Sunteți pe pagina 1din 18

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI.............................................................................................................3
II. TITULAR..........................................................................................................................................3
III. DESCRIEREA PROIECTULUI..........................................................................................................4
IV. DEVIZUL DE CONSTITUIRE AL PENSIUNII....................................................................................7
V. DESCRIEREA PIEŢEI DE APROVIZIONARE.......................................................................................10
VI. CHELTUIELI................................................................................................................................11
VII. PERSONAL ŞI INSTRUIRE...........................................................................................................13
VIII. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI........................................................................................13
IX. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII ZONEI.............................................................15
X. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI.......................................................................16
XI. BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................18

2
I. DENUMIREA PROIECTULUI

Se propune construirea unei pensiuni turistice de 4 margarete numita SC CARMEN


SYLVA SRL cu următoarele dotări: amenajare spatii verzi, parcare, loc de joaca pentru copii,
grătar, realizare puţ forat şi staţie epurare ape reziduale.

Obiectivele proiectului

Ca obiective generale, se urmăresc valorificarea potenţialului turistic al zonei intern şi


internaţional, care să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi implicit la creşterea
veniturilor, care pe termen lung să conducă la dezvoltarea mediului de afaceri şi la
revigorarea socială, economică, financiară a zonei.

În ceea ce priveşte obiectivele specifice, se doreşte crearea şi menţinerea locurilor de


muncă în domeniul turismului, creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, crearea,
îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; creşterea numărului de
turişti şi a duratei vizitelor acestora.

Din punct de vedere operaţional, s-au stabilit următoarele obiective: dezvoltarea şi


îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică, crearea de facilităţi recreaţionale
în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic, dezvoltarea sistemelor de
informare şi promovare turistică;

II. TITULAR

- Numele companiei: SC CARMEN SYLVA SRL

- Adresa poştală: sat Cacica, judeţul Suceava

- Numărul de telefon/ fax: 0230/527896

- Adresa de e-mail: pensiunea_carmensylva@yahoo.com

- Adresa paginii de internet: www.pensiuneacarmensylva.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager: Aştefănoaie Lavinia Gabriela

- administrator: Jechiu Tatiana


- responsabil pentru protecţia mediului: Cernovschi Daniela Andreea

3
III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Zona şi amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea ) investiţiei, suprafaţa juridică


ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrare:
Regiunea: Regiunea de dezvoltare N-E
Suprafaţa terenului: 1600 m²
Situaţia juridică a terenului: Proprietate privată
2.Caracteristicile geografice ale terenului din amplasament (studiu geografic, studii
topografice, nivel maxim al apelor freatice, date climatice) – dacă investiţia o impune.
Pânza freatică se află în această zonă la o adâncime de circa 20m.
Terenul prezintă o înclinaţie de 6º.
Clima este de tip baltic cu ierni mai lungi şi geroase şi cu precipitaţii abundente (peste
600mm anual). Temperaturile medii anuale variază între 0ºC şi 6ºC iarna şi 5ºC şi 12ºC vara.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune construirea unui spaţiu de cazare
de 20 camere, care va avea structură în cadre de beton armat cu zidărie de BCA cu planşee
din beton şi centuri de beton armat. Acoperişul tegola va fi aşezat pe şarpanta de lemn şi va
avea ferestre, câte una pentru fiecare cameră de la mansardă.
Restaurantul va avea o capacitate maximă de 100 locuri, în cadrul căruia este
organizat un bar.
Pensiunea are un spaţiu de joacă pentru copii prevăzut cu 2 balansoare, 2 spaţii cu
nisip, 2 căsuţe şi alte accesorii potrivite pentru categoria de vârstă 0-3 ani, foişor cu o
capacitate de 30 locuri şi 2 grătare profesionale, piscina interioară şi parcare.

1.Pentru clădiri: deschideri, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi


înălţimea acestora, volumul construit.
Aria construită: 199 mp
Aria desfăşurată: 398 mp
Numărul de niveluri: 2(parter-3m , etaj 1-2,5m h)
Volumul construit: 1010,5 m³
2.Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, hidrofoare,
ascensoare etc. )
Centrală termică Viessmann
Date generale:
- Categorie: centrale termice
- Tip: murală
- Producător/Furnizor: Viessmann

4
Date tehnice:
- Greutate: 37 kg
- Putere: 33,3 KW
- Tiraj: forţat

Fosa septică ecologică IMHOFF este confecţionată din poliesteri armaţi cu fibră de
sticlă care nu permite lichidelor ce sunt colectate în ea să se scurgă în sol sau infiltraţii din sol
în interiorul fosei. Fosa septică asigură lichefierea parţială a materiilor poluante concentrate în
apele uzate, de asemenea asigură reţinerea materiilor solide şi a deşeurilor plutitoare.

3. Instalaţii aferente construcţiilor

Clădirea va fi echipată cu instalaţii electrice conectate la reţeaua locală.


Alimentarea cu apă va fi conectată la reţelele locale. Ţevile de apă caldă şi rece
sunt din cupru şi material plastic pe alocuri. Ţevile se vor amplasa pe drumul cel mai scurt şi
în unghi drept. În punctul cel mai de jos al instalaţiei se va amplasa un robinet de golire, iar la
punctul cel mai înalt un robinet de aerisire. Îmbinările ţevilor vor fi încastrate în zidărie numai
după o probă de presiune.
Încălzirea se va face printr-un sistem propriu de încălzire-centrală pe lemn.
Pensiunea are aparate de aer condiţionat integrat şi ventilaţie.
Clădirea va fi echipată cu un generator electric pentru situaţiile de urgenţă. Acesta
va funcţiona cu combustibili lichizi.

4. Avize şi acorduri

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:


- certificatul de urbanism cu respectarea prevederilor din PUG, cu încadrarea
amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

5.Caracteristici tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor


tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect şi
prezentarea tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv
utilităţi).

Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/echipamentelor


tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziţionate (utilizaţi formatul
tabelar prezentat mai jos).
Nr. Crt. Denumire/Tip Număr Valoare fara TVA Total cu TVA Valoare fără
utilaj/echipament bucăţi TVA -RON- -RON- TVA* nr buc
-RON-
1. Cărămidă 180 m³ 289,12 54,93 344,05 52041,6
2. Ciment 25000 kg 5,5 1,04 6,54 137500
3. Prundiş 150 m³ 15 2,85 17,85 2250
4. Nisip 150 m³ 21,20 4,02 25,22 3180

5
5. Scândură 8 m³ 386,56 73,44 460 3092.48
6. Grinzi 5 m³ 319,33 60,67 380 1596,65
7. Tablă Lindab 250 m² 8,41 1,59 10 2102,5
8. Cuie tablă 25 kg 2,5 0,47 2,97 62.5
9. Cuie construcţii 35 kg 3,81 0,72 4,53 133,35
10. Glet 1150 l 1,1 0,2 1,3 1265
11. Var lavabil 1290 kg 0,5 0,09 0,59 645
12. Gresie 215 m² 18,49 3,51 22 3975,35
13. Parchet 135 m² 21 3,99 24,99 2835
14. Faianţă 100 m² 10,5 1,99 12,49 1050
15. Uşă intrare 3 buc. 380 68,4 448,4 1140
termopan
16. Uşă interioară lemn 32 buc. 192 36,48 228,48 6144
17. Centrală termică 1 buc. 1376 261,44 1637,44 1376
18. Calorifer 24 buc. 155,83 29,60 185,43 3739,92
19. Bec economic 60 buc. 5.8 1,1 6,9 348
20. Întrerupător 25 buc. 5,54 0,94 5,9 138,5
21. Priză 30 buc 5,89 1,11 7 176,7
22. Geamuri termopan 14 buc 382,30 72,63 454,93 5352,2
23. Pat single 4 buc. 210 39,9 249,9 840
24. Pat dublu 5 buc. 284,88 54,12 339 1424,4
25. Noptieră 14 buc. 57,78 10,97 68,75 808,92
26. Şifonier 8 buc. 546,99 103,92 650,91 4375,92
27. Comodă tv 9 buc. 91,6 17,40 109 824,4
28. Birou calculator 2 buc. 249 47,31 296,31 498
29. Televizor 10 buc. 675,41 128,32 803,73 6754,1
30. Calculator 2 buc. 1500 285 1785 3000
31. Monitor 2 buc. 600 114 714 1200
32. Tastatură 2 buc. 25 4,75 29,75 50
33. Mouse 2 buc. 20 3,8 23,8 40
34. Cameră web 1 buc. 50 9,5 59,5 50
35. Telefon fix 1 buc. 70,5 13,39 83,89 70,5
36. Imprimantă 1 buc. 222 42,18 264,18 222
37. Scaun birou 2 buc. 200 38 238 400
38. Cabină duş 9 buc. 1091,6 207,40 1299 9824,4
39. Chiuvetă baie 11 buc. 76,23 14,48 90,71 838,53
40. Vas toaletă 11 buc. 150,43 28,57 179 1654,73
41. Mobilier recepţie 1 buc. 500 95 595 500
42. Masa patru persoane 9 buc. 250 47,5 297,5 2250
43. Scaun restaurant 36 buc. 90 17,1 107,1 3240
44. Frigider alimente 2 buc. 1428,49 271,41 1699,9 2856,98
45. Frigider băuturi 2 buc. 700 133 833 1400
46. Aragaz 2 buc. 1478 280,82 1758,82 2956
47. Hotă electrică 2 buc. 1000 190 1190 2000
48. Chiuvetă bucătărie 6 buc. 180 34,2 214,2 1080
49. Masă bucătărie 3 buc. 950 180,5 1130,5 2850
50. Cuptor electric 1 buc. 2000 380 2380 2000
51. Cuptor cu 1 buc. 168,12 31,94 200,06 168,12
microunde
52. Maşină-spălat 1 buc. 2100 399 2499 2100
farfurii
53. Maşină-spălat 1 buc. 1500 285 1785 1500
pahare
54. Masă caldă-farfurii 1 buc. 459 87,21 546,21 459
55. Mixer 1 buc 310 58,9 368,9 310
56. Tocător carne 1 buc. 302,44 57,46 359,9 302,44
57. Dulap-farfurii 1 buc. 305 57,95 362,95 305

6
58. Cratiţe 10 buc. 65 12,35 77,35 650
59. Accesorii bucătărie 20 buc. 5 0,95 5,05 100
60. Suport oale 1 buc. 86 16,34 102,34 86
61. Set tacâm/persoană 45 buc. 30 5,7 35,7 1350
62 Farfurie suport 50 buc. 9 1,71 10,71 450
63 Farfurie antreu 50 buc. 9 1,71 10,71 450
64. Farfurie jur 50 buc. 6 1,14 7,14 300
65. Bol ciorbă 50 buc. 6 1,14 7,14 300
66. Pahare 200 buc. 4 0,76 4,76 800
67. Oliviera 10 buc. 9,1 1,72 10,82 91
68. Set cuţite bucătărie 1 buc. 349,99 66,49 416,48 349,99
69. Maşină de spălat 1 buc. 1343,7 255,30 1599 1343,7
haine
70. Faţă de masă 20 buc. 50 9,5 59,5 1000
71. Fier de călcat 2 buc. 140,78 26,74 167,52 281,56
72. Aspirator cu spălare 2 buc. 622 118,18 740,18 1244
73. Găleata+mop 3 buc. 8.2 1,55 9,75 24,6
74. Suport alimente 2 buc. 100 19 119 200
magazie
75. Suport băuturi 2 buc. 85 16,15 101,15 170
76. Cântar bucătărie 2 buc. 37,5 7,12 44,62 75
77. Set prosoape 20 buc. 100,01 19 119,01 2000,2
78. Perdele 70 m 22 4,18 26,18 1540
79. Lenjerie pat 16 buc. 120 22,8 142,8 1920
80. Pernă 16 buc. 12,1 2,29 14,39 193,6
81. Floare ghiveci 22 buc. 58,70 11,15 69,85 1291,4
82. Tablou 11 buc. 42 7,98 49,98 462
TOTAL 26769,93 5082,16 31850,61 305971,24

IV. DEVIZUL DE CONSTITUIRE AL PENSIUNII


Val.
Cod Sp.ma Pret material
Pozitie resursa U/M Cantitate t materiale e
Val.
Sp.ma Pret manoper
Corectii n manopera a
Val.
Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj utilaj
Val.
Pret transpor
Observatii transport t
Liste anexa Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate/U Greutate
M totala

TSC02A1
1 82 SUTE MC 7,50000 0,00% 0 0
0,00% 0 0
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT 0,00% 37 279
UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 0 0
0 279
0 0
TSD16A1
2 82 M CUB 180,00000 0,00% 25 4.532
0,00% 13 2.268
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA
DE BALASTARE 0,00% 1 176

7
CF.COMPACTAT CU RULOU COMPR.DE 10-
12T 0 0
1 6.977
2 401
TSF03B1
3 82 MP 300,00000 0,00% 199 59.678
0,00% 7 1.950
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG
ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL 0,00% 0 0
.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21-0,6M INTRE
DULAPI 0 0
1 61.628
0 1
TSA24B1
4 82 ORE 20,00000 0,00% 0 0
0,00% 0 0
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN
CU INFILTR.P 0,00% 10 200
UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE
8,1-14KW 0 0
0 200
0 0
CA01D1
5 82 M CUB 28,00000 0,00% 127 3.556
0,00% 38 1.052
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIME 0,00% 5 128
LA CONSTRUCTII CU H<35M 0 0
4 4.736
3 78
L:10173 -0005:CZ0102A1 -PREPARARE BETON
B50 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII CENTRALIZATE $
CZ0301A
1 5.257,0000
6 82 KG 0 0,00% 2 11.150
0,00% 0 1.735
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE
PT.FUNDATII IZOL.CONTI 0,00% 0 641
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-
8MM $ 0 0
0 13.526
0 5
CZ0301E
1 13.835,000
7 82 KG 00 0,00% 2 29.344
0,00% 0 3.459
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE
PT.FUNDATII IZOL.CONTI 0,00% 0 1.688
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-
16 MM $ 0 0
0 34.491
0 14
CC01C1 13.835,000
8 82 KG 00 0,00% 0 880
0,00% 0 2.767
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI 0,00% 0 0
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE
PLASTICE 0 0
0 3.647
0 0
CB04A1
9 82 MP 47,00000 0,00% 2 77
0,00% 8 385

8
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA C 0,00% 0 0
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI 0 0
1 463
0 0
CA02D1
10 82 M CUB 183,00000 0,00% 293 53.599
0,00% 31 5.683
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE S 0,00% 8 1.478
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR.CU
GROS.> 30CM 0 0
3 60.760
3 478
L:10173 -0054:CZ0107E1 -PREPARARE BETON
B250 AGREG.GRELE <31MM,CIMENT
PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN
INST.CENTRALIZATE $
TSD05A1
11 82 SUTE MC 1,14000 0,00% 0 0
0,00% 88 101
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT 0,00% 104 118
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN
PAM.NECOEZ. 0 0
9 219
0 0
CB04A1
12 82 MP 220,00000 0,00% 2 361
0,00% 8 1.804
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA C 0,00% 0 0
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI 0 0
1 2.165
0 0
CC02D1 3.445,0000
13 82 KG 0 0,00% 0 300
0,00% 0 965
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI 0,00% 0 0
STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU DIST DIN
PLASTIC 0 0
0 1.264
0 0
CA02J1
14 82 M CUB 31,00000 0,00% 293 9.091
0,00% 31 975
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII
CU H<35M,IN PLA 0,00% 6 173
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII>10CM 0 0
3 10.239
3 87
L:10173 -0054:CZ0107E1 -PREPARARE BETON
B250 AGREG.GRELE <31MM,CIMENT
PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN
INST.CENTRALIZATE $
Greutat
e 1064,8758 Total
totala 87 materiale 172.569
Total Total
ore 2314 manopera 23.143
Total utilaj 4.882

9
V. DESCRIEREA PIEŢEI DE APROVIZIONARE

Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenţă şi strategia de piaţă ce va fi aplicată


pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

POTENŢIALII FURNIZORI AI ASOCIATULUI


Denumire furnizor de materii Produs furnizat şi Valoare
% din total
prime/materiale Adresa cantitate aproximativă
achiziţii
auxiliare/produse/servicii aproximativă -RON-
Şheia, nr. 5,
S.C. MUHA S.R.L. Beton, 10 t/lună 11.000 RON 4,77 %
Suceava
Ipoteşti, nr.
S.C. ELENA TRANS S.R.L. Fier, 7t/lună 18.200 RON 8,69 %
3,Suceava
Polistiren, 2000
S.C.DUO MAT S.R.L. Iţcani, Suceava 1650 RON 0,76 %
m²/lună
Plasă de fibră, 1500
3100 RON 1,43 %
m²/lună
BCA, 500 m³/lună 171.000 RON 81,7 %
Calea Unirii,
S.C. BAU MAX S.R.L. Gresie, 50 m²/lună 1200 RON 0,57 %
nr.20, Suceava
Faianţă, 20m²/lună 420 RON 0,2 %
Obiecte sanitare, 50
5000RON 2,38%
buc/lună
TOTAL 211570 RON 100 %

Referitor la concurenţă, putem afirma că este destul de puternică, având în vedere


faptul că zona are un potenţial turistic ridicat. Dintre potenţiali concurenţi enumerăm: Casa
Rita, Pensiunea Casa Domnească, Pensiunea Iazurile Bucovinei.
Pentru a face faţă acestor concurenţi, la intrarea pe piaţă se intenţionează acordarea
unor facilităţi clienţilor, cum ar fi: tarife mai mici, cazare 2 nopţi a treia gratuit, un meniu mai
diversificat, cu o varianta specială raw vegan.

10
VI. CHELTUIELI

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr.
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt

Cheltuieli cu materiile
1 prime si cu materialele RON 100.000 91.000 80.000 19.500 12.000 13.600 8.500 10.000 290.500 44.100 50.000 42.000 40.500
consumabile

Alte cheltuieli
2 RON 2.100 1.300 4.000 2.300 1.500 1.200 1.245 3.456 9.700 7.401 2.300 2.000 1.900
materiale

Alte cheltuieli din afara


3 RON 3.600 3.000 2.500 3.400 3.500 3.300 3.300 3.400 12.500 13.500 10.000 11.350 11.000
(cu energia si apa)

Cheltuieli privind
4 RON 2.340 3.700 2.900 3.000 4.000 2.600 2.300 4.200 11.940 13.100 12.200 12.000 13.000
marfurile

Cheltuieli materiale –
5 RON 108.040 99.000 89.400 28.200 21.000 20.700 15.345 21.056 324.640 78.101 74.500 67.350 66.400
total

Cheltuieli cu personalul
6 RON 55.000 55.000 55.000 55.000 55.500 55.500 55.500 55.500 220.000 222.000 225.000 267.000 260.000
angajat

Cheltuieli cu
7 asigurarile si protectia RON 4.670 4.670 4.670 4.670 4.700 4.700 4.700 4.700 18.680 18.800 18.500 18.500 18.500
sociala

Cheltuieli cu personalul
8 RON 59.670 59.670 59.670 59.670 60.200 60.200 60.200 60.200 238.680 240.800 243.500 285.500 278.500
– total

Cheltuieli cu
9 amortizarile si RON 2.350 2.350 2.350 2.350 2.300 2.300 2.300 2.300 9.400 9.200 8.000 8.000 8.000
provizioanele

Cheltuieli privind
10 RON 3.200 3.510 3.245 3.500 3.200 3.510 3.245 3.500 13.455 13.455 14.000 14.000 14.000
prestatiile externe

11
Cheltuieli cu impozite,
11 taxe si varsaminte RON 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 12.400 12.400 11.500 11.500 11.500
asimilate

Alte cheltuieli de
12 RON 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 6.000 52.000 52.000 52.000
exploatare

Cheltuieli pentru
14 RON 176.360 169.130 159.265 98.320 91.300 91.310 85.690 91.656 603.075 359.956 403.500 438.350 430.400
exploatare - total

12
VII. PERSONAL ŞI INSTRUIRE

Total personal existent 9 angajaţi, din care personal de execuţie 6 angajaţi, cu studii
medii, personalul din conducere, 3 angajaţi sunt absolvenţi de studii superioare.
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei.
Locuri de muncă nou-create: 8.
Responsabil legal- Aştefănoaie Lavinia Gabriela
Responsabil tehnic – Cernovschi Daniela-Andreea
Responsabil financiar – Jechiu Tatiana
Responsabil contabil – Astefanoaie Lavinia-Gabriela

VIII. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi.


În procesul de estimare a duratei de execuţie a obiectivelor de construcţii şi a
planificării activităţilor,începând cu data semnării contractului de finanţare cu Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, proiectantul va lua în calcul şi perioadele de timp
nefavorabil realizării investiţiilor.

13
DIAGRAMA GANTT

Lunile anului
Activităţi Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug

1. Realizarea x
planului
1.1. Avize şi acorduri x
1.2. Stabilire caiet x
sarcini
2. Stabilire contacte x
2.1. Potenţiali x
furnizori
2.2. Negocieri x
contracte
3. Realizarea x x x x x x x x x
construcţiei
3.1. Achiziţie x x x
echipamente
3.2. Achiziţie x x x x x
materiale
4. Începerea efectivă x
a construcţiei
4.1. Fundaţie x
4.2. Zidire nivel I x
4.3.Turnare placă x
4.4. Zidire nivel II x
(etaj 1)
4.5.Construirea x
acoperişului
5. Finisaje interioare x
5.1. Tencuieli, x
văruirea pereţilor
5.2. Executarea x
instalaţiilor electrice
şi sanitare
6. Finisaje exterioare x
6.1. Tencuiala x
pereţilor, decorativa
7. Politici de x x x
marketing
7.1. Pliante x
publicitare, benere
8. Recepţia clădirii x

8.1. Controlul x
organelor autorizate
9. Darea în folosinţă x
a clădirii
9.1. Festivitatea de x
inaugurare a
pensiunii
9.2. Primirea primilor x
clienţi

Putem observa din graficul realizat ca proiectul are o durata de implementare de 9 luni.
IX. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII ZONEI

Potenţialul turistic regional este foarte ridicat, cu un bogat patrimoniu cultural şi


arhitectural, însă acestea nu sunt folosite la întreaga lor capacitate din cauza lipsei dotării
tehnice corespunzătoare, a reclamei turistice insuficiente sau datorită prestării unor servicii de
slabă calitate.
Activitatea economică a regiunii în ultimii ani se caracterizează prin intrarea în declin
a ramurilor industriale, această situaţie având un impact negativ asupra şomajului. Şomajul
afectează toate categoriile de vârstă, o mulţime de profesii şi ambele sexe, având în vedere
procesul de restructurare care se manifestă în economie. Agricultura domină ca activitate
principală.
Spaţiul rural este depozitarul a importante resurse economice la nivelul regiunii:
- Materii prime pentru industrie;
- Resurse agricole;
- Resurse forestiere;
- Resurse piscicole;
- Resurse turistice.
Elementele fizico-geografice pozitive pot fi numeroasele monumente ale naturii
precum şi complexitatea mare de resurse ale naturii, zone ce prezintă totodată valori
peisagiste deosebite şi de patrimoniu istoric,cultural,de arhitectură şi etnografie.
Din punct de vedere social se constată în ultimii ani migraţia demografică, în special a
populaţiei tinere şi mature (19-49 ani), din mediul rural în mediul urban, motivaţi de condiţiile
de viaţă şi muncă oferite de centrele urbane, fapt ce conduce la îmbătrânirea populaţiei în
mediul rural.
În urma considerentelor de mai sus, se pot trage mai multe concluzii.
În ciuda elementelor valoroase de potenţial, perturbaţiile majore care s-au produs în
spaţiul rural în ultimele decenii au afectat toate componentele vieţii economico-sociale: s-au
schimbat relaţiile economice, sistemul de valori, comportamentul individual, fundamentele
vieţii comunitare rurale ale regiunii. În aceste condiţii, spaţiul rural al regiunii N-E, ca de
altfel la nivelul întregii ţări,a cunoscut, în ansamblu, un progres regresiv.
Cu toate acestea, regiunea are un potenţial turistic foarte important, prezentând interes
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.
Patrimoniul cultural-istoric al regiunii este o valoare componentă a patrimoniului
cultural-european şi internaţional, rezultat dintr-o evoluţie istorică bine cunoscută.
Dimensiunea culturală a turismului rural asigură valorificarea integrală a resurselor
turistica antropice şi, în primul rând, a patrimoniului cultural-istoric.

15
X. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. Pret in An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt RON/UM

Vanzari fizice previzionate


cazare
1 150 27.000 27.500 26.500 28.000 26.000 28.100 23.000 24.350 109.000 101.450 87.000 87.000 89.590
camera pat dublu paturi
cazare
2 100 18.000 20.000 19.500 22.000 17.200 22.000 21.450 23.000 79.500 83.650 129.600 135.000 150.000
camera pat simplu paturi
Vanzari valorice previzionate
cazare camera
1 150 RON 4.050.000 4.125.000 3.975.000 4.200.000 3.900.000 4.215.000 3.450.000 3.652.500 16.350.000 15.217.500 13.050.000 13.050.000 13.438.500
pat dublu
cazare camera
2 100 RON 1.800.000 2.000.000 1.950.000 2.200.000 1.720.000 2.200.000 2.145.000 2.300.000 7.950.000 8.365.000 12.960.000 13.500.000 15.000.000
pat simplu
Venituri productie
RON 5.850.000 6.125.000 5.925.000 6.400.000 5.620.000 6.415.000 5.595.000 5.952.500 24.300.000 23.582.500 26.010.000 26.550.000 28.438.500
proprie – total
13 Alte venituri RON
Total productie
RON 5.850.000 6.125.000 5.925.000 6.400.000 5.620.000 6.415.000 5.595.000 5.952.500 24.300.000 23.582.500 26.010.000 26.550.000 28.438.50
vanduta
Total venituri din
RON 5.850.000 6.125.000 5.925.000 6.400.000 5.620.000 6.415.000 5.595.000 5.952.500 24.300.000 23.582.500 26.010.000 26.550.000 28.438.500
exploatare

16
INDICATORI FINANCIARI
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specificaţie UM Valoare

Valoare investitie (Vi)=


valoarea totala a
1 proiectului fara TVA RON 820000
Veniturile din
exploatare (Ve) =
veniturile realizate din
activitatea curenta,
conform obiectului de
activitate al
2 solicitantului. RON 24300000 23582500 26010000 26550000 28438500

Cheltuieli de exploatare
(Ce)= cheltuielile
generate de derularea
3 activitatii curente RON 603075 359956 403500 438350 430400

Rata rezultatului din


exploatare (rRe) -
trebuie sa fie minim
4 10% % 0,975182 0,984736 0,984487 0,98349 0,984866
Profitul net (Pn) -
trebuie sa fie pozitiv
pentru fiecare an
previzionat dupa
implementarea
5 proiectului RON 23696925 23222544 25606500 26111650 28008100
Durata de recuperare a
investitiei (Dr) - maxim
6 7 ani ANI 0,032373775
Rata rentabilitatii
capitalului investit (rRc)
- trebuie sa fie minim
7 5% % 28,89869 28,32018 31,22744 31,84348 34,15622
Cheltuieli financiare
8 (Cf) - total RON 0 0 0 0 0

17
XI. BIBLIOGRAFIE

1. www.finantare.ro
2. www.clubafaceri.ro
3. http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm;
4. www.apdrp.ro
5. www.eufinantare.info

18