Sunteți pe pagina 1din 3

TQM

Brosura 16

1) Coeficientul defectelor se calculeaza:


a) prin raportarea numarului de defecte la total produse verificate
2) Dupa modul in care evolueaza in raport cu evolutia calitatii,costurile calitatii pot fi:
a) costuri care cresc pentru a asigura o crestere a calitatii
3) Modelul SERVQUAL evalueaza:
a) calitatea asteptata
b) calitatea perceputa dupa realizarea serviciului
c) calitatea proiectata
d) calitatea standartizata
4) Standartul ISO 9001:2008 :
a) permite excluderi
b) nu permite excluderi
c) nu abordeaza problema excluderilor
5) Cheltuielile cu elaborarea proiectelor de produse noi si reproiectate si cele cu
experimentarea intra in categoria:
a) costurilor de evaluare
6) Prin realizarea SMC sunt asteptate rezultate pentru societate privind:
a) poluarea redusa
b) mai putine probleme sociale
c) cheltuieli mai mici pentru societate
d) incredere
7) Principalele categorii de resurse la care face referire standartul ISO 9001:2008 sunt :
a) resurse umane
b) mediul de lucru
c) infrastructura
8) Acreditarea laboratoarelor se realizeaza de catre :
a) un organism neutru
9) Clasa de calitate reprezinta un calificativ pentru o categorie de produse/servicii care :
a) au aceeasi destinatie
b) au valorile caracterisicilor cuprinse intre anumite limite
c) apartin aceluiasi sortiment
10) Conform ISO 9001:2008 procedura Actiuni preventive trebuie sa defineasca cerinte pentru:
a) evaluarea actiunilor pentru a preveni aparitia neconformitatilor
b) determinarea necoformitatilor potentiale si a clauzelor acestora
c) evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a da asigurare ca neconformitatea….
d) determiarea cauzelor neconformitatilor
e) determinarea si implimetarea actiunilor necesare
f) analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor)
g) analiza actiunii intreprinse
h) inregistrarea rezultatelor actiunii intreprinse
11) La defenirea calitatii resurselor umane trebuie sa avem in vedere:
a) dotarea tehnica a intrepriderii
b) numarul si structura acestora
c) caracteristicile individuale si comune ale acestora, care sunt utilizate in mod involuntary
organizatiei
d) sistemul de stimulente
e) climatul social si de management
12) In ISO 9000:2000 lantul de furnizori este definit :
b)-Furizori-----------------Organizatie---------------Client

13) Pentru un produs se cunoaste urmatoarea situatie


Calitatea extra Calitatea I Calitatea a II
Cantitate Pret Cantitatea Pret Cantitate Pret
75 110 95 80 30 75
Calitatea medie,calculate pe baza pretului,a fost
a) 0,625
b) 0,905
c) 2,5
d) 1,4
14) Standartul ISO 9001:2008 :
a) prezinta cerintele de baza pentru realizarea SMC
b) prezinta liniile directoare pentru auditarea sistemelor de management al …
c) defineste termenii si notiunile folosite in familia de standarte ISO 9000,….
15) Pentru calculul indicatorilor calitatii productiei se utilizeaza:
a) indicatori care se calculeaza diferit pentru productia omogena si pentru cea eterogena
16) Beneficiarul si furizorul stabilesc prin contract un procent acceptabil….
17)
18)
19)
20)
21) Strategia inovatiei ca alternative la strategia imbunatatirii continue presupune:
a) schimbarea brusca – radical
22) Internalizarea relatiei client furnizor inseamna :
a) generalizarea relatiilor specific client-furnizor pentru toate compartimetele si persoanele din
intreprindere
23) Documentatia sistemului de management al calitatii ca urmari sa realizeze conditii
pentru:
a) furnizarea de dovezi obiective
b) realizarea conformitatii cu cerintele
c) repeabilitate si trasabilitate
d) evaluarea eficacitatii si a adecvariii SMC
e) asigurarea premiselor pentru instruirea adecvata a personalului
24) Cunoasterea intereselor si cerintelor partilor interesate presupune:
a) stabilirea asteptarii fiecarei categorii de la oferta si strategiile organizatiei
b) identificarea partilor interesate
c) enumerarea parilor interesate
d) stabilirea actiuilor organizatiei pentru satisfacerea deplina a partilorinteresate
e) stabilirea obligatiilor partilor interesate fata de intreprindere
f) stabilirea responsabilitatilor fiecareia dintre partile interesate
25) Ca in cheltuielile cu investitii in utilaje,standuri si aparatura pentru verificari intra in
categoria :
a) costurilor de evaluare
26) Certificarea Sistemului de Management al Calitatii este atestata prin:
a) Certificatul de conformitate a sistemului de management al calitatii
27) Pentru un produs calitatea de conformanta este:
a) calitatea prototipului
b) calitatea livrata consumatorului
c) calitatea celui mai bun exemplar dintr-un esantion
28) O firma realizeaza intr-un an urmatoarele cheltuieli cu experimentarea :
- costul materialelor si energiei consumate : 10.000 lei
- costul componentelor distruse: 4.000 lei
- sume din valorificarea componentelor distruse: 2.000 lei
- ponderea cheltuielilor salariale in totalul cheltuielilor si experimentare rezulta din analize statistice si ….
Cheltuielile totale pentru studiul pietii,conceptie si experimentare au fost 45.000 lei.
Cheltuielile cu experimentarea au fost :
a) 12.000 lei
b) 14.000 lei
c) 16.000 lei

29) Certificarea de produs poate fi data de:


a) organizatii acreditate in domeniu
b) laboratoarele proprii acreditate
30) In functie de stadiul in care se afla u produs/serviciu avem:
a) calitatea de conformanta
b) calitatea realizata
c) calitatea in utilizare
d) calitatea proiecata sau de conceptii