Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CRESTINA “ DIMITRIE CANTEMIR “ –

FACULTATEA DE FINANTE , BANCI SI CONTABILITATE


BUCURESTI

TESTE GRILA : 3

1. Organizarea contabilitatii de gestiune presupune un ansamblu de activitati


desfasurate de o întreprindere în scopul:
a. determinarii profitului impozabil;
b. realizarea unui sistem informational eficient privind calculul costului;
c. precizarii mijloacelor necesare executarii lucrarilor de întocmire a
situatiilor financiare;
d. analizei activitatii desfasurate, privind elaborarea, urmarirea si
controlul bugetelor de costuri (cheltuielilor);
Raspuns corect: b), d).

2. Din punct de vedere al comportamentului fata de volumul fizic costurile se


clasifica
a. costuri directe si costuri fixe;
b. costuri variabile si costuri indirecte (de regie);
c. costuri fixe si costuri variabile;
d. costuri recunoscute si costuri nerecunoscute de societate.
Raspuns corect: c).

3. Din punct de vedere al încadrarii cheltuielilor în costul de productie exista


a. cheltuieli deductibile si cheltuieli nedeductibile;
b. cheltuieli de productie si cheltuieli comerciale;
c. cheltuieli incorporabile si cheltuieli neincorporabile
d. cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.
Raspuns corect: c).
4. O societate comerciala vinde produse finite pentru care cheltuielile variabile
unitare se ridica la 700 lei/buc., pretul unitar de vânzare este de 1.000 lei/buc,
iar cheltuielile fixe sunt de 3.000.000 lei. Ce cantitate de produse trebuie
vânduta pentru a realiza un profit de 750.000 lei?
a. 12.500 buc.
b. 13.500 buc.
c. 11.500 buc.
d. 14.150 buc.
Raspuns corect: a).

5. Pentru a deveni element de cost, consumurile de valori trebuie sa fie


exprimate obligatoriu:
a. în forma cantitativa;
b. cantitativ-valoric;
c. în forma baneasca;
d. prin intermediul unui bon de consum;
Raspuns corect: c).

6. Obiectivul dominant al contabilitatii de gestiune este reprezentat de:


a. determinarea indicatorilor de eficienta ai gestiunii;
b. calculatia costurilor;
c. elaborarea bugetelor pe feluri de activitati, urmarirea si controlul
acestora;
d. punerea la dispozitia conducerii a informatiilor necesare luarii
deciziilor;
Raspuns corect: b).

7. În contextul bugetarii cheltuielilor indirecte, acestea sunt denumite cheltuieli


ale centrelor de analiza si au ca scop:
a. elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;
b. determinarea costului subactivitatii;
c. permit calcularea costurilor prestabilite ale unei unitati de lucru pe
baza careia se face repartizarea acestora asupra produselor ce urmeaza
a se realiza;
d. sunt un instrument de control al cheltuielilor unui centru prin
compararea previziunilor cu realizarile;
Raspuns corect: c), d).
8. O societate comerciala produce si vinde produse finite pentru care
cheltuielile variabile pe unitate sunt de 600 lei/buc., pretul unitar de vânzare
1000 lei/buc., iar cheltuielile fixe ale perioadei se ridica la 2.500.000 lei. Ce
cantitate de produse trebuie fabricata pentru a realiza un profit de 700.000 lei:
a. 7250 buc.;
b. 6750 buc.;
c. 8000 buc.;
d. 6250 buc.;

Rezolvare:
Varianta a)
Cheltuieli fixe  Pr ofit 2.500.000  700.000
qt = Pr et de vanzare  Cheltuieli var iabile = 1000  600 = 8.000 buc.

Varianta b)
Costuri totale = cheltuieli fixe + cheltuieli variabile
Profit = valoare de vânzare – costuri totale
700.000 lei = q x 1000 - (2.500.000 + q x 600)
700.000 lei = q x 1000 - 2.500.000 – q x 600
700.000 lei = q (1000 – 600) – 2.500.000
700.000 + 2.500.000 = 400 x q
3.200.000
3.200.000 = q x 400  q = 400 = 8.000 buc
Raspuns corect: c).

9. Prin purtatori de costuri se înteleg:


a. produsele, sectiile de productie, atelierele;
b. sectoarele de cheltuieli, anexele, magaziile;
c. produsele, lucrarile, serviciile ca rezultat concret, material al activitatii
de productie;
d. materiile prime, marfurile, salariile;
Raspuns corect: c).
10. La o societate comerciala s-au obtinut în productie cuplata în cursul lunii 50
t benzina si 25 t motorina. Cheltuielile totale de productie au fost de 170.000
lei. Puterea calorica pentru benzina este de 12.000 Kcal/t si pentru motorina de
10.000 Kcal/t. Ambele produse sunt considerate principale. Care este costul de
productie unitar si cel total pentru cele doua produse?
BENZINA MOTORINA
a. 2.400 / 120.000 2.000 / 50.000
b. 2.000 / 120.000 2.400 / 50.000
c. 2.400 / 50.000 2.000 / 120.000
d. 2.000 / 50.000 2.400 / 120.000
Rezolvare:
Productia cuplata:
 qt = (50 t x 12.000 Kcal) + (25 t x 10.000 Kcal) = 850.000 Kcal
Cheltuieli totale = 170.000 lei
Cheltuieli totale 170.000
Cu =  qe = 850.000 = 0,2 lei/Kcal
Benzina: 1 tona = 12.000 Kcal x 0,2 lei/Kcal = 2.400 lei
50 tone = 2.400 x 50 = 120.000 lei
Motorina: 1 tona = 10.000 Kcal x 0,2 lei/Kcal = 2.000 lei
25 tone = 2000 x 25 = 50.000 lei
Raspuns corect: a).

11. Produsul finit se compune din 3 piese cu urmatorul cost unitar: P1 = 5.000
lei; P2 = 8.000 lei; P3 = 15.000 lei. S-au obtinut 100 bucati din produsul finit,
iar pentru asamblarea pieselor s-au efectuat cheltuieli directe si indirecte de
1.000.000 lei. Costul unitar al produsului finit este:
a. 1.028.000 lei;
b. 328.000 lei;
c. 350.000 lei;
d. 38.000 lei;
Rezolvare:
Costul produsului finit:
P1 + P2 + P3 = 5.000 + 8.000 + 15.000 = 28.000 lei/buc.
1.000.000
(cheltuieli directe + cheltuieli indirecte) unitare = 100 = 10.000 lei/buc.
costul total = 28.000 + 10.000 = 38.000 lei
Raspuns corect: d).
12. Într-o fabrica de portelan s-au obtinut trei sortimente de produse, si anume:
A = 2000 buc., B = 3000 buc., C = 1000 buc., iar costurile totale au fost de
10.260.000 lei. Care este costul efectiv unitar de productie, cunoscându-se ca
preturile de vânzare unitare ale produselor sunt: A = 1200 lei/buc., B = 2300
lei/buc., C = 1500 lei/buc.?
a. A = 1100 lei/buc, B = 2185 lei/buc, C = 1425 lei/buc
b. A = 1140 lei/buc, B = 2100 lei/buc, C = 1325 lei/buc
c. A = 1140 lei/buc, B = 2200 lei/buc, C = 1420 lei/buc
d. A = 1140 lei/buc, B = 2185 lei/buc, C = 1425 lei/buc
Rezolvare:
Pentru rezolvare se foloseste procedeul cifrelor de echivalenta.
Se parcurg urmatorii pasi:

1) Determinarea cantitatii echivalente (qe):


qe = qi x e
qe/A = 2000 x 1200 = 2.400.000
qe/B = 3000 x 2300 = 6.900.000
qe/C = 1000 x 1500 = 1.500.000

2) Calculul costului unitatii echivalente (Cue)


Costuri totale
n
10.260.000
 qt
Cue = ii 1 = 2.400.000  6.900.000  1.500.000 = 0,95

2) Se calculeaza diferenta cheltuielilor pe feluri de produse (Chi)


Chi = Cue x qei
Chi/A = 0,95 x 2.400.000 = 2.280.000
Chi/B = 0,95 x 6.900.000 = 6.555.000
Chi/C = 0,95 x 1.500.000 = 1.425.000

Chi
3) Se calculeaza cu (costul unitar) pe unitatea fizica de produs Cu = qi
2.280.000
Cu/A = 2000 = 1140 lei/buc
6.555.000
Cu/B = 3000 = 2185 lei/buc
1.425.000
Cu/C = 1000 = 1425 lei/buc
Raspuns corect: d)

13. În costul de productie nu se includ:


a. cheltuieli cu manopera directa;
b. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala;
c. cheltuieli cu impozitul pe profit;
d. cheltuieli cu consumurile materiale;
Raspuns corect: c).

14. Contabilitatea de gestiune are drept caracteristica, printre altele


a. caracterul public;
b. repartizarea rezultatului brut;
c. aplicarea reglementarilor sociale fundamentale;
d. dependenta de dimensiunile firmei.
Raspuns corect: d)

15. Locurile de costuri sunt subdiviziuni bine delimitate la nivelul carora


obligatoriu
a. se întocmeste un bilant;
b. se întocmeste balanta de verificare;
c. se întocmesc calculatii de cost.
d. se repartizeaza rezultatele financiare;
Raspuns corect: c)