Sunteți pe pagina 1din 8

Explicaii proiecte economice La tabelul 4.1 evoluia vnzrilor n ultimii 10 ani, pag.

52 Pentru linia t-9 cantitatea produsului B se trece indicele B luata de la profresor Pentru linia t-8 cantitatea produsului B a fost calculat nmulind cantitatea de linia t-8 la raportul de pe linia t-9 (104/100). Pentru linia t-7 cantitatea produsului B a fost calculat nmulind cantitatea de lini t-7 la raportul de pe linia t-9 (110/100). Pentru linia t-7 cantitatea produsului C se trece indicele C luat de la profesor. Pentru linia t-6 cantitatea produsului C a fost calculat nmulind cantitatea de lini t-6 la raportul de pe linia t-7 (103/100). Pentru linia t-5 cantitatea produsului C a fost calculat nmulind cantitatea de lini t-5 la raportul de pe linia t-7 (104/100).

pe linia t-9 cu raportul dintre procentul de pe pe linia t-9 cu raportul dintre procentul de pe pe linia t-7 cu raportul dintre procentul de pe pe linia t-7 cu raportul dintre procentul de pe

La tabelul 4.4. volumul fizic previzionat al vnzrilor, pag. 58 Pentru produsul B indicele previzionat al vnzrilor s-a calculat pe baza formulei din 86,42 + 11,80t 0,98t2 = 97,64%), t = 11 (numrul de ani de la t-9 la t+1). Pentru produsul C indicele previzionat al vnzrilor s-a calculat pe baza formulei din 92,79 + 4,55t = 133,74%), t = 9 (numrul de ani de la t-7 la t+1). Pentru produsul B, vnzrile previzionate n uniti fizice s-au calculat nmulind previzionat al vnzrilor aferent produsului B din coloana 2. Pentru produsul C, vnzrile previzionate n uniti fizice su-a calculat nmulind previzionat al vnzrilor aferent produsului C din coloana 2.

tabelul 4.2 aferent produsului B (y = tabelul 4.2 aferent produsului C (y = indicele dat de profesor cu indicele indicele dat de profesor cu indicele

La tabelul 4.5. Cifra de afaceri aferent vnz previzionate, pag. 58 Cifra de afaceri aferent produsului B a fost calculat nmulind preul produsului B (1.650 lei pag. 27 tab. Nr.2.24 Pret cu ridicata) cu cantitatea aferent produsului B din tabelul 4.4. volumul fizic previzionat al vnzrilor. Cifra de afaceri aferent produsului C a fost calculat nmulind preul produsului C (2.300 lei pag. 27 tab. Nr.2.24 Pret cu ridicata) cu cantitatea aferent produsului C din tabelul 4.4. volumul fizic previzionat al vnzrilor. Indicele de cretere fata de anul t s-a calculat ca raport ntre: (totalul cifrei de afaceri aferent celor 2 produse din care se scade Producia vndut aferent anului t 51.000.000 lei pag. 35 randul 02 din Contul de profit si pierdere) i Producia vndut aferent anului t 51.000.000 lei pag. 35 randul 02 din Contul de profit si pierdere *100 La tabelul 4.6. Stabilirea obiectivului privind volumul vanzarilor, pag. 59 Cifra de afaceri previzionata iniial a fost preluata din tabelul 4.5. (total) Cifra de afaceri corectata cu obiectivul privind preturile s-a calculat nmulind Producia vndut aferent anului t 51.000.000 lei pag. 35 randul 02 din Contul de profit si pierdere cu creterea preurilor (1.05) 51.000.000 x 1,05 = 53.550.000. Obiectivul privind cifra de afaceri = cifra de afaceri previzionat iniial (rndul 1 din tabel) cescut cu 28% Indicele creterii volumului vanzrilor va fi raportul dintre (obiectivul privind cifra de afaceri din care se scade cifra de afaceri corectat cu obiectivul privind preurile) i cifra de afaceri corectat cu obiectivul privind preurile *100 La tabelul 4.7 Indicele previzionat de modificare a costului In coloana 3 se trec indicii de modificare a preturilor, tarifelor si salariilor - estimatiile privind cresterile pe costuri stabilite de profesor la pag.59 salarii 1,05, energie electrica 1,06, materii prime 1,05, combustibil, apa 1,06, impozite si taxe 1,10 La tabelul 4.8. Grila cu salariile majorate cu 5% , pag. 63 Salariile au fost preluate din tabelul 2.6, pag. 17 (salarii la sfarsitul anului) i au fost nmulite cu creterea stabilit la pagina 59 la salarii (5%). La tabelul 4.9. Calculul salariilor orare indexate, pag. 69 Salariul mediu orar s-a calculat mprind salariul aferent clasei de salarizare din tabelul 4.8 de la pag. 63 la numrul de 170 ore/lun. La tabelul 4.10 Materii prime Ultima coloana (Pret unitar previzionat) se calculeaza inmultind pretul unitar la sfritul anului din tab. 2.18 pag. 24 cu creterea preului la materii prime pag. 59 (cu 1.04). MASURI pag. 72 -75 Valoarea anterioara aplicarii masurii Norma de timp se ia din tab. 1.1 pag. 12 Materiile prime - costul = cantitatea x pretul (de la pag. 64 tab. 4.10 pentru cantitate se ia consumul specific coloana 4 si pretul se ia din coloana 7) Amortizarea se calculeaza dupa formula Costul = valoarea unitara x Norma de amortizare/100 : Timpul de functionare x norma de timp

Valoarea unitara de la pag. 25 tab. 2.20 coloana 3 Norma de amortizare = Na din tab. 2.20 pag. 25 coloana 5 Timpul de functionare de la pag. 64 tab. 4.11 Norma de timp din tab. 1.1 pag. 12 Energia electrica costul = puterea instalata x norma de timp x pretul energiei Puterea instalata de la pag.26 tab. 2.21 coloana 4 (Pi) Norma de timp din tab. 1.1 pag. 12 Pretul energiei de la pag. 26 inmultit cu indicele de modificare a pretului 1.06 = 0.44 x 1.06 = 0.4664 lei Salarii cost = norma de timp x salariul mediu orar Norma de timp din tab. 1.1 pag. 12 Salariul mediu orar de la pag. 63 tab. 4.9 CAS = 31% din salarii Valoarea dupa aplicarea masurii Norma de timp se ia din tab. 1.1 pag. 12 se reduce cu cat spune masura Materiile prime - costul = cantitatea x pretul (de la pag. 64 tab. 4.10 pentru cantitate se ia consumul specific coloana 4 si pretul se ia din coloana 7) sau din textul masurii Amortizarea se calculeaza dupa formula Costul = valoarea unitara x Norma de amortizare/100 : Timpul de functionare x norma de timp Valoarea unitara de la pag. 25 tab. 2.20 coloana 3 Norma de amortizare = Na din tab. 2.20 pag. 25 coloana 5 Timpul de functionare de la pag. 64 tab. 4.11 Norma de timp este cea calculata mai sus Energia electrica costul = puterea instalata x norma de timp x pretul energiei Puterea instalata de la pag.26 tab. 2.21 coloana 4 (Pi) Norma de timp este cea calculata mai sus Pretul energiei de la pag. 26 inmultit cu indicele de modificare a pretului 1.10 = 0.44 x 1.06 = 0.4664 lei Salarii cost = norma de timp x salariul mediu orar Norma de timp este cea calculata mai sus Salariul mediu orar de la pag. 63 tab. 4.9 CAS = 31% din salarii La tabelul 4.18 pag 70 Salariile din coloana 5 au fost preluate din tabelul 4.8 pag 63 din clasa de salarizare aferent. Salariul mediu orar s-a calculat prin mprirea coloanei 5 la 170 ore/lun. Coloana 7 salariile pe bucat au fost calculate prin nmulirea coloanei 4 (Nt ore-om/buc) cu coloana 6 (Salariul orar lei/h) La tabelul 4.19 pag 71 S-au preluat datele din tabelele cu msuri (dupa aplicarea masurii). La tabelul 4.20 pag 71 Coloana 3 (Ora/buc) s-au luat din tab. 4.19 din coloana 5 (norme de timp ore-om) Coloana 4 (Salar mediu orar) a fost luat din tabelul 4.9 pag 63 Coloana 5 (Salar unitar) s-a calculat prin inmultirea coloanei 3 (ore/buc) cu 4 (salar mediu orar) Nota: La total S1, C si D salariul mediu orar (coloana 4) se calculeaza prin impartirea salariului unitar (coloana 5) la ore/buc (coloana 3). Nu se face media aritmetica a salariilor reperelor. La tabelul 4.21 pag 73 In coloana 4 avem: La m5 (R1) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m5 (4Kg). La m2 (R2) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m2 (7Kg). La m3 (R3) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m3 (5Kg). La m4 (S1) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m4 (6 Kg). La m4 (D) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m4 (40 Kg). La m6 (D) la consumul specific pe componenta sa luat cantitatea din figura 4.3 pag. 72 de la m6 (20kg). In coloana 5 (Consum pe unitatea de produs D) se inmulteste coloana 4 cu numarul de bucati existente in produsul D (R1 2 buc, R3 2 buc, S2 2 buc, m4 si m6 cate o buc) Preul unitar s-a preluat din tabelul 4.10 pag. 64 ultima coloana (pre unitar previzionat) La valoare s-a calculat prin nmulirea coloanei 6 cu coloana 5. La tabelul 4.22 pag 73 Timpi necesari realizarii produsului (ore/buc) Coloana 3 din tab.4.20 pag. 71 (la prelucrari si montaj D se trece timpul total 24.20) Coloana 4 se inmulteste coloana 3 cu numarul de bucati existente in produsul D (R1 2 buc, R2 2 buc, R3 2 buc, S1 2 buc, prelucrari si montaj D 1 buc)

La tabelul 4.23 pag 73 Salarii cumulate pe produs Coloana 3 se preiau salariile directe din tab.4.20 pag71 ultima coloana si se inmultesc cu produsul D (R1 2 buc, R2 2 buc, R3 2 buc, S1 2 buc, prelucrari si montaj D 1 buc)

numarul de bucati existente in

La tabelul 4.24 pag 73 Energie electrica Coloana 3 se preiau normele de timp ore/masina din tab.4.19 pag71 (coloana 4) si se inmultesc cu numarul de bucati existente in produsul D (R1 2 buc, R2 2 buc, R3 2 buc, S1 2 buc, D operatia II - 1 buc, D operatia III - 1 buc, D operatia IV - 1 buc, montaj D 2 buc) Coloana 4 (putere instalata) se preia din tab.2.21 pag.26 coloana 4. Pentru montaj S1 si montaj D Pi se calculeaza ca raport dintre Pi a unei benzi cu numarul locurilor de munca la o banda (=1.5/30=0.05) Coloana 5 se calculeaza prin inmultirea coloanei 4 (Pi) cu coloana 3 (Ore cumulat) Coloana 6 se calculeaza prin inmultirea coloanei 5 (consum energie) cu pretul energiei actualizat 0.4664 lei (adica pretul mediu pe Kw-ora de 0.44 lei de la pagina 26 inmultit cu indicele de crestere a energiei de la pag.59 de 6%) La tabelul 4.25 pag 74 Previzionarea costului unitar La materii prime s-a preluat din tabelul 4.21 pag. 73. La salarii directe s-a din tabelul 4.22 pag. 73. La CAS s-a calculat ca procent de 31% din salarii. La energie electrica s-a preluat din tab. 4.24 pag. 73 Total cheltuieli directe s-a calculat prin adunarea materii prime cu salarii directe cu CAS si energie electrica Cheltuieli indirecte ca procent (kind=42,07564% de la pag.32) din total cheltuieli directe. Cost de productie previzionat s-a calculat prin adunarea tatalului de cheltuieli directe cu cheltuielile indirecte. La pagina 75 Preul pentru produsul C 2.300 x 1,05 (100% + 5% rata profitului) = 2.415 lei Preul pentru produsul D costul de producie (din tab. 4.25) x 1,08 (100% + 8% rata profitului) = 2860 x 1.08 = 3.090 lei Cantitatea de produs D s-a calculat: (Cifra de afaceri din tabelul 4.6 pag. 59 rndul 3) preul lui C 2.415 lei x cantitatea lui C (tabelul 4.4 pag. 58))/preul lui D 3.090 lei. La tabelul 4.26 pag. 77 Stocul initial a fost preluat din tab.2.29 pag 30 La volum vnzri, coloana 3, produsul B = stocul initial, produsul C = cantitatea lui C din tabelul 4.4 pag. 59 si produsul D = cantitatea lui D calculata la pag 75. La stocul normat (pentru C si D) s-a calculat prin nmulirea coloanei 3 cu numrul de zile pentru stocare aferent fiecarui produs (12 zile) i s-a imprit la 360 zile Productia totala de produs C si produs D = volumul vanzarilor stocul initial + stocul normat (coloana 3 coloana 2 + coloana 4) Pentru R1, R2, R3, S1, S2 productia totala se calculeaza folosind formulele de la peg.76 cu cantitatile de produs C si produs D din coloana 5 adica cu productia totala. Tab 4.27 Modificarea productiei fizice pag 78 Coloana 2 (Productie anul t) se preia din tab.2.2 pag14 Cantitati fabricate anul t (coloana 4) Coloana 3 (Productie anul t+1) se preia productia totala (coloana 5) din tab.4.26 pag.77 Coloana 4 (Cost anul t) se preia de la pag. 27 din tab. 2.23 costul se sectie pentru R1 si S1, si total cheltuieli directe pentru R2. Pentru B si C se preia costul de productie de la pag. 27 tab. 2.24. La produsul D costul unitar previzionat din tab. 4.25 pag.74 se imparte la indicele de modificare a costului din tab.4.7 pag 60 (total cost de productie) Tab. 5.2 Calculul necesarului de masini si locuri de munca manuale Productia planificata se preia din tab. 4.26 pag. 77 Nt (ore/buc) se preia norma de timp ore/masina din tab. 4.19 pag 71. La montaj se preia norma de timp ore/om tab. 4.19 pag 71. Timpul disponibil se preia din tab. 5.1 pag 79. La montaj se iau 2000 ore x 2 schimburi. Numarul de masini si locuri de munca se calculeaza dupa formula de la pag. 79. Nota: Daca numarul de masini si locuri este cu zecimala se retunjeste in plus si nu matematic (ex. Un rezultat de 3.05 devine 4 si nu 3). La montaj rezultatul se raporteaza la 30 (numarul de locuri de munca la o banda pag.69). Tab. 5.3 Excedentul si deficitul de utilaje si locuri de munca Existent anul t se preia numarul de buc din tab 2.20 pag.25 coloana 2 Necesar an t+1 se preia din tab 5.2 ultima coloana Excedent = rezultatul negativ din diferenta dintre necesar an t+1 si existent an t Deficit = rezultatul pozitiv din diferenta dintre necesar an t+1 si existent an t

Tabelul 5.4 Evaluarea cladirilor, utilajelor si echipamentelor Numar = coloana 2 (numar) din tab.2.20 pag. 25 Vi = coloana 3 (valoare unitara) din tab2. 20 pag. 25 imnultita cu coeficientul de reevaluare K=1,25 Vra unitara = Vi(1-gu/100) formula de la pag. 82 Vra totala = Vra unitara x numar buc Dur = din durata de viata (100/Na Norma de amortizare din tab. 2. 20 pag. 25coloana 5) se scade timpul consumat (ultima coloana din tab 20 pag. 25, ex: t-9 = 10, t-6 = 7) Exemplu: Dur Cladiri = 100/2-10=40; Dur masina d = 100/10-7=3 Tab. 5.5 Disponibilizari de masini si utilaje Numar = Excedentul din tab. 5.3 pag 80 (coloana 5) Valoare unitara = Vra unitara din tab 5.4 pag 81 (coloana 5) Valoare totala = Numar x valoare unitara Tab. 5.6 Planul de investitii Numar = Deficitul din tab. 5.3 pag 80 (coloana 6) Valoare unitara = Vi din tab 5.4 pag 81 (coloana 3), pentru pct-ul 2, 3 si 4 stabilim noi de pe net, pentru pct-ul 6 masura M6 pag 62, pentru pct-ul 7 masura M4 pag 61, pentru pct-ul 9 pag 69, Valoare totala = Numar x valoare unitara; pentru pnc-ul 10 masura M5 pag. 61; pentru pct-ul 12 se calculeaza 25% din Vi din tab. 5.4 pag. 81; pentru pct-ul 13 de la pag. 83; pentru pct-ul 14 se calculeaza 10% din total investitii Tabelul 5.8 Necesarul de muncitori direct productivi si fondul de salarii aferent Productia planificata = productia totala care se preia din tab. 4.26 pag. 77 Norma de timp = ore-om din tab 4.19 pag 71 Timp total = productia planificatra x norma de timp Salariul mediu orar se preia din tab. 4.9 pag 63; pentru total sectia I si total sectia II se calculeaza ca raport dintre Fond de salarii si Timpul total (coloana 6/coloana 4) Fond salarii = timp total x salariul mediu orar Necesar muncitori = Timpul total impartit la numarul anual de ore de lucru (1773 din tab. 5.7 pag. 85). Nota: la numarul de muncitori se rotunjeste matematic adica 34.3 inseamna 34 si nu 35 Necesarul de numcitori indirect productivi Se foloseste formula de la pag.87. Nindt si Ndt pentru sectia I si II se preiau din tab. 2.12 pag. 21 Pentru necesarul de muncitori in atelierul de reparatii avem y = necesar utilaje an t+1 impartit la existent utilaje anul t (din tab.5.3 pag.80) inmultit cu 30 de locuri de munca la o banda inmultit cu 80% (numarul de muncitori din atelier se reduce cu 20% conform masurii M5 de la pag. 61) Ex: 156/110*30*0.8=34 Tab. 5.9 Necesarul de muncitori indirect productivi si fondul de salarii aferent An baza se preia din tab.2.12 randul 2 pag. 21 An plan = rezultatul din calculele de la pag. 87; pentru compartimentele functionale se ia totalul de la coloana F din tab. 5.10 pag.89 adic 23 persoane Salarii tarifare lunare = din tab. 2.14 pag. 22 ultima coloana (la sfarsitul anului) randul 3, 4, 5 si 6 indexate cu 5% (rezultatul se rotunjeste matematic) Fondul de salarii anual = salarii tarifare lunare x numar muncitori an plan x 12 luni (coloana 4 x coloana 3 x 12 luni) Tabelul 5.10 Structura peronalului se conducere, executie, de specialitate si auxiliar Se fac totalurile pe randuri si pe coloane Tabelul 5.11 Fondul anual de salarii In coloana 3 avem: Maistri Sectia I se aduna muncitorii directi (tab. 5.8 pag. 86) cu muncitorii indirecti (tab. 5.9 pag. 88) si se impart la 25 Sectia II se aduna muncitorii directi (tab. 5.8 pag. 86) cu muncitorii indirecti (tab. 5.9 pag. 88) si se impart la 20 Atelier reparatii se imparte nr de muncitori din tab. 5.9 pag. 88 la 15 Personal cu studii superioare Se aduna coloana A, B si C din tab. 5.10 pag. 89 din care se scad cei cu * Tehnicieni coloana D din tab. 5.10 pag. 89 Personal de conducere Sunt cei care au * plus managerii de pe linia 1 In coloana 4 (salariul mediu lunar) din tab. 2.14 pag. 22 ultima coloana (la sfarsitul anului) randul 7, 8, 9 si 10 indexate cu 5% (rezultatul se rotunjeste matematic) La personalul de conducere salariile sunt stabilite la pg. 62 Coloana 5 (Fondul de salarii anual) = (coloana 4 x coloana 3 x 12 luni)

Tabelul 5.12 Centralizatorul necesarului de personal si a fondului de salarii Coloana 2 si 3 (Numar si salarii) se preiau datele din tab.5.8 pag. 86, tab. 5.9 pag. 88 si tab. 5.11 randul 6 (total) pag. 90 Coloana 4 se foloseste formula de mai jos Numarul de muncitori direct productivi si salariul mediu orar se iau din tab.5.8 pag. 86 total sectia I si II coloana 7 si coloana 5 Zilele de concediu de odihna din tab.5.7 pag. 85 randul 2 a) Durata medie a zilei de munca din tab.5.7 pag. 85 randul 6 Sporurile se calculeaza 20% din Salarii + CO Fond de salarii = Salarii + CO + Sporuri Cheltuielile indirecte cu salariile = Fondul de salarii din care se scad salariile muncitorilor directi Tab. 5.13 Excedentul si deficitul de personal Existent anul t se preia numarul personal din tab 2.12 pag.21 ultima coloana Necesar an t+1 se preia din tab 5.12 Excedent = rezultatul negativ din diferenta dintre necesar an t+1 si existent an t Deficit = rezultatul pozitiv din diferenta dintre necesar an t+1 si existent an t Tab. 5.14 Fluctuatia personalului Angajari La Numar se trece deficitul din tab. 5.13 Cheltuieli unitare se preiau de la pag. 93 Disponibilizari La Numar se trece excedentul din tab. 5.13 Cheltuieli unitare 3 salarii medii pe economie (1750 lei) Tab. 5.15 Necesarul de combustibil gospodaresc Coloana 2 se preiau datele din tab. 2.26 pag 28 randul 4 Coloana 3 = (1-15/100)*1.04 = 90,10% (pentru toate) Tab. 5.16 Necesarul de materiale auxiliare Coloana 2 se preiau datele din tab. 2.26 pag 28 randul 1 Coloana 3 pentru sectia I si II se ia de la pag 78 tab. 4.27, de la total sectie, raportul dintre (q1xc0)/(q0xc0)*100 (ca procent). Ex: Indicele de modificare pentru sectia I = 113,85%, pentru sectia II = 124,69% Pentru atelierul de reparatii indicele de modificare este raportul dintre necesar utilaje in an t+1 si existent untilaje in an t *100 (de la pag. 80 tab. 5.3) Pentru administratia generala indicele de modificare este raportul dintre total personal din administratia generala an t+1 (din tab. 5.12 pag. 91) si total personal din administratia generala an t (de la pag.21 tab. 2.12 randul 9 coloana Comp. Functionale) * 100 = 91/170*100 = 53.43% Tab. 5.17 Cheltuieli cu uzura materialelor de protectie Numar numcitori An baza din tab. 2.12 pag. 21 se aduna primele doua randuri. An plan din tab. 5.12 pag. 91 se aduna numai muncitorii (fara personal tesa) Im se calculeaza dupa formula de mai sus unde Ip=1.04 (rezultatul se trece ca procent) Ex: 1.25*211/351*100*1.04/100 = 0.7815 = 78,15% Materiale de protectie An baza - se preiau datele din tab. 2.26 pag 28 randul 2 An plan se inmulteste an baza cu Im Tab. 5.18 SDV-uri si alte obiecte de inventar Numar locuri de munca de la pag.91 tab. 5.12 se iau totalurile de personal. Cheltuieli planificate pe persoana se iau de mai sus Cheltuieli planificate totale se inmultesc Cheltuielile planificate pe persoana cu Numarul de locuri de munca Tab. 5.19 Necesarul de piese de schimb Baza de calcul Valoare pentru sectia I si sectia II de la pag. 80 tab. 5.3 coloana necesar an t+1 se calculeaza totalul pe sectii; pentru atelierul de reparatii si administratia generala de la pag. 28 tab. 2.26 randul 6. Indicele de consum se ia de mai sus Valoare consum piese de schimb = coloana 3 x coloana 4 x Indicele de modificare a preturilor de 1.05 ( Ex.; pentru sectia I 74*100*1.04 = 7696 Tab. 5.20 Determinarea necesarului de energie Cantitatea planificata este productia totala de la pag. 77 tab. 4.26 coloana 5

Utilaje nt de la pag. 71 tab. 4.19 se ia norma de timp de la ore masina Necesar energie Pentru sectia I si sectia II Kw-ora = coloana 2 x coloana 5 x coloana 6 La Montaj avem : 1,5 kw x 1800 ore x 2 schimburi x 1 sau 2 buc (masura M4 pag.61) Pentru atelierul de reparatii Kw-ora = de pa pag. 26 tab. 2.22 se ia kwh Energia pentru forta motrice in atelierul de reparatii (1453200) care se inmulteste cu 1.10 ( masura M5 pag. 61 puterea instalata pentru forta motrice in atelier creste cu 10%) Pentru iluminat si alte consumuri - de pa pag. 26 tab. 2.22 se iau kwh de la Energia electrica pentru iluminat si alte consumuri generale (sectia I 484450, sectia II 1033500, atelier reparatii 312300 si compartimente functionale 1020550) Valoare = coloana 7 x pretul energiei (0.4664 lei) pentru tot tabelul Tab. 5.21 Calculul necesarului de materii prime Pretul unitar de la pag. 64 tab. 4.10 coloana 7 Cantitate - productia totala de la pag. 77 tab. 4.26 coloana 5 Consum specific - de la pag. 64 tab. 4.10 coloana 4 La Necesar pentru productia planificata Cantitate = cantitatea produsului x consumul specific (coloana 4 x coloana 5) Valoare = cantitatea * pretul unitar (coloana 6 x coloana 2) Tab. 5.22 Centralizator materii prime Pretul unitar de la pag. 64 tab. 4.10 coloana 7 Cantitatea din tab. 5.20 Valoare = cantitatea * pretul unitar Tab. 5.23 Centralizatorul planului de aprovizionare Coloana 2 din tab. 5.22 pag. 99 Coloana 3 din tab. 5.22 pag. 99 Coloana 5 = coloana 2 * 15/365 Coloana 6 = coloana 3 * 15/365 Coloana 7 = de la pag. 30 tab. 2.29 Coloana 8 - pentru materii prime = coloana 7 x pretul unitar (tab.5.21 pag.99); pentru celelalte de la pag. 30 tab. 2.29 Coloana 9 = coloana 2 + coloana 5 coloana 7 Coloana 10 = coloana 3 + coloana 6 coloana 8 Tab. 6.1 Amortizarea mujloacelor fixe Coloana 3 La existente = Necesar an t+1 Deficit din tab. 5.3 pag. 80 La noi = Deficit din tab. 5.3 pag. 80 Coloana 4 La existente = Vra din 5.4 pag. 81 (la utilajul SA1 la Vra-ul din tab. 5.4 se adauga valoarea modernizarii conform masurii M6 pag. 62de 16000 lei) La noi = Valoarea unitara din tab. 5.6 pag. 83 Coloana 5 = coloana 4 x coloana 3 La alte mijloace fixe avem La existente = diferenta dintre tab. 5.4 pag. 81si tab. 5.5 pag. 82(ex: 1249600-312400) La noi din tab. 5.6 randul 12 Coloana 6 = 100/Dur din tab.5.4 pag. 81 Coloana 7 = coloana 5 x coloana 6 Tab. 6.2 Planul cheltuielilor indirecte Materiale auxiliare de la pag. 95 tab. 5.16 Uzura materiale de protectie de la pag.96 tab. 5.17 Combustibil si apa de la pag. 95 tab. 5.15 Energie electrica de la pag. 98 tab. 5.20 Piese de schimb de la pag. 97 tab. 5.19 Salarii indirecte de la pag. 91 tab. 5.12 de la ultima coloana CAS = 31% din salariile indirecte Amortizari si provizioane de la pag. 102-103 tab. 6.1 totalurile de la coloana 7 Lucrari si servicii executate de terti de la pag. 28 tab. 2.26 randul 10 inmultite cu indicele de modificare a preturilor 1.07 Impozite si taxe de la pag. 28 tab. 2.26 randul 11 inmultite cu indicele de modificare a preturilor 1.10 Protocol si publicitate se calculeaza dupa metoda globala = de la pag. 28 tab. 2.26 randul 12 inmultite cu 1+(CAt+1 - CAt)/CAt = 15928*[1+(62.000.000lei44.800.000lei)/44.800.000lei] = 22.044 lei

Deplasari, detasari, transferuri de la pag. 28 tab. 2.26 randul 13 inmultite cu indicele de modificare a preturilor 1.15 Alte cheltuieli de exploatare de la pag. 28 tab. 2.26 randul 15 inmultite cu indicele de modificare a preturilor 1.10 Reparatii pentru sectia I si II din tab. 6.4 pag. 106 La Total (ultima casuta din dreapta jos) pe orizontala se aduna total sectia I cu total sectia II si cu total compartimente functionale pe verticala se aduna tot mai putin randul 14 Reparatii Tab. 6.3 Costul total pe elemente de cheltuieli Coloana 2 - de la pag. 29 tab. 2.27 coloana 2 Coloana 3 Materii prime de la pag.99 tab 5.21 Randul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 de la pag. 104 tab. 6.2 ultima coloana Cheltuieli cu remuneratiile personalului (randul 13) de la pag.91 tab. 5.12 fonful de salarii totale (penultima coloana ultima casuta) CAS = 31% din Cheltuieli cu remuneratiile personalului Total cost de productie = Total cheltuieli materiale + randurile 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tab. 6.4 Repartizarea cheltuielilor cu reparatii pe sectiile de productie Coloana 2 = de la pag.102 tab. 6.1 se ia total sectie (I respectiv II) din care se scade valoarea cladirii Coloana 3 = se imparte totalul la sectia I respectiv la sectia II *100 Coloana 4 = se trece la total din tab. 6.2 pag. 104 totalul de la atelierul de reparatii. Pentru sectia I si sectia II se inmulteste totalul de pe atelierul de reparatii cu coloana 3 Tab. 6.5 Repartizarea cheltuielilor indirecte Valoare baza de calcul Pentru sectia I si sectia II cheltuielile directe sunt: Materii prime de la pag.99 tab. 5.21 totalul de pe sectii Salarii directe de la pag. 86 ta. 5.8 totalul de pe sectii de la fondul de salarii CAS = 31% din salariile directe Costul de sectie = Total cost productie (tab. 6.3 pag. 105) Total compartimente functionale (tab. 6.2 pag. 104) Cheltuieli indirecte de la pag. 104 tab. 6.2 ultimul rand Cota de cheltuieli indirecte = coloana 4/coloana 3 * 100 Tab. 6.6 Reperul R1, tab. 6.7 Reperul R2, tab. 6.8 Reperul R3 si tab. 6.9 Subansamblul S1 Materia prima de la pag. 64 tab. 4.10 Salarii directe de la pag. 71 tab. 4.20 CAS 31% din salariile directe Total cheltuieli directe se aduna Materia prima cu Salarii directe si cu CAS Cheltuieli comune ale sectiei se inmulteste Total cheltuieli directe cu cota de cheltuieli indirecte pentru sectia I din tab. 6.5 pag. 106 coloana 5 Cost de sectie = Total cheltuieli directe + Cheltuieli comune ale sectiei Tab. 6.9 Produsul C si Tab. 6.10 Produsul D Materia prima de la pag. 64 tab. 4.10 Salarii directe de la pag. 71 tab. 4.20 CAS 31% din salariile directe Total cheltuieli directe se aduna Materia prima cu Salarii directe si cu CAS Cheltuieli comune ale sectiei a II-a se inmulteste Total cheltuieli directe cu cota de cheltuieli indirecte pentru sectia II din tab. 6.5 pag. 106 coloana 5 Elemente preluate din sectia I - la cantitate cantitatile din figura 1.2 de la pag. 11 respectiv figura 4.3 de la pag. 72 - la pret unitar Repere R1 cost sectie din tab. 6.6 pag. 106 Repere R2 cost sectie din tab. 6.7 pag. 107 Repere R3 cost sectie din tab. 6.8 pag. 107 Subansamble S1 - cost sectie din tab. 6.9 pag. 107 Cost de sectie = Total cheltuieli directe + Cheltuieli comune ale sectiei a II-a Cheltuieli generale = (Total elemente preluate din sectia I + cost de sectie) inmultite cu cota de cheltuieli indirecte pentru administratia generala din tab. 6.5 pag. 106 coloana 5 Cost de Productie = Total elemente preluate din sectia I + cost de sectie + Cheltuieli generale Profitul = Pretul cu ridicata Costul de productie Pretul cu ridicata de la pag 74

Tab. 6.11 Centralizatorul costurilor planificate pe articole de calculatie Cantitatea planificata productia totala de la pag. 77 tab. 4.26 (coloana 5). Pentru reperul R1 se ia valoarea din coloana 6 Materii prime coloana 3 se ia valoarea de la materii prime din tab. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 Coloana 4 = coloana 3 x coloana 2 Salarii directe coloana 5 - se ia valoarea de la salarii direcet din tab. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 Coloana 6 = coloana 5 x coloana 2 CAS coloana 7 = 31% din coloana 5 Coloana 8 = coloana 7 x coloana 2 Repere coloana 9 costul de sectie din ta. 6.6 Coloana 10 = coloana 9 x coloana 2 Sub ansamble coloana 11 costul de sectie din tab. 6.6 si 6.7 Coloana 12 = coloana 11 x coloana 2 Tab. 6.12 Centralizatorul costurilor planificate pe articole de calculatie (continuare Cantitatea planificata productia totala de la pag. 85 tab. 4.27 (coloana 5). Pentru reperul R1 se ia valoarea din coloana 6 Cheltuieli comune ale sectiei coloana 3 - se ia valoarea de la cheltuieli comune ale sectiei din tab. 6.6, 6.7, 6.8, 6.7, 6.10, 6.11 Coloana 4 = coloana 3 x coloana 2 Cost de sectie coloana 5 - se ia valoarea de la cost de sectie din tab. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 Coloana 6 = coloana 5 x coloana 2 Cheltuieli generale ale sectiei coloana 7 - se ia valoarea de la cheltuieli generale ale sectiei din tab. 6.9, 6.10, 6.11 Coloana 8 = coloana 7 x coloana 2 Cost de productie coloana 9 - se ia valoarea de la cost de productie din tab. 6.10, 6.11 Coloana 10 = coloana 9 x coloana 2