Sunteți pe pagina 1din 15

1 )Jntre componentele-unui produs-destinafie se gasesc:

a) [x] facilitatile de la destinatie


b) [xj imaginea destinatiei
c) [] distanta pana la destinatie
d) [xj punctele de atractie de la destinatie
e) [ ] coordonarea dintre prestatarii de la destinatie

2)ln turism, un canal de distributie direct presupuna:


a) [) numai implicarea unui tour operator
b) [ j implicarea unui tour operator si a unei agentii de turism
c) [ ] numai implicarea unei agentii de turism

3)Gonstruirea unui calendar tarifar are scopul:


a) [ ] de a delermina numarul de perioade de tarifare care se vor utiliza in cursul unui an
b) [x] de a delimita perioadele de tarifare din cursul unui an
c) [ J de a stabili nivelul tarifelor pentru fiecare perioada de tarifare

4)Care dintre urmatoarele activitati sunt activitati de cercetare secundara a pietii turistice?
a) [x] analiza evidentelor tinute in ultimile sase luni privind clientela unui hotel
b) [ ] realizarea unei anchete pe baza de chestionar utiiizand un esantion de 100 de vizitatori af
uriel statiuni
c) [x] citirea publicatiilor de specialitate din domeniul turismului
d) [x] analiza unui studiu de piala realizat anterior de o alta firma

5)Care din urmatoarele activitati nu este o activitatedepromovare a vanzarijof


a) [] oferirea de cadouri clientilor
b) [) o loterie organizata pentru turistii aflati la o destinatie
c) [xj difuzarea la TV a clipului publicitar a unui hotel
d) [ ] reducerea temporara a tarifelor la anumite servicii turistice
6)Abordarea individualizata a pietii turistice presupune:
a) [ ] oferirea acelorasi servicii tuturor consumatorllor de turism
b) [ j impart! reapietii in subpiete omogene si elaborarea unei strategli pentrufiecare din acestea
c) [x] adaptarea pe cat posibil a produselor si serviclllor turistice In functle de dorintele clientului
(sau a unui grup restrai de ciienti)

7}Starea de spririt a turistului face parte din factorll de comportament:


a) [] personal!
b) [x] situationali
c) [ ] social!

8)Din cercclarea primara a pietii turistice fac parte urmaloarela activitati:


a) [x] observarea comportamentului unui grup de turisti dlntr-o statiune
b) [x] un interviu liber cu un excursionist
c) (] nici una dinte ele

9)Serviciile turistice sunt caracterizate de:


a) [ ] costuri fixe relativ reduse sicosturi variabile relatlv ridicate
b) [x] costuri fixe relativ ridicate si costuri variabile relativ reduse
c) [ ] costuri fixe si variabile relativ ridicate
d) [ ] costuri fixe si variabile relativ reduse

10JPrincipala caracteristica a unui produs turistic deschis este:


a) [ ] organizarea produsului in jurul unei activitati motrice principale
b) [ ] prezentarea produsului sub forma de "kit", turistul putand alege oomponentele sale inainte de
plecare
c) [x] dotarea turistului cu o cartela sau un camet de cupoane care I permit accesul liber, pe
pettoada voiajului s sejurului, ia o gama de activitati de loisir
11 JPrintre starile cererii unui produs turistic se numara:
a) [x] cererea negativa
b) [ ] cererea impllcita
c) [x] cererea latenta
d) [ ] cererea neexprimata
e) [x] cererea efectiva

12)O agentie de turism ofera o deplasare la SIghisoara in scopui participarii acoto la un festival
fotetonc anual. Aoest
de produs este mai degraba:
a) [ ] un produs integral
b) [x] un produs tematic
c) [ ] un produs a la carte
d) [ ] un produs deschis

13)Atractivitatea unui segment de piata este:


a) [] direct proportionala cu puterea de negociere a clientilor de pe acel sergment
b) [x] invers proportionala cu puterea de negociere a clientilor de pe acel sergment
c) [] independenta de puterea de negociere a clientilor

14)Adaptarea~preturilor in Industrie turistica are dreptscop:


a) [] alinierea la preturile Internationale
b) [x] corectarea tendintelor naturale ale cererii in beneficiul firmei da turism
c) [ ] acoperirea costurilor de productie

15)Un produs turistic global poate fl:


a) [x] o excursie de trei zile.pe valea Oltului
b) [ Jo camera la hotelul "Tralan" pentru doua noptl
c) [] un bilet de avion pentru Insuiele Baleare
16)Pr|ntre dezavantajele radiouluj ca mijloc publicitar se nurnara:
a) [ ] aria redusa de raspandire
b) [x] prpbabilitatea mica de receptie a me'sajului .
c) [x] imposibilitatea stocarii mesajului

17)Dintre elementele intanglbile ale unui produs-hotel fac parte:


a) [] masa la restaurant
b) [x] comportamentul personalului de la receptie
c) [] aer conditional
d) [x] atmosfera de bar

18)Un salon de turism este uncentru de informare:


a) [] permanent
b) [x] ocazional
c) [] independent

19)Atunoi cand vorbim de piata muzeelor avem in vedere piata produsului turistic abordata la
nivelul:
a) [] categoriei
b) [x] game!
c) j ] sortimentului
d) [ ] articolului

20)Criteriul de segmentare "fidelitate" este unul ce reflecta:...


a) [x] comportamentul
b) f ] stilul de viata
c) [ ] ciclul de viata lamiliala
21)Urma(orul enunt mi se pare ooreot:
a) [ ] pasagerii in tranzit, allall In lallle da Mtepara ala aeroporturilor. pot (I conslderati turisti
potrivtt definitiilor OMT
b) [ ] un om de stiinta care se daplaiMzi In stralnatat* penlru a lua parte la un congres d»
specialltate nu poate fi considerat turist, potrivit doflnltiilor OMT
c) [x] muncitorii slralnl nu pot II conslderati turisti.

22)Sfera de cuprlndoro a notlunli de calalorie;


a) [x] o depaseste pe cea a lurlsmulul
b) [ ] este mai mica decat coa a turismulul
c) [ ] osto aceaasl cu a lunsmului

23)0 vizlta poate II dolinita ca:


a) [x] ajungerea unui calator la destinatie
b) jx) traversarea granitei unei tari sau regiuni
c) [ ] o calatorie cu durata mai mica de 24 de ore

24)Dinlre variabilele uiilizate pentru descrierea unei calatorii fac parte:


a) [x] distanta parcursa
b) [x] cheltuielile efectuate
c) [ ] conditiile atmosferice
d) [x] perioada calatoriei
e) [ ] marimea grupului de calatori
f). (xj scopul calatorie

25)Turismul intern este format din:


a) [ ] turismul emitent si eel receptor
b) [ ] turismul interior si eel national
c) [x] turistii rezidenti ai unei tari care viziteaza propria tara
26)Turismu! emitent este format din:
a) [x] turistii rezidenti intr-o tara care viziteaza alta tara
b) [] turismul interior si eel national
c) [ ] turismul interior si eel international

27)Turismul receptot este format din:


a) [ ] turismui intern si eel" international
b) [x] turistii strain! aflati intr-o tara
c) [] turismul intern si eel national ..

28)Turismul interior cuprinde:


a) [x] turismul intern si eel receptor
b) [] turismul national si eel international ...... ;
c) [] turismul receptor si eel national

29)Turismul national cuprinde:


a) [ ] turismul receptor si eel emitent
b) [x] turismul intern si eel emitent
c) [ ] turismul interior si eel emitent

'30)Turismul international cuprinde:


a) [x] turismul receptor si eel emitent
b) [ ] turismul receptor si eel interior
c) [] turismul emitent si eel interior

31)Activitatile de recreere:
a) [ ] presupun turismul
b) [xj sunt incluse de regula in turism
c) [ ] sunt unul si acelasi lucru cu turismul
32)Unele din urmatoarele componente ale ofertei turistice isi pastreaza utilitatea chiar in absenta
turismului calatoriilor. Care?
a) [ ] a}[ ]hotelurile
b) [ ] b)[x]muzeele
c) [ I agentiile de voiaj
d) [x] bazele sportive
e) [ ] centralele de revervare

33)Care din urmatoarele sectoare ale industriei turistice ofera turistilor principala motovatie de a
de deplasa
destinatie?
a) [ ] sectorul transporturiior
b) [ ] sectorul facilitatilor de cazare
c) [x] sectorul atractiilor
d) [ ] sectorul organizatorilor de voiaje

34)Marketingul turistic public se refera la:


a) [ ] interventia guvernului pentru reglementarea industriei turistice
b) [ ] campaniile de relatii publice conduse de intreprinderile turistice
c) [x] actiunile de marjeting in domeniul turismului intreprinse de autoritatile de
stat

35)Printre caracteristicile ofertei turistice se numara:


a) [x] inseparabilitatea
b) [ ] impersonalitatea
c) [x] sezonalitatea
d) [x] complementaritatea
e) [ ] continuitatea
36)Caracteristica de inseparabililate cu referire la serviciile turistice inseamna ca:
a) [ ] cumpararea si consumul serviciilor turistice sunt simultane
b) [x] producerea si consumul serviciilor turistice sunt simultane
c) [x] producerea si consumul serviciilor turistice sunt simultane

37)Care dintre urmatoarele caracteristici sunt proprii doar industriei turistice:


a) [ ] perisabilitatea ofertei
b) [x] sezonalitatea cererii
c) [x] costul fix ridicat al operatiunilor
d) [ ] inseparabilitatea ofertei

38)La alegerea unui produs sau serviciu turistic:


a) [x] factorul emotional este de obicei mai important decat eel rational
b) [ ] factorul rational este de obicei mai important decat eel emotional
c) [ ] faetorul emotional si eel rational au o importanta egala

39)Urmatorul enunt mi se pare a fi corect:


a) [x] canalele de distribute si intermediarii au in turism un rol mult mai important decat in alte
sectoare de servicil
b) (] canalele de distribute si intermediarii au in turism un rol mai putin important decat in alte
sectoare de servicii
c) ['] canalele de distributie si intermediarii au in turism un rolla fel de important ca in oricare
sectoar de servicii

40)Un autocarist cumpara .un numar de autpvehicole suplimentare in scopul cresterii ciferi de
afaceri si a prol
incepand cu anul urmator. . . '
Acest lucru denota mai degraba o orientare:
a) [x] spre produclie
b) [ ] spre vahzari
c) (j de marketing