Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Raportul dintre cerere i consum turistic se exprim dup cum urmeaz: a) cerere = consum; b) cerere = suma produselor turistice cumprate; c) cerere consum; d) cerere consum. 2. a) b) c) d) Voiajurile forfetare nu se caracterizeaz prin: inelasticitate; complementaritate; etero enitate; elasticitate.

!. "are dintre urmtoarele afirmaii este ade#rat$ a) cererea turistic este c%eltuiala efectuat pentru ac%iziionarea de bunuri i ser#icii incluse &n oferta turistic; b) dez#oltarea turistic poate determina supra&ncrcarea infrastructurii i descon estioarea traficului; c) turismul importat completeaz oferta intern similar' adres(ndu)se ofertei interne ce rm(ne neacoperit; d) scurgerile valutare pot fi determinate de plata bunurilor/serviciilor produse de companii din afara destinaiei turistice. *. "onsumul turistic: a) este mai redus dec(t cererea turistic b) este e al distribuit &n timp i spa iu c) este opac i #olatil d) se realizeaz numai la destinaie. +) b , d; -) a , b; ") c , d; D) a + c. .. "ltoriile rom(nilor &n /talia' mai puin de un an consecuti#' pentru &n rijirea sntii reprezint: a) turism outbound; b) turism inbound; c) export de turism; d) nici una dintre #ariante.

6. .0xplicai &n ce msur s)ar putea aplica teoria dotrilor factoriale la cazul pieei turistice din Rom(nia. 0xemplificai. 1. 1oti#aia turistic cu cel mai mare se ment de pia este: a) evadarea; c) cea educaional; b) cea oniric; d) cea sexual.

2. 2ac natura muncii conduce spre o tipolo ie similar a acti#itilor de di#ertisment practicate' atunci relaia timp liber)timp de munc este de: a) compensare; b) neutralitate; c) ntreptrundere; d) alternati#.

!. "on#ersia facilitilor turistice' pe msur ce destinaia pierde din atracti#itate' este o caracteristic a crui stadiu din ciclul de #ia3 al unei destina3ii turistice: a) dez#oltare; b) sta nare; c) consolidare; d) declin. *. a) b) c) 4urismul nu cuprinde acti#it3ile desf5urate de persoane care se deplaseaz: &n locuri situate &n afara re5edin3ei obi5nuite; pentru o perioad consecuti# ce nu dep5e5te un an 612 luni); n vederea obinerii de venituri suplimentare n urma prestrii unor activiti lucrative; d) cu scop de loisir' pentru afaceri sau alte moti#e. .. a) b) c) d) . 4urismul naional se refer la: turismul intern i turismul outbond; turismul inbound 5i turismul outbound; turismul intern i turismul inbound; turismul inbound.

7. 2efinii conceptul de poducie turistic i exemlificai caracteristicile acesteia pentru un anumit produs turistic.

1. "are afirmaie este fals: a) industria turistic este intensi# &n munc; b) procesul de producie &n industria 484 se desfoar simultan cu consumul; c) procesul de producie n industria T T are caracter permanent; d) industria 484 este situat &n a#al fa de toate celelalte ramuri ale economiei. 2. 9ondajul' ca metod de cule ere a informaiilor cu pri#ire la circulaia turistic' ofer date despre: a) numrul sosirilor i plecrilor de turiti; b) &ncasrile din turism; c) obiceiurile de consum turistic; d) toate acestea. !. "onform clasificrii lui !ri" #o$en' cate oria turitilor neinstitutionalizai cuprinde: a) exploratorii i turistii indi#iduali de mas; b) $oinarii i e%ploratorii; c) turitii or anizai de mas i turistii indi#iduali de mas; d)%oinarii 5i turitii indi#iduali de mas *. Reprezint modalitai de finanare a turismului: a) leasin ul; b) creditul; c) acionariatul i coproprietatea; d) a& b&c. .. Raportul dintre cerere i consum turistic se exprim dup cum urmeaz: a) cerere = consum; b) cerere = suma produselor turistice cumprate; c) cerere consum; d) cerere consum. 7. 0xplicai &n ce msur s)ar putea aplica teoria avantajului absolut la cazul pieei turistice dintr)o anumit ar: re iune. 0xemplificai

1. 2eterminanii ofertei turistice sunt: a) teritoriul& rolul statului& ba'a te$nico(material& nivelul preurilor; b) ni#elul preurilor' timpul liber' modificrile demo rafice' rolul statului; c) rolul statului' protecia santii' teritoriul; d) teritoriul' ni#elul preurilor' ni#elul #eniturilor' rolul statului. 2. "aracteristicile economice ale #oiajelor forfetare sunt: a) inelasticitatea& eterogenitatea& complementaritatea; b) complementaritatea' elasticiatea' omo enitatea; c) di#ersitatea' elasticitatea' omo enitatea; d) omo enitatea' complementaritatea' inelasticitatea. !. ;unciile statului &n turism sunt: a) funcia promoional i cea de control; b) funcia de stimulare i cea de coordonare; c) funcia de inter#enie i cea de or anizare; d) nici o #ariant corect. *. "are dintre urmtoarele reprezint caracteristici ale pieei turistice: a) complexitate' transparen' mobilitate i concentrare; b) concentrare' %ipersensibilitate' imobilitate' transparen; c) comple%itate& opacitate& mobilitate i concentrare; d) opacitate' complexitate' mobilitate' inelasticitate. .. 0tapele ciclului de #ia a produsului turistic sunt urmtoarele: a) cretere' maturitate' declin i relansare; b) e%plorare& adaptare& de'voltare& consolidare& stagnare& revitali'are; c) lansare' consolidare' declin i re#italizare; d) re#italizare' explorare' dez#oltare' declin.

declin

7. 2efinii i exemplificai care ar trebui s fie rolul statului &n calitate de determinat al ofertei turistice.

1. ;luxurile turistice: a) sunt concentrate &n rile &n curs de dez#oltare; b) se msoar n uniti i indicatori fi'ici specifici; c) au caracter unilateral; d) sunt direct proporionale cu dimensiunea destinaiei. 2. Reprezint efecte ne ati#e ale impactului economic al turismului urmtoarele: a) &ncasrile bu atare' turismul de encla#' creterea costurilor cu infrastructura; b) turismul de enclav& creterea costurilor cu infrastructura& caracterul se'onier al locurilor de munc; c) creterea #olumului exporturilor' turismul de encla#' standardizarea ofertei turistice; d) creterea &ncasrilor #alutare' creterea costurilor cu infrastructura' caracterul sezonier al locurilor de munc. !. "are dintre urmtoarele afirmaii nu este ade#rat$ a) turismul de encla# are un impact economic redus asupra comunitilor locale b) impactul indus al c$eltuielilor turistice este dat de tran'ac iile dintre diversele firme locale& determinate de c$eltuiala turistic direct c) etnocentrismul este un efect social ne ati# al dez#oltrii turistice d) ciclul de #ia a destinaiilor turistice presupune reacii de iritare i ostilitate ale localnicilor &nainte de manifestarea acceptrii turitilor i a efectelor acti#itii turistice *. "onsumul turistic: a) este mai redus dec(t cererea turistic b) este e al distribuit &n timp i spa iu c) este opac i #olatil d) se realizeaz numai la destinaie. +) b , d; -) a , b; ") c , d; D) a + c. ..0tapele ciclului de #ia a produsului turistic sunt urmtoarele: e) cretere' maturitate' declin i relansare; f) e%plorare& adaptare& de'voltare& consolidare& stagnare& revitali'are; ) lansare' consolidare' declin i re#italizare; %) re#italizare' explorare' dez#oltare' declin.

declin

72efinii i dez#oltai conceptul de <self caterin <. 0xemplificai. 1. "are afirmaie este ade#rat: a) pac%etul turistic este tan ibil; b) pac%etul turistic este perisabil; c) pac$etul turistic nu este variabil; d) pac%etul turistic &n lobeaz doar elemente materiale. 2. "94 ofer posibilitatea de a determina: a) contribuia turismului la )*+& po'iionarea turismului n raport cu alte activiti economice& investiiile turistice; b) numrul de locuri de munc enerate &ntr)o economie' &ncasrile u#ernamentale determinate de turism' c%eltuielile turistice na3ionale; c) impactul turismului asupra balanei comerciale' contribuia turismului la =/-; d) caracteristicile resurselor umane din industria turismului 5i a cltoriilor' capitalul in#estit &n acest sector. !. ;luxurile turistice: e) sunt concentrate &n rile &n curs de dez#oltare; f) se msoar n uniti i indicatori fi'ici specifici; ) au caracter unilateral; sunt direct proporionale cu dimensiunea destinaiei. *.+tunci c(nd timpul liber este pri#it ca o compensare a deza#antajelor i a eforturilor enerate de timpul de munc' relaia timp liber)timp de munc este una de: a) compensare; b) neutralitate; c) &ntreptrundere; d) alternati#. .. 9tadiul de dez#oltare a unei destinaii turistice cu numr redus de turi ti' cu comportament de #izitare nere ulat este: a) de adaptare; b) de e%plorare; c) de consolidare;

d) de dez#oltare. >. 0xplicai ce sunt lanurile %oteliere inte rate; dai un exemplu de astfel de lan %otelier; menionai c(te#a caracteristici ale procesului de internaionalizare' specifice acestuia.