie
12. Are o directive din aval catre amonte:
a. Logistica
b. Distributia
c. Aprovizionarea
13. Conceperea distributiei fizica incepe cu capatul liniei de productie si cu
produsul finit, dupa care se incearca gasirea unor solutii generatoare de costuri cat
mai mici pentru a aduce marfa spre client:
a. Distributiei
14. Cuprinde ansamblul persoanelor fizice si/sau juridice care participa la
vanzarea unui produs al unui producator catre consumatorii lui:
a. Canalul de distributie
b. Circuitul de distributie
c. Reteaua de distributie
15. In categoria acestor functii se pot mentiona formarea sortimentului
comercial, comunicarea si serviciile oferite clientilor:
a. Spatiale
b. Comerciale
c. Temporale
16. Este data de numarul intermediarilor din cadrul fiecarei etape sau verigi
prin care se realizeaza distributia unui produs:
a. Latimea canalului de distributie
b. Adancimea canalului de distributie
c. Lungimea canalului de distributie
17. Cand se urmareste difuzarea larga a produsului pe piata reteaua de
distributie este:
a. Intensiva
b. Extensiva
c. Selectiva
18. ______ canalului creste odata cu apropierea produsului de consumator:
a. Lungimea
b. Grosimea
c. Latimea
19. Intervine incepand de la vanzarea produselor si include postvanzarea si
intretinerea:
a. Logistica de sustinere
b. Logistica inversa
c. Logistica produsului
20. Functiile canalului logistic in care se pot regasi transportul, regruparea
produselor sau fractionarea loturilor de produse sunt:
a. Spatiale
b. Comerciale
c. Temporale
21. Se refera la circulatia marfurilor de la consumatorul final la punctual de
reparare, reciclare sau distrugere definitiva:
a. Logistica inversa
b. Logistica din aval
c. Logistica din amonte
22. Cand produsul poate fi orientat direct catre locul de consum, fara a se
constitui stocuri logistica este bazata pe:
a. Fluxuri intinse
b. Fluxuri stocate
c. Fluxuri trase
23. Se refera la toate fazele ciclului de productie, de la aprovizionarea cu materii
prime, pana la stocarea in magazine:
a. Logistica de sustinere
b. Logistica inversa
c. Logistica produsului
24. Daca productia decide cantitatea marfii transportate logistica este bazata pe:
a. Fluxuri impinse
b. Fluxuri stocate
c. Fluxuri trase
25. Urmareste optimizarea un flux continuu de materii prime, materiale,
produse printr-o retea de legaturi de transport si noduri de stocare:
a. Logistica integral
b. Logistica operationala
c. Logistica globala

GRILE 2

1. Termenul “logistica” a fost utilizat pentru prima data in:


a. domeniul militar
b. domeniul medical
c. domeniul mechanic
2. Logistica este un proces care consta in planificarea, realizarea si controlul
fluxului si stocarii eficiente si eficace a materiilor prime, produselor in curs de
prelucrare, produselor finite si informatiilor onexe, de la punctul de origine la cel de
consum:
a. in scopul adaptarii la cerintele clientului
b. in scopul minimizarii profitului
c. in scopul castigului minim
3. Se considera ca un canal logistic este un lant de evenimente care:
a. adauga valoare
b. scad valoarea
c. cresc distanta
4. Filozofia logisticii integrate promoveaza ca obiectiv principal si ratiune a
existentei logisticii, oferirea utilitatilor de timp, loc si posesie, la:
a. la cel mai mare cost total posibil
b. la cel mai mic cost total posibil
c. la cel mai mediu cost total posibil
5. Logistica este o component a lantului valorii, care are un potential
substantial de sporire a:
a. pietei
b. firmei de piata
c. competitivatii firmei pe piata
6. Mixul logistic include doua categorii de activitati:
a. de vanzare-cumparare
b. de transport
c. de baza si de sustinere
7. Proiectarea si functionarea oricarui sistem logistic au ca element de referinta
un anumit nivel de:
a. intelegere
b. servire a distribuitorilor
c. servire a clientilor
8. Reducerea costurilor pe care le implica oferirea unui anumit nivel de servire
a clientilor devine o prioritare pentru cresterea:
a. consumului
b. productivitatii si profitabilitatii logistice
c. productiei
9. Reducerea costurilor pentru cresterea eficientei este necesara pentru :
a. sporirea profitabilitatii organizatiei
b. reducerea profitabilitatii organizatiei
c. sporirea consumului
10. Valoarea asociata produsului devine efectiva numai datorita serviciilor
logistice, care faciliteaza:
a. ajungerea marfei la client
11. Toti managerii pentru care logistica echivaleaza cu distributia fizica vor
putea obtine o crestere a eficientei logistice pe termin:
a. scurt
b. mediu
c. lung
12. Canalul logistic reprezinta:
a. un canal de distributie avand ca scop livrarea bunurilor
b. un lant de aprovizionare-livrare avand ca scop livrarea bunurilor
c. un sistem logistic avand ca scop livrarea bunurilor
13. In sistem logistic al firmei, aprovizionarea se refera la:
a. relatiile cu procesatorii
b. relatiile cu distribuitorii
c. relatiile cu clientii
14. Conceptul de distributie se refera mai intai la “traseul” pe care marfurile il
parcurg pe piata, pana ajung la:
a. raft
b. consumatori
c. piata
15. Existenta stocurilor si a depozitelor pentru pastrarea lor este determinate de
particularitatile productiei, consumului, circulatiei, precum si particularitatile:
a. stocurilor
b. produselor
c. cailor de transport
16. Depozitele trebuie sa fie amplasate cat mai aproape de:
a. porturi
b. caile de acces
c. oras
17. Distributia fizica are in vedere:
a. punerea la dispozitia clientilor a produselor solicitate
b. transportul marfurilor
c. asigurarea marfurilor
18. Activitatile ce compun sistemul logistic sunt urmatoarele:
a. transportul
b. stocarea
c. depozitarea
d. toate cele de mai sus
19. Care sunt situatiile care fac necesara existent unui sistem logistic flexibil:
a. modificarea pentru un anumit timp a destinatiei de livrare a produselor
b. excluderea unor produse
c. discontinuitatea livrarilor
d. toate cele de mai sus
20. Importanta achizitionarii de marfuri, privita ca factor de profitabilitate, va fi
mai mare daca:
a. preturile flucteaza pe termen scurt
b. se reduc costurile de aprovizionare
c. se realizeaza reproiectarea unor produse
21. Producatorul, intermediarii si consumatorul, participant la deplasarea
succesiva a marfurilor de-a lungul traseului pe care marfurile il parcurg pe piata,
pana ajung la consumatori, alcatuiesc:
a. canalul de distributie
b. canalul logistic
c. canalul de manipulare succesiva
22. Formarea si pastrarea unor _______ in activitatea comerciala este un
fenomen necesar si inevitabil, deoarece fara acestea nu poate exista circulatia
marfurilor:
a. creante
b. stocuri
c. reduceri masive de marfuri
23. _____ este una dintre componentele majore ale sistemului logistic, datorita
contributiei sale la indeplinirea misiunii logistice:
a. depozitarea
b. stocarea
c. transportul
24. Indeplinirea misiunii logistice de asigurare a bunurilor sau serviciilor
solicitate la momentul si locul potrivit, in conditiile celei mai mari contributii la
profitul firmei presupune desfasurarea unui ansamblu de operatiuni intercorelate,
care constituie:
a. mixul activitatilor logistice
b. canalul logistic
c. activitatile logistice de sustinere
25. Logistica poate fi privita si precum legatura dintre:
a. piata de desfacere si piata de vanzare
b. piata de desfacere si piata de aprovizionare
c. piata de aprovizionare si piata de vanzare
26. _____ reprezinta modul in care nevoile clientilor sunt satisfacute prin
coordonarea fluxului de material si informatii de la piata de desfacere, prin
companie si operatiunile sale, catre piata de aprovizionare:
a. managementul productiei
b. managementul stocurilor
c. managementul logisticii
27. Priveste toate operatiile care determina miscarea produselor, ca si
localizarea uzinelor, depozitelor, aprovizionarea, gestiunea stocurilor, manipularea
si pregatirea comenzilor, transportul si rutele de livrare:
a. logistica
b. managmentul organizational
c. managementul organizational
28. Logistica reprezinta o activitate de prestare de servicii care are ca obiect:
a. reducerea consumului de resurse
b. gestiunea fluxurilor de material
c. planificarea transporturilor intermodale
29. Gestiunea fluxurilor material spre locul de stocare reprezinta functia
logistica in:
a. aval
b. amonte
c. functia inversa
30. Intr-o intreprindere de productie timpul de realizare a unui produs este
puternic conditionat de:
a. marketing
b. distributia catre pietele de desfacere
c. aprovizionare
31. Functia logisticii care se refera in esenta la mijloacele necesare conducerii
fluxurilor, pentru a le asigura programarea:
a. functia tactica
b. functia strategica
c. functia operationala
32. Categoria de prestatori logistici si intreprinderi client care inseamna
externalizarea transportului si depozitarii:
a. “1 PL” (First Party Logistics)
b. “2 PL” (Second Party Logistics)
c. “4 PL” (Fourth Party Logistics)
33. Gestiunea fluxurilor material din locul de stocare spre locul de distributie
reprezinta functia logistica in:
a. aval
b. amonte
c. functia inversa
34. Functia logisticii care vizeaza realizarea in cadrul intreprinderii a
mijloacelor necesare activarii fluxurilor: manipulare, ambalare, transport, stocare:
a. functia tactica
b. functia strategica
c. functia operationala
35. Are scopul de a determina o mai mare coerenta in gestiunea diferitelor
fluxuri fizice sau de informatii urmarind produsul de la aprovizionarea cu materiile
prime din care este realizat pana la distributie si post-vanzare:
a. logistica in amonte
b. logistica in aval
c. logistica integrata
36. Reprezinta un profesionist care administreaza fluxurile de marfuri si
informatii, de la uzina, pana la raioanele din magazine, sau chiar pana la domiciliul
clientilor:
a. transportatorul
b. casa de expeditie
c. prestatorul logistic
37. Functia logisticii care consta in definirea mijloacelor logistice necesare
pentru a contribui la realizarea obiectivelor strategice generale pe care si le fixeaza
intreprinderea:
a. functia tactica
b. functia strategica
c. functia operationala
38. Categoria de protestatori logistici si intreprinderi client care reprezinta o
formula de externalizare mai avansata, in care prestatorul nu mai realizeaza
distributia unui produs intr-o regiune data, ci optimizarea unui lant:
a. “1 PL” (First Party Logistics)
b. “2 PL” (Second Party Logistics)
c. “4 PL” (Fourth Party Logistics)
39. Logistica poate conditiona:
a. controlul costurilor
b. clientii
c. cantitatea de materii prime
40. Categoria de prestatori logistici si intreprinderi client care presupune
subcontractarea transportului:
a. “1 PL” (First Party Logistics)
b. “2 PL” (Second Party Logistics)
c. “4 PL” (Fourth Party Logistics)
41. Logistica poate conditiona:
a. clientii
b. cresterea intreprinderii
c. cantitatea de marfa

GRILE 3
1. Este un sistem coordonat de organizatii, oameni, activitati, informatii si
resurse implicate in miscarea unui produs intr-o maniera fizica sau virtuala de la
furnizor la client:
a. lant logistic
b. flux de transport
c. retea organizationala
2. Planificarea la nivel strategic a lantului logistic implica decizii privind:
a. distributia produselor
b. configurarea retelei
c. achizitia produselor
3. Reprezinta un stadiu in care marfa isi schimba locul, fiind insotita de un
transfer de responsabilitate, care se produce uneori chiar in momentul in care se
realizeaza:
a. logistica inversa
b. intreruperea retelei de distributie
c. intreruperea fluxului fizic
4. Lantul logistic care este aplicabil unor mari companii multinationale, cu
activitati desfasurate in tari diferite, ceea ce pune problema coordonarii eficiente a
fluxurilor fizica, financiare si de informatii:
a. inter-organizational
b. intra-organizational
c. multi-organizational
5. Planificarea la nivel lantului logistic care implica decizii de configurare a
retelei, numarul, amplasarea, capacitatea, tehnologia facilitatilor:
a. tactica
b. operationala
c. strategica
6. Este crucial in organizarea lantului logistic si in performanta sa globala:
a. momentul intreruperii fluxului fizic
b. momentul intreruperea retelei de distributie
c. lungimea logisticii inverse
7. Reprezinta un stadiu intermediary optional in acest process care poate sa
contribuie la cresterea valorii marfurilor prin intermediul activitatilor logistice de
valoare adaugata:
a. procesarea
b. depozitarea
c. transportul
8. Aceasta strategie se aplica produselor propuse in multiple variante, cand se
urmareste limitarea stocului de produse finite si livrarea mai rapida cu o “productie
la comanda”:
a. conceptia comenzii
b. configurarea comenzii
c. modelarea comenzii
9. Decizia de a construe un sistem logistic va tine cont de:
a. numarul intreruperilor fluxurilor
b. dimensiunea unitatii distribuitoare
c. numarul de clienti si de transportatori
10. Planificarea la nivel tactic a operatiilor din lantul logistic implica decizii
referitoare la:
a. distributia produselor
b. configurarea retelei
c. amplasarea facilitatilor
11. Pentru a evita intreruperile se pune problema sincronizarii activitatilor, ceea
ce conduce la ideea de:
a. lant de aprovizionare in amonte
b. lant logistic
c. lantului de aprovizionare in avans
12. Intr-o uzina de asamblare nu intereseaza direct lantul logistic:
a. tehnicile de productie
b. aprovizionarea cu componente
c. planificarea activitatii masinilor
13. Reprezinta punctul final al procesului de distributie si joaca un rol important
pentru clienti, dar uneori sunt considerati si forte care organizeaza si motiveaza in
cadrul lantului logistic:
a. furnizorii din amonte
b. comerciantii
c. transportatorii
14. Este vorba despre o strategie hibrida in care producatorul realizeaza mai
intai partea generica a produsului, pentru a-l finaliza dupa primirea comenzii:
a. conceptia comenzii
b. configurarea comenzii
c. modelarea comenzii
15. Modelul SCOR (Supply Chain Operations Reference), elaborat de Consiliul
Supply Chain masoara:
a. numarul de participanti ai lantului logistic
b. performanta totala a lantului logistic
c. capacitatea lantului logistic
16. Lantul logistic care cuprinde firme diferite este:
a. inter-organizational
b. intra-organizational
c. multi-organizational
17. Implica servicii de consultanta care privesc optiunile logistice care sunt
disponibile la nivelul unui lant logistic tinandu-se seama de nevoile anumitor clienti
si tipurile de produse:
a. procesele de management
b. serviciile strategice de consultant
c. solutiile logistice
18. Planificarea la nivel lantului logistic care implica decizii referitoare la
achizitia, procesarea si distributia produselor:
a. tactica
b. operationala
c. strategica
19. Este un factor cheie care influenteaza eficienta operatiunilor tactice si astfel,
are un impact de lunga durata asupra unei firme:
a. dimensionarea clientilor
b. configurarea strategica a lantului logistic
c. analiza logisticii in avans
20. Modelul SCOR (Supply Chain Operations Reference), elaborat de Consiliul
Supply Chain include:
a. solutiile logistice
b. stocul si activele
c. capacitatea lantului
21. Aceasta productie permite sa nu se pastreze decat un stoc redus si sa se
propuna numeroase optiuni diferite:
a. productia pe comanda
b. productia standardizata
c. productia pe stocuri reduse
22. Pentru ca un produs sa fie propus intr-un magazin la un cost acceptabil,
trebuie ca infrastructurile logistice ale ________ sa fie conectate, datorita
interdependentei intr-un lant continuu, a carei miza o reprezinta satisfacerea
clientului:
a. producatorului, clientului si manipulatorului
b. distribuitorului, clientului si manipulatorului
c. distribuitorului, producatorului si furnizorilor sai
23. Inainte de a decide externalizarea activitatilor trebuie examinate elemente
precum:
a. sursa de diferentiere, volumul de activitate, puterea de piata
b. caracterul activitatii, sursa de diferentiere, numarul furnizorilor
c. sursa de diferentiere, caracterul activitatii, numarul furnizorilor
24. Intr-o uzina de asamblare intereseaza direct lantul logistic si tin de
conducerea acestuia:
a. tehnicile de productie
b. aprovizionarea de component
c. costurile cu forta de munca
25. Foarte apropiata de productia la comanda, aceasta strategie se adreseaza
intreprinderilor care concept si fabrica produse pe masura fiecarui client:
a. conceptia comenzii
b. productia standadizata
c. conceptia personalizata
26. Fiecare din verigile lantului logistic reprezinta o activitate sau un ansamblu
de activitati pe care le putem regrupa conform metodei SCOR (Supply Chain
Operations Reference) in:
a. source, make, deliver, plan
b. source, deliver, production, delver
c. source, input, deliver, output
27. Face ca firmele mari, din economiile dezvoltate, sa-si delocalizeze activitatile
aferente diverselor functii ale intreprinderii in zone in care acestea pot fi effectuate
mai competitive:
a. logistica inversa
b. logistica din aval
c. globalizarea
28. Strategia _____ se bazeaza pe valoarea relativa a cifrei de afaceri si a
rentabilitatii pe care si le doreste intreprinderea sip e cunoasterea asteptarilor reale
ale clientilor:
a. serviciilor oferite
b. activelor
c. rentabilitatii
29. Alegerea acestui model este adesea influentata de factori precum nivelurile
de servicii pentru clienti, marimea taxelor de import si necesitatea de a adopta
produsele la specificurile regionale:
a. modelul regional
b. modelul national
c. modelul mondial
30. Este considerata o strategie ideala pentru produsele standardalizate, vandute
in cantitati mari, iar detinerea acestor produse in stoc ofera posibilitatea de a
raspunde rapid la cererea clientilor:
a. productia comanda
b. productia standardalizata
c. productia pe stoc
31. Trebuie sa priveasca doar activitatile de slaba importanta strategica sau pe
acelea pentru care un tert le poate furniza un rezultat superior, mai rapid sau la un
cost mai mic:
a. externalizarea
b. strategia optimizarii
c. strategia superioritatii
32. Pentru a indeplini obiectivele strategice si pentru a obtine cu adevarat un
avantaj competitiv, aceste elemente de configurare ale lantului logistic si deciziile pe
care se sprijina trebuie sa fie sincronizate cu:
a. strategia intreprinderii
b. strategia de distributie
c. strategia operationala
33. Acest model se potriveste, in particular, marfurilor al caror cost de transport
este prohibitiv:
a. modelul regional
b. modelul national
c. modelul mondial
34. Partenerii externi pot prezenta avantaje partiale precum:
a. economii de scara, acoperirea georgragica, mijloacele tehnologice
b. mijloacele tehnologice, clientii superiori, preturi superioare
c. acoperire geografica, economii de scara, preturi superioare
35. Decizia pentru alegerea unei _____ determina performanta in ceea ce privete
costurile si activele intreprinderii, la fel ca si stabilirea tarifelor, a regulilor de
remunerare a vanzarilor, a companiilor de promovare si a altor conditii comerciale:
a. strategii de externalizare
b. strategii de distributie
c. strategii comerciale
36. Acest model este ales cu precadere pentru a apropia productia de cercetare-
dezvoltare, pentru a controla costurile de fabricatie unitare, fiind vorba de produse
ce incorporeaza o inalta tehnologie de realizare sau pentru a dispune de competente
in productia inalt specializata:
a. modelul regional
b. modelul national
c. modelul mondial
37. Constituie caramizile care stau la baza construirii strategiei lantului logistic:
a. elemente de configurare
b. strategiile distributiei
c. strategiile operationale
38. Pentru a indeplini obiectivele strategice si pentru a obtine cu adevarat un
avantaj competitiv, aceste elemente de configurare ale lantului logistic si deciziile pe
care se sprijina trebuie sa fie sincronizate cu:
a. puterea de cumparare a clientilor
b. puterea intreprinderii
c. strategia de distributie
39. Regrupereaza deciziile privind uzinele, echipamentele de productie, serviciile
de gestiune a comenzilor, centrele de prestari servicii etc. care constituie pivotal
activitatii intreprinderii:
a. strategia activelor
b. strategia de productie
c. strategia operationala
40. Cele 4 instrumente de competitivitate a intreprinderilor, numite si axe
strategice:
a. inovatie, cost, servicii si calitatea
b. inovatie, cost, servicii si calitatea
c. productie, cost, distributie si calitatea

GRILE 4
1. Numarul firmelor care alcatuiesc un sistem logistic nu este dependent de
indeplinirea:
a. functiei de transport
b. functiei de depozitare
c. functiei de distributie
2. Nu ete o decizie manageriala specifica activitatii logistice de prelucrare a
comenzilor:
a. definirea ordinii e prioritate in prelucrarea comenzilor
b. consolidarea transporturilor
3. La distribuitori, tendintele observate sunt, in general, destul de apropiate de
cele ale intreprinderilor industriale:
a. optimizarea retelelor proprii
b. optimizarea pregatirii mijloacelor de transport rutiere
c. optimizarea fluxului de materii prime
4. Manipularea bunurilor si materialelor nu include activitati de miscare a:
a. bunurilor semifinite si finite in interiorul depozitelor
b. materiilor prime in interiorul intreprinderilor
c. personalului in interiorul depozitelor
5. Nu reprezinta un avantaj al utilizarii distribuitorilor:
a. reducerea costurilor de stocare
b. reducerea costurilor de transport
c. reducerea costurilor de productie
6. Intre problemele administrarii parcului auto se pot mentiona:
a. compozitia parcului auto
b. legislatia
c. costurile externe
7. Prin logistica, distributia urmareste:
a. scaderea stocurilor
b. eliminarea depozitelor
c. cresterea eficientei
8. Transportul are o importanta deosebita intr-o insfrastructura logistica, din
motive cum ar fi:
a. mijloacelor pe care le utilizeaza
b. implicatiile fiecarei intreruperi de flux
c. marimii intreprinderilor care efectueaza prestatia de transport
9. Utilizarea acestui sistem este mai raspandita, fiind mai ieftin ca utilizarea
exclusiva a transportului auto, flexibil, comod si contribuie la reducerea gradului de
congestionare a cailor rutiere:
a. piggyback
b. trainship
c. airtruck
10. Este strategica si face parte din decizia globala de implantare a unei
infrastructuri logistice:
a. dimensiunile si tipologia depozitelor
b. stabilirea costului pe kilometru parcurs
c. dimensiunea infrastructurii rutiere
11. Dificultati in calea extinderii sistemului piggyback apar datorita problemelor
legate de:
a. transportul fluvial
b. transportul rutier
c. transportul feroviar
12. Oferta de transport este multipla in privinta:
a. mijloacelor pe care le utilizeaza
b. programelor de circulatie
c. numarului de transportatori unimodali
13. In domeniul acestui transport, in general si a celui European, in special, se
impune o reforma care sa aiba in vedere acordarea psobilitatii firmelor particulare
de a concura cu cele din sectorul public, precum si aparitia unei autoritati pentru o
regiune care sa curpinda mai multe tari:
a. transportul feroviar
b. transportul rutier
c. transportul aerian
14. Printre problemele care pot determina dificultati in ceea ce priveste
transportul rutier se poate numara:
a. restrictii referitoare la deplasare
b. problem referitoare la pregatirea soferilor
c. restrictii referitoare la flexibilitatea acestuia
15. Din categoria restrictiilor de deplasare fac parte:
a. structura parcului auto
b. legislatia
c. adoptarea deciziilor cu privire la finantare
16. Pentru a imbunatati eficienta parcului auto sunt utilizate:
a. sisteme care vizeza logistica inversa
b. sisteme de calcul
c. sisteme informatice
17. La distribuitori, tendintele observate sunt, in general, destul de apropiate de
cele ale intreprinderilor industriale:
a. optimizare retelelor specifice industriilor
b. optimizarea pregatirii comenzilor
c. optimizarea fluxului de materii prime
18. Transportul are o importanta deosebita intr-o infrastructure logistica, din
motive cum ar fi:
a. mijloacelor pe care le utilizeaza
b. cailor de comunicatie pe care le foloseste
c. timpul de indisponibilitate a marfurilor in timpul transportului lor
19. Oferta de transport este multipla in privinta:
a. implicatiile fiecarei intreruperi de flux
b. cailor de comunicatie pe care le foloseste
c. costului per kilometru
20. Este strategica si face parte din decizia globala de implantare a unei
infrastructuri logistice:
a. alegerea mijlocului de transport
b. stabilirea costului pe kilometru parcurs
c. dimensiunea infrastructurii rutiere

S-ar putea să vă placă și