Sunteți pe pagina 1din 14

Diagnosticarea activitatii organizatiei

Lucrare practica nr.1

Analiza soldurilor intermediare de gestiune

1. Marja comerciala (MC)

MC=Venituri din vanzarea marfurilor – Cheltuieli privind marfurile


MC0 = 590300 – 342680 = 247620 lei
MC1 = 485600 – 335400 = 150200 lei

Interpretare: In urma scaderii venitului din vanzarea marfurilor marja comerciala a scazut cu
97420 lei fata de anul precedent ( fata de anul t-1)

2. Productia exercitiului (Qex)

Qex = Productia vanduta + Productia stocata + Productia imiobilizata


Qex = Qvanduta + Qstocata + Qimobilizata
Qex0 = 50590500 + 1651210 + 136050 = 52377760 lei
Qex1 = 51000000 + 1874238 + 86030 = 52960268 lei

Interpretare: Productivitatea exercitiului a crescut cu 582580 lei fata de anul precedent datorita
cresterii valorii de bunuri fabricate in intreprindere.

3. Valoarea adaugata (VAD)

VAD = Qex + MC – ( Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile + Cheltuieli cu


energie si apa + Alte cheltuieli materiale + Cheltuieli privind restantele )

1
VAD0 = 52377760 +247620 – ( 18759313 + 3332587 + 0 + 143478 ) = 52625380 – 22235383 =
= 30389997 lei
VAD1 = 52960268 + 150200 – ( 19419533 + 3459454 + 0 + 220422 ) = 53110468 – 23099409=
=30011059 lei

Interpretare: Sa produs o scadere a valorii adaugate in anul t-1 fata de anul t cu 378938 lei
pentru ca au crescut consumurile de la terti.

4. Excedentul brut din exploatare (EBE)

EBE = Venituri din exploatari incasabile – Cheltuieli de exploatare platibile


EBE = Valoarea adaugata + Venituri din subventii de exploatare – Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte assimilate – Cheltuieli cu personalul
EBE0 = 30389997 + 0 – 32580 – 23601353 = 6756064
EBE1 = 30011059 + 0 – 35165 – 23373806 = 6602088

Interpretare: Scaderea activitatii de exploatate a condus la o scadere a EBE cu 153976 lei in


anul t fata de anul t-1.

5. Rezultatul exploatarii (EBIT)

EBIT = EBE + Venituri din provizioane pentru explatare + Alte venituri din exploatare – Alte
cheltuieli de exploatare – Ajustarea de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale -
- Ajustarea de valoare privind activele circulante – Ajustarea privind provizioanele
EBIT0 = 6756064 + 0 – 0 – 1728030 – 0 – 0 = 5028034
EBIT1 = 6602088 + 0 – 0 – 1655184 – 0 – 0 = 4946904
( se verifica cu pozitia 31 din contul de rezultate)

Interpretare: Indicatorul EBIT a scazut fata de anul precedent cu 81130 lei. De aici rezulta ca
a scazut performanta financiara a intreprinderii.

2
6. Rezultatul current ( EBT )

EBT = Rezultatul exploatarii + Venituri financiare – Cheltuieli financiare


EBT0 = 5028034 + 135651 – 605212 = 4558473
EBT1 = 4946904 + 120574 – 975910 = 4091568

Interpretare: Putem afirma ca rezultatul curent ( toate operatiunile curente) a scazut in anul t-1
fata de anul t cu o valoare de 466905 lei.

7. Rezultatul brut

Rezbrut = EBT + Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare


Rezbrut0 = 4558473 + 21530 – 58820 = 4521183
Rezbrut1 = 4091568 + 34020 – 84050 = 4041538

Interpretare: Se observa o scadere a rezultatului brut in anul 1 fata de anul 0 cu 479645 lei,
aceasta scadere datorandu-se diferentei semnificative a EBT.

8. Rezultatul net al exercitiului financiar (Rnet)

Rnet = Rezbrut – Impozit pe profit si alte elemente de impozit


Rnet0 = 4521183 – 723389 = 3797794
Rnet1 = 4041538 – 617846 = 3423692

Interpretare: Putem afirma ca la sfarsitul anului rezultatul net al ex. fin. este mai mic cu
374102lei fata de incaputul anului. Aceasta diferenta reiese din scaderea rezultatului brut.

9. Cifra de afaceri neta (CAn)


CAn =Vanzari de marfuri + Productia vanduta
CAn0= 590300+50590500=51180800
CAn1= 485600+51000000=51485600

3
Interpretare: In anul 1 cifra de afaceri neta a crescut cu 304800lei fata de anul 0, iar aceasta
crestere se datoreaza cresterii productiei vandute.

Analiza situatiei patrimoniale

Situatia neta = Activ – Datorii totale

= Capitaluri proprii – Sub. pentru investitii – Provizioane reglementate

SN0 = (11018177+7913632)-(7839809+2900000)=8192000

SN0 =CP0 deoarece subv pentru inv =0 si Provizioanele reglementate= 0

SN1 =(9296550+11778805)-(10831360+2500000)=7744000

SN1 = CP1 deoarece subv pentru inv =0 si Provizioanele reglementate= 0

Interpretare: Situatia neta de la sfarsitul anului sa redus fata de situatia neta de la inceputul
anului cu 448000 lei deoarece sa inregistrat o crestere a datoriilor.

CP : - CP0 = 8192000

-CP1 = 7744000

Cap. Perm 0 =CP0 +DTL0 = 8192000+2900000=11092000

Cap. Perm 1 =CP1 +DTL1 = 7744000+2500000=10244000

Structura capital

Cat % din Cap.Perm este CP

𝑋
x 11092000=8192000 X= 73,86 % este CP din Cap. Perm0
100

Cap. Perm0 : - CP0 = 73,86 %

4
- DTL0=26,14%

𝑥
x 10244000 = 7744000
100

Cap. Perm1: - CP1 = 75,595%

- DTL1 =24,405%

Analiza echilibrului financiar

1. Fond de rulment = Cap propriu – Total active imobilizate

FR= Cap.Perm - AI Cap. Perm = Cap Propriu + DTL

FR0 = Cap Perm0 – AI0 = 11092000-11018177=73823

FR1 = Cap Perm1 – AI1 = 10244000- 9296555= 947445

Interpretare: Fondul rulment a crescut la sfarsitul anului cu 873622lei fata de valaorea de la


inceputul anului ceea ce atesta existeta unui echilibru financiar satisfacator pe termen lung cat si
pe termen scurt.

2. Necesarul de fond de rulment

NFR = AC – DC = (Stocuri + Creante) – Datorii de exploatare


NFR0=(7100762+443500)- 7839809= - 295547
NFR1=(9827518+1199150)- 10831360= 195308

Interpretare:Cresterea necesarului de fond de rulment la sfarsitul anului este favorizata de


accelerarea incasarilor si relaxarea platilor, ceea ce reflecta un decalaj favorabil intre durata de
recuparare a creantelor si termenul de plata a furnizorilor.

3. Trezoreriea neta

5
TN=FR – NFR
TN0 = FR0 – NFR0 = 73823+295547=369370
TN1= FR1 – NFR1 = 947445 – 195308= 752137

Interpretare:Trezoreria neta la sfarsitul anului sa realizat cu ajutorul cresterii fondului de


rulment si scaderea necesarului fondului de rulment.

Analiza indatorarii

1. Rata de indatorire globala


a) raportul la total pasiv
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖
RIG= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣

7839809+2900000
Rîg 0=7839809+2900000+8192000 ∗ 100 = 56,7289%

108313360+2500000
Rîg 1= 13331360+7744000 ∗ 100= 63,25566%

Interpretare: Se poate afirma ca rata de indatorare globala a firmei a crescut la sfarsitul anului
cu 6,52% fata de cea de la inceputul anului, ceea ce arata o crestere a gradului de dependenta a
intreprindetii fata de terti.

b) raportat la total capitaluri proprii

10739809
Coef îg 0 = = 1,3110118 ( ≤ 2 )
8192000

13331360
Coef îg 1 = =1,7215082 ( ≤ 2 )
7744000

2.Rata de îndatorare la termen

a)Raportat la capitalurile permanente

Coef î t = datorii pe termen lung/capitaluri permanente

2900000
Coef î t 0 = 8192000 + 2900000 = 0,26114496(≤ 0,5)

6
2500000
Coef î t 1 = 7744000 + 2500000 = 0,2440452 (≤ 0,5)

b)Raportat la capitalul propriu

𝐷𝑇𝐿
Coef î t = 𝐶𝑃

2900000 2500000
Coef î t 0 = 8192000 = 0,3540039 (≤ 1) Coef î t 1 = 7744000 = 0,3228305 (≤ 1)

Interpretare: Interprinderea dispune de capacitate de indatorare pe o perioada mai mare de un


an si nu este susceptibila riscului de insolvabilitate.

3.Capacitatea reala de autofinanțare (CAF)

CAF=EBE + Alte venituri din exploatare – Alte cheltuieli din exploatare + Venituri financiare –
Cheltuieli financiare + Venituri excepționale – Cheltuieli excepționale – Impozit pe profit =
Doar o parte din capacitatea de autofinanțare poate fi folosită pentru finanțarea activităților.

CAF=Profit net+Amortizări-Participații-Dividende

CAF=EBE+Alte venituri din exploatare-Alte cheltuieli din exploatare+Venituri financiare-


Cheltuieli financiare+Venituri excepționale-Cheltuieli exceționale-Impozit pe profit.

AF=CAF – Dividende – Cote manageriale- Participarea salariaților la profit

CAF0=6756064+0-176058+135651-605212+21530+58820-723389=5349766

AF 0 = 5349766 x 753202 -180000=4416564

CAF 1 =6602088 + 0-255587 + 120574 -975910+34020-34050-617846=4823269

AF 1=4823289 x 65911-150000=4607378

Interpretare: CAF a scazut la sfarsitul anului , comparativ cu valaorea sa de la inceputul anului


ceea ce reprezinta diminuarea potentialului financiar al firmei. Pe de alta parte gradul de
autofinantare creste cu 190814 lei reprezentand o sursa de finantare independenta si stabile.

7
4.Coeficientul de îndatorare pe termen lung

DTL
Ci = Total active

2900000
Ci 0 = 18931809 = 0,1531813

2500000
Ci 1= 18931809 = 0,1320528

Profit net+Amortizări−Dividende
S d = Rate credite+Dobânzi credite(plată anuală pentru deservirea creditului)+Credite scadente+Dobândă

3797794+1728030−753202
Sd0= *100= 51,45%
3193341+3155455+572160

3243692+1655184−65911
Sd1= *100= 52,1%
3234050+5105805+935060

5.Rata de acoperire a dobânzii

Profit net+cheltuieli cu dobânzile


Rad= cheltuieli cu dobânzile

3797794+572160
Red0= = 7,6376
572160

3249622+935160
Red1= = 4,4689
935160

6.Perioda de rambursare a datoriilor

datorii.totale
P= x 360
CA

7839809  2900000
Po = x 360=> P o = 76 zile
51180800

10831360  2500000
P1= x 360=> P 1 = 94 zile
51485600

8
Interpretare: Perioada de rambursare a datoriilor a crescut la sfarsitul anului la 94 de zile, cu 18
zile mai mult decat la inceputul anului.

Analiza lichiditatii

1.Rata lichidității globale

active circulante
R lg = x100
pasive curente

7913632
R lg 0 = x100=> R lg 0 =100,94%
7839809

11778805
R lg1 = x100=> R lg1 =108,747%
10831360

Interpretare: Se poate afirma ca cei doi indicatori ai ratei lichiditatii sunt mai mari ca 1, de unde
rezulta ca firma are o lichiditate buna.

2. Rata lichidității reduse

active circulante - stocuri creante - disponibil itati


R lr = =
pasive circulante pasive circulante

7913632  7100762
R lr 0 = =0,1036
7839809

11778805  9827518
R lr1 = =0,1801
10831360

3.Rata lichidității imediate

disponibil itati
R li =
pasive curente

9
369370
R li0 = =0,0471146
7839809

752137
R li1 = =0,0694406
10831360

4.Viteza de rotație a stocurilor

CA(vanzari)
VR=
stocuri

Durata de rotație a stocurilor

stocuri
(D rs )= x360
CA

51180800
VR 0 = =7,2077
7100762

7100762
D rs 0 = x360=50 zile
51180800

51485600
VR 1 = =5,2389
9827518

9827518
D rs1 = x360=69 zile
51485600

5. Durata medie a creditului-client

creante  clienti
Durata(zile)= x360
CA

CA
Viteza de rotație a crențelor=
creante  clienti

333080
D z0 = x360=3 zile (2,34 zile)
51180800

10
51180800
V rc 0 = =153,65918
333080

887100
D z1 = x360=7 zile (6,2 zile)
51485600

51435600
V rc1 = =58,038
887100

5. Durata medie a creditului furnizor:

𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜𝑟
𝐷𝑧 = ∙ 360
𝐶𝐴

𝐶𝐴
𝑉𝑟 𝑐𝑓. =
𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜𝑟

3155455
𝐷𝑧 0 = ∙ 360 = 230 𝑧𝑖𝑙𝑒
51180800

51180800
𝑉𝑟 𝑐𝑓.0 = = 16,219784
3155455

5105805
𝐷𝑧 1 = ∙ 360 = 36 𝑧𝑖𝑙𝑒
51485600

51485600
𝑉𝑟 𝑐𝑓. 1 = = 10,083788
5105805

Analiza rentabilităţii şi productivităţii

1. Rata de rentabilitate economică (RRE)

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒


𝑅𝑅𝐸 = ∙ 100 [%]
𝐶𝑎𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡

52968060
𝑅𝑅𝐸 0 = ∙ 100 [%] = 70,62%
7500000

11
53445868
𝑅𝑅𝐸 1 = ∙ 100 [%] =68,26%
7500000

𝐶𝑖 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 + 𝑁𝐹𝑅 + 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡ăţ𝑖 = 𝐴𝐹𝑅 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖 + 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑛ţ𝑒

2. Rata rentabilităţii financiare (Rrf)

𝑅𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡
𝑅𝑟𝑓 = ∙ 100 [%]
𝐶𝑟

3797794 3243692
𝑅𝑟𝑓 0 = ∙ 100 [%] = 46,05979 % 𝑅𝑟𝑓 1 = ∙ 100 [%] = 41,88651 %
8192000 7744000

Interpretare: Ratei rentabilitatii financiare a scazut cu 4,17% la finele anului fata de valoarea
de la inceputul anului, diminuarea sa se explica prin scaderea ratei rentabilitatii economice.

3. Rata rentabilităţii de exploatare:

𝑅𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒


𝑅𝑟 𝑒𝑥𝑝 = ∙ 100[%]
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒

5028034
𝑅𝑟 exp 0 = ∙ 100[%] = 10,48817 %
47940026

4946904
𝑅𝑟 exp 1 = ∙ 100[%] = 10,20001 %
48498964

Interpretare: Putem afirma ca rata rentabilitatii de exploatare are tendinta descrescatoare ca


urmar a cresterii cheltuielilor de exploatare.

4. Rata rentabilităţii comerciale:

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡
𝑅𝑟 𝑐𝑜𝑚 = ∙ 100[%]
𝐶𝐴

4521183
𝑅𝑟 𝑐𝑜𝑚 0 = ∙ 100[%] = 8,83374 %
51180800

12
4041538
𝑅𝑟 𝑐𝑜𝑚 1 = ∙ 100[%] = 7,84984 %
51485600

Interpretare: Diminuarea profitului brut a dus la o scadere a ratei rentabitatii comerciale cu


0,9839% la sfarsitul anului.

5. Productivitatea muncii:

Valoarea productivităţ𝑖𝑖
Productivitatea muncii =
Număr de angajaţi

Valoarea productivităţ𝑖𝑖
Productivitatea muncii(lei/oră) =
Număr de angajaţi ∙ Nr. ore muncă

50590500
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖0 = = 40472,40 𝑙𝑒𝑖/𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟
1250

50590500
Productivitatea muncii0 (lei/oră)= =238,07lei/oră
1250∙170

51000000
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖1 = = 48341,23 𝑙𝑒𝑖/𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟
1055

51000000
Productivitatea muncii1 (lei/oră)= =284,36 lei/oră
1055∙170

Interpretare: Se poate afirma ca se realizeaza o crestere a productivitatii muncii datorita


cresterii valorii productivitatii (progresul tehnic; perfecţionarea organizării conducerii, producţiei
şi muncii; calificarea, perfecţionarea profesională şi creşterea îndemânării executanţilor.)

6. Remunerarea factorului muncă:

𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡. 𝑐𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠.
𝑅𝑒𝑚 =
𝑉𝐴𝐷

23601353
𝑅𝑒𝑚0 = = 0,7766158
30389997

23373806
𝑅𝑒𝑚1 = = 0,7788397
30011059
13
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡. 𝑐𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠.
𝑅𝑒𝑚 =
𝐶𝐴

23601353
𝑅𝑒𝑚0 = = 0,4611368
51180800

23373806
𝑅𝑒𝑚1 = = 0,4539872
51485600

7. Productivitatea capitalului investit:

𝐶𝐴
𝑃𝑟𝑜𝑑 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑒

51180800
𝑃𝑟𝑜𝑑0 = = 4,6451241
11018177

51485600
𝑃𝑟𝑜𝑑1 = = 5,5381375
9296555

Interpretare: Se realizeaza o crestere a productivitatii capitalului investit cu 19% datorita


cresterii cifrei de afaceri, concomitent cu scaderea activelor imobilizate nete.

8. Rata valorii adăugate:

𝑉𝐴𝐷
𝑅𝑉𝐴𝐷 = ∙ 100
𝐶𝐴

30389997
𝑅𝑉𝐴𝐷 0 = ∙ 100 = 59,3772%
51180800

30011059
𝑅𝑉𝐴𝐷 1 = ∙ 100 = 58,29019%
51485600

Interpretare: Se realizeaza o scadere a ratei valorii adaugate cu 1,087% la sfarsitul anului


deoarece a scazut VAD, concomitant cu cresterea CA.

14