Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 1

1. Un proiect reprezinta: C
2. Scopul, din punct de vedere temporal, proiectul se stabileste: A
3. Obiectivele de baza ale managerului de proiect sunt: B
4. Obiectivele proiectului vor trebui sa fie realizate: E
5. Din punct de vedere temporal, scopul proiectului se stabileste la: A
6. Cele 4 caracteristici majore ale unui proiect sunt: A
7. Conform manualului EU-PCM din 2004 proiectul reprezinta: D
8. Programul reprezinta: E
9. Proiectele sunt diferite, dar au in comun: A
10.Programele se clasifica in functie de: A
11.Managementul de program este: B
12.Constrangerile principale ale managementului de proiect sunt: C
13.Proiectele pot fi clasificate: E
14.Managementul programelor reprezinta: C
15.Cele 4 elemente importante ale unui proiect sunt: C
16.Un portofoliu de proiecte reprezinta: B
17.In cadrul unui proiect, procesele pot fi: A
18.Procesele de monitorizare si control cuprind: D
19.Ciclul de viata al unui proiect reprezinta: E
Capitolul 2
1. Formele de organizare ce permit integrarea unui proiect in structura
organizatorica a firmei sunt: E
2. Stakeholderii secundari sunt reprezentati de: A
3. Una dintre etapele abordarii skateholderilor in derularea unui proiect este:
D
4. Implementarea managementului prin proiecte se realizeaza in: A
5. Din categoria stakeholderilor principali nu fac parte: A
6. In cadrul proiectelor, structura organizatorica adecvata este: E
7. Organizarea functionala are ca dezavantaj: C
8. Alegerea unei forme de organizare este realizata de regula de catre: D
9. Stakeholkderii proiectului sunt: A
10.Mediul ambient al proiectului include: A
11.Managerului de proiect I se ofera autoritate si resonsabilitate deplina in
cazul: C
12.Una dintre diferentele intre rolul managerului de proiect si rolul
departamentului pentru managementul proiectului este aceea ca: A
13.In cazul modelului de maturitate CNM-PMMM imbunatatirea continua
corespunde nivelului: E
14.Una dintre functiile pe care le asigura biroul de management al proiectelor
este: B
15.Adoptarea modelului de maturitate PMI-OPM 3 de catre firme de bazeaza
pe un mecanism cu 3 componente importante: C
16.Unul dintre avantajele organizarii functionale este: C
17.O organizatie este definite ca fiind orientate spre proiecte, atunci cand: E
18.Unul dintre avantajele organizarii functionale este: A
19.Modelul de maturitate care propune evaluarea organizatiilor sub forma
unei diagrame tip panza de paianjen si are reprezentate pe axe
intensitatea unor procese este: C
20.Organizarea matriceala are ca dezavantaj faptul ca: A

21.Proiectul este subordonat compartimentului functional care poate avea


rolul cel mai important in implementarea sa in cazul: C
22.Matricea responsabilitatii arata: E
23.Un avantaj al organizarii de proiecte este: D
24.Stokeholderii principali sunt: C
25.Actionarii fac parte din: E
26.In cadrul modelului de maturitate CMM-PMMM corespunde nivelului: D
27.Din categoria stakeholderilor principali nu fac parte: A
28.Din categoria stakeholkderilor secundari nu fac parte: A

Capitolul 3
1. Utilitatea unui program sau proiect poate fi in functie de tipul programului:
E
2. Pasii care transforma o problema sau necessitate intr-un proiect sunt: A
3. Caracteristicile SMART ale obiectivului unui proiect trebuie sa fie: B
4. Obiectivele unui proiect reprezinta: E
5. Utilitatea unui proiect poate fi: E
6. Gradul de indeplinire a obiectivelor unui proiect poate fi: A
7. Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor unui proiect nu trebuie sa se ia
in consideratie: E
8. Identificarea necesitatii pentru fundamentarea unui proiect poate avea: E
9. Primul pas care transforma o problema sau o necesitate intr-un proiect
este: C
10.Un proiect este absolut necesar si util in momentul in care: A
11.Utilitatea unui proiect poate fi apreciata la nivel: A
12.Un proiect are in structura sa: E
13.Raportul de evaluarea de tip ex-ante a unui proiect este realizat: C
14.La indeplinirea scopului si obiectivelor unui proiect sunt luati in considerare
urmatorii factori:E
Capitolul 4
1. Calculul duratei activitatilor din cadrul unui grafic retea se poate realiza: B
2. Calculul duratei activitatilor din cadrul unui grafic retea se poate realiza: E
3. Sa se calculeze durata drumului critic, cea mai mare rezerva de timp totala
si cea mai mare rezerva de timp libera pentru urmatorul grafic retea: C
4. Sa se calculeze durata drumului critic, cea mai mare rezerva de timp totala
si cea mai mare rezerva de timp libera pentru urmatorul grafic retea: C
5. Sa se calculeze durata drumului critic, cea mai mare rezerva de timp totala
si cea mai mare rezerva de timp libera pentru urmatorul grafic retea: C
6. Cu ajutorul metodei tabelului pentru calculul elementelor unui grafic retea,
nu se poate determina: A
7. Cu ajutorul metodei tabelului pentru calculul elementelor unui grafic retea,
nu se pot determina: D
8. Cu ajutorul metodei tabelului pentru calculul elementelor unui grafic retea,
nu se pot determina: E
9. Prin aplatizarea varfurilor in consumul de resurse se asigura: E
10.Drumul critic intr-un grafic retea este considerat: A
11.Intr-un nod al retelei unui grafic retea cu activitatile pe noduri nu se
inscrie: D

12.Intr-un nod al retelei unui grafic retea cu activitatile pe noduri nu se


inscrie: D
13.Intr-un nod al retelei unui grafic retea cu activitatile pe noduri nu se
inscrie: E
14.Intr-un nod al retelei unui grafic retea cu activitatile pe noduri nu se
inscrie: D
15.Intr-un nod al retelei unui grafic retea cu activitatile pe noduri nu se
inscrie: E
16.Care dintre rezervele de timp precizeaza intr-un grafic retea, daca
activitatea este critica: A
17.Explicati paradoxal o faza dintr-un grafic retea nu consuma nici timp, nici
reusre. O faza poate avea un termen minim si un termen maxim: C
18.Rezerva libera de timp, intr-un grafic retea, pentru o activitate de
constructii, arata cu cat poate fi devansata activitatea ce o detine fara
perturbarea programului intial: E
19.Graficul retea calanderistic contine rezervele libere de timp ale activitatilor
si permite aprecierea urgentei fiecarui drum: A
20.Nu poate fi considerate activitatea a unui grafic retea: A
21.Dintre graficele retea nu fac parte: B
22.Nu poate fi considerate activitate a unui grafic retea: D
23.In etapa calitativa a proiectarii unui grafic retea, pentru o lucrare de
constructii se realizeaza: A
24.In etapa cantitativa a proiectarii unui grafic retea se calculeaza: D
25.Principalele elemente ale unui grafic retea sunt: E
26.O activitate a unui grafic poate fi reprezentata: A
27.Un process simplu de lucru poate constitui o activitate intr-un grafic retea
si se caracterizeaza prin: A
28.Poate constitui o activitate intr-un grafic retea: D
29.Faza sau evenimentul intr-un grafic retea se caracterizeaza prin aceea ca:
A
30.Faza sau evenimentul intr-un grafic retea reprezinta: C
31.Intr-un grafic retea exista: A
32.Drumul intr-un grafic retea este: D
33.Drumul critic intr-un grafic retea este: B
34.La inscrierea activitatilor si fazelor intr-un grafic retea trebuie sa se
respecte urmatoarele reguli: B
35.Suprapunerea in timp a 2 cativitati strict successive se poate realiza prin: B
36.Durata de executie a unei activitati se poate calcuca pe baza marimii
urmatorilor indicatori si indici: B
37.Durata de executie a unei activitati se poate calcula pe baza marimii
urmatorilor indicatori: C
38.Termenul minim al unei faze I este: B
39.Termenul maxim al fezei I este: A
40.Termenul minim de incepere al activitatii ij este: D
41.Termenul maxim de incepere a activitatii ij este: A
42.Termenul minim de terminare a activitatii ij este: B
43.Termenul maxim de terminare a activitatii ij este: A
44.Rezerva totala de timp a unei activitati este egala cu: B
45.Rezerva libera de timp a unei activitati este egala cu: B
46.Determinarea marimii drumului critic pentru aceeasi lucrare se realizeaza:
C
47.Drumul critic are pentru aceeasi lurare: B

48.In cadrul unii grafic retea una singura dintre urmatoarele combinatii de
activitati nu consuma resurse: D
49.In cadrul unui grafic retea inregistreaza consumuri de timp si resurse: C
50.Activitatea dintr-un grafic retea care nu consuma nici timp nici resurse se
numeste: C
51.Un grafic retea de tip PERT se deosebeste in principal de un grafic retea de
tip CPM prin: D
52.Care va fi durata unei activitati dintr-un grafic retea de tip PERT daca
pentru aceasta activitate se cunosc: durata optimista 6 zile, durata
probabil 8 zile si durata pesimista 10 zile: B
53.Pentru o lucrare de constructii se proiecteaza urmatorul grafic retea: E
54.Sa se calculeze si sa se precizeze termenul maxim de incepere a activitatii
3-4 din cadrul urmatorului grafic retea: D
55.Sa se calculeze si sa se precizeze termenele minim si maxim de incepere a
activitatii 3-4 din cadrul urmatorului grafic retea: C
56.Sa se calculeze si sa se precizeze termenele minim si maxim de terminare
a activitatii 1-3 din cadrul urmatorului grafic retea: C
57.Se cunosc urmatoarele date despre activitatile unei lucrari de constructii
transpuse la graficul retea de tip PERT: B
58.Principala metoda clasica de programare a lucrarilor pentru proiectele
simple este: B
59.Managementul timpului cuprinde urmatoarele procese: B
60.Monitorizarea si actualizarea programului include: E
61.Metodele clasice de programare se pot aplica in cazul proiectelor: D
62.Elaborarea graficului calendaristic se face tinand seama de precizarile din
fisele tehnologice, in urmatoarele etape: E
63.Folosirea graficului calendaristic Gantt asigura urmatoarele avantaje: B
64.Nu poate fi considerate activitate: E
65.La inscrierea activitatilor si fazeor in graficul retea, nu trebuie sa se
respecte una dintre urmatoarele reguli: E
66.O faza face parte din drumul critic daca: C
67.O faza face parte din drumul critic daca: A
68.Nu poate fi considerata relatie de precedenta intre 2 activitati una dintre
urmatoarele constrangeri: E
69.Nu poate fi considerata relatie de precedenta intre 2 activitati una dintre
urmatoarele constrangeri: A
70.Nu poate fi considerata relatie de precedenta intre 2 activitati una dintre
urmatoarele constrangeri: D
71.Tipul de relatie inceput inceput permite introducerea in graficul retea a 2
activitati successive in care: D
72.Sa se calculeze drumul critic, direct pe grafic, cu ajutorul termenelor
minime si maxime, de incepere si de terminare ale activitatilor, pt
urmatorul grafic retea: C
73.Avantajele graficelor retea cu activitatile reprezentate in nodurile retelei
sunt: D
74.Graficul retea calendaristic reprezinta: A
75.Graficul retea calendaristic este: E
76.Graficul retea calendaristic este: D

Capitolul 5

1. Managemnetul costului unui proiect este un process care implica: A


2. Costul proiectului exprima: B
3. Pentru stabilirea ordinii in care se abordeaza cele 3 restrictii ale proiectului
se apeleaza la: D
4. Ca process, managementul costului proiectului include urmatoarele subprocese: D
5. Managementul costului unui proiect vizeaza: C
6. Valoarea/pretil ofertei fara TVA a unui proiect contine urmatoarele
componente: C
7. In categoria costurilor directe ale proiectului intra: A
8. Pretul de productie include in structura sa: B
9. In raport cu procesul tehnologic, costurile se clasifica in: D
10.Costurile directe pentru un proiect de constructii se calculeaza: B
11.Costul marginal exprima: B
12.Pretul de realizare a proiectului poate fi definit ca reprezentand: D
13.Deosebirile dintre cheltuiala si cost deriva din: A
14.Pretul de deosebeste de cost prin aceea ca el: B
15.Cele mai comune surse de costuri in cazul unui proiect sunt: D
16.Costurile directe ale proiectului sunt cele care: A
17.Costurile indirecte sunt cele care: C
18.In functie de frecventa cu care apar pe parcursul desfasurarii proiectului,
costurile pot fi clasificate ca: A
19.Costurile fixe se caracterizeaza prin aceea ca: C
20.Costurile variabile sunt cele care: A
21.Dupa component consumului de resurse intalnim: D
22.Costurile cu munca trecuta sau materializata sunt: A
23.Costurile totale cu munca vie sau de manopera pentru un proiect sunt
formate din: A
24.In functie de momentul consumarii resurselor, costurile pot fi: D
25.Costurile curente sunt: C
26.Costurile preliminare sunt: D
27.Estimarea costurilor unui proiect se poate face: A
28.Target costing inseamna: B
29.Estimarea costului prin analogie este o variant a estimarii costului: B
30.Estimarea parametrica a costului proiectului: B
31.Estimarea definitive a costului proiectului: A
32.Probleme tipice care apar la estimarea costului sunt: C
33.Costul total al proiectului este compus din: A
34.Valoarea oferteri pentru un proiect de constructii exprima: D
35.Valoarea ofereti unui proiect de constructii este compusa din: C
36.Calculul costurilor directe, pe articol de devaz, se realizeaza pe baza: A
37.Calculul costurilor indirecre aferente proiectului se determina la noi in tara
prin: A
38.Marimea profitului asteptat se determina ca o cota procentuala aplicata
asupra: D
39.Valoarea devizului pe categorii de lucrari cuprinde: C
40.Pretul unitar al unui articol de devaz din cadrul devizului ofera se
calculeaza pentru: E
41.Cheltuielile direcre pe articole de devaz se calculeaza: D
42.Analiza de pret serveste la determinarea preturilor de unitate de masura a
articolului de devaz si se realizeaza prin: A
43.Pretul unitar pe articolul de deviz pentru materiale se determina: A
44.Pretul unitar pe articolul de deviz pentru manopera se determina: E

45.Pretul unitar pe articolul de deviz pentru utilaj se determina: E


46.Pretul unitar pe articolul de deviz pentru transport se determina: D
47.Pretul unitar pe articolul de deviz este dat de suma dintre preturile unitare
pentru: D
48.In devizul pe categorii de lucrari nu se include valorile ce reprezinta: E
49.Valoarea de deviz a unui obiect de constructii se obtine prin: A
50.Devizul general este: B
51.Devizul general al unui proiect de investitii cuprinde urmatoarele capitol: A
52.Pentru a putea construe bugetul unui proiect, trebuie sa cunoastem: C