Sunteți pe pagina 1din 25

1

CAIET DE PRACTICA

Cap.1.Prezentarea entitatii.
1.1.Infiintare,denumire,capital.
Societatea SANCOTERM 2012 SRL a luat fiinta in anul 2012. Numarul inregistrarii la
Registrul Comertului este J17/115/2012 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate
comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO 29627696.In prezent
isi desfasoara activitatea de reparare a articolelor fabricate din metal, indeplinind cu succes
obiectivele stabilite de patronat.Actul constitutiv al societatii SANCOTERM 2012 SRL
cuprinde urmatoarele elemente principale:
a) FORMA JURIDICA :
Subscrisa SANCOTERM 2012 , persoana juridica de nationalitate romana isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statutul societatii.Forma juridica a
societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
b) DENUMIREA SOCIETATII :
Numele dat este : SANCOTERM 2012 SRL.
c) SEDIUL SOCIAL :
Sediul social se stabileste in Galati, Str.Domneasca, Nr. 18, bl E, sc B, ap 13.
d) DURATA SOCIETATII :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii
acesteia la Registrul Comertului.
e) CAPITALUL SOCIAL :Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .
2

f) FORTA DE MUNCA:
Societatea are in prezent 4 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este
stabilit de catre conducerea firmei.
1.2. Domeniu de activitate.
Activitatea principala a societatii va fi :
3311 Repararea articolelor fabricate din metal. Aceasta clasa include : repararea si
intretinerea articolelor fabricate din metal, din diviziunea 25.Principalii clienti ai firmei sunt :
SANTIERUL DAMEN S.A, ROTERM GRUP SRL.
1.3.Structura organizatorica.
ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :
Administrator > Contabil > Inginer electromecanic > Sudor.
1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.
Contabilitatea , in cadrul SC SANCOTERM 2012 SRL, se tine in compartiment distinct ,
cu personal angajat cu pregatire de specialitate .Organizarea si tinerea contabilitatii revine
contabilului sef, iar coordonarea activitatii in cadrul societatii este asigurata de catre
administrator. Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sef. Astfel , se tine
evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare iesire (facturi de la furnizor ,
receptii, facturi emise) ; a registrului de casa ; a jurnalelor de vanzare si de cumparare.
Cap.2.Intocmirea documentelor contabile si a registrelor contabile.
2.1.Registre contabile.
Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si
grupate in registrele contabile.
3

A) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin
articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii
documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul firmei
SANCOTERM 2012 SRL, acest jurnal este emis de programul de contabilitate
MENTOR , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic, astfel :
1) Data : 01.09.2012 ;Plati viramente interne :
581 = 5121 900,00 lei
2) Data : 04.09.2012 ;Plata Mol :
401 = 5311 200,02 lei
3) Data : 04.09.2012 ;Plata virament intern :
581 = 5121 300,00 lei
4) Data : 05.09.2012 ;Plata Billa :
623 = 401 105,56 lei
5) Data : 05.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 110,06 lei
6) Data : 07.09.2012 ;Incasare virament intern :
5311 = 581 1.500,00 lei
7) Data : 07.09.2012 ;Incasare virament intern :
5311 = 581 500,00 lei

4

8) Data : 08.09.2012 ;Plata Mixera :
628 = 401 21,42 lei

9) Data : 08.09.2012 ;Incasari viramente :
5311 = 581 300,00 lei
10) Data : 09.09.2012 ;Plata Metalurgic Tub :
401 = 5311 217,31 lei
11) Data : 10.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 149,96 lei
12) Data : 10.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 150,00 lei
13) Data : 11.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 300,00 lei
14) Data : 11.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 100,04 lei
15) Data : 12.09.2012 ;Plata Mol :
401 = 5311 100,04 lei
16) Data : 13.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 1.000,00 lei
5

17) Data : 13.09.2012 ;Plata Mixera :
628 = 401 11,40 lei
18) Data : 15.09.2012 ;Plata Vodafone :
401 = 5311 473,46 lei

19) Data : 15.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 200,00 lei
20) Data : 16.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 300,00 lei
21) Data : 17.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 100,00 lei
22) Data : 17.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 200,00 lei
23) Data : 18.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 100,00 lei
24) Data : 18.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 300,00 lei
25) Data : 19.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 149,96 lei
6

26) Data : 19.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 550,00 lei
27) Data : 20.09.2012 ;Plata Mol :
6022 = 401 80,68 lei
28) Data : 20.09.2012 ;Plata tva deduc. Mol :
4426 = 401 19,36 lei
29) Data : 21.09.2012 ;Achizitii marfa :
3028 = 401 17,98 lei
30) Data : 21.09.2012 ;Plata OMV :
6022 = 401 80,62 lei
31) Data : 22.09.2012 ;OMV tva ded :
4426 = 401 19,35 lei
32) Data : 22.09.2012 ;Plata Altstil Srl :
401 = 5311 818,40 lei
33) Data : 23.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 15,98 lei
34) Data : 23.09.2012 ;Incasari virament :
5311 = 581 1.000,00 lei

7


35) Data : 24.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 210,04 lei
36) Data : 24.09.2012 ;Plata Mol :
401 = 5311 100,05 lei

37) Data : 25.09.2012 ;Achizitii materiale :
3028 = 401 5,75 lei
38) Data : 26.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 1.000,00 lei
39) Data : 27.09.2012 ;Plata OMV :
401 = 5311 69,18 lei
40) Data : 28.09.2012 ;Incasare virament :
5311 = 581 300,00 lei
41) Data : 29.09.2012 ;Plata direct pe cont :
421 = 5311 328,00 lei
42) Data : 30.09.2012 ;Plata Navrom Bac :
401 = 5311 36,00 lei

8

B) Registrul Cartea-mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar,
direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal,
stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si
soldurile finale. Forma folosita drept registru Cartea-mare de firma SC SANCOTERM
2012 SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este
emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza odata pe an la sfarsitul anului.
2.2.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor:
a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document
justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru
diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.
b) Bonul de consum
Serveste ca:
- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in
partida simpla. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii
materialelor din magazie pentru consum. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
2.3.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.
a) Jurnal de vanzari pe luna septembrie 2012 :
Nr.cr Doc Nr.doc Data Client Total val.
document
Livrari
tva baza
Livrari tva
24%
1. F 22 03.09 Roterm 18.600,00 15.000,0 3.600,00
2. F 23 03.09 S.N.D 19.354,23 15.608,2
5
3.745,98
3. F 24 14.09 S.N.D 79.684,21 64.261,4
6
15.422,75
4. F 25 30.09 S.N.D 84.382,13 68.050,1 16.332,02
9

Total
GEN
202.020,57 162.919,
82
39.100,75
b) Jurnal de cumparari pe luna septembrie 2012 :
Nr.cr Doc Nr.doc Data Furnizor Total
val.doc

Bunuri
firma
baza
Tva
24%
Achizitii
scutite
de tva
1. BF 221 01.09 Mol S.A. 200,02 161,31 38,71 0
2. BF 2628 01.09 Billa 105,56 0 0 105,56
3. BF 4116 01.09 Mara.M 5.000 4.032,26 967,74 0
4. BF 139 02.09 Omv P 110,06 88,76 21,30 0
5. F 24882238 02.09 Orange 116,42 92,93 22,30 1,19
6. F 24882239 02.09 Orange 22,35 17,84 4,28 0,23
7. F 24882240 02.09 Orange 22,35 17,84 4,28 0,23
8. F 24882241 02.09 Orange 18,04 14,40 3,46 0,18
9. F 24882242 02.09 Orange 49,31 32,24 7,74 9,33
10. F 532 03.09 Mondistar 565,71 456,22 109,49 0
11. BF 3157 03.09 Mixera 21,42 0 0 21,42
12. F 4581 04.09 Met.Tub 217,31 175,25 42,06 0
13. BF 39 05.09 Omv 149,96 120,94 29,02 0
14. BF 87 05.09 Omv 150,00 120,97 29,03 0
15. BF 99 06.09 Omv 100,04 80,68 19,36 0
16. BF 216 06.09 Mol 100,04 80,68 19,36 0
17. BF 181 07.09 Omv 200,00 161,29 38,71 0
18. BF 3226 07.09 Mixera 11,40 0 0 11,40
19. BF 126 08.09 Omv 100,00 80,65 19,35 0
20. F 50 10.09 Service IR 9.938,06 8.014,57 1.923,49 0
21. F 51 10.09 Service IR 193,44 156,00 37,44 0
22. BF 59 10.09 Omv 100,00 80,65 19,35 0
10

23. BF 179 11.09 Omv 149,96 120,94 29,02 0
24. BF 86 12.09 Praktiker 17,98 0 0 17,98
25. BF 192 12.09 Omv 99,97 80,62 19,35 0
26. BF 247 12.09 Mol 100,04 80,68 19,36 0
27. BF 388 13.09 Omv 15,98 0 0 15,98
28. F 4117 13.09 Mara M -5.000 -4.032.2 -967,74 0
29. F 10659 13.09 Altstil 818,40 660,00 158,40 0
30. BF 32 14.09 K&F 5,75 0 0 5,75
31. BF 189 14.09 Omv 210,04 169,39 40,65 0
32. BF 334 14.09 Mol 100,05 80,69 19,36 0
33. BF 207 15.09 Omv 69,18 40,33 9,68 19,17
34. BF 25 18.09 Omv 199,97 161,27 38,70 0
35. BF 106 18.09 Omv 60,01 48,40 11,61 0
36. BF 81 19.09 Mol 200,03 161,31 38,72 0
37. BF 193 19.09 Omv 100,01 80,65 19,36 0
38. F 2791 19.09 Selgros 289,68 233,61 56,07 0
39. BF 5011 19.09 Instalterm 45,00 0 0 45,00
40. BF 331 20.09 Omv 370,12 298,48 71,64 0
41. F 1134 20.09 Nalba 439,77 354,65 85,12 0
42. BF 6101 20.09 Mara M 118,04 0 0 118,04
43. BF 52 21.09 Omv 190,00 153,23 36,77 0
44. BF 90 21.09 Mol 100,05 80,69 19,36 0
45. BF 3375 21.09 Mixera 17,10 0 0 17,10
46. BF 14750 21.09 Bendis 26,00 0 0 26,00
47. BF 9283513 21.09 Omniasig 658,70 0 0 658,70
48. BF 27 22.09 K&F 5,06 0 0 5,06
49. BF 275 23.09 Omv 270,04 217,77 52,27 0
50. F 12552509 23.09 Vodafone 516,50 409,25 98,22 9,03
51. BF 129 24.09 Omv 119,86 80,64 19,35 19,87
52. BF 682 24.09 Omv 100,26 80,85 19,41 0
11

53. F 807 24.09 S.N.Dam 509,32 410,74 98,58 0
54. F 1579253 24.09 Unicredit 3.520,31 2.838,96 681,35 0
55. BF 154 25.09 Navrom B 18,00 14,52 3,48 0
56. BF 191 25.09 Omv 100,01 80,65 19,36 0
57. BF 351 25.09 Navrom B 18,00 14,52 3,48 0
58. F 882301 25.09 Ecostim 310,00 250,00 60,00 0
59. BF 74 26.09 Mol 100,10 80,73 19,37 0
60. BF 168 26.09 Omv 100,05 80,69 19,36 0
61. F 10505412 26.09 Hidromec 20.000 16.129 3.870,97 0
62. F 52 27.09 Service IR 23.952,9 19.316,9 4.636,06 0
63. BF 8018 27.09 Fan Cour 17,98 0 0 17,98
64. BF 921157 27.09 Mun G 2,00 0 0 2,00
65. BF 921158 27.09 Mun G 53,00 0 0 53,00
66. BF 921160 27.09 Mun G 279,00 0 0 279,00
67. BF 32 29.09 K&F 11,31 0 0 11,31
68. F 53 30.09 Service IR 16.186,4 13.053,6 3.132,86 0
69. F 54 30.09 Service IR 123.646 99.715 23.931,6 0
70. BF 67 30.09 Omv 175,01 141,14 33,87 0
71. BF 250 30.09 Omv 110,01 88,72 21,29 0
Total
GEN
207.015,
16
165.761,
87
39.782,
78
1.470,51
Cap.3.Monografie contabila specifica entitatii.
A. Situatia patrimoniala a societatii Bilantul contabil.
Conturi de ACTIV Conturi de PASIV
Clienti 202.020,57 lei Furnizori 207.015,16 lei
TVA de recuperat 637,34 lei Capital social 200 lei
Mijloace transport 118.018,57 lei Personal - Remuneratii 400 lei
Materiale consumabile 27.807,26 lei Profit sau pierdere 162.931,36 lei
12

Conturi la banci 96.038,20 lei Asigurari sociale 366 lei
Casa in lei 27.147,98 lei Impozit pe profit 10.002,00 lei
Cheltuieli in avans 29.108,10 lei Alte imprumuturi si dat.asimilate
119.863,50 lei
Total ACTIV- 500.778,02 LEI Total PASIV 500.778,02 LEI

B. In cadrul SC SANCOTERM 2012 SRL, la sfarsitul lunii pe baza pontajelor
intocmite de Serv. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) .
Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in
contabilitate notele contabile (in programul MENTOR ). Sa consideram totalul
statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :
a) Data : 30.09.2012 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :
641 = 421 400 lei

b) Data : 30.09.2012 ;Retinerile din salarii :
- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%)
421 = 4312 116,00 lei
- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)
421 = 4314 24,00 lei
- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )
421 = 4372 4,00 lei
- Impozitul pe salarii
13

421 = 444 64,00 lei
c) Data : 30.09.2012 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)
6451 = 4311 83,00 lei
d) Data : 30.09.2012 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota
de 6%)
6453 = 4313 21,00 lei
e) Data : 30.09.2012 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de
2%)
6452 = 4371 2,00 lei
f) Data : 30.09.2012 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.-
angajator(cf. CAEN 0.442%)
6458 = 4315 1,00 lei
g) Data : 30.09.2012 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF
(0,85%)
6453 = 4313 21,00 lei
h) Data : 30.09.2012 ; fondul de garantare salariala( 0.25% ) :
6455 = 4373 1,00 lei
i) Data : 30.09.2012 ; Contrib. la FNUASS :
6454 = 4316 3,00 lei

14

SC SANCOTERM 2012 SRL
Stat de plata salarii pentru angajatii cu C.M pe luna septembrie 2012
Data platii :25.10.2012
Zile lucratoare :20 zile

Nr.crt Nume
Prenume
Functia
CNP
Sal.de
Baza
Norma
Contract
partial
Zile
lucr.
Ore
lucrate
Salariul
de baza
realizat
Venit
brut
realizat
C.A.S
Somaj
Sanatate
Venit
Net
realizat
Deduceri
Personale
Ven.baza
Venit
Salarial
net
Rest
plata
1. Bulgaru Lucian
Inginer
electromecanic
1790407170376
8 100 20 20 100 100 11
1
6
82 250 82 82
2. Condrea Ghe.
Sudor
1640118170317
8 100 20 20 100 100 11
1
6
82 250 82 82
3. Dorosan Ioan
Administrator
1540200170347
8 100 20 20 100 100 11
1
6
82 250 82 82
15

4. Pascu Maria
Sudor
2670201370063
8 100 20 20 100 100 11
1
6
82 250 82 82


TOTAL
STAT PLATA
400 80 80 400 400 44
4
24
328 1.000 328 328
16

C. Inregistrarea diverselor facturi de cumparare Intrari facturi fiscale :
Data :13.09.2012 factura nr.10659 de la Altstil Construct; factura prestari
servicii :
628 = 401 818,40 lei
4426 = 401 158,40 lei
Data :21.09.2012 bf nr.14750 de la Bendis Srl ; factura consumabile :
3028 = 401 26,00 lei
Data : 01.09.2012 bf nr.2628 de la Billa Romania ; protocol :
623 = 401 105,56 lei
Data : 25.09.2012 factura 882301 de la Ecostim Srl ; servicii contabilitate:
628 = 401 310,00 lei
4426 = 401 60,00 lei
Data : 27.09.2012 bf nr.8018 de la Fan Courier ; servicii curierat :
624 = 401 17,98 lei
Data : 26.09.2012 factura 10505412 de la Hidromecanica Srl ; servicii cf
contract :
628 = 401 20.000,00 lei
4426 = 401 3.870,97 lei
Data : 19.09.2012 bf nr.5011 de la Instalterm Srl ; materiale consumabile :
3028 = 401 45,00 lei

17

Data : 14.09.2012 bf nr. 32 de la K&F ; materiale consumabile :
3028 = 401 22,12 lei
Data : 20.09.2012 bf nr. 6101 de la Mara M ; factura reparatii auto :
628 = 401 118,04 lei

Data : 04.09.2012 factura nr. 4581 de la Metalurgic Tub ; factura consumabile :
3028 = 401 217,31 lei
4426 = 401 42,06 lei
Data : 21.09.2012 bf nr. 3375 de la Mixera Srl ; factura cheltuieli cu servicii :
628 = 401 49,92 lei
Data : 26.09.2012 bf nr. 334 de la Mol Srl ; factura combustibili :
6022 = 401 900,31 lei
4426 = 401 174,24 lei
Data : 23.09.2012 factura nr. 532 de la Mondistar Srl ; chirie cf contract :
612 = 401 565,71 lei
4426 = 401 109,49 lei
Data : 27.09.2012 bf nr. 921157 de la Trezoreria Galati ; impozite si taxe :
635 = 401 334,00 lei
Data : 20.09.2012 factura nr. 1134 de la Nalba Sa ; reparatii auto :
628 = 401 439,77 lei
18

4426 = 401 85,12 lei
Data : 25.09.2012 bf nr. 351 de la Navrom Bac ; bilet trecere bac :
624 = 401 36,00 lei
4426 = 401 6,97 lei
Data : 21.09.2012 bf nr. 9283513 de la Omniasig Group ; asigurare auto :
613 = 401 658,70 lei
Data : 30.09.2012 bf nr. 250 de la Omv Petrom ; factura combustibili :
6022 = 401 3.350,50 lei
4426 = 401 637,80 lei
Data : 02.09.2012 factura nr. 24882242 de la Orange Romania ; factura
penalitati si servicii telecomunicatii :
626 = 401 39,98 lei
4426 = 401 7,74 lei
6581 = 401 9,33 lei
Data : 12.09.2012 bf nr. 86 de la Praktiker Srl ; materiale consumabile :
3028 = 401 17,98 lei
Data : 24.09.2012 factura nr. 807 de la Damen S.A ; factura utilitati :
612 = 401 509,32 lei
4426 = 401 98,58 lei
Data : 19.09.2012 factura nr. 2791 de la Selgros Srl ; factura protocol si
consumabile :
19

623 = 401 230,88 lei
4426 = 401 44,69 lei
3028 = 401 4,95 lei
4426 = 401 0,96 lei
Data : 27.09.2012 factura nr. 52 de la Service IR ; factura consumabile si
reparatii :
3028 = 401 23.917,52 lei
4426 = 401 5.740,20 lei
628 = 401 150.000,00 lei
4426 = 401 36.000,00 lei
Data : 24.09.2012 factura nr. 15792530 de la Unicredit Leasing ; factura
leasing :
1672 = 404 3.000,00 lei
4426 = 404 720,00 lei
666 = 404 520,31 lei
4426 = 404 124,87 lei
Data : 23.09.2012 factura nr.125525092 de la Vodafone Romania ; factura
penalitati si servicii telecomunicatii :
626 = 401 507,47 lei
4426 = 401 98,22 lei
6581 = 401 9,03 lei
20

D. Inregistrarea facturilor emise Iesiri facturi fiscale :

Data : 03.09.2012 factura nr.22 catre Roterm Grup srl :
4111 = 704 18.600,00 lei
4111 = 4427 3.600,00 lei
Data : 03.09.2012 factura nr.23 catre Damen S.A :
4111 = 704 19.354,23 lei
4111 = 4427 3.745,98 lei
Data : 14.09.2012 factura nr. 24 catre Damen S.A :
4111 = 704 79.684,21 lei
4111 = 4427 15.422,75 lei
Data : 30.09.2012 factura nr. 25 catre Damen S.A :
4111 = 704 84.382,13 lei
4111 = 4427 16.322,02 lei

E. Zilnic in Registrul de casa al SC SANCOTERM 2012 SRL se inregistreaza :
Nr.crt Nr.act
casa
Data Explicatia Incasari Plati Sold Simbol cont
Sold p =
29.936,69

1. 8706 01.09 Atm 900,00 0 30.836,69 581
2. 221 01.09 Bf 0 200,02 30.636,67 401
21

3. 2628 01.09 Bf 0 105,56 30.531,11 401
4. 5555 02.09 Atm 300,00 0 30.831,11 581
5. 139 02.09 Bf 0 110,06 30.721,05 401
6. 1521 03.09 Atm 1.500,00 0 32.221,05 581
7. 7925 03.09 Atm 500,00 0 32.721,05 581
8. 3157 03.09 Bf 0 21,42 32.699,63 401
9. 8656 04.09 Atm 300,00 0 32.999,63 581
10. 629 04.09 C 0 217,31 32.782,32 401
11. 39 05.09 Bf 0 149,96 32.632,36 401
12. 87 05.09 Bf 0 150,00 32.482,36 401
13. 2635 06.09 Atm 300,00 0 32.782,36 581
14. 99 06.09 Bf 0 100,04 32.682,32 401
15. 216 06.09 Bf 0 100,04 32.582,28 401
16. 5927 07.09 Atm 1.000,00 0 33.582,28 581
17. 3226 07.09 Bf 0 11,40 33.570,88 401
18. 479986 07.09 C 0 473,46 33.097,42 401
19. 181 07.09 Bf 0 200,00 32.897,42 401
20. 6889 08.09 Atm 300,00 0 33.197,42 581
21. 126 08.09 Bf 0 100,00 33.097,42 401
22. 5639 10.09 Atm 200,00 0 33.297,42 581
23. 59 10.09 Bf 0 100,00 33.197,42 401
24. 5663 13.09 Atm 300,00 0 33.497,42 581
25. 179 13.09 Bf 0 149,96 33.347,46 401
26. 7414 16.09 Atm 550,00 0 33.897,46 581
27. 247 16.09 Bf 0 100,04 33.797,42 401
28. 86 16.09 Bf 0 17,98 33.779,44 401
29. 192 16.09 Bf 0 99,97 33.679,47 401
30. 7557830 20.09 C 0 818,40 32.161,07 401
31. 388 20.09 Bf 0 15,98 32.845,09 401
32. 2715 23.09 Atm 1.000,00 0 33.845,09 581
33. 189 23.09 Bf 0 210,04 33.635,05 401
34. 334 23.09 Bf 0 100,05 33.535,00 401
35. 32 23.09 Bf 0 5,75 33.529,25 401
22

36. 1130 27.09 Atm 1.000,00 0 34.529,25 581
37. 1505 27.09 Atm 1.000,00 0 35.529,25 581
38. 207 27.09 Bf 0 69,18 35.460,07 401
39. 1243 30.09 Atm 300,00 0 35.760,07 581
40. 8 30.09 Plata stat 0 328,00 35.432,07 421-taxe
41. 351 30.09 Bf 0 36,00 35.396,07 401

F. Operatiuni efectuate prin banca BCR in luna septembrie 2012 JURNAL DE
BANCA :
Nr.crt Nr.act
casa
Data Explicatia Incasari Plati Sold Simbol
cont
Sold p =
18.841,71

1. 5046 01.09 O.P 0 13.000,00 5.841,71 401
2. 5046 01.09 O.P 0 6,51 5.835,20 627
3. 2635 06.09 Atm 0 300,00 5.535,20 581
4. 2635 06.09 Atm 0 1,20 5.534,00 627
5. 5927 08.09 Atm 0 1.000,00 4.534,00 581
6. 5927 08.09 Atm 0 4,00 4.530,00 627
7. 6749 10.09 Atm 0 0,20 4.529,80 627
8. 6889 10.09 Atm 0 300,00 4.229,80 581
9. 6889 10.09 Atm 0 1,20 4.228,60 627
10. 8828 14.09 Exc 0,54 0 4.229,14 766
11. 5639 14.09 Atm 0 200,00 4.029,14 581
12. 5639 14.09 Atm 0 1,00 4.028,14 627
13. 8734 14.09 O.P 0 3.100,00 928,14 401
14. 8734 14.09 O.P 0 4,50 923,64 627
15. 5663 18.09 Atm 0 300,00 623,64 581
16. 5663 18.09 Atm 0 1,20 622,44 627
17. 3516 21.09 Atm 0 0,20 622,24 627
18. 7414 21.09 Atm 0 550,00 72,24 581
23

19. 7414 21.09 Atm 0 2,20 70,04 627
20. 8431 24.09 FV 7.600,00 0 7.670,04 581
21. 3080 24.09 O.P 0 3.000,00 4.670,04 401
22. 3080 24.09 O.P 0 4,50 4.665,54 627
23. 1243 27.09 Atm 0 300,00 4.365,54 581
24. 1243 27.09 Atm 0 1,20 4.364,34 627
25. 2836 27.09 O.P 0 630,00 3.734,34 401
26. 2836 27.09 O.P 0 4,00 3.730,34 627
27. 4998 29.09 Atm 0 0,20 3.730,14 627
28. 5261 29.09 Atm 0 700,00 3.030,14 581
29. 5261 29.09 Atm 0 2,80 3.027,34 627
30. 2868 30.09 FV 500,00 0 3.527,34 581
31. 4315 30.09 O.P 0 489.95 3.037,39 401
32. 4315 30.09 O.P 0 2,50 3.034,89 627

G. Se inregistreaza amortizarea lunara :
Data : 15.09.2012 inregistrare amortizare lunara a mijlocului fix :
6811 = 2813 563,14 lei
H. Data : 30.09.2012 : Se inchid conturile de TVA :
4427 = 4426 39.100,75 lei
4424 = 4426 637,34 lei

I. Data 30.09.2012 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli prin contul de
profit si pierdere :
121 = % 176.697,45 lei
6022 3.383,80 lei
24

6028 25.758,72 lei
603 17,74 lei
612 866,96 lei
613 658,70 lei
623 405,44 lei
624 47,02 lei
625 36,13 lei
626 584,50 lei
627 132,53 lei
628 130.384,91 lei
635 334,00 lei
641 400,00 lei
6451 83,00 lei
6452 2,00 lei
6458 1,00 lei
665 1.844,93 lei
666 1.181,87 lei
6811 563,14 lei
691 10.002,00 lei

25

6453 21,00 lei
6454 3,00 lei
6455 1,00 lei
6581 20,19 lei
SI
% = 121 162.931,36 lei
704 162.919,82 lei
766 0,54 lei
7588 22,00 lei