Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI


la data de 31.12.2011

cod 20 -lei-
Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri Drepturi
bugetare bugetare Incasari pe alte constatate
initiale definitive Total, din din anii din anul realizate cai decat de incasat
care: precedenti incasari
curent

Denumirea indicatorilor *) Cod


A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI 17024830 20178871 22145813 1270597 20875216 19558483 0 2587330
I. VENITURI CURENTE 00.02 16124830 19164380 21528758 1270597 20258161 18941428 0 2587330
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 16124830 19164380 21528758 1270597 20258161 18941428 0 2587330
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod
30.10+31.10) 00.13 105000 108990 110126 0 110126 108799 0 1327
Venituri din proprietate (cod
30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 105000 108990 110126 0 110126 108799 0 1327
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 105000 108990 110126 0 110126 108799 1327
Vanzari de bunuri si servicii (cod 33.10) 00.14 16019830 19055390 21418632 1270597 20148035 18832629 0 2586003
Venituri din prestari servici si alte activitati 33.10 15998830 19031390 21394632 1270597 20124035 18808629 0 2586003
Venituri din prestari servici si alte activitati 33.10.08 266000 538320 445856 80 445776 444181 1675
Venituri din contractele incheiate cu casele
de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 14975830 17736070 20069982 1216423 18853559 17549119 2520863
Venituri din contractele incheiate cu directiile
de san pub din sume alocate de la bugetul de
stat 33.10.30 757000 757000 878794 54094 824700 815329 63465
Transferuri voluntare, altele decat
subventiile (cod 37.10.01+37.10.50) 37.10 21000 24000 24000 0 24000 24000
Donatii si sponsorizari 37.10.01 21000 24000 24000 0 24000 24000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local (cu semnul minus) 37.10.03 -1225000 -1225000 -294592 0 -294592 -294592
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1225000 1225000 294592 0 294592 294592
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
(cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.14+43.10.15) 43.10 900000 1014491 617055 0 617055 617055
Subventii del la bugetele locale pentru spitale
43.10.10 900000 476200 476200 0 476200 476200
Subventii din bugetul local pentru finantarea
sanatatii 43.10.14 0 211291 74617 0 74617 74617
Sume din veniturile propri ale MS catre
bugetele locale ptr finantarea investitiilor in
sanatate
43.10.17 0 327000 66238 0 66238 66238
Sume din veniturile propri ale MS catre
bugetele locale ptr finantarea apar si echip de
com in urg
43.10.17.01 0 42000 41400 0 41400 41400
Sume din veniturile propri ale MS catre
bugetele locale ptr finantarea reparati capit in
sanatate 43.10.17.02 0 285000 24838 0 24838 24838

*) Se înscriu denumirea şi simbolul


capitolelor şi subcapitolelor din bugetul
aprobat pe structura clasificatiei
functionale -bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul
asigurărilor pentru somaj, bugetul
Conducătorul instituţiei
Fondului national unic de asigurari sociale Conducătorul compartimentului
de sanatate, fonduri externe
Manager, financiar- contabil
nerambursabile
Ing. Tibeica Dorin si institutii publice Ec. Gafitescu Rodica
finantate integral sau partial din venituri
proprii / activitati finantate integral din
venituri proprii-(altele decat cele de
subordonare locala).