Sunteți pe pagina 1din 163

DISCIPLINA: CONTABILITATE

Raspunsuri grile

426. Rezolvare
-

1.000 actiuni x 5.000 lei=5.000.000 lei


503

5121

5.000.000

1.000 actiuni x 50 lei = 50.000 lei


457

5121

5.000.000

427. Rezolvare
-

achizitie 20.000 oblig. x 100 lei= 2.000.000 lei


506

5121

2.000.000

dobanda incasata 2.000.000 x 5% = 100.000 lei


5088

764

100.000

505

2.112.742
2.000.000
112.742

amortizarea primelor
%
161
664

428. Rezolvare

Venituri
Cheltuieli
Rezultat
Impozit pe profit
Rezultat net

Venituri
Cheltuieli

N
400.000
320.000
80.000
20.000
60.000

N+1 asa trebuia inregistrat


400.000 - 60.000 (corectia) = 340.000
320.000
20.000
20.000 x 5% = 5.000
15.000

N+1 - asa s-a inregistrat


500.000
400.000

Rezultat
Impozit pe profit
Rezultat net

100.000
100.000 x 25% = 25.000
75.000

Rezultat reportat N = 200.000


Rezultat reportat N+1 = 260.000

1. Tratament de baza ajustarea soldului de deschidere a rezultatului reportat

Rezultat reportat
Corectia de eroare fundamentala
Rezultat reportat dupa corectie
Profit an N+1
Rezultat reportat an N+1
%
1174
441

411

N+1
260.000
- 45.000
215.000
75.000
290.000

60.000
60.000 15.000 = 45.000
20.000 5.000 = 15.000

2. Tratament alternativ

Venituri
Cheltuieli
Rezultat
Impozit pe profit
Rezultat net

N
400.000
320.000
80.000
20.000
60.000

N+1 asa trebuia inregistrat


500.000 - 60.000 (corectia)= 440.000
400.000
40.000
40.000 x 5% = 10.000
30.000

Rezultat reportat
Corectia de eroare fundamentala
Rezultat reportat dupa corectie
Profit an N+1
Rezultat reportat an N+1
411

707

N+1
260.000
-0
260.000
30.000
290.000

- 60.000

429. Rezolvare
Rata de capitalizare = (27.000 x 5%) + (41.250 x 6%) x 100 = 5,60%
68.250
Dobanzile capitalizate = 84.000 x 5,6% = 4.704
Deoarece cheltuielile reale cu dobanzile au fost sub valoarea obtinuta din se va
putea recunoaste doar 4.000.
430. Rezolvare
600.000 x 5% = 300.000 lei se poat capitaliza
431. Rezolvare
14.000.000 x 6% = 840.000
700.000 x 5% x 9 luni = 26.250
12 luni
Venituri obtinute din plasarea temporara a sumelor imprumutate:
01.04 31.05

(700.000 360.000) x 4% x 2 /
12
01.06 31.07 (700.000 440.000) x 4% x 2 /
12
01.08 31.10 (700.000 600.000) x 4% x 2 /
12
Total
venituri

2.267
1.733
1.000
5.000

Dobanda capitalizata pt.imprumutul special = 26.250 5.000 = 21.250


Dobanzile platite pt.imprumuturile utilizate:
-

pt. creditele primite in contul curent = 50.000


pt. imprumut obligatar = 840.000

Media altor imprumuturi de care a beneficiat societatea:


-

creditele primite in contul curent = 1.300.000


imprumuturi obligatare = 14.000.000

Rata medie a dobanzii af. imprumuturilor = (890.000 / 15.300.000) x 100 = 5,8%


Dobanzile incorporabile pt. alte impumuturi:
-

pt. plati efectuate pe 28.02. = 160.000 x 5,8% x 10 / 12 = 7.733


pt. plati efectuate pe 31.10. = 100.000 x 5,8% x 2 / 12 = 967

Dobanzile incorporabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950

432. Rezolvare
Incepand cu 30 septembrie se stopeaza capitalizarea cheltuielilor.
433. Rezolvare
Efectul schimbarii de politica contabila se prezinta astfel:
(1.800 + 2.800) x 25% = 3.450
%
1173
4412

231

4.600
3.450
1.150

Contul de profit si pierdere retratat, va fi:

Date
Rezultat inainte dededucerea
dobanzilor si a impozitului pe
profit
Cheltuieli cu dobanzi
Rezultat brut
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Rezultat net

N-1
Retratat

10.000

8.000

-2.000
8.000
-2.000
6.000

- 1.800
6.200
-.1550
4.650

Variatia capitalurilor proprii:

Date

N-1
Retratat

Rezultat nerepartizat la
deschiderea exercitiului
Efectul schimbarii politicii
contabile
- in N-1: 75% x 2.800
- in N: 75% x (1.800 + 2.800)
Rezultat nerepartizat la inceputul
exercitiului dupa corectie
Rezultat net al exercitiului
Rezultatul nerepartizat la finalul
exercitiului

26.000

20.000

- 2.100
- 3.450
22.550

17.900

6.000

4.650

28.550

22.550

434. Rezolvare
-

primire subventie

445
5121
-

472
445

16.000.000
16.000.000

achizitie instalatie

2131
-

=
=

404

40.000.000

amortizare activului in anul N

Am = 40.000.000 / 4 ani = 10.000.000 an


Am N = 10.000.000 / 12 luni x 6 luni = 5.000.000
6811
-

2813

5.000.000

pe masura amortizarii, se compenseaza subventia cu cheltuiala aferenta


salariilor absolventilor angajati

472

7414

Ch. cu salariile af.absolventi

435. Rezolvare
-

achizitie instalatie

2131
=
404
- obtinere subventie

40.000.000

5121

16.000.000

2131

- amortizarea instalatiei
Am= 40.000.000 16.000.000 = 8.500.000 an
4 ani
6811

2813

8.500.000

436. Rezolvare
-

inregistrarea facturii de apa

605
-

401

10.000.000

inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121

741x

3.000.000

437. Rezolvare
-

inregistrarea facturii de apa

605
-

401

10.000.000

primirea subventiei

445
-

741x

deducerea subventiei

3.000.000

5121

445

3.000.000

438. Rezolvare
-

rambursarea integrala a subventiei

6588

5121

3.000.000

439. Rezolvare
-

achizitie instalatie

2131
-

404

40.000.000

inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121
-

472

16.000.000

amortizare activului in anul N

Am = 40.000.000 / 4 ani = 10.000.000 an


Am N = 10.000.000 / 12 luni x 6 luni = 5.000.000
6811
-

2813

5.000.000

amortizare subventie primita

Am = 16.000.000 / 4 ani = 4.000.000 an


Am N = 4.000.000 / 12 x 6 luni = 2.000.000
472
-

7415

2.000.000

in N+1 se ramburseaza 90% din subventie

%
472
6588

5121

16.000.000
14.400.000
1.600.000

440. Rezolvare
-

achizitie instalatie

2131
-

404

40.000.000

inregistrarea subventiei la venituri in avans

5121
-

2131

16.000.000

amortizare activului in anul N

Am = (40.000.000 16.000.000)/ 4 ani = 6.000.000 an


Am N = 6.000.000 / 12 luni x 6 luni = 3.000.000
6811
-

3.000.000

2813

6.000.000

in N+1 se ramburseaza 90% din subventie

2131
-

2813

amortizare activ in N+1

6811
-

5121

14.400.000

recalculare amortizare fara subventie

Am = (40.000.000 16.000.000) /4 ani= 9.600.000 an


-

surplus de amortizare 9.600.000 6.000.000 = 3.600.000 pt.N+1

surplus de amortizare 9.600.000 x 6/12 = 1.800.000 pt.N

inregistrarea surplusului de amortizare in cheltuieli

6811

2813

5.400.000

441. Rezolvare
Medie ponderata act.= 9.000 x 9/12 + 4.000 x 9/12 = 9.750
Profit net act. = 100.000.000 30.000.000 15.000.000 = 55.000.000
RAB = 55.000.000/9.750 = 5.641,025 lei/act.
442. Rezolvare
-

in N+1 se convertesc 20.000 oblig. in actiuni, rezultand 21.000 actiuni

dobanda af.oblig.convertibile

20.000 oblig. x 10.000 (valoarea nominala) = 200.000.000 x 10% = 20.000.000 lei


RAB = 500.000.000 / 100.000 = 5.000 lei/act.
Impozit profit af.ch.cu dobanda = 20.000.000 x 25% = 5.000.000 lei
Profit net ajustat = 500.000.000 + 20.000.000 5.000.000 = 515.000.000 lei
Nr. total actiuni in circulatie = 100.000 + 21.000 = 121.000 actiuni
RAD = 515.000.000 / 121.000 = 4.256, 19 lei/act.
443. Rezolvare
Valoarea justa N-1 = 15 / 20 = 0,75

Actiuni emise la valoarea justa = 100.000 x 0,75 = 75.000 actiuni


Medie ponderata act.recalculate aflate in circulatie
= 100.000 75.000 + 500.000 = 525.000 actiuni
RAD = 1.200.000 / 525.000 = 2,285 lei / act.
444. Rezolvare
In anul N-1
Valoarea justa = 120 / 150 = 0,8
Actiuni cu optiune emise la valoarea justa = 200.000 x 0,8 = 160.000 actiuni
ordinare
Actiuni preferentiale emise = 1.600.000 x 2 = 3.200.000 actiuni ordinare
Convertire obligatiuni = 200.000 x 20 = 4.000.000 actiuni ordinare
Dobanda af. obligatiuni = (200.000 x 1.000) x 5% = 10.000.000 lei
Impozit profit af. ch.cu dob. = 10.000.000 x 40% = 4.000.000 lei
Rezultat net ajustat cu dob. af. oblig. = 20.000.000 + 10.000.000 = 30.000.000
4.000.000 (impozit profit) = 27.000.000 lei
Nr. actiuni ordinare in circulatie = 4.000.000 + 160.000 + 3.200.000 + 4.000.000 =
11.360.000 actiuni ordinare
RAD = 27.000.000 / 11.360.000 = 2,376 lei / act.
445. Rezolvare
Active
Echipament

Val. la cost istoric


300.000.000

Val.la 31.12.N
400.000.000

Teren

165.000.000

200.000.000

Stoc mat. prime

13.320.000 *

14.400.000

78.000.000

80.000.000

800.000.000

800.000.000

Creanta
Disponibil banca

* 400 (400 x 10%) = 360 euro x 37.000 = 13.320.000


446. Rezolvare
- vanzarea la 25 noiembrie = 10.000 x 39.000 = 390.000.000
411

707

390.000.000

- incasarea la 31 decembrie = 10.000 x 40.000 = 400.000.000


5121

%
411
765

400.000.000
390.000.000
10.000.000

447. Rezolvare
- achizitie marfa la 15 noiemebrie = 5.000 x 39.000 = 195.000.000
371

401

195.000.000

- reevaluare la 31.12 = 5.000 x 40.100 = 200.500.000


665

401

5.500.000 (200.500.000 195.000.000)

- plata la 25 ianuarie = 5.000 x 40.000 = 200.000.000


401

%
5121
765

200.000.000
195.000.000
5.000.000

Explicatie: per total societatea a inregistrat o pierdere de 500.000 lei, insa fiecare
exercitiu a fost afectat separate: ex. N cheltuiala din diferenta de curs valutar de
5.500.000 si ex. N+1 venit din diferenta de curs valutar de 5.000.000 lei.

448. Rezolvare
- la 31 aprilie N = 100.000 x 38.000 = 3.800.000.000
2671

5124

3.800.000.000

- la 31.12.N = 100.000 x 40.000 = 4.000.000.000 si


4.000.000.000 3.800.000.000 = 200.000.000
sau
- 100.000 x (40.000 38.000) = 200.000.000
2671

107

200.000.000

449. Rezolvare
- la 15 aprilie N = 100.000 x 38.000 = 3.800.000.000
5124

167

3.800.000.000

- la 31.12.N = 100.000 x 40.000 = 4.000.000.000 si


4.000.000.000 3.800.000.000 = 200.000.000
sau
- 100.000 x (40.000 38.000) = 200.000.000
665

167

450. Rezolvare
Procentaj de interes:

200.000.000

S 1 = 80%
S 2 = 80% x 65% = 52%
S 3 = 10% + (65% x 25%) + (21% x 12%) + (30% x 12%) = 32,37%
S 4 = 85%
S 5 = 21% + (85% x 30%) = 46,5%
Procentaj de control:
S 1 = 80% - integrare globala
S 2 = 65% - integrare globala
S 3 = 25% + 10% + 12%= 47% - integrare proportionala
S 4 = 85% - integrare globala
S 5 = 21% + 30% = 51% - integrare globala

451. Rezolvare
Procentaj de interes:
F 1 = 80%
F 2 = 80% x 33% = 26,4%
Procentaj de control:
F 1 = 80% - integrare globala
F 2 = 80% x 67% = 53,6% - integrare globala
452. Rezolvare
Procentaj de interes:
S 1 = 70%
S 2 = 80%
S 3 = 30%
S 4 = 70% x 60% = 42%
S 5 = (70% x 20%) + (80% x 45%) = 50%
S 6 = 25% + (30% x 22%) = 31,6%

S 7 = (80% x 4%) + (70% x 60% x 30%) = 15,8%


S 8 = (80% x 45% x 30%) + (70% x 20% x 30%) + (25% x 3%) + (30% x 22% x 3%)
= 15,95%
Procentaj de control:
S 1 = 70% - integrare globala
S 2 = 80% - integrare globala
S 3 = 30% - punere in echivalenta
S 4 = 60% - integrare globala
S 5 = 45% + 20% = 65% - integrare globala
S 6 = 25% + 22% = 47% - punere in echivalenta
S 7 = 30% + 4% = 34% - punere in echivalenta
S 8 = 30% + 3% = 33% - punere in echivalenta
453. Rezolvare
Se va utiliza metoda integrarii globale deoarece M detine peste 50% din drepturile
de vot ale lui F.
Bilant consolidat

M
Imobilizari corporale

Cont
consolid
at

200.000

120.000

320.000

Stocuri

20.000

60.000

80.000

Clienti

80.000

100.000

180.000

Disponibilitati

60.000

20.000

80.000

Total activ
Furnizori

660.000
230.000

170.000

Total datorii
Capital social

400.000
400.000

120.000

100.000

220.000

Rezerve (40% din F)

30.000

8.000

38.000

Rezultat (40% din F)

20.000

4.000

24.000

Interes minoritar

78.000

Total capital propriu

220.000

(activ datorii)
Interes minoritar = (Capital social + reserve + rezultat) x % (diferenta intre 40% si 100%)
= 130.000 x 60% = 78

Cont de profit si pierdere consolidat


M

Cont
consolid
at

Venituri totale

600.000

400.000

1.000.000

Cheltuieli totale

580.000

390.000

970.000

20.000

10.000

30.000

Rezultat
Interes minoritar (60% x
10.000)

6.000

Rezultat

24.000

454. Rezolvare
Datorita faptului ca M detine in comun controlul asupra lui F se va utiliza metoda
integrarii proportionale.
Bilant consolidat

M
Imobilizari corporale

F
40%

Cont
consolid
at

200.000

48.000

248.000

Stocuri

20.000

24.000

44.000

Clienti

80.000

40.000

120.000

Disponibilitati

60.000

8.000

68.000

Total activ
Furnizori

480.000
230.000

Total datorii
Capital social

68.000

298.000
298.000

120.000

120.000

Rezerve

30.000

8.000

38.000

Rezultat

20.000

4.000

24.000

Total capital propriu

182.000

(activ datorii)

Cont de profit si pierdere consolidat

F
40%

Cont
consolid
at

Venituri totale

600.000

160.000

760.000

Cheltuieli totale

580.000

156.000

736.000

Rezultat

24.000

455. Rezolvare
Datorita faptului ca M detine un procent de control mic asupra lui F, si o alta
societate detine mai mult de jumate din drepturile de vot asupra lui F, se va utiliza
metoda punerii in echivalenta.
Bilant consolidat

F
40%

Imobilizari corporale

200.000

Titluri de participare

40.000

Stocuri

20.000

24.000

Clienti

80.000

40.000

Disponibilitati

60.000

8.000

48.000
40.000

Total activ
Furnizori

40.000
230.000

68.000

Total datorii
Capital social

Cont
consolid
at

0
120.000

40.000

Rezerve

30.000

8.000

Rezultat

20.000

4.000

40.000

Total capital propriu

(activ datorii)

Cont de profit si pierdere consolidat


Cont
consolid
at

40%

Venituri totale

600.000

160.000

760.000

Cheltuieli totale

580.000

156.000

736.000

Rezultat

24.000

456. Rezolvare

Valoare
contabila

Date
Imobilizari corporale
Creante clienti

Baza
impozabil
a

1.500.00 1.410.000
0

Dif. temp.
impozabila

Dif. temp.
deductibila

90.000

300.000

324.000

24.000

Dobanzi de incasat

30.000

30.000

Amenzi de platit

33.000

33.000

Dobanzi de incasat

15.000

15.000

120.000

39.000

Total diferente

Pasiv de impozitat la 31.12.N = 120.000 x 30% = 36.000 lei


Pasiv de impozitat amanat existent la 01.01.N = 6.000 lei
Pasiv de impozit amanat de inregistrat la 31.12.N = 36.000 6.000 = 30.000 lei
6912

441x

30.000

Activ de impozit amanat de inregistrat la 31.12.N = 39.000 x 30% = 11.700 lei

441x

7xx

11.700

404

85.000.000

457. Rezolvare
- achizitie
2131

- constituire provizion
2131

1513

15.000.000

458. Rezolvare
- capitalizare cheltuieli de cercetare in anul N
203

401

10.000.000

- anulare cheltuieli de cercetare


203

401

- 10.000.000

- trecerea pe cheltuieli ale perioadei


614

203

10.000.000

459. Rezolvare
Reevaluare valoare bruta
- achiztie utilaj
212

404

600

- amortizare
6811
=
2812
150
Indice de actualizare = 675 / (600 -150) = 1,5
Valoare bruta actualizata = 600 x 1,5 = 900
Diferenta din reevaluare (diminuare) = 900 675 = 15
1058

212

15

Amortizare cumulata actualizata = 150 x (1,5 - 1) = 75


1058

2812

75

Amortizare actualizata = 150 x 1,5 = 225


Diferenta intre valoarea actuala (valoarea justa - amortizare actualizata) si valoarea
istorica (valoarea contabila - amortizare) implica o cheltuiala cu impozitul amanat.
(900 225) (600 -150) = 675 450 = 225
impozit amanat = 225 x 25% = 56,25
6912

4412

56,25

460. Rezolvare
Reevaluare valoare neta
- achiztie utilaj
212

- amortizare

404

600

6811

2812

150

- valoare neta = 600 150 = 450


- diferenta din reevaluare (crestere de valoare) = 675 450 = 225
212

1058

225

- anulare amortizare
2812

212

150

Diferenta intre valoarea justa si valoarea istorica (valoarea contabila - amortizare)


implica o cheltuiala cu impozitul amanat.
675 450 = 225
impozit amanat = 225 x 25% = 56,25
6912

4412

56,25

461. Rezolvare
Calcul filiala
- achiztie imobilizare
212

404

200.000.000

Calcul amortizare anul 1:


- amortizare degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000 an
- amortizare lunara = 60.000.000 / 12 luni = 5.000.000
- amortizare an 1 (11 luni) = 60.000.000 5.000.000 = 55.000.000

6811

2813

55.000.000

Calcul amortizare anul 2:


- valoarea ramasa: 200.000.000 - 60.000.000 = 140.000.000
- amortizare degresiva = 140.000.000 x 30% = 42.000.000
- amortizare lunara = 42.000.000 / 12 luni = 3.500.000
Amortizarea efectiva = 42.000.000 -3.500.000 + 5.000.000 = 43.500.000
Amortizare cumulata = 55.000.000 + 43.500.000 = 98.500.000
Calcul amortizare liniara anul 1:
- amortizare liniara = 200.000.000 / 5 ani = 40.000.000 an
- amortizare lunara = 40.000.000 / 12 luni = 3.333.333
- amortizare an 1 (11 luni) = 3.333.333 x 11 = 36.666.667
Calcul amortizare liniara anul 2:
- amortizare = 40.000.000
Amortizare cumulata = 40.000.000 + 36.666.667 = 76.666.667
Diferenta intre amortizarea degresiva si cea liniara
= 98.500.000 76.666.667 = 21.833.333
Retratare lipsa
462. Rezolvare lipsa
463. identica 462
464. Rezolvare

Am. af.ex.N = 700.000.000 x 1.000 ore = 70.000.000


10.000 ore
Val. contab. neta = 700.000.000 70.000.000 = 630.000.000
Pret de vanz. = 610.000.000 10.000.000 = 600.000.000
(chelt. iesire)
Val. de utilitate = (2.250 x 4 x 15.000) + (2.250 x 4 x 15.000) + (2.250 x 4 x
15.000) +
1,1

(1,1 )2

(1,1)3

(2.250 x 4 x 15.000) = 427.931.835


(1,1)4
Val. recuperabila = maxim (600.000.000; 427.931.835) = 600.000.000
Pierdere valoare = 610.000.000 600.000.000 = 10.000.000
6811

2913

10.000.000

465. Rezolvare
Pierdere valoare = 550.000.000 350.000.000 = 200.000.000
-

150.000.000 af. reevaluare I an


50.000.000 provizion

105x

2111

150.000.000

6813

2911

50.000.000

466. Rezolvare
Val. contabila = 40.000.000 + 120.000.000 + 80.000.000 = 240.000.000

Pierdere valoare = 240.000.000 216.000.000 = 24.000.000


Cele 24.000.000 vor trebui impartite proportional intre cele 3 active, astfel:
-

echipament = 40.000.000 x 24.000.000 = 4.000.000


240.000.000

cladire = 120.000.000 x 24.000.000 = 12.000.000


240.000.000

teren = 80.000.000 x 24.000.000 = 8.000.000


240.000.000

6813

%
2913
2912
2911

24.000.000
4.000.000
12.000.000
8.000.000

467. Rezolvare
3

Val. actualizata plati minimale = [50.000/(1,1t) + [10.000/(1,1)3] =


t=1

= 50.000 + 50.000 + 50.000 + 10.000 = 131.858 lei


1,1
2131

(1,1)2
=

(1,1)3
167

(1,1)3
131.858

In baza ratei marginale se intocmeste tabelul de amortizare:

Data
fluxuri

31.12.N

Fluxuri
de
trezoreri
e

Ch.cu dob.
10%

Rambursa
ri
imprumut

2 = 4 x 10%

3=1-2

Imprumut
ramas de
rambursat
4 = 4N - 3

131.858

31.12.N+1

50.000

13.186

36.813

95.044

31.12.N+2

50.000

9.504

40.496

54.548

31.12.N+3

50.000

5.455

44.545

10.003

150.000

28.145

121.855

Total

Inregistrarea datoriei fata de locator referitor la dobanda pe toata perioada:


471

168x

28.145

Plata redeventelor pentru I an:


%
167
168x

5121

50.000
36.814
13.186

Inregistrarea cheltuielilor financiare I an:


666

471

13.186

Plata cheltuilor cu asigurarea:


613

5121

1.000

Inregistrarea amortizarii:
Am.= 131.858 1.000 = 43.619
3
6813

2813

43.619

Inregistrarile sunt aceleasi pentru anii 2 si 3, iar la finalizarea contractului


echipamentul este returnat locatorului.
167

5121

9.000

6813

2131

507.
- inregistrari contabile
456
=
1011

131.858

4.000.000

%
5121
21xx

456

4.000.000
2.500.000
1.500.000

1011

1012

4.000.000

508.
-majorarea capitalului
456
=
%
1011
1041

2.200.000
2.000.000
200.000

509.
- diminuarea capitalului prin scaderea nr. de actiuni
1012
=
456
90.000
- rambursarea actiunilor
456
=
5121

90.000

510.
- rascumpararea actiunilor proprii
502
=
5121
100.000
- anularea actiunilor (Vj<Pret rasc.)
1012
=
%
100.000
502
10.000
1041
90.000
513.
leasing financiar, ctb. Locatar
rata dobanzii:
27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 / (1+i)t + 1.000.000 / (1+i)t + 1.000.000 /
(1+i)16 = I = 2,55% (t=1, 16)
Val. Actualizata a ratelor min. = 6.000.000 + 1.500.000 / (1,0255)t + 1.000.000 /
(1,0255)t = 26.174.912 (t=1, 16)
Dobanda totala= 4.825.088
- inregistrare avans
409
=
404
404

5121

6.000.000
6.000.000

- inchierea contractului, dobanda

21xx
471

=
=

167
1687

26.174.912
4.825.088

- rata, dobanda, regularizare avans, amortizare


%
=
404
1.500.000
167
985.540
1687
514.460
%
167
1687

404

1.500.000
985.540
514.460 (20.174.912*2,55%)

167

409

6.000.000

404

5121

1.500.000

666

471

514.460

6811

2811

1.090.621

(26.174.912/ 4*4)

514.
leasing financiar, ctb. Locatorului
rata dobanzii:
27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 / (1+i)t + 1.000.000 / (1+i)t = I = 1,7% (t = 1,
16)
- inregistrare avans
4111
=
419
6.000.000
5121
=
4111
6.000.000
- inchidere contract, evidentiere dobanda.
2673
=
213x
27.510.000
2674

472

3.490.000

- rata, dobanda, regularizare avans, diminuare creanta cu rata si avans


4111
=
%
1500.000
706
1.134.330
2674
365.670
419

706

6.000.000

5121

4111

1.500.000

472

766

365.670

658

2673

7.134.330

515. partial, nu stiu


- imprumutul din emisiunea de obligatiuni, dobanda

471

1686

- amortizare prima de rambursare


6868
=
161
13.333

(80.000 / 6)

- plata dobanzii
1686
=
5121
666
=
471
516.
- imprumut
5121
=
471

519

100.000

5198

1.000

- rambursare imprumut
519
=
5121

100.000

666

471

1.000

5198

5121

1.000

4426

9.500.000
7.600.000
1.900.000

517.
%
4427
4424

518. nu stiu
519.
baza impozabila = 300.000.000 avand in vedere ca ch. nerealizata nu este recunoscuta
fiscal
16%* 300.000.000 = 48.000.000
16% * 320.000.000 = 51.200.000
impozit amanat = 3.200.000
520.
25 oct.
301
31 dec.
401
25 ian.
665
401

401

1.500.000.0
00

765

50.000.000

=
=

521. nu stiu
522. nu stiu

401
150.000.000
5121 1.600.000.000

523. partial ???


25 dec.
4111
=
4111
=
4111

707 40.000*35.000
707 20.000*35.000

472

765

1000*35.000

Dobanda in
avans

31 dec.
4111

(20.000+1.000)*(36.00035.000)

25 ian.
524. 538. nu stiu
539.
filiala5121
471

=
=

167
1685

80.000.000
16.000.000

Rata 1
167
1685
666

=
=
=

5121
5121
471

40.000.000
8.000.000
8.000.000

540.
- in fiecare an se inregistreaza
611
=
%
142.800.000
401
120.000.000
4427
22.800.000
facturarea
401

5121

120.000.000

reluarea provizionului
1518
=
781

120.000.000

541.
- 10.000.000
1.900.000
- valoare foarte mica a imobilizarilor necorporale
205

%
404
4427

11.900.000
10.000.000
1.900.000

11.900.000/ 3*12= 330.555 lei / luna

68xx
28xx

=
=

28xx
205

330.555
11.900.000

542.
Avans 500.000 - lucru dezvoltare
- de dezvoltare 5 ani
234
=
%
5.950.000
404
5.000.000
4427
950.000
404

5311

5.950.000

203

%
404
4427

17.850.000
15.000.000
2.050.000

234

5311

5.000.000

203

%
404
234
4427

23.800.000
15.000.000
5.000.000
3.800.000

404

5121

18.380.000

68xx

28xx

1.190.000

23.800.000 / 20 = 1.190.000 / an
543.
- 50.000.000
- TVA 19 %
- 20.000.000 TVA 19 %
- 4 ani
3 ani vanzare la termen si amenajari = 80.000.000 lei TVA 19 %
2111

%
404
4427

59.500.000
50.000.000
9.500.000

2112

%
404
4427

23.800.000
20.000.000
3.800.000

Amortizare an = 23.800.000 / 4 = 5.950.000 / an


68xx

2811

5.950.000

Amortizare calculata = 5.950.000 * 3 = 17.850.000

Vanzare
4111

%
211
7583
4427

28xx
658x

=
2112

95.20
0.000
50.000.000
30.000.000
15.200.000
23.800.000
17.850.000
5.950.000

544.
- Metoda bruta
- 5 ani
40.000.000
7.600.000
47.600.000
Amortizare luanara = 9.520.000
Coef = 1.6
47.600.000 9.520.000 = 38.080.000
V.act = 47.600.000 * 1.6 = 76.160.000 cresterea valorii
Amortizare = 9.520.000 * ( 1-1.6 ) = 5.712.000
21xx

%
404
4427

404

5121

47.600.000
40.000.000
7.600.000
47.60
0.000

68xx

28xx

793.333

Diferenta reevaluare = 76.160.000 47.600.000 = 28.560.000 (plus)


21xx

105

28.560.000

1058

2813

5.712.000

68xx

28xx

1.586.666

545.
- Linear
- Df=10
- Valoare investita = 50.000.000 (valaore ajustata)
- Provizioane = 45.000.000 TVA 19%
- Amortizare acumulata = 6.500.000
60.000.000
11.400.000

71.400.000
71.400.000/10 = 7.140.000 lei / an
Metoda neta
Valoare contabila neta dupa 1 an = 64.260.000
Valoare justa
= 50.000.000
Diferente (descrescatoare)
= 14.260.000
21xx

%
404
4427

71.400.000
60.000.000
11.400.000

68xx

28xx

7.14
0.000
7.14
0.000

reevaluare

2813

2131

6813

2131 14.260.000

Amortizare anuala: 50.000.000/9 = 5.555.555 lei / an


- Vanzare
2813
6583

4111

2131

50.000.000
6.500.000
43.500.000

%
75
4427

53.550.000
45.000.000
8.550.000

546. nu stiu daca este bine


IAS 23 tratament baza. Costurile antrenate de dobanzi afecteaza rezultatul exercitiului
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267
=
5121
250.000.000
- dobanda aferenta rata
666
=
5121
100.000.000
- evidentiere venit financiar
5121
=
766
100.000.000
- inregistrare consum lucrare
23xx
=
404
800.000.000
547. nu stiu daca este bine
IAS 23 tratament baza. Costurile antrenate de dobanzi afecteaza rezultatul exercitiului

- inregistrare consum lucrare, 2006


2311
=
404 1.200.000.000
- societatea a rambursat in totalitate imprumutul, evidentierea venitului financiar
5121
=
766
120.000.000
548.
nu stiu daca este bine
IAS 23 tratament alternative, capitalizarea cheltuielilor cu dobanzile
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267
=
5121
250.000.000
- evidentiere venit financiar
5121
=
766
100.000.000
- inregistrare consum lucrare si capitalizare dobanda
2311
=
%
900.000.000
404
800.000.000
5121
100.000.000
549.
nu stiu daca este bine
IAS 23 tratament alternative, capitalizarea cheltuielilor cu dobanzile
- inregistrari contabile in 2005. rambursare rata
267
=
5121
250.000.000
- intrarea in conservare a imobilizarii, iesirea din conservare
2xx
=
2311
900.000.000
2311
=
2xx
900.000.000
- inregistrare consum lucrare si capitalizare dobanda
2311
=
404 1.200.000.000
550.
- achizitia, prima luna
23xx
=
%
404
4427
- a doua luna
23xx
=

71.400.000
60.000.000
11.400.000

%
404
4427

47.600.000
40.000.000
7.600.000

23xx

119.000.000

- amortizare lunara
68xx
=
28xx

396.666

21xx

- vanzarea dupa amz integrala


4111
=
%
35.700.000

28xx

758
4427
21xx

30.000.000
5.700.000
119.000.000

551.
Diferenta reev = 55.000.000 30.000.000 = 25.000.000
Dif amz = 15.000.000 10.000.000 = 5.000.000
23xx

552.
- achizitia
21xx
=

%
105
28xx

25.000.000
20.000.000
5.000.000

%
404
4427

119.000.000
100.000.000
19.000.000

- amortizarea primul an (119.000.000/5)


68xx
=
28xx
23.800.000
- reevaluarea
21xx
=
1058
21.700.000
- amortizarea pana in momentul reeval.
68xx
=
28xx
35.700.000
553.
Amortizare an = 119.000.000 / 5 = 23.800.000
- dupa 1 an si jumatate, amortizarea = 23.800.000 * 1,5 = 35.700.000
- Val ctb neta = 119.000.000 35.700.000 = 83.300.000
- reevaluarea in N+2 (105.000.000 83.300.000)
21xx
=
1058
21.700.000
- amortizarea in N+2 (105.000.000 /( 3,5 *12)) = 2.500.000/ luna, 30.000.000/ an
68xx
=
28xx
30.000.000
554.
- inregistrari contabile, intrarea
21xx
=
%
54.000.000
404
49.000.000
1513
5.000.000
- amortizarea anuala 49.000.000 / 9 = 5.444.444
68xx
=
28xx
5.444.444
- la sfarsitul duratei de viata:
1513
=
7588
5.000.000

555.
- inregistrari contabile
21xx
=
% 3.600.000.000
404 3.000.000.000
1513
600.000.000
1513

7588

600.000.000

628

421

200.000.000

556.
Valoare mijloc fix = 827.500.000 + 21.700.000 + 10.600.000 + 57.800.000 + 8.200.000
= 925.800.000
21xx

%
404
5121 /
446
401
401

925.800.000
827.500.000
21.700.000
10.600.000
57.800.000

557.
Val ctb neta = 80.000.000 48.000.000 = 32.000.000
Amz anuala = 80.000.000 / 5 = 16.000.000
Val justa = 2,2*80.000.000 = 176.000.000
Diferenta reevaluare = 176.000.000 80.000.000 = 96.000.000
Val amortizare cumulate = 48.000.000 * 2,2 = 105.600.000
Diferenta amortizare = 105.600.000 48.000.000 = 57.600.000
Diferenta reev = 144.000.000 57.600.000 = 86.400.000
- inregistrare ctb
21xx
=
%
1058
281x

144.000.000
86.400.000
57.600.000

- amortizarea lunara pentru anii 4 si 5


176.000.000 105.600.000 = 70.400.000 / 2*12 = 2.933.333.
68xx
=
28xx
2.933.333
- vanzare
28xx
=
4111

558.

21xx

144.000.000

%
758
4427

17.850.000
15.000.000
2.850.000

- strung: Valoare ctb. Neta = 40.000.000-15.000.000 = 25.000.000


Val. Justa = 3,25*40.000.000=130.000.000
Amz cumulate = 15.000.000(3,25-1) = 33.750.000
Diferenta reevaluare (crestere)= 130.000.000 40.000.000 = 90.000.000
- inregistrare ctb:
21xx
=
1058
90.000.000
1058

28xx

33.750.000

- deposit: Val. Ctb neta = 25.000.000 10.000.000 = 15.000.000


Val acualizata = 4,5*25.000.000 = 112.500.000
Diferenta reev = 112.500.000 25.000.000 = 87.500.000
Recalcul amortizare = 10.000.000 *(4,5-1) = 35.000.000
21xx
=
1058
97.500.000
1058

28xx

35.000.000

- calculator: Val ctb neta = 12.000.000-9.000.000 = 3.000.000


Val actualizata = 1,8*12.000.000 = 21.600.000
Diferenta reevaluare1 = 21.600.000 12.000.000 = 9.600.000
Amortizare recaluculata = 9.000.000*0,8 = 7.200.000
Corectarea reevaluarii = 9.600.000 2.600.000 = 7.000.000
- inregistrari ctb:
559.nu stiu daca e bine
Valoare bruta act. = 0,8*70.000.000 = 56.000.000
Val. Amortizata = 40.000.000* (1- 0,8) = 8.000.000
Diferenta reevaluare (scadere)= 56.000.000 70.000.000 = -26.000.000
- inregistrari ctb.
6813
=
21xx
26.000.000
560.
Amortizare accelerate = 60.000.000/2 = 30.000.000 in primul an
- in anii urmatori Amz. Anuala = 30.000.000/4 ani = 7.500.000 lei/an
561.
AD1 coefficient 1,5
Rata degresiva
100/5 = 20% * 1,5 = 30%
- in primul an: Amz. = 30% * 60.000.000 = 18.000.000
- in anul urmator: Amz = 30% * (60.000.000 18.000.000) = 12.600.000
- anii 3, 4, 5 - amortizare lineara
562.
- inregistrarea cheltuielilor cu materiale consumabile
%
=
401
35.700.000
302
30.000.000
4426
5.700.000

- darea in consum
602
=
302

35.700.000

- inregistrarea ch. Cu energia


%
=
401
9.520.000
605
8.000.000
4426
1.520.000
- plata furnizorului
401
=
5121
- inregistrarea chiriei
%
=
401
612
4426

9.520.000
952.000
800.000
152.000

563.
- inregistrare acordare imprumut, evidentiere dobanda
2673
=
5121
80.000.000
2672

472

16.000.000

- rambursare rata si dobanda


5121
=
2673
40.000.000
5121

2672

8.000.000

472

766

8.000.000

564.
Valoare ctb = 119.000.000 + 5.950.000 = 124.950.000 lei
- intrare
%
21xx
4426

404

- plata furnizor
404
=
5121

124.950.000
105.000.000
19.950.000
124.950.000

- inregistrare amortizare lunara


Amz. Lunara = 124.950.000/(10*12) = 1.041.250 lei
68xx

28xx

1.041.250

- vanzare mijloc fix, scoatere din functiune


%
=
21xx
12.450.000
281x
99.960.000
6588
24.990.000

461

565.
- intrare
21xx
=
462
=
1011
=

%
7588
4427

47.600.000
40.000.000
7.600.000

462
1011
1012

80.000.000
80.000.000
80.000.000

- inregistrare amortizare
Amortizare an = 80.000.000/4 = 20.000.000
Valoare amortizata dupa 2 ani = 40.000.000
68xx

28xx

40.000.000

- casare dupa 2 ani, scoatere din funcitune


28xx
=
21xx
40.000.000
658
=
21xx
40.000.000
566.
- inregistrare modernizare, plata furnizorului
%
=
404
35.700.000
21xx
30.000.000
4426
7.500.000
404

5121

35.700.000

Val. Ctb. Noua = 120.000.000+35.700.000 = 155.700.000


Val. Amortizata = 6 ani *12.000.000 = 72.000.000
Val. Nemaortizata = 120.000.000 72.000.000 = 48.000.000
Val. Ctb. = 48.000.000+35.700.000 = 83.700.000
Amortizare lunara = 83.700.000 / (4 ani *12) = 1.743.750 lei
68xx
=
28xx
1.743.750
567. NU stiu daca e corect
- acordarea imprumutului, evidentiere dobanda
2673
=
5121
100.000.000
2672

472

- restituirea primei transe


5121
=
2673

60.000.000
50.000.000

5121

2672

30.000.000

472

766

30.000.000

- inregistrarea pierderii (cum inchid 472)


663
=
%
80.000.000
2673
50.000.000
2672
30.000.000
568.
imprumut 1000*31000=31.000.000
i. 2673 = 5124
2674 = 766

31.000.000
1000*20%=200*32000=6.400.000

%
=
5124
665

640.000
630.000
10.000

ii

2674

2674 = 766 1000*20%=200*33000=6.600.000


5124 = 2674 6.600.000

5124

= % 33.000.000
2673 31.000.000
765
2.000.000

569.
y

456 = 1011
212 = 456
1011 = 1012

8000*10000=80.000.000
80.000.000
80.000.000

x
% =
262
281

212

100.000.000
80.000.000
20.000.000

570.
263
401

=
=

401
5121

20.000.000
20.000.000

20.000-18.000 = 2000*1000=2.000.000

6863 = 296

2.000.000

% =
5121
668

263 200*20000=4.000.000
17000*200=3.400.000
600.000

296 =

7863 200*1000=200.000

571.
600 = 300
% =
600
4426

401

100*120.000=12000.000
666.400
400*1400=560.000
106.400

(1200+1400)/2=1300
300 = 600 260.000=200*1300
572.
% =
301
473
4426

401 4.284.000
100*30.000=3.000.000
20*30.000=600.000
684.000

573.
411 = %
47.600.000
701
40.000.000
4427 7.600.000
% =
341
348

711 61.000.000
64.000.000
(3.000.000)

711 = %
341
348

31.111.112
400*80.000=32.000.000
(888.888)

k=(1.000.000-3.000.000)/(8.000.000+64.000.000)= - 0.0277
- 0.0277*32.000.000 =

- 888.888

574.
a)
% = 345
8.000.000
6588
6.000.000
348
2.000.000
b) 623 = 345 500.000
c) 345 = 711 1.000.000

575.
a) 345 = 711
371 = 345
371 =

411 =

%
378
4428

%
707
4427

%
=
607
378
4428

b)
671 =

3.000.000
3.000.000
1.760.000
1.000.000
760.000
4.760.000
4.000.000
760.000

371 4.760.000
3.000.000
1.000.000
760.000

346 100.000

576.
345

= %
711
348

% =
345
348

711

15.000.000
12.000.000
3.000.000
12.000.000
11.000.000
1.000.000

577.
% =
302
4426
% =
302
4426

401 1.190.000
1.000.000
190.000
401

401 =

(280.000)
(200.000)
(38.000)

5121

952.000

578.
% = 401 17.850.000
356
15.000.000
4426
2.850.000
361 =

356 15.000.000

401 =

5121 17.850.000

579.
351 = 345 (371) 2.000.000
5311 = %
3.000.000
707
2.000.000
708 1.000.000
607 =

351 2.000.000

580.
371 = 401 200.000.000
411

= %
707

300.000.000
9000*30.000=270.000.000

708

1000*30.000=30.000.000

% = 401
30.000.000
624
1000*30.000=30.000.000
4426
0

% = 5124 1000*31000=31.000.000
401
1000*30000= 30.000.000
665
1.000.000

5124 = %
10.000*32000=32.000.000
411 10.000*30.000=300.000.000
765 10.000*2000=20.000.000

581.
% =
300
4426

401

371 = 300

1.785.000
1500*1000= 150.000
285.000
800*1500=1200.000

6582 = 371 200*1500=300.000


411 =
%
2.142.000
707 600*2000=1.800.000
4427 342.000

607 =

371 600*1500=900.000

582.
a) 607 = 307
635 =
b)

4427

% =
607
378

2.000.000
380.000

307
2.856.000
2.000.000
400.000

4428

456.000

635 = 4427

c)

% = 307
607
378

635 =

4427

456.000

2.400.000
2.000.000
400.000
456.000

583.
% = 401
381
4426

5.950.000
50*100.000=5.000.000
950.000

401 = 542
608 = 381

5.950.000
20*100.000=2.000.000

411 = %
707
4427

1190.000
10*100.000=1000.000
190.000

608 =

381

1.000.000

5311 =

411

1.190.000

584.
%
=
300
4426

401

7.140.000
6.000.000
1.140.000

% = 401
381
4426

238.000
200.000
38.000

401 = 5121

7.378.000

% =
608

381

200.000
100.000

346
371 =

100.000
346

411 =
%
707
4427
607 = 371
5311 = 411

100.000
119.000
100.000
19.000
100.000
119.000

585.
% =
371
409
4426

401 13.090.000
10.000.000
1.000.000
2.090.000

381 =

409

401 = %
409
4426
401 =

500.000
595.000
500.000
95.000

5121 12.495.000

586.
381 = 345

1.000.000

371 = 381

1.000.000

371 = 378

200.000

371 = 378

1200.000 *30%=-360.000

371 = 4428

(1.200.000+360.000)*19%=296.400

411

%
707
4427

%
= 371
607
378
4428

1.856.400
1.560.000
296.400

1.560.000
903.600
360.000
296.400

5311 = 411
587.

1.856.400

%
2133
4426

404 =
%
5121
767

404
107.100.000
90.000.000
17.100.000
107.100.000
103.533.570
3.566.430 = (107.100.000*3.33%)

588.
% =
371
4426

401

95.200.000
80.000.000
15.200.000

411=

%
707
4428

119.000.000
100.000.000
19.000.000

607 = 371

80.000.000

401 = 403

95.200.000

403 = 5121

95.200.000

589

% =
300
4426

401

401 = 403
403 = 5121

9.520.000
8.000.000
1.520.000
9520.000
9520.000

590.
% = 5121
409
4426

2.380.000
2.000.000
380.000

% = 401
301
4426

17.850.000
15.000.000
2.850.000

401 =

17.850.000
2.000.000
15.470.000
380.000

%
409
5121
4426

591.
5121 = %
419
4427

2.380.000
2.000.000
380.000

411 =
%
702
4427

17.850.000
15.000.000
2.850.000

711 =

10.000.000

341

%
= 411
5121
419
4427

17.850.000
15.470.000
2.000.000
380.000

592.
411 =
413 =

707

1000*33000=33.000.000

411

3400.000
30.600.000

1000*33000=33.000.000
% =
666
5124

%
413 1000*33000=33.000.000
765 1000.000

34000*1000*10%=3400.000
34.000.000-3.400.000=30.600.000
593.
418 = %
707
4428

11.900.000
10.000.000
1.900.000

411 = 418 11.900.000


4428 =
4427
1.900.000
5121 =
411 11.900.000
594.
a) decembrie
%
= 401
1.190.000
471
1.000.000
4426
190.000
401 = 5121 1190.000
ianuarie
612 =

471

b)

= %
472
4427

411

5121 =
ianuarie

1000.000
1.190.000
1.000.000
190.000

411 1.190.000

472 = 706 1. 000.000

595.
411

=%
701
4427
472

711 =

345

5.370.000
3.000.000
570.000
180.000
2000.000

i.
5121 = 411 1000.000
472 = 766 3000.000*3%=90.000
5311 =

411 90.000

ii.
5121 = 411
472 = 766
5311 = 411
iii.
5121 = 411
472 = 766
5311 = 411

1000.000
2000.000*3%=60.000
60.000
1000.000
1000.000*3%=30.000
30.000

597.
A
predare
482 = 381 200.000
482 = 5311 800.000
primire
5121 = 482 200.000
381 = 482 150.000
B.
primire
381 = 482
5311 = 482

200.000
800.000

restituire
482 = 5121 800.000
482 = 381 150.000
596.
411 = %
707
4428
472

525.500.000
450.000.000
85.500.000
90.000.000 (450.000.000*20%)

5121 = 411
90.000.000
472 = 766
18.000.000
5121 = 411
18.000.000
4428 = 4427 17.100.000
598.
502 = 5121
502 = 5121

6000*9500=57.000.000
4000*10.200=40.800.000

5121 = %
502
1068
1068 =

117

100.000.000
97.800.000
2.200.000
2.200.000

599.
506 = %
5121
5311
5311 = 766
5311 = %
506
7588
600.
B

18.000.000
400*30.000=12.000.000
200*30.000=6.000.000
2000.000
12.500.000
12.000.000=400*30.000
500.000

% =
371
4426

401

11.900.000
10.000.000
1.900.000

A.
411 = %
11.900.000
707 10.000.000
4427 1.900.000
600 = 371

6.000.000

5112 = 411
5121 = 5112

11.900.000
11.900.000

601.
i.
5121 = 5191

90.000.000

5191 = 5121 30.000.000


666 = 5198
90.000.000*1/12 *40% = 3.000.000
5198 = 5121 3.000.000
ii.
5191 = 5121 30.000.000
666 = 5198 60.000.000*1/12*40%=2.000.000
5198 = 5121 2.000.000
iii.
5191 = 5192
666 = 5198
5198 = 5121
iv.

666 = 5198
5192 = 5121
5198 = 5121

30.000.000
30.000.000*1/12*40%=1000.000
1.000.000
1.000.000
30.000.000
2.000.000

602.
i.
5124 = 5191 1000*32000=32.000.000
666 = 5198
32.000.000*1%=320.000
%

= 5124 500*33000 + 500*33000*1%=16.665.000

5191
5198
665

500*32000=16.000.000
500*32000 *1%=160.000
505.000

ii.
666 = 5198

500*32000*1%=160.000

500*32000= 16.000.0000
500*32000*1%=160.000

%
5191
5198

=
%
5124 500*31000+500*31000*1%=15.655.000
765
505.000

603.
%
446
4426

= 5124

9.579.000
31.000.000*10%=3.100.000
34.100.000*19%=6.479.000

371 =
% 34.100.000
401 1000*31000=31.000.000
446 3.100.000
5412 = 5124
% = 5412
401
665
% =
5124
665

5412

1200*33000=39.600.000
1000*33000=39.600.000
31.000.000
2.000.000

200*33000=6.600.000
200*32500=6500.000
100.000

604.
503 = 5311
6864 = 593
461 = %
503
764
593 = 7864
503 = 5121

100*20.000=2.000.000
100*(20.000-19.000)=100.000
50*21500=1.075.000
50*20.000=1000.000
75.000
50.000
60*21.000=1260.000

60*(21.000-20.000)= 60.000
provizionul de 50.000 este deja constituit =60.000-50.000=10.000
6864 = 593 10.000
605.
Contabilitatea, ca activitate specializat n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i
controlul activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din
activitatea persoanelor juridice i fizice prevzute la art. 1 trebuie s asigure nregistrarea
cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la
poziia financiar, performana financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru cerinele
interne ale acestora, ct i n relaiile cu investitorii prezeni i poteniali, creditorii financiari
i comerciali, clienii, instituiile publice i ali utilizatori.
Contabilitatea financiara descrie circuitul parimonial al intreprinderii luat in totalitate si
structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice
privind situatia financiara , performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia
contabila , pe langa o utilizare interna de catre managementul , este destinata utilizatorilor
externi definiti de : investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si
institutiile sale, precum si publicul.
Contabilitatea de gestiune furnizeaza toata informatia contabila care este cuantificata si
transmisa pentru utilizarea interna de catre management. Ea descrie circuitul patrimonial
intern al intreprinderii, definit de cativitatile consumatoare de resurse si producatoare de
rezultate.
Obiectivele principale ale contabilitatii de gestiune:
- calcularea analitica, a costurilor si rezultatelor, bugetarea interna a activitatii
intreprinderii , controlul de gestiune sau managerial privind costurile prestabilite si
abaterile de la aceste costuri.

606.
14. Principalele forme de nregistrare n contabilitate a operaiunilor economico-financiare n
cazul unitilor care conduc contabilitatea n partid dubl sunt: "pe jurnale", "maestru-ah"
i forma combinat "maestru-ah cu jurnale".
Registrele de contabilitate i formularele comune pe economie, care nu au regim special de
nseriere i numerotare, privind activitatea financiar i contabil pot fi adaptate n funcie
de specificul i necesitile persoanelor prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr.
82/1991, republicat, cu condiia respectrii coninutului minimal de informaii i a
normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiprite sau editate cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru nregistrarea cronologic a tuturor
operaiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative. Pentru
operaiunile care nu au la baz documente justificative se ntocmete Nota de contabilitate
(cod 14-6-2/A).

Notele de contabilitate se ntocmesc pe baz de note justificative sau note de calcul i se


nregistreaz n mod cronologic n Registrul-jurnal.
Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabil care cuprinde toate
conturile sintetice i reflect existena i micarea tuturor elementelor de activ i de pasiv,
la un moment dat.
Cartea mare servete la stabilirea rulajelor lunare i a soldurilor conturilor sintetice i st
la baza ntocmirii balanei de verificare a conturilor sintetice.
Contabilitatea analitic se ine cu ajutorul formularelor comune (fia de cont pentru
operaiuni diverse, fia de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor
specifice folosite n acest scop.
Balana de verificare se ntocmete pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (ah),
respectiv din fiele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se pot ntocmi balane de
verificare analitice. La instituiile publice, balanele de verificare sintetice se ntocmesc
lunar, iar balanele de verificare analitice, cel mai trziu la sfritul trimestrului pentru care
se ntocmesc situaiile financiare.
607.
41. Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n domeniul financiar-contabil
trebuie s rspund la urmtoarele criterii considerate minimale:
a) s asigure concordana strict a rezultatului prelucrrilor informatice cu prevederile
actelor normative care le reglementeaz;
b) s precizeze tipul de suport care asigur prelucrarea datelor n condiii de siguran;
c) fiecare dat nregistrat n contabilitate trebuie s se regseasc n coninutul unui
document, la care s poat avea acces att beneficiarii, ct i organele de control;
d) s asigure listele operaiunilor efectuate n contabilitate pe baz de documente
justificative care s fie numerotate n ordine cronologic, interzicndu-se inserri,
intercalri, precum i orice eliminri sau adugiri ulterioare;
e) s asigure reluarea automat n calcul a soldurilor conturilor obinute anterior;
f) s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care s respecte prevederile
Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat;
g) s precizeze procedurile i suportul magnetic extern de arhivare a produselorprogram, a datelor introduse, a situaiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea
de reintegrare n sistem a datelor arhivate;
h) s nu permit inserri, modificri sau eliminri de date pentru o perioad nchis;
i) s asigure urmtoarele elemente constitutive ale nregistrrilor contabile:
- data efecturii nregistrrii contabile a operaiunii;
- jurnalul de origine n care se regsesc nregistrrile contabile;
- numrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
j) s asigure confidenialitatea i protecia informaiilor i a programelor prin parole, cod
de identificare pentru accesul la informaii, copii de siguran pentru programe i informaii;
k) s asigure listri clare, inteligibile i complete, care s conin urmtoarele elemente
de identificare, n antet sau pe fiecare pagin, dup caz:
- tipul documentului sau al situaiei;
- denumirea unitii;

- perioada la care se refer informaia;


- datarea listrilor;
- paginarea cronologic;
- precizarea programului informatic i a versiunii utilizate;
l) s asigure listarea ansamblului de situaii financiare i documente de sintez necesare
conducerii operative a unitii;
m) s asigure respectarea coninutului de informaii prevzut pentru formulare;
n) s permit, n orice moment, reconstituirea coninutului conturilor, listelor i
informaiilor supuse verificrii; toate soldurile conturilor trebuie s fie rezultatul unei liste de
nregistrri i al unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie s aib la baz
elemente de identificare a datelor supuse prelucrrii;
o) s nu permit:
- deschiderea a dou conturi cu acelai simbol;
- modificarea simbolului de cont n cazul n care au fost nregistrate date n acel cont;
- suprimarea unui cont n cursul exerciiului financiar curent sau aferent exerciiului
financiar precedent, dac acesta conine nregistrri sau sold;
- editarea a dou sau a mai multor documente de acelai tip, cu acelai numr i
coninut diferit de informaii;
p) s permit suprimarea unui cont care nu are nregistrri pe parcursul a cel puin doi
ani (exerciii financiare), n mod automat sau manual;
r) s prevad n documentaia produsului informatic modul de organizare i tipul
sistemului de prelucrare:
- monopost sau multipost;
- monosocietate sau multisocietate;
- reea de calculatoare;
- portabilitatea fiierelor de date;
s) s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
- preluri pe loturi cu control ulterior;
- preluri n timp real cu efectuarea controlului imediat;
- combinarea celor dou tipuri;
t) s permit culegerea unui numr nelimitat de nregistrri pentru operaiunile
contabile;
u) s posede documentaia tehnic de utilizare a programelor informatice necesar
exploatrii optime a acestora;
v) s respecte reglementrile n vigoare cu privire la securitatea datelor i fiabilitatea
sistemului informatic de prelucrare automat a datelor.

608
E. Reconstituirea documentelor justificative i contabile pierdute, sustrase sau
distruse
27. Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare
trebuie s fie justificate cu documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit
prezentelor norme.

28. Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente
justificative sau contabile are obligaia s ncunotineze, n scris, n termen de 24 de ore de
la constatare, conductorul unitii (administratorul unitii, ordonatorul de credite sau alt
persoan care are obligaia gestionrii unitii respective).
n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii, conductorul unitii trebuie s
ncheie un proces-verbal, care s cuprind:
- datele de identificare a documentului disprut;
- numele i prenumele salariatului responsabil cu pstrarea documentului;
- data i mprejurrile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semneaz de ctre:
- conductorul unitii;
- conductorul compartimentului financiar-contabil al unitii sau persoana mputernicit
s ndeplineasc aceast funcie;
- salariatul responsabil cu pstrarea documentului i
- eful ierarhic al salariatului responsabil cu pstrarea documentului, dup caz.
Salariatul responsabil este obligat ca, odat cu semnarea procesului-verbal, s dea o
declaraie scris asupra mprejurrilor n care a disprut documentul respectiv.
Cnd dispariia documentelor se datoreaz nsui conductorului unitii, msurile
prevzute de prezentele norme se iau de ctre ceilali membri ai consiliului de
administraie, dup caz.
29. Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie
infraciune, se ncunotineaz imediat organele de urmrire penal.
30. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", ntocmit
separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie s conin toate lucrrile efectuate n legtur cu
constatarea i reconstituirea documentului disprut, i anume:
- sesizarea scris a persoanei care a constatat dispariia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii i declaraia
salariatului respectiv;
- dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada sancionrii disciplinare a
salariatului vinovat, dup caz;
- dispoziia scris a conductorului unitii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
31. n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt unitate, reconstituirea se va
face de unitatea emitent, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea
emitent. n acest caz, unitatea emitent va trimite unitii solicitatoare, n termen de cel
mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
32. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea
"RECONSTITUIT", cu specificarea numrului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut
reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legal pentru
efectuarea nregistrrilor n contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cltorie
nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate.
n acest caz, vinovaii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suport
paguba adus unitii, salariailor sau altor uniti, sumele respective recuperndu-se
potrivit prevederilor legale.
33. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se
stabilesc rspunderi materiale, care cuprind i eventualele cheltuieli ocazionate de
reconstituirea documentelor respective.

Gsirea ulterioar a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui


motiv de revizuire a sanciunilor aplicate, n condiiile legii.
n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz pe baza unui
proces-verbal, i se pstreaz mpreun cu procesul-verbal n dosarul de reconstituire.
34. Conductorii unitilor vor lua msuri pentru asigurarea nregistrrii i evidenei
curente a tuturor lucrrilor ntocmite, primite sau expediate, stabilirea i evidena
responsabililor de pstrarea acestora, evidena tuturor reconstituirilor de documente,
precum i pentru pstrarea dosarelor de reconstituire, pe toat durata de pstrare a
documentului reconstituit.
609
n vederea bunei desfurri a operaiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de
credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii elementelor de activ i de pasiv
trebuie s ia msuri pentru crearea condiiilor corespunztoare de lucru comisiei de
inventariere, prin:
- organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora i
ntocmirea etichetelor de raft;
- inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile i efectuarea
confruntrii datelor din aceste evidene;
- participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz,
respectiv pentru sortare, aezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
- asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pre etc.) a
unor specialiti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de
inventariere, care au obligaia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor
nscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n numr suficient pentru
msurare, cntrire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.),
precum i cu formulare i rechizite necesare;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spaiilor
inventariate;
- asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele de
protecie a muncii;
- asigurarea securitii uilor, ferestrelor, porilor etc. de la magazine, depozite,
gestiuni etc.

610
15. Investiiile puse n funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit formele de
nregistrare ca imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere separate. De
asemenea, lucrrile de investiii care nu se mai execut, fiind sistate sau abandonate, se
nscriu n liste de inventariere separate, artndu-se cauzele sistrii sau abandonrii,
aprobarea de sistare sau abandonare i msurile ce se propun n legtur cu aceste lucrri.
18. Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament,
scule, unelte etc.) se inventariaz i se trec n liste separate, specificndu-se persoanele
care rspund de pstrarea lor. n cadrul evidenierii acestora pe formaii i locuri de munc,

bunurile vor fi centralizate i comparate cu datele din evidena tehnico-operativ, precum i


cu cele din evidena contabil.
20. Bunurile aparinnd altor uniti (nchiriate, n leasing, n custodie, cu vnzare n
consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz i se nscriu n liste separate. Listele de
inventariere pentru aceste bunuri vor conine informaii cu privire la numrul i data actului
de predare-primire i ale documentului de livrare, precum i alte informaii utile.
21. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare ori greu vandabile,
comenzi n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru creanele i obligaiile incerte ori
n litigiu se ntocmesc liste de inventariere separate sau situaii analitice separate, dup caz.
23. Bunurile aflate n expediie se inventariaz de ctre unitile furnizoare, iar bunurile
achiziionate aflate n curs de aprovizionare se inventariaz de unitatea cumprtoare i se
nscriu n liste de inventariere separate.
611
37. Evaluarea elementelor de activ i de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit
prevederilor reglementrilor contabile aplicabile, precum i ale prezentelor norme.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor, potrivit cruia
modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a
informaiilor contabile.
38. Evaluarea activelor imobilizate i a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n funcie de
utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei
40. Imobilizrile necorporale i corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la
valoarea actual a fiecreia, stabilit n funcie de utilitatea sa i preul pieei. Corectarea
valorii contabile a imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei
amortizri suplimentare, n cazul n care se constat o depreciere ireversibil, fie prin
constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, n cazul n care se
constat o depreciere reversibil a acestora.
41. Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai puin
amortizarea i provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta
fiind valoarea just la data reevalurii, mai puin orice amortizare i orice pierdere din
depreciere cumulat, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile.
42. Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai puin
deprecierile constatate. n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dect
valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net,
prin constituirea unui provizion pentru depreciere.
43. Provizioanele pentru deprecieri sau amortizarea suplimentar se nregistreaz n
contabilitate indiferent de situaia economic a unitii, inclusiv n cazul n care aceasta
nregistreaz pierdere contabil.
44. Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri)
se efectueaz, n cazul celor cotate pe piee reglementate i supravegheate de Comisia
Naional a Valorilor Mobiliare, pe baza preului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni
calendaristice, pentru titlurile tranzacionate n respectivul interval de timp, iar n cazul
titlurilor netranzacionate pe pieele reglementate i supravegheate, n funcie de valoarea
activului net pe aciune.
Tratamentul plusurilor de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de valoare este cel
prevzut de reglementrile contabile aplicabile.

45. Evaluarea creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau
de plat, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile. Diferenele constatate n
minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a
creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama provizioanelor pentru deprecierea
creanelor.
46. Evaluarea creanelor i a datoriilor exprimate n valut se face la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil pentru data ncheierii exerciiului
financiar. Diferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile ntre cursul de schimb
valutar la care sunt nregistrate creanele sau datoriile n valut i cursul de schimb valutar
de la data ncheierii exerciiului se nregistreaz potrivit reglementrilor contabile aplicabile.
Scderea din eviden a creanelor i datoriilor ale cror termene de ncasare sau de
plat sunt prescrise se efectueaz numai dup ce au fost ntreprinse toate demersurile
juridice, potrivit legii, pentru decontarea acestora.
612
49. Pentru toate plusurile, lipsurile i deprecierile constatate la bunuri, precum i pentru
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripie a creanelor sau din alte
cauze, comisia de inventariere trebuie s primeasc explicaii scrise de la persoanele care
au rspunderea gestionrii, respectiv a urmririi decontrii creanelor.
Pe baza explicaiilor primite i a documentelor cercetate, comisia de inventariere
stabilete caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor i deprecierilor constatate, precum i
caracterul plusurilor, propunnd, n conformitate cu dispoziiile legale, modul de
regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele faptice, rezultate n urma
inventarierii.
50. n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective se vor evalua la
valoarea just.
n cazul constatrii unor lipsuri n gestiune, imputabile, administratorii vor lua msura
imputrii acestora la valoarea lor de nlocuire.
Prin valoare de nlocuire, n sensul prezentelor norme, se nelege costul de achiziie al
unui bun cu caracteristici i grad de uzur similare celui lips n gestiune la data constatrii
pagubei, care va cuprinde preul de cumprare practicat pe pia, la care se adaug taxele
nerecuperabile, inclusiv T.V.A., cheltuielile de transport, aprovizionare i alte cheltuieli
accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a
bunului respectiv. n cazul bunurilor constatate lips, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot
fi cumprate de pe pia, valoarea de imputare se stabilete de ctre o comisie format din
specialiti n domeniul respectiv.
La stabilirea valorii debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt considerate
infraciuni, se va avea n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri
constatate, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
- s existe riscul de confuzie ntre sorturile aceluiai bun material, din cauza asemnrii
n ceea ce privete aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte
elemente;
- diferenele constatate n plus sau n minus s priveasc aceeai perioad de gestiune i
aceeai gestiune.
Nu se admite compensarea n cazurile n care s-a fcut dovada c lipsurile constatate la
inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate
vinoviei persoanelor care rspund de gestionarea acestor bunuri.

Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje i alte valori materiale care ntrunesc
condiiile de compensare datorit riscului de confuzie se aprob anual de ctre
administratori, respectiv de ctre ordonatorii de credite, i servesc pentru uz intern n
cadrul unitilor respective.
Compensarea se face pentru cantiti egale ntre plusurile i lipsurile constatate.
n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat plusuri,
sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenei
n plus.
Aceast eliminare se face ncepnd cu sorturile care au preurile unitare cele mai
sczute, n ordine cresctoare.
n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat lipsuri,
sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat
plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din
calcul a cantitii care depete totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face ncepnd
cu sorturile care au preurile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare.
51. Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii lipsurilor cu
plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz numai n situaia n care
cantitile lips sunt mai mari dect cantitile constatate n plus.
n aceast situaie, cotele de sczminte se aplic n primul rnd la bunurile la care s-au
constatat lipsurile.
Dac n urma aplicrii sczmintelor respective mai rmn diferene cantitative n minus,
cotele de sczminte se pot aplica i asupra celorlalte bunuri admise n compensare, la care
s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferene.
Diferena stabilit n minus n urma compensrii i aplicrii tuturor cotelor de sczminte,
reprezentnd prejudiciu pentru unitate, se recupereaz de la persoanele vinovate, n
conformitate cu dispoziiile legale.
Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplic
anticipat, ci numai dup constatarea existenei efective a lipsurilor i numai n limita
acestora.
De asemenea, normele de sczminte nu se aplic automat, aceste norme fiind
considerate limite maxime.
Pentru pagubele constatate n gestiune rspund persoanele vinovate de producerea lor.
Imputarea acestora se va face la valoarea de nlocuire, aa cum a fost definit n prezentele
norme.
613
Lucrarile preliminare sunt denumite lucrari de inchidere a exrecitiului, fiind structurate
astfe:
-

stabilirea balantei contutilor inainte de inventariere.


Inventarierea generala activelor si datoriilor.
Contabilitatea operatiilor de regusarizarea privind:

diferentele de inventar;
amortizari
provizioane pentru deprecieri
provizioane pentru riscuri si cheltuieli
diferentele de curs valutar

delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor

stabilirea balantei conturilor de inventariere


determinarea rezultatului exercitiului si distribuirea profitului sau finantarea pierderii
redactarea bilantului contabil.

614.
ORDONAN Nr. 64*)
din 30 august 2001
privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i
societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile
autonome
Art. 1 - (1) ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2004, la societile naionale,
companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum i la regiile autonome, profitul contabil rmas dup deducerea impozitului pe profit
se repartizeaz pe urmtoarele destinaii, dac prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentnd faciliti fiscale prevzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni;
c1) constituirea surselor proprii de finanare pentru proiectele cofinanate din
mprumuturi externe, precum i pentru constituirea surselor necesare rambursrii ratelor
de capital, plii dobnzilor, comisioanelor i a altor costuri aferente acestor mprumuturi
externe;
d) alte repartizri prevzute de lege;
e) participarea salariailor la profit; societile naionale, companiile naionale i
societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i regiile autonome
care s-au angajat i au stabilit prin bugetele de venituri i cheltuieli obligaia de participare
la profit, ca urmare a serviciilor angajailor lor n relaie cu acestea, pot acorda aceste
drepturi n limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, n exerciiul financiar de referin;
f) minimum 50% vrsminte la bugetul de stat sau local, n cazul regiilor autonome, ori
dividende, n cazul societilor naionale, companiilor naionale i societilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinaiile prevzute la lit. a) - f) se repartizeaz la alte
rezerve i constituie sursa proprie de finanare.
615.
3) Nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat urmtoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizori
direct clienilor;
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat se ajusteaz n urmtoarele situaii:

c) n situaia n care reducerile de pre, prevzute la art. 137 alin. (3) lit. a), sunt
acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, precum i n cazul majorrii
preului ulterior livrrii sau prestrii;
Reducerile primite in cazul cumpararilorde stocuri pot avea caracter comercial si caracter
fiscal.
Reducerile comerciale imbraca forma de rabaturi, remize si risturnuri.
Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare,
remizele se acorda asupra pretului pentru vanzarile superioare volumului convenit sau
pozitia de transport preferentiala a cumparatorului , iar risturnurile sunt reduceri de pret
calculate asupra ansamblului de operatii efectuate cu acelasi tert in decursul unei perioade
determinate.
De retinut ca rabatul si remiza se acorda de regula in momentul facturariii si livrarii
bunurilor, iar risturnul se acorda ulterior, facand obiectul unei/unor facturi distincte.
Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor
inainte de termenul normal de exigibilitate.
Din punct de vedere metodologic red-ucerile se calculeaza in cascada, adica procentul de
reducere se aplica de ficare data asupra netului anterior, iar TVA asupra ultimului net.
iferenta dintre pretul de vanzare si reducerile comerciale poarta denumirea de net
comercial, iar diferenta rezultata in urma deducerii scontului de decontare poarta
denumirea de net financiar.
616
(4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentnd diferene din anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe
profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nedeductibile i cheltuielile cu impozitele
nereinute la surs n numele persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile
realizate din Romnia;
b) dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de ntrziere
datorate ctre autoritile romne, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobnzile,
penalitile sau majorrile datorate ctre autoriti strine ori n cadrul contractelor
economice ncheiate cu persoane nerezidente i/sau autoriti strine sunt cheltuieli
nedeductibile, cu excepia majorrilor al cror regim este reglementat prin conveniile de
evitare a dublei impuneri.
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate
lips din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de
asigurare, precum i taxa pe valoarea adugat aferent, dac aceasta este datorat
potrivit prevederilor titlului VI;
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub
forma unor avantaje n natur, dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la
surs;

e) cheltuielile fcute n favoarea acionarilor sau asociailor, altele dect cele generate de
pli pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de pia pentru
aceste bunuri sau servicii;
f) cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ,
potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune, dup
caz, potrivit normelor;
g) cheltuielile nregistrate de societile agricole, constituite n baza legii, pentru dreptul
de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai, peste cota de distribuie din
producia realizat din folosina acestuia, prevzut n contractul de societate sau asociere;
h) cheltuielile determinate de diferenele nefavorabile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele juridice la care se dein participaii, precum i de diferenele
nefavorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe termen lung, cu excepia celor
determinate de vnzarea-cesionarea acestora;
i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepia celor prevzute la art. 20 lit.
d);
j) cheltuielile cu contribuiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate
prin acte normative;
k) cheltuielile cu primele de asigurare pltite de angajator, n numele angajatului, care
nu sunt incluse n veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
l) alte cheltuieli salariale i/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu
excepia prevederilor titlului III;
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii acestora n scopul
desfurrii activitii proprii i pentru care nu sunt ncheiate contracte;
n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum i
cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepia celor care privesc bunurile
reprezentnd garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru
care este autorizat contribuabilul sau utilizate n cadrul unor contracte de nchiriere sau de
leasing, potrivit clauzelor contractuale;
o) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu,
nencasate, pentru partea neacoperit de provizion, potrivit art. 22, precum i pierderile
nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, n alte
situaii dect cele prevzute la art. 21 alin. (2) lit. n). n aceast situaie, contribuabilii care
scot din eviden clienii nencasai sunt obligai s comunice n scris acestora scoaterea din
eviden a creanelor respective, n vederea recalculrii profitului impozabil la persoana
debitoare, dup caz;
p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor
legii privind sponsorizarea i ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat
sumele aferente, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt n limita a 3 din cifra de afaceri;
2. nu depesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept
public, n scopul construciei de localuri, a dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i
de documente specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor,
schimburilor de specialiti, a burselor de specializare, a participrii la congrese
internaionale.
r) cheltuielile nregistrate n evidena contabil, care au la baz un document emis de un
contribuabil inactiv al crui certificat de nregistrare fiscal a fost suspendat n baza
ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;

s) cheltuielile cu taxele i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile


profesionale, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. g) i m).
617.
Urmtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoan juridic romn. Sunt, de asemenea,
neimpozabile, dup data aderrii Romniei la Uniunea European, dividendele primite de la
o persoan juridic strin, din statele Comunitii Europene, dac persoana juridic
romn deine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridic strin, pe o
perioad nentrerupt de cel puin 2 ani, care se ncheie la data plii dividendului;
b) diferenele favorabile de valoare a titlurilor de participare, nregistrate ca urmare a
ncorporrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care
se dein titluri de participare, precum i diferenele de evaluare a investiiilor financiare pe
termen lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionrii, a
retragerii titlurilor de participare, precum i la data retragerii capitalului social la persoana
juridic la care se dein titlurile de participare;
c) *** Abrogat de O.G. Nr. 83/2004
d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum i
veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
e) veniturile neimpozabile, prevzute expres n acorduri i memorandumuri aprobate prin
acte normative.
22 - Provizioane i rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor i provizioanelor, numai n
conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului
contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile
neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce
aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu,
dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat
pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a
rezervei nu mai este deductibil la calculul profitului impozabil. Prin excepie, rezerva
constituit de persoanele juridice care furnizeaz utiliti societilor comerciale care se
restructureaz, se reorganizeaz sau se privatizeaz poate fi folosit pentru acoperirea
pierderilor de valoare a pachetului de aciuni obinut n urma procedurii de conversie a
creanelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la
calculul profitului impozabil;
b) provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilor;
c) provizioanele constituite n limita unui procent de 20% ncepnd cu data de 1 ianuarie
2004, 25% ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005, 30% ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006,
din valoarea creanelor asupra clienilor, nregistrate de ctre contribuabili, altele dect cele
prevzute la lit. d), f), g) i i), care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt nencasate ntr-o perioad ce depete 270 de zile de la data scadenei;
3. nu sunt garantate de alt persoan;
4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;
5. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare i funcionare, n cazul unei


societi comerciale bancare sau al unei alte instituii de credit autorizate, precum i pentru
societile de credit ipotecar i societile de servicii financiare;
e) rezervele constituite de societile comerciale bancare sau alte instituii de credit
autorizate, precum i de societile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare i
funcionare;
f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Bncii Naionale a
Romniei;
h) rezervele tehnice constituite de societile de asigurare i reasigurare, potrivit
prevederilor legale de organizare i funcionare. Pentru contractele de asigurare cedate n
reasigurare, rezervele se diminueaz astfel nct nivelul acestora s acopere partea de risc
care rmne n sarcina asigurtorului, dup deducerea reasigurrii;
i) provizioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare, constituite potrivit
reglementrilor Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare;
j) provizioanele constituite n limita unei procent de 100% din valoarea creanelor asupra
clienilor, nregistrate de ctre contribuabili, altele dect cele prevzute la lit. d), f), g) i i),
care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie 2007;
2. creana este deinut la o persoan juridic asupra creia este declarat procedura de
deschidere a falimentului, pe baza hotrrii judectoreti prin care se atest aceast
situaie;
3. nu sunt garantate de alt persoan;
4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;
5. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului.
k) provizioanele pentru nchiderea i urmrirea postnchidere a depozitelor de deeuri,
constituite de contribuabilii care desfoar activiti de depozitare a deeurilor, potrivit
legii, n limita sumei stabilite prin proiectul pentru nchiderea i urmrirea postnchidere a
depozitului, corespunztoare cotei-pri din tarifele de depozitare percepute.
618.
3.2. - Situaiile financiare anuale trebuie s cuprind:
a) bilanul;
b) contul de profit i pierdere;
c) situaia modificrilor capitalului propriu;
d) situaia fluxurilor de trezorerie;
e) politici contabile i note explicative.
NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
Aspecte generale
5.42. - Notele explicative conin informaii suplimentare, relevante pentru necesitile
utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute. Notele explicative
trebuie prezentate ntr-o manier sistematic. Fiecare element semnificativ al bilanului,
contului de profit i pierdere, situaiei fluxurilor de trezorerie i al situaiei modificrilor
capitalului propriu trebuie s fie nsoit de o trimitere la nota care cuprinde informaii legate
de acel element semnificativ. Pe lng informaiile ce trebuie prezentate conform acestor
reglementri i a celor cuprinse n vol. 3, notele explicative trebuie s includ, de
asemenea, cel puin informaiile prevzute la pct. 5.43 - 5.80.
5.43. - Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori

este necesar, pentru buna lor nelegere:


a) numele ntreprinderii care face raportarea;
b) faptul c situaiile financiare sunt proprii ntreprinderii i nu grupului;
c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare;
d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, mii lei).
Prezentarea politicilor contabile
Informaii care vin n completarea bilanului
Capitalul social
Obligaiuni
. Rezerve
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
Informaii privind datoriile
Garanii i alte obligaii contractuale financiare
Informaii privind anumite elemente de cheltuieli
Detalii privind impozitul pe profit
Detalii privind cifra de afaceri
Detalii privind salarizarea administratorilor i directorilor
Detalii privind salariaii
Alte aspecte
619.
503 = 5121 5000*10.500=52.500.000
505 = 5121

500*7000=3.500.000

461 = %
3000*12500=3750.000
503 3000*10500=3150.000
764 6000.000
% = 503
461
664

2000*10.500=21.000.000
2000*9300= 18.600.000
2.400.000

5121 = 764

10.000.000

620.
a) 456

1011 = 1012

%
52.500.000
1011
5000*10.000=50.000.000
1041 2.500.000

50.000.000

b)

506 =5121

c)

5088 = 764

d)

500*7000=3.500.000
3.500.000*10% =350.000

502 = 5121 3000*12500=37.500.000


502 = 5121 2000*9300=18.600.000

% = 502
37.500.000
1012
30.000.000
1068
7.500.000
1012 = %
502
1041

2000*10.000=20.000.000
18.600.000
1.400.000

621.
371

= % 100.188.000
401 2200*39600=87.120.000
446
330*39600=13.068.000

%
=
446
4426

5124

665 = 401

32.103.720
13.068.000
480.7*39.600=19.035.720

(39700-39600)*2530=253.000

622.
a)

5121 = 581
581 = 5121

b)

% =
5124
627

c)

%
401
665

581

= 5124

7.8120.000
7.8120.000
78.120.000
2000*37200=74.400.000
100*37200=3720.000
2000*36800=73.600.000
2000*36500= 73.000.000
600.000

623.
a)
b)

5124 = 5191
5124 = 765
665 = 7191

10.000*38.000= 380.000.000
10.000(38800-38000)=8.000.000
10.000(38800-38000)=8.000.000

c) 665 = 5124 10.000(38.800-38.500)=3.000.000


5191 = 765 3.000.000
d)

%
5191
665

= 5124

10.000*39100=391.000.000
385.000.000
6.000.000

624.
%
=
371
4426

401

17.850.000
15.000.000
2.850.000

%
758
4428

2.380.000
2.000.000
380.000

4282 =

401 = 5112 17.850.000


5112 = 5121 17.850.000
625.
a)
b)
c)

2675 = 5121 10.000.000


2676 = 766 10.000.000*20%= 2000.000
5121 = %
12.000.000
2675
10.000.000
2676
2.000.000

d)

150.000.000+1500.000=151.500.000

151.500.000*16%=24.240.000
691=441 24.240.000
626.
a)

345 =

711 2.000.000

b)

411 = %
2.856.000
701 2.400.000

4427

456.000

c)

411 = %
595.000
708 500.000
4427 95.000

d)

711 = %
2.150.000
348
150.000
345 2.000.000

627.
a) % = 711
345
348
b)

371 = 345 1.250.000

371 = %
378
4428
c)

1.500.000
1.250.000
250.000

3.250.000
2.531.513
718.487

411 = %
707
4427

% =
607
4428
378

371

4.500.000
3.781.513
718.487
3.781.513
2.344.539
718.487
718.487

628.
a) 205 = 167
b) % = 404
612
4426
c)

200.000.000
5.950.000
5.000.000
950.000

% = 404 59.500.000
213
50.000.000
4426
9.500.000

212 = 231 50.000.000


681 = 281 50.000.000
281 = 212

50.000.000

d ) 167 = 205 200.000.000


629.
a) nu se inregistreaza nimic
b) 461= %
5.950.000
706 5.000.000
4427 950.000
c) 212 = 281 50 .000.000
630.
a) 411 =

b) 5112 =
5121 =
c) 413
5121
d) %
5311
667

=
=

%
704
4427
411
5112
411
413

59.500.000
50.000.000
9.500.000
59.500.000*50% = 29.750.000
29.750.000
59.500.000*30% = 17.850.000
17.850.000

= 411 11.900.000
11.400.000
500.000

631.
456 =
% 60.000.000
1011 1000*50.000=50.000.000
1041 10.000.000
b)

502 = 5121
502 = 5121

% = 502
1012
1068

632.

62000*300=18.600.000
49.000*200=9.800.000

18.600.000+9.800.000=28.400.000
500*50.000=25.000.000
3.400.000

a)

% = 401
381
4426

b)

c)

411

= %
5.950.000
701 4.400.000
4427 950.000
419
600.000

419 = 411

419=

714.000
600.000
114.000

400.000+76000(tva)= 476.000

%
238.000
708 200.000
4427 38.000

633.
a) %
371
409
4426
b)

= 401

5.950.000
4.400.000
600.000
950.000

401 = 409 400.000+76000=476000


% = 409 119.000
381
100.000
4426
19.000

658 = 381 100.000


634.
a)

% =
461
169

161

20.000*10.500= 210.000.000
20.000*96.000=19.200.0000
18.000.000

b) 666 = 1681 20.000*10.000*10% = 20.000.000


c) 6868 = 169 1800.000
c) 161 = 5121 210.000.000
635.
a) 505 = 5121 3000*10750= 32.250.000
505 = 5121 2000*10.100= 20.200.000

b)

% = 505
32.250.000
161
3000*10.500=31.500.000
6588
750.000

161 =
%
505
7588

2000*10500=21.000.000
20.200.000
800.000

636.
%
= 5121 11.900.000
409
10.000.000
4426
1.900.000
b)

100.000.000-1000.000-40.000.000=59.000.000

59.000.000*2%=1180.000
59.000.000-1.180.000=57.020.000*19%=10.833.000
% =
409
4426

5121

(11.900.000)
(10.000.000)
(1.900.000)

% = %
59.000.000
371 401
10.833.000
4426 767
c) 541 = 5121 67.853.000
401 = 5121

69.033.000
57.020.000+10.833.000=67.853.000
1.180.000

69.033.000

637.
a)

b)
c)

% =
2131
231

456

300.000.000
30.000.000
270.000.000

231 = 722
212 = 231

320.000.000
590.000.000

6811 = 2812
6811 = 2813

590.000.000/50 = 11.800.000
30.000.000/10= 3000.000

638.
a) 2112 = 722 20.000.000
b) 681 = 2811 20.000.000/5= 4.000.000
461 = %
154.700.000
7583
130.000.000
4427
24.700.000
6583
% =
281
6583

= 2111
2112

70.000.000
20.000.000
4.000.000
16.000.000

INTREBAREA NR. 639


a) inregistrarea avansului platit:
%
=
232
4426

5121

95.200.000
80.000.000
15.200.000

receptia utilajului intrat in patrimoniu:


231

404

800.000.000

b) plata primei rate si a dobanzii aferente, cu retinerea avansului acordat:


404

%
232
4426
5121

175.200.000
80.000.000
15.200.000
80.000.000

666

5121

7.000.000

INTREBAREA NR. 640


a) casarea unui mijloc de transport complet amortizat:
2813 =

213

160.000.000 (val contabila)

b) casarea (dezmambrarea) este efectuata de o firma specialiata:

%
=
6588
4426

401

7.140.000
6.000.000
1.140.000

c) emiterea unui efect comercial:


401

403

7.140.000

d) inregistrarea materialelor auxiliare si a pieselor de schimb recuperate:


3021 =
3024 =

7588
7588

8.000.000
16.000.000

e) utilizarea pieselor de schimb recuperate:


6024 =

3024

16.000.000

INTREBAREA NR. 641


a) casarea unui calculator electronic integral amortizat:
2813 =

213

15.000.000

b) primirea cu titlu gratuit a unui calculator:


213

131

20.000.000

amortizarea anuala subventionata = 20.000.000/4 ani = 5.000.000 lei


c) inregistrarea amortizarii corespunzatoare valorii suventionate aferenta primului an:
131 =
7584
scoaterea din gestiune a calculatorului:
6583 =

213

5.000.000
15.000.000

INTREBAREA NR. 642


a) amortizare = 30.000.000 x 20% = 6.000.000 lei
val neta a imobilizrii = 30.000.000 6.000.000 = 24.000.000 lei
TVA aferent valorii nete = 24.000.000 x 19% = 4.560.000 lei
Val activului imputata salariatului:

4281 =

%
28.560.000
7588
24.000.000
4427
4.560.000
si concomitent descarcarea din gestiune a aparatului:
%
=
213
300.000.000
2813
6.000.000
6583
24.000.000
b) transmiterea unui tert un utilaj cu titlul gratui:
%
=
21X
40.000.000
281
36.000.000
6583
4.000.000
INTREBAREA NR. 643
a) avansul acordat antreprenorului:
232 =
401
b) si c)

90.000.000

%
=
6xx
4426

401

471
6xx

=
=

6xx
471

833.000.000
300.000.000

5121

833.000.000

%
404
446
404

451.500.000
386.000.000
66.500.000
190.000

401

1.190.000
1.000.000
190.000

Plata furnizorului: 401

700.000.000
133.000.000

INTREBAREA NR. 644


achizitia:

213

4426 =
transport:

%
=
628
4426

INTREBAREA NR. 645


a. cantitate livrata = 4.000 kg x 5.000 lei/kg = 20.000.000 lei
cantitate receptionata =
3.400 kg x 5.000 kg = 17.000.000 lei
301 =
401
20.000.000
inregistrarea lipsei imputata carausului:
461 =
%
2.475.000
7588
2.500.000
4427
475.000
imputarea lipsei delegatului unitatii:

428

%
7588
4427

si concomitant scoaterea din gestiune:


%
=
301
601
4426

595.000
500.000
95.000
3.570.000
3.000.000
570.000

b. pretul de evidenta si cheltuielile cu transportul:


%
=
401
21.190.000
301
21.000.000
4426
190.000
401

5121

21.190.000

INTREBAREA NR. 646


a) aprovizionarea cu materiale consumabile:
%
=
401
302
308
4426

9.163.000
7.000.000
700.000
1.463.000

b) cheltuieli de transport:
%
=
302
4426

1.190.000
1.000.000
190.000

401

c) materiale lansate in consum, precum si predate cu titlu gratuit


602 =
%
4.905.000
302
4.500.000
308
405.000

INTREBAREA NR. 647


a) aprovizionarea cu echipamente:
%
=
401
30X

22.800.000
20.000.000

308
4426

(1.000.000)
3.800.000

b) echipamentul este distribuit integral salariatilor:


421 =
%
30X
20.000.000
308
1.000.000

INTREBAREA NR. 648


a) avans acordat furnizorului:
4091 =
4091 =
401 =

401
5121
4091

20.000.000
20.000.000
20.000.000

b) receptia materiilor prime sosite fara factura:


%
=
408
59.500.000
50.000.000
4428
9.500.000
c) primirea facturii:
se storneaza operatia de la punctul b):
%
=
408
-59.500.000
-50.000.000
4428
-9.500.000
si concomitent se inregistreaza factura sosita:
%
=
401
301
4426

60.690.000
51.000.000
9.690.000

plata furnizorului: 401

60.690.000

5121

INTREBAREA NR. 649


a) reparatiile efectuate de o firma specializata:
%
=
401
611
4426
b) prelucrarea de matrite:
%
=
6588

401

4.165.000
3.000.000
665.000
1.190.000
1.000.000

301

301

4426

190.000

INTREBAREA NR. 650


a) productia in curs:
331

711

b) obtinerea de produse finite:


%
=
711
345
348
c) vanzarea produselor finite:
411 =

%
701
4427
si concomitent scoaterea din gestiune:
601 =
%
345
348

60.000.000
110.000.000
100.000.000
10.000.000
107.100.000
90.000.000
17.100.000
100.000.000
90.000.000
10.000.000

INTREBAREA NR. 651


a) produse finite acordate salariatilor:
421
635

=
=

701
4427

b) contributii aferente produselor primite:


421 =
%
444
4372
4314

40.000.000
7.600.000

6.400.000
400.000
2.600.000

INTREBAREA NR. 652


a) produsele facturate clientilor acceptandu-se o cambie:
413 =
%
122.000.000
701
100.000.000
4427
19.000.000
766
3.000.000
Sau:

411

%
701

122.000.000
100.000.000

4427
766
413 =
411
b) depunerea cambiei la banca spre scontare:
%
=
413
666
5121

19.000.000
3.000.000
122.000.000
122.000.000
2.440.000
119.560.000

INTREBAREA NR. 653


a) plata prin virament a avansului:
542 =
5121
b) achizitia a cinci bilete
%
5328
4426
635
401

10.000.000

de tratament si achitarea diferentei:


=
401
17.850.000
15.000.000
2.850.000
=
4426
2.850.000
=
5121
5.000.000

c) distribuirea intergala a biletelor:


%
=
5322
6588
4282

15.000.000
10.500.000
4.500.000

INTREBAREA NR. 654


a) primirea ambalajelor:
409 =
restituirea ambalajelor:
401 =

401

2.000.000

409

1.600.000

b) retinerea ambalajului de catre client:


381 =
409
inregistrarea ambalajelor deteriorate:
608 =
409

INTREBAREA NR. 655

INTREBAREA NR. 656


c) subscrierea unui aport in natura:

300.000
100.000

2131 =

d) primirea aportului:
1011 =

%
1011
1043

75.000.000
70.000.000
5.000.000

1012

75.000.000

e) majorarea capitalului prin incorporarea altor rezerve:


456 =
1011
f) diminuarea capitalului social:
%
=
1171
129
1012

10.000.000
7.500.000
4.000.000
3.500.000

INTREBAREA NR. 657


a) rascumpararea actiunilor:
502 =

xxx(509)

b) anularea a jumatate din actiunile rascumparate:


%
=
502
1012
1068
c) vanzarea a 200 de actiuni catre un tert:
5121 =
%
502
7583
d) vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii unitatii:
%
=
502
5121
6583

5.200.000
2.600.000
2.500.000
100.000

1.060.000
1.040.000
20.000
1.560.000
1.500.000
60.000

INTREBAREA NR. 658


a) subscrierea de catre terti a 2.000 de obligatiuni:
%
=
1618
10.000.000
461
9.400.000
169
600.000
b) incasarea sumelor de la obligatari:
5121 =
461

9.400.000

c) dobanda datorata obligatarilor pentru primul an:


666 =
5121

1.500.000

d) amortizarea primelor de rambursare:


6868 =
169

600.000

e) rascumpararea a 200 de obligatiuni:


505 =
5121

10.400.000

anularea a 200 de obligatiuni:


%
=
505
1618
6583

10.400.000
10.000.000
400.000

INTREBAREA NR. 659


a) obtinerea unui credit bancar pe termen lung:
5121 =
1621

600.000.000

b) dobanda datorata bancii pentru al II lea an si decontarea acesteia:


666 =
1682
20.000.000
1682 =
5121
20.000.000
c) rata devanita restanta la scadenta:
1621 =
1622

100.000.000

d) rambursarea ratei restante:


1622 =
5121

100.000.000

INTREBAREA NR. 660


a) avans aferent unei amenajari de teren:
%
=
401
4092
4426
b) primirea facturii finale:
%
=
401
2112
4426
si concomitet se storneaza avansul:
401 =
%
4092
4426

23.800.000
20.000.000
3.800.000

119.000.000
100.000.000
19.000.000
23.800.000
20.000.000
3.800.000

c) amortizarea aferenta primilor 2 ani:


6811 =
2811

20.000.000

d) vanzarea amenajarii la inceputul celui de al III lea an:


411 =
%
104.720.000
708
88.000.000
4427
16.720.000
si scoaterea din gestiune :
%
=
2112
100.000.000
2811
20.000.000
6583
80.000.000

INTREBAREA NR. 661


a) recuperarea pieselor de schimb si AMC-uri:
3024 =
7588
3028 =
7588
b) facturarea lucrarilor de casare:
%
=
401
6588
4426

4.000.000
5.000.000
4.760.000
4.000.000
760.000

c) scaderea din evidenta a lucrarilor:


%
=
2131
2812
6583

50.000.000
40.000.000
10.000.000

d) decontarea obligatiei fata de tert:


inregistrarea si plata avansului
%
=
401
4092
4426
401 =
5121

2.380.000
2.000.000
380.000
2.380.000

achitarea furnizorului:
401 =

%
4092
4426
5121

4760.000
2.000.000
380.000
2.380.000

INTREBAREA NR. 662


a) incasarea avansului aferent activului vandut:
411 =
%
419
4427

59.500.000
50.000.000
9.500.000

vanzarea activului:
411 =
%
701
4428
472
b) incasarea avansului:
5121 =
419 =

411
411

200.000.000
38.000.000
40.000.000
59.500.000
50.000.000

c) scaderea din evidenta a utilajului:


%
=
2131
2813
6583

400.000.000
220.000.000
180.000.000

d) reflectarea TVA devenita exigibila:


4428 =
4427

791.667

INTREBAREA NR. 663


a) redeventa lunii curente:
411 =

%
706
4427

4.760.000
4.000.000
760.000

b) amortizarea lunara aferenta redeventei:


- val intrare = 160.000.000
- durata = 5 ani
- val reziduala = 10.000.000
Amortizarea anuala = (160.000.000 10.000.000)/5 = 30.000.000
Amortizarea lunara = 30.000.000/12 = 2.500.000
6811 =

2813

30.000.000

c) transferul dreptului de proprietate:


461 =
%
7583
4427

11.900.000
10.000.000
1.900.000

d) scoaterea din evidenta:


%
=
2813
6583

160.000.000
150.000.000
10.000.000

213

INTREBAREA NR. 664


a) primirea autoturismului si evidentierea dobanzii:
2133 =
167
250.000.000
471 =
1687
60.000.000
Debit 8036 = 310.000.000
b) primirea facturii aferenta primei luni:
%
=
404
167
1687
4426

9.930.557
6.944.445
1.666.667
1.319.445

INTREBAREA NR. 665


a) acodrarea unui avans furnizorului:
232 =
404
b) receptia bunurilor:
%
=
214
4426

20.000.000

404

249.000.000
210.000.000
39.000.000

c) subscrierea unui bilet la ordin


404 =
%
232
403

249.000.000
20.000.000
229.000.000

d) plata avansului: 403

5121

20.000.000

401

2.380.000
2.000.000

INTREBAREA NR. 666


a) acordarea unui avans:
%
=
4091
4426
401 =
401 =

380.000
5121
4091

2.380.000
2.000.000

b) cheltuieli de transport:
%
=
624
4426

401

476.000
400.000
76.000

c) receptia materiilor prime si contabilizarea rabatului:


%
=
401
9.520.000
301
8.000.000
4426
1.520.000
d) decontarea unui acreditiv:
401 =

541

9.120.000

INTREBAREA NR. 667


a)

%
=
302
4426

401

44.625.000
37.500.000
7.125.000

b)

%
=
302
4426

401

3.570.000
3.000.000
570.000

c) la deschiderea exercitiului, se preiau la cheltuieli valoarea stocurilor initiale:


602 =
302
20.000.000
achizitii de materii prime
302 =
401
35.000.000
consum de materiale:
602 =
302
10.000.000
d) lipsuri nesolutionate, cu diferente de pret:
%
=
302
602
308

5.500.000
5.000.000
500.000

INTREBAREA NR. 668


a) achizitia de echipamente de lucru:
%
=
401
302
4426
b) facturarea cheltuielilor de transport:
%
=
401

714.000
600.000
114.000
4.760.000

302
4426

4.000.000
760.000

c) predarea catre salariati a 30% din echipamente:


%
=
303
428
180.000
603

600.000
420.000

d) repartizarea cheltuielilor de transport:

INTREBAREA NR. 669


a)
b)
c)
d)

345
711
411/354
345

=
=
=
=

711
348
345
711

25.000.000
500.000
29.400.000
25.000.000

=
=

711
%
701
4428
418
4427
345

50.000.000
68.425.000
57.500.000
10.925.000
68.425.000
10.925.000
50.000.000

INTREBAREA NR. 670


a)
b)

345
418

c)

411 =
4428 =
711 =

d)

INTREBAREA NR. 671


a)

%
=
371
378
4426

401

11.900.000
9.000.000
1.000.000
1.900.000

b)

%
=
371
4426
401 =

401
542

1.190.000
1.000.000
190.000
1.190.000

411

%
707

6.426.000
5.400.000

c)

d)

4427
1.026.000
si concomitant, descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:
607 =
371
5.400.000

e)

INTREBAREA NR. 672


a) avansul achitat:
5121 =

%
419
4427

1.600.000
1.344.544
255.456

%
707
4428

6.399.993
5.378.145
1.021.848

707

1.344.544

inregistrarea dobanzii:
411 =

472

800.000

facturarea marfurilor:
411 =

419

b) scaderea sin evidenta a marfurilor vandute:


%
=
371
607
4426
378
c) evidentierea veniturilor impozabile:
472 =
765

8.611.125
6.722.689
1.277.280
611.156
800.000

d) TVA colectata aferenta ratelor devenite scadente:


4428 =
4427
1.021.848
INTREBAREA NR. 673 .
a)

%
381
388
4426

INTREBAREA NR. 674

401

4.760.000
3.600.000
400.000
760.000

a) marfuri:
(-) rabat:

400 x 120.000 = 48.000.000


960.000

= Neta comerciala:
TVA aferent:

47.040.000
8.937.600

= Neta de plata

55.977.600
411

%
707
4427

55.977.600
47.040.000
8.937.000

%
411
765

29.000.000
27.550.000
1.450.000

c) livrarea cu facturare viitoare:


418 =
%
702
4428

59.500.000
50.000.000

b) incasarea creantei:
5121 =

9.500.000

INTREBAREA NR. 675


a) materiale:
(-) remiza 2%:

50.000.000
1.000.000

= Neta comerciala:
TVA 19%

49.000.000
9.310.000

= Neta de plata:

58.310.000

%
=
3021
4426

401

b) subscrierea unui bilet la ordin:


401 =
403
c) achitarea obligatiei:
401

d) receptie fara factura:


%
=
301

%
5121
765
408

58.310.000
49.000.000
9.310.000
58.310.000
238.000.000
221.340.000
16.660.000
44.625.000
37.500.000

4426

7.125.000

e) achitarea furnizorului:
401 =

%
4091
5121

30.000.000
3.000.000
27.000.000

INTREBAREA NR. 676


-

echipament
taxe vamale
cost de livrare
cost de instalare
cheltuieli cu montarea
cheltuieli cu provizioane

500.000
5.000
36.000
49.000
42.000
25.000

Cheltuieli cu echipamentul
2131 =

657.000
%
404
446
1513

657.000
627.000
5.000
25.000

Contabilizarea subventiei:
445 =
131
Contabilizarea cheltuielilor cu reclama:
623 =
401

2.000

INTREBAREA NR. 677


a)
- pret cladire
- cost aripa noua

175.000
115.000
212

404

290.000

INTREBAREA NR. 678


Achizitia utilajului la data de 11.03.2004
- pret de achizitie:
- cheltuieli transport:

90.000.000 (75.630.252 + 14.369.748)


5.950.000 ( 5.000.000 +
950.000)

%
=
2131
4426

404

In perioada 15.03. 20.03.2004

95.950.000
80.630.252
15.319.748

- lucrari de montaj:

11.900.000 (10.000.000 +1.900.000)

Receptia utilajului la data de 21.03.2004


%
=
2131
4426

404

11.900.000
10.000.000
1.900.000

INTREBAREA NR. 679


Calcularea costului terenului::
- pret de achizitie:
170.000
- cheltuiei cu societatea imobiliara:
12.000
- impozite si taxe:
4.000
- costuri cu daramarea cladiri:
20.000
- costuri de nivelare teren:
2.000
- incasari de materiale
rezultate din demolare:
(8.000)
21X

%
404
446

204.000 (170+12+20+2)
4.000

INTREBAREA NR. 680


Sulta reprezinta diferenta, in bani, intre valorile juste ale bunurilor schimbate.
Sulta incasata:
5121 =
2812
10 (80 70)

INTREBAREA NR. 681


Sulta platita:
2812 =

5121

10

INTREBAREA NR. 682


Deoarece durata de viata utila a fost revizuita la data de 31 decembrie 2007, amortizarea
anului 2007 este de 40.000 u.m.
6811 =
2131
40.000
INTREBAREA NR. 683

Amortizarea anuala = (200.000 20.000)/10 ani = 18.000 u.m./an


Amortizarea lunara = 18.000/12 = 1.500
Amortizarea cumulata (N si N+1) = 3 x 1.500 + 18.000 = 22.500
In N+2:
Valoare ramasa neamortizata = 200.000 22.500 = 177.500
(-) valaore reziduala
15.000
= valaore instalatie

162.500

Amortizare in N+2 = 162.500/5 = 32.500 u.m.


INTREBAREA NR. 684
30 august N:
Valoare de achizitie = 700.000
Valoare reziduala = 40.000
Durata de viata = 10 ani
Amortizare anuala = (700.000 40.000)/10 = 66.000
Amortizare lunara = 66.000/12 = 5.500
Amortizare cumulata (N si N+1) = 4 x 5.500 + 66.000 = 88.000
In N+2:
Valoare instalatie = 700.000 88.000 + 10.000 = 622.000
Amortizare anuala = 622.000/10 = 62.200
INTREBAREA NR. 685
Valoare contabila = 3.000.000 900.000 = 2.100.000
(-) amortizare (2%)
= 2.100.000 x 2% = 42.000
= valoare neta contabila la 31.12.2008 = 2.058.000
La 30 iunie 2008:
Valoare justa = 2.760.000
Valoare neta contabila = 2.100.000 ( 42.000 : 2) = 2.079.000
Diferenta din reevaluare: 212

1058

681.000 ( 2.760.000 2.079.000)

Extras sin situatiile financiare la 31 decembrie 2008:


Cost
2.100.000
Amortizare
42.000
Direfenta din reevaluare
681.000

val justa > val ctb

INTREBAREA NR. 686


Echipament: 200.000 30.000 = 170.000
Amortizare: 170.000 x 20% =
34.000
Subventii pt invastitii:
30.000
IAS)
Amortizarea subventionata se reia pe venit:
Extrasul din bilantul contabil:
Imobilizari: 170.000
Amortizare: 34.000

2131 = 404
6813 = 2813
445 = 131 (sau 472 cf.Directiva IV si
472 = 7584

INTREBAREA NR. 687


Echipament:
200.000
2131 = 404
Amortizare: 200.000 x 20% =
40.000
6813 = 2813
Subventii pt invastitii:
30.000
445 = 131 (sau 472 cf.Directiva IV si
IAS)
Amortizarea subventionata
se reia pe venit:
6.000
472 = 7584
Extrasul din bilantul contabil:
Imobilizari:
170.000
Amortizare:
40.000
Subventii:
30.000
Amortizare subv:
6.000
INTREBAREA NR. 688
Achizitia de societate:
261
Contabilizarea fondului comercial:

=
207

INTREBAREA NR. 689


Alocarea fondului comercial pe baza proratei:
261.A
261.B
261.C

200
300
400

= total active

900

Fond comercial A: 200/900 x 300 = 66,67


Fond comercial B: 300/900 x 300 = 100
Fond comercial C: 400/900 x 300 = 133,33
= total fd com:

300

5121
=
5121

160.000
40.000

INTREBAREA NR. 690


Conform IAS 40, investitiile imobiliare sunt detinute in scopul inchirierii sau pentru
cresterea valorii capitatlului sau ambele.
Urmatoarele imobilizari reprezinta investitii imobilizare:
a) un teren achizitionat pentru potentialul sau de investitii ( se palica IAS 16)
b) o cladire primita in leasing financiar pentru potentialul sau de investitii ( se aplica IAS 7)

INTREBAREA NR. 691


Pe baza celui de al II lea tabel:
Hotel

Cost

Amortizare la
31.12.2000

A
B
C
Total

1.600
1.400
2.000
5.000

360
240
280
880

Valoare de
piata la
31.12.2000
2.600
1.700
1.300
5.600

Duarata de
viata utila
estimata
50
30
40

Hotel A:
Valoare contabila neta = 1.600 360 = 1.240
Valoare de piata =
2.600
= diferenta din reevaluare

1.360

2131 = 1058

Hotel B:
Valoare contabila neta = 1.400 240 = 1.160
Valoare de piata =
1.700
= diferenta din reevaluare

540

2131 = 1058

Hotel C:
Valoare contabila neta = 2.000 280 = 1.720
Valoare de piata =
1.300
= diferenta din reevaluare

420

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.2000


Cladiri
5.000

1058 = 2131

Amortizare cumulata
Direfenta din reevaluare 1.480

880

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.1999


Cladiri
956.000
( 980.000 -24.000)
Amortizare cumulata
91.920
(92.400 480)
Alte imobilizari corporale 22.000
(36.000 14.000)
Amortizare cumulata
15.300
(18.800 3.500)
INTREBAREA NR. 692
Hotel A:
Amortziare inainte de reevaluare:
Amortziare dupa reevaluare:

24,8
52

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea:
Hotel B:
Amortziare inainte de reevaluare:
Amortziare dupa reevaluare:

56,6

1175

27,2

1058 =

1175

18

1175 =

1058

10,5

38,6

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea:
Hotel C:
Amortziare inainte de reevaluare:
Amortziare dupa reevaluare:

1058 =

43
32,5

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste


cheltuiala cu amortizarea:

INTREBAREA NR. 693 (IAS 40)


a) hotelurile nu pot fi tratate ce investitii imobilizare deoarece sunt detinute pentru a fi
utilizate in prestarea de servicii. Un hotel administrat de proprietar reprezinta, mai
degraba, o alta categorie de proprietate imobiliara, decat o investitie imobiliara.
b)
INTREBAREA NR. 694
Valoare contabila =
Surplus din reevaluare =
Valoare de utilizare =

1.000
120
770

213 = 1058

Pierderea din depreciere este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.
Pierdere din depreciere = 1.000 770 = 230
%
=
21X
230
1058
120
6811
110
INTREBAREA NR. 695
In aceasta situatie, pierderea din depreciere va fi tratata ca o scadere a rezervei din
reevaluare din cadrul capitalurilor prorpii, cu valoarea acelei rezerve, iar diferenta ramasa
neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
%
=
21X
230
1058
120
6811
110

INTREBAREA NR. 696


Valoare actualizata a platilor minimale de leasing:
redeventa + val. reziduala
(1+d)n
(1+d)n
4000 = 11.439
(1,15)n

INTREBAREA NR. 697 698....


INTREBAREA NR. 699
Pret (val justa) = 40.000
Rate
= 5 x 10.400 = 52.000
Val reziduala = 8.400

dobanda = 60.400 40.000 = 20.400

Alocarea cheltuielilor financiare prim metoda insumarii cifrelor:


Perioada
(1)
1

Weithing
(2)
5

Fractia

Dobanda

(3)= (2)/(2)
5/15

(4)=(3)*20.400
6800

2
3
4
5
Total

4
3
2
1
15

La inceputul leasingului: 471


An I:
666
An II:
666
An III:
666
An IV:
666
An V:
666

4/15
3/15
2/15
1/15

=
=
=
=
=
=

1687
471
471
471
471
471

5440
4080
2720
1360
20.400

20.400
6.800
5.440
4.080
2.720
1.360

INTREBAREA NR. 700


Metoda actuariala:

Perioada

Suma datorata
la inceput
perioada

1
2
3
4
5

10.400
29.600
23.684
16.873
9.029

Dobanda

Rata

Suma
datorata la
sfarsit
perioada

4.484
3.588
2.556
1.368

-10.400
-10.400
-10.400
-10.400

23.684
16.873
9.029
0

INTREBAREA NR. 701


Cost utilaj = 1.200.000
Optiunea A:
Valoare leasing = 8 x 220.000 = 1.760.000
Intrucat masina agricola are o durata de viata de 8 ani, si presupunand ca la sfarsitul
perioadei de leasing societatea ALFA S.A. achizitioneza utilajul si transfera, in mare masura,
toate riscurile si avantajele eferente titlului de proprietate (in datele problemei nu se
specifica daca se exercita optiunea de cumparare a utilajului la sfarsitul perioadei de leasing

si nici de transfer a riscurilor si avantajelor), acest contract il putem incadra ca fiind de


leasing financiar deoarece durata contractului acopera durata de viata economica a bunului.
Optiunea B:
Valoare leasing = 4 x 300.000 + 60%x300.000 + 40%x300.000 + 20%x300.000 =
= 1.200.000 + 180.000 + 120.000 + 60.000 = 1.560.000
Si in aceasta a II a situatie exista posibilitatea incadrarii la leasing financiar a contractului.
Una din optiunile care conduc la leasing financiar fiind si situatia in care locatarul are
capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantiala mai
redusa decat chiria pietei. Aceasta situatie o regasim in optiunea B. Restul argumentelor pot
fi cele de la optiunea A, excluzand perioada de leasing.

INTREBAREA NR. 705


Evaluarea stocurilor la sfarsitul anului:
303 =
401
6814 =
391

20.000
4.000

INTREBAREA NR. 706


Evaluarea stocurilor la sfarsitula anului:
60x =
213
Cheltuilile de desfacere nu se capitalizeaza in stocuri
6588 =
213

33.600
8.400

INTREBAREA NR. 707


Stadiul de realizare an I = raportul dintre costurile contractuale la zi si totalul costurilor
contractuale evaluate = 4.186/16.100= 26%
Stadiul de realizare an II = (12.336 200)/16.400 = 74%
LA ZI
ANUL I
Venit (18.000x26%)
4.680
Cheltuiala (16.100x26%) 4.186
Profit
494

RECUNOSCUTE
IN ANII ANTERIORI
-

(diferenta pana la 100%)


RECUNOSCUTE
IN ANUL CURENT
4.186
494

4.680

ANUL II
Venit (18.400x74%)
13.616
Cheltuiala (16.400x74%) 12.136
Profit
1.480

4.680

8.936

4.186
494

ANUL II
Venit (18.400x100%)
18.400
Cheltuiala (16.400x100%)
16.400
4.264
Profit
1.480

7.950
986

13.616
12.136

4.784

494

520

INTREBAREA NR. 708


Prezentarea informatiilor

(1)venitul cntractual recunoscut ca venit


in cursul perioadei (39 (a))

2.600

(2)valoarea agregata la zi a costurilor contractuale


si a profiturilor recunoscute
(mai putin pierderile recunoscute) (par.40 (a))

2.870

(3)avansuri primite (40(b))

250

(4) valoarea retinerilor (40(c))

(5)Suma bruta datoarata de beneficiar


pentru lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(a))

(6)Suma bruta datoarata beneficiarilor in urma


lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(b))

(40)

Calcul pentru (2), (5) si (6)


A
(a) Costuri efective contractuale
aferente perioadei (rd.5)
(b) Profituri recunoscute
piederi recunoscute (rd.4)
(a) + (b)

220
70
290

Total

1020 900

500

200

2.840

140

(180) (60)

30

60

1160 960

320

140

2.870

(c) Facturari in curs (rd.9)


in curs de executie

200

Sume datorate de beneficiari


(a) + (b) (c)

90

1040 760
120

360

200

Suma datorata beneficiarilor


(c) - (a + b)

110

2.470

30

440

(40)

(40)

INTREBAREA NR. 709


Vapor de
Pescuit

Mic pasager
pentru agrement

6.000

10.000

Valoare initiala ctr.


Costuri initiale estimate (2003)

3.900
(1.300+2600)
Costuri modificate estimate (2004)
4.040
(1.300+1160+1580)

10.600
(38.000+6800)

Se estimeaza 600 pierdere direct in CPP (cheltuiala) indiferent de stadiu lucrarii.


CPP

Vapor de
pescuit

2003
Venituri (6000x30%)
Cheltuieli (3900x30%)

Mic pasager
pentru agrement

1.800
1.170

Cumulat
Vapor de
(2003 si 2004) pescuit
2004
Venituri
Cheltuieli
1078 448

3300
(6000x55%)
2222
(4040x55%)

1.800
1.170

Mic pasager
pentru agrement

1500

4500
(10000x445%)
1052
4500
(10000x445%)
pierdere ca si chelt.
600
(600)
(152)

709.

Prt fix

2003
6.000

2004
6.000

Total

10.000

Total

6.000
6.152

Procent total

30%

(1300+
1160)
/
4040=61%
Venit afferent in CPP
30%
61%
x
x6000=1800
6000=
3660
Venit an crt
180 3660-1800 =
0 1860
Costuri = cheltuieli in
1.300 1.160
CPP
profit
500 700
Cost total estimat
3.900
1300+1160+
1580 =4040
Depreciere estimata

3800/10.600
=36%
36% x10.000
= 3600
3.600
3.800

3800+6800=
10.600
10600-10000
= 600

Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara
cheltuielilor estimate.
Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o
adduce la valoarea recuperabila, adica pretul de vanzare.
710.
Lucrari in curs de executie

contract 1-

Lucrari in curs de executie contract 2depreciere activ


600
Activ net

in curs

Creanta neincasata beneficiar 1

1300 + 1160 =2460 activ in curs


3800 activ in curs
3.200

3300-3000= 300

711.
Cu 709.
Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere
Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara.
Inseamna ca cheltui mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a
beneficiilor economice.
712.
Val. Intrare = 20.000
durata viata -= 5 ani
amortizare liniara
imp.
50% - I an
50% - 2-5 ani
rata impozitare 30%

Var I.
Amortizare contabila liniara
Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an
681 = 281 4.000 anual
Cheltuiala deductibila fiscal
50% x 20.000 = 10.000 anul I
10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5
An 1
An 2
An 3
contabila
16.000 12.000
8.000

Valoare
sfarsit an
Valoare fiscala sfarsit
an
Diferenta temporara
Datorie
totala
imp
amanat dif x 30%
Datorie initiala imp
amanat
Cheltuiala
curenta
(venit)
Amortizare contabila
Amortizare fiscala

An4
An 5
4.000

10.000

7.500

5.000

2.500

6.000
1.800

4.500
1.350

3.000
900

1.500
450

0
0

1800

1350

900

450

1800

(450)

(450)

(450)

(450)

4.000
2.500

4.000
2.500

4.000
2.500

4.000
2.500

4.000
2.500

An I La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 10.000


Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 10.000
An II La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An III La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An IV La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
An V La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
AnVI La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila 2.500
Cheltuiala inregistrata in contabilitate 4.000
Baza impozabila = profit inainte de impozitare + 4.000 2.500
Var II.

Amortizare contabila accelerata


Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I
681 = 281 10.000 anul I
- 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5
681 = 281

2.500 anul I

Cheltuiala deductibila fiscal

- 50% x 20.000 = 10.000 anul I


- 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5
In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea
deductibila fiscal.
Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari
ale bazei impozabile.

713.
Profit inainte de impozitare 40.000
Var I diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate
Profit inainte de impozitare
- 40.000
- Amortizare contabila
- 4.000
- Amortizare recunoscuta fiscal
- 10.000
Profit impozabil (40.000+4.000-10.000)
- 34.000
Impozit pe profit 34.000 x 30%
- 10.200
Profit net
- 23.800
Var II- metoda impozitului amanat
Profit inainte de impozitare
- Amortizare contabila
- Amortizare recunoscuta fiscal

- 40.000
4.000
- 10.000

Profit impozabil (40.000+4.000-10.000)


Impozit pe profit 34.000 x 30%
Cheltuiala cu impozitul amanat
(691 = 4418
1.800)
Profit net

714
31.10.2004

- 34.000

- 10.200
- 1.800
22.000

4418 - sold creditor


3.000.000
31.10.2003
Provin din diferenta amortizare
si
provizioane de amortizare
In 2004
Amortizare
36.000.000
Provizioane de amortizare41.600.000
Impozit pe profit curent 9.400.000
Rata de impunere 30%
Rezultate
Impozit/ profit =baza impozabila x 30%
Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333
Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003)
Amortizare
= Valoarea fiscala initiala 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003)
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala 41.600.000
Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea
contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea
contabila initiala 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila
initiala) (la 31.10.2003) 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 3.000.000 =1.680.000
Rezultatul contabil este rezultatul fiscal diferenta temporara aferenta anului 2004
=31.333.333 5.600.000 =25.733.333

Diferenta temporara totala


Creanta totala impozit amanat
Creanta initiala imp amanat
Venit curent
Baza impozabila
Impozit pe profit curent
Venit cu impozitul pe
amanat

4412=791 1.680.000

profit

An 200
15.600.000
4.680.000
3.000.000
1.680.000
31.333.333
9.400.000
1.680.000

Rezultate
Impozit/ profit =baza impozabila x 30%
Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333
Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30%
Diferenta temporara (Valoarea fiscala valoarea contabila )
la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000
In 2004 Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003)
Amortizare
= Valoarea fiscala initiala 36.000.000
- Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003)
Provizioane de amortizare
= Valoarea contabila initiala 41.600.000
Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an- Valoarea
contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea
contabila initiala 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila
initiala) (la 31.10.2003) 36.000.000 +41.600.000 =
10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000
Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000
Diferenta de inregistrat in anul in curs 4.680.000 3.000.000 =1.680.000

Diferenta temporara totala


Creanta totala impozit amanat
Creanta initiala imp amanat
Venit curent
Baza impozabila
Impozit pe profit curent
Venit cu impozitul pe
amanat in anul 2004

profit

An 200
15.600.000
4.680.000
3.000.000
1.680.000
31.333.333
9.400.000
1.680.000

4412=791 1.680.000

Nota 10- la situatiile financiare


Informaii referitoare la impozitul pe profit:

Reconcilierea dintre rezultatul exerciiului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n


declaraia de impozit;
Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m.
Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)amortizarea fiscala (36.000.000).
Impozit aferent rezultatului fiscal 31.333.333 x 30% =9.400.000
Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000
Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000
Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile
inregistrate in contabilitate =25.733.333
Impozit aferent rezultatului contabil 25.733.333 x 30% =7.720.000
Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale
pentru imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului
contabil s-a tinut cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La
determinarea rezultatului fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea
deductibila fiscal in suma de 36.000.000.

Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal =
9400000-7720000= 1.680.000 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu impozitul
pe profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si a unui venit.

Impozitul pe profit rmas de plat este cel fiscal si anume 9.400.000

715.
Emisiune 400.000 actiuni
Profit net atribuibil
actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie

- pret 6
2008
1.100.000

2.000.000

Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie


1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000
rezultatul pe actiune
EPS = PROFIT NET/ MEDIE PONDERATA ACTIUNI
EPS2007 = 920.000/1.600.000 = 0.575
EPS 2008 = 1.100.000/ 1.800.000 = 0.611

01.07.2008
2007
920.000
1.600.000

716. Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008

Profit net atribuibil


actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie

2008
550.000

2007
460.000

1.200.000

1.000.000

Nr. actiuni emise 1.000.000 / 5 = 200.000


Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000
EPS 2007 = 460.000/1.200.000 = 0.383
EPS 2008 = 550.000/1.200.000 = 0.458
717.
DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechi
P emisiune = 3
Pret inainte de emisiune = 6
2008
Profit net atribuibil
550.000
actionarilor comuni pt
anul incheiat la 31.12
Nr. Actiuni in circulatie
1.500.000

2007
460.000
1.000.000

Nr. actiuni nou emise 1.000.000/2 =500.000


Fm = Pret inainte de emisiune/ Valoare teoretica dupa emisiune
Valoare teoretica =(1.000.000 x 6 +500.000 x 3)/1.500.000= 7.500.000/1.500.000=5
Fm =6/5 =1.2
EPS 2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 =0.383
EPS 2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) =550.000/1.350.000 =
0.407

718.
Nr. actiuni = 8.000.000
Val nominala = 0.25
Val justa
=1
01.01.2002 DS in procent de = 2.000.000 actiuni noi
P emisiune = 0.50
Rezultate:
2001
2002
Profit net dupa
800.000
850.000

impozitare
Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie,
de la inceputul anului.
RPA 2002 = 850.000/10.000.000 =0.085
719.
- 01.04.2001 obligatiuni convertibile val. Tot. 2.500.000
dobanda de 8%/ an Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000
1 obligatiune cu val nom. 100 = (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100=25.000)
la 20.06.2009:
- 31.12.2006 248 actiuni
- 30.12.2007 240 actiuni
- 31.12.2008 230 actiuni
- 31.12.2009 220 actiuni
Capital social
- 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune dividend 10% - 2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni
- rata impozit 45%
- rezultate
2002
2001
Profit inaintea dobanzii
2200000
1983636
si impozit
Dobanda 8%
(200.000)
(150.000)
Profit inainte de impozit
2.000.000
1.833.636
Impozit pe profit 45%
(900.000)
(825.136)
Profit net
1.100.000
1.008.500
RPA baza si diluat
In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de
conversie (deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise).
Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi
fost:
2002
2001
Profit inaintea dobanzii
2200000
1983636
si impozit
Dobanda 8%
0
0
Profit inainte de impozit
2.200.000
1.983.636
Impozit pe profit 45%
(990.000)
(892.636)
Profit net
1.210.000
1.091.000
-

asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda


impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45%

Diferenta neta 2001 150.000 x (1-0.45) = 82.500


2002 200.000 x (1- 0.45) =110.000
Nr. de actiuni comune care s-ar emite 25.000 x 248 = 6.200.000
In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000x 3/12 +14.200.000*9/12
=
In 2002 nr. actiuni 8.000.000+6.200.000 =14.200.000
Calcul rezultat pe actiune de baza
Indicator
Profit net raportat
Dividende preferentiale 10%
Rezultat atribuibil actionarilor
comuni
Nr. actiuni comune in circulatie
RPA de baza
Profit net ajustat
Dividende preferentiale
Rezultat atribuibil actionarilor
comuni
Nr actiuni
RPA diluat

2002

2001
1.100.000
110.000
990.000

1.008.500
100.850
907.650

8.000.000
0.12375

8.000.000
0.11345

1.210.000
121.000
990.000

1.091.000
109.100
907.650

14.200.000
990.000/14.200.0
00 =0.0697

12.650.000
0.071

RPA diluat :
2001 0.071 < RPA de baza 0.11345
2002 0.0697< RPA de baza 0.12375
Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante.

720.
Profit net 2001
Media ponderata actiuni comune in
circulatie
In 2001
Valoarea justa medie pentru o actiune
ordinara in 2001
Media ponderata actiuni comune cu

2.400.000
1.000.000
actiuni
40
200.000

optiuni
In 2001
Pret de exercitare a actiunii cu optiuni
pentru 2001

actiuni
30

RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie =


= 2.400.000/ 1.000.000 =2.4
Valoarea justa medie = 40
Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30
Pex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante
Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni
- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni
emise la valoarea justa, de piata. (200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V
justa de 40) Acestea nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si
-o emisiune de actiuni gratuite 200.000 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit.
Aceste actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul.
RPA diluat = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit
2.400.000/ 1.000.000+ 50.000=2.285 < RPA de baza (2.4)

721.

01.04.2009
- 1.000.000.000 actiuni comune cu drepturi asupra profitului 1 / actiune
200.000.000 actiuni fara drepturi amortizabile cu o prima la 31.03.2014. Costul
efectiv al finantarii este de 10%
- valoarea contabila la 31.03.2009 este de 220.000.000

Optiuni
1 actiune comuna la 1 optiune
P ex. = 3
-01.04.2009 200.000.000 optiuni = 200.000.000 actiuni
-La 01.10.2009 se exercita 100.000.000 optiuni
- La 01.10.2009 se emit 140.000.000 optiuni noi
- Valoarea justa = 4
La 31.03.2010 Profit net = 90.000.000
31.03.2009 Actiuni: - comune val nominala = 1
Nr. actiuni comune = 1.000.000.000/1 = 1.000.000.000

- actiuni fara drept asupra profitului (un fel de obligatiuni) scadente la


31.03.2014. Cost efectiv finantare 10%, neluat in calcul Val initiala 200.000.000. Val
contabila 220.000.000
01.04.2009 01.10.2009 actiuni potentiale 200.000.000
-intra in rezultatul
diluat
01.10.2009 conversie optiuni 100.000.000, P ex. = 3
emisiune de actiuni noi -100.000.000
Fm = Vjusta /V teoretica
V teoretica =(100.000.000 x 3 + 1.000.000.000 x 4) / 1.100.000.000 =
3.909
Fm = 4/3.909 =1.023
Media ponderata =1.000.000.000 x 1.023 x 6/12 +1.100.000.000 x 6/12 =
1.061.500.000
RPA de baza = 90.000.000/ 1.061.500.000 =0.085
-

Pentru RPA diluat


Perioada 01.04-01.10 optiuni care au fost convertite 100.000.000
Emisiune gratuita 200.000.000(1- 3/5) =80.000.000 actiuni emise gratuit le luam
in considerare pentru primele 6 luni
Perioada 01.10.2009 31.03.2010
- 100.000.000 optiuni
- emisiune gratuita 100.000.000 (1-3/5) = 40.000.000 actiuni noi emise gratuit
(le luam in considerare pentru perioada 01.10.2009 - 31.03.2010)
140.000.000 optiuni noi
- emisiune gratuita 140.000.000 (1-3/5) =56.000.000 actiuni noi emise gratuit
(le luam in considerare pentru perioada 01.10-31.03.2010)
Rezultatul nu se modifica deoarece luam in considerare emisiunile gratuite.

Media ponderata a nr. de actiuni


La calculul mediei ponderate tinem cont de factorul de multiplicare calculat pentru
optiunile convertite, aplicat la nr. de actiuni in circulatie pentru primele 6 luni.
In calculul mediei ponderate includem actiunile potentiale (cele pt care nu s-a
exercitat dreptul de conversie) de la inceputul perioadei de raportare, respectiv data
emisiunii.
M. pond actiuni potentiale = 80.000.000*6/12 + 40.000.000*6/12 +56.000.000
*6/12 =88.000.000 actiuni,
Nr. actiuni diluate = 1.061.500.000+88.000.000 = 1.149.500.000
RPA diluat 90.000.000/1.149.500.000 =0.078

722.

01.01.2006 Fabricant ALFA masini


Comerciant BETA
BETA
plateste - rata fixa
asigurarea
- intretinerea masinilor
la vanzare plateste pret de fabrica
masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de
fabrica.
La data bilantului
Vnzri ctre intermediari,cum ar fi distribuitori,comercianti si altii.Veniturile din
astfel de vnzri se recunosc,n general,dup transferul riscurilor si avantajelor ce decurg
din proprietatea asupra bunurilor.Totu si,n cazul n care cumprtorul actioneaz, n fond,
ca agent al vnztorului,tranzactia se va trata similar cu o vnzare n consignatie.
Inregistrari contabile consignatie
8038 Alte valori in afara bilantului
plata ratei:
%
612
613
628
401

- valoarea la pret de fabrica a masinilor

401

5121

723. X vinde lui Z o cladire pt


1.000.000
valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000
X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani
Pret 1.000.000 plus
Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%
Contracte de vnzare si rscumprare, prin care vnztorul fie se angajeaz s
cumpere napoi aceleasi bunuri la o dat ulterioar,fie are o optiune call de rscumprare.

Pentru un contract de vnzare si rscumprare privind un activ, altul dect un activ


financiar, termenii ntelegerii trebuie analizati pentru a stabili dac,n esent, vnztorul
a transferat riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumprtorului si, deci, dac
se recunoaste venitul.
Tranzactii:
1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000
2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o
suma/ trimestru.
1.
411
5121

=
=

758
411

1.000.000
1.000.000

%
=
213
2.000.000
658
1.000.000
Activ de optiune de cumparare 1.000.000
(508)
2.
La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial
(daca este 2%)
Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000
Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 1.000.000 = 20.000
Cheltuiala
658

Activ de optiune call (508)

20.000

Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel


putin la fiecare sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.

724.
transfer titluri de creanta
ALFA transfera lui BETA. ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor Mai are dreptul la
o suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor.
La 31.12.2006 factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000
ALFA
Cesiune creante:
461
5121

=
=

758
461

9.000.000 (90% din valoarea nominala)

Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000

658

= 411

10.000.000

Provizion pentru creanta incerta


681

491

4118

4111

300.000
300.000

725.
La stabilirea momentului n care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau
capitalurilor proprii,trebuie acordat atentie fondului si realittii economice a acestuia, si nu
numai formei sale juridice.
Activele
Definitie
Un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute si de la care se a steapt s genereze beneficii economice viitoare
pentru entitate.
Beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezint potentialul de a contribui,
direct sau indirect,la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie ctre entitate.
Acest potential poate fi unul productiv,fiind parte a activittilor de exploatare ale
entittii. De asemenea,se poate transforma n trezorerie sau echivalente de trezorerie sau
poate avea capacitatea de a reduce ie sirile de lichiditti,cum ar fi un proces alternativ
de productie care mic soreaz costurile.
Multe active,de exemplu,creantele si propriettile imobiliare sunt asociate cu drepturi
legale,inclusiv cu dreptul de proprietate.
Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi
capacitatea unei entitti de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor
legale,un element poate satisface definitia unui activ chiar si fr a exista un control legal.
Activele unei entitti rezult din tranzactii sau alte evenimente anterioare.n mod
normal, entittile obtin activele prin cumprarea sau producerea acestora,dar si alte
tranzactii
Recunoasterea activelor
Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabil realizarea unui
beneficiu economic viitor de ctre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat()n mod credibil.
Un activ nu este recunoscut n bilant atunci cnd este improbabil ca ie sirea de numerar
s genereze beneficii economice pentru entitate n perioadele viitoare.n schimb,o astfel

de tranzactie va avea ca efect recunoa sterea unei cheltuieli n contul de profit si


pierdere.Acest tratament nu nseamn c scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a
fost altul dect obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau c managementul
a fost deficitar.Singura implicatie este aceea c posibilitatea obtinerii de avantaje
economice ntr-o perioad contabil ulterioar este insuficient pentru a justifica
recunoa sterea unui activ.
Datoriile
O datorie reprezint o obligatie actual a entittii ce decurge din evenimente trecute si
prin decontarea creia se asteapt s rezulte o iesire de resurse care ncorporeaz
beneficii economice.
O caracteristic esential a unei datorii este faptul c entitatea are o obligatie actual. O
obligatie reprezint un angajament sau o responsabilitate de a actiona ntr-un anumit fel.
Legea poate impune entittii s-si respecte obligatiile,ca o consecint a unui contract
sau a unei cerinte legale.Acesta este cazul n mod normal,de exemplu,cu sumele ce trebuie
pltite pentru bunuri si servicii primite.De asemenea,obligatiile apar si din activitatea
normal, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta
ntr-o manier echitabil.
Trebuie fcut distinctia ntre o obligatie actual si un angajament viitor.
Decizia conducerii unei entitti de a achizitiona active n viitor nu reprezint, prin ea nssi,
o obligatie prezent.n mod normal,obligatia apare numai n momentul livrrii activului sau
n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumprare a activului. n cazul
din urm, natura irevocabil a acordului nseamn c urmrile economice ale neonorrii
obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizri substantiale aduc entitatea
aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor ctre o alt parte.
Stingerea unei obligatii prezente implic, de obicei,renuntarea entittii la anumite
resurse care ncorporeaz beneficii economice,n scopul satisfacerii cererilor celeilalte prti.
Stingerea unei obligatii prezente se poate face n mai multe moduri, de exemplu, prin:
(a) plata n numerar;
(b) transferul altor active;
(c) prestarea de servicii;
(d) nlocuirea respectivei obligatii cu o alt obligatie;sau
(e) transformarea obligatiei n capitaluri proprii.
O obligatie poate fi stins si prin alte mijloace,cum ar fi renuntarea de ctre creditor la
drepturile sale.
Recunoasterea datoriilor
O datorie este recunoscut n bilant atunci cnd este probabil c o iesire de resurse,
purttoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si
cnd valoarea la care se va realiza aceast decontare poate fi evaluat n mod credibil.
n practic, obligatiile rezultate din contracte a cror neexecutare partial sau total
este echilibrat de o parte si de cealalt (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate,
dar neprimite nc) nu sunt,n general, recunoscute ca datorii n situatiile financiare.

Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, n cazul n care criteriile
de recunoastere sunt ndeplinite n respectivele circumstante,acestea pot fi recunoscute.
n astfel de circumstante, recunoa sterea datoriilor implic si recunoa sterea activelor
sau cheltuielilor aferente.

726.
Active
Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabil realizarea unui
beneficiu economic viitor de ctre entitate si activul are un cost sau o valoare care
poate fi evaluat()n mod credibil.
Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si
beneficiilor.
Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un
numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le
returneaza in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor,
ceea ce inseamna o pierdere f. mare.
Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va
tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni
100%. Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie
total neeconomica, daca tot le plateste le cumpara pentru el.
Astfel:
1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde.
2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile,
posibilitatea de returnare este foarte mica.
3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma
pe care o plateste normal la achizitionare
4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o
dobanda perceputa de vanzator.
Operatii:
Activ

Cheltuiala cu penalitati =
la vanzarea masinilor)

Datorie
Datorie

(cost)
(1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana

Decizia conducerii unei entitti de a achizitiona active n viitor nu reprezint, prin ea


nssi, o obligatie prezent. n mod normal,obligatia apare numai n momentul livrrii
activului sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumprare a
activului. n cazul din urm, natura irevocabil a acordului nseamn c urmrile economice
ale neonorrii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizri substantiale aduc
entitatea aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor ctre o alt parte.

727.
specificare

Active non-curente
Investitie in S

120
100

80

Active curente
Total
Capital social

80
300
200

80
160
100

Rezultat dupa
impozitarea profitului
Datorii curente
Total

60
40
300

Ajustari in vederea consolidarii


P detine 100% din S
Capital social la lui S cu titlurile lui P

- 100 de la
P

- 100 de la
S

consolida
t
200
0
160
360
200
60

60
160

100
360

100

728.
SPECIFICARE

Active non-curente
Investitie in S

120
100

80

Active curente
Total
Capital social

80
300
200

80
160
100

Rezultat dupa
impozitarea profitului
Datorii curente
Total

60
40
300

ajustari

ajustari

- 100 de la
P

- 100 de la
S

consolida
t
200
0
160
360
200
60

60
160

P detine 100% din S la cost de 120.000


Pret de achizitie
120.000
Capitaluri proprii achizitionate 100.000
Fond comercial
20.000
La achizitie P a avut:
%
=
Numerar 120.000
Titluri
100.000
Fond comercial
20.000
In activele non- curente este inclus si fondul comercial.

100
360

Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)


729.
Specificare
Active non-curente
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa
impozitarea profitului
Datorii curente
Total

Sume
40.000
10.000
50.000
36.000
14.000
50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000. Valoarea de piata a unei
actiuni este de 3.2.
Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000
Fondul comercial = Valoarea platita valoarea justa a activului net
Valoarea justa a activului net =Activ Datorii = (48.000 +10.000) 14.000 =44.000
Fond comercial 20.000 44.000 =-24.000
Fond comercial negativ de 24.000
Achizitia de titluri:
261
=
%
5121
2078

44.000
20.000
24.000

Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la


consolidare.
730.
Specificare
Active non-curente val. Justa 60.000
Creante amanate
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea profitului
Datorii curente
Total

Sume
50.000
12.000
18.000
80.000
60.000
20.000
80.000

Achizitie 100%
Pret platit 80.000
Fondul comercial = pret platit valoarea justa activelor nete
Activul net la valoarea justa (60.000+12.000+18.000= activ)- (20.000= datorii) = 70.000

Fd. Comercial = 80.000-70.000 = 10.000

731.
31.12.2004
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa
impozitarea profitului
Datorii curente
Total

P
100
140
60
300
200
60

S
80

40
300

20
160

80
160
100
40

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data


achizitiei era de 30.
La data achizitiei:
Activul net al lui S = Capitaluri proprii = 100+ 30= 130
Achizitia la 140
Fd. Comercial = 140-130 =10
732.
SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Active curente
Total
Capital social
Rezultat dupa
impozitarea profitului
Datorii curente

P
100
140
60
300
200
60

S
80

40

20

80
160
100
40

Total

300

160

P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004.


Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele
erau cu 10.000 mai mici.
80000 actiuni la 1u.m. / actiune
- S are 100.000 u.m. a 1 u.m./ actiune, inseamna 100.000 actiuni
Fond comercial la achizitie
- Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100+30 =130
- Valoarea achizitionata 80% x 130 = 104
- Fond comercial = 140 104 = 36
Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de
mai sus)
SPECIFICARE
P
S
ajustari
consolida
t
Active non-curente
100
80
0
180
Investitie in S
140
- 140
0
Fond comercial
+36
36
Active curente
60
70
0
130
Total
300
150
346
Capital social
200
100
-80
200
-20
Rezultat dupa impozitarea
60
30
-24
60
profitului
-6
Datorii curente
40
20
0
60
Interes minoritar
+20
26
+6
Total
300
150
346
Ajustari:
- investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu:
- capital social la S 80% x 100 =80
- rezultat la data achizitiei 80% x 30 =24
- genereaza fond comercial de 36
80 Capital social S
24
Rezultat reportat
36 Fond comercial

= titluri

140

Este pus in evidenta Interesul minoritar :


20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130= 26
Interes minoritar rezulta din eliminarea:
capital social la S 20% x 100 =20
- rezultat la data achizitiei 20% x 30 =6
733.

SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total

P
212.000
54.000
266.000
200.000
44.000

S
69.000

22.000
266.000

16.000
69.000

69.000
40.000
13.000

P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004


Rezultat la data achizitiei - 12.000
1. Fond comercial
Capitaluri proprii la data achizitiei:
Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000
Pret achizitie = 54.000
Fond comercial = 54.000 52.000 =2.000

2. ajustari
investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu:
- capital social la S 40.000
- rezultat la data achizitiei - 12.000
- genereaza fond comercial de 2.000
40.000
12.000
2.000

Capital social S
Rezultat reportat
Fond comercial

= titluri

Bilant consolidat la 31.12.2004


SPECIFICARE
P
Active non-curente
Investitie in S
Fond comercial
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total

212.000
54.000

54.000

ajustari

69.000

0
54.000
+2.000

266.000
200.000
44.000

69.000
40.000
13.000

22.000
266.000

16.000
69.000

734.
SPECIFICARE

-40.000
-12.000
0

consolida
t
281.000
0
2.000
283.000
200.000
45.000
38.000
283.000

Active non-curente
Investitie in S
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Datorii curente
Total
P a achizitionat 8.000 actiuni,

212.000
54.000
266.000
200.000
44.000

69.000
69.000
40.000
13.000

22.000
16.000
266.000 69.000
adica 20%

Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta.


Titluri la data achizitiei = 54.000
Fond comecial = 54.000 20% x 53.000 =43.400
La data de 31.12.2004
Capital social S (20%)
Rezultat net
(20%x 12.000)
Capital si rezerve

8.000
2.400
10.400

Valoarea contabila a titlurilor deinute


Pierderea consolidata
Drepturi asupra rezultatului exerciiului
ntreprinderii S (20% x 1.000)
Valoarea actual a titlurilor

% =
10.600 264
43.600
207

(10.400)
0
200
10.600

%
263

54.000
761

SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Titluri puse in echivalenta
Fond comercial
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului

P
212.000
54.000

Datorii curente
Total

22.000
266.000

266.000
200.000
44.000

Ajustari
0
- 54.000
10.600
43.600

200

200
Consolidat
212.000
0
10.600
43.600
266.200
200.000
44.200

22.000
266.200

735.
Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000.
Deprecierea la S inseamna

Cheltuiala = deprecierea activelor

- 59.000

Rezultat - 12.000 la achizitie


- 1.000 59.000 = -58.000 curent
Fondul comercial este in suma de 43.600.
Ajustari
Capital social S (20%)
Rezultat net
(20%x 12.000)
Capital si rezerve

8.000
2.400
10.400

Valoarea contabila a titlurilor deinute


Pierderea consolidata
Drepturi asupra rezultatului exerciiului
ntreprinderii S (20% x 1.000)
Valoarea actual a titlurilor

(10.400)
0
200

%
=
10.600 264
43.600
207

10.600
263
761

54.000
200

Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este
depreciata, pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond
comercial ramas.
Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000
Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800
681
=
2907
11.800
Valoarea fondului comercial (43.600 11.800 )= 31.800

Bilan consolidat prin metoda punerii in echivalenta


SPECIFICARE
Active non-curente
Investitie in S
Titluri puse in echivalenta
Fond comercial

P
212.000
54.000

Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului

266.000
200.000
44.000

Ajustari
0
- 54.000
10.600
43.600
- 11.800

200
11.800

Consolidat
212.000
0
10.600
31.800
254.400
200.000
32.400

Datorii curente
Total

22.000
266.000

22.000
254.400

736.
SPECIFICARE

Investitie in S
S cont curent
Casa si banci
ACtive nete diverse
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
P cont curent
Total

S
38000

20.000
20.000
82.000
160.000
100.000
60.000

46.000
32.000
78.000
20.000
40.000

160.000

18.000
78.000

P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004 , profitul in balanta era de 24.000. Diferenta


intre cont curent P 18.000 si S 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns la
P.
Ajustari
P detine 15.000 din20000 adica 75%
1. Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca reducerea datoriei lui S
511
=
267
2.000
la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000
la casa si banca 22.000
2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu:
- capital social la - 20.000 x 75% = 15.000
- rezultat la data achizitiei 24.000 x 75% = 18.000
- genereaza fond comercial de 5.000
15.000
18.000
5.000

Capital social S
Rezultat reportat
Fond comercial

= titluri

2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce


Creanta La P elimina
cu datorie la S

3. Interesul minoritar
25% x 20.000 = 5.000
25% x 24.000 = 6.000

38.000

18.000

interes in profit curent


25% x (40.000 24.000) =4.000
SPECIFICARE
Investitie in S

ajustari

consolid
at
- 38.000
0

38000

Fond comercial
S cont curent
Casa si banci
ACtive nete diverse
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului

18.000
22.000
82.000
160.000
100.000

46.000
32.000
78.000
20.000

60.000

40.000

P cont curent
Interes minoritar
Interes minoritar in rezultat
curent
Total

18.000

5.000

5000

-18.000

0
68.000
114.000
187.000
100.000

-15.000
-5.000
-18.000
-6.000
-4.000
-18.000
+5000
+6.000
+4.000

160.000

78.000

737.
SPECIFICARE
Investitie in S
Stocuri
ACtive nete diverse
Total
Capital social
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Total

P
S
150.000
24.000
166.000
340.000
100.000
240.000

10.000
190.000
200.000
80.000
120.000

340.000

200.00
0

P achizitioneaza 64.000 actiuni


La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000.
S vinde lui P pt 160.000 cu adaos de 25%.
La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000
1. Procentaj detinere:
64000/80.000= 80%

72.000
0
11.000
4.000
187.000

2. Fond comercial
Suma platita
150.000 Capital social 80.000 x 80%
64.000
Rezultat
100.000 x 80%
80.000
Fond comercial
6.000
3. Eliminare tranzactii reciproce
Profit inclus in stocurile de 10.000
10.000 /1.25 x 25% = 2000
Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi
117/ P

371/P

2.000

4. Eliminare titluri detinute la S


Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu:
- capital social la - 80.000 x 80% = 64.000
- rezultat la data achizitiei 100.000 x 80% = 80.000
- genereaza fond comercial de 6.000
64.000
80.000
6.000

Capital social S
Rezultat reportat
Fond comercial

titluri

150.000

5. Interesul minoritar
20% x 80.000 = 16.000
20% x 100.000 = 20.000
interes in profit curent
20% x (120.000 100.000) =4.000
SPECIFICARE
Investitie in S

150.000

Stocuri
ACtive nete diverse
Total
Capital social

24.000
166.000
340.000
100.000

10.000
190.000
200.000
80.000

Rezultat dupa impozitarea


profitului

240.000

120.000

Interes minoritar in rezultat


curent

consolid
at

-150000

Fond comercial

Interes minoritar

ajustari

+6.000

6.000

-2.000
0

32.000
356.000
394.000
100.000

-64.000
-16.000
-80.000
-2.000
-20.000
-4.000
+16.000
+20.000
+4.000

254.000

36.000
4.000

Total

738.
31.01.2005
SPECIFICARE
ACtive nete diverse
Total
Capital social actiuni ordinare
Rezultat dupa impozitarea
profitului
Cap social actiuni preferentiale
Total

340.000

200.00
0

394.000

S
360.000
360.000
200.000
60.000
100.000
360.00
0

P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare 300.000


La 31.01.2002 P achizitioneaza 70% din capitalul in actiuni ordinare al lui S
Plateste 180.000
40% actiunile preferentiale la cost de 44.000
Rezultatul la data achizitiei al lui = 20.000
Fond comercial
Suma platita actiuni ordinare 180.000 + 44.000 =224.000 Capital social 200.000 x 70%
140.000
Rezultat
20.000 x 70%
14.000
Capital actiuni preferentiale
40% x 100.000
40.000
Fond comercial
30.000

739.
Interesul minoritar
Capital actiuni comune 30% x 200.000 = 60.000
Rezultat la data achizitiei 30% x 20.000 = 6.000
Capital actiuni preferentiale 60% x 100.000= 60.000
Interes la data achizitiei
= 126.000
interes in profit post achizitie 30% x (60.000 20.000) =12.000
Interes minoritar total 138.000

740.
31.12.2004
SPECIFICARE
Active imobilizate la cost amortizare
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la
cost
Creanta la B
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare
8% actiuni preferentiale
necumulate
7% capitaluri imprumutate
Rezerve reevaluare
Rezultat dupa repartizarea profitului
Datorii
Total

B
760.000

450.000

370.000
110.000
20.000
400.000
1.660.000
1.000.000

287.000
737.000
240.000
160.000

100.000
300.000
260.000

80.000
60.000
132.000
65.000

1.660.000

737.000

Achizitia la 30.06.2001
Procentaj de detinere 180.000/ 240.000= 75%
Procentaj achizitie actiuni preferentiale100.000/ 160.000 = 62.5%
Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si
61.000 la data achizitiei.
Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni 370.000 + 110.000
=
480.000 Capital social 240.000 x 75%
180.000
Rezerva din reevaluare
24.000 x 75%
18.000
Rezultat
61.000 x 75 %
45.750
Capital actiuni preferentiale
62.5% x 160.000
100.000
Fond comercial
136.250
2. interes minoritar la data bilantului
Capital social 240.000 x 25%
Rezerva din reevaluare
24.000 x 25%
Rezultat 61.000 x 25 %
Capital actiuni preferentiale
37.5% x 160.000
Interes la data achizitiei

60.000
6.000
15.250
60.000
141.250

Interes post achizitie 25% (60.000- 24.000)


+
25% (132.000-61.000)
Total
post achizitie

9.000
15.250
24.250

3. Eliminare profit intern


45600/1.20 x 20% = 7.600
Pierdere
grup
= stocuri grup
4. Eliminare datorii interne
Datorie B = creanta A

20.000

A creanta asupra lui B


SPECIFICARE
Active imobilizate la cost amortizare
180.000 act comune in B la cost
100.000 act. Preferentiale in B la
cost
Creanta la B
Fond comercial
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare

7.600

B datorie la A
A

760.000

ajustari
450.000

consolida
t
0
1.210.00
0

370.000

-370.000

110.000

-110.000

20.000

-20.000
+136.250
-7600

0
136.250
679.400
2.025.65
0
1.000.00
0

400.000
1.660.00
0
1.000.00
0

287.000
737.000
240.000

8% actiuni preferentiale
necumulate
7% capitaluri imprumutate
Rezerve reevaluare

100.000

80.000
60.000

Rezultat dupa repartizarea profitului

300.000

132.000

Datorii
Interes minoritar

260.000

65.000

160.000

Interes minoritar post achizitie


Total

20.000

1.660.0

737.000

180.00
0
- 60.000
-100.000
-60.000
-20.000
-18.000
-6.000
-9.000
-45.750
-15.250
-15.250
-7600
0
+60.000
+60.000
+6.000
+15.250
+9.000
+15.250
-

0
60.000
127.000
348.150

325.000
141.250

24.250
2.025.65

00

741.
La 31.12.2004
SPECIFICARE

B
200.00

Active imobilizate la cost amortizare

184.000

110.000

Investitie in B
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare
Capital preferentiale
Rezultat dupa repartizarea profitului
Dividend obisnuit
Datorii
Total

90.000
400.000
200.000

40.000

62.000
246.000
100.000
20.000
84.000
20.000
22.000

400.000

246.000

160.000

Achizitia anterioara
Procentaj de detinere -80%
Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni
110.000 - 7.000 =103.000
Capital social 100.000 x 80%
80.000
Rezultat
24.000 x 80%
19.200
Fond comercial
3.800
Achizitie actiuni preferentiale 30% x 20.000=
6.000
Suma platita
7.000
Fond commercial
1.000
Total fond commercial

4.800

Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu:
- capital social la
- 80.000
- actiuni preferentiale
- 6.000

80.000
6.000
19.200
10.800

rezultat la data achizitiei 19.200


- genereaza fond comercial de 4.800

Capital social S
Actiuni preferentiale
Rezultat reportat
Fond comercial

titluri

110.000

3. Depreciere fond commercial


Rezultat grup
fond commercial

4.800

4. interes minoritar la data bilantului


Capital social 100.000 x 20%
Rezultat
24.000 x 20%

20.000
4.800

Capital actiuni preferentiale


70% x 20.000
Interes la data achizitiei
Interes post achizitie 20% (84.000- 24.000)
Rezultat
= Interes post
5. Inregistrare dividende preferentiale
La B Rezultat
=
Datorie dividend

14.000
38.800
12.000
12.000
4.000

La A 30% x 4.000 = 1.200


Creanta dividend
=
Venit (rezultat)
Eliminare datorii si creante reciproce
Datorie dividend B
Creanta dividend A

1.200

80% x 20.000 = 16.000


Datorie dividend B
Creanta dividend A

16.000 obisnuite

SPECIFICARE
Active imobilizate
Investitie in B

200.000

Total
Capital social actiuni ordinare

184.000

consolida
t
0
384.000

110.000

-110.000

0
0

90.000

62.000

+4.800
-4.800
+1.200
-1.200
-16.000

400.000
200.000

246.000
100.000

actiuni preferentiale
Rezultat dupa repartizarea profitului

preferentiale

ajustari

Fond comercial
ACtive curente

1.200

20.000
160.000

84.000

-80.000
-20.000
-6.000
-14.000
-19.200

136.000
520.000
200.000
0
200.400

Dividende propuse

-4.800
+1.200
-4.000
-4.800
-12.000
-16.000
+4.000
-1.2

20.000

6.800

00
Datorii

40.000

22.000

Interes minoritar
Interes post achizitie
Total

400.000

62.000

+20.000
+14.000
+4.800
+12.000

38.800

246.000

12.000
520.000

742.

SPECIFICARE

B
420.000

Active imobilizate

221.200

146.000

Investitie in B
ACtive curente
Total
Capital social actiuni ordinare
Capital preferentiale
Rezultat dupa repartizarea profitului
Dividend obisnuit
Dividend pref
Datorii
Total

226.200
792.200
400.000
240.000
40.000
112.200
792.200

86.800
308.000
100.000
80.000
76.000
5.000
2.800
44.200
308.000

Achizitia anterioara
numar
Actiuni ordinare
preferentiale

Cost
75.000
32.000

116.000
30.000
146.000

Procentaj de detinere -75.000/ 100.000 = 75%


Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei.
1. Fond comercial
Suma platita actiuni
116.000 + 30.000 =146.000 Capital social 100.000 x 75%
75.000
Rezultat

40.000 x 75 %
Actiuni preferentiale
Fond comercial

30.000
32.000
9.000

Ajustari
1. Eliminare titluri detinute la B
Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu:
- capital social la B
- 75.000
- actiuni preferentiale
- 32.000
- rezultat la data achizitiei 30.000
- genereaza fond comercial de 9.000
75.000 Capital social S
32 .000 Actiuni preferentiale
30.000
Rezultat reportat
9.000
Fond comercial

titluri

2. interes minoritar la data bilantului


Capital social 100.000 x 25%
Rezultat
40.000 x 25%

25.000
10.000

Capital actiuni preferentiale


80.000-32.000
Interes la data achizitiei
Interes post achizitie 25% (76.000- 40.000)
Rezultat

= Interes post

3. Inregistrare dividende la A
Dividende obisnuite
75% x 5.000 = 3.750
Creanta dividend
=
Dividende preferentiale
32.000/80.000 =40%
40% x 2.800 = 1.120
Creanta dividend
=

6.500

3.750

Venit (rezultat)

1.120

Creanta dividend A

5. eliminare profit intern


profit = 84.000/ 1.2 x 20%

profit = 14.000

rezultat grup

stocuri

48.000
83.000
6.500

Venit (rezultat)

4 . Eliminare datorii si creante reciproce


Datorie dividend B
Creanta dividend A
Datorie dividend B

146.000

1.120
3.750

14.000

Preferentiale
obisnuite

SPECIFICARE

420.000

Active imobilizate

ajustari
221.200

146.000

Investitie in B
Fond comercial
ACtive curente

Total
Capital social actiuni ordinare

226.200

86.800

792.200
400.000

308.000
100.000

actiuni preferentiale

80.000

Rezultat dupa repartizarea profitului

240.000

76.000

Dividende propuse obisnuit


preferential
Datorii
Interes minoritar

40.000
112.200

5.000
2.800
44.200

consolida
t
0
641.200

-146.000

+9.000

9.000

+3.750
+1.120
-3.750
-1.120
-14.000

299.000

-75.000
-25.000
-32.000
-48.000
-30.000
-10.000
-6.500
+3.750
+1.120
-14.000
-3.750
-1.120
+25.000
+48.000
+10.000
+6.500

Interes post achizitie


Total

792.200

308.000

P
17.000
15.300
1.700
800
900

S
4.400
3.960
440
200
240

0
260.370

41.250
1.680
156400
83.000
6.500
949.200

743.
P detine 100% din S
CPP la 30.11.2004
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net

949.200
400.000

consolidat
21.400
19.260
2.140
1.000
1.140

744
P detine 75%
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Din care - grup 75%
- interes minotitar
25%

P
17.000
15.300
1.700
800
900

consolidat
21.400
19.260
2.140
1.000
1.140
855
285

4.400
3.960
440
200
240

745.
Profit reportat P 4.600 si S 800
La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200
75% x 200 = 150
La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 200 =600
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Din care - grup 75%
- interes minoritar
25%

P
17.000
15.300
1.700
800
900

S
4.400
3.960
440
200
240

Se elimina rezerva de la achizitie


800 200 = 600
Interes minoritar la achizitie 200 x 25% = 50
Interes post achizitie 600 x 25% = 150
Specificare
P
S
Rezultat reportat

4600

consolida
t
21.400
19.260
2.140
1.000
1.140
855
285

ajustari

800

- interes minoritar
25%

50
150
+50
+150

consolida
t
5.200
200
5.400

746.
A detine 80% din B
B declara dividende 20.000 - pentru A 16.000
- pentru Interes minoritar 4.000
La data achizitiei rezerva lui B = 4.000
1. Interes minoritar la achizitie
20% x (2.000 +4.000) = 1.200
2. Inregistrarea dividendelor
Rezultat
=
Datorii

20.000

3. Inregistrare la A
Creanta dividende
=
venit (rezultat) 16.000
4. Eliminare datorii si creante interne
Datorie B
=
Creanta A
16.000
Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0
5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000

747.
P detine 75% din S
Ajustari
1. Eliminare dividende
La A rezultat
= dividend de primit
La B dividende platite = rezultat
Specificare
P
Venituri vanzari
4.800
Costul vanzarilor
4.320
Profit brut
480
Venit din investitii
financiare
Dividend de primit de la S
3
Profit brut
483
Impozit profit
230
Profit net
253
Dividende platite
Rezultat dupa repartizare
253
Din care - grup 75%
- interes minoritar
25%

de la S
S
1.600
1.440
160

ajustari

consolidat
6.400
5.760
640

160
76
84
4
80

-3

0
640
306
334
1
333
250
83

ajustari

-3

748.
Specificare

consolidat

Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Venit din investitii
financiare
Dividend primit de la S
Dividend de primit de la S
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Dividende platite
Dividende de platit
Rezultat dupa repartizare
Din care - 130 +79 x
75%
- interes minoritar 79 x
25%

4.800
4.320
480

1.600
1.440
160

3
12
495
230
265
120
145

160
76
84
4
16
64

6.400
5.760
640

-3
-12

-3
-12

0
0
640
306
334
1
124
209
189.25
19.75

84-1-4= 79 rezultat B cu ajustari


480-230-120= 130 rezultat A cu ajustari
749.
P detine 80% capital social obisnuit
40% capital preferential
Interes minoritar
1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P 160 x 80% = 128
2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P 20 x 40% = 8
Specificare
Venituri vanzari
Costul vanzarilor
Profit brut
Impozit profit
Profit net
Dividende platite
preferentiale
Dividende platite obisnuite
Rezultat dupa repartizare

ajustari

5400
4600
800
280
520
20

-8

160
340

-128

recalcul
at
5400
4600
800
280
520
12
32
476

Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 20% este interesul minoritar
476 x 20% = 95.2

750.
La 31.07.2004
Specificare
Venituri din vanzari
Costul vanzarilor
Profit din exploatare
Impozit pe profit
Profit dupa repartizare

P
2.860
2.320
540
270
270

S
1.200
1.008
192
96
96

La 01.08.2003 Rezultatele dupa repartizare au fost 1800 si 400


P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004.
Perioada de detinere 5 luni.
Interesul minoritar in rezultatele lui S
CPP consolidat
Specificare
Venituri din vanzari
Costul vanzarilor
Profit din exploatare
Impozit pe profit
Profit dupa repartizare
Aferent grupului
Interes minoritar

P
2.860
2.320
540
270
270

= 96*7/12 + 96*5/12*0.25=56+10=66
S
1.200
1.008
192
96
96

consolidat
4060
3328
732
366
366
300
66

751.
La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama investitie
neta mai mica
752.
Dividendul este venit financiar

753.
ajustari

La T
Eliminare venituri din actiuni in grup cu:
La W dividende platite3904 x 0.75 =2928
La L dividende platite20160 x 60%

Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W si 40% al lui L
Specificare

ajustari

Venituri din vanzari

432.60
0
272.53
8
160.06
2
43.260
15.024

48.80
0
30.74
4
18.05
6
4.880
-

252.00
0
158.76
0
93.240

consolid
at
733400

462042

131.82
6
56.238
75.588
40.000

13.17
6
6.344
6.832
3.904

68.040

198018

32.760
35.280
20.160

95252
102676
49040

35.588 2.928

15.120

Costul vanzarilor
Profit din exploatare
Cheltuieli distributie
Venituri din actiuni in
grup
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
Div platite
Rezultat dupa
repartizare
Interes minoritar in
profit
Profit reportat
Inters minoritar
rezerva
2928 x 025=732
15120*0.40= 6048
14152 x 0.25 = 3538
47880 x 0.4 = 19152

754.

73.456 14.15
2

25.200
-

47.880

271358

-15024

-2928
-12096
-732
-6048
+732
+6048
-3538
-19152
+3538
+19152

73340
0

46856
6780
112798
22690

Specificare
Venituri din vanzari
Costul vanzarilor
Profit din exploatare
Cheltuieli distributie
Venituri din actiuni in
grup
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net
Div platite
Rezultat dupa
repartizare
Interes minoritar in
profit
Profit reportat anterior
Inters minoritar
rezerva

A
13.912
6.216
7.696
(2.368
)
280

B
6.580
2.940
3.640
(1.12
0)
-

5608
2516
3092
1600
1492

1594

ajustari
-750
-600

Consolidat
19742
8556
11186
3488

-280

2520
1190
1330
700
630

-280
-252

7698
3706
3992
2020
1720
252

7910

630 x
0.4=252
-3164
7910*0.4=
3164

3164

6340

1) A detine 60% din B


Si 40% actiuni preferentiale
Ajustari:
La A dividendele de 280 cu dividende platite de B 700 x 40% = 280
2)
A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25%
La sf anului B mai are 60% din bunuri
Cost 600 la A cost la B - 600 +25% x 600 =750
A
707
750
607
=
600
Profit intern nerealizat 150
Repun Cheltuiala de 600
Elimin venit de 750

755

La inceputul exercitiului N, societatea-mama Alfa a vandut filialei Beta un utilaj:


pret de vanzare 250.000.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 600.000.000 lei,
amortizarea inregistrata pana in momentul vanzarii 500.000.000 lei. Utilajul se amortizeaza
liniar pe o perioada de 4 ani din momentul vanzarii catre Beta. Aceeasi durata ramasa ar
fi fost si pentru vanzator.
Amortizarea anual ce va fi nregistrat de societatea Beta: 50.000 x 20% = 10.000;
Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea Alfa daca nu s-ar fi vandut
utilajul: 30.000 x 20% = 6.000
Reflectarea n contabilitate a operatiunilor:
-

eliminarea beneficiului din vnzare i repunerea amortizrii:

121
=
Profit i pierdere

20.000 Pret de vanzare - Valoarea


neamortizata =
[50.000 -30.000 ]
10000

281
Amortizri privind
le corporale

imobilizri

213
10.000 [50.000 - 40.000 ]
Instalaii tehnice, mijloace
de transport, animale i
plantatii
- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul:

281
6811
Amortizri privind
exploatare
imobilizrile corporale
amortizarea

4.000

[10000 - 6.000 ]

Cheltuieli de

rilor

privind
imobiliz

Operaiuni reflectate n contul de profit si pierdere:


-

eliminarea profitului din vnzare

7583
=
Venituri din vnzarea
activelor si alte operaii de capital

pierdere

121/ Alfa
Profit i

50.000

20.000

6583
Cheltuieli privind
activele cedate si

alte

operatii de

capital
-

30.000

corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul

121/
Profit si pierdere

6811
4.000
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizarilor

756.
757.
758
759.
Cost stoc:
- materii prime
- manopera
- amortizarea
- intretinere
costuri indirecte cu materiicosturi indirecte manoperaTotal
=

500.000
300.000
50.000
70.000
80.000
160.000
1.160.000

760
Cost stoc:
- costuri directe
800.000
- amortizarea
120.000
aferenta unui volum total de 600 buc activitate normala -1.000 buc
inclusa in cost 600/100 = 60% = 120000 x 60%= 72.000
-regie variabila
240.000
Total
=
1.112.000

761.
Valoare vama

25.000
Taxe vamale 2.500

Transport
Cheltuieli manipulare
Prime asigurare
Reducere comerciala
Cost achizitie
Cost/ palton 30.9
Pret vanzare 70

3.000
100
900
-600
30.900

200 paltoane
Cost 30.9
Valoare justa 70 34 = 36
Stocul este evaluat la valoarea minima de 30.9
800 paltoane
cost 30.9
valoare de vanzare 60-34= 26
stocul este evaluat la minim respective la 26
ajustare pt depreciere de (30.9-26) x 800 = 3920
762.
Cost total 462.100
1000 t principal + 300 t secundar
Cost produs = 462.100/ 1300 =355.5/t
Cost total secundar = 355.5 x 300 + 1500 = 108.138
Cost/ t = 108138 /300 =
763.
Rochii dama evaluate la cost
30
Papusi
- evaluate la VRN 36 depreciere de 4
Depreciere totala de 4 x 300 = 1200
Ghiozdane evaluate la cost
50
Cravate evaluate la VRN 90 depreciere 10
Depreciere totala de 10 x 900 = 9000
Deodorante evaluate la cost
80
764.
Total rochii matase
Cost 600*30+300*40+300*50=45000
VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800
Stocul nu este depreciat
Se prezinta la cost
Total stoc rochii stofa
Cost
900*100+600*80=138.000
VRN

900*90+600*82 =130.200
Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere
681
=
391
7.800
766.
N
cost

10

Pret vanzare
12
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN
8
N+1
Cost
10
Pret vanzare
13
Cheltuieli de Vanzare 4
VRN
9
Stocul se prezinta la minim dintre cost si valoarea realizabila neta in acest caz
la VRN =9
Pentru diferenta intre cost de 10 si VRN de 9 se inregistreaza ajustare pt
depreciere
681
=
391
1
767.
N
cost
VRN

10
8

Stocul este detinut pentru productie si nu pentru vanzare


La productie Cost =
25
Pret vanzare 30
Stocul nu este depreciat se prezinta la cost = 10
768.
N
cost
Pret net vanzare
Cost inlocuire

10

La productie Cost =
25
Pret vanzare 20
Stocul va fi utilizat la productie si nu pentru vanzare. Productia este insa in pierdere
inseamna ca stocul este depreciat.

VRN = prt net de vanzare = 9


Stocul se prezinta la VRN de 9
769.

Sold initial instalatie (1)


Sold initial Amortizare contaBILA(2)
Valoare contabila initiala(3) =12
Sold initial amortizare fiscala(4)
Valoare fiscala initiala(5)= 1-4
Diferenta val. Ctb val fiscala (6) =
3-5
Val. reevaluata
Amortizare contabila
325.000.000/20
= 16.250.000

Instalatie
280.000.000
114.000.000
166.000.000
228.000.000
52.000.000
114.000.000
325.000.000
16.250.000/an

Diferenta intre valoarea contabila si valoarea fiscala conduce la diferenta temporara de


114.000.000.
Pentru aceasta prin aplicarea IAS 12 se poate crea o datorie cu impozitul amanat
egala cu diferenta x cota de impozit.
Din punct de vedere fiscal se va deduce amortizarea fiscala , iar in contabilitate se va
inregistra amortizarea calculata in baza valorii reevaluate si a duratei de viata estimate.
Cand valoarea fiscala va fi = 0, adica va fi integral amortizat, datoria cu impozitul se va
reduce prin reluarea acesteia pe venituri.
Valoarea bilantiera a instalatiei = val. Reevaluata- amortizare
770.
cost cladire 50.000.000
Amortizare nedeductibila, inseamna ca la profitul brut se adauga valoarea amortizarii
contabile inregistrate pt a obtinute valoarea bazei de impozitare
Profit impozabil = Venituri Cheltuieli + Amortizare
La vanzare:
Creanta

Venit cedare active

Val. Reziduala = 0 inseamna ca este complet amortizata


Amortizare

Activ (Cladire)

Profit impozabil = Venituri Cheltuieli Venit vanzare cladire

771.
Activul se vinde si se impoziteaza :
la vanzare cu 25%

altfel

cu 30%
instalatie
100.000.000
20.000.000
25.000.000
100.000.000
0
100.000.000
75.000.000
25.000.000
7.500.000

Valoare initiala (1)


Amortizare contabila (2)= 100.000.000/ 5 =20.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =25.000.000
Valoare reziduala contabila (4)
Valoarea amortizabila (5) =(1)-(4)
Valoare contabila (6) = valoarea initiala
Valoare fiscala sfarsit an(7) = (1) (3)
Diferenta temporara (8) =(6)-7
Datorie temporara impozit amanat (9)= 8*0.30

Sold initial
Amortizare
contabila
Valoare contabila
Amortizare fiscala
Valoare fiscala
Diferenta
temoporara
Datorie temporara
Datorie temporara
initiala
Cheltuiala (Venit)
Impozit amanat crt.
Venit vanzare
Impozit la vanzare
25%

An 1
100.000.0
00
0

An2
100.000.0
00
0

An3
100.000.00
0
0

An4
100.000.00
0
0

100.000.0
00
25.000.00
0
75.000.00
0
25.000.00
0
7.500.000

100.000.00
0
25.000.000

25.000.000

75.000.000

22.500.000

100.000.0
00
25.000.00
0
50.000.00
0
50.000.00
0
15.000.00
0
7.500.000

15.000.000

22.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

(22.500.00
0)
100.000.00
0
25.000.000

25.000.000

Pt anii 1-3
Baza impozabila = venituri- Cheltuieli amortizare fiscala
Impozit = baza impozabila x 30%
In fiecare an are loc o reducere a bazei de impozitare cu 25.000.000 fata de profitul
brut calculat contabil.
Impozit fiscal de platit mai putin cu 7.500.000*4 = - 30.000.000
Are loc deducerea cheltuielii cu amortizarea, reducerea bazei impozabile cu si
impozitarea venitului din vazare cu 25%.
La vanzare in contabilitate
Creanta
=
venit impozabil cu 25%
Cheltuiala
=
activ
100.000.000 nedeductibila

Baza impozitare = venit vanzare +alte venituri cheltuieli +100.000.000


Impozit
= 25% x venit vz + impozit +30.000.000
Pe ansamblu este doar diferenta temporara, deci in 4 ani efectul cumulat al
diferentei intre amortizarea contabila si fiscala este 0.
Impozitul final din realizarea activului este 25% x venitul din vanzare.

772.

Valoare initiala (1)


Amortizare contabila (2)= 25.000.000/ 2 =12.500.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =6.250.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) (2)
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) (3)
Diferenta temporara (6) =(5)-4
Creanta temporara impozit amanat (7)= 6*0.20

Amortizare
contabila
Valoare
contabila
Amortizare
fiscala
Valoare fiscala
Diferenta
temoporara
Creanta
temporara
Creanta
temporara
initiala
Venit
(Cheltuiala)
Impozit amanat
crt.

instalatie
25.000.000
12.500.000
6.250.000
12.500.000
18.750.000
6.250.000
1.250.000

An 1
12.500.00
0
12.500.00
0
6.250.000

An2
12.500.00
0
0

An3
0

An4
0

6.250.000

6.250.000

6.250.000

18.750.00
0
6.250.000

12.500.00
0
12.500.00

6.250.000

6.250.000

1.250.000

2.500.000

1.250.000

1.250.000

2.500.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

(1.250.00
0)

(1.250.000
)

An 1 si 2
Baza impozabila = Venit Cheltuiala +6.250.000
Impozit = impozit +1.250.000
Anii 3 si 4
Baza impozabila = Venit Cheltuiala -6.250.000
Impozit = impozit -1.250.000
Din punct de vedere fiscal impozitul este cel conform legislatiei fiscale. In primii doi ani se
creaza creanta pentru diferenta temporara, care este reluata in ultimii 2 ani.
4412
=
791 1250000

6918

4412 1.250.000

773.
Valoare initiala (1)
Amortizare contabila (2)= 80.000.000/ 5 =16.000.000
Amortizare fiscala (3) = (1)/4 =20.000.000
Valoare contabila sfarsit an(4) = (1) (2)
Valoare fiscala sfarsit an(5) = (1) (3)
Diferenta temporara (6) =(4)-5
Datorie temporara impozit amanat (7)= 6*0.25

Amortizare contabila
Valoare contabila
Amortizare fiscala
Valoare fiscala
Diferenta temoporara
Datorie temporara
Creanta temporara
initiala
Cheltuiala
Impozit amanat crt.
Venit vanzare activ
- Cheltuiala desc
gestiune
contabila
Profit brut contabil
+ Diferenta fiscala
Profit impozabil
Impozit 40%

An 1
16.000.000
64.000.000
20.000.000
60.000.000
4.000.000
1.000.000
0

An2
16.000.000
48.000.000
20.000.000
40.000.000
8.000.000
2.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

cladire
80.000.000
16.000.000
20.000.000
64.000.000
60.000.000
4.000.000
1.000.000

100.000.000
48.000.000
52.000.000
8.000.000
60.000.000
24.000.000

In anul 1
Cheltuiala = amortizare
16.000.000
Baza impozabila = venit cheltuiala am contabila -4.000.000
Impozit = impozit -1.000.000

In anul 2
Cheltuiala = amortizare
16.000.000
Baza impozabila =100.000.000- 48.000.000+8.000.000+alte venituri alte cheltuieli
(inclusive amortizare) 4.000.000
Impozit =24.000.000- impozit -1.000.000
774.

1
2
3
4
5

Beta
4.600
3.700
1.500
1.000
8.800

Constructii
Marfuri
Clienti
Furnizori
Total activ-furnizori 5
=1+2+3-4

Beta v. juste
5.000
4.900
2.600
1.000
11500

Valoare platita
9.000
75% activ net = 11.500 x 75% = 8625
Fond commercial
375
775
In N-1
La F
201
404
681
La grup
Cheltuiala
Ajustari
10.800.000

=
=
=

404
5121
2801

Numerar

Cheltuiala

12.000.000
12.000.000
1.200.000

grup

12.000.000
imobilizare grup

12.000.000 1.200.000

In N
La F
681
=
2801
1.200.000
imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual
La grup
In bilant grup imobilizarea este la valoarea
0
Nu exista cheltuiala cu amortizarea
Ajustari
10.800.000

rezerva grup

%
imobilizare F
rezultat crt grup

12.000.000 2.400.000
1.200.000

776. In N-1
La F
201
=
404
12.000.000
404
=
5121
12.000.000
681
=
2801
1.200.000
in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000
La grup
Cheltuiala
=
Numerar
12.000.000

Ajustari
10.800.000

Cheltuiala

grup

imobilizare grup

12.000.000 1.200.000

777.
Capital social
=
10.000.000
Reserve
=
2.000.000
Nr. actiuni
2.000
V. nominala
5.000
Valoare contabila inainte de majorare
12.000.000/ 2.000 = 6.000
Majorare capital social =
2.000.000
400 x 5.000
Valoare contabila dupa majorare
14.000.000/ 2.000 = 7.000
DS = actiuni noi/actiuni vechi = 400/2000 =1/5 o actiune noua la 5 vechi
Paritate

6000/7000=0.85

778.
Valoare vama

2.500.000
Taxe vamale
250.000
Transport
300.000
Cheltuieli manipulare
10.000
Prime asigurare
90.000
Reducere comerciala
-60.000
Cost achizitie
3.090.000

Prt vanzare
6.000.000
Cheltuieli transport
2.000.000
Comision vanzare
800.000
Valoare neta de vanzare
3.200.000
Marfurile sunt prezentate la minim dintre cost si VRN, adica la 3.090.000
- Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe cheltuiala atunci cand apar.
- Garantia acordata 800.000 se inregistreaza la provizioane pentru garantii acordate.
779.
Flux exploatare
Metoda indirecta
Profit brut
+amortizare
+diminuare creanta
+crestere furnizori
-cheltuieli avans
- Impozit profit
Flux net exploatare
Flux finantare

1.350.000
+270.000
+90.000
+120.000
-36.000
-540.000
1.254.000

Incasari obigatiuni
-dividende
Flux net

120.000
-312.000
-192.000

Flux investitii
Achizitii terenuri
Achizitii cladiri
Achizitii utilaje
Flux net
Flux total

-300.000
-450.000
-120.000
-870.000
192.000

472
cheltuiala

=
=

numerar
datorii

%
707
472

36.000
120.000

780.
411

85.000.000
76.000.000
9.000.000

781.
Venit total
20.000.000
Cost estimat
16.000.000
Pentru Perioada 1.08 31.12 N
Cost realizat
10.000.000
Venit afferent perioadei (10.000.000/16.000.000) x 20.000.000 =0.625x 20.000.000
=12.500.000

782.
Emisiune
40 mld
1 mld

%
461
169

161

41 mld

1 oblig = 1 actiune val nominala 3.000


2000 oblig x 4.100 =8.200.000 =
2000 x3.000 =6.000.000 capital social +
2.200.0 prime de conversie
Prima de conversie 1 obligatiune
4100-3000= 1100
Conversie
161
=
8.200.000
456
6.000.000
104
2.200.000
783
Capital social
Rezerve

15.000.000
3.000.000

Capitaluri proprii
18.000.000
Val. Nominala
=
15.000.000/15.000 =1.000
Marirea I
Conversie reserve
Capital social dupa majorare
15.000.000+
2.000.000
17.000.000
DA = actiuni gratuite/actiuni existente 2000/15000 =1/7.5
1 actiune noua la 7.5 actiuni vechi sau
2 actiuni noi la 15 actiuni vechi
Valoare contabila DA = 18.000.000/17.000.= 1059
Emisiune II
Majorare capital social 4.000 x1.000 =4.000.000
Pret de emisiune = valoare nominala
Capitaluri proprii = 18.000.000 +4.000.000 =22.000.000
Val. Ctb = 22.000.000/ 21.000 = 1047
DS 4.000 act/ 17.000 =4/17
4 actiuni noi la 17 actiuni vechi.
784. teren neamortizabil
Val. Ctb = 900.000.000
N = Val justa
=
1.200.000.000
N+3 Val justa
=
1.100.000.000
N
Teren

= rezerva reevaluare

1200-900 = 300.000.000

N+3
Rezerva reevaluare =

teren

1200 1100 =100.000.000

Rezerva reevaluare = 300.000.000- 100.000.000 = 200.000.000


785.
plata achizitie titluri
- 40.000 *90% = -36.000
emisiune obligatiuni
211
=
161
20.000
nu genereaza numerar imediat
vanzare imobilizare cu incasare
+32.000
plata leasing financiar
-9.000
este aferenta act de finantare
imprumut pe termen lung
este aferenta act de finantare
Flux
786.
N
Cheltuiala Provizion litigii

-4.000

Provizion litigii

60.000.000

N+1
Cheltuiala collaborator
Provizion litigii
Efect net

= profit

787.
prt cumparare
taxe vamale
reducere
Cost achizitie

=
=

numerar
40.000.000
Venit din provizioane 60.000.000

20.000.000

=
=
=

200.000.000
20.000.000
- 4.000.000
=
216.000.000

Valoare reziduala
Valoare amortizabila
Durata viata

=
=

16.000.000
200.000.000
8 ani

Amortizare anuala

200.000.000/8 = 25.000.000

N
Cheltuiala

Amortizare

25.000.000

Modificarea estimarii inseamna modificarea cheltuielii cu amortizarea in anul current +


viitor.
N+1 reestimare durata viata
Val ctb ramasa neta
200.000.000 25.000.000 = 175.000.000
Calcul amortizare
Durata de viata = 11 ani- 1 amortizat = 10 ani ramasi
Amortizare anuala = 175.000.000/10 =17.500.000
Cheltuiala

Amortizare

17.500.000

788.
cost
400.000
durata viata 10 ani
amortizare anuala =
40.000
dupa 6 ani
amortizare cumulata = 40.000. x 6 = 240.000
Valoare neta contabila 400.000 240.000 = 160.000
reevaluare cu indice 4
400.000 x 4 =1.600.000
240.000 x 4 = 960.000

Valoare neta justa = 640.000


Amortizare recalculata 640.000 / 4 ani ramasi = 160.000
Inregistrarea reevaluarii
213
=
105 (1600-400)1.200.000
105
=
281 (960-240 ) 720.000
rezerva ramasa 1200.000 720.000 = 480.000
Diferenta intre amortizarea recalculata si amortizarea initiala se transfera la rez. Reportat
pe masura amortizarii
160.000 40.000 = 120.000
Annual
Transfer asupra rezultatului reportat
105
=
117 120.000
120.000 *4 = 480.000

781.
ven. N = ch. N / ch. tot * ven. tot = 10.000.000 / 16.000.000 * 20.000.000 = 12.500.000
782.
%
=
461
169
161 =

161

4.100 * 10.000 = 41.000.000


4.000 * 10.000 = 40.000.000
100 * 10.000 = 1.000.000

%
1012
1044

4.100 * 2.000 = 8.200.000


3.000 * 2.000 = 6.000.000
1.100 * 2.000 = 2.200.000

783.
105 = 1012

2.000.000

456 = 1011
4.000.000
1011 = 1012
4.000.000
val matematica contabila = capita social + reserve / nr. actiuni
val matematica contabila veche = 18.000.000 / 15.000 = 1.200
val matematica contabila noua = 18.000.000 + 6.000.000 / 15.000 + 2.000 + 4.000 = 1.143
DS = val contab noua val nom / kDS = 1.143 1.000 / 3.75 = 38.13
kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar
DA = val contab noua / kDA = 1.143 / 7.5 = 152.4
kDA = nr.act vechi / nr.act rezerve incorporate
784.

N:
N+3:

211 = 105
105 = 211

300.000.000
100.000.000

SF105 = 200.000.000
785.
786.
6812 = 1511
6711 = 5121
1511 = 7812

60.000.000
40.000.000
60.000.000

60.000.000
40.000.000

C
60.000.000
SFD 40.000.000

787.
pret cumparare
200.000.000
reduc comerciala
-4.000.000
taxe vamale
+20.000.000
cost achizitie
216.000.000
N:
N+1:

amortiz anuala = 216.000.000 16.000.000 / 8 = 2.500.000


val neta contab = 200.000.000 2.500.000 = 197.500.000
amortiz ramasa = 197.500.000 / 10 = 19.750.000
val neta contab = 197.500.000 19.750.000 = 117.750.000

788.
789.
790.
proviz ptr deprecierea creantelor clienti 491 = 23.800.000 / 1.19 * 40% + 9.000.000 * 20%
+ 5.950.000 / 1.19 * 30% = 8.000.000 + 1.800.000 + 1.500.000 = 11.300.000
791.
792.
N:
N+2:
N+3:
N+4:

amortiz anuala = 100.000.000 8.000.000 / 8 = 11.500.000


amortiz cumul = 3 * 11.500.000 = 34.500.000
val contab neta = 192.000.000 34.500.000 = 157.500.000
amortiz recalcul = 157.500.000 + 2.000.000 / 4 = 39.875.000
amortiz e aceeasi 39.875.000

793.
SF = SI + I E = 2.000.000 + 20.000.000 (25.200.000 25.200.000 * 20%) = 1.840.000
stoc la inventar 900.000
60x = 30x
900.000
794.
profit
+ ch cu amortiz
+ pierderi din diferente curs valutar

3.000.000
+900.000
+300.000

- ven din plasamente


+ micsorari stocuri
+ micsorari creante
- micsorari dat comerciale
+ dob incasate
- divid platite
- impoz pe prof platit
flux de trez din activitati de exploatare
795.
creante = 1.000$ * 28.000 = 28.000.000
datorii = 2.000$ * 28.000 = 56.000.000
disponib = 100$ * 28.000 = 2.800.000
imobiliz corp = 4.000$ * 28.000 = 112.000.000

-2.700.000
+2.000.000
+2.000.000
-1.000.000
+3.000.000
-5.000.000
-1.100.000
1.500.000
665 = 411
5121 = 765
21x = 765

1.000.000
200.000
2.000.000

796.
797.
Activul net contabil = Activ Datorii = 6.400 + 1.200 + 400 2.800 600 = 4.600
sau
Activul net contabil = Cap propr = Cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez
report + 121 = 3.400 + 1.200 = 4.600
798.
213 =

%
22.200
404
20.000
446
2.000
447
200
4426 = 404
4218
cost achizitie = pret cump + ch de transp = 22.200 + 1.800 = 24.000
799.
amortiz anuala = 25.000 / 5.000 = 5.000
amortiz cumul peste 2 ani = 5.000 * 2 = 10.000
val neta contab = 25.000 10.000 = 15.000
avem o rezerva din reeval:
800.
N:
N+1:

213 = 105

3.000

213 = 105
100.000
% = 213
120.000
105
100.000
681
20.000
reducerea de val determina miscorarea rezervei din reevaluare cu 100.000 si o cheltuiala de
exploatare provind amortizarea de 20.000
801.
pret cump
rabat 2%
remiza 1%

500.000
10.000
490.000
4.900

net comercial
scont 1%

485.100
4.851

net financiar
TVA 19%

480.249
91.247

net de plata

571.496

% = 401
301
4426
401 = %
5121
767

576.347
485.100
91.247

576.347
571.490
4.851

802.
amortiz liniara = 12.000 / 8 = 1.500
amortiz degresiva = 1.500 * 2 = 3.000
amortiz ptr N+1 3.000
val ramasa = 12.000 3.000 (3.000 / 12 * 4) = 8.000
803.
804.
primirea subventiei
achiz utilaj
plata furniz
inregistr amortiz
vanz utilajului
scoaterea din gestiune

5121 = 131
3.000
213 = 404
3.000
404 = 5121
3.000
681 = 281
2.400
461 = %
7588
4427
% = 213
281
6583

952
800
152
3.000
2.400
600

805.
Cap propriu = cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez reportat + rez exer =
21.000 + 5.000 + 6.000 4.000 = 28.000
806.
produse finite si marfuri = 331 + 345 348 394 + 371 378 397 4428 = 1.000 +
100.000 8.000 2.000 + 234.000 45.000 4.000 39.000 = 237.000
807.
FIFO
E: 200 kg * 10 + 200 kg * 15 + 100 kg * 15 + 50 kg * 17 = 2.000 + 3.000 + 1.500 + 850 =
7.350
SF = SI + I E = 2.000 + 4.500 + 1.700 7.350 = 850
LIFO

E: 300 kg * 15 + 100 kg * 10 + 100 kg * 17 + 50 kg * 10 = 4.500 + 1.000 + 1.700 + 500 =


7.700
SF = SI + I E = 8.200 7.700 = 500
808.
Scoaterea din evidenta
%
= 213
2811
658

2.000.000
1.700.000
300.000

346 = 758
628 = 401

290.000
110.000
D

C
300.000
110.000
290.000

SFD 120.000
809.
CA = 701 + 707 + 708 = 8.000.000 + 400.000 + 100.000 = 1.300.000
Ven operationale =
810.
119.000
% = 401B
411C = %
119.000
1.900
4426
4427
1.900
100.000
301
701
100.000
413 = 411C
401B = 413

119.000
119.000

811.
suma datoriilor = 403 + 419 + credite bancare + 161 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.000 =
11.000
812.
Activele circulante = 301 391 + 345 348 + 4091 + 411 + 5121 + 4424 + 502 = 100.000
30.000 + 150.000 20.000 + 10.000 + 80.000 + 60.000 + 5.000 + 15.000 = 370.000
813.
ven din expl = 8.000.000 5.600.00 400.000 = 2.000.000
profit = 2.000.000 + 300.000(ch neded) = 2.300.000
impozit = (2.300.000 + 200.000) * 16% = 400.000
impoz pe trim IV = 400.000 200.000 = 200.000
691 = 441
400.000
814.
213 =

%
404
446
447

29.970.000
27.000.000
2.700.000
270.000

taxa vamala
comision vamal

TVA 19% * 29.970.000 = 5.694.300


4426 = 404
cost achizitie = 29.970.000 + 800.000 = 30.770.000

5.694.300

815.
amortiz ptr 1 an: 4.000 * 50% = 2.000
val neta contab: 4.000 2.000 = 2.000
val justa = 3.000, rezerva din reev = 3.000 2.000 = 1.000
213 = 105
1.000
816.
Creante = 411 + 413 + 418 + 425 491 + 5187 = 20.000 + 16.000 + 4.000 + 3.000 2.000
+ 4.000 = 45.000
817.
Cap. propriu = cap soc + prime de cap + rez din reeval + rezerve + rezult report + rezult ex =
50.000 + 10.000 + 8.000 = 68.000
Cap permanent = cap propriu + proviz + DTL = 68.000 + 19.000 + 4.000 = 91.000
818.
pret cump
100.000
rabat 2%
2.000
net comercial
98.000
scont 1%
980
net financiar
97.020
TVA
18.433,8
net de plata

115.454

401 = 767

980

% = 401
4426
301
308

116.434
18.434
90.000
8.000

819.
A circulante = 301 391 + 409 + 411 + 461 = 4.000 200 + 300 + 500 +100 = 4700
A imobiliz = 213 281 = 10.000 3.000 = 7.000
A bilantier = A imob + A circ = 7.000 + 4.700 = 11.7000
820.
ch de obtinere: 602 = 302
9.000
641 = 421
30.000
666 = 51896
9.000
681 = 281
411 =

3.000

38.900

30% * 30.000 =

3.500

345 = 711

400

711 = 345

1.600

4427
707

3.890
30.000

ven = 707 + 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010


rezult contab = 56.010 8.500 = 47.510
rezult fisc = 47.510 400 = 47.110
821.
pret cump
rabat 2%
net comerc
scont 1%
net financ
TVA

400.000
8.000
392.000
3.920
388.000
73.735

461.735 * 30% = 138.520,5


pret marfuri = 461.735 + 138.520,5 = 600.255,5
822.
profit la 30.03
profit la 30.06
impozit datorat

500.000 400.000 = 100.000


900.000 800.000 100.000 + 50.000 = 50.000
50.000 * 16% = 8.000

823.
345 = 711
400.000
711 = 345
300.000
411 = %
452.200
4427
72.200
701
380.000
627 = 5121
10.000
ven ch = 380.000 + 100.000 10.000 = 470.000
824.
profit
+ amortiz
- ven din provizioane
- ven din plasamente
- crest ale creantelor
+ descr stocuri
- descr furnizori
- impoz pe prof platit

10.000
+2.000
-500
-300
+1.300
+300-1.500
+200
-1.000

Flux numerar ptr activitati de expl


825.
105 = 1012
456 = 1011
1011 = 1012

11.000

4.000.000
3.000.000
3.000.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 15.000.000 / 10.000 = 1.500

val matematica contabila noua = 15.000.000 + 3.000.000 / 15.000 = 1.200


DS = val contab noua val nom / kDS = 1.200 1.000 / 3,3 = 60,6
kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar
826.
105 = 1012
120act * 1.000 lei = 120.000
val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 1.800.000 + 360.000 / 1.800 = 1.200
act vechi: 1.800act * 1.200 = 2.160.000 lei
val unitara = 160.000 / 1.920 = 1.125
DA = 1.200 1.125 = 875 LEI
827.
A: (1.000 1.100) * 3.000 = -300.000
6864 = 593
150.000
C:
(3.000 3.200) * 2.000 = -400.000
6864 = 593
400.000
(3.100 3.200) * 1.500 = 150.000
6864 = 593
150.000
B:
6864 = 596
450.000
828.
in contab clientului
408 = 401
4426 = 4428
in contab furnizorului
411 = 418
4428 = 4427
829.
830.
marfuri
rabat 3%
remiza2%
risturna2%
net comercial
scont 4%
net financiar
TVA
net de plata

17.850.000
2.850.000

17.850.000
2.850.000

100.000
3.000
97.000
1.940
95.060
1.901
93.159
3.726
89.433
16.992
106.425

% = 401
4426
301

1.190.000
190.000
1.000.000

411 =

1.190.000
190.000
1.000.000

%
4427
707

pret cu aman = cost achiz + adaos comerc + TVA( din pret vanz) = 93.159 + 18.632 + 21.240
= 133.031
831.
2133 =

%
404
446
447

32.250.000
30.000.000
2.100.000
150.000

4426 = 404

6.127.500

cost achiz = 32.250.000


832.
% = 213
281
658

20.000.000
12.000.000
8.000.000

3xx = 758
628 = 401

7.000.000
2.000.000

casarea utilajului produce o pierdere de (8.000.000 + 2.000.000 7.000.000) = 3.000.000


833.
411 =

%
4427
70x

1.785.000.000
285.000.000
1.500.000.000

ch proviz
6814 = 394
x + x * 15% = 1.500.000.000
607 = 371

45.000.000
x = 1.304.347.826
1.304.347.826

se inregistreaza un profit de 150.652.174


834.
506 = 5121
100.000.000
5121 = %
20.000.000
766
10.000.000
506
10.000.000
dobanda lunara = 20.000.000 / 12 = 1.666.666
dobanda platita la 31 octomb = 1.666.666 * 6 = 9.999.996
835.
371 = 401
401 =

%
51214
765
Fluxul de numerar

10.000 * 41.000 = 410.000.000


10.000 * 41.000
10.000 * 36.000
10.000 * 5.000
se va micsore cu 50.000.000.

836.
ch cu amortiz anuala

6811 = 2811

6.666.666.666

renovarea exter o cheltuiala


extind cu inca 2 etaje intra in val hotelului.
837.
N-2:
N:

amortiz anuala = 160.000.000 / 8 = 20.000.000


amortiz cumulata = 2 * 20.000.000 = 40.000.000
val. ramasa = 160.000.000 40.000.000 = 120.000.000
dar
val.recuperab = 90.000.000
6813 = 213
30.000.000
ptr anul N avem 6811 = 281
20.000.000
838.
val incasata = cost achizitie + cost achiz * adaos comercial
35.700.000 = 1.2 cost achiz
cost achizitie = 29.750.000
839.
stoc
remiza
ch de transp

15.000.000
-500.000
+1.000.000

cost achizitie

15.500.000

840.
841.
N+1:

amortiz cum = 12.000


val ramasa de am = 30.000 12.000 = 18.000
val recuperabila = 15.000
6813 = 205
3.000
N+2:
amortiz = 3.000
val ramasa de am = 15.000 3.000 = 12.000
val recuperabila = 12.000
daca activul nu ar fi fost depreciat atunci val amortiz cumulate pana la sf N+2 = 18.000
iar val activ = 30.000 18.000 = 12.000
842.
pret cump
300.000
scont 2%
6.000
comis vamal 3%
9.000
cost achizitie = pret cump scont + comis vamal + cost amplasare + ch de transp = 300.000
6.000 + 9.000 + 20.000 + 10.000 = 333.000
843.
ptr anul 2004 vom avea:
844.
N:

% = 404
231
4426
231 = 722

238.000.000
200.000.000
38.000.000
1.200.000.000

N+1:

845.
846.
M:

F:

212 =

%
722
231

3.000.000.000
1.800.000.000
1.200.000.000

2671 = 5121
100.000.000
100.000.000 * 10% / 12 luni * 5 luni = 4.166.667
2672 = 766
4.166.667
5121 = 2672
4.166.667
5121 = 1662
666 = 2672
2672 = 5121

100.000.000
4.166.667
4.166.667

847.
cost productie = pret vanz pret vanz * adaos comerc = 28.800 28.800 * 20% = 24.000
SF = SI + I E, deci
I = SF SI + E = 2.000 3.000 + 24.000 = 23.000
848.
in anul N+1 se inregistreaza un venit din provizioane ptr deprecierea mat prime
391 = 7814
1.000
dar si o cheltuiala privind provizioanele ptr deprecierea marfurilor
6814 = 397
5.000
849.
2004:

411 =

%
4427
701
6814 = 491
491 = 7814

2005:
850.
371 = 607
411 = %
707
4427
scoaterea din gest
anul proviz

59.500
9.500
50.000
20.000
5.000

9.000
13.090
11.000
2.090

6814 = 397
461 = %
761
4427

664 = 263
296 = 7813

2.500
500
D

121
9.000
1.000
2.500
SFC

851.

3.000

C
11.000
4.000
500

1.000
4.760
4.000
760