Sunteți pe pagina 1din 61

SPECIALIZAREA: ECTS – EXTENSIUNE BĂLȚI

Proiect

la disciplina Proiecte economice în turism

Organizare conferință științifică internațională

și elaborare circuit turistic

Cu tematica Turismului Sustenabil.

Elaborat de: Pogor Ana

Morar Tamara

Voloșciuc Ana

Zagoreanu Dina

Bălți, 2019
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Cuprins:

I. Stabilirea denumirii conferinței, acronimului, logo-ului, scopului și obiectivelor .............................. 3


II. Alegerea destinației, locației și a perioadei desfășurării conferinței .............................................. 4
III. Organizarea propriu-zisă a conferinței ......................................................................................... 6
1. Stabilirea comitetului de program ................................................................................................ 6
2. Stabilirea comitetului de organizare și secretariat ......................................................................... 6
3. Stabilirea secțiunilor conferinței .................................................................................................. 7
4. Invitație participare conferință ..................................................................................................... 8
5. Înregistrarea viitorilor participanți și alte informații necesare participării la conferință ............... 10
a) Formular înregistrare ............................................................................................................. 10
b) Detalii conferință ................................................................................................................... 11
c) Cazare ................................................................................................................................... 12
d) Catering................................................................................................................................. 14
e) Transport ............................................................................................................................... 18
IV. Derularea conferinței ................................................................................................................. 21
1. Programul conferinței ................................................................................................................ 21
2. Înregistrarea la sosire ................................................................................................................. 23
3. Sălile de conferință, echipamente și servicii tehnice ................................................................... 24
4. Mijloace de promovare .............................................................................................................. 25
V. Estimarea și structurarea bugetului ................................................................................................ 30
VI. Produsul turistic propus participanților ...................................................................................... 31

2
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

I. Stabilirea denumirii conferinței, acronimului, logo-ului, scopului și obiectivelor


1. Tema:
Conferința la nivel internațional pe care urmează să o realizăm vizează tema turismului
sustenabil, prin urmare, va purta denumirea Conferința Internațională a Turismului
Sustenabil.
Acronimul conferinței este CITS– Conferința Internațională a Turismulului Sustenabil.
Tema este una interesantă și largă, permițând abordarea unei mari varietăți de subiecte ale
subdiviziunilor turismului. Prin urmare, se deschide posibilitatea de participare a multor
specialiști. O astfel de conferință este binevenită în România – țară frumoasă, în care valorile
străvechi încă sunt vii, și se lucrează la păstrarea lor. „Turismul sustenabil este acea formă de
turism care, concomitent, satisface trebuinţele turiştilor şi ale comunităţilor locale, iar
managementul resurselor se realizează în așa mod, încât trebuinţele economice, sociale şi
estetice vor fi satisfăcute. Respectiv, se conservă integritatea culturală, diversificarea biologică şi
ecologică.”1
2. Logo:

Logo-ul este reprezentat de Globul Pământesc de culoare verde,


cu o amprentă a piciorului uman, pe care sunt frunze. Împrejurul acestei
embleme scrie tema conferinței: „Conferința Internațională a Turismului
Sustenabil”. Planeta este simbolul umanității, habitat al tuturor făpturilor
vii, care trăiesc într-o armonie lăsată de Creator. Verdele sugerează viață,
dinamism, natură, având corespondent frunzele. Talpa piciorului are sens dublu. În primul rând,
sugerează faptul că omul a cotropit toată planeta și practic nu a rămas vreun loc neexplorat. Cu
toate acestea, frunzele de pe talpă au intenția de a motiva omul ca în urma lui să rămână la fel,
aducându-i aminte că el nu are dreptul de a distruge natura. În al doilea rând, talpa mai reflectă
turismul internațional. Toate elementele se află în acord cu tema și scopul conferinței.
3. Slogan: „Țara nu e a noastră, ci a urmașilor noștri”
Sloganul este reprezentat de o parafrazare a cuvintelor strămoșului nostru, Ștefan cel
Mare, care spunea: „Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a
urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor" (Barbu Ştefănescu
Delavrancea, „Apus de Soare"). Aceste cuvinte conțin în ele definiția cea mai clară a turismului
sustenabil.

1
Alina Haller CS III dr. ARFI – ICES ,,Gh. Zane”
3
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

4. Scop:
Scopul principal al CITS este de a reuni cât mai mulți cercetători competenți din diverse
țări ale lumii, care sunt preocupați de problema turismului sustenabil la nivel global/regional în
vederea realizării schimbului de informații utile, obținute în urma examinării din mai multe
aspecte a subiectului abordat. În același timp, se vizează determinarea aspectelor care
caracterizează situația actuală a acestui tip de turism și evidențierea punctelor slabe, în scopul
îmbunătățirii acestora în timpul apropiat.
5. Obiective:

Obiectivul 1: Valorificarea studiilor de cercetare în domeniul turismului sustenabil prin


editarea unui volum de lucrări științifice;
Obiectivul 2: Creșterea vizibilității conferinței CITS și a universității pe plan
internațional;
Obiectivul 3: Crearea unei comunităţi de cercetare la nivel internațional în domeniul
turismului sustenabil în scopul determinării perspectivelor acestuia;
Obiectivul 4: Inițierea unei colaborări între cercetători pentru dezvoltarea proiectelor ce
vizează turismul sustenabil;
Obiectivul 5: Publicarea celor mai bune articole în baze de date și reviste internaționale.
II. Alegerea destinației, locației și a perioadei desfășurării conferinței
1. Destinația: România, Brașov
România aduce pe piața mondială peisaje frumoase, resurse balneare foarte bogate, Delta
Dunării, tradiţii nealterate, legende sau mituri atractive, cetăţile
fortificate din Transilvania, dar şi aventură în natură, viaţă de noapte
activă şi atractivă în Bucureşti sau alte mari oraşe.
Destinația desfășurării conferinței este Brașov din motiv că această regiune este bogată în
zone ecologice cu turism sustenabil dezvoltat. La îmbinarea a două mari lanţuri muntoase:
Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali, judeţul Braşov
ne oferă șansa să subliniem pontențialul indiscutabil de
dezvoltare ecoturistică al acestei părți a Europei. Dorim ca
conferința să se desfășoare aproape de cele mai
spectaculoase locuri naturale din România și la finalul
acesteia să organizăm un circuit turistic de neuitat pentru
vizitatorii conferinței.

4
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

2. Locația: Universitatea „Transilvania” (UTBv),

Bulevardul Eroilor 29, Brașov 500036, România,

Facultatea de Științe Economice și Administrarea


Afacerilor:
Colina Universității nr. 1, Corpul A, etajul III,
Sala CP2 Colina Universității.
Locația a fost stabilită de organizatorii conferinței, și anume: Facultatea de Științe
Economice și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Alimetație și Turism, a Universității
Transilvania din Brașov, care au stabilit ca conferința să se desfășoare în Corpul A a Facultății de
Științe Economice și Administrarea Afacerilor, dispunând de spațiu suficient.

3. Perioada desfășurării: Conferința se va desfășura în perioada 21-22 mai anul curent.


Am ales această perioadă deoarece este o perioadă
cu o atmosferă caldă și primitoare, iar participanții
se pot bucura de un timp plăcut, în care vor putea
vizita orașul. Ca interval a săptămânii am ales ziua
de marți, considerând că este cel mai avantajos din
punct de vedere al programului atât pentru cei care
participă doar la conferință, cât și pentru cei care
doresc să descopere alături de noi ținuturile
României, în exercursia opțională propusă.

5
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

III. Organizarea propriu-zisă a conferinței


1. Stabilirea comitetului de program

Nr. Nume, Prenume Domeniu, post ocupat, Țara de origine


universitatea

1. Ioan Vasile Abrudan Rector, Universitatea România, Brașov


Transilvania
2. Carol Csatlos Decan al Facultății de România, Brașov
Alimentație și Turism,
Universitatea Transilvania
3. Mioara Borza Lector univ.dr, Facultatea de România, Iași
Economie și Administrarea
Afacerilor, Universitatea ”Al.
Ioan Cuza”
4. Gina Ionela Butnaru Conf.univ., dr., Universitatea România, Iași
”Al. Ioan Cuza”
5. Mirela Ştefănică Asist.univ., dr., Facultatea de România, Iași
Economie și Administrarea
Afacerilor, Universitatea ”Al.
Ioan Cuza”
6. Carmen Nastase Lector univ dr. Universitatea România, Suceava
„Ştefan cel Mare”
7. Jessica Lalangui Prof., Universitatea Quito, Republica Ecuador
Metropolitană din Ecuador
8. Iwona Niedziółka Alcide De Gasperi Polonia, Józefów
Universitatea de Economie
Euroregională
9. Freya Higgins-Desbiolles Conf., univ., Școala de Australia
Management a Universității
din Australia de Sud
10. Nicolae Platon Director general R. Moldova, Chișinău
Agenția Turismului Republicii
Moldova
11. Manuela de Carlo Prof. univ. International Italia, Milano
University of Language and
Media
12. Elena Turcov Prof. univ., Academia de R. Moldova, Chișinău
Studii Economice a Moldovei

2. Stabilirea comitetului de organizare și secretariat

Comitetul de organizare

Comitetul de organizare al conferinței științifice “Conferința Internațională a Turismului


Sustenabil” are un rol important în organizarea însăși a evenimentului și stabilirea modului de

6
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

desfășurare al întrunirii științifice. El va fi format din: decan, prodecan și profesori competenți,


ce activează în domeniul turismului, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea
Afacerilor a Universității Transilvania din Brașov, România. Aceștia sunt reprezentați de către:
Nume și prenume Funcția
BRĂTUCU Gabriel Decan al Facultății de Economie și
Administrarea Afacerilor
FLORIS Tiberiu Prof.univ. Director Departament MIE
DUGULEANĂ Constantin Conf.univ. Director Departament FCTE
CONSTANTIN Cristinel Petrișor Prof.univ. Director Departament MTSAI
TRIFAN Adrian Conf.univ.dr.ing. Prodecan
CHIȚU Ioana Bianca Conf.univ.dr.ing. Prodecan
LIXĂNDROIU Radu Constantin Conf.univ.dr.ing. Prodecan
BULBOACĂ Ștefan Stufent Membru al Consiliului Facultății de
Economie și Administrarea Afacerilor
APOSTU Maria Student Membru al Consiliului Facultății de
Economie și Administrarea Afacerilor
Secretariat:

Nume și prenume Funcția


Morar Tamara Student – Economia comerțului, turismului și
serviciilor
Pogor Ana Student – Economia comerțului, turismului și
serviciilor
Voloșciuc Ana Student – Economia comerțului, turismului și
serviciilor
Zagoreanu Dina Student – Economia comerțului, turismului și
serviciilor

3. Stabilirea secțiunilor conferinței


o Turismul gastronomic
o Turismul rural
o Agroturismul
o Ecoturismul
o Turismul negru
o Turismul de sănătate
o Turismul extrem
o Turismul roșu
o Turismul spiritual

7
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

4. Invitație participare conferință

8
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

9
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

5. Înregistrarea viitorilor participanți și alte informații necesare participării la


conferință
a) Formular înregistrare

Formularul de înregistrare este transmis către participanți atât prin intermediul poștei
electronice și poate fi completat fizic și trimis la adresa www.cits@gmail.com până la data de 01
februarie 2019, cât și disponibil pe site-ul official al conferinței, www. unitbv.cits.com. Acest
formular solicită următoarele date care trebuie să fie corecte și explicite:

- identitatea personală (nume, prenume)


- date de contact (adresă electronică, nr. de telefon)
- mediul de proviniență (țara, localitatea);
- scopul vizitării conferinței internaționale
(vizitator, cercetător, prezentator de articol);
- modalități de plată și alte condiții (necesitatea cazării pe durata de desfășurării
conferinței, mijlocul de transport utilizat).

10
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Înregistrarea la conferință va fi validată după ce operatorul evenimentelor primește


copiile documentelor de plată sau a datelor din documentele de plată.
Voucherul de servicii și plăți (documentul ce conține situația serviciilor rezervate și a
plăților efectuate pentru CITS 2019) va fi trimis prin e-mail, pe adresa furnizată de participant în
formularul de înregistrare, după data de 15 aprilie 2019. Acest document este prezentat la
secretariatul evenimentului pentru ridicarea materialelor.
În scopul selecționării candidaților se vor lua în vedere un șir de criterii, și anume:
 Complexitatea, relevanța și conținutul lucrării;
 Originalitatea;
 Respectarea cerințelor de tehno – redactare;
 Data depunerii lucrării.

b) Detalii conferință

Înregistrare 01.02.2019
Transmiterea a rezumatelor articolelor, lucrărilor 20.02.2019
Prezentarea notificării de acceptare sau respingere a lucrărilor 10.03.2019
Date
limită Transmiterea versiunii depline a articolelor, lucrărilor 15.04.2019
Plata taxei conferinței 15.04.2019

Participanții trebui să transmită rezumatul articolului în volum de 500 cuvinte în format


Word până la 20 februarie 2019. Rezumatul trebuie să includă numele și afilierea
autorului(autorilor). Comitetul de organizare va selecta rezumatele pentru prezentarea orală la
Conferință și va contacta participanții într-un termen rezonabil de scurt după primire.
Participanții selectați vor transmite versiunea deplină a articolului până la data de 15 aprilie
2019. Articolele vor fi considerate pentru publicare într-un volum special (cu ISBN) dedicat
Conferinței care este planificat să apară în septembrie 2019, fiind mai întâi verificate de către doi
referenți dintre membrii Comitetului de organizare.
Participanții trebuie să trimită rezumatul și versiunea deplină a articolului la emailul
Conferinței (www.cits@gmail.com). Taxă de participare care trebuie achitată este de 80 euro,
fiind incluse materialele conferinţei, pauzele de cafea, 1 cocktail, 2 mese de prânz. Opțional,
circuit turistic în perioada 23-25 mai, masă tradițională românească. Participanţii îşi vor acoperi
costurile de transport. Data limita de plată a taxei este 15 aprilie 2019. Limbile oficiale ale
conferinţei sunt limba română şi limba engleză.
Articolele vor fi redactate după următorul format:

11
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

- Titlul lucrării (caractere de 14, bold, capitals, centrat), prenumele și numele autorului
(caractere de 14, centrat). Afilierea și adresa de e-mail vor fi trecute în nota despre autor
care va fi înserată la sfîrșitul lucrării;
- Rezumat (100-300 cuvinte) caractere de 12 și cuvinte cheie (minim 6).
- Microsoft Word: Margins: Top: 2.2 cm; Left: 1.8 cm; Bottom: 2.2 cm; Right: 1.8 cm;
- Font: Times New Roman, dimensiunea caracterelor: 12. Spațiere: la un rând;
- Citatele vor fi însoţite de numele autorului, anul publicaţiei şi pagina, între paranteze:
(Smith 2010: 12).
- Paginile nu se numerotează;
- Bibliografia va fi aşezată la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică. Se menţionează, în
ordine, autorul(-ii) nume, prenume (în întregime), anul apariţiei, titlul scris cu italic, locul
editării, editura, volumul, pagina.
- După bibliografie urmează o notă despre autor (60-80 de cuvinte), care include afilierea
autorului și adresa de e-mail unde poate fi contactat;
- Data limită pentru trimiterea articolelor şi lucrărilor: 15 aprilie 2019.

Plata taxei de participare la conferință se va face în contul bancar


IBAN:R086INGB0000999236549, deschis la ING BANK Sucursala Brașov, beneficiar
Universitatea Transilvania din Brașov.
Plata cinei festive, în valoare de 10 lei se va face la Brașov, în momentul
înregistrării. După achitarea cinei festive, veți primi un voucher pe baza căruia veți intra la cină
în data de 23 mai 2019.
c) Cazare

Vom pune la dispoziția participanților mai multe posibilități de cazare, considerate


avantajoase dpdv. al locației și confortului. Totuși, aceștia vor avea posibilitatea alegerii pe cont
propriu a unui loc de cazare, prin comandă personală. Prima categorie cuprinde siguranța unor
facilități pe care le-am considerat necesare, precum: mic dejun inclus, wifi gratuit și nelimitat,
servicii de calitate, parcare, restaurant.
Iată care sunt sugestiile noastre:
Nr Hotel Număr Preț (euro) Localizare Date de contact
de stele SG DBL
1 Kronwell Hotel 4 - 150 Bulevardul Gării +40 368 730 800
nr 7, 500203
Brașov, România

12
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

2 Victoria Bulevard Hotel 4 70 85 Bulevardul +40 368 800 500


Victoriei 6A,
500214 Brașov,
România

3 Grand Hotel Belvedere 4 - 375 Strada +40 268 415 575


Stejerișului 26,
500122 Brașov,
România

4 Ramada Brașov 4 45 50 Calea Bucuresti +40 268 508 009


nr 13, 505600
Brașov, România

5 Drachenhaus 3 40 60 Strada Nicolae +40 368 401 606


Balcescu 12,
500019 Brașov,
România

6 Bella Muzica 3 - 60 Strada Piata +40 268 477 956


Sfatului nr 19,
500025 Brașov,
România

7 Arce Boutique Hotel 3 75 81 Strada Castelului +40 725 810 762


nr 35, 500002
Brașov, România

13
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

8 Belfort Hotel 3 60 80 Dobrogeanu +40 368 005 181


Gherea 4C,
500003 Brașov,
România

d) Catering

Serviciul de alimentație pentru persoanele prezente la conferință vor fi asigurate în


ambele zile de către compania Sergiana Center. Compania asigură transportul preparatelor
culinare la locul desfățurării conferinței, personalul de servire necesar, aranjarea meselor cu
seturile de tacâmuri necesare și decorațiuni florale, mese cu față de masă și scaune. De
asemenea, pun la dispoziție o gamă variată de preparate și băuturi, care includ și meniuri pentru
persoane vegetariene. Pentru orice altă cerință, participanții pot menționa alte restricții
alimentare în formularul de înscriere la secțiunea ”Comentarii”, iar meniul va fi discutat personal
cu participantul în cauză. Meniurile pe care le-am ales pentru mesele de prânz, pauzele de cafea
și cina festivă sunt prezentate mai jos:
Cheltuielile cu meniul pentru întrega perioda de desfășurare a evenimentului se ridică la
suma de 3650 euro.
La cele două prânzuri și coffe break-uri oferite participanților, se va mai organiza o cină festivă
care să încheie conferința. Costul cinei festive va fi de 10 euro de persoană.

14
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

15
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

16
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

17
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

e) Transport

Pentru a facilita deplasarea cu ușurință a participanților la conferință punem la dispoziția


acestora un șir de propuneri de transport pentru ziua de venire și plecare de la eveniment.
Localitatea Transportul propus pentru deplasare spre/de la conferință
participanților Avion Tren Autobuz
la conferință
Iași, România Ruta Iaşi către Braşov este Ruta Iaşi către Braşov est
realizată în fiecare zi e realizată în fiecare zi
de 171 trenuri cu plecare de 4 autobuze cu plecare
din stațiile Iași, Nicolina, de la stațiile Iași –
Remiza T. Socola H și cu Autogara Transbus
sosire în stațiile Dârste, Codreanu SRL, Iași –
Bartolomeu, Brașov. Autogara Iași Vest
Durata medie a călătoriei Metchim SA (Pacurari),
este de 15h 6min. Primul Iasi – Agenția BEPS
tren pleacă la 04:06. TRAVEL și ajunge la
Ultimul este la 23:23. stațiile Brașov - Autogara
Preț: 56,46 RON – 61,95 1 Brașov (Transbus Gara
RON. CFR), Brașov - PECO
OMV – GARA C.F.R.
Media duratei de călătorie
este 6h 30min. Primul
autobuz pleacă la 06:00.
Ultimul este la 10:30.
Preț: 55 RON – 70 RON.
Suceava, Ruta Suceava către Braşov Ruta Suceava către Braşo
România este realizată în fiecare zi v este realizată în fiecare
de 331 trenuri cu plecare zi de 5 autobuze cu
din stațiile Suceava, plecare de la
Suceava Nord, Bănești stațiile Suceava –
Suceava Hc, Suceava Autogara Transporturi
Vest și cu sosire în Auto TASA, Suceava –
stațiile Bartolomeu, Stație Suceava, Suceava –
Dârste, Brașov. Autogara și ajunge la
Durata medie a călătoriei stațiile Brașov – Autogara
este de 14h 28min. Primul Internațională Bartolomeu
tren pleacă la 00:36. (Autogara 4 Brașov),
Ultimul este la 23:36. Brașov – Autogara 1
Preț: 46,10 RON – 85,70 Brașov (Transbus Gara
RON. CFR), Brașov.
Media duratei de călătorie
este 7h 55min. Primul
autobuz pleacă la 06:50.
Ultimul este la 12:45.
Preț: 80 RON – 100
RON.
Quito, Republica Bilete de avion dus-întors Ruta București către
Ecuador Quito, Republica Ecuador - Braşov este realizată în
București, România sunt fiecare zi de 5 autobuze
oferite de către compania cu plecare din stațiile
aeriană Turkish Airlines, Bucuresti – Autogara
plecare 20.05.2019, ora Filaret, Bucharest Central
10:32, Mariscal Aeroport Bus Station și ajunge la
18
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Quito, timp de zbor 29h cu stațiile Brașov - Autogara


2 escale (Bogota și 1 Brașov (Transbus Gara
Frankfurt) – retur CFR), Brasov Gas Station
25.05.2019, ora 06:00 Harmanului.
plecare de la Aeroportul Media duratei de călătorie
Internațional București este 3h 40min. Primul
Henri Coandă, timp de zbor autobuz pleacă la 02:00.
23h cu 2 escale (Frankfut și Ultimul este la 23:00.
Panama). *Deplasarea de la Preț: 44,16 RON.
București spre Brașov poate
fi făcută cu autobuzul.
Preț: 700 € - 1018 €.
Józefów, Compania Wizz Air oferă Ruta București către
Polonia bilete de avion dus-întors Braşov este realizată în
Varșovia, Polonia – fiecare zi de 5 autobuze
București, România, cu plecare din stațiile
plecare de la Aeroportul Bucuresti – Autogara
Internațional “Frederic Filaret, Bucharest Central
Chopin” Varșovia data de Bus Station și ajunge la
20.05.2019, ora 12:30, zbor stațiile Brașov - Autogara
direct de 2h spre Aeroportul 1 Brașov (Transbus Gara
Internațional București CFR), Brasov Gas Station
Henri Coandă și retur Harmanului.
25.05.2019, ora 15:45. Media duratei de călătorie
*Deplasarea de la București este 3h 40min. Primul
spre Brașov poate fi făcută autobuz pleacă la 02:00.
cu autobuzul. Ultimul este la 23:00.
Preț: 53 €. Preț: 44,16 RON.
Sydney, Companiile aeriene
Australia Malaysia Airlines, KLM și
Tarom propun bilete de
avion dus-întors Sydney,
Australia – București,
România. Plecare din
Aeroportul Internațional
Sydney Kingsford Smith,
20.05.2019, ora 13:25, timp
de zbor 33h cu 2 escale
(Kuala Lumpur și
Amsterdam). Retur din
Aeroportul Internațional
București Henri Coandă,
25.05.2019, ora 16:55, timp
de zbor 34h cu 2 escale
(Amsterdam și Kuala
Lumpur).
Preț: 855 € - 860 €.
Chișinău, R. Compania aeriană Air Trenul Chișinău – Ruta București către
Moldova Moldova propune bilete de București circulă zilnic. Braşov este realizată în
avion dus-întors Chișinău, Plecare de la Stația fiecare zi de 5 autobuze
R. Moldova – București, Chișinău 17:10, sosire la cu plecare din stațiile
România. Plecare București Nord 06:32, Bucuresti – Autogara
20.05.2019, ora 07:30, de la 13:22h parcurse. Plecare Filaret, Bucharest Central
Aeroportul Internațional din București Nord 08:52, Bus Station și ajunge la

19
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Chișinău. Retur 25.05.2019, sosire în Stația Chișinău stațiile Brașov - Autogara


ora 09:10, de la Aeroportul 20:00, 12:52h parcurse. 1 Brașov (Transbus Gara
Internațional București Preț: 658,45 lei. CFR), Brasov Gas Station
Henri Coandă. Timp de Harmanului.
zbor 1h. *Deplasarea de la Media duratei de călătorie
București spre Brașov poate este 3h 40min. Primul
fi făcută cu autobuzul. autobuz pleacă la 02:00.
Preț: 141 € - 162 €. Ultimul este la 23:00.
Preț: 44,16 RON.
Milano, Italia Compania Ryanair propune Ruta București către
bilete de avion dus-întors Braşov este realizată în
Milano, Italia – București, fiecare zi de 5 autobuze
România. Plecare din cu plecare din stațiile
Aeroportul Milano Bucuresti – Autogara
Bergamo Orio al Serio, Filaret, Bucharest Central
20.05.2019, ora 11:30. Bus Station și ajunge la
Retur din Aeroportul stațiile Brașov – Autogara
Internațional București 1 Brașov (Transbus Gara
Henri Coandă, 25.05.2019, CFR), Brasov Gas Station
ora 09:50. Timp de zbor 2h Harmanului.
15min. Media duratei de călătorie
*Deplasarea de la București este 3h 40min. Primul
spre Brașov poate fi făcută autobuz pleacă la 02:00.
cu autobuzul. Ultimul este la 23:00.
Preț: 47 €. Preț: 44,16 RON.

20
IV. Derularea conferinței
1. Programul conferinței

Programul Conferinței implică înregistrarea oaspeților și participanților, salutarea și cuvântul de


bun venit și introducere ținut de Decanul Facultății de Alimentație și Turism, Universitatea
Transilvania. În sala mare de conferințe se vor prezenta articole științifice pe diverse teme din
turism și la amiază, după luarea prânzului, participanții și vizitatorii se vor repartiza pe secțiuni.
De la 14:00 până la ora 18:30 vor fi prezentate articole științifice specifice secțiunilor astfel că
fiecare participant va avea ocazia să fie implicat în zona de turism de care este interest. După ora
18:30 în ambele zile de conferință are loc cina timp de o oră, iar în ultima zi e cina festivă.

Data Ora Program/Articole Prezentatori


21.05.2019 800-900 Înregistrarea participanților
900-910 Cuvânt de bun venit Carol Csatlos
910-930 “Widespread forest cutting in the aftermath of Ioan Vasile Abrudan
World War II captured by broad-scale
historical Corona spy satellite photography”
930-950 “The implications of international cooperation Mioara Borza
in the sustainable valorisation of rural touristic
heritage”
950-1020 “Perspective of Sustainable Rural Tourism in Gina Ionela Butnaru
the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (UK): Comparative Study of
β and σ Convergence in the Economic
Development Regions”
1020-1045 “Approaches of durable development of Mirela Ştefănică
tourism”
1045-1100 “Perspectives of Sustainable Development of Carmen Nastase
Tourism in the North-East Region of
Romania”
1100-1120 Coffee break
1120-1150 “The Agro Tourist and Nature Banagua Route Jessica Lalangui
of the Province El Oro”
1150-1215 “Sustainable Tourism Development” Iwona Niedziółka
1215-1240 “Sustainable tourism: Sustaining tourism or Freya Higgins-
something more?” Desbiolles
1240-1300 “Strategii Durabile de Management în Nicolae Platon
Dezvoltarea Turismului Intern și Receptor din
Republica Moldova”
1300-1400 Pauză de masă
Repartizare pe secțiuni
Secțiunea Ecoturism
1400-1430 “Sustainable Ecotourism Established on Local Jing Li
Communities and Its Assessment System in
Costa Rica”
1430-1455 “Study on the Ecotourism Development in Xiaomei Pu
Dazhou”
1455-1520 “The competitiveness of tourism destinations” Manuela de Carlo
1520-1545 “Envisioning Eden: the manufactured Aaron Tham
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

ecotourism environment of Singapore”


45
15 -16 15
“Ecotourism: Biological Benefit or Bane?” Benjamin Geffroy
1615-1645 Coffee break
1645-1710 “Research on Management of Ecotourism Yang Jing
Based on Economic Models”
1710-1735 “Dezvoltarea ecoturismului în ariile protejate” Platon Ion
1735-1800 “Ecotourism and Environmental Jennifer Hill
sustainability: an introduction”
1800-1830 “Cercetări privind impactul turismului asupra Gabriela Gaube
societății și mediului în matricea dezvoltării (Arionesei)
durabile”
1830-1930 Cina
22.05.2019 900-905 Cuvânt de salutare și introducere Ioan Vasile Abrudan
905-930 “Managementul resurselor turistice în mediul Elena Turcov
rural din Republica Moldova”
930-950 Corrigendum to “Assessing progress of Satinder Kumar
tourism sustainability: Developing and
validating sustainability indicators”
950-1020 “Role of rural tourism for development of Andrej Udovč
rural areas”
1020-1045 “Rural tourism: Impact study – An integrated Rahul Pratap Singh
way of development of tourism for India” Kaurav
1045-1100 “Tourism in South Asia” Muhammad Atif
Nawaz
1100-1120 Coffee break
1120-1150 “Developing Sustainable Tourism in a Fotis Kilipiris
Changing Environment: Issues for the
Tourism Enterprises (Travel Agencies and
Hospitality Enterprises)”
1150-1215 “Sustainable tourism: Research and reality” Ralf Buckley
1215-1240 “Territory and Sustainable Tourism João Romão
Development: a Space-Time Analysis on
European Regions”
1240-1300 “Sustainable Tourism Development Rasa Rukuižienė
Implications to Local Economy”
1300-1400 Pauză de masă
Repartizare pe secțiuni
Secțiunea Ecoturism
1400-1430 “Ecotourism – model of sustainable tourism Mirela Ştefănică
development”
1430-1455 “Indigenous ecotourism's role in transforming Freya Higgins-
ecological consciousness” Desbiolles
1455-1520 “Strategia națională de dezvoltare a Doru Tudorache
ecoturismului în România”
1520-1545 “Contribution of Community Conservation Ange Imanishimwe
and Ecotourism Projects on Improving
Livelihoods and Sustainable Biodiversity
Conservation in and around Nyungwe
National Park (NNP)”
22
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

1545-1615 “Ecotourism and nature conservation: A Peter S. Valentine


definition with some recent developments in
Micronesia”
1615-1645 Coffee break
1645-1710 “Ecotourism Behavior of Nature-Based Tsung Hung Lee
Tourists: An Integrative Framework”
1710-1735 “Ecoturismul – Model de Valorificare Carmen Boghean
Durabilă a Resurselor Turistice”
1735-1800 “Green tourism in the countryside” Bill Bramwell
1800-1830 “Wine Tourism, Environmental Concerns, and Nelson Barber
Purchase Intention”
1830-1930 Cina festivă

2. Înregistrarea la sosire
Înregistrarea participanților la Conferința Internațională a Turismului Sustenabil,
desfășurată la Universitatea Transilvania din Brașov, va avea loc în prima zi de desfășurare a
conferinței în jurul orei 8:30-10:00. Aceștia vor fi întâmpinați de către responsabilii comitetului
de organizare în Aula Universității, care le vor propune participanților spre completare
Formularul de Înregistrare, cu următoarea structură:

Nr. Nume,Prenume Participant Secțiune conferință Semnătura


1.
2.
3.

La înregistrare, fiecărui participant i se va oferi Mapa Conferinței care va conține


suportul material necesar pentru informarea acestora și facilitarea activității în timpul
comunicării articolelor. Costul va fi inclus în taxa achitată pentru participare. Printre materialele
care vor fi în mapă, menționăm următoarele articole personalizate:
- Ecuson;
- Pix;
- Creion;
- Foi A4;
- Agendă;
- Calendar;
- Diplomă de participare;
- Programul conferinței;
- Broșura conferinței;
- Pliantul circuitului;
Participanții vor completa
individual pe ecuson și pe diploma de participare Numele și Prenumele.

23
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

3. Sălile de conferință, echipamente și servicii tehnice

Caracteristicile și dotările sălii de ședințe vor trebui să asigure o garanție a calității și a


standardelor impuse de importanța evenimentului. Pentru buna derulare a conferinței sălile de
ședințe în care se va derula conferința CITS vor avea următoarele dotări:
 conexiune Wi-FI de ultimă generație, cu o capacitate de conectare a tuturor
participanților fără a exista disfuncționalități pentru a permite desfășurarea activității
participanților;

 zonă deschisă la intrare, necesară organizării înscrierii participanților,


a mesei de prânz și a pauzelor de cafea;
 zonă de business center în imediata apropiere dotată cu copiator, fax
și imprimantă;
 echipamente lumini: proiector halogen 2000w, moving head clay paky sharpy, moving
head clay paky led wash 300w, rack dimmer, pupitru comandă lumini;
 sonorizare
 traducere simultană: instalație traducere 100 căști, cabină traducere, 2
translatori: engleză-română/română-engleză;
 videoproiecție: ecran led, mediaserver, laptop, regie video, camera HD;
 personal tehnic: electrician iluminare, tehnician sunet, tehnician video,
technician mediaserver.

Tarif:
1050 RON / eveniment cu durata maximă
de două ore
265 RON / fiecare oră suplimentară.

24
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

4. Mijloace de promovare

Un mijloc important de promovare a conferinței este siteul acesteia. Putem spune că este
chiar principalul mijloc, întrucât, atât invitații, cât și toți cei interesați vor găsi aici principalele
informații. Siteul are denumirea CITS și adresa www.cits.com . Meniul oferă ca opțiuni 4 pagini
separate: „acasă”, „speakers” (vorbitori principali), „înregistrare”, „administrare”, precum și
opțiunea de „căutare”.
Prima pagină, „acasă” sau „home” se deschide automat la accesarea saitului și are
următoarea interfață:

Obervăm aici denmirea conferinței și sloganul acesteia, care alături de emblema


conferinței vin în întâmpinare vizitatorului. Un pic mai jos avem două butoane: „Contacte” și
„Detalii”, care se evidențiază când aducem cursorul aproape. Ele ne pot trimite la secțiunile
respective de pe aceeași pagină.

Rulând mai jos găsim scopul conferinței, apoi și mai jos secțiunile „detalii” și „contacte”:

25
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

26
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Cea de-a doua pagină, „speakers” sau „invitați speciali” cuprinde informații cu privire la
principalii vorbitori din cadrul conferinței, și câte o poză cu fiecare:

27
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Accesând poza oricăruia din ei se deschide o fereastră cu informații despre respectiva


personalitate:

Cea de-a treia pagină a saitului, „înregistrare”, conține formularul de înregistrare la


conferință, acesta fiind trimis automat către deținătorii siteului. În urma trimiterii, apare
confirmarea „Formularul a fost trimis cu success. Vă mulțumim!”. Totodată, se trimite automat
un e-mail de confirmare la adresa indicată în formular.

28
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Cea de-a patra pagină a siteului este „administrare” și poate fi accesată numai de
administratorii siteului. Tocmai de aceea, la accesare se cere parola. Prin introducerea ei,
administratorul va intra pe pagină și va avea acces la toate formularele completate de doritorii de
a participa la conferință.

29
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Opțiunea „căutare” ajută vizitatorii siteului să găsească ceva anume, scutindu-Ie timpul.
Aici pot fi introduse cuvinte-cheie, care, fiind găsite în informația siteului, fac să apară la ecran
acele paragrafe care le conțin. Dacă expresia sau cuvântul dat nu sunt găsite, apare răspunsul:
„ne pare rău, cuvântul nu a fost găsit.”

V. Estimarea și structurarea bugetului

Bugetul pentru organizarea și desfășurarea conferinței CITS sunt prezentate detaliat în


tabelul 5.1, calculat pentru fiecare categorie de cheltuieli. La fel sunt reprezentate și categoriile
de venituri, care includ sponsorizările băncii ING BANK.
Tabelul 5.1. Estimarea bugetului conferinței

Categorii de cheltuieli
Articole de cheltuieli Cantitatea Preţ (EUR) Suma (EUR)
Cheltuieli pentru amenajarea sălii de conferință
Elemente de decor (tematice) 80
Total 80
Cheltuieli de catering
Cina festivă 100 10 1000
Coffee break 5 800
Prânz 100 16 1600
Cocktail 100 2,5 250
Total 3650
Cheltuieli pentru promovarea conferinței
Site-ul conferinței 150
Invitarea participanților 50

30
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TURISMULUI SUSTENABIL 2019 (CITS2019)

Cheltuieli cu materiale 500


publicitare
Total 700
Cheltuieli pentru Mapa conferinței
Mapa 100 0,7 70
Pix 100 0,5 50
Ecuson 100 0,3 30
Agendă 100 2 200
Foi A4 100 0,5 50
Foi adezive 100 0,5 50
Calendar 100 1,5 150
Diplomă de participare 100 1 100
Pliant cu locuri de vizitat în 100 1,5 150
Brașov
Programul conferinței 100 1 100
Pliantul circuitului 100 1,5 150
Total 11 1100
Salarii organizatori 1500
conferință
Total cheltuieli organizare 7030
conferință
Cheltuieli cu Circuit 40 230 9200
Turistic
Categorii de venituri
Taxa conferinței 100 80 8000
Sponsorizări ING BANK 500 500
Circuitul Turistic 40 230 9200
Total venituri 17700

VI. Produsul turistic propus participanților

31
SPECIALIZAREA: ECTS – EXTENSIUNE BĂLȚI

Circuit Turistic în România:


Pe poteci spre inima ta

Elaborat de: Pogor Ana


Morar Tamara

Voloșciuc Ana
Zagoreanu Dina

Bălți, 2019
Cuprins:

1. Analiza denumirii circuitului turistic ........................................................... 3


2. Analiza grupului care va efectua circuitul .................................................... 4
3. Alegerea și analiza mijlocului de transport .................................................. 4
4. Justificarea alegerii destinației ...................................................................... 5
5. Traseul circuitului .......................................................................................... 6
6. Întocmirea cadrului tehnic al itinerarului .................................................... 7
7. Programul pe zile și descrierea obiectivelor turistice vizitate ..................... 9
8. Stabilirea tarifului și lansarea ofertei ......................................................... 28

2
1. Analiza denumirii circuitului turistic

Circuitul turistic propus participanților la Conferință va purta denumirea Pe poteci spre


inima ta. Aceasta se potrivește foarte bine cu subiectul conferinței – ecoturismul și evidențiază
faptul că prin intermediul acestui circuit, turiștii vor avea posibilitatea de a admira obiectivele
turistice din domeniul ecoturismului de pe teritoriul României și vor putea acumula experiențe în
natură ce vor duce la o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie de a descoperi și ocroti natura și
cultura tradițională locală.
România este una dintre cele mai “bogate” țări europene în materie de biodiversitate.
Cele 27 de parcuri naționale și naturale, rețeaua Natura 2000 și moștenirea culturală și istorică, o
fac să fie o zonă ideală pentru ecoturism.
Le propunem turiștilor să pătrundem în „inima verde” a României care bate în ritmuri
ancestrale, o vom găsi împreună cuibărită în Munții Piatra Craiului, Munții Bugeci care
îmbrățișează colinele blânde ale împrejurimilor Brașovului. Un spațiu spectacular, plin de pace,
în care oamenii își duc viața simplu, după cum le dictează anotimpurile, credința, tradițiile.
Avem drept scop deșteptarea “poftei” de a trăi a turiștilor. Dorim să le demonstrăm
posibilitatea trecerii dincolo de ceea ce ești și ce poți face azi. Nu ai limite, atât timp cât ai vise,
cât ai dorință. Doar stările de bine te pot aduce în fața împlinirilor, de aceea fiecare trebuie să
realizeze cît de importantă e gîndirea pozitivă și energia puternică care o emană mama natură.

3
2. Analiza grupului care va efectua circuitul
La circuitul ecoturistic vor participa oameni de știință, cercetători în domeniul
turismului sustenabil și ecoturismului, profesori, doctori în științe, oameni de afaceri, absolvenți
ai universităților, studenți. Aceast circuit va determina realizarea unor viziuni și idei diverse,
complexe din punct de vedere al participanților de diferite vârste, mentalități, culturi, cu diverse
moduri de gândire.
Grupul țintă va fi constituit din 40 de persoane cu vârsta cuprinsă între 22 – 55 ani.
Aceștia provin din următoarele țări: Japonia – 2 persoane, China – 4 persoane, India – 3
persoane, Marea Britanie – 4 persoane, Irlanda – 2 persoane, Spania – 5 persoane, Egipt – 1
persoană, Grecia – 3 persoane, Portugalia – 2 persoane, Polonia – 3 persoane, Republica
Moldova – 4 persoane, România – 7 persoane. Grupul țintă este interesat să cunoască România
prin intermediul obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul natural.

3. Alegerea și analiza mijlocului de transport


Mijlocul de transport utilizat pe tot parcursul circuitului va fi autocarul MERCEDES
Tourismo II clasificare turistică 4* Deluxe are o capacitate de 49 locuri + 1 loc pentru ghid (+
scaun șofer) – scaune rabatabile și distanțabile între ele. Vehiculul are următoarele dotări:
 aer condiționat;
 frigider (atât în bord cât și la mijloc, un al doilea frigider);
 sistem audio, două monitoare LCD, microfon pentru ghid, sistem audio-tv (dvd player,
cd-player, mp3 player);
 scaune rabatabile cu suport lombar, măsuțe individuale;
 scaune distanțabile între ele;
 diuze de aer individuale, lămpi de citit pentru fiecare pasager;
 toate scaunele sunt prevăzute cu centuri de siguranță;
 spațiu pentru bagajele de mână + spațiu depozitare generos în cală;
 sistem de ventilație/încalzire suplimentar pentru staționare;
Tariful practicat de către companie pentru călătoria dus-întors este de 1,2 euro/km.
Aceasta include următoarele elemente:
 șofer profesionist atestat
 combustibil
 RCA
 asigurarea călătorilor
 licența de transport.

4
În acest tarif nu este inclusă taxa pe valoare adăugată (TVA) aceasta fiind de 19% din total.

4. Justificarea alegerii destinației

Luând în considerare că Conferința se va desfășura în România și va avea ca temă


principală Turismul Sustenabil – Conferința Internațională a Turismului Sustenabil (CITS),
alegem să organizăm pentru participanții la conferință un circuit turistic prin natura
spectaculoasă a României. Dorim ca traseul călătoriei să se desfășoare în munții minunați ai
României. Ne propunem să vizităm peșteri, rezervații naturale, parcuri naturale, cetăți, castele și
forme de relief deosebite și rare, astfel încât consumatorii produsului turistic să fie entuziasmați,
plăcut uimiți, satisfăcuți și să plece de la noi cu un plus de informații și experiențe noi. Evident
că nu vor lipsi și activități și participarea la diverse evenimente care vor rămâne în mintea
acestora pentru mult timp ca o amintire plăcută și experiență deosebită ce au trait-o în timpul
circuitului turistic din România. Deci produsul nostru turistic va consta nu doar în simpla vizitare
a obiectivelor turistice propuse și incluse în program, dar și activități interesante de implicare
pentru a le oferi șansa de a se distra și a descoperi tradițiile și obiceiurile poporului român, de a
acumula noi experiențe și cunoștințe.

5
5. Traseul circuitului

Traseul circuitului se desfășoară pe o durată


de 3 zile și 2 nopți, în perioada de 23-25 mai.
Punctul de pornire va fi orașul Brașov, România și
va continua pe traseul ce include următoarele
locații:
Brașov – Cetatea Râșnov – Rezervația de urși
Zărnești – Castelul Bran – Peștera liliecilor – Piatra
Craiului – Peștera Dâmbovicioara – Fundata –
Mănăstirea Negru Vodă – Parcul Natural Bucegi –
Peștera Ialomiței – Castelul Pelișor – Castelul Peleș
– Castelul Cantacuzino – Canionul șapte scări – Tâmpa.

6
6. Întocmirea cadrului tehnic al itinerarului
Tabel nr.1. Cadrul tehnic al itinerarului

Data Etapa Căi de acces Timp circuit Program


Ruta Distanța Total km Călătorie Vizita Orar
Ziua 1 Brașov 0 815 Pornire
23.05.2019 Râșnov DN73 19,5 km 19,5 km 45 min 1 h 20 min 900
Cetatea Râșnov
Zărnești DN73A 10,3 km 29,9 km 30 min 1 h 00 min 1100 Rezervația de Urși Zărnești
Zărnești DN73A 8,1 km 38 km 30 min 1 h 00 min 1230 Prânzul
Bran DN73 12,2 km 50,2 km 20 min 2 h 00 min 1400 Castelul Bran
Comuna Moeciu DN73 9,5 km 60 km 25 min 1 h 00 min 1600 Peștera Liliecilor
Fundata DC58 și 20,4 km 80,4 km 30 min 14 h 00 min 1800 Cazare în Euro-Park Complex
DN73 Turistic;
00
1 h 00 min 19 Cina

1 h 30 min 2000 Promenadă de seară Fundata

Ziua 2 45 min 830 Bisericii ortodoxă


„Adormirea Maicii
24.05.2019
Domnului” și „Lacul Fără
Fund”
Dâmbovicioara DN73/E574 17 km 97,4 km 40 min 30 min 945 Peştera Dâmbovicioara

Piatra Craiului DC22 24 km 121,4 km 20 min 1 h 50 min 1040 Piatra Craiului

1 h 00 min 1230 Prânzul

7
Argeș DN73/E574 24 km 145,4 km 20 min 50 min 1410 Mănăstirea Cetăţuia Negru-
Vodă
Bucegi DN71 80 km 225,4 km 2 h 20 min 2h 40 min 1720 Parcul Natural Bucegi

13 h 35 min 1910 Cazarea în Hotelul Peștera

1h 1930 Cina

Ziua 3 Moroeni DJ714 2,8 km 228,2 km 10 min 1h 900 Peștera Ialomiței


25.05.2019
Sinaia DJ713 38 km 266,2 km 1 h 15 min 1h 1115 Castelul Pelișor

45 min 1215 Prânzul

1h 30 min 1300 Castelul Peleș

Bușteni DN1/E60 8,8 km 275 km 10 min 30 min 1440 Castelul Cantacuzino

Timișu de Jos DN1/E60 29,3 km 304,3 km 40 min 40 min 1650 Canionul 7 scări

Brașov DN1/E60 14 km 318,3 km 15 min 30 min 1745 Tâmpa

30 min 1815 Cina

152 km 470,3 km 2 h 10 min 0 1845 Drumul spre


aeroportul/autogara Brașov

8
7. Programul pe zile și descrierea obiectivelor turistice vizitate
Ziua I (23/05/2019)
Prima zi a circuitului turistic începe în fața Universității Transilvania din Brașov, unde
participanții conferinței sunt invitați de a participa la următorul circuit turistic:
Ora 815 – 900 Deplasarea din Brașov spre Râșnov; (19,5 km)
Ora 900 – 1020 Vizitarea Cetății Râșnov; (3 euro)
Primul obiectiv pe care îl vor vizita participanții conferinței este Cetatea Râșnov, care
este una din cele mai bine păstrate cetăți țărănești din Transilvania. Aceasta are o istorie de peste
600 de ani și este
considerată “perla medieval
a Brașovului”. Cu un stil
arhitectonic relativ simplu,
cetatea a fost ridicată destul
de aproape de casele
obișnuite ale țăranilor din
trecut.
Impozantă în
exterior, Cetatea Râșnovului este, de asemenea, uimitoare din interior. Aceasta găzduia în Epoca
Medievală mai multe colibe ale locuitorilor, o școală, o capelă și o fântână. Fântana din cetate,
adânca de 146 de metri, a fost săpată între 1625-1640. Despre această fântână există și o legendă
asemănătoare cu cea de la Castelul Corvinilor și anume, că în timpul unui asediu, locuitorii au
pus doi prizonieri turci să sape o fântână în mijlocul cetății pentru a fi lăsați să plece. Prizonierii
au săpat fântâna timp de 17 ani.
Multe dintre aceste constructii sunt bine conservate, unele dintre ele putând fi în prezent
vizitate, altele găzduind magazine de suveniruri. Punctul principal de atracție al cetății îl
reprezintă Muzeul de Arta Feudală, unde este expusa o colecție impresionantă de arme, armuri,
piese de mobilă, porturi medievale si obiecte de tortura.
De-a lungul istoriei, multe popoare, chiar si turcii, au încercat să-i cucerească zidurile,
însă Cetatea Râșnovului a reușit mereu să reziste.
Program de vizitare Cetatea Rasnov, inclusiv Lift de acces:
În sezonul cald, din Mai până în Octombrie: de luni până duminică între 09:00 și 18:00.
În sezonul rece, din Noiembrie până în Aprilie: de luni până duminică între 09:00 și 17:00.
Preț bilete:
12 lei – adulți
6 lei – elevi și studenți.
Ora 1020 – 1050 Deplasarea din Râșnov spre Zărnești;
Ora 1100 – 1200 Vizitarea Rezervației de Urși, Zărnești; (10 euro)
Departe de ceea ce înseamnă „civilizația”, în inima unei sălbăticii autentice, există un loc
unde exemplare frumoase de urși trăiesc liniștiți în Rezervația de Urși de la Zărnești.
Rezervația LiBEARty de la Zărnești cu o suprafata de 69 de hectare este prima rezervație
naturală pentru urșii captivi din România. Sanctuarul Libearty a fost creat în memoria ursoaicei
Maya și este astăzi căminul a peste
100 de urși, toți fiind salvați de la o
viață crudă și abuzivă de captivitate.
Cei mai mulți urși din rezervație au
fost salvați din cele mai mizerabile
și minuscule cuști fiind doar motiv
de distracție pentru restaurante,
hoteluri, fabrici, benzinării, circuri
sau chiar mănăstiri. Fiecare urs din
rezervație are o poveste
impresionantă.
Orice vizită, aici, la sanctuarul de urși
de la Zărnești, poate fi o adevarată aventură.
Pentru a vedea rezervația și altfel, vom face o
plimbare cu Trenulețul Libertății, care face
mai multe opriri pe traseu, unde puteți vedea
urșii de la câțiva metri și puteți face poze.
TURUL CU TRENULEȚUL
20 lei/adult
10 lei/copil

10
Ora 1200 – 1230 Deplasarea spre restaurant;
Ora 1230 – 1330 Prânzul la Restaurantul “Casa Rustică”

Ora 1330 – 1350 Deplasarea din Zărnești spre Bran;


Ora 1400 – 1600 Vizitarea Castelului Bran; (10 euro)
Următorul obiectiv pe care îl vor vizita participanții conferinței este Castelul Bran ce este
cunoscut și sub denumirea de Castelul lui Dracula. Branul a primit titulatura de Castelului lui
Dracula în urmă cu
mai bine de 30 de
ani. Se spune că un
grup de turişti
americani a venit în
căutatea lui Dracula
după ce au văzut
filmele realizate
după romanul lui
Bram Stoker. Au
mers în toată
Transilvania şi au ajuns şi la Bran. Aici au văzut castelul care semăna bine cu cel din cartea lui
Bram Stoker.Aşa a devenit Branul Castelului lui Dracula deşi Vlad Ţepeş nu a pus niciodată
piciorul în castel. Castelul Bran, ridicat aici cu mai bine de 600 de ani în urmă, păstrează și
transmite vizitatorilor ceva din mândria cavalerilor care i-au călcat pragul în vremurile sale. Aici
sunt expuse anumite colecții de ceramică, mobilier, arme și armuri, iar în curtea castelului se află
un mic muzeu al satului, cu case tradiționale din regiunea culoarului Rucăr-Bran.

11
Ora 1600 – 1630 Deplasarea spre Comuna Moeciu;
Ora 1630 – 1730 Explorarea Peșterii Liliecilor;
Peștera liliecilor din Moeciu este un loc de poveste
în România. Aceasta este cunoscută deoarece adăpostește
specii rare de lilieci. Peștera este situată în nord-vestul
platformei Branului la o altitudine de 950 metri și s-a format
prin eroziunea muntelui de către pârâul Văii cu Cale.
Peștera are o suprafață de 1.5 hectare și adăpostește
numeroase specii de lilieci,unele specii rare, dar are și multe
formațiuni calcaroase.
Poate că liliacul nu este tocmai acel
gen de mamifer pe care ți-ai dori să-l
întâlnești în timpul vacanței sau excursiei
tale, însă o drumeție până la Pestera
Liliecilor merită tot efortul. După drumul
superb care traversează pășunile verzi ale
satului Peștera și pădurile din jur, ajungi la
această minunăție a naturii – declarată zonă
specială de protecție a Parcului “Piatra Craiului” – presărată cu formațiuni calcaroase denumite
“lacrimi ale pământului”.
Peștera Liliecilor nu este electrificată, așa că nu uitați să vă luați și o lanternă atunci când
veți merge să o vizitați.
Ora 1730 – 1800 Deplasarea spre Fundata;
Ora 1800 – 1900 Cazarea în Euro-Park Complex Turistic;
Situată în mijlocul naturii, acolo unde crestele munților sărută cerul de un albastru
infinit, vei găsi pensiunea Euro-Park ce te va uimi nu doar prin multitudinea de servicii pe care le
oferă, dar și datorită peisajelor care îți vor tăia respirația.

12
Concepută ca un resort
complex, în care te poti relaxa și
bucura de cele mai apetisante
preparate culinare, pensiunea te va
surprinde și prin activitățile
outdoor. Vei avea parte de aventură
și te vei bucura de frumusețea
neatinsă a locului, fiind, în același
timp, aproape de cele mai iubite
atracții turistice pe care le oferă muntele romănesc.
Pensiunea va ofera 26 camere mari si luminoase in care dotarile moderne sunt garantia
unei vacante perfecte intr-o atmosfera montana. Fiecare camera dispune de: Terasa proprie, Baie
proprie, Televizor LCD - HD, Televiziune prin satelit, DVD Player, Uscator de par, Halate de
baie, Papuci.
Preț: 40 euro/persoană
Ora 1900 – 2000 Cina în incinta hotelului;
Ora 2000 – 2130 Promenadă de seară Fundata;
Seara participanții traseului vor putea
beneficia de o promenadă în comuna Fundata care
este un loc mirific, de o frumusete sălbatică, cu
piscuri montane spectaculoase și case acoperite de
șiță tradițională, ce stau mărturie trăiniciei
meșteșugului
românesc de 200 de
ani. Situată la altitudinea de 1360 metri, Fundata este cea mai
înaltă localitate din ţară. Aflată la mijlocul distanţei între Bran
şi Rucăr, pe culoar, aceasta este străjuită de munţii Bucegi şi
munţii Piatra Craiului.
Ora 2200 întoarcerea la hotel, sfârșitul zilei.

13
Ziua II (24/05/2019)
Ora 700 Deșteptarea;
Ora 800 Mic dejun în incinta hotelului Euro-Park Complex Turistic;
Ora 830 – 915Vizitarea Bisericii ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” și „Lacul
Fără Fund”;
Aici vom vizita Biserica
ortodoxă veche de lemn
„Adormirea Maicii Domnului”,
construită în anul 1830.
Comuna ascunde, printre
pădurile verzi, un crater botezat de
săteni ”Lacul Fără Fund”. Se pare ca acesta face legătură cu
peștera Uluce din Valea Cheii. Însă, legendele sunt cele care l-au făcut faimos!
Ora 915 – 945 Deplasarea din Fundata spre comuna Dâmbovicioara;
Ora 945 – 1015 Vizitarea Peştera Dâmbovicioara;
Peştera Dâmbovicioara – adăpost al pustnicilor şi ascunzătoare a haiducilor, născută din
calcare de vârsta jurasică, sculptată de natură în chipuri neomeneşti.
Peştera a apărut ca urmare a acţiunii apelor care
traversează masivul Piatra Craiului, dar şi Munţii
Făgăraş şi Leaota. În cursul lor, acestea au format văi
adânci şi înguste, conducând la apariţia unui peisaj
deosebit. Golul subteran este format dintr-o galerie
lungă de 250 metri, cu un traseu ascendent.
Cel mai important afluent al Dâmboviţei care a
contribuit la formarea acestui frumos obiectiv natural este Dâmbovicioara.
Peştera este primul fenomen carstic ce a servit drept model unui pictor celebru (tabloul „Peştera
Dâmbovicioarei“, de Nicolae Grigorescu).
Tarif: 10 roni pentru adulți
Ora 1015 – 1040 Deplasarea spre Parcul Național Piatra Craiului;
Ora 1040 – 1230 Drumeție Piatra Craiului;
Piatra Craiului este zonă ecoturistică acreditată la
nivel european, cu certificat de la Comisia Europeană pentru
Turism.

14
Masivul Piatra Craiului este singurul munte care iese în
evidenţă prin altitudinea şi spectaculozitatea crestei, este
compact şi proeminent. Se mai spune despre Crai că este o
lama tăioasă şi abruptă de roci sedimentare, lungă de vreo 25
de km şi lată de 6 -8 km. Aici găsim şi cea mai mare densitate
de văi, iar altitudinea maximă a Pietrei Craiului este atinsă la
Vârful La Om sau Piscul Baciului, 2238 de metri.
Ora 1230 – 1330 Prânzul la restaurantul Padina Craiului

Ora 1330 – 1410 Deplasarea spre comuna


Cetățeni, județul Argeș;
Ora 1410 – 1500 Vizită la Mănăstirea Cetăţuia
Negru-Vodă;
Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă este un loc
plin de istorie şi cu o bogată încărcătură religioasă. Schitul
Cetăţuia (lui) Negru-Vodă, vechea denumire a mănăstirii,
nu se ştie exact cînd a fost construit, dar tradiţia locală vorbeşte
despre ctitorul Negru Vodă. Descoperirile arheologice dovedesc
locuirea acestui loc de mii de ani, valea stâncoasă a pârâului Cetăţuia
fiind plină de peşteri, unele naturale, iar altele scobite de sihastrii
locului. În aceste grote au sihăstrit numeroşi asceţi, mai ales între
secolele 14-18, când aceştia au fost la fel de renumiţi ca şi pustnicii din Munţii Buzăului.
Ora 1500 – 1720 Deplasarea spre Bucegi;
Ora 1720 – 1900 Drumeție Parcul Natural Bucegi;
Parcul Natural Bucegi este o arie protejată de
interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN
(parc natural), situată pe teritoriile administrative ale
județelor Brașov, Dâmbovița și Prahova. Rezervațiile
Naturale din Parcul Natural Bucegi, în număr de 14, sunt
zonele care necesita un grad mai mare de protecție

15
datorita plantelor, arborilor, formațiunilor calcaroase ce s-au dezvoltat în acele zone. Acestea
ocupa cca 12770 ha adică aproximativ 35% din suprafața Parcului.Cele mai cunoscute Rezervații
ale parcului sunt: Valea Horoabei; Abruptul Prahovean; Cheile Tătarului; Bucegi (Abruptul
Bucșoiu, Malaiești, Gaura); Turbăria Lăptici; Munții Colții lui Barbeș; Poiana Crucii.
Ora 1910 – 1930 Cazarea în Hotelul Peștera;
Hotelul Peștera este situat în Moroeni, pe platoul Bucegi, la 1600 m altitudine.
Telecabinele şi traseele de drumeţii se află la numai 300 m de proprietate. Hotelul pune la
dispoziţie piscină, saună și cadă cu hidromasaj. Accesul WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Toate camerele oferă TV prin satelit, cutie de valori, minibar, ceainic electric şi vedere la munte.
Baia este dotată cu duş sau cadă, articole de toaletă gratuite, uscător de păr, halate de baie şi
papuci. Unele suite au cadă spa, iar o parte dintre camere oferă şi balcon.

Preț: 245 RON/persoană.

Ora 1930 – 2030 Cina în incinta hotelului; sfârșitul zilei a doua.

Ziua III (25/05/2019)


Ora 800 – 830 Mic dejun în restaurantul din Hotelul Peștera;
Ora 845 – 855 Drumul spre Peștera Ialomița;
Ora 900 – 1000 Vizitarea Peșterii Ialomița;

Peștera Ialomiței este cea mai vizitată peșteră din munții României. Se desfăşoară pe un
singur nivel pe o lungime de aproximativ 480 metri, din care 400 metri sunt accesibili turiştilor,
până în punctul numit „la Altar” urmând în amonte o porţiune de încă 80 metri, cu galerii şi săli.
Diferenţa de nivel este de 60 metri. Este străbătută de un pârâu şi are o desfăşurare mixtă,
prezentând atât galerii cât şi săli. Chiar la intrarea în Peşteră se află Mănăstirea Ialomiţei, ridicată
în secolul al XVI-lea, ctitorită de voievodul Ţării Româneşti, Mihnea cel Rău.

16
Tarife de intrare în Peșteră:
 Adulți – 10 lei
 Copii – 5 lei.
Două trasee pot fi urmate pentru a ajunge la Peșteră:
 Cu telecabina: telecabina Buşteni – Babele – telecabina Peştera
Telecabina Bușteni – Babele
 Program zilnic: luni, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică
 Vara: perioada 15.06-15.09, 0730-1745(2000- pentru cazurile cu foarte mulți turiști la
Babele)
 Iarna: perioada 16.09-14.06, 0830-1545 (ultima urcare se face la 1500)
 Revizie: zilnic cu jumate de oră înainte de prima cursă și în fiecare marți
 Preț:
-Urcare Bușteni – Babele = 35 lei (copii între 5-12 ani = 18 lei)
-Coborâre Babele – Bușteni = 35 lei (copii între 5-12 ani = 18 lei)
-Urcare+Coborâre Babele – Bușteni = 70 lei (copii între 5-12 ani = 36 lei)
 Important:
-Telefon telecabina Bușteni – Babele (se răspunde foarte rar): 0244-311674 (Bușteni), 0244-
314537 (Babele).
-Telefon Salvamont Bușteni (platou): 0766.260.330, 0728.289.430.
-Copii de până în cinci ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate.
-Grupurile organizate de minim 20 persoane au reducere 20%.
-În caz de distrugere sau pierderea cartelei de telecabină, nu se asigură despăgubiri.
-Instalația nu funcționează pe vânt puternic (peste 70km/h).
 Este strict interzis:
-Accesul persoanelor cu handicap grav, locomotor, transportate în cărucior;
-Consumul de alcool și accesul persoanelor în stare de ebrietate;
-Obiecte ascuțite și tăioase, pe rucsaci sau în mâini, care pot accidenta persoanele din jur -
topoare, cuțite, pioleți, carburanți, material explosive, etc.;
17
-Adresarea nepoliticoasă ori înjurioasă, către personalul de exploatare, a telefericului.

Telecabina Peștera Ialomiței – Babele


 Program zilnic: luni, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică
 Revizie tehnică: 0830-0900
 Program cu public: 0900-1715
 Program marți: 0830-1030 revizie tehnică, 1030-1715 program cu public
 Curse obligatorii: 0900-0930, 1000-1030, 1100-1130, 1200-1230, 1300-1330, 1400-1430, 1500-
1530, 1600-1630, ultima cursă 1715
 Preț:
-Urcare/coborâre: 40 lei (20lei – copii sub 12 ani)
-Urcare și coborâre: 30 lei (15 lei – copii sub 12 ani)
-Copii sub 5 ani beneficiază de gratuitate
 Reguli de respectat în telecabină:
-Se urcă în liniște, fără a balansa cabina;
-Nu se acționează dispozitivele de siguranță și de semnalizare;
-În cazul opririi telecabinei, se respectă instrucțiunile personalului însoțitor;
-Nu se fumează.
-Transportul cu telecabina este nerecomandat gravidelor începând cu luna a cincea de sarcină și
persoanelor neechipate corespunzător: cu șlapi, teniși, tocuri înalte.

18
 Cu mașina: Parcul Natural Bucegi – Pensiunea Gura de Rai – Valea Horoabei –
Mănăstirea Ialomiței – Peștera Ialomiței.
 Pe jos: 10 minute de mers pe jos de la Hotelul Peștera.
*Traseul până la Peștera Ialomiței va fi parcurs în dependență de preferințele turiștilor.
Ora 1000 – 1115 Drumul spre Castelul Pelișor;
Ora 1115 – 1215 Vizitarea Castelului Pelișor;
Castelul Pelișor a fost deschis publicului vizitator în februarie 1993. Muzeul, cu o
valoare inestimabilă, ce cuprinde o valență istorica, o alta memorialistică și una artistică,
constituie o importantă componentă a zestrei culturale a poporului român. Acest edificiu este
parte integrantă a vastului ansamblu arhitectonic creat de regele Carol I pe valea pârâului Peleș,
într-o perioadă ce se suprapune practic întregii sale vieți traită în România. Decorația interioară,
concepută de Regina Maria în diverse perioade, 1902 – 1903 si 1925 – 1928, ilustra crezul ei în
materie de frumos. În testamentul moral adresat ,,Țării și Poporului român” Regina mărturisea:
,,dacă toate cele frumoase vă vor aminti de mine, voi fi pe deplin răsplatită pentru dragostea ce
v-am purtat-o, căci pentru mine frumosul a fost un crez.”

19
Programul de iarnă și de vară 2019 Tarifele de vizitare:
Miercuri: 11:00 – 16:15 Expoziția de Bază:
Joi: 09:15 – 16:15 Tur complet
Vineri: 09:15 – 16:15
 Adulţi – 20 lei
Sâmbată: 09:15 – 16:15
 Pensionari – 10 lei
Duminică: 09:15 – 16:15  Elevi, studenţi – 5 lei
Luni: Închis  Card Euro <26 – 5 lei
Marți: Închis. Ultimul grup care vizitează expoziția de bază
intră la ora 16:15

Expoziția Temporară - Gratuit

Ultimul grup care vizitează expoziția intră la


ora 16:15
Ora 1215 – 1300 Prânzul în restaurantul Carol Gastro Bierhaus;

20
Ora 1300 – 1430 Vizitarea Castelului Peleș;

Castelul Peleș a fost construit la inițiativa primului Rege al României, Carol I, în afara
perimetrului comunei Podul Neagului, localitate cu o suprafață de 24 de km în anul 1874, an în
care, din inițiativa suveranului, comuna primește numele de Sinaia. Un an mai târziu, în centrul
localității sunt construite primele case boierești, iar în 1876 începe construirea căii ferate Ploiești
– Predeal, care străbate și Sinaia. Concomitent, între anii 1873 şi 1875 a fost edificată fundația
castelului Peleș. Ceremonia de punere a pietrei de temelie a reședinței a avut loc într-un cadru
festiv la 10/22 august 1875.

Programul de vară: Programul de iarnă:


Marți, 07 Mai – Duminică, 29 Septembrie Luni, 17 Septembrie 2018 – Duminică, 06
2019 Mai 2019
Marți: 09:00 – 16:15 (se vizitează numai Marți: 09:00 – 16:15 (se vizitează numai
parterul) parterul)
Miercuri: 11:00 – 16:15 Miercuri: 11:00 – 16:15
Joi: 09:15 – 16:15 Joi: 09:15 – 16:15
Vineri: 09:15 – 16:15 Vineri: 09:15 – 16:15
Sâmbată: 09:15 – 16:15 Sâmbată: 09:15 – 16:15
Duminică: 09:15 – 16:15 Duminică: 09:15 – 16:15
Luni: Închis Luni: Închis
 În zilele de Marţi se vizitează numai parterul.

21
 Ora 15:30 reprezintă intrarea ultimului grup pentru turul opţional.
 Ora 16:15 reprezintă intrarea ultimului grup de vizitatori.
 Casa de bilete se închide la ora 16:00.
 Terasele castelelor Peleș și Pelișor pot fi vizitate până la ora 17:00.
 În timpul programului de vară, accesul în castel este aglomerat. Pentru a evita
neplăcerile, vă rugăm să ajungeți din timp la muzeu.
Tarifele de vizitare:

Expoziția de Bază:

Parter

 Adulţi – 30 lei
 Pensionari – 15 lei
 Elevi, studenţi – 7,5 lei
 Card Euro <26 – 7,5 lei

Ultimul grup care vizitează expoziția de bază intră la ora 16:15

Tur Opțional:

Parter + Etaj

 Adulţi – 60 lei
 Pensionari – 30 lei
 Elevi, studenţi – 15 lei
 Card Euro < 26 – 15 lei

Ultimul grup care vizitează turul opțional intră la ora 15:30

Observații:

 Taxa de intrare este individuală; nu se acordă reduceri de grup.


 În Castelul Peleș grupurile de vizitatori se constituie din minim 20 de persoane iar în
Castelul Pelișor din minim 10 de persoane.
 Taxele de intrare sunt în conformitate cu Ordinul 4030/20.12.2016 al Ministerului
Culturii.

22
 Taxa redusă se acordă pe baza documentelor justificative (carnet de student, carnet de
elev, etc.)
 Tinerii posesori de carduri Euro <26 beneficiază de o reducere de 75% din prețurile
tuturor categoriilor de bilete, conform dispoziției numărul 3923/28.06.2005 a
Ministerului Culturii.
 Turul Opțional include parterul (spațiile istorice) precum și etajul I (spaţiile pentru
oaspeții regali).
 Biletele se achiziționează numai la casa de bilete din incinta celor două castele (numai
numerar, în lei)
 Biletul trebuie păstrat de către vizitatori pe întreaga durată a vizitei.
 Biletele se pot achita în numerar sau cu anticipație, pe baza unei comenzi (prin fax sau e-
mail), în care se specifică coordonatele financiare ale instituției care realizează plata, pe
baza căreia M.N. Peleș va emite o factură proforma pentru toată suma, urmând să fie
achitată cu OP. Factura finală va fi întocmită pe durata vizitei, în conformitate cu
numărul real al vizitatorilor.
Taxă fotografiere: Taxă video:
35 lei/aparat 60 lei / aparat
Pentru fotografie de uz personal Pentru filmări de uz personal
Taxe fotografiere profesionişti Castelul Peleş – Taxe filmare profesionişti Castelul Peleş –
Castelul Pelişor: Castelul Pelişor:
– Interior: 1500 lei/ oră/ castel -Interior: 3000 lei/ oră/ castel
– Exterior: 1000 lei/ oră/ castel -Exterior: 1500 lei/ oră/ castel
Observații:

 Fotografiile și filmările făcute în interioarele castelelor Peleș și Pelișor sunt permise doar
pentru uz personal. Publicarea acestora pe Internet (inclusiv platforme online de
socializare precum Facebook sau YouTube) este strict interzisă. Încălcarea se pedepsește
conform legii în vigoare.
 Fotografierea și filmarea de către profesioniști sunt posibile numai pe baza unui contract
de prestări servicii încheiat între cele două părți și cu avizul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale precum și al Comisiei Naționale a Colecțiilor și Monumentelor.
 Fotografierea în muzee nu este permisă cu flash (blitz).
 Muzeul Național Peleș este marcă înregistrată la Oficiul de Invenții și Mărci al României,
cu numărul 056270 din 03.11.1999 (Castelul Peleș).
Gratuitate la vizitare:
23
Beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzee, pe baza documentelor justificative:

 preșcolari, copii instituționalizați;


 persoane cu dizabilități;
 angajații Ministerului Culturii;
 angajații rețelei de muzee din România;
 posesorii cardurilor ICOM;
 angajații Institutului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării;
 reprezentanți mass-media;
 în perioada vacanțelor școlare, copiii in vârstă de până la 18 ani,
conform O.M. 2402/22.07.2010
Gratuitatea este valabilă numai pentru vizitarea parterului [expoziția de bază].
Ora 1430 – 1440 Drumul spre Castelul Cantacuzino;

Ora 1440 – 1510 Vizitarea Castelului Cantacuzino;

Castelul Cantacuzino din Bușteni este situat în cartierul Zamora, pe strada cu același
nume. Clădirea castelului, ale cărei lucrări de construcție au fost finalizate în 1911, a fost
realizată de arhitectul Grigore Cerchez la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino.
Clădirea a aparținut familiei Cantacuzino până la naționalizarea din 1948, devenind apoi un
sanatoriu al Ministerului de Interne. Ea adăpostește astăzi un muzeu. Ansamblul castelului este
format din 4 corpuri: pavilionul central, pavilionul de serviciu, vila administrative și capela. În
pavilionul central se găsește o colecție de heraldică reprezentând blazoanele familiilor înrudite
prin alianță cu familia Cantacuzino, precum și portrete ale membrilor familiei din ramura
munteană. Castelul a fost amenajat cu vitralii, plafoane cu grinzi pictate, balustrade din lemn,
piatră sau fier forjat, șeminee cu piatră albă și ornamente din mozaic. În perioada în care clădirea
a servit ca sanatoriu, pereții au fost vopsiți uniform. După retrocedare, a început un proces de
restaurare a picturilor originale.

24
Program de vizitare:
de Duminică până Vineri – 1000–1800 (ultima intrare la 1705/35)
Sâmbătă – 1000–1900 (ultima intrare la 1805/35)
Intrarea se face din oră în oră respectiv:
1005; 1105; 1205; 1305; 1405; 1505; 1605; 1705; 1805.
* Vizitatorii beneficiază de asistență cu ghid profesionist în limba română.
* Castelul deține parcare privată fară plată pe Str. Zamorei la 50m de intrarea principală și
parcare privată contra cost în incinta domeniului.
* Programare pentru grupuri la +40 722 960 606, office@cantacuzinocastle.ro.
Tarife de intrare:
 Adulți: 20 RON pentru vizită castel (grădina și nivelul 1 al castelului), 35 RON pentru a
cuprinde și vizita la Galeria de Artă (expozițiile temporare).
 Pensionarii și studenții au reducere 5 RON pentru vizitarea castelului, iar pentru a vizita
și Galeria de Artă costă 27 RON.
 Copiii sub 6 ani au acces gratuit.
 Dacă doriți să vizitați doar curtea, terasa, turnul de vânătoare, biserica, biletul de intrare
costă 7 RON.

Taxa foto-video:
Foto semi-profesionist maximum 3h Video semi-profesionist maximum 3h
500 lei exterior 700 lei exterior
500 lei interior 700 lei interior
800 lei interior+exterior 1.200 lei interior+exterior
Taxa parcare: 5 lei/auto, se achită pentru parcarea autoturismelor în incinta domeniului
Castelului Cantacuzino situată în partea stângă a imobilului.
Ora 1510 – 1650 Drumul spre Canionul șapte scări;
Ora 1650 – 1730 Vizitarea Canionul 7 scări;
Canionul șapte scări se situează în localitatea Timişul de Jos, la aproximativ 10 km
de Braşov. Este prea puțin cunoscut pentru cât de frumos și pentru cât de ușor accesibil este. Cu
toate că este un obiectiv turistic foarte vechi, merită mult mai multă expunere! E un defileu săpat
de apă în munte. Strâmt și abrupt cu o lungime de 160 metri, cu o diferență de nivel de 58 de
metri, la o altitudine de 948 metri. Defileul este format din zece trepte cu înalțimi între 2.5 și 15
metri, transformate în cascade prin volumul de apă al pârâului Șapte Scări, afluent de stânga al
Șipoaiei. Astazi, scările sunt de metal, 9 la număr și sunt destul de sigure chiar și pentru un copil,

25
cea mai înaltă fiind cea de 15 metri iar cea mai scurtă de 2.5 metri. Practic urmezi apa în susul ei
prin munte cu ajutorul scărilor.

Pe tot drumul de la barieră la canion o să întâlnești tiroliene. Sunt 21 și costă 50 de lei de


persoană să te dai în toate. Ți se face instructajul sus și apoi o iei la alunecat până jos din
tiroliană în tiroliană. Este uimitor ce poate face natura. Canionul 7 scări se viziteaza de foarte
mult timp iar la începutul secolului XX existau 7 scări de lemn de unde vine și numele actual. Se
văd încă semnele trecerii oamenilor de atunci. Drumul prin defileu durează aproximativ 30 de
minute și ieși între munți. De acolo faci dreapta și urmărești semnul cu bulina roșie ca să ocolești
versantul și să ajungi în punctul de unde ai plecat. Înca vreo 30 de minute dar mai ușor de mers.
Dacă urmezi semnul cu alb/galben urci timp de vreo 3-4 ore până la cabana Piatra Mare.

Program și tarife: Canionul și cascada 7 scări este deschisă în tot timpul anului între orele 10 00-
1700, fiind închis doar în cazul în care vremea este absolut nefavorabilă. Prețul unui bilet este de
10 lei pentru un adult și 5 lei pentru copii/elevi/studenți.

Ora 1730 – 1745 Drumul spre Tâmpa;

Ora 1745 – 1815 Vizitarea Muntelui Tâmpa;

Tâmpa - Muntele Tâmpa este rezervaţia naturală în cadrul căreia se găsesc 35% din
speciile de fluturi din România. A fost distrus de incendii şi reîmpădurit de braşoveni. Tot aici, în
1950, numele lui Stalin a fost sculptat în brazi ca să se vadă în tot oraşul. Muntele Tâmpa care
are 950 de metri şi se află chiar în oraş este una dintre atracţiile Braşovului şi oferă o panoramă
superbă asupra oraşului, dar şi trasee de drumeţie care pot fi parcurse cu uşurinţă. Dincolo de un
loc de promenadă şi drumeţie Muntele Tâmpa este arie protejată, se întinde pe 150 de hectare şi
face parte din Situl Natura 2000.

Raiul fluturilor. Muntele Tâmpa este cunoscut şi pentru florile rare ca pot fi văzute aici,
dar şi pentru multitudinea de specii de fluturi. Aici au fost consemnate pentru prima dată două

26
specii de plante ce trăiesc numai în România: crucea voinicului şi obsiga bârsană. De asemenea,
pe Muntele Tâmpa s-au descoperit aproape 35% din totalul speciilor de fluturi din ţară.

Ora 1815 – 1845 Cina la restaurantul Sub Tâmpa;

Ora 1845 – 2055 Drumul spre aeroportul/autogara Brașov;


 Aeroportul Internațional Henri Coadă București (Otopeni),
 Autogara 1 Brașov.
Sfârșitul circuitului turistic.

27
8. Stabilirea tarifului și lansarea ofertei
Cheltuieli individuale
Cazare
Euro-Park Complex Turistic 40 euro
Hotelul Peștera 35 euro
Total 75 euro
Intrare obiective turistice
Cetatea Râșnov 3 euro
Rezervația de urși 15 euro
Castelul Bran 10 euro
Peștera Liliecilor Intrare liberă
Biserica Adormirii Maicii Domnului Intrare liberă
Lacul fără fund Intrare liberă
Peștera Dâmbovicioara 2 euro
Piatra Craiului Intrare liberă
Mănăstirea Negru Vodă Intrare liberă
Parcul Național Bucegi Intrare liberă
Peștera Ialomiței 12 euro
Castelul Pelișor 5 euro
Castelul Peleș 15 euro
Castelul Cantacuzino 5 euro
Canionul 7 scări 3 euro
Tâmpa Intrare liberă
Total 70 euro
Asigurare medicală 30 euro
Total cheltuieli individuale 175 euro
Cheltuieli comune
Transport tur-retur + TVA 2ron/km*470 km=940 +
179=1119 RON = 280 euro
Diurnă ghid 20 euro/zi *3 zile= 60euro
Diurnă șofer 20 euro/zi *3 zile= 60euro
Cazare șofer și ghid 2*(40+35)=150 euro
Total 550 euro / 40 persoane =
13,75 euro
Comisionul agenției (20%) 37 euro
Tarif final/persoană 230 euro

28
Circuit turistic în
Inclus: România
 Transport cu
autocarul tur-retur; Pe poteci spre inima ta
 Cazare—hotel de 3 și
4 stele cu mic dejun
inclus;
 Vizitarea obiectivelor
turistice indicate în
program;
 Taxa de intrare la
obiectivele turistice;
 Ghid licențiat
însoțitor;
 Asigurare medicală;
 Senzații de neuitat;

Date de contact
Telefon: +40232201071
E-mail:cits@gmail.com
Web: www.cits.ro
 Cetatea Râșnov—Râșnov
 Rezervația de Urși—Zărnești
 Castelul Bran—Bran Circuitul turistic „Pe poteci spre
 Peștera liliecilor—Comuna Moeciu inima ta” vă invită să pătrundem în
 Fundata
 Peștera Ialomiței „inima verde” a României care bate în
 Castelul Pelișor ritmuri ancestrale. O vom găsi
 Castelul Peleș
împreună cuibărită în Munții Piatra
 Castelul Cantacuzino
 Lacul fără fund—Fundata  Canionul Șapte scări
Craiului și Munții Bugeci care
 Peștera Dâmbovicioara—Dâmbovicioara  Muntele Tâmpa îmbrățișează colinele blânde ale
 Parcul Național Piatra Craiului
împrejurimilor Brașovului.
 Mănăstirea Cetățuică Negru Vodă– Argeș
Avem drept scop să
 Parcul Național Bugeci
deșteptăm“pofta” de a trăi, să vă
umpleți bagajele cu gândire pozitivă și
energie puternică pe care o emană
mama natură.

S-ar putea să vă placă și