Sunteți pe pagina 1din 8

SEMINAR 12 – ANALIZA REZULTATELOR

I. APLICATII REZOLVATE

Aplicaţia 1
Se cunosc următoarele date:

Indicatori (LEI) n-1 n

1. Venituri din exploatare 10.973.183 13.415.789


1.1. Cifra de afaceri netă 10.760.228 13.078.308
2. Cheltuieli de exploatare 9.088.984 10.638.401
2.1. Cheltuieli aferente CA 8.968.780 10.454.943
3. Rezultatul din exploatare 1.884.199 2.777.388
4. Venituri financiare 569.200 517.245
5. Cheltuieli financiare 769.976 748.466
5.1. Cheltuieli privind dobânzile 55.891 38.608
6. Rezultatul financiar -200.776 -231.221
8. Venituri totale 11.542.383 13.933.035
9. Cheltuieli totale 9.858.960 11.386.868
10.Rezultatul brut (profit) 1.683.423 2.546.167
11.Rezultatul net (profit) 1.416.423 2.285.490
Calculaţi şi interpretaţi :
a.) Modificarea indicatorilor de mai sus în mărime relativă;
b.) Contribuţia factorilor direcţi la modificarea rezultatului brut;
c.) Contribuţia factorilor direcţi la modificarea rezultatului din exploatare.
Rezolvare:
a.) Utilizând informaţiile de mai sus se pot calcula:

Indicatori (LEI) I (%) Interpretare

1. Venituri din exploatare 122,25 Creşte cu 22,25%


1.1. Cifra de afaceri netă 121,54 Creşte cu 21,54%
2. Cheltuieli de exploatare 117,04 Creşte cu 17,04%
2.1. Cheltuieli aferente CA 116,57 Creşte cu 16,57%
3. Rezultatul din exploatare 147,41 Creşte cu 47,41%
4. Venituri financiare 90,87 Scade cu 9,13%
5. Cheltuieli financiare 97,2 Scade cu 2,8%
5.1. Cheltuieli privind dobânzile 69,08 Scade cu 30,92%
6. Rezultatul financiar 115,17 Creşte cu 15,17%
8. Venituri totale 120,71 Creşte cu 20,71%
9. Cheltuieli totale 115,49 Creşte cu 15,49%
10.Rezultatul brut (profit) 151,25 Creşte cu 51,25%
11.Rezultatul net (profit) 161,36 Creşte cu 61,36%

b) Profitul mediu brut la 1 leu venituri totale se calculează astfel:

 anul n-1: 1.683.423/11.542.383 = 0,1458 lei  La 1 leu venituri totale s-a realizat profit brut
în valoare de cca.15 bani (0,15 lei)

 anul n: 2.546.167/13.933.035 = 0,1827 lei  La 1 leu venituri totale s-a realizat profit brut în
valoare de cca.18 bani (0,18 lei)

Cuantificarea influenţelor factorilor asupra modificării rezultatului brut al exerciţiului financiar


se realizează după cum urmează:

Δ Rb=Rb 1−Rb0 =2 . 546 .166 - 1 . 683. 423 = 862. 743 lei


din care, datorită :
1. Influenţei modificării veniturilor totale :
Δ Rb(Vt )=2 .390 . 652 × 0,1458 = 348. 614 lei

2. Influenţei modificării profitului mediu brut la 1 leu venituri totale:

Δ Rb( prb)=13.933.035 × 0,0369 = 514.129 lei


Interpretare: În anul curent faţă de anul anterior s-a înregistrat o creştere a rezultatului brut cu
862.743 lei datorită impactului pozitiv a celor doi factori analizaţi şi anume:
 creşterea veniturilor totale cu 2.390.652 lei a avut ca efect sporirea rezultatului brut cu
348.614 lei;
 creşterea profitului mediu brut la 1 leu venituri totale cu 0,0369 lei s-a concretizat în
modificarea pozitivă a rezultatului brut al exerciţiului cu 514.129 lei.

c) Profitul mediu din exploatare la 1 leu venituri din exploatare se calculează astfel:

 anul n-1: 1.884.199/10.973.183= 0,1717 lei  La 1 leu venituri din exploatare s-a realizat
profit din exploatare în valoare de cca.17bani (0,17 lei)

 anul n: 2.777.388/13.415.789= 0,2071 lei  La 1 leu venituri din exploatare s-a realizat profit
din exploatare în valoare de cca.21 bani (0,21 lei)

Cuantificarea influenţelor factorilor asupra modificării rezultatului din exploatare în anul „n” faţă
de „n-1” se realizează astfel:
ΔRe=Re1 −Re0 =2 .777 . 388 - 1. 884 .199 = 893 .189 lei
din care:
1. Influenţa modificării veniturilor din exploatare :
ΔRe(Ve )=2. 442 . 606×0,1717 = 418 . 270 lei
2. Influenţa modificării profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare:

ΔRe( pre )=13.415.789×0,0354 = 474.919 lei


Interpretare: creşterea profitului din exploatare cu 893.189 lei s-a datorat contribuţiei favorabile
a celor doi factori direcţi, după cum urmează:
 sporirea veniturilor din exploatare cu 2.422.606 lei a avut ca efect creşterea rezultatului
din exploatare cu 418.270 lei;
 creşterea profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare cu 0,0354 lei a condus la
sporirea profitului din exploatare cu 474.919 lei.
Aplicaţia 2
Se cunosc următoarele date:

Indicatori (LEI) n-1 n

Cifra de afaceri netă 10.760.228 13.078.308


Cheltuieli aferente CA 8.968.780 10.454.943
Profitul aferent CA (Pr) 1.791.448 2.623.365
Calculaţi şi interpretaţi contribuţia factorilor direcţi la modificarea profitului aferent CA.

Rezolvare:
Pr mediu la 1 leu CA se calculează astfel:

 anul n-1: 1.791.448/10.760.228= 0,1665 lei  La 1 leu CA s-a realizat profit din vânzări în
valoare de cca.17 bani (0,15 lei)

 anul n: 2.623.365/13.078.308= 0,2006 lei  La 1 leu CA s-a realizat profit din vânzări în
valoare de cca. 20 de bani (0,20 lei)

Cuantificarea influenţelor factorilor asupra modificării profitului aferent cifrei de afaceri în anul
„n” faţă de „n-1” se realizează astfel:
ΔPr = Pr1 - Pro = 2.623.365 -1.791.448 = 831.917 lei
din care, datorită:
1.Influenţei modificării cifrei de afaceri nete:

Δ Pr (CA) = 2.318.080 x 0,1665 = 385.947 lei

2.Influenţei modificării profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri:

ΔPr( pr)=13.078.308×0,0341 = 445 .970 lei


Interpretare: Creşterea profitului aferent cifrei de afaceri cu 831.917 lei s-a datorat contribuţiei
favorabile a celor doi factori direcţi, după cum urmează:
 sporirea cifrei de afaceri cu 2.318.080 lei a avut ca efect creşterea profitului cu 385.947
lei;
 creşterea profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri cu 0,0341 lei a condus la sporirea
profitului aferent CA cu 445.970 lei.
Aplicaţia 3
Ce reflectă următoarele evoluţii:
- Indicele cheltuielilor totale = 95%;
- Indicele veniturilor totale = 90%.

Rezolvare:
Întrucât Indice chelt.totale > Indice venit.totale (95%>90%)  Rezultatul brut scade, dupa cum
urmează:
Indice Rb = (90-95)+100= 95%  Rezultatul brut scade cu 5%.
II. APLICATII DE REZOLVAT

Aplicaţia 1
Se cunosc următoarele date:

Indicatori (mii lei) n-1 n

1. Venituri din exploatare 10.970 13.415


2. Cheltuieli de exploatare 9.100 10.600
3. Rezultatul din exploatare ? ?
4. Venituri financiare 560 520
5. Cheltuieli financiare 760 740
6. Rezultatul financiar ? ?
8. Venituri totale ? ?
9. Cheltuieli totale ? ?
10.Rezultatul brut (profit) ? ?
11.Rezultatul net (profit) cu 16%
? ?
cotă de impozitare
Calculaţi şi interpretaţi :
a.) Modificarea indicatorilor de mai sus în mărime relativă;
b.) Contribuţia factorilor direcţi la modificarea rezultatului brut;
c.) Contribuţia factorilor direcţi la modificarea rezultatului din exploatare.
Aplicaţia 2
Se cunosc următoarele date:

Indicatori (MII LEI) n-1 n

Cifra de afaceri netă 15.000 12.000


Cheltuieli aferente CA 13.000 10.500
Calculaţi şi interpretaţi contribuţia factorilor direcţi la modificarea profitului aferent CA.
Aplicaţia 3
Se cunosc următoarele evoluţii:
- Indicele cifrei de afaceri = 106%
- Indicele profitului operaţional (Pr) = 102%
- Indicele timpului total de muncă (ore) = 110%
Care a fost evoluţia profitului mediu la 1 leu CA şi a productivităţii medii orare a muncii?

S-ar putea să vă placă și