Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA LICENTA IUNIE 2009

FORMULE CALCUL
PROBL 29.
Influenta modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale

Se face urmatorul tablel:


CHELTIUELI
Baza

VENITURI
Curenta

Baza
c
450
= 1 1000 =
1000 = 918,37
v1
490

g1 =

v1
490
100 =
100 = 89,09
V
550

g1 =

g2 =

v2
100
V

g2 =

v2
100
V

ref 2 =

g3 =

v3
100
V

g3 =

v3
100
V
V
= 100
V

g total =

V
100
V

g total

_____

v1
520
100 =
100 = 92,53
V
562

ref 1

_____

ref 2 =

ref 3 =

ref 3 =

reftot

c3
1000
v3
c
= total 1000
vtotal

reftot

_____

g v

1 ref 0

_____

RCH 1 =

100
CH 1

VH

(92,53 918,37) + (4,27 714,29) + (3,20 600)


= 899,49
100

1000 =

536
1000 = 953,74
562

PROBL 31.
Calculati coeficientul GINI-STRUCK(CG) si coeficientul HERFINDHAL(CH )pentru anul

CH = 0,35 2 + 0,232 + 0,20 2 + 0,132 + 0,09 2 = 0,2404


CG =

5 0,2404 1
n CH 1
=
= 0,2247
5 1
n 1

PROBL 33.
Cifra de afaceri recalculata n preturile de vanzare ale perioadei de baza

CArec =

CA1
95000
100 =
100 = 76000
P
125
I

PROBL 34.
Influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii

RPexVex = (Vex1 Vex 0 ) p re 0 = (9200 8700) 0,0862 = 43,10lei


p re 0 = 1

Cex 0
7950
= 1
= 0,0862
Vex 0
8700

ref 1

c2
1000
v2

ref
RCH
= RCH 1 RCH ' = 953,74 899,49 54,26

RCH ' =

Curenta
c
500
= 1 1000 =
1000 = 961,54
v1
520

c2
1000
v2

c3
1000
v3
c
= total 1000
vtotal

PROBL 35.
Influenta gradului de valorificare a productiei marf fabricate asupra cifrei de afaceri

CAGV = N1 W1 (GV 1 GV 0 ) = 50 320 (0,96 0,93) = 480


W1 =

Pf1 16000
=
= 320
N1
50

GV 1 =

CA1 15360
=
= 0,96
Pf1 16000

GV 0 =

CA0 13950
=
= 0,93
Pf 0 15000

PROBL 36.
Influenta modificarii productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri

CAW = N1 (W1 W0 ) Gv 0 = 35 (600 490) 0,95 3658


W1 =

Pf1 21000
=
= 600
N1
35

W0 =

Pf 0 19600
=
= 490
N0
40

GV 0 =

CA0 18620
=
= 0,95
Pf 0 19600

PROBL 37.
Influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cifrei de afaceri

CA N = ( N1 N 0 )

CA0
1425
= (95 80)
267
N0
80

PROBL 39.
Influenta modificarii productiei exercitiului asupra valorii adaugate

VA Pex = ( Pex1 Pex 0 ) va 0


va 0 =

Va 0 Pex 0 M 0
=
Pex 0
Pex 0

VA Pex = ( Pex1 Pex 0 )

Pex 0 M 0
10100 1500
= (22300 10100)
= 10388
Pex 0
10100

PROBL 40.
Influenta modificarii valorii adaugate medii la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate

VA Pex = Pex1 (va1 va 0 ) = 2500 (0,76 0,7222) = 94,5


va1 =

Va1 Pex1 M 1 2500 600


=
=
= 0,76
2500
Pex1
Pex1

va 0 =

Va 0 Pex 0 M 0 1800 500


=
=
= 0,7222
1800
Pex 0
Pex 0

PROBL 41.
Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri ( PCA

CA (qv )

qv p qv p = qv p = 20000 = 12500

1,60
I
qv p
qv p qv c = 9200 6600 = 0,2826
=
9200
qv p

IP =

pr 0

= ( qv1 p0 qv0 p0 ) pr 0 = (12500 9200) 0.2826 = 932,58

CA ( qv )
CA

0 0

PROBL 42.
Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri

Ca CA = (

A0
A
12500 12500
0 ) 1000 = (

) 1000 = 90
78125 50000
CA1 CA0

PROBL 43.
Caracterizati realizarea programului de productie cu ajutorul indicilor individuali de ndeplinire a programelor de fabricatie pe sortimente

i1q/ 0 si indicele de grup pe total produse I qvp


1/ 0

( A)i1q/ 0 =

q1
4200
100 =
100 = 1,4 0 0
3000
q0

( B)i1q/ 0 =

q1
2000
100 =
100 = 0,9 0 0
2200
q0

(C )i1q/ 0 =

q1
3100
100 =
100 = 0,9 0 0
3500
q0

I=

q
q

100 =

4200 + 2000 + 3100


9300
100 =
100 = 1,1 0 0
3000 + 2200 + 3500
8700

PROBL 45.
Influenta vitezei de rotatie a activelor totale asupra rentabilitatii financiare

R nat
= (nat1 nat 0 ) FKpr 0 rv 0 100 = (0,5259 0,5056) 2,25 0,1209 100 = 0,55
f
nat1 =

VT
VT1 142000
91000
=
= 0,5259; nat 0 = 0 =
= 0,5056
AT0 180000
AT1 270000

FKpr 0 =

AT0 180000
P
11000
=
= 2,25; rv 0 = rn 0 =
= 0,1209
Kpr0 80000
VT0 91000

PROBL 46.
Influenta structurii productiei vandute asupra:

qv c
qv p

Pr
a )PCA
= CA1 [(1

qv c )] = 150000[(1 71000 ) (1 50000 )] 1305


89000
62000
qv p
qv c ) 100 = (1 71000 ) 100 (1 50000 ) 100 0,87
) 100 (1
89000
62000
qv p
1 0

b)Rrcgi = (1

qv c
qv p

1 0

a) profitului aferent cifrei de afaceri


b) ratei rentabilitatii comerciale

) (1

0 0

0 0

PROBL 47.
Influenta fondului total de munca (a) si a productivitatii medii orare (b) asupra rezultatului exploatarii

a )RPexVex (T ) = (T1 T0 ) Wh 0 p re 0
Vex 0 = T0 Wh 0 Wh 0 =
RPexVex (T ) = (T1 T0 )

Vex 0
C
; p re 0 = 1 ex 0
T0
Vex 0

Vex 0
C
670000
520000
(1 ex 0 ) = (266000 271000)
(1
) = 2768lei
T0
Vex 0
271000
670000

b)RPexVex (Wh ) = T1 (Wh1 Wh 0 ) p re 0 = T1 (


RPexVex (Wh ) = 266000(

Vex1 Vex 0
C

) (1 ex 0 )
T1
T0
Vex 0

940000 670000
520000

) (1
) = 63220lei
266000 271000
670000

PROBL 48.
Determinati:

a) momentul realizarii pragului de rentabilitate (T=365 zile)


b) nivelul indicelui de siguranta al firmei (%)

30000
Cf
=
= 60000
90000
Cv
1
1
180000
CA
365
T
T (365) = CAcr
= 60000
121
180000
CA
CA
60000
b) I sig = (1 cr ) 100 = (1
) 100 67
180000
CA
a)CAcr =

Cf
=
1 cv

PROBL 49.
Influenta volumului fizic al productiei vandute (a) si a preturilor medii de vanzare (b) asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei CA

a) I P =

qv p
qv p
1

C FCA( qv ) =

qv1 p0 =

qv p
1

700000
= 437500
1,60

Cf 0
Cf 0
200000
200000
1000
1000 =
1000
1000 = 57,14
500000
437500
qv1 p0
qv0 p0

b)C FCA( p ) = (

Cf 0
Cf 0
200000 200000

) 1000 = 171,43
) 1000 = (
700000 437500
qv1 p1 qv1 p0

PROBL 50.
Determinati: a- influienta sumei dobanzilor platite asupra cheltuielilor financiare la 1000 lei CA;
b- influienta cifrei de afaceri medie la 1 leu capital permanent asupra ratei rentabilitatii financiare a capitalului permanent.

a)C dSd =

Sd
1000( Sd1 Sd 0 ) 1000(6250 1500)
Sd1
1000 0 1000 =
=
= 25
CA1
CA1
CA1
190000

b)R ca
f = (c a1 c a 0 ) p r 0 100 = (3,2 2,4) 0,11 100 = 8,8
ca1 =

CA0
P
CA1 190000
12276
111600
=
= 3,2; ca 0 =
=
= 2,4; pr 0 = rb 0 =
= 0,11
K prm1 59375
K prm 0
CA0 111600
46500

PROBL 51.
Influenta valorii medii anuale a mijloacelor fixe (a) si a cotei medii de amortizare (b) asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de
afaceri

a)C aA( F ) =

( F1 F0 ) C0
(16000 18000) 0,11
1000 =
1000 = 2.5
88000
CA1

F1 (C1 C0 )
16000 (0,18 0,11)
1000 =
1000 = 12,73
CA1
88000

b)C ac =

PROBL 52.
Cu ajutorul analizei cotei de piata determinati (a) marimea influentei vanzarilor totale si a (b) cotei globale de piata asupra vanzarilor proprii
ale firmei

a)V pV = (V1 V0 ) C p 0 = (9000 4350) 0,0943 438


C p0 =

V p0

100 =

V0

410
100 = 0,0943 0 0
4350

b)V p = (C p1 C p 0 ) C1 = (0,0883 0,0943) 9000 54


C p1 =

V p1
V1

100 =

795
100 = 0,0883 0 0
9000

PROBL 53.
Determinati influenta pretului mediu de vanzare asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri

CVep = (

qv c
qv p
1

qv p
qv p
qv c
=
qv c

IP =

IC

1 0

qv c
qv p

) 1000 = (

1 0

qv1 p 0 =

qv
I

1 1

qv1 c 0 =

1 0

p1

qv c

1 1

6000 6000
) 1000 = 161

9300 7440

9300
= 7440
1,25

7200
= 6000
1,2

PROBL 54.
Influenta numarului mediu de muncitori asupra rezultatului exploatarii

VexT ( N ) = ( N1 N 0 ) t 0 Wh 0 p re 0 = (62 60) 1150 0,1268 0,0914 = 26,66


t0 =

T0 69000
V
C
8750
7950
=
= 1150;Wh 0 = ex 0 =
0,1268; p re 0 = 1 ex 0 = 1
= 0,0914
60
69000
8750
N0
T0
Vex 0
PROBL 54.

Determinati influenta structurii productiei asupra: a) cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri ;
b) profitului aferent cifrei de afaceri;
gi
=
a)CCA
CA

qv c
qv p

1 0

b)PCApr ( gi

CA

1000

= CA1[(1

qv c
qv p

0 0

qv c
qv p

1 0

1000 =

) (1

qv c
qv p

3025
2860
1000
1000 = 100
5500
4400

0 0

)] = 7200[(1

3025
2860
) (1
)] = 720
5500
4400

S-ar putea să vă placă și