Sunteți pe pagina 1din 4

SEMINAR 1

Analiza rapoartelor statice

Rapoartele statice, calculate pe baza valorilor absolute ale indicatorilor valorici,


evidenţiază aspectele calitative ale activităţii de producţie şi comercializare prin intermediul
elementelor care diferenţiază indicatorii valorici, după cum urmează:
Qv
 – reflectă modificarea stocurilor de produse finite;
Qf
Qf
 – reflectă modificarea stocurilor de producţie neterminată, în cazul în care nu se are
Qe
în vedere producţia imobilizată;
VA
 – reflectă modificarea consumurilor de la terţi.
Qe
O situaţie normală sau favorabilă pentru întreprindere se înregistrează atunci când
valorile rapoartelor statice cresc, tinzând către 1, ceea ce semnifică o îmbunătăţire a activităţii de
producţie şi comercializare ca urmare a:
 reducerii stocurilor de produse finite, datorită intensificării livrărilor. Desigur, reducerea
stocurilor trebuie să se realizeze până la acel nivel considerat optim, pentru a nu genera
disfuncţionalităţi în activitatea de desfacere şi a afecta, astfel, relaţiile cu clienţii
(beneficiarii);
 diminuării stocurilor de producţie neterminată. Aceasta trebuie să se realizeze până la
acel nivel care nu afectează fluxul tehnologic;
 reducerii ponderii consumurilor de la terţi în volumul total de activitate de producţie, pe
seama creşterii eficienţei activităţii. Diminuarea consumului de materii prime, materiale
etc. nu trebuie să se realizeze în detrimentul calităţii produselor realizate.
Diminuarea valorii rapoartelor statice semnifică o deteriorare a activităţii de producţie şi
comercializare datorată:
 creşterii stocurilor de produse finite, ceea ce generează costuri suplimentare (de stocare,
manipulare etc.) cu impact negativ asupra performanţelor firmei;
 creşterii stocurilor de producţie neterminată, ceea ce influenţează nefavorabil fluxurile
financiare ale întreprinderii;
 creşterii ponderii consumurilor de la terţi cu impact evident negativ asupra rezultatelor
activităţii.

Analiza rapoartelor dinamice

Rapoartele dinamice se determină pe baza indicilor indicatorilor valorici şi exprimă


evoluţia acestora faţă de o anumită bază de comparaţie. Principalele rapoarte dinamice sunt
următoarele:
I Qv
 – reflectă relaţia dintre ritmul vânzărilor şi cel al fabricaţiei;
I Qf
I Qf
 – reflectă relaţia dintre ritmul de finalizare a producţiei şi ritmul volumului total de
I Qe
activitate de producţie;
I VA
 – reflectă evoluţia gradului de valorificare a resurselor materiale.
I Qe
Similar interpretării rapoartelor statice, analiza rapoartelor dinamice relevă o situaţie
normală sau favorabilă pentru întreprindere atunci când valorile acestora sunt egale sau mai
mari decât 1, astfel:
Valoare rapoarte dinamice Interpretare Consecinţă
I Qv Ritmul vânzărilor este egal sau mai mare Stocurile de produse finite nu se
≥1 I Qv ≥ I Qf decât ritmul fabricaţiei modifică sau se diminuează
I Qf
I Qf Ritmul de finalizare a producţiei este egal Stocurile de producţie
≥1 I Qf ≥ I Qe sau mai mare decât ritmul total de neterminată nu se modifică sau
I Qe activitate de producţie se reduc
I VA Gradul de valorificare a resurselor Consumurile de la terţi nu se
≥1 I VA ≥ I Qe materiale este constant sau creşte modifică sau se diminuează
I Qe
În situaţia în care valorile rapoartelor dinamice sunt mai mari decât 1, întreprinderea
înregistrează o evoluţie nefavorabilă, după cum urmează:
Valoare rapoarte dinamice Interpretare Consecinţă
I Qv Ritmul fabricaţiei este mai accelerat decât Stocurile de produse finite cresc
<1 I Qv < I Qf ritmul vânzărilor
I Qf
I Qf Ritmul de finalizare a producţiei este mai Stocurile de producţie
<1 I Qf < I Qe mic decât ritmul total de activitate de neterminată cresc
I Qe producţie
I VA Gradul de valorificare a resurselor Consumurile de la terţi cresc
<1 I VA < I Qe materiale scade
I Qe

II. APLICAŢII REZOLVATE


I.1. Se cunosc următoarele date:

Indicatori (mii lei) Simbol n-1 nCifra de afaceri CA 7.800 7.920 50
Valoarea adăugată VA 4.300 4.700 300
Producția vândută Qv 7.100 7.200 100
Producția marfă fabricată Qf 7.580 8.310 730
Producția exercițiului Qe 8.000 8.500 500

Calculaţi şi interpretaţi modificarea rapoartele statice pentru cei 2 ani


Rezolvare:

Δ%
Ind. n n-1 Δ
I Qv 92,5 %
0,9366 0,8664 - 0,072
I Qf
I Qf 103,17%
0,9475 0,9776 + 0,0301
I Qe
I VA 102,86 %
0,5375 0,5529 + 0,0154
I Qe

Primul raport static scade deci cresc stocurile de produse finite, ceea ce determină scăderea
vânzărilor.
Stocurile de producție neterminată scad.
Scade ponderea consumurilor de la terți.
II.2. Se cunosc următoarele date :

Indicatori (mii lei) Simbol n-1 nValoarea adăugată VA 1.100 1.199 99
Producția exercițiului Qe 2.360 2.500 140

Să se determine raportul static corespunzător și să se interpreteze rezultatul


Rezolvare:
Ind. n n-1 Δ Δ%
I VA 102,89 %
0,4661 0,4796 + 0,0135
I Qe

Creșterea valorii adăugate într-un procent mai mare decât creșterea producției exercițiului
determină scăderea ponderii consumurilor de la terți.

II.3 Interpretați următoarele date :

Indicele producției exercițiului = 107 %


Indicele producției marfă fabricate = 103 %
Indicele valorii adăugate = 118,77 %

Rezolvare:
Ind. Calcul raport interpretare
I Qf
103%/107 % = 0,9626 Cresc stocurile de producție neterminată
I Qe
I VA
118,77 % / 107 % = 1,11 Scade ponderea consumurilor la terți.
I Qe

III. APLICAŢII DE REZOLVAT


III.1. Se cunosc următoarele date:

Indicatori (mii lei) Simbol n-1 nValoarea adăugată VA 3.200 3.750
Producția vândută Qv 6.200 6.350
Producția marfă fabricată Qf 6.500 6.695
Producția exercițiului Qe 7.000 7.490

Interpretaţi rezultatele obținute în urma calculării rapoarteleor statice.

III.2. Se cunosc următoarele date:

Indicatori (mii lei) Simbol n-1 nCifra de afaceri CA 7.875 7.912
Valoarea adăugată VA 4.250 4.650
Producția vândută Qv 7.100 7.200
Producția marfă fabricată Qf 7.560 8.279
Producția exercițiului Qe 8.000 8.500

Calculați rapoartele dinamice și interpretați rezultatele.

S-ar putea să vă placă și