Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţiul I

Dl X este proprietarul unei întreprinderi de distribuţie. În prezent, cu 5 camioane el reuşeşte


să acopere oraşul Y. repartiţia turneelor de livrare este următoarea:

R2 R3

R5

R1
R4

Regiu- Numărul Pe cont propriu sau


Caracteristicile regiunii
nea de turnee sub-contractat
Multă circulaţie, densitate ridicată a clienţilor, timp
R1 2 Cont propriu
de livrare important
R2 1 Sub-contractare Densitate medie a clienţilor, rata de livrare medie
R3 1 Sub-contractare Densitate mare a clienţilor, rată de livrare important
R4 1 Sub-contractare Densitate medie a clienţilor, rata de livrare slabă
R5 1 Sub-contractare Densitate slabă a clienţilor, rata de livrare slabă

◊ O rată de livrare medie: încărcarea vehiculului depăşeşte uşor pragul de rentabilitate


◊ Densitate mare a clienţilor: concentrare mare a clienţilor (în ceea ce priveşte numărul şi localizarea)
◊ Agenţia domnului X se găseşte în R1.

1. Explicaţi relaţia existentă între regularitatea fluxurilor şi modalităţile de


gestiune a turneelor?
2. În funcţie de caracteristicile regiunilor, organizarea turneelor este optimă (în
ceea ce priveşte recurgerea la sub-contractare şi utilizarea mijloacelor proprii)?
Explicaţi!

Exerciţiul II
Dl. X se găseşte în poziţia S. El a decis să-şi dezvolte activitatea şi stabileşte relaţii cu
alte 2 agenţii A şi B.

B
Caracteristicile agenţiilor
S A B
Tipuri de vehicule utilizate 15 T 15 T 15 T
Numărul de vehicule disponibile 2 2 2
Pragul de rentabilitate al
vehiculelor
8T 8T 8T
Pragul de rentabilitate a vehiculelor:încărcarea minimă a unui vehicul ;şi începând de unde întreprinderea
poate spera să câştige bani din transportul respectiv.

Caracteristicile expedierilor

Agenţia de expediere Agenţia de destinaţie (AD) Volum zilnic expediat


(AE)
A 10 T
S
B 10T
S 10 T
A
B 20 T
A 10 T
B
S 10 T

◊ Costurile de transport între diferitele agenţii sunt următoarele


(A-S): 100 u.m. / (S-B): 120 u.m. / (A-B): 180 u.m.,

◊ Costul de trecere la rampă este estimat la 20u.m./ tonă. Această rată este
aplicabilă în cazul tuturor agenţiilor. (Fiecare agenţie de sosire facturează
agenţiei de plecare costul de trecere la rampă)

◊ Costul de livrare la nivelul fiecărei agenţii este estimat forfetar: 25


u.m./tonă. Această rată este aceeaşi pentru toate agenţiile şi pentru toţi
clienţii care se găsesc în raza agenţiei care va distribui coletele.

◊ Volumul transportului de mărfuri schimbat între cele 3 agenţii este constant


pe tot parcursul unei luni. În ceea ce priveşte numărul de zile lucrătoare pe
lună acesta este de 26.

◊ Oricare ar fi situaţia nu se recurge la transbordare.

◊ La fiecare sfârşit de lună, agenţiile reglează soldul tranzacţiilor lor.


1. Calculaţi costul lunar de transport al fiecărei agenţii.
2. Calculaţi costul lunar de trecere la rampă al fiecărei agenţii.
3. Calculaţi costul lunar de livrare al fiecărei agenţii.
4. Calculaţi soldul lunar plătit de fiecare agenţie.
5. Presupunem că fiecare agenţie speră să realizeze o marjă de profit de 20
% peste costul de distribuţie. Calculaţi preţul de vânzare unitar pentru
fiecare agenţie (pe tonă)?