Sunteți pe pagina 1din 8

Teste managementul calitatii

1. Prin definitie legea calitatii este dat de: a) totalitatea cerintelor explicite si implicite ale unui produs / serviciu care asigura integral realizarea scopului pentru care a fost creat si comercializat b) ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs/ serviciu care ii confera acestuia proprietatea de a satisfice nevoile exprimate sau implicite c) arta de a sti prcis ce trebuie facut cat mai ieftin si cat mai bine d) a si c 2. Din punct de vedere economic optimul calitatii este definit prin: a) prin minimul diferentei dintre calitate si cantitate b) prin maximul diferentei dintre calitate si cantitate c) prin maximul diferentei dintre cantitate si utilitate d) toate cele 3 raspunsuri sunt corecte 3. Unghiurile de abordare a calitatii sunt: a) abordarea transcendenta, abordarea centrata pe produs si pe utilizator b) abordarea centrata pe raportul pret/ calitate si pe process c) abordarea transcendenta, centrata pe rapotrul calitate/ pret si pe process d) a si b 4. Calitatea produselor si serviciilor se realizeza prin participarea unor factori principali , precum si a factorilor secundari, sunt factori principali: a) ambalarea, calificarea profesionala a salariatiolr, standard si norme b) materiile prime, materialele,procesul tehnologic, standardele si normele, calificarea profesionala a salariatilor c) factorii care determina in productie d) factorii care influentaza in comert 5. Sunt obiective principale ale SAC: a) sa dea incredere propriei conduceri ca va fi atinsa si mentinuta calitatea propusa b) sa dea incredere beneficiarului chiar daca nu va fi atinsa calitatea contractata c) realizarea si mentinerea calitatii effective a produsului si serviciilor pentru a stisface in permanenta cerintele beneficiarilor d) a si c 6. In functie de natura auditorului, auduturile calitatii se pot calsifica in: a) audit prima parte/ secunda parte/ terta parte b) audit simplu/ comun c) audit intern/ extern d) audit de produs/ process/ SMC/ combinat

7. Se poate spune ca manualul calitatii ofera urmatoarele avantaje: a) asigura coerenta politicii calitatii la nivelul intreprinderii b) serveste ca document principal pentru auditul SMC c) imbunatateste comunicarea in interiorul organizatiei d) faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii 8. Atestarea se face prin certificatul de conformitate, care: a) este un document eliberat conform regulilor unui system de certificare indicand cu un nivel sufficient de incredere ca un produs/ serviciu este conform unui standard b) este un document care atesta ca regulile aplicate la proiectare, procese de faricatie si sisteme de control declarate de furnizori sunt capabile sa realizeze produsele conform unui standard c) mai este numit si certificate de capabilitate d) nici un raspuns correct 9. Diagrama Pareto: a) porneste de la conceptia lui Crosby b) presupune identificarea defectelor si clasificarea lor c) presupune cunoasterea influentelor dintre caracteristici d) porneste de la conceptia lui Juran e) masoara performante 10. Selectati factorii calitatii care actioneaza in domeniul comertului: a) ambalarea b) pastrarea c) norme si standard d) a si b 11. Diagrama Ishikawa: a) este o metoda moderna de masurare a utilitatii b) scopul este determinarea defectelor c) a fost conceputa de Juran d) a fost conceputa de Crosby e) nici un raspuns corect 12. Implementarea SMC la nivelul intreprinderii reprezinta un mijloc important in cresterea profitului deoarece: a) permite onorarea in conditii superioare a comnezilor, efectuarea serviciilor postvanzare b) permite rationalizarea numarului de sorto-tipo- dimensiuni c) simplifica organizarea activitatii, controlul productiei si operatiile de gestiune d) toate raspunsurile de mai sus

13. Manualul calitatii serveste drept: a) sursa de documentare a politicii si procedeelor, mijloacelor de fundamentare a acestora b) culegere de texte in vederea pregatirii profesionale c) mijloace de fundamentare a deciziilor viitoare d) instrument de asigurare a continuitatii operatiilor fluctuatiei personalului e) mijloace de referinta pe baza carora se efectueza revizia metodelor curente f) politica de asigurare a calitatii g) a, b, c, d,e h) a, b, d, f 14. Trilogia lui Juran presupune: a) planificarea calitatii b) imbunatatirea calitatii c) evaluarea costurilor calitatii d) controlul de calitate e) eliminarea riscurilor 15. Diagrama afinitatilor: a) este cunoscuta si sub numele de metoda KJ ( Kawakio, Jiro) b) necesita lucrul in grupuri mutidisciplinare si un timp important de aplicare c) necesita lucrul in grupuri multidisciplinare si un timp redus pentru aplicare d) este o metoda clasica/ traditionala utilizata in managementul calitatii 16. Certificarea produselor si/ sau serviciilor poate fi : a) obligatorie b) voluntara c) facultativa d) din oficiu 17. Certificarea produselor si/ sau serviciilor ofera avantaje precum: a) imbunatatirea continuua a calitatii b) reducerea costurilor cu calitatea c) cresterea gradului de satisfactie a clientilor d) eliminarea controlului de calitate e) eliminarea auditului extern 18. Calitatea finala a produsului este data de rezultanta calitatii exprimata astfel: a) Q finala = Qmuncii* Qmijloacelor* Qmetodelor* Qmaterii prime* Qmediului * Qmanagementului b) Q finala = Qmuncii* Qmijloacelor* Qmetodelor* Q managementului* Q materii prime c) c)Q finala = Qmuncii* Qmijloacelor* Qmetodelor* Qmaterii prime*Qmediului d) Q finala = Q mijloacelor* Qmetodelor* Qmaterii prime* Qmediului

19. Diagrama Pareto: a) este un graphic de bare specializat b) este o diagrama clasica c) evidentiaza frecventa unor defecte ale marfurilor d) evidentiaza frecventa unor imbunatatiri aduse calitatii 20. Graficul de bare: a) reda frecventa unor abateri de la calitate b) este recomandat pentru a compara marimea diferitelor cantitati c) se foloseste frecvent pentru a analiza relatii cantitative d) faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii 21. Diagrama de sectoare : a) mai este numita si graphic de sectoare b) compara un ansamblu de date prelucrate si reprezentate prin felii c) este indicata pentru a urmari variatia in timp a caracteristicii studiate d) este un instrument de asigurare a continuitatii operatiilor fluctuatiei personalului 22. Fisele de inregistrare au drept scop: a) sa colecteze datele existente sau rezultate din operatii b) sa organizeze datele existente sau rezultate din observatii c) evidentiaza frecventa unor defecte ale marfurilor d) evidentiaza frecventa unor imbunatatiri aduse calitatii 23. Fisele de control au drept scop: a) sa observe un procedeu sis a edifice utilizatorul asupra actiunilor necesare, sa asigure urmarirea lor b) sa observe, sa imbunatateasca continuu un procedeu sis a edifice utilizatorul asupra actiunilor necesare, sa asigure urmarirea lor c) sa observe, sa imbunatateasca continuu un procedeu, sa gaseasca alte procedee neconventionale sis a edifice utilizatorul asupra actiunilor necesare recunoasterii acestora d) sa lamureasca unele problem legate de desfasurarea proceselor 24. Manualul calitatii este elaborate: a) de directorul general/ presedintele companiei b) de un specialist in elaborarea Manualelor calitatii c) de o persoana care cunoaste foarte bine activitatea organizatiei d) la cererea Ministrului de Finante e) de o persoana desemnata de catre conducerea organizatiei 25. Documentele sistemului calitatii pot fi de forma: a) manuale, tratate, monografii b) instructiuni de lucru, formulare, programe c) manual al calitatii d) procedee, procese verbale

e) procedure 26. Manualul calitatii trebuie sa contina: a) sectiuni care trateaza problemele personalului b) sectiuni care trateaza problemele performantelor la consumatori c) sectiuni care trateaza modul de pastrare si comercializare a produselor la beneficiari d) sectiuni incluzand o scurta prezentare a celui ce elaboreaza manualul e) sectiuni cuprinzand rapoartele financiare pe ultimii 2 ani f) sectiuni care trateaza problemele procedurilor referitoare la contractile cu autoritatile guvernamentale 27. Manualul calitatii poate fi de forma: a) carte b) file indosariate in dosare simple c) set de brosuri d) support electronic e) format special, inregistrat la Regstrul Comertului 28. Noile instrumente si tehnici utilizate in managementul calitatii au urmatoarele particularitati: a) permit mai ales tratarea cauzelor aparente b) sunt dedicate actiunilor curative c) planifica si standardizeaza actiunile viitoare si fac previziunea in functie de posibilitatile aleatorii d) sunt centrate pe tratarea datelor numerice 29. Diagrama sageata: a) permite identificarea timpului necesar realizarii unui proiect b) are drept obiectiv planificarea aplicarii solutiilor pentru atingerea scolpului propus c) presupune cunoasterea costurilor pentru aplicare d) masoara performante 30. Casa calitatii /QFD: a) este un instrument nou de estimare a calitatii b) este o metoda care transforma cerintele consumatorilor in caracteristici calitative c) poate fi folosita pentru imbunatatirea calitatii tuturor activitatilor dintr-o unitate economica producatoare sau prestatoare de servicii d) a fost aplicata pentru prima data in Japonia e) a fost aplicata pt. prima data in SUA 31. Benchmarking-ul: a) porneste de la conceptia lui Crosby b) este o metoda de autoevaluare

c) este o metoda de evaluare critica d) este un instrument specific TQM e) masoara performante 32. Sunt ipostaze ale calitatii: a) calitatea de neconformitate b) calitatea partiala c) calitatea livrata d) calitatea propusa 33. Functiile calitatii sunt: a) functia tehnica b) functia plastic c) functia contractata d) functia economica e) functia sociala 34. Benchmarkig-ul poate fi: a) functional b) extern c) comparativ d) competitiv e) toate raspunsurile de mai sus 35. Trilogia lui Juran presupune: a) planificarea calitatii b) imbunatatirea calitatii c) evaluarea costurilor calitatii d) controlul de calitate e) eliminarea riscurilor 36. Managementul absolut al calitatii este un concept care se regaseste in filozofia lui: a) Juran b) Crosby c) Deming d) Kelada e) Ishikawa 37. Pricipiile care stau la baza TQM sunt: a) internationalizarea relatiei client furnizor, viziunea sistemica, argumentarea cu date, orientarea spre client b) calitatea pe primul plan c) zero defecte si imbunatatirea continua d) viziune sistemica, argumentarea cu date e) internalizarea relatiei client furnizor, orientarea spre client

38. Conform teoriei TQM , intalnim urmatoarele aspect: a) intregul personal trebuie instruit permanent in domeniul asigurarii calitatii b) trebuie promovat spiritul de echipa c) deciziiile se iau la nivelul managementului la varf d) trebuie implicat intregul personal in luarea deciziilor e) trebuie asigurat un climat de subordonare 39. Sunt component ale SAC: a) sistemul calitatii b) asigurarea externa a calitatii c) conducerea calitatii d) controlul calitatii e) coordonarea calitatii la beneficiari 40. Pentru analiza activitatii de creatie, cercetare, proiectare si elaborare a documentatiei pentru calitate se efectueaza: a) control de calitate b) control de marketing c) control de engineering 41. Controlul pe faze de productie si controlul final presupun: a) incadrarea in calse de calitate b) verificarea calitatii pe aza normelor din standard c) control pentru materii prime si auxiliare 42. Sunt functii ale SAC: a) imbunatatirea calitatii b) prevenirea defectelor c) omologarea calitatii d) construirea calitatii si prevenirea defectelor 43. Printre activitatile specifice SAC regasim: a) ambalarea si depozitarea produselor b) vanzarea/ livrarea/ distribuirea produselor c) proiectarea produselor d) contractarea produselor 44. Histograma: a) este o metoda traditionala utilizata in managementul calitatii b) este un instrument modern utilizat in managementul calitatii c) este un graphic ce reprezinta distributia datelor culese despre un anumit fenomen d) evidentiaza corelatia ce exista intre doua tipuri de date e) este o metoda de analiza utilizata pt. a stabili cauzele unei problem

45. Diagrama arbore: a) este cunoscuta si sub numele de metoda KJ ( Kawakio, Jiro) b) se utilizeza pt. identificarea cailor posibile pentru rezolvarea problemei c) necesita lucrul in grupuri multidisciplinare si un timp redus pentru aplicare d) este o metoda clasica/ traditionala utilizata in managementul calitatii 46. Diagrama arbore: a) urmeaza un process general in sensul descendent al scarii semantice b) face apel la rationament deductive c) face apel la creativitate d) nici un raspuns correct 47. Diagrama matriceala: a) se poate aplica sub mai multe forme b) este un instrument de analiza intermediar c) este un instrument de analiza utilizat pt. finalizarea unor cercetari d) este o tenhica noua a managementului calitatii folosita pt. redarea solutiiilor la unele problem privind calitatea e) nici un raspuns correct 48. Diagrama deciziilor de actiune: a) este un instrument de asigurare a calitatii b) este un instrument de masurare a calitatii c) este mijlocul de realizare a analizei modurilor de detectare a unui process in actiune d) se foloseste numai de managemantul la varf, in luarea deciziilor e) nici un raspuns corect

S-ar putea să vă placă și