Sunteți pe pagina 1din 25

Management III

Seminar - Analiză economico-financiară

1. Analiza factorială a valorii adăugate; interpretarea economică a rezultatelor.

Nr.

crt. INDICATORI N-1 N Indici %

1. Producţia exerciţiului (mii lei) 48 300 45 500

2. Consumuri intermediare provenite de la terţi (mii lei) 33 810 29 575

3. Timpul total de muncă (ore) 728 000665 000

4. Numărul mediu de salariaţi (persoane) 400 350

5. Valoarea adăugată recalculată la un leu producţia exerciţiului - 0,32

2. Analiza factorială a cifrei de afaceri; interpretarea economică a rezultatelor.

Nr.

crt. INDICATORI N-1 N Indici %

1. Cifra de afaceri (mii lei) 32 220 31 710

2. Producţia marfă fabricată (mii lei ) 35 800 30 200

3. Valoarea medie a mijloacelor fixe (mii lei ) 7 500 8 000

4. Ponderea mijloacelor fixe direct productive în totalul mijloacelor fixe (%) 65 80

5. Numărul mediu de salariaţi (persoane) 125 100

3. Dacă Indicele Producţiei exerciţiului =108%, Indicele Valorii adăugate =104%, Indicele Timpului
total de muncă (ore) =99%, Indicele Numărului mediu de salariati =97%, atunci:
a. a scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, a crescut productivitatea
medie orară a muncii şi s-au redus valoarea adăugată medie la un leu producţie a exerciţiului şi timpul
de muncă pe salariat.

b. au crescut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, productivitatea medie


orară a muncii şi timpul de muncă pe salariat şi s-a redus valoarea adăugată medie la un leu producţie a
exerciţiului.

c. a scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului şi productivitatea medie


orară a muncii şi au crescut valoarea adăugată medie la un leu producţie a exerciţiului şi timpul de
muncă pe salariat.

d. au scăzut ponderea consumurilor de la terţi în producţia exerciţiului, productivitatea medie


orară a muncii, valoarea adăugată medie la un leu producţie a exerciţiului şi timpul de muncă pe salariat.

4. Dacă Indicele Producţiei exerciţiului = 105%, Indicele producţiei marfă fabricată =101%, Indicele
Consumurilor intermediare de la terţi =112%, Indicele Producţiei vândute =100,5%, atunci:

a. a crescut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi s-au redus stocurile de produse
finite şi de producţie neterminată,

b. a scăzut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi s-au redus stocurile de produse
finite şi de producţie neterminată,

c. a scăzut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi au crescut stocurile de produse


finite şi de producţie neterminată,

d. a crescut ponderea valorii adăugate în producţia exerciţiului şi au crescut stocurile de produse


finite şi de producţie neterminată,

5. Dacă, Indicele Numărului mediu de salariaţi = 101%, Indicele Valorii medii anuale a mijloacelor
fixe =102%, Indicele Valorii medii anuale a mijloacelor fixe direct productive = 107% şi Indicele
producţiei marfă fabricate =109%, atunci:

a. au crescut gradul de înzestrare tehnică, ponderea mijloacelor fixe direct productive în totalul
mijloacelor fixe, productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor fixe;

b. s-au redus gradul de înzestrare tehnică, ponderea mijloacelor fixe direct productive în totalul
mijloacelor fixe, productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor fixe;
c. s-au redus gradul de înzestrare tehnică şi ponderea mijloacelor fixe direct productive în totalul
mijloacelor fixe şi au crescut productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor fixe;

d. a crescut gradul de înzestrare tehnică şi s-au redus ponderea mijloacelor fixe direct productive
în totalul mijloacelor fixe, productivitatea muncii şi randamentul (eficienţa) mijloacelor fixe;

6. Dacă Indicele Gradului de înzestrare tehnică a muncii =106%, Indicele Valorii medii anuale a
mijloacelor fixe =112%, Indicele Cifrei de afaceri = 103%, Indicele Producţiei marfă fabricată =104%,
atunci situaţia evidenţiază:

a. Creşterea numărului mediu de salariaţi şi a gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate


şi scăderea productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;

b. Scăderea numărului mediu de salariaţi, a gradului de valorificare a producţiei marfă fabricate, a


productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;

c. Scăderea numărului mediu de salariaţi şi creşterea gradului de valorificare a producţiei marfă


fabricate, a productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;

d. Creşterea numărului mediu de salariaţi şi reducerea gradului de valorificare a producţiei marfă


fabricate, a productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării mijloacelor fixe;

Lector univ. dr. Anca Maria Hristea

Seminar AEF - Metode

1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri utilizand metoda substitutiei in lant.Interpretare economica.

lei

INDICATORI SIMBOL P0 P1 I%
Cifra de afaceri CA 18,900,000 16,470,720 87.1

Numar mediu salariati (pers) Ns 150 84 56.0

Numar mediu zile lucrate (zile) Nz 210 258 122.9

Durata medie a zile de lucru (ore) Nh 8 8 106.7

Productivitatea medie anuala Wa 126,000 196,080 155.6

Productivitatea medie zilnica Wz 600 760 126.7

Productivitatea medie orara Wh 80 95 118.8

Model de analiza: CA=Ns*Nz*Nh*Wh

2. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii comercialei prin metoda substititiei. Interpretare economica.

lei

INDICATORI SIMBOL P0 P1 I%

Cifra de afaceri CA 288 000367 200127.5

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Ch 244 800330 480135

Profit aferent cifrei de afaceri Pr 43 200 36 720 85

Rata rentabilitatii comerciale % Rc 15 10 66.67

Modele economice:

3. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri prin metoda balantiera. Interpretare economica.

Model economic: Pr=CA-Ch


4. Analiza factoriala a productiei fizice fabricate prin metoda substitutiei in lant.

INDICATORI SIMBOL P0 P1 I%

Productia fizica (buc) Qfiz 40 000 56 000 140

Cantitate consumata (Kg) CT 80 000 98 000 122.5

Consum specific/produs(Kg) cs 2 1.75 87.5

Model economic:

5. Sa se interpreteze economic, pe baza de corelatii economice intre indicatori, evolutia activitatii.

6. Sa se interpreteze economic:

a. I CA=102%, I Pr=101%, I Ns= 88%

b. IAI=104%, IAC=102%,ICA=106%

c. INs=99%, INz=104%, INh=101%

d. ICh=105, ICA=107, IAC=103%,

e. I AT=101, Ikpr=99%, IDTL=109%,

f. I Kper=102, IDTS=98%, Ikpr=105%,

g. IChV=103%, ICA=109%, IChF=104%

h. IMF=102%, INs=99%, ICA=107%

i. IQf=102%, ICA=101%, Ip=106%, unde:

CA= cifra de afaceri


Pr= Profit aferent cifrei de afaceri,

Ns= Numar mediu salariati,

Nz= Numar mediu zile lucrate,

Nh= Numar mediu ore lucrate pe zi,

AI = Active imobilizate,

AC = Active circulante,

AT= Active totale,

P= Pret mediu de vanzare,

Qf = Productia marfa fabricata,

Ch = Cheltuieli aferente cifrei de afaceri,

ChV = Cheltuieli variabile,

ChF = Cheltuieli fixe,

Kper = Capital permanent,

DTS = Datorii pe termen scurt,

DTL = Datorii pe termen lung,

DT = Datorii totale,

Kpr = Capital propriu,

6. Pornind de la modelul: , sa se determine influenta pretului mediu de vanzare asupra modificarii cifrei
de afaceri si sa se interpreteze rezultatul pentru Ip>100% (p= pretul mediu de vanzare, Q= volumul
vanzarilor).

Conf.univ. dr. Anca Maria Hristea

Analiza factorială a cifrei de afaceri :


mii lei
INDICATORI Simbol P0 P1 Indici
%
1. Cifra de afaceri CA 98 175 108 000 110
2. Producția marfă fabricată Qf 115 500 120 000 103,9
3. Număr mediu salariați (pers) Ns 210 200 95,2
4. Valoarea medie a mijloacelor fixe Mf 25 200 26 000 103,2
5. Valoarea medie a mijloacelor fixe direct Mf' 15 120 16 900 111,8
productive
6. Productivitatea medie anuală, în funcție de Qf Qf/Ns 550 600 120
7. Gradul de înzestrare tehnică a muncii Mf/Ns 120 130 108,3
8. Ponderea mijloacelor fixe direct productive în Mf'/Mf 60 65 155
totalul mijloacelor fixe %
9) Randamentul mijloacelor fixe direct productive Qf/Mf' 7,639 7,101 93
10. Gradul de valorificare a producției marfă CA/Qf 0,85 0,9 105,9
fabricată - lei

Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate


mii lei
Indicatori Simbol P0 P1 Rate VA %
1. Cheltuieli cu personalul Cp 7503 9455 8,11 8,81
2. Cheltuieli cu amortizarea şi A 502 617 0,5 0,57
provizioanelor
3. Cheltuieli cu impozite, taxe, Imp 1326 1791 1,43 1,66
vărsăminte asimilate
4. Cheltuieli cu dobânzile Dob 680 940 0,73 0,87
5. Rezultatul exploatării recalculat (- Pr 82 500 94 600 89,17 88,07
cheltuieli financiare, -alte operaţiuni
decât cifra de afaceri)
VALOAREA ADĂUGATĂ VA 92 511 107 403 100 100
Productia exercitiului Qe 132 159 143 204
Rata valorii adăugate % VA/Qe 70 75

INDICATORI Simbol P0 P1 Indici


%
1. Producţia exerciţiului Qe - mii lei Qe 157 080 168 795 107,45
2. Consumuri provenite de la terţi - mii lei M 78 540 75 957,75 96,7
3. Valoarea adăugată - mii lei VA 78 540 92 837,25 118,32
4. Timpul total de muncă - ore T 196 350 204 600 104,2
5. Numărul mediu de personal angajati Ns 105 110 104,76
6. Timpul mediu de lucru pe salariat - ore t 1 870 1 860 99,46
7. Productivitatea medie orară – mii lei Wh 0,8 0,825 103,125
8. Valoarea adăugată medie la 1 leu producţie va 0,5 0,55 110
exerciţiului - lei
9. . Valoarea adăugată medie recalculată la 1 leu varec 0,525
producţie exerciţiului - lei
10. Profit Pr 15 400 17 950 116,55

1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri si interpretarea economica a rezultatelor:

INDICATORI SIMBOL P0 P1 INDICI%


1Cifra de afaceri CA 1,134,000 2,821,500 248.81
2 Productia marfa fabricata Qf 1,260,000 2,970,000 235.71
3 Numarul mediu de salariati Ns 80 75 93.75
4 Valoarea medie a mijloacelor fixe Mf 120,000 150,000 125.00
5 Valoarea medie a mijloacelor fixe direct
productive Mf' 84,000 135,000 160.71

TESTE GRILA

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

1) Pe baza indicatorilor: mil. lei


Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 60.000 62.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 51.000 52.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 103%
4 Indicele costurilor - 98%
Influenta costurilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 2,32% ;
b) +1,0% ;
c) – 2,0% ;
d) + 2,0% ;
e) + 1,5%.
2) Indicele productiei exercitiului = 108% ;
Indicele consumurilor interne = 106%.
Aceasta reprezinta :
a) reducerea cheltuielilor cu personalul ;
b) cresterea ponderii consumurilor intermediare (a cumpararilor);
c) reducerea ponderii consumurilor intermediare si sporirea valorii adaugate;
d) cresterea ponderii cheltuielilor in total venituri;
e) reducerea ponderii cheltuielilor in total venituri.
3) Indicele amortizarii anuale inclusa in costuri= 98%
Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 110%
a) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe ;
b) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si cota medie de amortizare
si s-a redus eficienta mijloacelor fixe ;
c) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si s-au redus cota medie de
amortizare si eficienta mijloacelor fixe ;
d) reducerea cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cresterea cotei medii de
amortizare si sporirea eficientei mijloacelor fixe;
e) s-au redus cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare, si
a crescut eficienta mijloacelor fixe.
4) Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 103% ;
Indicele cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe = 104% ;
Indicele rezultatului din exploatare = 108% ;
a) au crescut valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
b) au crescut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
c) au scazut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
d) s-au redus valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a redus costul productiei.
5) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Capital propriu 50000 60.000
2 Datorii pe termen mediu si lung 8.500 18.000
3 Active imobilizate 40.000 55.000
Modificarea procentuala a fondului de rulment a fost de:
a) + 5,14 % ;
b) + 30,2 % ;
c) + 28,3 % ;
d) + 24,32% ;
e) – 13,50% ;

6) Pe baza indicatorilor : mil. lei


Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri din exploatare 57.750 60.900
2 Cheltuieli din exploatare 53.025 54.852
Influenta sumei veniturilor asupra rezultatului exploatarii este de :
a) + 312 mil. lei ;
b) + 275 mil. lei ;
c) + 285 mil. lei ;
d) + 257 mil. lei ;
e) - 415 mil. lei ;
7) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 55.000 58.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 50.500 52.240
3 Indicele preturilor 110%
4 Indicele costurilor 112%
Influenta structurii asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de :
a) – 33.57 lei ;
b) + 33,57 lei ;
c) – 40.20 lei ;
d) + 48,20 lei ;
e) – 52,35 lei ;
Creante (sold mediu) x 360
8) Pe baza relatiei : ____________________________ se determina :
Rulajul debitor al conturilor de creante
a) rata datoriilor ;
b) durata de folosire a surselor atrase ;
c) durata de imobilizare a creantelor ;
d) raportul creante - obligatii ;
e) ponderea obligatiilor in totalul datoriilor ;
9) Indicele veniturilor din exploatare = 106% ;
Indicele rezultatului exploatarii = 108% :
Indicele cifrei de afaceri = 109% ;
a) au crescut cifra de afaceri si cheltuielile de exploatare ;
b) au crescut costurile si ponderea productiei imobilizate ;
c) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei imobilizate ;
d) s-a redus costul si s-a marit ponderea productiei imobilizate ;
e) s-au redus costurile si ponderea productiei imobilizate ;
10) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 160.000 175.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 140.000 155.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 102%
4 Indicele costurilor - 98%
Influenta costului asupra ratei rantabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 6,00% ;
b) + 5,00% ;
c) – 2.21% ;
d) + 2,21% ;
e) – 3,50% ;

11) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii (Iw).
Aceasta conduce la :
a) cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei CA si reducerea profitului ;
b) reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA ;
c) scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata ;
d) cresterea valorii adaugate ;
e) cresterea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare ;
12) Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei CA in ordinea de analiza sunt :
a) cifra de afaceri, structura si pretul materialelor ;
b) structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs ;
c) structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu CA ;
d) structura, cheltuielile materiale pe produs, pretul materialelor ;
e) volumul productiei, costul materialelor, pretul de vanzare ;
13) Indicele activelor circulante = 111%
Indicele cifrei de afaceri = 115%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 119%
a) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut rentabilitatea costurilor ;
b) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus rentabilitatea costurilor ;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
d) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
14) O intreprindere prezinta urmatoarea situatie :
In exercitiul financiar N – 1 Fond de rulment/Stocuri = 0,5
In exercitiul financiar N Fond de rulment/Stocuri = 0,7
Aceasta semnifica :
a) diminuarea ratei de finantare a stocurilor ;
b) cresterea ratei de finantare a stocurilor ;
c) cresterea obligatiilor fata de furnizori ;
d) diminuarea creantelor ;
e) scaderea stocurilor fara miscare.
15) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Numar mediu de salariati 200 170
2 Productia exercitiului 25.190 26.640
3 Cifra de afaceri 24.480 23.276
Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de :
a) + 520 mil. lei ;
b) + 600 mil. lei ;
c) – 670 mil. lei ;
d) + 720 mil. lei ;
e) – 820 mil. lei ;
16) Pe baza indicatorilor mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 70.000 72.500
2 Cheltuieli cu amortizarea 16.250 19.250
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei CA este de :
a) – 25,15 lei ;
b) + 41,38 lei ;
c) + 50,25 lei ;
d) – 35,12 lei ;
e) + 55,18 lei ;

17) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de
nivelulprevazut este de – 18 lei. Aceasta reprezinta o :
a) situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;
b) situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe piata a materiilor
prime;
c) situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;
d) situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata de nivelul
prevazut;
e) situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;
18) Valoarea adaugata se defineste ca fiind :
a) diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile de exploatare;
b) volumul total de activitate al firmei ;
c) cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a intreprinderii ;
d) diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale ;
e) plusul de incasari din vanzarile firmei ;
19) Indicele veniturilor totale = 110%
Indicele activelor totale = 108%
Indicele profitului inainte de impozitare = 104%
a) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor si s-a redus rata rentabilitatii veniturilor si rata
rentabilitatii economice a activului ;
b) au crescut activele totalesi rata rentabilitatii veniturilor ;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor si a crescut rata rentabilitatii veniturilor ;
d) a crescut rata rentabilitatii veniturilor si au scazut veniturile;
e) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor si a scazut rata rentabilitatii veniturilor si a crescut rata
rentabilitatii economice ;
20) Indicele veniturilor totale = 110%
Indicele activelor totale = 108%
Indicele ratei rantabilitatii economice a activului = 112%
Indicele ratei rantabilitatii veniturilor este de :
a) 109,97% ;
b) 102,37% ;
c) 98,75% ;
d) 115,65% ;
e) 112,30%
21) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI Prevazut P1
Crt.
1 Productia marfa comparabila exprimata in 60.000 72.000
costurile perioadei precedente
2 Productia marfa comparabila exprimata in 57.000 67.680
costurile perioadei curente
3 Volumul efectiv al productiei marfa - 69.840
comparabila, exprimat in costuri prevazute
Influenta costului productiei marfa comparabila asupra modificarii procentuale medii este de :
a) + 3,0% ;
b) – 2,5% ;
c) –2,0% ;
d) +2,0% ;
e) –3,0% ;
22) Indicele cifrei de afaceri = 106% ;
Indicele obligatiilor (sold mediu) = 112%
a) accelerarea vitezei de rotatie a obligatiilor si sporirea justificata a valorii acestora;
b) cresterea obligatiilor si marirea duratei medii de folosire a surselor atrase ;
c) accelerarea vitezei de rotatie a obligatiilor si scaderea acestora ;
d) cresterea surselor de finantare a investitiilor ;
e) cresterea obligatiilor ca urmare a inflatiei ;

23) Indicele productiei exercitiului (IQe ) = 102%


Indicele productiei marfa ( IQf) = 106%
Indicele cifrei de afaceri ( ICA) = 108%
a) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite
in depozit ;
b) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
c) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
d) a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite ;
e) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite ;
24) Indicele productiei fizice (cantitatii) = 95%
Indicele consumului specific = 93%
Indicele cheltuielilor cu materialele = 87%
a) s-a redus cantitatea fabricata si pretul materialelor;
b) s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor;
c) a crescut cantitatea fabricata si consumul specific;
d) s-a redus consumul specific si pretul materialelor;
e) s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialeor;
25) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia marfa comparabila exprimata in 30.000 36.000
costurile perioadei precedente
2 Productia marfa comparabila exprimata in 28.500 33.840
costurile perioadei curente
3 Volumul efectiv al productiei marfa - 34.920
comparabila, exprimat in costuri prevazute
Influenta costului productiei marfa comparabila asupra modificariiprocentuale medii este de
a) + 2,0% ;
b) – 3,0% ;
c) –2,0% ;
d) +3,0% ;
e) –2,5% ;
26) Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 102%
Indicele cifrei de afaceri la 1000 lei mijloacele fixe = 103%
Indicele rezultatului din exploatare = 107% ;
a) au crescut valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
b) au crescut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
c) a crescut eficienta mijloacelor fixe si s-a redus costul productiei;
d) au scazut eficienta mijloacelor fixe si costul productiei ;
e) s-au redus valoarea mijloacelor fixe si costul productiei ;
27) Indicele activelor circulante = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 110%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 112% ;
a) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
c) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul de productie ;
d) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
28) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 80.000 75.000
2 Cheltuieli aferente 64.000 60.750
3 Indicele preturilor de vanzare - 106%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de :
a) – 45,42 lei ;
b) –38,52 lei ;
c) +29,50 lei ;
d) +38,50 lei ;
e) – 44,20 lei ;
29) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 50.000 60.000
2 Cheltuieli aferente 40.000 41.000
3 Indicele preturilor - 104%
Influenta volumului fizic al productiei vandute asupra sumei profitului aferent cifrei de afaceri este
de :
a) + 3.000 mil lei ;
b) +2.100 mil lei ;
c) +1.538 mil. lei ;
d) +1.400 mil. lei ;
e) +1.268 mil.lei ;
30) Urmatoarea relatie : gfo - gfo
Iq
Unde : gf = ponderea cheltuielilor fixe in costul produsului
Iq = indicele productiei fizice
reprezinta :
a) influenta cheltuielilor fixe asupra modificarii procentuale a costului pe produs pe seama
productiei ;
b) influenta productivitatii muncii asupra costului ;
c) modificarea costului pe seama cheltuielilor variabile ;
d) influenta productiei asupra costului prin cheltuielile cu amotizarea ;
e) reducerea costului pe seama cheltuielilor cu personalul;
31) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 40.000 37.500
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 32.000 30.375
3 Indicele preturilor de vanzare - 105%
4 Indicele costurilor 106%
Influenta structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de
a) +9,50 lei ;
b) +8,50 lei ;
c) – 4,20 lei ;
d) +2,37 lei ;
e) – 8,40 lei ;
32) Indicele numarului mediu de salariati = 98%
Indicele valorii medii anuale a activelor fixe = 107%
Indicele productiei exercitiului = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
Rezulta:
a. cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
b. cresterea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca, a productivitatii muncii si a
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
c. cresterea productivitatii muncii si scaderea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a
gradului de valorificare a productiei ;
d. cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii
muncii ;
e. sporirea gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea gradului de valorificare a
productiei exercitiului ;

33) Indicele productivitatii anuale = 112 %


Indicele productivitatii zilnice = 109 %
Indicele productivitatii orare = 110 %
a) a crescut numarul mediu de zile lucrate si s-a redus durata medie a zilei de lucru ;
b) s-au redus numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
c) au crescut numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
d) a scazut numarul mediu de zile lucrate si a crescut durata medie a zilei de lucru ;
e) au crescut productivitatea orara si durata medie a zilei de lucru.
34) Capacitatea de productie (maxima) = 40.000 mil. lei
Cheltuieli fixe = 12.000 mil. lei
Cheltuieli variabile la 1 leu CA = 0,45 lei
Pentru ca rezultatul exploatarii sa fie de 4.000 milioane lei, gradul de folosire a capacitatii de productie este de :
a) 52,73%
b) 55,23%
c) 72,73%
d) 70,25%
e) 77,65%
35) Pe baza indicatorilor:
lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei CA 300 285
2 Indicele cifrei de afaceri 98%
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de :
a) – 21,12 lei ;
b) + 15,45 lei ;
c) –32,15 lei ;
d) –18,35 lei ;
e) +20,12 lei ;
36) Indicele capitalului propriu = 108%
Indicele capitalului permanent = 107%
Indicele activelor imobilizate = 110%
Indicele profitului net = 106%
Aceasta semnifica :
a) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
b) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent, a fondului de rulment si a ratei rentabilitatii
financiare ;
c) scaderea fondului de rulment si a ratei rentabilitatii financiare si cresterea ponderii surselor proprii in
capitalul permanent ;
d) reducerea ratei rentabilitatii financiare, a fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul
permanent ;
e) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment
37) Pe baza indicatorilor Mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri totale – mil. lei 200.000 220.000
2 Cheltuieli totale – mil. lei 160.000 189.600
Rata recalculata a veniturilor este 18%
Influenta structurii veniturilor asupra rezultatului inainte de impozitare este de :
a) – 700 mil. lei ;
b) – 600 mil lei ;
c) + 600 mil. lei ;
d) + 400 mil. lei ;
e) – 400 mil. lei ;

38) Indicele activelor circulante = 106%


Indicele cifrei de afaceri = 109%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 107% ;
a) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul;
c) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si a crescut costul ;
d) s-a accelerat viteza de rotatie a activelor circulante si s-a redus costul ;
e) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante.
39) Indicele productiei exercitiului( IQe) = 100%
Indicele productiei marfa ( IQf ) = 104%
Indicele valorii adaugate = 98%
a) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
b) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
c) a scazut stocul de productie neterminata si au crescut consumurile intermediare ;
d) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite ;
e) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite in
depozit
40) Pe baza indicatorilor: mil lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Capital propriu 75.000 80.000
2 Datorii totale, din care : 58.000 65.000
Imprumuturi pe termen mediu si lung 40.000 50.000

Rata autonomiei financiare s-a modificat cu :


a) – 3,68 puncte procentuale;
b) + 3,00 puncte procentuale;
c) + 4,25 puncte procentuale;
d) – 2,75 puncte procentuale;
e) – 4,50 puncte procentuale.
41) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 104%;
Indicele valorii adaugate (Qa) = 107%;
Indicele numarului de personal (Ns) = 98%.
a) scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor) ;
b) cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
d) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii ;
e) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor).
42) Capacitatea de productie = 560.000 mil. lei
Cifra de afaceri = 280.000 mil. lei
Cheltuieli fixe = 70.000 mil. lei
Cheltuieli variabile = 168.000 mil lei
Gradul de utilizare a capacitatii de productie, pentru ca profitul sa reprezinte 20% din cifra de afaceri este de :
a) 40,15% ;
b) 49,20% ;
c) 38,40% ;
d) 56,25% ;
e) 62,15%.
43) Fondul de rulment poate fi definit ca fiind :
a) acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele circulante ;
b) acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata
finantarii activelor circulante ;
c) excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung ;
d) acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta ;
e) acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente.

44) Pe baza indicatorilor: mil. lei


Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 70.000 72.500
2 Soldul mediu al activelor circulante, din care: 32.500 38.500
- creante
13.500 16.170
T = 360 zile
Influenta creantelor asupra sumei eliberarilor ( imobilizarilor ) de active circulante este de :
a) + 3100 mil lei;
b) +2187 mil. lei ;
c) +2850 mil. lei ;
d) +4500 mil .lei ;
e) +3280 mil. lei ;
45) Indicele capitalului propriu = 105%
Indicele capitalului permanent = 104%
Indicele activelor imobilizate = 110%
Aceasta semnifica :
a) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment ;
b) scaderea fondului de rulment si cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
c) reducerea fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
d) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
e) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent ;
46) Indicele productiei exercitiului ( IQe ) = 104%
Indicele productiei marfa (IQr ) = 108%
Indicele cifrei de afaceri (ICA ) = 110%
a) au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite ;
b) s-au redus stocurile de productie in curs de executie ( neterminata ) si stocurile de produse finite in
depozit ;
c) au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite ;
d) a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite ;
e) au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite
47) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia exercitiului 80.000 85.000

2 Consumuri intermediare 64.000 65.500


Influenta cheltuielilor cu materialele ( consum intermediar ) la 1 leu productie a exercitiului asupra sumei valorii
adaugate este de :
a) +3.000 mil. lei ;
b) +2.500 mil. lei ;
c) +4.300 mil. lei ;
d) +5.600 mil. lei ;
e) +8.000 mil. lei ;
48) Indicele fondului de salarii = 97%
Indicele salariului mediu = 103%
Indicele productivitatii muncii = 105%
a) s-a redus numarul de personal si nu s-au modificat cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
b) a crescut numarul de personal si s-au redus cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
c) s-a redus numarul de personal si au crescut cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
d) s-au redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
e) au crescut numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;

49) Pe baza relatiei : chio - chio, in care chi reprezinta cheltuielile indirecte pe
Iq
unitate de produs, iar Iq indicele productiei fizice, se determina :

a) influenta sumei cheltuielilor indirecte asupra costului unitar;


b) influenta productiei asupra cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs
c) influenta pretului de vanzare asupra costului unitar
d) influenta bazei de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra costului unitar
e) influenta sumei amortizariiasupra costului unitar.
50) Indicele veniturilor din exploatare = 108 %
Indicele cheltuielilor din exploatare = 110%
Indicele cifrei de afaceri = 106%
a) a crescut cifra de afaceri si s-au redus ponderea productiei stocate si rezultatul exercitiului;
b) au crescut costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
c) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei stocate;
d) s-a redus costul si ponderea productiei stocate;
e) s-a redus rezultatul exploatarii si a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate;
51) Indicele veniturilor din exploatare = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de :
a) +3,55% ;
b) +2,35% ;
c) –1,45% ;
d) –2,78% ;
e) –3,65% ;
52) Pe baza indicatorilor : Mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Productia exercitiului 80.000 88.000
2 Fondul total de timp de munca – ore 2.080.000 2.000.000
3 Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a 0,45 0,50
exercitiului (lei)
Influenta fondului total de timp de munca asupra valorii adaugate este de :
a) –1.385 mil. lei ;
b) +1.2000 mil. lei ;
c) –1.635 mil. lei ;
d) –1.400 mil. lei ;
e) + 850 mil. lei ;
53) Indicele creantelor = 110% ;
Indicele cifrei de afaceri = 112% ;
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 106%.
a) s-a accelerat viteza de rotatie a creantelor si s-a redus costul;
b) s-a incetinit viteza de rotatie a creantelor si a crescut costul;
c) s-a incetinit viteza de rotatie a creantelor si s-a redus costul ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-a incetinit viteza de rotatie a activelor circulante ;
e) s-a redus durata de imobilizare a creantelor si nivelul de rentabilitate a costurilor.
54) Indicele cifrei de afaceri este 115%, iar indicele stocurilor de produse finite 120%.
Aceasta reprezinta :
a) cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a acestora ;
b) cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor ;
c) cresterea stocurilor urmare supraaprovizionarii;
d) reducerea volumului de activitate a intreprinderii, fapt care genereaza o sporire justificata a stocurilor ;
e) cresterea nejustificata a stocurilor prin accelerarea vitezei de rotatie a acestora.

55) Pentru un produs:


a. pretul de vanzare 500.000 lei/tona
b. costul de productie 400.000 lei/tona
Pentru ca rata rentabilitatii costurilor sa fie 28%, costul pe unitatea de produs trebuie sa fie :
a) 390.625 lei ;
b) 350.400 lei ;
c) 420.000 lei ;
d) 360.500 lei ;
e) 370.000 lei.
56) Indicele fondului de rulment = 106%
Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108%
a) a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung ;
b) s-a redus capitalul permanent si ponderea imprumuturilor pe termen mediu si lung ;
c) s-a redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu ;
d) a crescut fondul de rulment si nevoia de fond de rulment ;
e) a crescut capitalul permanent si s-a mentinut ponderea datoriilor pe termen mediu si lung.
57) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 120.000 124.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 102.000 104.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 105%
4 Indicele costurilor - 102%
Influenta costurilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de :
a) + 1,0% ;
b) - 1,83% ;
c) + 2,0% ;
d) + 2,32% ;
e) + 1,5%.
58) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 48.000 52.800
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 38.400 42.504
3 Indicele preturilor de vanzare - 106%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de :
a) – 43,33 lei ;
b) +52,67 lei ;
c) +38,57 lei ;
d) +42,12 lei ;
e) – 57,67 lei.
59) Indicele amortizarii anuale, incluse in costuri = 105%
Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 103%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
a) reducerea cheltuielilorcu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cresterea cotei medii de
amortizare si sporirea eficientei mijloacelor fixe ;
b) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si cota medie de amortizare
si s-a redus eficienta mijloacelor fixe ;
c) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri si s-au redus cota medie de
amortizare si eficienta mijloacelor fixe ;
d) s-au redus cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe ;
e) au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cota medie de amortizare si
eficienta mijloacelor fixe.

60) Pe baza relatiei : Valoarea adaugata se determina :


Cifra de afaceri
a) contributia factorului uman la formarea cifrei de afaceri ;
b) contributia factorului uman la formarea valorii adaugate ;
c) gradul de folosire a capacitatii de productie ;
d) gradul de integrare pe verticala ;
e) gradul de valorificare a productiei fabricate.
61) Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 10%.
Aceasta conduce la :
a) cresterea fondului de rulment ;
b) cresterea profitului brut ;
c) cresterea patrimoniului net ;
d) cresterea nevoii de fond de rulment ;
e) diminuarea profitului brut ;
62) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare dacat indicele productivitatii medii a muncii;
aceasta reprezinta :
a) consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;
b) cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor ;
c) cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;
d) ineficienta utilizarii factorului munca ;
e) sporirea eficientei utilizarii factorului munca
63) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Numarul mediu de salariati 250 225
2 Productia exercitiului 40.000 48.000
3 Cifra de afaceri 42.000 45.000
Influenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de :
a) –5.000 mil. lei ;
b) –7.000 mil. lei ;
c) +6.000 mil. lei ;
d) +4.500 mil. lei ;
e) –4.200 mil. lei ;
64) Indicele cifrei de afaceri = 106%
Indicele numarului de personal = 96%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 103%
a) s-a redus numarul de personal, au crescut productivitatea muncii si costurile ;
b) s-au redus numarul de personal, productivitatea muncii si costurile ;
c) a crescut numarul de personal, productivitatea muncii si costurile ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-au redus costurile ;
e) s-au redus productivitatea muncii si costurile ;
65) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Cifra de afaceri 180.000 190.000
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 170.000 175.000
3 Indicele preturilor de vanzare - 98%
4 Indicele costurilor - 104%
Influenta structurii asupra sumei profitului este de :
a) –11.810 mil. lei ;
b) +14.838 mil. lei ;
c) +18.824 mil. lei ;
d) –17.500 mil. lei ;
e) +19.400 mil. lei.

66) Indicele numarului mediu de salariati = 95%


Indicele valorii medii anuale a activelor fixe = 104%
Indicele productiei exercitiului = 106%
Indicele cifrei de afaceri = 109%
Rezulta :
a) cresterea gradului de inzestrare tehnica a fortei de munca, a productivitatii muncii si a
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
b) cresterea productivitatii muncii si scaderea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a
gradului de valorificare a productiei ;
c) cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea
gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
d) cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii muncii ;
e) sporirea gradului de inzestrare tehnica a muncii si scaderea gradului de valorificare a
productiei exercitiului
67) Indicele cifrei de afaceri = 108%
Indicele productivitatii muncii = 98%
Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 105%
a) s-a redus numarul de personal, a crescut productivitatea muncii si costurile;
b) s-au numarul de personal, productivitatea muncii si costurile;
c) a crescut numarul de personal, s-a redus productivitatea muncii si au crescut costurilor ;
d) a crescut cifra de afaceri si s-au redus costurile ;
e) s-au redus productivitatea muncii si costurile
68) Indicele productiei vandute (tone) = 130%
Indicele pretului de vanzare = 105 %
Indicele profitului pe tona = 83%
a) s-a redus cantitatea vanduta si profitul pe produs ;
b) s-a redus cantitatea vanduta si a crescut costul ;
c) s-a redus costul si a crescut cantitatea vanduta;
d) a crescut cantitatea vanduta si costul aferent produsului
e) s-a redus profitul aferent produsului si costul de productie
69) Indicele numarului mediu de salariati = 95%
Indicele productiei exercitiului = 105%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
a) cresterea gradului de inzestrare a fortei de munca si a gradului de valorificare a productiei
exercitiului ;
b) cresterea productivitatii muncii, scaderea gradului de inzestrare a muncii si a gradului de
valorificare a productiei ;
c) cresterea productivitatii muncii si a gradului de valorificare a productiei exercitiului ;
d) cresterea gradului de valorificare a productiei exercitiului si scaderea productivitatii muncii;
e) sporirea gradului de inzestrare a muncii si scaderea gradului de valorificare a productiei
exercitiului
70) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Venituri din exploatare 57.200 60.320
2 Cheltuieli de exploatare 52.520 54.330

Influenta profitului mediu la 1 leu venituri asupra rezultatului exploatarii este de :


a) +1.055 mil. lei ;
b) +2.300 mil. lei ;
c) +2.800 mil. lei ;
d) +2.700 mil. lei ;
e) –2.500 mil. lei ;

71) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de –25 mil.lei.
Aceasta situatie semnifica :
a) scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe
intreprindere ;
b) cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat media
valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere
c) scaderea valorii adaugate pe produse ;
d) cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mica fata de media valorii
adaugate pe intreprindere;
e) cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mare decat media valorii
adaugate pe intreprindere
72) Indicele veniturilor din exploatare = 105%
Indicele rezultatului exploatarii = 104%
Indicele cifrei de afaceri = 103%
a) a crescut costul si s-a redus ponderea productiei stocate;
b) s-a redus costul si s-a marit ponderea productiei stocate;
c) au crescut cifra de afaceri si costul productiei;
d) au crescut costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
e) s-au redus costurile si ponderea productiei stocate si imobilizate ;
73)1. Cheltuielile la 1000 lei CA prevazute pentru anul in curs = 820 lei ;
2. Cifra de afaceri prevazuta anual = 6.000 mil. lei ;
3. Cifra de afaceri realizata pe semestrul I = 2.800 mil. lei ;
4. Cheltuielile aferente = 2.324 mil. lei
Pentru a se incadra in nivelul prevazut (820 lei ) in semestrul II, cheltuielile la 1000 lei CA trebuie sa fie
de :
a) 811,13 lei ;
b) 790,13 lei ;
c) 805,18 lei ;
d) 820,0 lei ;
e) 780,5 lei
74) Indicele rezultatului exploatarii = 104%
Indicele cifrei de afaceri = 107%
Indicele numarului de personal (Ns) = 98%
Rezulta :
a) cresterea productivitatii muncii si a costurilor ;
b) scaderea productivitatii muncii si a costurilor ;
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea preturilor de vanzare;
d) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii
75) Urmatoarea relatie : t1(sh1 – sho)
Unde : t = timpul consumat pe unitate de produs
sh = salariul mediu orar
reprezinta:
a) scaderea cheltuielilor cu salariile;
b) influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitate de produs;
c) influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitate de produs;
d) cresterea cheltuielilor cu salariile;
e) modificarea costului pe unitate de produs
76) Indicele cifrei de afaceri = 104%
Indicele productivitatii anuale = 107%
Indicele productivitatii zilnice = 109%
a) s-au redus numarul mediu de personal si zilele lucrate de o persoana ;
b) a crescut numaru mediu de zile lucrate si s-a redus durata medie a zilei de lucru ;
c) s-a redus numarul mediu de personal si a crescut durata medie a zilei de lucru ;
d) au crescut numarul mediu de zile lucrate si durata medie a zilei de lucru ;
e) a crescut productivitatea orara si durata medie a zilei de lucru ;
77) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%
Indicele valorii adaugate(Qa) = 105%
Indicele numarului de personal (Ns) = 96%
a) cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare
(cumpararilor);
b) scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare
(cumpararilor);
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
d) sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii ;
78) Pe baza indicatorilor: mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
Crt.
1 Cifra de afaceri 85.200 88.040
2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 72.420 73.840
3 Indicele preturilor de vanzare - 104%
4 Indicele costurilor - 107%
Influenta costurilor supra sumei profitului este de :
a) –3.830 mil. lei ;
b) –4.831 mil. lei ;
c) –5.430 mil. lei ;
d) +4.520 mil. lei ;
e) +4.831 mil. lei ;
79) Urmatoarea relatie : chso - chso,
Iw
Unde : chs = cheltuielile de personal pe unitate de produs
Iw = indicele productivitatii muncii
Reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu salariile;
b) scaderea cheltuielilor cu salariile;
c) modificarea costului pe unitate de produs ;
d) influenta salariului mediu orar asupracheltuielilor cu salariile pe unitate de produs
e) influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu personalul pe unitate de produs
80) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului = 75%
Cantitatea fabricata creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu :
a) +2,20% ;
b) –1,30% ;
c) +2,50% ;
d) –1,19% ;
e) +3,00%
81) Pretul de vanzare = 50.000 lei/bucata; Costul unitar = 40.000 lei/bucata
Daca costul creste cu 5%, cat trebuie sa fie pretul de vanzare pentru a se mentine nivelul actual de
rentabilitate :
a) 60.000 lei/buc
b) 52.500 lei/buc
c) 52.100 lei/buc
d) 64.000 lei/buc
e) 48.000 lei/buc
82) Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar.
Aceasta semnifica :
a) o incapacitate de plata ;
b) degajarea unor surse pentru finantarea investitiilor ;
c) degajarea unui fond de rulment pozitiv
d) un dezechilibru financiar
e) un risc de insolvabilitate

83) Urmatoarea relatie : K = F


(1-Cv)Qmax
in care K = gradul de utilizare a capacitatii de productie; F = suma cheltuielilor fixe ;
Cv = cheltuieli variabile la 1 leu CA ; Qmax = capacitatea de productie
a) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura recuperarea costurilor variabile ;
b) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura recuperareatuturor cheltuielilor ;
c) gradul de utilizare care asigura realizarea profitului prevazut ;
d) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigura acoperirea cheltuielilor fixe ;
e) gradul de utilizare a capacitatii de productie care asigurarealizarea profitului minim
84) Indicele productiei exercitiului(Qe) = 105%
Indicele valorii adaugate( Qa) = 108%
Indicele productivitatii muncii(calculata pe baza valorii adaugate) = 97%
a) cresterea numarului de personal si reducerea ponderii consumurilor
intermediare(cumpararilor) ;
b) scaderea numarului de personal si reducerea ponderii consumurilor
intermediare(cumpararilor) ;
c) scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare(cumpararilor) ;
d) sporirea productivitatii muncii si reducerea numarului de personal;
e) scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii
85) Indicele capitalului propriu = 105%
Indicele capitalului permanent = 104%
Indicele activelor imobilizate = 107%
Indicele profitului net = 102%
Aceasta situatie semnifica :
a) scaderea fondului de rulment si a ratei rentabilitatii financiare si cresterea ponderii surselor
proprii in capitalul permanent ;
b) cresterea fondului de rulment si scaderea ratei rentabilitatii financiare ;
c) cresterea ponderii surselor proprii in capitalul permanent , a fondului de rulment si a ratei
rentabilitatii financiare ;
d) reducerea ratei rentabilitatii financiare, a fondului de rulment si a ponderii surselor proprii in
capitalul permanent ;
e) cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea fondului de rulment
86) Pe baza indicatorilor : mil. lei
Nr. INDICATORI P0 P1
1 Capital propriu 53.000 63.600
2 Datorii pe termen mediu si lung 9.010 19.080
3 Active imobilizate 42.400 58.300
4 Stocuri 19.610 24.380
Modificarea ratei de finantare a stocurilor este de:
a) +2 puncte procentuale;
b) –1,5 puncte procentuale;
c) –3,2 puncte procentuale;
d) +3,2 puncte procentuale
e) +1,0 puncte procentuale
87) Indicele sumei dobanzilor platite = 107%
Indicele activelor circulante = 106%
Indicele cifrei de afaceri = 108%
Aceasta reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie a
activelor circulante
b) reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie
a activelor circulante
c) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si accelerarea vitezei de rotatie
a activelor circulante
d) reducerea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si accelerarea vitezei de
rotatie a activelor circulante
e) cresterea vanzarilor si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante
88) Indicele sumei dobanzilor = 108%
Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110%
Indicele cifrei de afaceri = 113%
Aceasta reprezinta :
a) cresterea cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri si incetinirea vitezei de rotatie a
activelor circulante ;
b) accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor cu dobanzile la
1000 lei cifra de afaceri ;
c) cresterea vanzarilor si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante
d) incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor cu dobanzile la
1000 lei cifra de afaceri ;
e) accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si cresterea cheltuielilor cu dobanzile la
1000 lei cifra de afaceri
89) Cifra de afaceri reprezinta :
a) veniturile din exploatare ;
b) suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata;
c) incasarile din vanzari de marfuri si produse ;
d) productia marfa vanduta si incasata din activitatea de baza si alte activitati ;
e) productia livrata din activitatea de baza
90) 1. Cifra de afaceri = 8.750 mil. lei
2. Cheltuielile varibile = 5.032 mil. lei
3. Cheltuieli fixe = 2.280 mil. lei
4. Capacitatea de productie = 12.000 mil. lei
Daca se estimeaza un profit de 1.600 mil.lei, cheltuielile variabile la 1 leu CA este de :
a) 560,17 lei ;
b) 580,45 lei ;
c) 556,59 lei ;
d) 578,45 lei ;
602,13 lei