Sunteți pe pagina 1din 16

TESTE MANAGEMENTUL CALITATII grile de la curs pt examen

1.Programul in 14 puncte apartine lui: a) Juran b) Deming c) Crosby d) Feigenbaum 2.Programul in 14 puncte al lui Deming este destinat : a) furnizorilor externi b) furnizorilor interni c) conducatorului intreprinderii 3.Lucrarea Quality Control Hand book, lucrarea de referinta in managementul calitatii apartine americanului de origine romana: a) J. M. Juran b) Crosby c) Deming d) Feigenbaum e) Ishikawa 4.Cum sunt configurate activitatile necesare asigurarii conformitatii pentru utilizare, in opinia J.M. Juran? a) triunghiul calitatii b) spirala calitatii c) diagrama cauza - efect 5.J.M. Juran a considerat ca cea mai mare parte din problemele inregistrate in managementul calitatii sunt cauzate de: a) nivelul de participare a angajatilor b) tehnologia folosita in firma c) relatia cu clientii d) relatia cu furnizorii e) sistemul de management al firmei 6.Conceptul de Total Quality Control a fost introdus de: a) Crosby b) Deming c) Ishikawa d) Feigenbaum e) Juran 7.In definitia calitatii produselor A. Feigenbaw a demonstrat o orientare spre: a) client b) aprovizionare c) productie d) costuri e) marketing 8.Ciclul P.E.V.A planifica, executa si asigura este asociat cu: a) Ishikawa

b) Juran c) Deming d) Feigenbaum e) Crosby 9.Componentele de baza ale Company Wide Quality Control in conceptia lui Ishikawa sunt: a) cerintele consumatorilor b) componentele intreprinderii c) asigurarea calitatii,tinerea sub control a calitatii si a costurlor calitatii si a termenelor de livrare. 10.Initiatorul conceptului 0 Defecte este: a) Ishikawa b) Juran c) Deming d) Feigenbaum e) Crosby 11.In conceptia lui Philip Crosby, principiul care guverneaza calitatea este: a) prevenirea neconformitatilor si nu inspectia si corectarea erorilor b) transformarea relatiilor dintre compartimentele intreprinderii in relatiile de tip client- furnizor c) calitatea este mai importanta decat obtinerea unui profit imediat d) cunoasterea nevoilor clientilor in scopul adaptarii produselor si serviciilor la nevoi. 12.Ansamblul activitatilor desfasurate in ntreprindere pentru realizarea obiectivelor stabilite in domeniul calitatii defineste: a) planificarea calitatatii b) organizarea activitatilor referitoare la calitate. c) coordonarea activitatilor referitoare la calitate d) antrenarea personalului 13.Ansamblul proceselor prin intermediul carora se determina principalele obiective ale firmei in domeniul calitatii precum si resursele si mijloacele necesare realizarii lor semnifica: a) planificarea calitatii b) organizarea activitatilor referitoare la calitate c) coordonarea activitatilor referitoare la calitate d) antrenarea personalului 14.Calitatea definita drept: Conformitatea cu cerintele clientului reprezinta o orientare: a) transcendenta b) spre produs c) spre procesul de productie d) spre costuri e) spre utilizator 15.Ansamblul caracteristicilor unei entitati care ii confera aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite reprezinta, potrivit standardului ISO 9000:2000 definitia: a) cerintelor pentru calitate b) calitatii c) caracteristicilor de calitate d) neconformitatilor e) defectelor

16.Abaterea sau absenta uneia sau mai multor caracteristici de calitate, sau a elementelor sistemului calitatii, in raport cu cerintele specificate reprezinta definitia: a) defectelor b) neconformitatii c) calitatii 17.Nesatisfacerea unei cerinte sau a unei asteptari rezonabile, privind utilizarea prevazuta, inclusiv a celor referitoare la securitate, reprezinta definitia: a) defectelor b) neconformitatilor c) calitatii 18.Caracteristicile ce se concretizeaza intr-o serie de proprietati fizice, chimice, biologice, care fac parte din structura intrinseca a produsului se inscrie in categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) tehnice c) economice d) de ordin general e) psihosenzoriale 19.Caracteristicile ce se exprima printr-o serie de indicatori precum: costuri, preturi, randamentul materiei prime, fac parte din categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) tehnice c) economice d) de ordin general e) psihosenzoriale 20.Ansamblul activitatilor functiei generale de management care determina politica in domeniul calitatii, obiectivele, responsabilitatile si le implementeaza in sistemul calitatii prin mijloace cum sunt planificarea, tinerea sub control, asigurarea si imbunatatirea calitatii, reprezinta definitia: a) managementului calitatii b) sistemul de management al calitatii c) managementul total al calitatii d) calitatii totale. 21.Sistemul de conducere bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor,care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea stransa a recompenselor, cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite, reprezinta definitia: a) managementul obiectivelor b) goal deployement c) managementului prin obiective 22.Obiectivele functionale si transfunctionale luate in considerare in stabilirea obiectivelor referitoare la calitate se identifica la utilizarea metodei: a) managementul obiectivelor b) metoda Goal Deployement c) managementul prin obiective 23.Politica in domeniul calitatii reprezinta:

a) Directia si intentiile generale ale unei intreprinderi in ceea ce priveste calitatea, exprimata oficial de conducerea de varf b) structura organizatorica, procedurile, procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitatii c) o imagine nestructurata a viitorului,bazata pe intuitie, dorinte si care poate constitui suportul unei dezvoltari ulterioare. d) masurile intreprinse pentru implementarea optima a strategiilor, exprimandu-se in principal prin proceduri, metode, reguli 24.Strategia imbunatatirii continue este recunoscuta si sub numele: a) KANBAN b) KAIZEN c) JUST IN TIME d) strategia inovarii 25.Sistemul de sugestii presupune colectarea de sugestii privind imbunatatirea calitatii, de la: a) furnizori b) salariati c) clienti d) consultanti in domeniul calitatii e) managerului firmei 26.Care dintre urmatoarele principii nu este specific strategiei inovarii: a) este orientata spre proces b) determina o crestere economica rapida c) se bazeaza pe investitii importante d) orientata spre rezultate 27.Metoda de coordonare a proceselor de productie, prin care se asigura fabricarea si livrarea pieselor numai la timpul potrivit, stabilit prin comenzile care vin din raportul urmator de lucru reprezinta o tehnica a strategiei de imbunatatire continua, denumita: a) Ciclul lui Deming ( P.E.V.A.) b) JUST IN TIME ( KABAN) c) Sistemul de sugestii d) Metoda celor 3 S 28.Structura organizatorica, procedurile, procesele si resursele necesare pentru implementarea cu referire la calitate reprezinta: a) managementul calitatii b) sistemul de management calitativ ( SMQ) c) TQM d) TQ 29.Sistemul de management centrat pe calitate extins la toate activitatile desfasurate in structurile organizatorice ale unei firme reprezinta definitia: a) Managementul Calitatii b) Sistemul de management al calitatii c) Managementului Total al Calitatii ( TQM) d) TQ

30.Directia si intentiile generale ale unei intreprinderi in ceea ce priveste calitatea( Q), exprimata oficial de conducerea de varf a acesteia reprezinta definitia: a) managementul calitatii b) sistemul manageementului al calitatii c) politicii in domeniul calitatii d) TQM 31.Strategia KAIZEN pune pe primul plan: a) managementul b) clientii c) tehnologiile utilizate d) salariatii 32.Care dintre urmatoarele elemente este o caracteristica a strategiei KAIZEN: a) presupune schimbari bruste in tehnologia utilizata si genereaza ameliorari radicale b) este orientata spre rezultate c) presupune investitii masive de capital d) presupune imbunatatirea treptata continua a calitatii produselor si serviciilor. 33.Caracteristicile ce se concretizeaza intr-o serie de proprietati de ordin estetic, organoleptic, ergonomic ale produsului, fac parte din categoria caracteristicilor: a) de disponibilitate b) tehnice c) economice d) de ordin general e) psihosenzoriale. 34. Carui principiu al TQM ii corespunde urmatoarea afirmatie: Succesul oricarei organizatii depinde de clientii sai si din acest motiv, nevoile actuale si viitoare ale clientilor, trebuie intelese, satisfacute si chiar mai mult, organizatia trebuie sa se straduiasca sa vina cu produse si servicii peste asteptarile clientilor. ? a) 0 Defecte b) imbunatatirea continua c) orientarea catre client d) viziune sistemica 35.Ce functie a MQ este definita prin: Partea managementului calitatii concentrata pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele aferente, necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii: a) coordonarea activitatilor prin care se asigura calitatea b) organizarea activitatilor referitoare la calitate c) planificarea calitatii 36.Potrivit carui principiu al managementului total al calitatii, procesele din ntreprindere sunt abordate ca o succesiune de relatii dintre clienti si furnizori: a) viziune sistemica b) argumentare cu date c) calitatea pe primul plan d) internalizarea relatiei client-furnizor.

37.Cui ii apartine orientarea potrivit careia TQM reprezinta un concept tridimensional, fiind o filozofie de management care se bazeaza pe o anumita logica si care presupune utilizarea unor metode si tehnici specifice? a) Deming b) Juran c) KELADA d) Crosby 38.Cui ii apartine orientarea potrivit careia TQM reprezinta un concept multidimensional, reprezentand o noua filozofie a calitatii, care presupune indeplinirea unor premize de personal de ordin structural ( dimensiune umana) si tehnice, ca si utilizarea unor metode si instrumente corespunzatoare? a) ZINK b) Juran c) KELADA d) CROSBY 39. Carui principiu al TQM ii corespunde urmatoarea afirmatie: Organizatia are succes in conditiile in care managementul superior orienteaza organizatia in directia scopurilor stabilite si reuseste sa mobilizeze personalul pentru realizarea acestora ? a) abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor b) leadership; c) imbunatatirea continua d) orientarea catre client e) abordarea managementului ca sistem 40. Carui principiu al managementul calitatii ii corespunde urmatoarea afirmatie: Personalul organizatiei este principalul factor care ii asigura succesul, indiferent de pozitia ierarhica, de tipul de munca prestata, implicarea totala a acestora in atingerea celei mai bune performante ce asigura dezvoltarea continua a organizatiei. a) leadership b) abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor d) implicarea personalului e) orientarea catre client 41.Instrumentul graficCasa Calitatiieste folosit in cadrul metodei: a) P.E.V.A. ( PDCA) b) analiza metodelor de defectare si a efectelor acestuia (FMEA) c) QFD (Quality Function Deployment) d) KANBAN E) JUST IN TIME 42. In cazul apilcarii metodei analiza modului de defectare si efectelor acestora , defectarea care va fi notata cu maximum de punctaj (10) este: a) cea care implica cele mai mari costuri de remediere b) cea ale carei efecte se pot intinde pe termen lung c) cea care apare cel mai des d) cea care are cea mai mare probabilitate de a fi detectata de client.

43.Tehnica utilizata in cadrul strategiei imbunatatirii continue, in scopul cresterii gradului de folosire si a duratei de viata a utilajelor, cu participarea tuturor lucratorilor, reprezinta o tehnica a strategiei de imbunatatire continua: a) Ciclul lui Deming b) JUST IN TIME c) sistemul de sugestii d) metoda celor 3 S e) mentenanta productiva totala 44.Evaluarea performantelor intreprinderii in domeniul calitatii, luand in considerare controlul sau economic, tehnic si social, reprezinta: a) analiza previzionala b) planificarea strategica c) planificarea operationala d) diagnosticul calitatii 45.Carei functiuni ale managementului calitatii apartine definitia: Activitatile prin care se stabilesc obiective si cerintele referitoare la calitate precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii: a) coordonarea activitatilor referiitoare la calitate b) organizarea activitatilor referitoare la calitate c) planificarea calitatii d) antrenarea personalului 46.Strategiile axate pecalitatea produsului si spre costuri reduse se refera la tipologiastrategiilor : a) pure b) functionale c) de afaceri d) concurentiale a) b) c) d) a) b) c) d) e) a) b) c) d) 47 . Punctul de plecare in definirea manag calitatii il reprezinta elaborarea : planului calitatii politicii calitatii procedurilor calitatii sistemului calitatii 48 . Asigurarea calitatii prin prevenire , potrivit FIRUT CROSBIT presupune : satisfacerea exigentelor clientilor promovarea conceptului zero defecte calitatea nu trebuie controlata ea trebuie realizata niveluri acceptabile ale calitatii neconformitatea cu cerintele 49 . Promovarea principiului zero defecte presupune : . calitatea nu trebuie controlata ea trebuie realizata totul trebuie facut bine de prima data si de fiecare data neconformitatea cu cerintele 50 . Care dintre caracteristici nu este proprie situatiei in care functiunea calitatii este centralizata :

a) faciliteaza comunicarea si reduce necesitatea unor activitati de coordonare si integrare b) persoanele din compartimentul calitatii ,nefiind direct implicate in desfasurarea activitatii curente pot lua decizii si actiuni inadecvate c) presupune eforturi mari de integrare si coordonare a activitatii referitoare la calitate d) presupune regruparea in cadrul aceluiasi compartiment a personalului care desfasoara activitati corespunzatoare functiunii calitatii 51 . Care dintre caracteristici nu este proprie situatiei in care functiunea calitatii este descentralizata : a) responsabilitatea planificarii, organizarii, tinerii sub control si asigurarii calitatii este incredintata fiecarui compartiment al intreprinderii b) faciliteaza comunicarea si reduce necesitatea unor activitati de coordonare si integrare c) personalul din compartimentulcalitatii fiind direct implicat in desfasurarea activitatii curente, deciziile si actiunile referitoare la calitate pot fi bine fundamentate d) presupune eforturi mari de integrare si coordonare a activitatii referitoare la calitate a) b) c) d) 52 . Cea mai importanta functie a manag calitatii este considerata : planificarea calitatii imbunatatirea calitatii organizarea calitatii motivarea personalului in directia imbunatatirii calitatii

53 . Sistemul de manag al unei organizatii centrat pe calitate , bazat pe participarea tuturor membrilor sai prin care se urmareste asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacerea clientului si obtinerea de avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate reprezinta definitia ; a) manag calitatii b) sistemului calitatii c) asigurarea calitatii d) manag total al calitatii 54 . Sustinand imbunatatirea continua a calitatii J M JURAN face deosebirea intre problemele sporadice si cronice . In timp ce primele pot fi rezolvate de lucratori , cele cronice cad in sarcina a) b) c) managerilor d) 55 . Ansamblul activitatilor prestabilite si sistematice desfasurate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar , pentru a da increderea corespunzatoare ca o entitate va satisface cerintele referitoare la calitate reprezinta definitia data de standardul ISO 9000 a) asigurare calitatii b) c) .. d) .. 56 . Activitatile desfasurate penru a da incredere conducerii intreprinderii ca va fi obtinuta calitatea propusa , reprezinta definitia : a).. b). c) asigurarea int calitatii e) ..

57 . Activitatea desfasurata in scopul de a da incredere clientilor ca sistemul calitatii furnizorului permite obtinerea calitatii cerute , reprezinta definitia : a ) b ) asigurare externa a calitatii c ) d ). a) b) c) d) 58 .Procesul planificarii calitatii cuprinde ca etape : diagnosticul calitatii analiza previzionala planificarea strategica si operationala a calitatii planificarea operationala

59 . Examinarea metodica a tuturor proceselor intreprinderii cu implicatii asupra calitatii produselor pe care le realizeaza in scopul evaluarii performantelor intreprinderii in domeniul calitatii, in raport cu rezultatele obtinute intr-o anumita perioada sau comparativ cu performantele concurentilor , reprezinta definitia : a) diagnosticului calitatii b) analizei previzionale c) planificarii operationala 60 . Acceptiunea potrivit careia calitatea totala reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor in ceea ce priveste calitatea produsului sau servicului (Q) , livrarea cantitatii cerute (V) , la momentul (T) si la locul (L) dorite , la un cost (C) cat mai mic pentru client , in conditiile unor relatii agreabile si eficiente cu acestea , si ale unui sistem administrativ fara erori , incepand cu elaborarea comenzii , apartine lui : a) MASING b) ZINK c) KELADA d) KONER 61 .Analiza modurilor de defectare si a efectelor acestora (F M E A) se utilizeaza pentru : a ) satisfacerea dorintelor clientilor b) dezvoltare de produse si procese noi c ) realizarea unei analize previzionale 62 . Analiza modurilor de defectare si a efectelor acestora (F M E A) se utilizeaza pentru : a) satisfacerea dorintelor utilizatorilor in fiecare dintre etapele traiectoriei produsului b) modificari ale produselor sau proceselor existente c) realizarea unei analize diagnostic Analiza modurilor de defectare si a efectelor acestora (FMEA) este o metoda de analiza a defectarilor potentiale ale unui produs sau process, in scopul planificarii masurilor necesare pentru prevenirea aparitiei acestora. FMEA se poate utiliza in urmatoarele situatii: dezvoltarea unor produse sau procese noi; modificari ale produselor sau proceselor existente; evaluarea probabilitatii de aparitie a defectarilor, in cazul unor componente importante din punct de vedere al sigurantei ansamblului; adaptarea produselor unor noi conditii de utilizare.

63 . Q F D este o metoda de grup utilizata in domeniul planificarii calitatii , fiind aplicata de : a) 6-8 persoane b) 4-6 persoane c) 2-4 persoane Quality Function Deployment (QFD) reprezinta o metoda utilizata in domeniul planificarii calitatii, in scopul realizarii unor produse ale caror caracteristici decalitate sa corespunda nevoilor exprimate si implicite ale clientilor. QFD este o metoda de grup, fiind aplicata de o echipa de 6-8 persoane. Serecomanda ca aceste personae sa provina din toate compartimentele intreprinderii(marketing, productie, calitate, desfacere etc.). Ca suport graphic al QFD se utilizeaza o diagrama speciala, denumita casa calitatii House of Quality 64 . Costurile de prevenire reprezinta : a) costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor b) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor , descoperite inainte de livrarea produsului catre beneficiar c) costurile pe care le implica corectarea neconformitatilor descoperite dupa livrarea produselor catre beneficiar d) costurile incercarilor , inspectiilor si examinarilor pentru a stabili daca cerintele specificate sunt satisfacute 65 . Costurile de evaluare reprezinta : a) costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor b) costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor , descoperite inainte de livrarea produsului catre beneficiar c) costurile pe care le implica corectarea neconformitatilor descoperite dupa livrarea produselor catre beneficiar d) toate costurile angajate pentru ca un produs neconform sa nu poata ajunge la clientul sau intern sau extern 66 . Cel mai mare cost al noncalitatii se manifesta atunci cand : a) deficientele sunt corectate cand produsul a ajuns la utilizator b) produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor c) deficientele sunt corectate la nivelul produsului finit d) deficientele sunt corectate cand produsul a ajuns la utilizator e) produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor 67 . Cel mai mic cost al noncalitatii se manifesta atunci cand : a) b) c) d) e) deficientele sunt corectate cand produsul a ajuns la utilizator produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor deficientele sunt corectate la nivelul conceptiei produsului deficientele sunt corectate cand produsul a ajuns la utilizator produsele trebuie retrase din utilizare din cauza deficientelor

Se apreciaz c pe durata de via a produsului, costurile noncalitii cresc astfel: x 1 depistarea i eliminarea deficienei pe planeta proiectantului;

x 10 eliminarea deficienei la predarea documentaiei; x 100 corectarea deficienei n timpul fabricaiei; x 1000 corectarea deficienei la produsul finit; x 10.000 eliminarea defectului cnd produsul a ajuns la utilizator; x 100.000 corectarea deficienei n timpul exploatrii, dac trebuie retrase i nlocuite componente; x 1.000.000 dac defectul conduce la anchete i procese de daune; nelimitat dac se ajunge la pierderea prestigiului organizaiei A - costuri de prevenire, sunt legate de prevenirea apariiei neconformitilor; B costuri de evaluare, care sunt concretizate n costuri cu verificri, inspecie,teste, audituri etc.; C costurile defectelor interne, care se fac de productor pentru rebuturiremedieri i pentru rezolvarea altor probleme de neconformitate; D costul defectelor externe care se fac de beneficiar n perioada de exploatare pentru remedierea unor necomformiti a) b) c) d) 68 . Costurile generate de evaluarea furnizorilor se inscriu in cadrul : costurilor de prevenire costurilor de evaluare costurilor de defectare interna costurilor de defectare externa costurile pentru etalonarea

69 . In ce categorie a costurilor calitatii se inscriu (gradarea)echipamentelor : a) costuri de evaluare b) costuri de prevenire c) costurile defectarii interne d) costurile defectarii externe a) b) c) d) : a) b) c) d) a) b) c) d)

70 . In ce categorie a costurilor calitatii se inscriu cele generate de testele de laborator : costurile de evaluare costurile de prevenire costurile de defectare interne costurile de defectare externe 71 . In ce categorie a costurilor calitatii se inscriu costurile generate de receptia produselor finite costurile costurile costurile costurile de evaluare de prevenire de defectare interne de defectare externe

73 . Costurile defectarii interne reprezinta: costurile incercarilor inspectiilor si examinarilor pentru a stabili daca cerintelespecificate sunt satisfacute costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite inainte de livrarea produsului catre beneficiar costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite dupa livrarea produselor la beneficiar costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor

a) b) c) d)

74 . Costurile defectarii externe reprezinta: costurile incercarilor inspectiilor si examinarilor pentru a stabili daca cerintele specificate sunt satisfacute costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite inainte de livrarea produsului catre beneficiar costurile pe care le implica corectarea tuturor neconformitatilor descoperite dupa livrarea produselor la beneficiar costurile eforturilor de preintampinare a aparitiei defectarilor

75. In ce categorie a costurilor calitatii se inscriu costurile generate de plata despagubirilor pentru daune a) costul de prevenire b) costul defectarilor externe c) costul defectarilor interne d) costuri de evaluare 76 . Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor de prevenire : a) costurile generate de analiza comparativa a calitatii cu cea a firmelor concurente (ok) b) costurile generate de analiza defectarii si stabilirea cauzelor acestora c) costurile generate de motivarea si instruirea personalului in domeniul calitatii (ok) d) costurile generate de implementarea unui nou sistem al calitatii (ok) e) costurile pe care le implica evaluarea furnizorilor (ok) 77 . Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor de evaluare : a) costurile generate de implementarea unui nou sistem al calitatii b) costurile generate de testele de laborator (ok) c) costuri generate de receptia produselor finite (ok) d) costuri generate de inspectiile si incercarile pe fluxul de fabricatie (ok) e) costurile materialelor si produselor distruse cu prilejul incercarilor (ok) 78 .Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor defectarilor interne: a) pierderi de timp generate de intreruperea procesului de productie ca urmare a neconformitatilor materiei prime care nu au fost descoperite la receptie (ok) b) costul produselor declasate (ok) c) primele de asigurare pentru a acoperi raspunderea juridica a firmei fata de produs 79 .Care din urmatoarele costuri referitoare la calitate nu se include in categoria costurilor defectarilor externe: a) penalizari pentru intarzierea livrarii (ok) b) salariile personalului care efectueaza inspectiile si incercarile c) despagubirile pentru daune (ok) d) salariile personalului care se ocupa cu rezolvarea reclamatiilor (ok) 80 . In cadrul carui standard sunt prevazute sisteme de manag al calitatii : concepte si terminologie a) ISO 9001/2000 b) ISO 9004/2000

c) ISO 9000/2000 d) ISO 10011/2000 81 . In cadrul carui standard sunt prevazute sisteme de manag al calitatii : cerinte pentru asigurarea externa a calitatii a) ISO 9001/2000 b) ISO 9004/2000 c) ISO 9000/2000 d) ISO 10011/2000 82 . In cadrul carui standard sunt prevazute sisteme de manag al calitatii : ghid pentru manag calitatii organizatiei ( pentru imbunatatirea performantei ) a) ISO 9001/2000 - Sisteme de management a calitii. Cerine; b) ISO 9004/2000 - Sisteme de management a calitii linii directoare pentru mbuntirea performanelor; c) ISO 9000/2000 - Sisteme de management a calitii. Principii fundamentale i vocabular; d) ISO 10011/2000 - Linii directoare pentru auditul sistemelor calitii 83 . Examinarea sistematica si independenta efectuata de una sau mai multe persoane pentru a determina daca activitatile si rezultatele referitoare la calitate corespund dispozitiilor prestabilite, daca acestea sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor reprezinta potrivit standardului ISO 9000/2000 definitia: a) b) c) d) asigurarii calitatii auditului calitatii controlului tehnic de calitate inspectiei calitatii

auditul = este un proces sistematic, independent i documentat pentru obinerea evidenei auditului i evaluarea lui obiectiv pentru adetermina msura n care criteriile de audit sunt ndeplinite 84. Care este diferenta intre auditul calitatii si inspectia calitatii: a) prin auditul calitatii se verifica daca personalul care se ocupa cu asigurarea calitatii in firma are competenta necesara in timp ce inspectia calitatii urmareste masura in care produsele sunt conforme cu standardele de calitate b) prin auditul calitatii sunt efectuate posibilitati de imbunatatire al sistemului calitatii din firma in timp ce inspectia calitatii urmareste masura in care produsele sau serviciile sunt conforme cu standardele de calitate c) auditul calitatii urmareste masura in care produsele sau serviciile sunt conforme cu standardele de calitate in timp ce prin inspectia calitatii se verifica daca sunt intocmite la nivelul firmei toate documentele calitatii d) prin auditul calitatii se urmareste masura in care produsele sau serviciile sunt conforme cu standarde de calitate in timp ce prin inspectia calitatii sunt evaluate posibilitati de imbunatatire a sistemului calitatii in firma inspeciei calitii = ansamblul msurrilor, examinrilor i ncercrilor uneia sau a mai multor caracteristici ale unui produs, efectuate n scopul comparrii acestuia cu cerinele specificate i al determinrii conformitii sau neconformitii ;

controlul calitii = ansamblul tehnicilor i activitilor cu caracter operaional utilizate n scopul satisfacerii cerinelor referitoare la calitate Asigurarea Calitii asigurarea calitii = ansamblul de aciuni planificate i sistematice implementate n cadrul unui sistem al caliti i demonstrate ca fiind necesare pentru generarea unui nivel adecvat de ncredere n capacitatea unei entiti (produs, serviciu,organizaie, persoan) de a satisface cerinele specificate. asigurarea calitii = o parte a managementului calitii concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele calitii vor fi ndeplinite auditul = reprezint o examinare sistematic i independent efectuat pentru a determina dac activitile referitoare la calitate i rezultatele acestora satisfac dispoziiile prestabilite precum i dac aceste dispoziii sunt implementate efectiv i sunt apte s conduc la realizarea obiectivelor asumate 85. Manualul calitatii reprezinta: a) un document care descrie activitatile unitatilor functionale individuale necesare pt implementarea elementelor sistemelor calitatii b) un document care descrie sistemul calitatii firmei in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii obiectivele adoptate si cu standardele de calitate c) un document in care se inregistreaza observatiile referitoare la calitate 86. Procedura ca document al calitatii reprezinta : a) un document care descrie activitatile unitatilor functionale individuale necesare pt implementarea elementelor sistemelor calitatii b) un document care descrie sistemul calitatii firmei in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii obiectivele adoptate si cu standardele de calitate c) un document in care se inregistreaza observatiile referitoare la calitate 87. Instructiunile ca document al calitatii reprezinta: a) un document care descrie activitatile unitatilor functionale individuale necesare pt implementarea elementelor sistemelor calitatii b) un document care descrie sistemul calitatii firmei in concordanta cu politica stabilita in domeniul calitatii obiectivele adoptate si cu standardele de calitate c) un document in care se inregistreaza observatiile referitoare la calitate 88. Care este diferenta intre auditul calitatii si analiza calitatii : a) auditul calitatii presupune examinarea starii actuale a unui proces in timp ce analiza calitatii presupune evaluarea posibilitatilor de imbunatatire a proceselor si produselor din firma b) analiza calitatii reprezinta o examinare a starii actuale a unui proces/activitate in timp ce auditul calitatii presupune si evaluarea posibilitatilor de corectare a deficientelor constatate in urma analizarii proceselor activitatilor

c) analiza calitatii se face de catre personal din afara firmei in timp ce auditul calitatii se realizeaza de catre personal din firma

89. Care este diferenta intre auditul calitatii si diagnosticul calitatii : a) diagnosticul calitatii este o activitate descriptiva care abordeaza o problema de calitate deja existenta in timp ce auditul calitatii urmareste masura in care produsele sau serviciile sunt conforme cu standarde de calitate b) auditul calitatii este o activitate descriptiva in timp ce diagnosticul calitatii este o activitate orientata spre viitor c) auditul calitatii este un proces orientat spre viitor in timp ce diagnosticul calitatii este o activitate descriptiva a unei situatii existente auditul calitatii reprezinta o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor. diagnosticul calitii - reprezint o investigare metodica a tuturor activitilor si proceselor firmei care au implicaii asupra calitii produselor realizate, cu scopul evalurii rezultatelor firmei, in acest domeniu, prin raportare la rezultatele obinute ntr-o anumita perioad sau la performantele concurenilor.

90. Modalitatea de atestare a conformitatii produselor, serviciilor, proceselor sistemului calitatii unei intreprinderi cu un referential prestabilit, atestare pe care o realizeaza un organism neutru reprezinta definitia: a) auditarii calitatii b) certificarii in domeniul calitatii c) acreditarii in domeniul calitatii

Certificarea = reprezinta o modalitate de atestare a conformitatii produselor,serviciilor, proceselor, sistemului calitatii unei intreprinderi, cu un referential prestabilit,atestare pe care o realizeaza un organism neutru, independent de producator si beneficiar, denumit organism de certificare. Acreditarea = reprezinta procedura prin care un organism, reprezentind o autoritate, recunoaste formal ca un organism sau o persoana este competenta sa indeplineasca sarcini specifice. Auditul calitatii = reprezinta o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.